suite/chrome/editor/editor.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Tue, 17 May 2022 15:42:00 +0200
changeset 1318 85d99a5a6324588b24ff5cd0ff7454df446fc61c
parent 1213 4396a0f1a36ba12ca7fba05077dbd5f7957565a3
permissions -rw-r--r--
Remove obsolete files (region.properties, bookmarks.inc)

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Ne
Save=Spasi
More=Više
Less=Manje
MoreProperties=Više postavki
FewerProperties=Manje postavki
PropertiesAccessKey=P
None=Nijedan
none=nijedan
OpenHTMLFile=Otvori HTML fajl
OpenTextFile=Otvori tekstualni fajl
SelectImageFile=Izaberi fajl sa slikom
SaveDocument=Spasi stranicu
SaveDocumentAs=Spasi stranicu kao
SaveTextAs=Spasi tekst kao
EditMode=Režim uređivanja
Preview=Pregled
Publish=Objavi
PublishPage=Objavi stranicu
DontPublish=Ne objavljuj
SavePassword=Koristi Upravnik lozinkama za pamćenje ove lozinke
CorrectSpelling=(ispravan pravopis)
NoSuggestedWords=(nema predloženih riječi)
NoMisspelledWord=Nema pravopisnih grešaka
CheckSpellingDone=Završena provjera pravopisa.
CheckSpelling=Provjeri pravopis
InputError=Greška
Alert=Upozorenje
CantEditFramesetMsg=Composer ne može uređivati HTML frameset-ove ili stranice sa umetnutim frame-ovima. Za frameset-ove, pokušajte urediti stranicu za svaki frame zasebno. Za stranice sa iframe-ovima, spasite kopiju stranice i uklonite <iframe> oznaku.
CantEditMimeTypeMsg=Ovaj tip stranice nije moguće uređivati.
CantEditDocumentMsg=Ovu stranicu nije moguće uređivati iz nepoznatog razloga.
BeforeClosing=prije zatvaranja
BeforePreview=prije pregleda u browseru
BeforeValidate=prije validacije dokumenta
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=Spasiti promjene za %title%" %reason%?
PublishPrompt=Spasiti promjene za %title%" %reason%?
SaveFileFailed=Spašavanje fajla neuspješno!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=%file% nije pronađen.
SubdirDoesNotExist=Poddirektorij "%dir%" ne postoji na ovoj stranici ili je ime fajla "%file%" već u upotrebi od strane drugog poddirektorija.
FilenameIsSubdir=Naziv fajla "%file%" je već u upotrebi od strane drugog poddirektorija.
ServerNotAvailable=Server nije dostupan. Provjerite vašu konekciju i pokušajte ponovo kasnije.
Offline=Trenutno ste offline. Kliknite na ikonu blizu donjeg desnog ugla bilo kojeg prozora da budete online.
DiskFull=Nema dovoljno prostora na disku za spašavanje fajla "%file%."
NameTooLong=Naziv fajla ili poddirektorija je predug.
AccessDenied=Nemate dozvolu za objavljivanje na ovu lokaciju.
UnknownPublishError=Desila se nepoznata greška prilikom objavljivanja.
PublishFailed=Objavljivanje neuspješno.
PublishCompleted=Objavljivanje završeno.
AllFilesPublished=Svi fajlovi objavljeni
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=%x% od %total% fajlova nije objavljeno.
# End-Publishing error strings
Prompt=Prompt
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=Unesite korisničko ime i lozinku za FTP server na %host%
RevertCaption=Vrati na posljednje spašeno
Revert=Vrati
SendPageReason=prije slanja ove stranice
Send=Pošalji
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Objavljivanje: %title%
PublishToSite=Objavljujem na stranicu: %title%
AbandonChanges=Odbaciti nespašene izmjene na "%title%" i ponovo učitati stranicu?
DocumentTitle=Naslov stranice
NeedDocTitle=Molimo unesite naslov za trenutnu stranicu.
DocTitleHelp=Ovo identificira stranicu u naslovu prozora i zabilješkama.
CancelPublishTitle=Otkazati objavljivanje?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=Otkazivanje za vrijeme objavljivanja može rezultirati nepotpunim prijenosom fajlova. Želite li nastaviti ili otkazati?
CancelPublishContinue=Nastavi
MissingImageError=Unesite ili izaberite sliku tipa gif, jpg ili png.
EmptyHREFError=Izaberite lokaciju za kreiranje novog linka.
LinkText=Tekst linka
LinkImage=Slika linka
MixedSelection=[Miješani izbor]
Mixed=(miješano)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
NotInstalled=%S (nije instalirano)
EnterLinkText=Unesite tekst linka za prikaz:
EnterLinkTextAccessKey=t
EmptyLinkTextError=Unesite neki tekst za ovaj link.
EditTextWarning=Ovo će zamijeniti postojeći sadržaj.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Broj koji ste unijeli (%n%) je izvan dopuštenog raspona.
ValidateNumberMsg=Unesite broj između %min% i %max%.
MissingAnchorNameError=Unesite naziv za ovaj anchor.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError="%name%" već postoji u ovoj stranici. Unesite drugi naziv.
BulletStyle=Stil grafičke oznake
SolidCircle=Puni krug
OpenCircle=Otvoreni krug
SolidSquare=Puni kvadratić
NumberStyle=Numerički stil
Automatic=Automatski
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=piksela
Percent=postotak
PercentOfCell=% ćelije
PercentOfWindow=% prozora
PercentOfTable=% tabele
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledTitle=bez naslova-%S
untitledDefaultFilename=bez naslova
ShowToolbar=Prikaži alatnu traku
HideToolbar=Sakrij alatnu traku
ImapError=Nije moguće učitati sliku
ImapCheck=\nIzaberite novu lokaciju (URL) i pokušajte ponovo.
SaveToUseRelativeUrl=Relativni URL-ovi mogu biti korišteni samo na stranicama koje su već sačuvane
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Nema imenovanih anchor-a ili naslova na ovoj stranici)
TextColor=Boja teksta
HighlightColor=Boja isticanja
PageColor=Boja pozadine stranice
BlockColor=Boja pozadine bloka
TableColor=Boja pozadine tabele
CellColor=Boja pozadine ćelije
TableOrCellColor=Boja tabele ili ćelije
LinkColor=Boja teksta linka
ActiveLinkColor=Boja aktivnog linka
VisitedLinkColor=Boja posjećenog linka
NoColorError=Kliknite na boju ili unesite ispravan string HTML boje
Table=Tabela
TableCell=Ćelija tabele
NestedTable=Ugniježdena tabela
HLine=Vodoravna linija
Link=Link
Image=Slika
ImageAndLink=Slika i link
NamedAnchor=Imenovani anchor
List=Lista
ListItem=Stavka liste
Form=Obrazac
InputTag=Polje obrasca
InputImage=Slika obrasca
TextArea=Područje teksta
Select=Lista za izbor
Button=Dugme
Label=Oznaka
FieldSet=Skup polja
Tag=Oznaka
MissingSiteNameError=Unesite naziv ove stranice za objavljivanje.
MissingPublishUrlError=Unesite lokaciju za objavljivanje ove stranice.
MissingPublishFilename=Unesite naziv fajla za trenutnu stranicu.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError="%name%" već postoji. Izaberite drugi naziv stranice.
AdvancedProperties=Napredne postavke…
AdvancedEditForCellMsg=Napredno uređivanje nije dostupno kada je označeno više ćelija
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=%obj% postavke…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=o
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Spoji izabrane ćelije
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Spoji sa ćelijom desno
JoinCellAccesskey=j
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Izbriši
DeleteCells=Izbriši ćelije
DeleteTableTitle=Izbriši redove ili kolone
DeleteTableMsg=Smanjenje broja redova i kolona obrisat će ćelije tabele i njihov sadržaj. Da li ste sigurno da to želite uraditi?
Clear=Očisti
#Mouse actions
Click=Klik
Drag=Privuci
Unknown=Nepoznato
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=x
RemoveTextStyles=Ukloni sve stilove teksta
StopTextStyles=Odbaci stilove teksta
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=d
RemoveLinks=Ukloni linkove
StopLinks=Odbaci link
#
NoFormAction=Preporučujemo da unesete radnju za ovaj obrazac. Obrasci koji se sami šalju su napredna tehnika koja možda neće raditi dosljedno u svim internet preglednicima.
NoAltText=Ako je slika bitna za sadržaj dokumenta, morate unijeti alternativni tekst koji će se prikazati u internet preglednicima koji prikazuju samo tekst i drugim internet preglednicima dok se slika učitava ili ako je učitavanje slike onemogućeno.
#
Malformed=Izvorni kod nije moguće pretvoriti nazad u dokument jer nije ispravan XHTML.
NoLinksToCheck=Nema elemenata sa linkovima za provjeru