Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Wed, 01 Jul 2020 10:44:22 +0000
changeset 2402 95ac812ba1c58a3aa767383f549abec3f750ef03
parent 2401 9d184f90c1425ed0c0de1321d10cff09a1b228a0
child 2403 6e00252a72186e76b9d1ab05d6a32f18a00ecfaa
push id1198
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jul 2020 10:44:25 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -1,4 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+about-httpsonly-insecure-title = Неуспешно установяване на защитена връзка
+# Variables:
+#   $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Разглеждате в режим „Само HTTPS“. Защитена под HTTPS версия на страницата <em>{ $websiteUrl }</em> е недостъпна.
+about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Най-вероятно страницата не се поддържа под HTTPS, но също така е възможно злоумишлено възпрепятстване на версията под HTTPS.
+about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Въпреки че рискът за сигурността е нисък, ако все пак решите да посетите незащитената версия на страницата не въвеждайте никаква чувствително информация като пароли, адреси на електронна поща или данни от банкови карти.
+about-httpsonly-button-make-exception = Продължаване въпреки риска
+about-httpsonly-title = { -brand-short-name } откри възможен проблем в сигурността
+# Variables:
+#   $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
+about-httpsonly-explanation-unavailable = Разглеждате в режим „Само HTTPS“. Защитена под HTTPS версия на страницата <em>{ $websiteUrl }</em> е недостъпна.
+about-httpsonly-explanation-question = Каква би могла да е причината?
+about-httpsonly-explanation-nosupport = Най-вероятно страницата не се поддържа под HTTPS.
+about-httpsonly-button-go-back = Връщане назад