browser/browser/safebrowsing/blockedSite.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 17 Jan 2022 13:35:00 +0100
changeset 198 d8f8751d595bf879afe5bfa8e3854ee5b6d1b977
parent 171 1b03bbdb31f7c5de6dc528bc05e4a961fb45904d
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

safeb-blocked-phishing-page-title = Este lloc web és enganyós
safeb-blocked-malware-page-title = Si visiteu este lloc web podríeu malmetre l'ordinador
safeb-blocked-unwanted-page-title = El lloc web que voleu visitar pot contindre programes maliciosos
safeb-blocked-harmful-page-title = El lloc web que voleu visitar pot contindre programari maliciós
safeb-blocked-phishing-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar enganyar-vos perquè feu alguna acció perillosa, com instal·lar programari o revelar informació personal (per exemple, contrasenyes o targetes de crèdit).
safeb-blocked-malware-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar instal·lar programari maliciós que pot robar la vostra informació personal de l'ordinador o suprimir-la.
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar enganyar-vos perquè instal·leu programes que poden perjudicar la vostra experiència de navegació (per exemple, vos poden canviar la pàgina d'inici o mostrar anuncis addicionals als llocs que visiteu).
safeb-blocked-harmful-page-short-desc = El { -brand-short-name } ha blocat esta pàgina perquè podria intentar instal·lar aplicacions perilloses que roben la vostra informació o l'eliminen (per exemple, fotos, contrasenyes, missatges i targetes de crèdit).
safeb-palm-advisory-desc = Assessorament proporcionat per <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
safeb-palm-accept-label = Vés arrere
safeb-palm-see-details-label = Mostra detalls
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>és un lloc enganyós</a>. Podeu <a data-l10n-name='report_detection'>informar d'un error en la detecció</a> o <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>és un lloc enganyós</a>. Podeu <a data-l10n-name='report_detection'>informar d'un error en la detecció</a>.
safeb-blocked-phishing-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre els llocs enganyosos i la pesca electrònica (phishing), visiteu <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté programari maliciós</a>. Podeu <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
safeb-blocked-malware-page-error-desc-no-override-sumo = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté programari maliciós</a>.
safeb-blocked-malware-page-learn-more-sumo = Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté programari perillós</a>. Podeu <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté programari perillós</a>.
safeb-blocked-unwanted-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre el programari perillós i indesitjable, vegeu la <a data-l10n-name='learn_more_link'>política de programari indesitjable</a>. Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté una aplicació potencialment perillosa</a>. Podeu <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar el risc</a> i visitar este lloc insegur.
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-no-override = S'ha informat que <span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> <a data-l10n-name='error_desc_link'>conté una aplicació potencialment perillosa</a>.
safeb-blocked-harmful-page-learn-more = Per obtindre més informació sobre la protecció contra la pesca electrònica i el programari maliciós del { -brand-short-name }, visiteu <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
safeb-palm-notdeceptive =
    .label = No és cap lloc enganyós…
    .accesskey = N