Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Wed, 01 Jul 2020 10:33:59 +0000
changeset 2401 9d184f90c1425ed0c0de1321d10cff09a1b228a0
parent 2400 a471d2bd6a7529b9e1212188f59a6797de0c5c2c
child 2402 95ac812ba1c58a3aa767383f549abec3f750ef03
push id1197
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jul 2020 10:34:02 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: Пламен <plamen_mbx@yahoo.com> Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com> Co-authored-by: Teodor P. <teo0321@gmail.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -1,13 +1,8 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # NOTE: New strings should use the about-logins- prefix.
 
 about-logins-page-title = Регистрации и пароли
 
 # "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -90,16 +90,19 @@ cfr-protections-panel-link-text = Научете повече
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Нова възможност:
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Какво е новото
   .tooltiptext = Новото в това издание
 cfr-whatsnew-panel-header = Какво е новото
 cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Прочетете бележките към изданието
 cfr-whatsnew-fx70-title = { -brand-short-name } вече се бори по-отдадено за вашата поверителност
+cfr-whatsnew-fx70-body =
+  Последното издание подобрява способността за защита от проследяване.
+  Вече е по-лесно да създавате с нея сигурни пароли за всеки сайт.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-title = Защитете се от проследяване
 cfr-whatsnew-tracking-protect-body =
   { -brand-short-name } блокира много социални мрежи и уебсайтове, 
   които ви проследяват онлайн.
 cfr-whatsnew-tracking-protect-link-text = Вижте отчета
 # This string is displayed before a large numeral that indicates the total
 # number of tracking elements blocked. Don’t add $blockedCount to your
 # localization, because it would result in the number showing twice.
@@ -115,16 +118,17 @@ cfr-whatsnew-lockwise-backup-body = Сега генерирайте защитени пароли, до които можете да имате достъп от всички устройства, където сте вписани.
 cfr-whatsnew-lockwise-backup-link-text = Включете записването на резервни копия
 cfr-whatsnew-lockwise-take-title = Вземете паролите си със себе си
 cfr-whatsnew-lockwise-take-body = Мобилното приложение { -lockwise-brand-short-name } ви позволява сигурен достъп до вашите архивирани пароли навсякъде.
 cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = Вземете приложението
 
 ## Search Bar
 
 cfr-whatsnew-searchbar-title = Въвеждайте по-малко, улеснете се с адресната лента
+cfr-whatsnew-searchbar-body-topsites = Сега просто изберете адресната лента и полето ще се разшири с препратки към вашите предпочитани сайтове.
 cfr-whatsnew-searchbar-icon-alt-text = Увеличаваща лупа
 
 ## Picture-in-Picture
 
 cfr-whatsnew-pip-header = Гледайте видеоклипове, докато разглеждате
 cfr-whatsnew-pip-body = „Картина в картината“ изкарва видео в плаващ прозорец, докато работите в други раздели.
 cfr-whatsnew-pip-cta = Научете повече
 
@@ -168,16 +172,17 @@ cfr-doorhanger-sync-logins-ok-button = Включване на { -sync-brand-short-name }
 cfr-doorhanger-send-tab-header = Прочетете това в движение
 cfr-doorhanger-send-tab-recipe-header = Вземете тази рецепта в кухнята
 cfr-doorhanger-send-tab-ok-button = Опитайте Send Tab
   .accesskey = п
 
 ## Firefox Send
 
 cfr-doorhanger-firefox-send-header = Споделете този PDF безопасно
+cfr-doorhanger-firefox-send-body = Пазете чувствителните си документи от любопитни очи с шифроване от край до край и препратка, която изчезва, когато сте готови.
 cfr-doorhanger-firefox-send-ok-button = Изпробвайте { -send-brand-name }
   .accesskey = И
 
 ## Social Tracking Protection
 
 cfr-doorhanger-socialtracking-ok-button = Вижте защитите
   .accesskey = В
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Затваряне
@@ -195,21 +200,28 @@ cfr-doorhanger-cryptominers-description = Вашата поверителност е от значение. { -brand-short-name } вече блокира скриптове, които използват изчислителната мощност на системата ви за извличане на криптовалути.
 cfr-doorhanger-milestone-ok-button = Показване на всички
   .accesskey = С
 
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 
 ## Lockwise message
 
+cfr-whatsnew-lockwise-header = Лесно създавайте сигурни пароли
+cfr-whatsnew-lockwise-icon-alt = Пиктограма на { -lockwise-brand-short-name }
 
 ## Vulnerable Passwords message
 
+cfr-whatsnew-passwords-header = Получавайте сигнали за уязвими пароли
 
 ## Picture-in-Picture fullscreen message
 
+cfr-whatsnew-pip-fullscreen-icon-alt = Икона за картина в картината
 
 ## Protections Dashboard message
 
 cfr-whatsnew-protections-icon-alt = Пиктограма на щит
 
 ## Better PDF message
 
+
+## DOH Message
+
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -10,37 +10,34 @@ newtab-settings-button =
   .title = Настройки на новия раздел
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Търсене
   .aria-label = Търсене
-
 newtab-search-box-search-the-web-text = Търсене в интернет
 newtab-search-box-search-the-web-input =
   .placeholder = Търсене в интернет
   .title = Търсене в интернет
   .aria-label = Търсене в интернет
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Добавяне на търсеща машина
 newtab-topsites-add-topsites-header = Нова често посещавана страница
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Променяне на често посещавана страница
 newtab-topsites-title-label = Заглавие
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Въведете заглавие
-
 newtab-topsites-url-label = Адрес
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Адрес
 newtab-topsites-url-validation = Необходим е валиден URL
-
 newtab-topsites-image-url-label = Адрес на изображение по желание
 newtab-topsites-use-image-link = Използване изображение по желание…
 newtab-topsites-image-validation = Изображението не може да бъде заредено. Опитайте с друг адрес.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Отказ
 newtab-topsites-delete-history-button = Премахване
@@ -55,17 +52,20 @@ newtab-confirm-delete-history-p1 = Сигурни ли сте, че желаете да премахнете страницата навсякъде от историята?
 newtab-confirm-delete-history-p2 = Действието е необратимо.
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Отваряне на меню
   .aria-label = Отваряне на меню
-
+# Tooltip for dismiss button
+newtab-dismiss-button-tooltip =
+  .title = Премахване
+  .aria-label = Премахване
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Отваряне на меню
   .aria-label = Отваряне на менюто за { $title }
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -84,16 +84,17 @@ newtab-menu-delete-history = Премахване
 newtab-menu-save-to-pocket = Запазване в { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-delete-pocket = Изтриване от { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-archive-pocket = Архивиране в { -pocket-brand-name }
 newtab-menu-show-privacy-info = Спонсори и поверителност
 
 ## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
 
 newtab-privacy-modal-button-done = Готово
+newtab-privacy-modal-button-manage = Управление на настройките за спонсорирано съдържание
 newtab-privacy-modal-header = Вашата поверителност е от значение.
 newtab-privacy-modal-paragraph-2 =
   Като допълнение на това, че намираме завладяващи истории,
   ние ви показваме и подходящо, проверено съдържание от избрани
   спонсори. Бъдете спокойни, <strong>данните ви от разглежданията никога
   не напускат вашето копие на { -brand-product-name }</strong> - ние не ги виждаме
   нашите спонсори също.
 newtab-privacy-modal-link = Научете как работи поверителността на новия раздел
@@ -128,21 +129,24 @@ newtab-menu-open-file = Отваряне на файла
 ## the page is bookmarked, or is currently open on another device.
 
 newtab-label-visited = Посетена
 newtab-label-bookmarked = Отметната
 newtab-label-removed-bookmark = Отметката е премахната
 newtab-label-recommended = Тенденции
 newtab-label-saved = Запазено в { -pocket-brand-name }
 newtab-label-download = Изтеглено
-
 # This string is used in the story cards to indicate sponsored content
 # Variables:
 # $sponsorOrSource (String): This is the name of a company or their domain
 newtab-label-sponsored = { $sponsorOrSource } · Спонсорирано
+# This string is used at the bottom of story cards to indicate sponsored content
+# Variables:
+# $sponsor (String): This is the name of a sponsor
+newtab-label-sponsored-by = Спонсорирано от { $sponsor }
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
 ## meant as a call to action for the given section.
 
 newtab-section-menu-remove-section = Премахване на раздела
 newtab-section-menu-collapse-section = Свиване на раздела
 newtab-section-menu-expand-section = Разгъване на раздела
 newtab-section-menu-manage-section = Управление на раздела
@@ -166,23 +170,21 @@ newtab-section-header-topsites = Често посещавани страници
 newtab-section-header-highlights = Акценти
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = Препоръчано от { $provider }
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = Разглеждайте и тук ще ви покажем някои от най-добрите статии, видео и други страници, които сте посетили или отметнали наскоро.
-
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Разгледахте всичко. Проверете по-късно за повече истории от { $provider }. Нямате търпение? Изберете популярна тема, за да откриете повече истории от цялата Мрежа.
 
-
 ## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
 
 newtab-discovery-empty-section-topstories-header = Изчетохте всичко!
 newtab-discovery-empty-section-topstories-content = Проверете по-късно за повече статии.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-try-again-button = Нов опит
 newtab-discovery-empty-section-topstories-loading = Зареждане…
 # Displays when a layout in a section took too long to fetch articles.
 newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out = Ами сега! Почти заредихме тази секция, но не съвсем.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -152,16 +152,18 @@ was trying to connect. -->
 </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Блокирано от Content Security Policy">
 
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; предотврати зареждането на страницата по този начин, защото тя има политика за сигурност, която го забранява.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Грешка поради развалено съдържание">
 
+<!ENTITY xfoBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; предотврати зареждането на страницата в този контекст, защото тя има политика, която забранява X-Frame-Options.</p>">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Страницата не може да бъде показана поради грешка при прехвърляне на данните.</p><ul><li>Моля, уведомете собствениците на страницата за проблема.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Продължаване въпреки риска">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Докладване на такива грешки, за да може Mozilla да идентифицира и ограничи злонамерени сайтове">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Научете повече…">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Отдалечен XUL">