dom/chrome/security/csp.properties
author Lan Glad <upwinxp@gmail.com>
Mon, 24 Feb 2020 09:13:29 +0000
changeset 1107 1274dad33651664bdd77234ee2f088bdbf021204
parent 513 861b49e912b5143cf425c31d99313334fe343931
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Bosnian (bs) localization of Thunderbird Localization authors: - Lan Glad <upwinxp@gmail.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# CSP Warnings:
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPViolation = Postavke stranice su blokirale učitavanje resursa: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (CSPViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPViolationWithURI = Postavke stranice su blokirale učitavanje resursa pri %2$S ("%1$S").
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolation):
# %1$S is the reason why the resource has not been loaded.
CSPROViolation = Došlo je do prekršaja report-only CSP politike ("%1$S"). Ponašanje je dopušteno, a CSP izvještaj je poslan.
# LOCALIZATION NOTE (CSPROViolationWithURI):
# %1$S is the directive that has been violated.
# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
CSPROViolationWithURI = Postavke stranice su pratile učitavanje resursa pri %2$S ("%1$S"). CSP izvještaj se šalje.
# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
triedToSendReport = Pokušaj izvještavanja na nevažeći URI: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
# %1$S is the report URI that could not be parsed
couldNotParseReportURI = neuspješno parsiranje URI-a za izvještavanje: %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
# %1$S is the unknown directive
couldNotProcessUnknownDirective = Neuspješno procesiranje nepoznate direktive '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoringUnknownOption):
# %1$S is the option that could not be understood
ignoringUnknownOption = Ignoriranje nepoznate opcije %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDuplicateSrc):
# %1$S defines the duplicate src
ignoringDuplicateSrc = Ignoriran duplicirani izvor %1$S
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcFromMetaCSP):
# %1$S defines the ignored src
ignoringSrcFromMetaCSP = Ignorišem izvor '%1$S' (Nije podržan kada je dostavljen putem meta elementa).
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcWithinScriptStyleSrc):
# %1$S is the ignored src
# script-src and style-src are directive names and should not be localized
ignoringSrcWithinScriptStyleSrc = Ignoriran "%1$S" unutar script-src: definiran je nonce-source ili hash-source
# LOCALIZATION NOTE (ignoringSrcForStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
# script-src, as well as 'strict-dynamic' should not be localized
ignoringSrcForStrictDynamic = Ignorišem “%1$S” unutar script-src: ‘strict-dynamic’ specificirano
# LOCALIZATION NOTE (ignoringStrictDynamic):
# %1$S is the ignored src
ignoringStrictDynamic = Ignoriš izvor “%1$S” (Podržano jedino unutar script-src).
# LOCALIZATION NOTE (strictDynamicButNoHashOrNonce):
# %1$S is the csp directive that contains 'strict-dynamic'
# 'strict-dynamic' should not be localized
strictDynamicButNoHashOrNonce = Ključna riječ ‘strict-dynamic’ unutar “%1$S” bez validnog hash-a bi mogla blokirati učitavanje svih skripti
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotHttpsOrHttp2):
# %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
reportURInotHttpsOrHttp2 = URI izvještaja (%1$S) bi trebao biti HTTP ili HTTPS URI.
# LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
# %1$S is the ETLD of the page with the policy
reportURInotInReportOnlyHeader = Ova stranica (%1$S) ima Report-Only politiku bez URI-ja prijave. CSP neće blokirati, niti može prijaviti kršenja ove politike.
# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
failedToParseUnrecognizedSource = Neupješno parsiranje neprepoznatog izvora %1$S
# LOCALIZATION NOTE (inlineScriptBlocked):
# inline script refers to JavaScript code that is embedded into the HTML document.
inlineScriptBlocked = Blokiran je pokušaj izvršavanja umetnutih skripti
# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleBlocked):
# inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
inlineStyleBlocked = Blokiran je pokušaj primjene umetnutnih style sheetova
# LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
# eval is a name and should not be localized.
scriptFromStringBlocked = Blokiran je pokušaj pozivanja JavaScripta iz stringa (pozivanjem funkcije poput eval)
# LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
# %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
upgradeInsecureRequest = Nadograđujem nesigurni zahtjev '%1$S' da korsiti '%2$S'
# LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
ignoreSrcForDirective = Ignorišem src-ove za direktivu '%1$S'
# LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
# %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
hostNameMightBeKeyword = Interpretacija %1$S kao naziva hosta, umjesto ključne riječi. Ako ste namjeravali da ovo bude ključna riječ, koristite '%2$S' (unutar jednostrukih navodnika).
# LOCALIZATION NOTE (notSupportingDirective):
# directive is not supported (e.g. 'reflected-xss')
notSupportingDirective = Direktiva '%1$S' nije podržana. Direktive i vrijednosti će biti ignorirani.
# LOCALIZATION NOTE (blockAllMixedContent):
# %1$S is the URL of the blocked resource load.
blockAllMixedContent = Blokiranje nesigurnog zahtjeva ‘%1$S’.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
# %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values (e.g., 'require-sri-for')
ignoringDirectiveWithNoValues = Zanemarivanje ‘%1$S’ s obzirom da ne sadrži nikakve parametre.
# LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
# %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
ignoringReportOnlyDirective = Zanemarivanje sandbox direktive kada je dostavljena u report-only polici ‘%1$S’
# LOCALIZATION NOTE (deprecatedReferrerDirective):
# %1$S is the value of the deprecated Referrer Directive.
deprecatedReferrerDirective = Referrer direktiva ‘%1$S’ je zastarjela. Molimo da umjesto nje koristite Referrer-Policy zaglavlje.
# LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
# %1$S is the name of the src that is ignored.
# %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
IgnoringSrcBecauseOfDirective=Ignorišem ‘%1$S’ zbog ‘%2$S’ direktive.

# CSP Errors:
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
# %1$S is the source that could not be parsed
couldntParseInvalidSource = Ne mogu parsirati nevažeći izvor %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
# %1$S is the host that's invalid
couldntParseInvalidHost = Ne mogu parsirati nevažeći host %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
# %1$S is the string source
couldntParseScheme = Ne mogu parsirati schemu u %1$S
# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
# %1$S is the string source
couldntParsePort = Ne mogu parsirati port u %1$S
# LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
# %1$S is the name of the duplicate directive
duplicateDirective = Uočene su dupla %1$S direktive.  Sve osim prve instance će biti ignorisane.
# LOCALIZATION NOTE (deprecatedDirective):
# %1$S is the name of the deprecated directive, %2$S is the name of the replacement.
deprecatedDirective = Direktiva '%1$S' je zastarjela. Molimo da koristite direktivu '%2$S'.
# LOCALIZATION NOTE (deprecatedChildSrcDirective):
# %1$S is the value of the deprecated directive.
# Do not localize: worker-src, frame-src
deprecatedChildSrcDirective = Direktiva ‘%1$S’ je zastarjela. Molimo da koristite direktivu ‘worker-src’ za kontrolisanje workera, ili direktivu ‘frame-src’ za kontrolisanje frejmova.
# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
# %1$S is the option that could not be understood
couldntParseInvalidSandboxFlag = Neuspješno parsiranje neispravne sandbox zastavice ‘%1$S’