Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Thu, 25 Jun 2020 14:11:27 +0200
changeset 2399 170606bbbebca16b6ac6653f72e04c2c2a433ba3
parent 2398 75a76c5a4920a0de19005a16ac550ea4303854f7
child 2400 a471d2bd6a7529b9e1212188f59a6797de0c5c2c
push id1196
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:11:42 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -1,25 +1,25 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Отстраняване на неизправности
 page-subtitle = Тази страница съдържа техническа информация, която може да ви е от полза, когато се опитвате да решите проблем. Ако търсите отговори на често задавани въпроси за { -brand-short-name }, проверете в нашата <a data-l10n-name="support-link">страница за поддръжка</a>.
-
 crashes-title = Доклади за сривове
 crashes-id = Идентификатор на доклад
 crashes-send-date = Изпратен
 crashes-all-reports = Всички доклади за сривове
 crashes-no-config = Приложението не е настроено да показва доклади за сривове.
 extensions-title = Разширения
 extensions-name = Наименование
 extensions-enabled = Включено
 extensions-version = Версия
 extensions-id = ID
+support-addons-name = Наименование
 security-software-title = Приложение по сигурността
 security-software-type = Вид
 security-software-name = Име
 security-software-antivirus = Борба с вируси
 security-software-antispyware = Борба с шпионски приложения
 security-software-firewall = Огнена стена
 features-title = Възможности на { -brand-short-name }
 features-name = Наименование
@@ -111,17 +111,16 @@ safe-mode-title = Пробвайте надеждния режим
 restart-in-safe-mode-label = Рестартиране с изключени добавки…
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Аудио хардуер
 max-audio-channels = Максимален брой канали
 channel-layout = Предпочитано разположение на каналите
 sample-rate = Предпочитана честота на дискретизацията
-
 media-title = Медия
 media-output-devices-title = Изходни устройства
 media-input-devices-title = Входни устройства
 media-device-name = Наименование
 media-device-group = Група
 media-device-vendor = Производител
 media-device-state = Състояние
 media-device-preferred = Предпочитано
@@ -159,80 +158,72 @@ remote-debugging-url = Адрес
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Доклади за сривовете през последния { $days } ден
    *[other] Доклади за сривовете през последните { $days } дена
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] преди { $minutes } минута
    *[other] преди { $minutes } минути
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] преди { $hours } час
    *[other] преди { $hours } часа
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] преди { $days } ден
    *[other] преди { $days } дена
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Всички доклади за сривове (включително { $reports } изчакващ срив в дадения времеви диапазон)
    *[other] Всички доклади за сривове (включително { $reports } изчакващи срива в дадения времеви диапазон)
   }
-
 raw-data-copied = Необработените данни са копирани в системния буфер
 text-copied = Текстът е копиран в системния буфер
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = Блокирано за конкретната версия на вашия графичен драйвер.
 blocked-gfx-card = Вашата графична карта е блокирана поради неразрешени проблеми с драйвера.
 blocked-os-version = Блокирано за конкретната версия на вашата операционна система.
 blocked-mismatched-version = Блокирано поради несъответствие във версията на графичен драйвер между системния регистър и DLL.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = Вашият графичен драйвер е блокиран. Опитайте да обновите драйвера си до версия { $driverVersion } или по-нова.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = Параметри на ClearType
-
 compositing = Сглобяване
 hardware-h264 = Хардуерно декодиране на H264
 main-thread-no-omtc = главна нишка, без OMTC
 yes = Да
 no = Не
 virtual-monitor-disp = Виртуален монитор
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = Наличен
 missing = Липсващ
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Описание
 gpu-vendor-id = ID на производител
 gpu-device-id = ID на устройство
 gpu-subsys-id = ID на подсистема
 gpu-drivers = Драйвери
 gpu-ram = RAM
@@ -246,69 +237,61 @@ webgl1-version = Версия на драйвера за WebGL 1
 webgl1-driver-extensions = Разширения на драйвера за WebGL 1
 webgl1-extensions = Разширения на WebGL 1
 webgl2-wsiinfo = Информация за WSI на драйвера за WebGL 2
 webgl2-renderer = Рендер на драйвера за WebGL 2
 webgl2-version = Версия на драйвера за WebGL 2
 webgl2-driver-extensions = Разширения на драйвера за WebGL 2
 webgl2-extensions = Разширения на WebGL 2
 blocklisted-bug = В списъка на блокирането поради известни проблеми
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = дефект { $bugNumber }
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = В списъка на блокираните: код на грешка { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = Сглобяване с D3D11
 d3d11video-crash-guard = Видео декодер на D3D11
 d3d9video-crash-buard = Видео декодер на D3D9
 d3d9video-crash-guard = Видео декодер на D3D9
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 reset-on-next-restart = Анулиране при следващото рестартиране
 gpu-process-kill-button = Прекъсване на процес на GPU
 gpu-device-reset = Нулиране на устройството
 gpu-device-reset-button = Нулиране на устройството
 uses-tiling = Използване на повтарящо се изображение
 content-uses-tiling = Използване на повтарящо се изображение (за съдържанието)
 off-main-thread-paint-enabled = Изчертаване в отделна нишка включено
 off-main-thread-paint-worker-count = Брой сервизни нишки, изчертаващи в отделна нишка
 target-frame-rate = Целева честота на кадрите
-
 min-lib-versions = Очаквана минимална версия
 loaded-lib-versions = Използвана версия
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (филтриране на системни извиквания)
 has-seccomp-tsync = Синхронизиране на нишката на Seccomp
 has-user-namespaces = Потребителски пространства от имена
 has-privileged-user-namespaces = Потребителски пространства от имена за привилегировани процеси
 can-sandbox-content = Изолиране на процес за съдържанието във виртуална среда
 can-sandbox-media = Отделяне на медийна приставка във виртуална среда
 content-sandbox-level = Степен на изолация на процес за съдържание
 effective-content-sandbox-level = Ефективна степен на изолация на процес за съдържание
 sandbox-proc-type-content = съдържание
 sandbox-proc-type-file = съдържание на файл
 sandbox-proc-type-media-plugin = приставка за медия
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = включени от потребителя
 multi-process-status-1 = включени по подразбиране
 multi-process-status-2 = изключени
 multi-process-status-4 = изключени от инструменти по достъпността
 multi-process-status-6 = изключени поради неподдържан текстов вход
 multi-process-status-7 = изключени от добавки
 multi-process-status-8 = принудително изключени
 multi-process-status-unknown = неизвестно състояние
-
 async-pan-zoom = Асинхронно преместване / мащабиране
 apz-none = няма
 wheel-enabled = използване на колелцето на мишката
 touch-enabled = използване на интерфейса с докосвания
 drag-enabled = използване на лентата за плъзгане
 keyboard-enabled = клавиатура влкючена
 autoscroll-enabled = автоматично прелистване включено