Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 6.
authorstoyan <stoyan@gmx.com>
Tue, 02 Jun 2020 08:29:12 +0200
changeset 2348 5e6c2200fa1acf6ea13018fce82add60183ecce4
parent 2347 24f385fadb9d62dd69d36b9f98011adde279d48f
child 2349 ef2ac52673be4f86cd1908b1d93822c75c4eff33
push id1161
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:29:39 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 6.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -62,21 +62,27 @@ mail-custom-sound-label =
   .label = Използване на следния звуков файл
   .accesskey = И
 mail-browse-sound-button =
   .label = Избор…
   .accesskey = р
 enable-gloda-search-label =
   .label = Разрешаване на глобално търсене и индексиране
   .accesskey = Р
+store-type-label =
+  .value = Вид на съхранение на писмата за нови регистрации:
+  .accesskey = В
 mbox-store-label =
   .label = Файл за всяка папка (mbox)
 maildir-store-label =
   .label = Файл за всяко писмо (maildir)
 scrolling-legend = Плъзгане
+always-check-default =
+  .label = Проверяване дали { -brand-short-name } е стандартният пощенски клиент
+  .accesskey = В
 check-default-button =
   .label = Проверка сега…
   .accesskey = е
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
     [macos] Spotlight
@@ -186,22 +192,28 @@ mark-read-delay =
   .label = След показване за
   .accesskey = д
 seconds-label = секунди
 
 ##
 
 open-msg-label =
   .value = Отваряне съобщенията в:
+open-msg-tab =
+  .label = Нов раздел
+  .accesskey = д
 open-msg-window =
   .label = нов прозорец
   .accesskey = н
 open-msg-ex-window =
   .label = съществуващия прозорец
   .accesskey = с
+close-move-delete =
+  .label = Затваряне прозореца/раздела на съобщението при преместване или изтриване
+  .accesskey = З
 condensed-addresses-label =
   .label = Aко хората са в моя адресник, се показват само имената им
   .accesskey = х
 
 ## Compose Tab
 
 forward-label =
   .value = Препращане на писмата: