Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 5.
authorbg team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:bg>
Tue, 02 Jun 2020 08:29:11 +0200
changeset 2347 24f385fadb9d62dd69d36b9f98011adde279d48f
parent 2346 c975c231c9d87a7dbbced8d19682ca9b3cc1c862
child 2348 5e6c2200fa1acf6ea13018fce82add60183ecce4
push id1161
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 02 Jun 2020 06:29:39 +0000
bugs1615501
Bug 1615501 - Fluent migration recipe for Preferences Tab, part 5.
mail/messenger/preferences/preferences.ftl
--- a/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/preferences.ftl
@@ -1,12 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+preferences-title =
+  .title =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] Настройки
+      *[other] Настройки
+    }
 pane-compose-title = Съставяне
 category-compose =
   .tooltiptext = Съставяне
 pane-calendar-title = Календар
 category-calendar =
   .tooltiptext = Календар
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
@@ -58,16 +64,18 @@ mail-custom-sound-label =
 mail-browse-sound-button =
   .label = Избор…
   .accesskey = р
 enable-gloda-search-label =
   .label = Разрешаване на глобално търсене и индексиране
   .accesskey = Р
 mbox-store-label =
   .label = Файл за всяка папка (mbox)
+maildir-store-label =
+  .label = Файл за всяко писмо (maildir)
 scrolling-legend = Плъзгане
 check-default-button =
   .label = Проверка сега…
   .accesskey = е
 # Note: This is the search engine name for all the different platforms.
 # Platforms that don't support it should be left blank.
 search-engine-name =
   { PLATFORM() ->
@@ -116,16 +124,19 @@ use-cache-before =
 
 clear-cache-button =
   .label = Изчистване
   .accesskey = ч
 fonts-legend = Шрифтове и цветове
 default-font-label =
   .value = Шрифт по подразбиране:
   .accesskey = Ш
+color-options-button =
+  .label = Цветове…
+  .accesskey = Ц
 display-width-legend = Писма в обикновен текст
 # Note : convert-emoticons-label 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)
 convert-emoticons-label =
   .label = Знаците за емоции се показват в графичен вид
   .accesskey = З
 display-text-label = При показване на цитирани писма в обикновен текст:
 style-label =
   .value = Стил:
@@ -156,23 +167,44 @@ type-column-label =
   .label = Вид съдържание
   .accesskey = В
 action-column-label =
   .label = Действие
   .accesskey = Д
 delete-tag-button =
   .label = Изтриване
   .accesskey = И
+auto-mark-as-read =
+  .label = Автоматично маркира писмата като прочетени
+  .accesskey = А
+mark-read-no-delay =
+  .label = Незабавно показване
+  .accesskey = з
 
 ## Note: This will concatenate to "After displaying for [___] seconds",
 ## using (mark-read-delay) and a number (seconds-label).
 
+mark-read-delay =
+  .label = След показване за
+  .accesskey = д
+seconds-label = секунди
 
 ##
 
+open-msg-label =
+  .value = Отваряне съобщенията в:
+open-msg-window =
+  .label = нов прозорец
+  .accesskey = н
+open-msg-ex-window =
+  .label = съществуващия прозорец
+  .accesskey = с
+condensed-addresses-label =
+  .label = Aко хората са в моя адресник, се показват само имената им
+  .accesskey = х
 
 ## Compose Tab
 
 forward-label =
   .value = Препращане на писмата:
   .accesskey = П
 inline-label =
   .label = Вложено
@@ -243,28 +275,33 @@ cloud-account-description = Добавяне на нова услуга за съхранене към Filelink
 mail-content = Съдържание на писмата
 remote-content-label =
   .label = Разрешаване на отдалечено съдържание в съобщенията
   .accesskey = Р
 exceptions-button =
   .label = Изключения…
   .accesskey = з
 web-content = Уеб съдържание
+history-label =
+  .label = Запомняне на посетените уеб-страници и връзки
+  .accesskey = З
 cookies-label =
   .label = Разрешаване на бисквитки от сайтове
   .accesskey = б
 third-party-always =
   .label = Винаги
 third-party-never =
   .label = Никога
 keep-label =
   .value = Задържане до:
   .accesskey = З
 keep-expire =
   .label = загуба на валидност
+keep-close =
+  .label = затваряне на { -brand-short-name }
 keep-ask =
   .label = питане всеки път
 passwords-description = { -brand-short-name } може да запомни паролите на всичките ви регистрации.
 passwords-button =
   .label = Запазени пароли…
   .accesskey = З
 master-password-description = Главната парола защитава останалите пароли, поради което трябва да да бъде въвеждана само веднъж на сесия.
 master-password-label =
@@ -287,37 +324,68 @@ junk-log-label =
   .label = Активиране на журнала за нежелана поща
   .accesskey = А
 junk-log-button =
   .label = Журнал
   .accesskey = Ж
 reset-junk-button =
   .label = Нулиране на наличните данни
   .accesskey = Н
+phishing-description = { -brand-short-name } може да анализира писмата за възможна измама, като търси познати техники за подлъгване.
 phishing-label =
   .label = Уведомяване, ако четеното писмо е съмнително
   .accesskey = У
+antivirus-description = { -brand-short-name } може да улесни антивирусните програми да анализират получените писма за вируси, преди да бъдат съхранени в компютъра.
+antivirus-label =
+  .label = Разрешаване на антивирусните програми да поставят под карантина получаваните писма
+  .accesskey = Р
 certificate-description = Когато сървъра поиска личния ми сертификат:
 certificate-ask =
   .label = Запитване всеки път
   .accesskey = З
 
 ## Chat Tab
 
+startup-label =
+  .value = Когато се стартира { -brand-short-name }:
+  .accesskey = с
+offline-label =
+  .label = Разговорите са изключени
+auto-connect-label =
+  .label = Автоматично свързване за разговори
 
 ## Note: idle-label is displayed first, then there's a field where the user
 ## can enter a number, and itemTime is displayed at the end of the line.
 ## The translations of the idle-label and idle-time-label parts don't have
 ## to mean the exact same thing as in English; please try instead to
 ## translate the whole sentence.
 
+idle-label =
+  .label = Другите ще видят, че съм неактивен след
+  .accesskey = н
+idle-time-label = минути
 
 ##
 
+away-message-label =
+  .label = и задаване на състояние Далеч със следното съобщение:
+  .accesskey = ч
+send-typing-label =
+  .label = Изпращане на уведомления за писане по време на разговор
+  .accesskey = п
 notification-label = Когато пристигне пряко съобщение до вас:
+show-notification-label =
+  .label = Показване на уведомление:
+  .accesskey = у
+notification-all =
+  .label = с името на подателя и преглед на съобщението
+notification-name =
+  .label = само с името на подателя
+notification-empty =
+  .label = без друга информация
 chat-system-sound-label =
   .label = Стандартен системен звук за нови писма
   .accesskey = С
 chat-custom-sound-label =
   .label = Използване на следния звуков файл
   .accesskey = И
 chat-browse-sound-button =
   .label = Разглеждане…