Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 14:13:24 +0000
changeset 2377 dbde18b5cdf96b8baa80f17371cceb3a80d83bfd
parent 2376 fd6a9d5696f1c1a89e762200c64d637900bae0ef
child 2378 e6958f4ecdf2a8bd28ffcf18ecf939ad5252a032
push id1174
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 14:13:27 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/protections.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -20,56 +20,60 @@ graph-total-tracker-summary =
   }
 # Text displayed instead of the graph when in Private Mode
 graph-private-window = { -brand-short-name } продължава да спира проследяванията и в поверителни прозорци, но не ги отчита в статистиката.
 # Weekly summary of the graph when the graph is empty in Private Mode
 graph-week-summary-private-window = Проследявания, спрени от { -brand-short-name } тази седмица
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 # The category name in the <b> tag will be bold.
-protection-report-header-details-standard = Нивото на защита е <b>Стандартно</b>
+protection-report-header-details-standard = Нивото на защита е <b>стандартно</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
-protection-report-header-details-strict = Нивото на защита е <b>Строго</b>
+protection-report-header-details-strict = Нивото на защита е <b>строго</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
-protection-report-header-details-custom = Нивото на защита е <b>По избор</b>
+protection-report-header-details-custom = Нивото на защита е <b>по избор</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
 protection-report-page-title = Защита на лични данни
 protection-report-content-title = Защита на лични данни
 etp-card-title = Разширена защита от проследяване
 etp-card-content = Проследяванията ви следват онлайн, за да събират информация за навиците и интересите ви при разглеждане. { -brand-short-name } спира много от тях, както и други злонамерени скриптове.
 protection-report-webpage-title = Табло със защити
 protection-report-page-content-title = Табло със защити
 # This message shows when all privacy protections are turned off, which is why we use the word "can", Firefox is able to protect your privacy, but it is currently not.
 protection-report-page-summary = { -brand-short-name } може защитава вашата неприкосновеност без да разбирате докато вие разглеждате. Това е обобщение на тази защита, включително и инструментите за поемане на контрола върху сигурността си в мрежата.
 # This message shows when at least some protections are turned on, we are more assertive compared to the message above, Firefox is actively protecting you.
 protection-report-page-summary-default = { -brand-short-name } защитава вашата неприкосновеност без да разбирате докато вие разглеждате. Това е обобщение на тази защита, включително и инструментите за поемане на контрола върху сигурността си в мрежата.
 protection-report-settings-link = Настройки за поверителност и сигурност
 etp-card-title-always = Разширена защита от проследяване – винаги включена
 etp-card-title-custom-not-blocking = Разширена защита от проследяване – изключена
+etp-card-content-description = { -brand-short-name } автоматично предотвратява тайното проследяване от различни компании докато разглеждате в мрежата.
 protection-report-etp-card-content-custom-not-blocking = В момента всички защити са изключени. Изберете кои проследявания да бъдат спирани от настройките на защита на { -brand-short-name }.
 protection-report-manage-protections = Настройки
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Днес
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Графика, съдържаща общия брой, спрени проследявания за седмицата, разпределени по вид.
 social-tab-title = Проследяване от социални мрежи
-social-tab-contant = Социалните мрежи поставят проследяващи елементи на други страници, за да следят какво правите, виждате и гледате онлайн. Това позволява на компаниите за социални медии да научат повече за вас отвъд това, което споделяте във вашите профили. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
+social-tab-contant = Социалните мрежи поставят проследяващи елементи на други страници, за да следят какво правите, виждате и гледате онлайн. Това позволява на компаниите за социални медии да научат повече за вас отвъд това, което споделяте в своите профили. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 cookie-tab-title = Бисквитки за следене в различни сайтове
 cookie-tab-content = Такива бисквитки ви следват от сайт на сайт и събират данни за дейностите ви в мрежата. Те се разполагат от трети страни като рекламодатели и компании за събиране и анализ на статистически данни. Спирането на бисквитките за проследяване в различни сайтове ще намали броя на рекламите, които ви преследват. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 tracker-tab-title = Проследяващо съдържание
 tracker-tab-description = Страниците могат да зареждат външни реклами, видеоклипове и друго съдържание с проследяващ код. Ограничаването на проследяващо съдържание може да помогне на сайтовете да се зареждат по-бързо, но някои бутони, формуляри и полета за вход може да не работят. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 fingerprinter-tab-title = Снемане на цифров отпечатък
 fingerprinter-tab-content = Компаниите, които снемат цифров отпечатък събират настройки от вашия мрежов четец и компютър, за да създадат потребителски профил. Използвайки този цифров отпечатък, те могат да ви проследят в различни уебсайтове. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 cryptominer-tab-title = Добиване на криптовалути
 cryptominer-tab-content = Добиването на криптовалути използва изчислителната мощ на вашата система, за да извличане на цифрови пари. Скриптовете за добиване на криптовалута изтощават батерията, забавят компютъра и могат да увеличат сметката ви за електроенергия. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
+protections-close-button2 =
+  .aria-label = Затваряне
+  .title = Затваряне
 mobile-app-title = Спиране на проследяващи реклами на повече устройства
 mobile-app-card-content = Използвайте мобилния четец с вградена защита срещу проследяващи реклами.
 mobile-app-links = { -brand-product-name } четец за <a data-l10n-name="android-mobile-inline-link">Android</a> и <a data-l10n-name="ios-mobile-inline-link">iOS</a>
-lockwise-title = Никога не забравяйте отново парола
+lockwise-title = Никога не забравяйте парола отново
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 lockwise-title-logged-in2 = Управление на пароли
 lockwise-header-content = { -lockwise-brand-name } сигурно съхранява вашите пароли в четеца.
 lockwise-header-content-logged-in = Сигурно съхранявайте и синхронизирайте паролите си между всичките си устройства.
 protection-report-view-logins-button = Преглед на регистрациите
   .title = Отваря запазените регистрации
 protection-report-manage-passwords-button = Управляване на пароли
   .title = Управляване на паролите в { -lockwise-brand-short-name }