Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Thunderbird
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 22:43:16 +0000
changeset 2393 0fce0ba0498609336de22027fe205245ba5a6419
parent 2392 d0efbcae9233ec07a1c32789d6ffe72b9d0b7cae
child 2394 86269a3b9ad33128ad8cd9d3c378e314c7598ffe
push id1190
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 22:43:18 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Thunderbird Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -21,26 +21,31 @@
 <!ENTITY email.error           "Недействителен адрес на ел. поща">
 <!ENTITY password.label         "Парола:">
 <!ENTITY password.accesskey       "П">
 <!ENTITY password.placeholder      "Парола">
 <!ENTITY password.text          "По избор, ще се използва само за проверка на името">
 <!ENTITY password.toggle         "Показва или скрива паролата">
 <!ENTITY rememberPassword.label     "Запомняне на паролата">
 <!ENTITY rememberPassword.accesskey   "а">
+<!ENTITY usernameEx.label        "Потребителско име:">
+<!ENTITY usernameEx.accesskey      "и">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(usernameEx.placeholder): YOURDOMAIN refers to the Windows domain in ActiveDirectory. yourusername refers to the user's account name in Windows. -->
+<!ENTITY usernameEx.placeholder     "YOURDOMAIN\yourusername">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(usernameEx.text): Domain refers to the Windows domain in ActiveDirectory. We mean the user's login in Windows at the local corporate network. -->
 
 <!ENTITY protocol.label         "Протокол:">
 <!ENTITY imapLong.label         "IMAP (отдалечени папки)">
 <!ENTITY pop3Long.label         "POP3 (съхраняване пощата на компютъра)">
 
 <!ENTITY manualConfigTable.summary    "Настройки на сървъра">
-<!ENTITY incoming.label         "Входящ:">
-<!ENTITY outgoing.label         "Изходящ:">
+<!ENTITY incoming.label         "Входяща:">
+<!ENTITY incomingColumn.label      "Входяща">
+<!ENTITY outgoing.label         "Изходяща:">
+<!ENTITY outgoingColumn.label      "Изходяща">
 <!ENTITY username.label         "Потребителско име:">
 <!ENTITY hostname.label         "Име на сървъра">
 <!ENTITY port.label           "Порт">
 <!ENTITY ssl.label            "SSL">
 <!ENTITY serverRow.label         "Сървър:">
 <!ENTITY portRow.label          "Порт:">
 <!ENTITY sslRow.label          "SSL:">
 <!ENTITY auth.label           "Удостоверяване">
@@ -101,16 +106,14 @@
 <!ENTITY doneAccount.accesskey      "Г">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (changeSettings.label): If there is a security warning on
   the incoming or outgoing servers, then the page that pops up will have
   this text in a button to take you back to the previous page to change
   the settings and try again. -->
 <!ENTITY changeSettings.label      "Промяна на настройките">
 <!ENTITY changeSettings.accesskey    "н">
 
-<!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; ви дава възможност да получите ващата поща с помощта на дадените настройки. Въпреки това се свържете с вашия администратор или доставчик относно тези неправилни връзки. За повече информация вижте ЧЗВ на Thunderbird.">
 
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.title  "Внимание! Това е незащитен сървър.">
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Щракнете на кръгчето за подробности.">
 
-<!ENTITY insecureUnencrypted.description "Вашата поща и удостоверяването се изпращат нешифровани, поради което паролата ви и писмото могат лесно да бъдат прочетени от други хора. &brandShortName; ще ви отвори пощата, но вие трябва да се свържете с вашия доставчик на пощенска услуга, за да конфигурира сървъра за защитена връзка.">
 <!ENTITY insecureSelfSigned.description "Сървърът използва недоверен сертификат и поради това не можете да бъдете сигурни за връзка между &brandShortName; и вашия сървър. &brandShortName; ще ви позволи да си получите пощата, но вие наистина трябва да поискате от вашия доставчик да конфигурира сървъра с доверен сертификат.">
 <!ENTITY secureServer.description    "Поздравления! Това е защитен сървър.">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -18,26 +18,29 @@ default_server_tag= (по подразбиране)
 port_auto=Автоматично
 
 # config titles
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
 looking_up_settings_disk=Търсене на конфигурация: инсталация на %1$S
 looking_up_settings_isp=Търсене на конфигурация: Доставчик на е-поща
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 looking_up_settings_db=Търсене на конфигурация: База от данни на Mozilla ISP
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_exchange): Exchange is a product name
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_guess): We are checking common server names like pop., pop3., smtp., mail., without knowing whether they exist or really serve this email account. If a server responds, we try to talk to it via POP/IMAP/SMTP protocols and query its capabilities. If that succeeds, we assume we found a configuration. Of course, it may still be wrong, but it often works.
 looking_up_settings_guess=Търсене на конфигурация: Изпробване на обичайни имена на сървъри
 looking_up_settings_halfmanual=Търсене на конфигурация: Изпробване на сървър
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
 found_settings_disk=Открита е конфигурация при инсталация %1$S
 found_settings_isp=Открита е конфигурация при доставчик на поща
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 found_settings_db=Открита е конфигурация в базата от данни за ISP на Мозила
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings_exchange): Microsoft Exchange is a product name.
+found_settings_exchange=Открита е конфигурация за сървър на Microsoft Exchange
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
-found_settings_guess=Открита е конфигурация чрез изпробване на приети имена на сървъри
+found_settings_guess=Открита е конфигурация, чрез изпробване на приети имена на сървъри
 found_settings_halfmanual=Следните настройки бяха открити при запитване на дадения сървър
 # LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
 failed_to_find_settings=%1$S не успя да намери настройки за вашата регистрация.
 manually_edit_config=Редактиране на конфигурация
 # LOCALIZATION NOTE(guessed_settings_offline) User is offline, so we just took a wild guess and the user will have to enter the right settings.
 guessed_settings_offline=Вие сте извън линия. Ние опитахме някакви настройки, но сега ще трябва да въведете верните настройки.
 
 # config subtitles
@@ -64,26 +67,31 @@ check_in_server_details=Проверяване подробности за входящия сървър
 check_out_server_details=Проверяване подробности за изходящия сървър
 
 error_creating_account=Грешка при създаване на регистрация
 incoming_server_exists=Входящият съръвр вече съществува.
 
 please_enter_name=Моля, напишете името си.
 double_check_email=Проверете още веднъж този ел. адрес!
 
+# add-on install
+# LOCALIZATION NOTE(addonInstallLabel): %1$S will be the add-on name
+
 #config result display
 # LOCALIZATION NOTE(resultUnknown): Displayed instead of resultIncoming,
 # resultOutgoing or resultUsername when we don't have a proper value.
 resultUnknown=Неизвестен
 resultOutgoingExisting=Използване на съществуващ изходящ SMTP сървър
 resultIMAP=IMAP
 resultPOP3=POP3
 resultSMTP=SMTP
 # LOCALIZATION NOTE(resultNoEncryption): Neither SSL/TLS nor STARTTLS. Transmission of emails in cleartext over the Internet.
 resultNoEncryption=Без шифроване
 resultSSL=SSL
 resultSTARTTLS=STARTTLS
-# LOCALIZATION NOTE(resultSSLCertWeak): \u0020 is just a space
 resultSSLCertWeak=(Внимание: невъзможна проверка на сървър)
 resultSSLCertOK=
 resultUsernameBoth=%1$S
 resultUsernameDifferent=Входящо: %1$S, изходящо: %2$S
 
+
+# LOCALIZATION NOTE(credentials_incomplete): The reference to "janedoe" (Jane Doe) is the name of an example person. You will want to translate it to whatever example persons would be named in your language. In the example, AD is the name of the Windows domain, and this should usually not be translated.
+# LOCALIZATION NOTE(otherDomain.label): %1$S will be the brandShortName. %2$S refers to the domain name, e.g. rackspace.com