Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox
author:stoyan <stoyan@gmx.com>
Tue, 26 Apr 2022 19:42:24 +0000
changeset 2703 08a80a035d6a5b548aa3e1b5bf913659b0fa3e22
parent 2702 e5d8af29bb7e4d2ed2139b05b118dcfcadb66b3c
child 2704 4ac436d4effd9bfad2e6788ac2f3c0bd6cbdc3c1
push id1447
push userpontoon@mozilla.com
push dateTue, 26 Apr 2022 19:42:27 +0000
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: Пламен <plamen_mbx@yahoo.com> Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>
browser/browser/nsserrors.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/toolbox.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -7,30 +7,26 @@
 # This file gets parsed into a JS dictionary of all known error message ids in
 # gen_aboutneterror_codes.py . If we end up needing fluent attributes or
 # refactoring them in some way, the script will need updating.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with SSL error.
 # $errorMessage (String) - Error message corresponding to the type of error we are experiencing.
 ssl-connection-error = Грешка при свързване с { $hostname }. { $errorMessage }
-
 # Variables:
 # $error (string) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix = Код на грешката: { $error }
-
 psmerr-ssl-disabled = Не може да бъде осъществена безопасна връзка, защото SSL протоколът е изключен.
 psmerr-ssl2-disabled = Не може да бъде осъществена безопасна връзка, защото страницата използва стара и несигурна версия на протокола SSL.
-
 # This is a multi-line message.
 psmerr-hostreusedissuerandserial =
     Вие получихте невалиден сертификат. Моля, свържете се с администратора на сървъра и дайте следната информация:
     
     Вашият сертификат съдържа същия сериен номер като друг, издаден от сертификатора. Моля, дайте нов сертификат с уникален сериен номер.
-
 ssl-error-export-only-server = Не може да се осъществи сигурна комуникация. Партньорът не поддържа висококачествено шифроване.
 ssl-error-us-only-server = Не може да се осъществи сигурна комуникация. Партньорът изисква неподдържано висококачествено шифроване.
 ssl-error-no-cypher-overlap = Не може да се осъществи сигурна комуникация. Няма общи алгоритми за шифроване.
 ssl-error-no-certificate = Не може да се намери сертификата или ключа, необходим за удостоверяване.
 ssl-error-bad-certificate = Не може да се осъществи сигурна комуникация. Сертификатът на партньора е отхвърлен.
 ssl-error-bad-client = Сървърът получи лоши данни от клиента.
 ssl-error-bad-server = Клиентът получи лоши данни от сървъра.
 ssl-error-unsupported-certificate-type = Неподдържан вид на сертификат.
@@ -337,17 +333,17 @@ sec-error-crl-import-failed = Грешка при опит за внасяне на CRL.
 sec-error-expired-password = Паролата е с изтекъл срок на валидност.
 sec-error-locked-password = Паролата е заключена.
 sec-error-unknown-pkcs11-error = Неизвестна грешка на PKCS #11.
 sec-error-bad-crl-dp-url = Невалиден или неподдържан URL в име на точка за разпространение на CRL.
 sec-error-cert-signature-algorithm-disabled = Сертификатът е подписан с подписващ алгоритъм, който е деактивиран, понеже не е сигурен.
 mozilla-pkix-error-key-pinning-failure = Сървърът използва закотвяне на ключове (HPKP), но не може да се построи доверена верига от сертификати, която да съвпада със закотвянето (pinset). Нарушенията при закотвяне на ключове не могат да бъдат пренебрегнати.
 mozilla-pkix-error-ca-cert-used-as-end-entity = Сървърът използва сертификат с разширение за основни ограничения, определящи го като удостоверител на сертификати (CA). Това не може да е така при правилно издаден сертификат.
 mozilla-pkix-error-inadequate-key-size = Сървърът предостави сертификат с дължина на ключ, която е твърде малка за осигуряване на сигурна връзка.
-mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca = За издаване на сървърния сертификат е използван сертификат X.509 версия 1, който не е доверена опора. Сертификатите X.509 версия 1 са излезли от употреба и не трябва да се използват за подписване на други сертификати.
+mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca = За издаване на сървърния сертификат е използван сертификат X.509 версия 1, който не е доверена опора. Сертификатите X.509 версия 1 са изведени от употреба и не трябва да се използват за подписване на други сертификати.
 mozilla-pkix-error-not-yet-valid-certificate = Сървърът предостави сертификат, който все още не е валиден.
 mozilla-pkix-error-not-yet-valid-issuer-certificate = За издаване на сървърския сертификат е използван все още невалиден сертификат.
 mozilla-pkix-error-signature-algorithm-mismatch = Подписващият алгоритъм в полето с подпис на сертификата не съвпада с алгоритъма в неговото поле signatureAlgorithm.
 mozilla-pkix-error-ocsp-response-for-cert-missing = Отговорът от OCSP не съдържа състоянието на проверявания сертификат.
 mozilla-pkix-error-validity-too-long = Сървърът предостави сертификат, който е валиден от твърде много време насам.
 mozilla-pkix-error-required-tls-feature-missing = Липсва задължителна възможност на TLS.
 mozilla-pkix-error-invalid-integer-encoding = Сървърът представи сертификат, съдържащ невалидно кодиране на цяло число. Разпространени причини за това са отрицателен сериен номер, отрицателен RSA moduli и кодиране, по-дълги от нужното.
 mozilla-pkix-error-empty-issuer-name = Сървърът предостави сертификат с празно име на издателя.
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -1,14 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 ## Messages used as headers in the main pane
 
+
 ## Message used as labels for the type of issue
 
+compatibility-issue-deprecated = (изведено от употреба)
+compatibility-issue-deprecated-experimental = (изведено от употреба, експериментално)
+compatibility-issue-deprecated-prefixneeded = (изведено от употреба, необходим префикс)
+compatibility-issue-deprecated-experimental-prefixneeded = (изведено от употреба, експериментално, необходим префикс)
+
 ## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
 
+
 ## Messages used as headers in settings pane
 
+
 ##
 
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -21,32 +21,45 @@ toolbox.titleTemplate2=Развойни инструменти – %1$S – %2$S
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.defaultTitle): This is used as the tool
 # name when no tool is selected.
 toolbox.defaultTitle=Развойни инструменти
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.label): This is used as the label for the
 # toolbox as a whole
 toolbox.label=Развойни инструменти
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.autoTheme.label)
+# Used as a label for auto theme
+
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupportedMarker): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.pickButton.tooltip)
 # This is the tooltip of the element picker button in the toolbox toolbar.
 # %S is the keyboard shortcut that toggles the element picker.
 toolbox.elementPicker.tooltip=Избиране на елемент от страницата (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.pickButton.mac.tooltip)
 # Like toolbox.pickButton.tooltip, but for macOS there are two possible keyboard
 # shortcuts: Cmd+Shift+C or Cmd+Opt+C
 toolbox.elementPicker.mac.tooltip=Избиране на елемент от страницата (%1$S или %2$S)
 
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.androidElementPicker.tooltip)
+# This is the tooltip of the element picker button in the about:devtools-toolbox toolbox toolbar
+# when debugging an Android device
+# %S is the keyboard shortcut that toggles the element picker.
+
+# LOCALIZATION NOTE (toolbox.androidElementPicker.mac.tooltip)
+# Like toolbox.androidElementPicker.tooltip, but for macOS as there are two possible keyboard
+# shortcuts (Cmd+Shift+C or Cmd+Opt+C)
+# %1$S and %2$S are the keyboard shortcuts that toggle the element picker.
+
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.elementPicker.key)
 # Key shortcut used to toggle the element picker.
 toolbox.elementPicker.key=CmdOrCtrl+Shift+C
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.elementPicker.mac.key)
 # Key shortcut used to toggle the element picker for macOS.
 toolbox.elementPicker.mac.key=Cmd+Opt+C
 
@@ -78,17 +91,17 @@ toolbox.help.key=F1
 toolbox.nextTool.key=CmdOrCtrl+]
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.previousTool.key)
 # Key shortcut used to select the previous tool
 toolbox.previousTool.key=CmdOrCtrl+[
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.zoom*.key)
 # Key shortcuts used to zomm in/out or reset the toolbox
-# Should match fullZoom*Cmd.commandkey values from browser.dtd
+# Should match full-zoom-*-shortcut values from browserSets.ftl
 toolbox.zoomIn.key=CmdOrCtrl+Plus
 toolbox.zoomIn2.key=CmdOrCtrl+=
 
 toolbox.zoomOut.key=CmdOrCtrl+-
 toolbox.zoomOut2.key=
 
 toolbox.zoomReset.key=CmdOrCtrl+0
 toolbox.zoomReset2.key=
@@ -256,12 +269,15 @@ browserToolbox.statusMessage=Състояние на връзката на кутията с инструменти на четеца:
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.debugTargetErrorPage.description): This is the
 # text that appears in the Error view and explains to the user that an error
 # has happened while trying to connect to a debug target
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.deprecationNotice): This is the text that appears in the
 # settings panel for panel that will be removed in future releases.
 # This entire text is treated as a link to an MDN page.
+options.deprecationNotice=Изведено от употреба. Научете повече…
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.enableMultiProcessToolbox): This is the text that appears in the
 # settings panel for the checkbox that enables the Multiprocess Browser Toolbox.
 
+# LOCALIZATION NOTE (options.enableNewPerformancePanel): This is the text that appears in the
+# settings panel for the checkbox that enables the new performance panel.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -324,29 +324,34 @@ UnsupportedEntryTypesIgnored=Пренебрегване на неподдържаните entryTypes: %S.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
 # thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
-MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Атрибутите на MathML „background“, „color“, „fontfamily“, „fontsize“, „fontstyle“ и „fontweight“ са оттеглени от употреба и ще бъдат премахнати в бъдеще.
+MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning=Атрибутите на MathML „background“, „color“, „fontfamily“, „fontsize“, „fontstyle“ и „fontweight“ са изведени от употреба и ще бъдат премахнати в бъдеще.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
+MathML_DeprecatedXLinkAttributeWarning=Атрибутите на XLink „href“, „type“, „show“ и „actuate“ са изведени от употреба в елементите на MathML елементите и ще бъдат премахнати в бъдеще.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptminsize.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and scriptsizemultiplier.
+MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning=Атрибутът на MathML „scriptsizemultiplier“ е изведен от употреба и ще бъде премахнат в бъдеще.
+WebShareAPI_Failed=Операцията за споделяне е неуспешна.
+WebShareAPI_Aborted=Операцията по споделяне е прекъсната.
 # LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Location" and "History".
+FolderUploadPrompt.title = Потвърждаване на качване
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the folder the user selected in the file picker.
 FolderUploadPrompt.acceptButtonLabel = Качване
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the preload that was ignored.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the blob URL. Don't translate "agent cluster".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.setCapture()" and "Element.setPointerCapture()"".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Element.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Document.releaseCapture()" and "Element.releasePointerCapture()".