Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Sat, 20 Jun 2020 14:34:38 +0000
changeset 2379 0c582dc930bb148d41ac51babaf51f83c533be02
parent 2378 e6958f4ecdf2a8bd28ffcf18ecf939ad5252a032
child 2380 ee28384264c16a03cb3031f5b3167b715d225f3c
push id1176
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 20 Jun 2020 14:34:41 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/protections.ftl
--- a/browser/browser/protections.ftl
+++ b/browser/browser/protections.ftl
@@ -112,19 +112,23 @@ turn-on-sync = Включване на { -sync-brand-short-name }…
 manage-connected-devices = Управление на устройства…
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of devices connected with sync.
 lockwise-connected-device-status =
   { $count ->
     [one] Свързано { $count } устройство
    *[other] Свързани { $count } устройства
   }
-monitor-title = Бъдете известени при кражба на данни
+monitor-title = Получавайте известия при кражба на данни
 monitor-link = Как работи
+monitor-header-content-no-account = Проверете { -monitor-brand-name }, за да видите дали сте били жертва на кражба на данни и получете известие за нови нарушения.
+monitor-header-content-signed-in = { -monitor-brand-name } ви предупреждава ако ваша информация се появи в известните списъци с крадени данни.
 monitor-sign-up = Регистрирайте се за сигнали при пробив
+monitor-sign-up-link = Регистриране за известие при пробив
+  .title = Регистрирайте се за получаване на известие от { -monitor-brand-name } при нов пробив
 auto-scan = Днес е извършена автоматична проверка
 # This string is displayed after a large numeral that indicates the total number
 # of email addresses being monitored. Don’t add $count to
 # your localization, because it would result in the number showing twice.
 info-monitored-emails =
   { $count ->
     [one] Наблюдаван адрес на електронна поща
    *[other] Наблюдавани адреси на електронна поща