Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 23:13:39 +0000
changeset 2396 2579a8d52477cd8e4970e01c9da3c463d81325a0
parent 2395 ed3e64491ea98ddc116549c782f1fc9db107167f
child 2397 d3b472c0b45d9f8f49c3abbac5a4c777fc517706
push id1193
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 23:13:42 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/pageInfo.ftl
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -151,16 +151,17 @@ about-logins-enable-password-sync-dont-a
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Отказ
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Отказ
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Изтриване на регистрацията?
 confirm-delete-dialog-message = Действието е необратимо.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Премахване
 about-logins-confirm-export-dialog-title = Изнасяне на регистрации и пароли
+about-logins-confirm-export-dialog-message = Вашите пароли ще бъдат запазени като четим текст (например Лош@Пар0ла), така че всеки, който има достъп до изнесения файл ще може да ги види.
 about-logins-confirm-export-dialog-confirm-button = Изнасяне…
 confirm-discard-changes-dialog-title = Отказвате се от промените?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Незапазените промени ще бъдат изгубени.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Отхвърляне
 
 ## Breach Alert notification
 
 about-logins-breach-alert-title = Пробив в страница
@@ -186,12 +187,21 @@ about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Научете повече
 # Variables:
 #  $loginTitle (String) - The title of the website associated with the login.
 about-logins-error-message-duplicate-login-with-link = Запис за { $loginTitle } с това потребителско име вече съществува. <a data-l10n-name="duplicate-link">Преглед на записа.</a>
 # This is a generic error message.
 about-logins-error-message-default = Възникна грешка при опита за запазване на тази парола.
 
 ## Login Export Dialog
 
+# Title of the file picker dialog
+about-logins-export-file-picker-title = Изнасяне на регистрации
 # The default file name shown in the file picker when exporting saved logins.
 # This must end in .csv
 about-logins-export-file-picker-default-filename = logins.csv
 about-logins-export-file-picker-export-button = Изнасяне
+# A description for the .csv file format that may be shown as the file type
+# filter by the operating system.
+about-logins-export-file-picker-csv-filter-title =
+  { PLATFORM() ->
+    [macos] Документ на CSV
+    *[other] Файл на CSV
+  }
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -16,164 +16,131 @@ onboarding-button-label-learn-more = Научете повече
 onboarding-button-label-try-now = Опитайте сега
 onboarding-button-label-get-started = Въведение
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = Добре дошли във { -brand-short-name }
 onboarding-welcome-body = Разполагате с четеца.<br/>Запознайте се с останалото от { -brand-product-name }
 onboarding-welcome-learn-more = Научете повече за ползите.
-
 onboarding-join-form-header = Присъединете се към { -brand-product-name }
 onboarding-welcome-modal-get-body = Разполагате с четеца.<br/>Сега се възползвайте максимално от { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-modal-supercharge-body = Презаредете защитата на поверителността си.
 onboarding-welcome-modal-privacy-body = Разполагате с четеца. Нека подобрим поверителността.
 onboarding-welcome-modal-family-learn-more = Научете повече за семейството от продукти на { -brand-product-name }.
 onboarding-welcome-form-header = Започнете оттук
-
 onboarding-join-form-body = За начало въведете адреса на своята ел. поща.
 onboarding-join-form-email =
   .placeholder = Въведете електронен адрес
 onboarding-join-form-email-error = Необходим е валиден адрес на ел. поща
 onboarding-join-form-legal = Продължавайки, вие се съгласявате с <a data-l10n-name="terms">условията на услугата</a> и <a data-l10n-name="privacy">политиката за лични данни</a>.
 onboarding-join-form-continue = Продължаване
-
 # This message is followed by a link using onboarding-join-form-signin ("Sign In") as text.
 onboarding-join-form-signin-label = Имате профил?
 # Text for link to submit the sign in form
 onboarding-join-form-signin = Впишете се
-
 onboarding-start-browsing-button-label = Започнете да разглеждате
-
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Отхвърляне
   .aria-label = Отхвърляне
 
 ## Welcome full page string
 
 onboarding-fullpage-form-email =
   .placeholder = Адрес на електронна поща
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = Вземете { -brand-product-name } с вас
 onboarding-sync-welcome-content = Вземете своите отметки, история, пароли и всички други настройки на всички ваши устройства.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Научете повече за Firefox Accounts
-
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = адрес на електронна поща
-
 onboarding-sync-form-continue-button = Продължаване
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Пропускане
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = Въведете своята ел. поща,
 onboarding-sync-form-sub-header = за да продължите към { -sync-brand-name }
 
-
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
 onboarding-benefit-products-title = Полезни продукти
-
 onboarding-benefit-knowledge-title = Практически знания
 onboarding-benefit-knowledge-text = Научете всичко, което трябва да знаете, за да сте в безопасност онлайн.
-
 onboarding-benefit-privacy-title = Истинска поверителност
-
 # "Personal Data Promise" is a concept that should be translated consistently
 # across the product. It refers to a concept shown elsewhere to the user: "The
 # Firefox Personal Data Promise is the way we honor your data in everything we
 # make and do. We take less data. We keep it safe. And we make sure that we are
 # transparent about how we use it."
 onboarding-benefit-privacy-text = Всичко, което правим зачита нашето обещание за личните данни: Взимаме по-малко, Пазим го зорко. Без тайни.
-
-
 onboarding-benefit-sync-title = { -sync-brand-short-name }
 onboarding-benefit-sync-text = Вземете вашите отметки, пароли, история и всичко друго навсякъде, където използвате { -brand-product-name }.
-
 onboarding-benefit-monitor-title = { -monitor-brand-short-name }
 onboarding-benefit-monitor-text = Бъдете информирани, когато личните ви данни са изтекли неправомерно в интернет.
-
 onboarding-benefit-lockwise-title = { -lockwise-brand-short-name }
 onboarding-benefit-lockwise-text = Управлявайте пароли, които са защитени и преносими.
 
-
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-private-browsing-title = Поверително разглеждане
 onboarding-private-browsing-text = Разглеждайте необезпокоявани. Поверителното разглеждане с ограничаване на съдържанието спира проследяванията, които ви следват из мрежата.
-
 onboarding-screenshots-title = Снимки на екрана
 onboarding-screenshots-text = Създавайте, запазвайте и споделяйте снимки на екрана без да напускате { -brand-short-name }. Уловете на част от екрана или цялата страница докато разглеждате. След това запазете снимката на екрана в Мрежата за по-лесен достъп и споделяне.
-
 onboarding-addons-title = Добавки
 onboarding-addons-text = Добавете още възможности към { -brand-short-name }, за да работи по-усърдно за вас. От сравняване на цени и проверка на времето до избиране на потребителска тема.
-
 onboarding-ghostery-title = Ghostery
 onboarding-ghostery-text = Разглеждайте по-бързо, по-удобно и безопасно с разширения като Ghostery, което спира досадните реклами.
-
 # Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
 onboarding-fxa-title = Sync
 onboarding-fxa-text = Регистрирайте { -fxaccount-brand-name } и синхронизирайте отметки, пароли и отворени раздели навсякъде където използвате { -brand-short-name }.
-
 onboarding-tracking-protection-title2 = Защита от проследяване
 onboarding-tracking-protection-text2 = { -brand-short-name } помага да спрете уебсайтовете да ви следят онлайн, като затруднява и рекламите да ви досаждат в мрежата.
 onboarding-tracking-protection-button2 = Как работи
-
 onboarding-data-sync-title = Вземете своите настройки със себе си
 # "Sync" is short for synchronize.
 onboarding-data-sync-text2 = Синхронизирайте своите отметки, пароли и други навсякъде, където използвате { -brand-product-name }.
 onboarding-data-sync-button2 = Вписване в { -sync-brand-short-name }
-
 onboarding-firefox-monitor-title = Бъдете уведомени при пробив на данни
 onboarding-firefox-monitor-button = Регистриране за сигнали
-
 onboarding-browse-privately-title = Разглеждайте поверително
 onboarding-browse-privately-button = Отваряне на поверителен прозорец
-
 onboarding-firefox-send-title = Дръжте споделените си файлове лични
 onboarding-firefox-send-text2 = Качете файловете си в { -send-brand-name }, за да ги споделите с шифроване от край до край и препратка, която изтича автоматично.
 onboarding-firefox-send-button = Опитайте { -send-brand-name }
-
 onboarding-mobile-phone-title = Изтеглете { -brand-product-name } на телефона си
 onboarding-mobile-phone-text = Изтеглете { -brand-product-name } за iOS или Android и синхронизирайте данни между устройствата си.
 # "Mobile" is short for mobile/cellular phone, "Browser" is short for web
 # browser.
 onboarding-mobile-phone-button = Изтеглете мобилен четец
-
 onboarding-send-tabs-title = Незабавно си изпращайте раздели
 onboarding-send-tabs-button = Започнете да изпращате раздели
-
 onboarding-pocket-anywhere-title = Четете и слушайте навсякъде
 onboarding-pocket-anywhere-button = Опитайте { -pocket-brand-name }
-
 onboarding-lockwise-passwords-title = Вземете паролите си навсякъде
 onboarding-lockwise-passwords-button2 = Вземете приложението
-
 onboarding-lockwise-strong-passwords-title = Създавайте и съхранявайте силни пароли
 onboarding-lockwise-strong-passwords-button = Управление на регистрации
-
 onboarding-facebook-container-title = Сложете ограда на Facebook
 onboarding-facebook-container-text2 = { -facebook-container-brand-name } държи профила ви отделен от всичко останало, което затруднява Facebook да ви показва целеви реклами.
 onboarding-facebook-container-button = Добавяне на разширението
-
-
 onboarding-import-browser-settings-title = Внесете вашите отметки, пароли и др.
 onboarding-import-browser-settings-button = Внасяне на данни от Chrome
+onboarding-personal-data-promise-button = Прочетете нашето обещание
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Страхотно е че имате { -brand-short-name }
-
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-header = Сега нека инсталираме <icon></icon><b>{ $addon-name }.</b>
 return-to-amo-extension-button = Добавяне на разширението
 return-to-amo-get-started-button = Започнете работа с { -brand-short-name }
--- a/browser/browser/pageInfo.ftl
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -1,30 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. --
 
 page-info-window =
   .style = width: 1000px; min-height: 550px;
-
 copy =
   .key = C
 menu-copy =
   .label = Копиране
   .accesskey = К
-
 select-all =
   .key = A
 menu-select-all =
   .label = Избиране на всичко
   .accesskey = в
-
 close-dialog =
   .key = w
-
 general-tab =
   .label = Основни
   .accesskey = О
 general-title =
   .value = Заглавие:
 general-url =
   .value = Адрес:
 general-type =
@@ -38,17 +34,16 @@ general-referrer =
 general-modified =
   .value = Последна промяна:
 general-encoding =
   .value = Кодиране на текста:
 general-meta-name =
   .label = Наименование
 general-meta-content =
   .label = Съдържание
-
 media-tab =
   .label = Медия
   .accesskey = М
 media-location =
   .value = Адрес:
 media-text =
   .value = Описание:
 media-alt-header =
@@ -68,23 +63,21 @@ media-long-desc =
 media-save-as =
   .label = Запазване като…
   .accesskey = З
 media-save-image-as =
   .label = Запазване като…
   .accesskey = к
 media-preview =
   .value = Предварителен преглед:
-
 perm-tab =
   .label = Права
   .accesskey = П
 permissions-for =
   .value = Правата на:
-
 security-tab =
   .label = Защита
   .accesskey = З
 security-view =
   .label = Преглед на сертификата
   .accesskey = П
 security-view-unknown = Неизвестен
   .value = Неизвестен
@@ -95,47 +88,40 @@ security-view-identity-owner =
 security-view-identity-domain =
   .value = Уеб сайт:
 security-view-identity-verifier =
   .value = Проверено от:
 security-view-identity-validity =
   .value = Изтича на:
 security-view-privacy =
   .value = Поверителност и история
-
 security-view-privacy-history-value = Посещавал(-а) ли съм този сайт и преди, изключвайки днес?
 security-view-privacy-sitedata-value = Пази ли тази страница информация на компютъра?
-
 security-view-privacy-clearsitedata =
   .label = Изчистване на бисквитки и данни на страници
   .accesskey = И
-
 security-view-privacy-passwords-value = Имам ли запазени пароли за този сайт?
-
 security-view-privacy-viewpasswords =
   .label = Преглед на запазените пароли
   .accesskey = п
 security-view-technical =
   .value = Технически подробности
-
 help-button =
   .label = Помощ
 
 ## These strings are used to tell the user if the website is storing cookies
 ## and data on the users computer in the security tab of pageInfo
 ## Variables:
 ##  $value (number) - Amount of data being stored
 ##  $unit (string) - The unit of data being stored (Usually KB)
 
 security-site-data-cookies = Да, бисквитки и { $value } { $unit } данни от страницата
 security-site-data-only = Да, { $value } { $unit } данни на страници
-
 security-site-data-cookies-only = Да, бисквитките
 security-site-data-no = Не
-
 image-size-unknown = Неизвестно
 not-set-verified-by = Неизвестно
 page-info-not-specified =
   .value = Не е посочено
 not-set-alternative-text = Неизвестно
 not-set-date = Неизвестно
 media-img = Изображение
 media-bg-img = Фон
@@ -145,105 +131,105 @@ media-cursor = Курсор
 media-object = Обект
 media-embed = Вграден обект
 media-link = Пиктограма
 media-input = Вход
 media-video = Видео
 media-audio = Аудио
 saved-passwords-yes = Да
 saved-passwords-no = Не
-
 no-page-title =
   .value = Неозаглавена страница:
 general-quirks-mode =
   .value = Нестандартен режим
 general-strict-mode =
   .value = Стандартен режим
 security-no-owner = Сайтът не предоставя информация за собственост.
 page-info-security-no-owner =
   .value = Сайтът не предоставя информация за собственост.
 media-select-folder = Изберете папка за запазване на изображенията
 media-unknown-not-cached =
   .value = Неизвестно (не е буферирано)
 permissions-use-default =
   .label = Както е по подразбиране
 security-no-visits = Не
-
+# This string is used to display the number of meta tags
+# in the General Tab
+# Variables:
+#  $tags (number) - The number of meta tags
+general-meta-tags =
+  .value =
+    { $tags ->
+      [one] Мета информация (1 етикет)
+      *[other] Мета информация ({ $tags } етикета)
+    }
 # This string is used to display the number of times
 # the user has visited the website prior
 # Variables:
 #  $visits (number) - The number of previous visits
 security-visits-number =
   { $visits ->
     [0] Няма
     [one] Да, 1 път
    *[other] Да, { $visits } пъти
   }
-
 # This string is used to display the size of a media file
 # Variables:
 #  $kb (number) - The size of an image in Kilobytes
 #  $bytes (number) - The size of an image in Bytes
 properties-general-size =
   .value =
     { $bytes ->
       [one] { $kb } KB ({ $bytes } байта)
      *[other] { $kb } KB ({ $bytes } байта)
     }
-
 # This string is used to display the type and number
 # of frames of a animated image
 # Variables:
 #  $type (string) - The type of a animated image
 #  $frames (number) - The number of frames in an animated image
 media-animated-image-type =
   .value =
     { $frames ->
       [one] { $type } Изображение (анимирано, { $frames } кадър)
      *[other] { $type } Изображение (анимирано, { $frames } кадъра)
     }
-
 # This string is used to display the type of
 # an image
 # Variables:
 #  $type (string) - The type of an image
 media-image-type =
   .value = { $type } изображение
-
 # This string is used to display the size of a scaled image
 # in both scaled and unscaled pixels
 # Variables:
 #  $dimx (number) - The horizontal size of an image
 #  $dimy (number) - The vertical size of an image
 #  $scaledx (number) - The scaled horizontal size of an image
 #  $scaledy (number) - The scaled vertical size of an image
 media-dimensions-scaled =
   .value = { $dimx } × { $dimy } пиксела (мащабирано до { $scaledx } × { $scaledy } пиксела)
-
 # This string is used to display the size of an image in pixels
 # Variables:
 #  $dimx (number) - The horizontal size of an image
 #  $dimy (number) - The vertical size of an image
 media-dimensions =
   .value = { $dimx } × { $dimy } пиксела
-
 # This string is used to display the size of a media
 # file in kilobytes
 # Variables:
 #  $size (number) - The size of the media file in kilobytes
 media-file-size = { $size } КБ
-
 # This string is used to display the website name next to the
 # "Block Images" checkbox in the media tab
 # Variables:
 #  $website (string) - The website name
 media-block-image =
   .label = Блокиране на изображенията от { $website }
   .accesskey = Б
-
 # This string is used to display the URL of the website on top of the
 # pageInfo dialog box
 # Variables:
 #  $website (string) - The url of the website pageInfo is getting info for
 page-info-page =
   .title = Информация за страница – { $website }
 page-info-frame =
   .title = Информация за рамка – { $website }