Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Wed, 01 Jul 2020 10:54:07 +0000
changeset 2403 6e00252a72186e76b9d1ab05d6a32f18a00ecfaa
parent 2402 95ac812ba1c58a3aa767383f549abec3f750ef03
child 2404 3850219ff5d5b02069d0de82c632eb2f2ef906cd
push id1199
push userpontoon@mozilla.com
push dateWed, 01 Jul 2020 10:54:09 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/menubar.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
--- a/browser/browser/menubar.ftl
+++ b/browser/browser/menubar.ftl
@@ -241,16 +241,19 @@ menu-help =
   .label = Помощ
   .accesskey = П
 menu-help-product =
   .label = Помощ за { -brand-shorter-name }
   .accesskey = П
 menu-help-show-tour =
   .label = Обиколка на { -brand-shorter-name }
   .accesskey = б
+menu-help-import-from-another-browser =
+  .label = Внасяне от друг мрежов четец…
+  .accesskey = В
 menu-help-keyboard-shortcuts =
   .label = Клавишни комбинации
   .accesskey = К
 menu-help-troubleshooting-info =
   .label = Отстраняване на неизправности
   .accesskey = И
 menu-help-feedback-page =
   .label = Обратна връзка…
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -115,16 +115,19 @@ onboarding-firefox-send-title = Дръжте споделените си файлове лични
 onboarding-firefox-send-text2 = Качете файловете си в { -send-brand-name }, за да ги споделите с шифроване от край до край и препратка, която изтича автоматично.
 onboarding-firefox-send-button = Опитайте { -send-brand-name }
 onboarding-mobile-phone-title = Изтеглете { -brand-product-name } на телефона си
 onboarding-mobile-phone-text = Изтеглете { -brand-product-name } за iOS или Android и синхронизирайте данни между устройствата си.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Изтеглете мобилен четец
 onboarding-send-tabs-title = Незабавно си изпращайте раздели
+# "Send Tabs" refers to "Send Tab to Device" feature that appears when opening a
+# tab's context menu.
+onboarding-send-tabs-text2 = Лесно споделяйте страници между устройствата си, без да се налага да копирате препратки или да напускате четеца.
 onboarding-send-tabs-button = Започнете да изпращате раздели
 onboarding-pocket-anywhere-title = Четете и слушайте навсякъде
 onboarding-pocket-anywhere-button = Опитайте { -pocket-brand-name }
 onboarding-lockwise-passwords-title = Вземете паролите си навсякъде
 onboarding-lockwise-passwords-button2 = Вземете приложението
 onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Създавайте и съхранявайте силни пароли
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Управление на регистрации
 onboarding-facebook-container-title = Сложете ограда на Facebook
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -125,16 +125,18 @@ objItemOfN   =    %1$S от %2$S
 # Landmark announcements
 banner     =    банер
 complementary =    допълнително
 contentinfo  =    информация за съдържанието
 main      =    главно
 navigation   =    навигиране
 search     =    търсене
 
+region     =    област
+
 # LOCALIZATION NOTE (tblColumnInfo): Semi-colon list of plural forms.
 # Number of columns within the table.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 tblColumnInfo = с 1 колона;с #1 колони
 # LOCALIZATION NOTE (tblRowInfo): Semi-colon list of plural forms.
 # Number of rows within the table or grid.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 tblRowInfo = и 1 ред;и #1 реда
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -33,16 +33,17 @@ search =    търсене
 banner =    банер
 navigation =  навигация
 complementary = допълнение
 content =    съдържание
 main  =    основна област
 # The (spoken) role description for various WAI-ARIA roles
 alert    =   предупреждение
 alertDialog =   предупредителен диалог
+dialog   =   диалогов прозорец
 article   =   статия
 document  =   документ
 # The (spoken) role description for the WAI-ARIA figure role
 # https://w3c.github.io/aria/core-aam/core-aam.html#role-map-figure
 figure   =   фигура
 # The (spoken) role description for the WAI-ARIA heading role
 # https://w3c.github.io/aria/core-aam/core-aam.html#role-map-heading
 heading   =   заглавие
@@ -53,8 +54,12 @@ note    =   бележка
 region   =   регион
 status   =   състояние на приложение
 timer    =   хронометър
 tooltip   =   подсказка
 separator  =   разделител
 tabPanel   =   лента с раздели
 # The roleDescription for the html:mark element
 highlight = осветяване
+# The roleDescription for the details element
+details = подробности
+# The roleDescription for the summary element
+summary = обобщение
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutHttpsOnlyError.ftl
@@ -2,17 +2,19 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-httpsonly-insecure-title = Неуспешно установяване на защитена връзка
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-insecure-explanation-unavailable = Разглеждате в режим „Само HTTPS“. Защитена под HTTPS версия на страницата <em>{ $websiteUrl }</em> е недостъпна.
 about-httpsonly-insecure-explanation-reasons = Най-вероятно страницата не се поддържа под HTTPS, но също така е възможно злоумишлено възпрепятстване на версията под HTTPS.
-about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Въпреки че рискът за сигурността е нисък, ако все пак решите да посетите незащитената версия на страницата не въвеждайте никаква чувствително информация като пароли, адреси на електронна поща или данни от банкови карти.
+about-httpsonly-insecure-explanation-exception = Въпреки че рискът за сигурността е нисък, ако все пак решите да посетите незащитената версия на страницата не въвеждайте никаква чувствителна информация като пароли, адреси на електронна поща или данни от банкови карти.
 about-httpsonly-button-make-exception = Продължаване въпреки риска
 about-httpsonly-title = { -brand-short-name } откри възможен проблем в сигурността
 # Variables:
 #  $websiteUrl (String) - Url of the website that failed to load. Example: www.example.com
 about-httpsonly-explanation-unavailable = Разглеждате в режим „Само HTTPS“. Защитена под HTTPS версия на страницата <em>{ $websiteUrl }</em> е недостъпна.
 about-httpsonly-explanation-question = Каква би могла да е причината?
 about-httpsonly-explanation-nosupport = Най-вероятно страницата не се поддържа под HTTPS.
+about-httpsonly-explanation-risk = Също е възможно и злоумишлено действие. Ако все пак решите да посетите незащитената версия на страницата не въвеждайте никаква чувствителна информация като пароли, адреси на електронна поща или данни от банкови карти.
+about-httpsonly-button-accept-and-continue = Продължаване въпреки риска
 about-httpsonly-button-go-back = Връщане назад