Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 14:06:09 +0000
changeset 2376 fd6a9d5696f1c1a89e762200c64d637900bae0ef
parent 2375 4c4d3ab41eec2b3fa0ae66f68b5d8f5e38b821f3
child 2377 dbde18b5cdf96b8baa80f17371cceb3a80d83bfd
push id1173
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 14:06:12 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com> Co-authored-by: Teodor P. <teo0321@gmail.com>
browser/browser/protections.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -32,16 +32,23 @@ protection-report-header-details-strict = Нивото на защита е <b>Строго</b>
 protection-report-header-details-custom = Нивото на защита е <b>По избор</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
 protection-report-page-title = Защита на лични данни
 protection-report-content-title = Защита на лични данни
 etp-card-title = Разширена защита от проследяване
 etp-card-content = Проследяванията ви следват онлайн, за да събират информация за навиците и интересите ви при разглеждане. { -brand-short-name } спира много от тях, както и други злонамерени скриптове.
 protection-report-webpage-title = Табло със защити
 protection-report-page-content-title = Табло със защити
+# This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
+protection-report-page-summary = { -brand-short-name } може защитава вашата неприкосновеност без да разбирате докато вие разглеждате. Това е обобщение на тази защита, включително и инструментите за поемане на контрола върху сигурността си в мрежата.
+# This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
+protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name } защитава вашата неприкосновеност без да разбирате докато вие разглеждате. Това е обобщение на тази защита, включително и инструментите за поемане на контрола върху сигурността си в мрежата.
+protection-report-settings-link = Настройки за поверителност и сигурност
+etp-card-title-always = Разширена защита от проследяване – винаги включена
+etp-card-title-custom-not-blocking = Разширена защита от проследяване – изключена
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = В момента всички защити са изключени. Изберете кои проследявания да бъдат спирани от настройките на защита на { -brand-short-name }.
 protection-report-manage-protections = Настройки
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Днес
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Графика, съдържаща общия брой, спрени проследявания за седмицата, разпределени по вид.
 social-tab-title = Проследяване от социални мрежи
@@ -54,31 +61,43 @@ fingerprinter-tab-title = Снемане на цифров отпечатък
 fingerprinter-tab-content = Компаниите, които снемат цифров отпечатък събират настройки от вашия мрежов четец и компютър, за да създадат потребителски профил. Използвайки този цифров отпечатък, те могат да ви проследят в различни уебсайтове. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 cryptominer-tab-title = Добиване на криптовалути
 cryptominer-tab-content = Добиването на криптовалути използва изчислителната мощ на вашата система, за да извличане на цифрови пари. Скриптовете за добиване на криптовалута изтощават батерията, забавят компютъра и могат да увеличат сметката ви за електроенергия. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 mobile-app-title = Спиране на проследяващи реклами на повече устройства
 mobile-app-card-content = Използвайте мобилния четец с вградена защита срещу проследяващи реклами.
 mobile-app-links = { -brand-product-name } четец за <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> и <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
 lockwise-title = Никога не забравяйте отново парола
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
+lockwise-title-logged-in2 = Управление на пароли
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } сигурно съхранява вашите пароли в четеца.
 lockwise-header-content-logged-in = Сигурно съхранявайте и синхронизирайте паролите си между всичките си устройства.
 protection-report-view-logins-button = Преглед на регистрациите
   .title = Отваря запазените регистрации
+protection-report-manage-passwords-button = Управляване на пароли
+  .title = Управляване на паролите в { -lockwise-brand-short-name }
 lockwise-mobile-app-title = Вземете паролите си навсякъде
 lockwise-no-logins-card-content = Използвайте паролите, запазени в { -brand-short-name } от всяко устройство.
 lockwise-app-links = { -lockwise-brand-name } за <a data-l10n-name="lockwise-android-inline-link">Android</a> и <a data-l10n-name="lockwise-ios-inline-link">iOS</a>
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 lockwise-passwords-stored =
   { $count ->
     [one] Паролата е съхранена сигурно <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Как работи</a>
    *[other] Паролите се съхраняват сигурно <a data-l10n-name="lockwise-how-it-works">Как работи</a>
   }
+# While English doesn't use the number in the plural form, you can add $count to your language
+# if needed for grammatical reasons.
+# Variables:
+# $count (Number) - Number of passwords stored in Lockwise.
+lockwise-scanned-text-no-breached-logins =
+  { $count ->
+    [one] Вашата парола се съхранява защитено.
+    *[other] Вашите пароли се съхраняват защитено.
+  }
 turn-on-sync = Включване на { -sync-brand-short-name }…
   .title = Отваря настройките на синхронизиране
 manage-connected-devices = Управление на устройства…
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-connected-device-status =
   { $count ->
     [one] Свързано { $count } устройство
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -11,19 +11,21 @@ droponhomemsgMultiple=Бихте ли желали тези документи да бъдат вашата нова начална страница?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearch=Търсене с %1$S за „%2$S“
 contextMenuSearch.accesskey=Т
 
+contextMenuPrivateSearch=Търсене в поверителен прозорец
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
 # engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
 # this engine is different from the default engine name used in normal mode.
+contextMenuPrivateSearchOtherEngine=Търсене с %S в поверителен прозорец
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Име на папка]
 
 xpinstallPromptMessage=%S попречи на тази страница да поиска разрешение да инсталира софтуер на компютъра.
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
 # The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
@@ -1200,8 +1202,10 @@ confirmationHint.pinTab.description = Щракнете с десния бутон върху раздела, за да го махнете от леснодостъпните.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Паролата е запазена!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = Живи отметки на %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (gnomeSearchProviderSearch):
+# Used for search by Gnome Shell activity screen, %S is a searched string.
--- a/toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/autocomplete.properties
@@ -1,17 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# LOCALIZATION NOTE (searchWithEngine): %S will be replaced with
-# the search engine provider's name. This format was chosen because
-# the provider can also end with "Search" (e.g.: MSN Search).
+# LOCALIZATION NOTE (searchWithEngine, searchInPrivateWindowWithEngine): %S will
+# be replaced with the search engine provider's name. This format was chosen
+# because the provider can also end with "Search" (e.g.: MSN Search).
 searchWithEngine = Търсене с %S
 
+searchInPrivateWindowWithEngine = Търсене с %S в поверителен прозорец
+
+# LOCALIZATION NOTE (searchInPrivateWindow): Used when the private browsing
+# engine is the same as the default engine.
+searchInPrivateWindow = Търсене в поверителен прозорец
+
 # LOCALIZATION NOTE (switchToTab2): This is the same as the older switchToTab
 # string that it's replacing, except it uses title case, so "Switch" and "Tab"
 # are capitalized.
 switchToTab2 = Превключване към раздел
 
 # LOCALIZATION NOTE (visit): This is shown next to autocomplete entries that are
 # simple URLs or sites, which will be visited when the user selects them.
 visit = Посещаване