Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Thu, 14 Nov 2019 09:34:37 +0000
changeset 2209 904c1eb04f1b771192d5847130bfff7e88a7faac
parent 2208 7c133f8fe41af1ad04364c1324e3ecbd95787e56
child 2210 aa633a5798629c25c55431b37c10e70bbb8c292a
push id1093
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 14 Nov 2019 09:34:41 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Localization authors: - :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/protections.ftl
browser/chrome/browser/browser.properties
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -27,18 +27,23 @@ cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Научете повече
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = от { $name }
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Препоръка
 cfr-doorhanger-extension-notification2 = Препоръка
-  .tooltiptext = Препоръка за разширението
-  .a11y-announcement = Препоръката за разширението е достъпна
+  .tooltiptext = Препоръка за разширение
+  .a11y-announcement = Налична е препоръка за разширение
+# This is a notification displayed in the address bar.
+# When clicked it opens a panel with a message for the user.
+cfr-doorhanger-feature-notification = Препоръка
+  .tooltiptext = Препоръка за възможност
+  .a11y-announcement = Налична е препоръка за възможност
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
 ## users and rating for an add-on. They are shown next to each other.
 
 # Variables:
 #  $total (Number) - The rating of the add-on from 1 to 5
 cfr-doorhanger-extension-rating =
@@ -71,16 +76,17 @@ cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body = Чудесно откритие! Сега не оставайте без тази отметка на мобилните си устройства. Започнете с { -fxaccount-brand-name }.
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text = Синхронизиране на отметките сега…
 cfr-doorhanger-bookmark-fxa-close-btn-tooltip =
   .aria-label = Бутон за затваряне
   .title = Затваряне
 
 ## Protections panel
 
 cfr-protections-panel-header = Преглеждайте без да бъдете следени
+cfr-protections-panel-body = Пазете вашите данни само ваши. { -brand-short-name } ви предпазва от много от най-разпространените проследявания, които следват вашите действия онлайн.
 cfr-protections-panel-link-text = Научете повече
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 # This string is used by screen readers to offer a text based alternative for
 # the notification icon
 cfr-badge-reader-label-newfeature = Нова възможност:
 cfr-whatsnew-button =
@@ -103,11 +109,12 @@ cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = Вземете приложението
 
 ## Firefox Send
 
 
 ## Social Tracking Protection
 
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Затваряне
   .accesskey = з
+cfr-doorhanger-socialtracking-description = Поверителността ви е от значение. { -brand-short-name } вече спира проследяванията от разпространените социални мрежи, ограничавайки събираните данни за действията ви в мрежата.
 
 ## Enhanced Tracking Protection Milestones
 
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -25,39 +25,51 @@ protection-report-header-details-standard = Нивото на защита е <b>Стандартно</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
 protection-report-header-details-strict = Нивото на защита е <b>Строго</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
 protection-report-header-details-custom = Нивото на защита е <b>По избор</b>
   .title = Отваря настройките за поверителност
 protection-report-page-title = Защита на лични данни
 protection-report-content-title = Защита на лични данни
 etp-card-title = Разширена защита от проследяване
+etp-card-content = Проследяванията ви следват онлайн, за да събират информация за навиците и интересите ви при разглеждане. { -brand-short-name } спира много от тях, както и други злонамерени скриптове.
+protection-report-manage-protections = Настройки
 # This string is used to label the X axis of a graph. Other days of the week are generated via Intl.DateTimeFormat,
 # capitalization for this string should match the output for your locale.
 graph-today = Днес
 # This string is used to describe the graph for screenreader users.
 graph-legend-description = Графика, съдържаща общия брой, спрени проследявания за седмицата, разпределени по вид.
 social-tab-title = Проследяване от социални мрежи
 social-tab-contant = Социалните мрежи поставят проследяващи елементи на други страници, за да следят какво правите, виждате и гледате онлайн. Това позволява на компаниите за социални медии да научат повече за вас отвъд това, което споделяте във вашите профили. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 cookie-tab-title = Бисквитки за следене в различни сайтове
+cookie-tab-content = Такива бисквитки ви следват от сайт на сайт и събират данни за дейностите ви в мрежата. Те се разполагат от трети страни като рекламодатели и компании за събиране и анализ на статистически данни. Спирането на бисквитките за проследяване в различни сайтове ще намали броя на рекламите, които ви преследват. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 tracker-tab-title = Проследяващо съдържание
 tracker-tab-description = Страниците могат да зареждат външни реклами, видеоклипове и друго съдържание с проследяващ код. Ограничаването на проследяващо съдържание може да помогне на сайтовете да се зареждат по-бързо, но някои бутони, формуляри и полета за вход може да не работят. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 fingerprinter-tab-title = Снемане на цифров отпечатък
 fingerprinter-tab-content = Компаниите, които снемат цифров отпечатък събират настройки от вашия мрежов четец и компютър, за да създадат потребителски профил. Използвайки този цифров отпечатък, те могат да ви проследят в различни уебсайтове. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 cryptominer-tab-title = Добиване на криптовалути
 cryptominer-tab-content = Добиването на криптовалути използва изчислителната мощ на вашата система, за да извличане на цифрови пари. Скриптовете за добиване на криптовалута изтощават батерията, забавят компютъра и могат да увеличат сметката ви за електроенергия. <a data-l10n-name="learn-more-link">Научете повече</a>
 lockwise-title = Никога не забравяйте отново парола
 lockwise-title-logged-in = { -lockwise-brand-name }
 protection-report-view-logins-button = Преглед на регистрациите
   .title = Отваря запазените регистрации
 turn-on-sync = Включване на { -sync-brand-short-name }…
   .title = Отваря настройките на синхронизиране
 manage-devices = Управление на устройства
+# Variables:
+#  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
+lockwise-sync-status =
+  { $count ->
+    [one] Синхронизиране с { $count } друго устройство
+    *[other] Синхронизиране с { $count } други устройства
+  }
+lockwise-sync-not-syncing-devices = Не се синхронизира с други устройства
 monitor-title = Внимавайте за кражба на данни
 monitor-link = Как работи
+monitor-sign-up = Регистрирайте се за сигнали при пробив
 auto-scan = Автоматичната проверка е извършена днес
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails =
   { $count ->
     [one] Наблюдаван адрес на електронна поща
    *[other] Наблюдавани адреси на електронна поща
@@ -65,16 +77,23 @@ info-monitored-emails =
 
 ## The title attribute is used to display the type of protection.
 ## The aria-label is spoken by screen readers to make the visual graph accessible to blind users.
 ##
 ## Variables:
 ##  $count (Number) - Number of specific trackers
 ##  $percentage (Number) - Percentage this type of tracker contributes to the whole graph
 
+bar-tooltip-social =
+  .title = Проследяващи елементи на социални мрежи
+  .aria-label =
+    { $count ->
+      [one] { $count } проследяващ елемент от социални мрежи ({ $percentage }%)
+      *[other] { $count } проследяващи елемента от социални мрежи ({ $percentage }%)
+    }
 bar-tooltip-cookie =
   .title = Бисквитки за следене в различни сайтове
   .aria-label =
     { $count ->
       [one] { $count } бисквитка за следене в различни сайтове ({ $percentage }%)
      *[other] { $count } бисквитки за следене в различни сайтове ({ $percentage }%)
     }
 bar-tooltip-tracker =
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -11,16 +11,20 @@ droponhomemsgMultiple=Бихте ли желали тези документи да бъдат вашата нова начална страница?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearch): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearch=Търсене с %1$S за „%2$S“
 contextMenuSearch.accesskey=Т
 
+# LOCALIZATION NOTE (contextMenuPrivateSearchOtherEngine): %S is the search
+# engine name as set for Private Browsing mode. This label is only used when
+# this engine is different from the default engine name used in normal mode.
+
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Име на папка]
 
 xpinstallPromptMessage=%S попречи на тази страница да поиска разрешение да инсталира софтуер на компютъра.
 # LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptMessage.header)
 # The string contains the hostname of the site the add-on is being installed from.
 xpinstallPromptMessage.header=Може ли %S да инсталира добавка?
@@ -663,17 +667,17 @@ trackingProtection.intro.nextButton.label=Напред
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip=Спрени опити за проследяване
 trackingProtection.icon.disabledTooltip=Открити са проследяващи елементи
 
 # Social Tracking Protection
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.title): %S is brandShortName
 contentBlocking.socialblock.title=%S спря проследяване от социална мрежа на страницата
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.socialblock.prompt): %S is brandShortName
-contentBlocking.socialblock.prompt=Поверителността ви е от значение. %S вече спира проследяванията от разпространените социални мрежи, ограничавайки събираните данни за дейностите ви в мрежата.
+contentBlocking.socialblock.prompt=Поверителността ви е от значение. %S вече спира проследяванията от разпространените социални мрежи, ограничавайки събираните данни за действията ви в мрежата.
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.label=Вижте защитите
 contentBlocking.socialblock.primaryButton.accesskey=в
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.label=Затваряне
 contentBlocking.socialblock.secondaryButton.accessKey=з
 
 trackingProtection.icon.activeTooltip2=Спиране на проследяване от социални мрежи, проследяване в различни сайтове и снемане на цифров отпечатък.
 trackingProtection.icon.disabledTooltip2=Защитата от проследяване е ИЗКЛЮЧЕНА за сайта.
 # LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip): %S is brandShortName.
@@ -717,16 +721,25 @@ protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title=Не спряно проследяване от социални мрежи
 #  Semicolon-separated list of plural forms.
 #  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 #  Replacement for #1 is a locale-string converted positive integer.
 protections.footer.blockedTrackerCounter.description=1 спряно;#1 спрени
 # LOCALIZATION NOTE (protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip):
 #  %S is the date on which we started counting (e.g., July 17, 2019).
 protections.footer.blockedTrackerCounter.tooltip=От %S
 
+# Milestones section in the Protections Panel
+# LOCALIZATION NOTE (protections.milestone.description):
+#  Semicolon-separated list of plural forms.
+#  See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+#  #1 is replaced with brandShortName.
+#  #2 is replaced with the (locale-formatted) number of trackers blocked
+#  #3 is replaced by a locale-formatted date with short month and numeric year.
+#  In English this looks like "Firefox blocked over 10,000 trackers since Oct 2019"
+
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Нова отметка
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Промяна на отметка
 editBookmarkPanel.cancel.label=Отказ
 editBookmarkPanel.cancel.accesskey=о
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -1180,12 +1193,13 @@ confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = На опашката (без мрежа)
 confirmationHint.copyURL.label = Копирано в системния буфер!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Запазено в библиотеката!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Търсещата машина е добавена!
 confirmationHint.pinTab.label = Закачен!
 confirmationHint.pinTab.description = Щракнете с десния бутон върху раздела, за да го махнете от леснодостъпните.
 
 confirmationHint.passwordSaved.label = Паролата е запазена!
 
+
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = Живи отметки на %S