Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 3.
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Thu, 04 Jun 2020 11:44:52 +0200
changeset 2367 a1d2b5cc8fdfd2bf4ddc5440ee53a5eb33869113
parent 2366 88ecc6b74b71af7d9b0a467275c3f05d16d345ab
child 2368 3556d1b6e5be845299e8c741f27fa2d92c890273
push id1166
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 04 Jun 2020 09:44:59 +0000
bugs1518234
Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 3.
browser/browser/migration.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -11,28 +11,40 @@ import-from =
   }
 import-from-bookmarks = Внасяне на отметки от:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
+import-from-edge-legacy =
+  .label = Microsoft Edge Legacy
+  .accesskey = L
+import-from-edge-beta =
+  .label = Microsoft Edge Beta
+  .accesskey = d
 import-from-nothing =
   .label = Без внасяне на каквото и да е
   .accesskey = Б
 import-from-safari =
   .label = Safari
   .accesskey = S
 import-from-canary =
   .label = Chrome Canary
   .accesskey = n
 import-from-chrome =
   .label = Chrome
   .accesskey = C
+import-from-chrome-beta =
+  .label = Chrome Beta
+  .accesskey = B
+import-from-chrome-dev =
+  .label = Chrome Dev
+  .accesskey = D
 import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = x
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
@@ -46,26 +58,31 @@ import-items-description = Изберете елементите за внасяне:
 import-migrating-title =
   .label = Внасяне…
 import-migrating-description = В момента се внасят следните елементи…
 import-select-profile-title =
   .label = Избиране на профил
 import-select-profile-description = Следните профили могат да бъдат внесени:
 import-done-title =
   .label = Внасянето е завършено
+import-done-description = Следните елементи са внесени успешно:
+import-close-source-browser = Моля, преди да продължите се уверете, че избраният мрежов четец е затворен.
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
 imported-bookmarks-source = От { $source }
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
+source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
 source-name-safari = Safari
 source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
+source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
+source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
 source-name-chromium = Chromium
 source-name-firefox = Mozilla Firefox
 source-name-360se = 360 Secure Browser
 imported-safari-reading-list = Списък за четене (от Safari)
 imported-edge-reading-list = Списък за четене (от Edge)
 
 # Import Sources
 # Note: When adding an import source for profile reset, add the string name to
@@ -105,16 +122,37 @@ browser-data-canary-2 =
   .label = Бисквитки
   .value = Бисквитки
 browser-data-firefox-2 =
   .label = Бисквитки
   .value = Бисквитки
 browser-data-360se-2 =
   .label = Бисквитки
   .value = Бисквитки
+browser-data-ie-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
+browser-data-edge-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
+browser-data-safari-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
+browser-data-chrome-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
+browser-data-canary-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
+browser-data-firefox-history-and-bookmarks-4 =
+  .label = История на разглеждане и отметки
+  .value = История на разглеждане и отметки
+browser-data-360se-4 =
+  .label = История на разглеждане
+  .value = История на разглеждане
 browser-data-ie-8 =
   .label = История на формуляри
   .value = История на формуляри
 browser-data-edge-8 =
   .label = История на формуляри
   .value = История на формуляри
 browser-data-safari-8 =
   .label = История на формуляри