Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox default tip
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Thu, 02 Jun 2022 07:06:00 +0000
changeset 2740 0cc51e8b5d5f71e385b76167f91a286098199825
parent 2739 84c1002ee46032091770384064035ef67fdece90
push id1483
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 02 Jun 2022 07:06:03 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -19,25 +19,28 @@ about-private-browsing-handoff-no-engine
 about-private-browsing-handoff-text = Търсете с { $engine } или въведете адрес
 about-private-browsing-handoff-text-no-engine = Търсете или въведете адрес
 about-private-browsing-not-private = В момента не сте в поверителен прозорец.
 about-private-browsing-info-description-private-window = Поверителен прозорец: { -brand-short-name } изчиства търсенето и историята на разглеждане, когато затворите всички поверителни прозорци. Това не ви прави анонимни.
 about-private-browsing-info-description-simplified = { -brand-short-name } изчиства търсенето и историята на разглеждане, когато затворите всички поверителни прозорци, но това не ви прави анонимни.
 about-private-browsing-learn-more-link = Научете повече
 about-private-browsing-hide-activity = Скрийте активността и местоположението си навсякъде, където разглеждате
 about-private-browsing-get-privacy = Получавайте защита на поверителността навсякъде, където разглеждате
+about-private-browsing-hide-activity-1 = Скрийте какво разглеждате и местоположението си с { -mozilla-vpn-brand-name }. С едно щракване създавате сигурна връзка, дори в обществени мрежи.
 about-private-browsing-prominent-cta = Останете скрити с { -mozilla-vpn-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-cta = Изтеглете { -focus-brand-name }
 about-private-browsing-focus-promo-header = { -focus-brand-name }: Поверително разглеждане в движение
 about-private-browsing-focus-promo-text = Мобилното ни приложение специалното за поверително разглеждане изчиства историята и бисквитките всеки път.
 
 ## The following strings will be used for experiments in Fx99 and Fx100
 
 about-private-browsing-focus-promo-header-b = Вземете поверителното разглеждане на телефона си
+about-private-browsing-focus-promo-text-b = Използвайте { -focus-brand-name } за онова търсене, което не искате да правите с основния си мобилен четец.
 about-private-browsing-focus-promo-header-c = Следващо ниво поверителност за мобилни устройства
+about-private-browsing-focus-promo-text-c = { -focus-brand-name } изчиства историята всеки път, а също спира реклами и проследяване.
 # This string is the title for the banner for search engine selection
 # in a private window.
 # Variables:
 #   $engineName (String) - The engine name that will currently be used for the private window.
 about-private-browsing-search-banner-title = { $engineName } е вашата търсеща машина по подразбиране в поверителните прозорци
 about-private-browsing-search-banner-description =
     { PLATFORM() ->
         [windows] За да изберете друга търсеща машина, отидете на <a data-l10n-name="link-options">Настройки</a>