Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 5.
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:29:14 +0200
changeset 2360 fb16d0dfecb7baf64053c5027790939e0439d009
parent 2359 a31291cad5c905d7639ec04662d59328244c0d0b
child 2361 d4010b0917c2fefc3c0f10d6df0069607968a3a9
push id1161
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:29:39 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences subdialogs, part 5.
mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
mail/messenger/preferences/colors.ftl
mail/messenger/preferences/connection.ftl
mail/messenger/preferences/cookies.ftl
mail/messenger/preferences/fonts.ftl
mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
mail/messenger/preferences/offline.ftl
mail/messenger/preferences/permissions.ftl
mail/messenger/preferences/receipts.ftl
mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/attachment-reminder.ftl
@@ -1,9 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+attachment-reminder-window =
+  .title = Ключови думи за напомняне за прикачване
+attachment-reminder-label = { -brand-short-name } ще ви напомни за липсващи прикачени файлове, ако изпращате писмо съдържащо някоя от тези ключови думи.
+keyword-new-button =
+  .label = Добавяне…
+  .accesskey = Д
+keyword-edit-button =
+  .label = Редактиране…
+  .accesskey = Р
 keyword-remove-button =
   .label = Изтриване
   .accesskey = И
+new-keyword-title = Нова ключова дума
+new-keyword-label = Ключова дума:
 edit-keyword-title = Промяна на ключова дума
 edit-keyword-label = Ключова дума:
--- a/mail/messenger/preferences/colors.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/colors.ftl
@@ -11,16 +11,29 @@ colors-dialog-window =
     }
 colors-dialog-legend = Текст и фон
 text-color-label =
   .value = Текст:
   .accesskey = Т
 background-color-label =
   .value = Фон:
   .accesskey = Ф
+use-system-colors =
+  .label = Използване на системни цветове
+  .accesskey = с
+colors-link-legend = Цветове на препратки
+link-color-label =
+  .value = Непосетени:
+  .accesskey = о
+visited-link-color-label =
+  .value = Посетени:
+  .accesskey = с
+underline-link-checkbox =
+  .label = Подчертаване на препратки
+  .accesskey = П
 override-color-label =
   .value = Предпочитане на избраните от мен цветове пред зададените от съдържанието:
   .accesskey = р
 override-color-always =
   .label = Винаги
 override-color-auto =
   .label = Само за теми с висок контраст
 override-color-never =
--- a/mail/messenger/preferences/connection.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/connection.ftl
@@ -6,16 +6,33 @@
 #  $name (String) - Display name or URL for the DNS over HTTPS provider
 connection-dns-over-https-url-item-default =
   .label = { $name } (стандартно)
   .tooltiptext = Използва стандартния адрес за запитвания на DNS през HTTPS
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = По избор
   .accesskey = п
   .tooltiptext = Въведете предпочитания от вас адрес за запитвания на DNS през HTTPS
+connection-dialog-window =
+  .title = Настройки на свързване
+  .style =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] width: 44em !important
+      *[other] width: 49em !important
+    }
+connection-proxy-legend = Настройване на мрежов посредник за достъп до интернет
+proxy-type-no =
+  .label = Без мрежов посредник
+  .accesskey = к
+proxy-type-wpad =
+  .label = Автоматично откриване
+  .accesskey = м
+proxy-type-system =
+  .label = Използване на системните настройки
+  .accesskey = з
 proxy-type-manual =
   .label = Ръчно конфигуриране:
   .accesskey = Р
 proxy-http-label =
   .value = HTTP прокси:
   .accesskey = H
 http-port-label =
   .value = Порт:
@@ -40,8 +57,18 @@ proxy-type-auto =
   .accesskey = а
 proxy-reload-label =
   .label = Презареждане
   .accesskey = з
 no-proxy-label =
   .value = Без прокси за:
   .accesskey = Б
 no-proxy-example = Например: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+proxy-password-prompt =
+  .label = Да не се пита за удостоверяване, ако паролата е запазена
+  .accesskey = у
+  .tooltiptext = Тази настройка ще ви удостоверява без да потвърждение пред мрежови посредници, когато имате запазени данни за вход. Ще бъдете питани, ако удостоверяването се провали.
+proxy-remote-dns =
+  .label = Посредник за DNS при използване на SOCKS v5
+  .accesskey = D
+proxy-enable-doh =
+  .label = Разрешаване на DNS през HTTPS
+  .accesskey = р
--- a/mail/messenger/preferences/cookies.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/cookies.ftl
@@ -9,28 +9,33 @@ window-close-key =
   .key = w
 window-focus-search-key =
   .key = f
 window-focus-search-alt-key =
   .key = k
 filter-search-label =
   .value = Търсене:
   .accesskey = Т
+cookies-on-system-label = Бисквитки, запазени на вашия компютър:
+treecol-site-header =
+  .label = Страница
 treecol-name-header =
   .label = Име на бисквитката
 props-name-label =
   .value = Име:
 props-value-label =
   .value = Съдържание:
 props-domain-label =
   .value = Хост:
 props-path-label =
   .value = Път:
 props-secure-label =
   .value = Изпратена за:
+props-expires-label =
+  .value = Валидност до:
 props-container-label =
   .value = Контейнер:
 remove-cookie-button =
   .label = Премахване
   .accesskey = П
 remove-all-cookies-button =
   .label = Премахване на всички
   .accesskey = в
--- a/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/fonts.ftl
@@ -16,75 +16,112 @@ fonts-language-legend =
   .value = Шрифтове за:
   .accesskey = Ш
 fonts-proportional-label =
   .value = Пропорционален:
   .accesskey = П
 
 ## Languages
 
+# Note: Translate "Latin" as the name of Latin (Roman) script, not as the name of the Latin language.
+font-language-group-latin =
+  .label = Латински
 font-language-group-japanese =
   .label = Японски
 font-language-group-trad-chinese =
   .label = Традиционен китайски (Тайван)
 font-language-group-simpl-chinese =
   .label = Опростен китайски
+font-language-group-trad-chinese-hk =
+  .label = Традиционен китайски (Хонг Конг)
 font-language-group-korean =
   .label = Корейски
 font-language-group-cyrillic =
   .label = Кирилица
 font-language-group-el =
   .label = Гръцки
 font-language-group-other =
   .label = Други писмени системи
+font-language-group-thai =
+  .label = Тайландски
 font-language-group-hebrew =
   .label = Иврит
 font-language-group-arabic =
   .label = Арабски
 font-language-group-devanagari =
   .label = Деванагари
 font-language-group-tamil =
   .label = Тамилски
 font-language-group-armenian =
   .label = Арменски
 font-language-group-bengali =
   .label = Бенгалски
+font-language-group-canadian =
+  .label = Единна канадска сричкова писменост
 font-language-group-ethiopic =
   .label = Етиопски
 font-language-group-georgian =
   .label = Грузински
 font-language-group-gujarati =
   .label = Гуджарати
 font-language-group-gurmukhi =
   .label = Гурмуки
 font-language-group-khmer =
   .label = Кхмерски
 font-language-group-malayalam =
   .label = Малаялам
 font-language-group-math =
   .label = Математически
+font-language-group-odia =
+  .label = Одийски
 font-language-group-telugu =
   .label = Телугу
+font-language-group-kannada =
+  .label = Каннада
 font-language-group-sinhala =
   .label = Синхала
 font-language-group-tibetan =
   .label = Тибетски
 
 ## Default font type
 
+default-font-serif =
+  .label = Серифен
+default-font-sans-serif =
+  .label = Безсерифен
+font-size-label =
+  .value = Големина:
+  .accesskey = з
+font-size-monospace-label =
+  .value = Големина:
+  .accesskey = м
+font-serif-label =
+  .value = Серифен:
+  .accesskey = С
+font-sans-serif-label =
+  .value = Безсерифен:
+  .accesskey = н
 font-monospace-label =
   .value = Равноширок:
   .accesskey = Р
+font-min-size-label =
+  .value = Минимален размер:
+  .accesskey = М
+min-size-none =
+  .label = Няма
 
 ## Fonts in message
 
 font-control-legend = Контрол на шрифта
 use-document-fonts-checkbox =
   .label = Писмата могат да използват други шрифтове
   .accesskey = у
+use-fixed-width-plain-checkbox =
+  .label = Използване на равноширок шрифт за съобщения с нормален текст
+  .accesskey = ф
 
 ## Language settings
 
 text-encoding-legend = Кодиране на текста
 text-encoding-description = Установява стандартно кодиране на текста за изпращана и получавана поща
 font-outgoing-email-label =
   .value = Изходяща поща:
   .accesskey = х
--- a/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
@@ -1,7 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+tag-dialog-window =
+  .title = Нов етикет
 tag-name-label =
   .value = Име на етикет:
   .accesskey = е
--- a/mail/messenger/preferences/offline.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/offline.ftl
@@ -1,25 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+offline-dialog-window =
+  .title = Настройки за работа извън мрежа
 autodetect-online-label =
   .label = Автоматично продължаване, ако е открита връзка с мрежата
   .accesskey = ж
 startup-label = Ръчно установяване на състояние при стартиране:
 status-radio-remember =
   .label = Запомняне предишното състояние на свързаност
   .accesskey = З
 status-radio-ask =
   .label = Запитване за свързване с мрежата
   .accesskey = З
 status-radio-always-online =
   .label = На линия
   .accesskey = л
+status-radio-always-offline =
+  .label = Без мрежа
+  .accesskey = м
 going-online-label = Изпращане на неизпратените писма след свързване?
 going-online-auto =
   .label = Да
   .accesskey = Д
 going-online-not =
   .label = Не
   .accesskey = Н
 going-online-ask =
--- a/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/permissions.ftl
@@ -14,17 +14,30 @@ block-button =
   .label = Блокиране
   .accesskey = Б
 allow-session-button =
   .label = Разрешаване за сесията
   .accesskey = с
 allow-button =
   .label = Разрешаване
   .accesskey = Р
+treehead-sitename-label =
+  .label = Страница
 treehead-status-label =
   .label = Състояние
+remove-site-button =
+  .label = Премахване на сайт
+  .accesskey = П
+remove-all-site-button =
+  .label = Премахване на всички страници
+  .accesskey = р
 cancel-button =
   .label = Отказ
   .accesskey = О
+save-button =
+  .label = Запазване
+  .accesskey = З
 permission-can-label = Разрешаване
 permission-can-access-first-party-label = Разрешаване само на оригиналната страница
 permission-can-session-label = Разрешаване за сесията
 permission-cannot-label = Блокиране
+invalid-uri-message = Моля, въведете валидно име на хост
+invalid-uri-title = Въведено е невалидно име на хост
--- a/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/receipts.ftl
@@ -3,28 +3,36 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 receipts-dialog-window =
   .title = Обратни разписки
 return-receipt-checkbox =
   .label = При изпращане на писмо, винаги се изисква обратна разписка
   .acceskey = П
 receipt-arrive-label = При пристигане на обратна разписка:
+receipt-leave-radio =
+  .label = Остава във Входяща папка
+  .acceskey = О
 receipt-move-radio =
   .label = Премества се в папка "Изпратени"
   .acceskey = р
+receipt-request-label = При получаване на заявка за обратна разписка:
 receipt-return-never-radio =
   .label = Никога не се изпраща обратна разписка
   .acceskey = Н
 receipt-return-some-radio =
   .label = Изпраща се обратна разписка според следните правила
   .acceskey = И
 receipt-not-to-cc =
   .value = Ако не съм в До или Копие на писмото:
   .acceskey = А
 receipt-send-never-label =
   .label = Не изпраща
+receipt-send-always-label =
+  .label = Автоматично изпращане
+receipt-send-ask-label =
+  .label = Запитване
 sender-outside-domain =
   .value = Ако подателя е извън моя домейн:
   .acceskey = к
 other-cases-label =
   .value = Във всички други случаи:
   .acceskey = В
--- a/mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/system-integration.ftl
@@ -1,27 +1,35 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+system-integration-title =
+  .title = Съчетаване с операционната система
 system-integration-dialog =
   .buttonlabelaccept = По подразбиране
   .buttonlabelcancel = Прескачане на интеграцията
   .buttonlabelcancel2 = Отмяна
 default-client-intro = Използване на { -brand-short-name } като клиент по подразбиране за:
 unset-default-tooltip = Не е възможно да отмените { -brand-short-name } като клиент по подразбиране за { -brand-short-name } За да изберете друго приложение, трябва да използвате диалога "По подразбиране".
 checkbox-email-label =
   .label = Електронна поща
   .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
+checkbox-newsgroups-label =
+  .label = Дискусионни групи
+  .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
 checkbox-feeds-label =
   .label = Емисии
   .tooltiptext = { unset-default-tooltip }
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 system-search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
     [windows] Windows Search
    *[other] { "" }
   }
+system-search-integration-label =
+  .label = Разрешаване на { system-search-engine-name } да търси съобщения
+  .accesskey = т
 check-on-startup-label =
   .label = Винаги се прави тази проверка при стартиране на { -brand-short-name }
   .accesskey = В