Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
authorbg team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg>
Wed, 06 Nov 2019 09:18:07 +0100
changeset 2203 306bc6e176b6f89421bd8ddec52c13b618450c38
parent 2202 b20ea3ae942038d973c1fc05019ca4f54f65d902
child 2204 67a2f2acdc6d9919d2b2d12683bd5e9bf3ffc93e
push id1088
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 06 Nov 2019 08:18:24 +0000
bugs1525175
Bug 1525175 - Move about:addons global warnings to HTML browser, part 1
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -177,16 +177,23 @@ extensions-warning-check-compatibility-e
   .tooltiptext = Включване на проверка за съвместимост на добавки
 extensions-warning-update-security-label =
   .value = Проверката за безопасност на обновяването на добавки е изключена. Възможно е системата да се компрометира от добавки.
 extensions-warning-update-security-container =
   .tooltiptext = { extensions-warning-update-security-label.value }
 extensions-warning-update-security-enable =
   .label = Включване
   .tooltiptext = Включване на проверка за безопасност на обновяването на добавки
+extensions-warning-safe-mode = Всички добавки са изключени от Надеждния режим.
+extensions-warning-check-compatibility = Проверката за съвместимост на добавките е изключена. Възможно е да имате несъвместими добавки.
+extensions-warning-check-compatibility-button = Включване
+  .title = Включване на проверка за съвместимост на добавки
+extensions-warning-update-security = Проверката за безопасност на обновяването на добавки е изключена. Възможно е системата да се компрометира от добавки.
+extensions-warning-update-security-button = Включване
+  .title = Включване на проверка за безопасност на обновяването на добавки
 
 ## Strings connected to add-on updates
 
 extensions-updates-check-for-updates =
   .label = Проверка за обновяване
   .accesskey = П
 extensions-updates-view-updates =
   .label = Последни обновявания