Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 8.
authorMozilla Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:29:12 +0200
changeset 2350 6a40bf29cbc3fdd822239aed205897d92e7271f9
parent 2349 ef2ac52673be4f86cd1908b1d93822c75c4eff33
child 2351 25b02dc3ecdf02240b05aec5fb18619adc4e4c92
push id1161
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:29:39 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 8.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -49,16 +49,27 @@ start-page-label =
 location-label =
   .value = Адрес:
   .accesskey = д
 restore-default-label =
   .label = Възстановяване
   .accesskey = В
 default-search-engine = Стандартна търсеща машина
 new-message-arrival = При пристигане на ново писмо:
+mail-play-sound-label =
+  .label =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] Използване на следния звуков файл:
+      *[other] Изпълняване на звук
+    }
+  .accesskey =
+    { PLATFORM() ->
+      [macos] з
+      *[other] у
+    }
 mail-play-button =
   .label = Изпълняване
   .accesskey = в
 change-dock-icon = Промяна на настройките за иконката на приложението
 app-icon-options =
   .label = Настройки на пиктограмата на приложението…
   .accesskey = и
 notification-settings = Можете да изключите предупрежденията и звуците от панела Уведомяване в Системни настройки.