Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Thu, 14 Nov 2019 08:33:01 +0000
changeset 2206 387704e5fd0b2cea7dc241d6e58b747d2a457a74
parent 2205 9fe32c2dfccf857b015962485b6b6b0551485906
child 2207 4bcdaa8390f45abca20430cee3bf48f51e723c09
push id1090
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 14 Nov 2019 08:33:05 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Localization authors: - Пламен <plamen_mbx@yahoo.com> - :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -64,16 +64,20 @@ login-list-item-subtitle-missing-username = (без потребителско име)
 about-logins-list-item-warning-icon =
   .alt = Предупредителна пиктограма
   .title = Взломена страница
 about-logins-list-item-breach-icon =
   .title = Взломена страница
 
 ## Introduction screen
 
+login-intro-heading = Търсите запазените си данни за вход? Настройте { -sync-brand-short-name }.
+about-logins-login-intro-heading-logged-in = Не са намерени синхронизирани регистрации.
+about-logins-intro-instruction-help = Посетете <a data-l10n-name="help-link">Поддръжка за { -lockwise-brand-short-name }</a> за повече помощ.
+about-logins-intro-import = Ако вашите регистрации са запазени в друг мрежов четец, можете да ги <a data-l10n-name="import-link">внесете във { -lockwise-brand-short-name }</a>.
 
 ## Login
 
 login-item-new-login-title = Нова регистрация
 login-item-edit-button = Променяне
 login-item-delete-button = Изтриване
 login-item-origin-label = Адрес на страницата
 login-item-origin =
@@ -92,16 +96,19 @@ login-item-copy-password-button-text = Копиране
 login-item-copied-password-button-text = Копирано!
 login-item-save-changes-button = Запазване
 login-item-save-new-button = Запазване
 login-item-cancel-button = Отказ
 
 ## Master Password notification
 
 
+## Password Sync notification
+
+
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Отказ
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Отказ
 confirm-delete-dialog-confirm-button = Изтриване
 confirm-discard-changes-dialog-message = Незапазените промени ще бъдат изгубени.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Отхвърляне
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -21,8 +21,10 @@ about-private-browsing-info-cookies = бисквитките
 tracking-protection-start-tour = Вижте как работи
 about-private-browsing-note = Поверителното разглеждане <strong>не ви прави анонимни</strong> в Мрежата. Имайте предвид, че въпреки това вашият работодател или доставчик на Интернет биха могли да проследят кои страници посещавате.
 about-private-browsing =
   .title = Търсене в интернет
 about-private-browsing-not-private = В момента не сте в поверителен прозорец.
 content-blocking-title = Ограничаване на съдържание
 content-blocking-description = Някои страници използват проследявания, които могат да следят действията ви в интернет. В поверителен прозорец ограничаването на съдържание { -brand-short-name } автоматично спира много от проследяванията, които вероятно събират данни за вашето поведение докато разглеждате.
 about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } изчиства историята на търсенето и разглеждането, когато излезете от приложението или затворите всички раздели и прозорци в поверително резглеждане. Въпреки че това не ви прави анонимни за уеб сайтовете или доставчиците на интернет услуги, това улеснява запазването анонимността на вашите действия онлайн, от останалите ползващи същия компютър.
+about-private-browsing-search-banner-close-button =
+  .aria-label = Затваряне
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -26,16 +26,19 @@ cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Не ми показвайте тази препоръка
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Научете повече
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = от { $name }
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Препоръка
+cfr-doorhanger-extension-notification2 = Препоръка
+  .tooltiptext = Препоръка за разширението
+  .a11y-announcement = Препоръката за разширението е достъпна
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
 ## users and rating for an add-on. They are shown next to each other.
 
 # Variables:
 #  $total (Number) - The rating of the add-on from 1 to 5
 cfr-doorhanger-extension-rating =
@@ -76,16 +79,20 @@ cfr-protections-panel-header = Преглеждайте без да бъдете следени
 cfr-protections-panel-link-text = Научете повече
 
 ## What's New toolbar button and panel
 
 cfr-whatsnew-button =
   .label = Какво е новото
   .tooltiptext = Новото в това издание
 cfr-whatsnew-panel-header = Какво е новото
+cfr-whatsnew-release-notes-link-text = Прочетете бележките към изданието
+cfr-whatsnew-tracking-protect-title = Защитете се от проследяване
+cfr-whatsnew-tracking-blocked-subtitle = От { DATETIME($earliestDate, month: "long", year: "numeric") }
+cfr-whatsnew-lockwise-take-link-text = Вземете приложението
 
 ## Bookmark Sync
 
 
 ## Login Sync
 
 
 ## Send Tab
@@ -93,8 +100,11 @@ cfr-whatsnew-panel-header = Какво е новото
 
 ## Firefox Send
 
 
 ## Social Tracking Protection
 
 cfr-doorhanger-socialtracking-close-button = Затваряне
   .accesskey = з
+
+## Enhanced Tracking Protection Milestones
+
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -277,16 +277,20 @@ applications-type-pdf = Преносим формат за документи (PDF)
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
 # Variables:
+#  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
+#  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
+applications-file-ending-with-type = { applications-file-ending } ({ $type })
+# Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = Използване на { $plugin-name } (в { -brand-short-name })
 applications-preview-inapp =
   .label = Преглед с { -brand-short-name }
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
@@ -454,17 +458,16 @@ use-current-pages =
 choose-bookmark =
   .label = Отметка…
   .accesskey = О
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Начална страница на Firefox
 home-prefs-content-description = Изберете съдържанието, което искате да виждате на началната страница на Firefox.
-home-prefs-content-discovery-description = Откриването на съдържание от началната страница на Firefox ви позволява да откривате висококачествени и подходящи статии от мрежата.
 home-prefs-search-header =
   .label = Търсене в Мрежата
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Често посещавани страници
 home-prefs-topsites-description = Най-посещаваните от вас страници
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 home-prefs-recommended-by-header =
@@ -502,31 +505,38 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 search-bar-header = Лента за търсене
 search-bar-hidden =
   .label = Използване на адресната лента за търсене и отваряне на страници
 search-bar-shown =
   .label = Добавяне на лента за търсене в лентата с инструменти
 search-engine-default-header = Стандартна търсеща машина
 search-engine-default-desc = Изберете търсеща машина, която да използвате от адресната лента и лентата за търсене.
+search-engine-default-desc-2 = Това е вашата търсачка по подразбиране в адресната лента и в лентата за търсене. Можете да я променяте по всяко време.
+search-engine-default-private-desc-2 = Изберете друга търсачка по подразбиране само при поверително разглеждане
+search-separate-default-engine =
+  .label = Използвайте тази търсачка при поверително разглеждане
+  .accesskey = И
 search-suggestions-header = Предложения при търсене
 search-suggestions-desc = Изберете как да се показват предложенията от търсещи машини.
 search-suggestions-option =
   .label = Показване на предложения при търсене
   .accesskey = П
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Показване на предложения при търсене в резултатите от адресната лента
   .accesskey = р
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Показване на подсказките преди резултатите от историята при търсене от адресната лента
+search-show-suggestions-private-windows =
+  .label = Показване на предложенията за търсене при поверително разглеждане
 suggestions-addressbar-settings = Променете настройките за история на разглеждане, отметки и предлагане на раздели
 search-suggestions-cant-show = Предложения при търсене в резултатите на адресната лента няма да бъдат показвани, защото { -brand-short-name } е настроен да не запазва историята на разглеждане.
 search-one-click-header = Търсене с едно щракване
 search-one-click-desc = Изберете допълнителни търсещи машини, които да се показват под адресната лента и лентата за търсене при въвеждане на текст.
 search-choose-engine-column =
   .label = Търсеща машина
 search-choose-keyword-column =
   .label = Ключова дума
@@ -706,30 +716,35 @@ sync-tos-link = Условия на услугата
 sync-fxa-privacy-notice = Политика на поверителност
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Поверителност на четеца
 
 ## Privacy Section - Forms
 
+
+## Privacy Section - Logins and Passwords
+
 logins-header = Регистрации и пароли
+# Checkbox to control whether UI is shown to users to save or fill logins/passwords.
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Питане при запазване имена и пароли за вход в страниците
   .accesskey = т
 forms-exceptions =
   .label = Изключения…
   .accesskey = к
 forms-generate-passwords =
   .label = Предлагане и създаване на силни пароли
   .accesskey = р
 forms-breach-alerts =
   .label = Показване на известия за изтекли пароли от разбити страници
   .accesskey = и
 forms-breach-alerts-learn-more-link = Научете повече
+# Checkbox which controls filling saved logins into fields automatically when they appear, in some cases without user interaction.
 forms-fill-logins-and-passwords =
   .label = Автоматично попълване на регистрации и пароли
   .accesskey = р
 forms-saved-logins =
   .label = Запазени регистрации…
   .accesskey = р
 forms-master-pw-use =
   .label = Използване на главна парола