toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
author :stoyan <stoyan@gmx.com>
Mon, 17 Jan 2022 13:33:29 +0100
changeset 2672 19ee7b31e0becafa054013a3c8c09844638f244c
parent 2638 2483023a6ee845a5df618c545fb217ac1e566494
permissions -rw-r--r--
Bug 1580599 - Convert toolbox.properties to Fluent, part 1.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

addons-page-title = Управление на добавки

search-header =
  .placeholder = търсене в addons.mozilla.org
  .searchbuttonlabel = Търсене

search-header-shortcut =
  .key = f

list-empty-get-extensions-message = Изтеглете разширения и теми от <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>

list-empty-installed =
  .value = Няма инсталирани добавки от този вид

list-empty-available-updates =
  .value = Не са открити обновявания

list-empty-recent-updates =
  .value = Скоро не сте обновявали никоя добавка

list-empty-find-updates =
  .label = Проверка за обновяване

list-empty-button =
  .label = Научете повече за добавките

help-button = Поддръжка
sidebar-help-button-title =
  .title = Поддръжка

addons-settings-button = Настройки на { -brand-short-name }
sidebar-settings-button-title =
  .title = Настройки на { -brand-short-name }

show-unsigned-extensions-button =
  .label = Някои разширения не можаха да бъдат проверени

show-all-extensions-button =
  .label = Показване на всички разширения

detail-version =
  .label = Версия

detail-last-updated =
  .label = Последно обновяване

detail-contributions-description = Разработчикът на добавката ви приканва да допринесете за бъдещото ѝ развитие, като направите скромно дарение.

detail-contributions-button = Допринасяне
  .title = Допринасяне за развитието на добавката
  .accesskey = Д

detail-update-type =
  .value = Автоматично обновяване

detail-update-default =
  .label = Стандартно
  .tooltiptext = Автоматично инсталиране на обновявания само ако е стандартно

detail-update-automatic =
  .label = Включено
  .tooltiptext = Автоматично инсталиране на обновявания

detail-update-manual =
  .label = Изключено
  .tooltiptext = Без автоматично инсталиране на обновявания

# Used as a description for the option to allow or block an add-on in private windows.
detail-private-browsing-label = Работa в поверителни прозорци

# Some add-ons may elect to not run in private windows by setting incognito: not_allowed in the manifest. This
# cannot be overridden by the user.
detail-private-disallowed-label = Не позволено в поверителни прозорци
detail-private-disallowed-description2 = Разширението не работи докато разглеждате поверително. <a data-l10n-name="learn-more">Научете повече</a>

# Some special add-ons are privileged, run in private windows automatically, and this permission can't be revoked
detail-private-required-label = Изисква достъп до поверителни прозорци
detail-private-required-description2 = Разширението има достъп до дейностите ви докато разглеждате поверително. <a data-l10n-name="learn-more">Научете повече</a>

detail-private-browsing-on =
  .label = Разрешаване
  .tooltiptext = Включване при поверително разглеждане

detail-private-browsing-off =
  .label = Забраняване
  .tooltiptext = Изключване при поверително разглеждане

detail-home =
  .label = Страница

detail-home-value =
  .value = { detail-home.label }

detail-repository =
  .label = Профил на добавка

detail-repository-value =
  .value = { detail-repository.label }

detail-check-for-updates =
  .label = Проверка за обновяване
  .accesskey = П
  .tooltiptext = Проверка за обновяване на тази добавка

detail-show-preferences =
  .label =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Настройки
      *[other] Настройки
    }
  .accesskey =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Н
      *[other] Н
    }
  .tooltiptext =
    { PLATFORM() ->
      [windows] Промяна на настройките на тази добавка
      *[other] Сменяне на настройките на тази добавка
    }

detail-rating =
  .value = Оценка

addon-restart-now =
  .label = Рестартиране

disabled-unsigned-heading =
  .value = Някои добавки бяха изключени

disabled-unsigned-description = Следните добавки не са проверени, за да могат да се използват от { -brand-short-name }. Можете <label data-l10n-name="find-addons">да намерите заместители</label> или да поискате от разработчиците тяхната добавка да премине проверка.

disabled-unsigned-learn-more = Научете повече за нашите усилия да поддържаме безопасността ви, докато сте онлайн.

disabled-unsigned-devinfo = Разработчиците, интересуващи се от преминаване на проверка за техните добавки, могат да прочетат повече в нашето <label data-l10n-name="learn-more">ръководство</label>.

plugin-deprecation-description = Липсва ли нещо? Някои приставки вече не се поддържат от { -brand-short-name }. <label data-l10n-name="learn-more">Научете повече</label>

legacy-warning-show-legacy = Показване на остарелите разширения

legacy-extensions =
  .value = Остарели добавки

legacy-extensions-description = Тези разширения не отговарят на текущите стандарти на { -brand-short-name } и затова са изключени. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Научете повече за промените при добавките</label>

private-browsing-description2 =
  { -brand-short-name } променя начина на работа на разширенията в поверителни прозорци. Всяко ново разширение, което добавите в { -brand-short-name } няма да работи по подразбиране в поверителен прозорец, освен ако вие не промените неговите настройки. Направихме тази промяна за да запазим поверителното ви разглеждане наистина поверително.
  <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Научете повече как да управлявате разширенията</label>

addon-category-discover = Препоръки
addon-category-discover-title =
  .title = Препоръки
addon-category-extension = Разширения
addon-category-extension-title =
  .title = Разширения
addon-category-theme = Теми
addon-category-theme-title =
  .title = Теми
addon-category-plugin = Приставки
addon-category-plugin-title =
  .title = Приставки
addon-category-dictionary = Речници
addon-category-dictionary-title =
  .title = Речници
addon-category-locale = Езици
addon-category-locale-title =
  .title = Езици
addon-category-available-updates = Налични обновявания
addon-category-available-updates-title =
  .title = Налични обновявания
addon-category-recent-updates = Скорошни обновявания
addon-category-recent-updates-title =
  .title = Скорошни обновявания

## These are global warnings

extensions-warning-safe-mode = Всички добавки са изключени от Надеждния режим.
extensions-warning-check-compatibility = Проверката за съвместимост на добавките е изключена. Възможно е да имате несъвместими добавки.
extensions-warning-check-compatibility-button = Включване
  .title = Включване на проверка за съвместимост на добавки
extensions-warning-update-security = Проверката за безопасност на обновяването на добавки е изключена. Възможно е системата да се компрометира от добавки.
extensions-warning-update-security-button = Включване
  .title = Включване на проверка за безопасност на обновяването на добавки


## Strings connected to add-on updates

addon-updates-check-for-updates = Проверка за обновяване
  .accesskey = П
addon-updates-view-updates = Последни обновявания
  .accesskey = о

# This menu item is a checkbox that toggles the default global behavior for
# add-on update checking.

addon-updates-update-addons-automatically = Автоматично обновяване на добавките
  .accesskey = А

## Specific add-ons can have custom update checking behaviors ("Manually",
## "Automatically", "Use default global behavior"). These menu items reset the
## update checking behavior for all add-ons to the default global behavior
## (which itself is either "Automatically" or "Manually", controlled by the
## extensions-updates-update-addons-automatically.label menu item).

addon-updates-reset-updates-to-automatic = Нулиране на всички добавки, за да бъдат автоматично обновявани
  .accesskey = Н
addon-updates-reset-updates-to-manual = Нулиране на всички добавки, за да бъдат ръчно обновявани
  .accesskey = у

## Status messages displayed when updating add-ons

addon-updates-updating = Обновяване на добавките
addon-updates-installed = Добавките са обновени.
addon-updates-none-found = Не са открити обновявания
addon-updates-manual-updates-found = Показване на наличните обновявания

## Add-on install/debug strings for page options menu

addon-install-from-file = Инсталиране на добавка от файл…
  .accesskey = И
addon-install-from-file-dialog-title = Изберете добавка за инсталиране
addon-install-from-file-filter-name = Добавки
addon-open-about-debugging = Дебъгване на добавки
  .accesskey = Д

## Extension shortcut management

# This is displayed in the page options menu
addon-manage-extensions-shortcuts = Управление на клавишни комбинации на разширения
  .accesskey = к

shortcuts-no-addons = Нямате включени разширения.
shortcuts-no-commands = Следните разширения нямат клавишни комбинации:
shortcuts-input =
  .placeholder = Изберете комбинация

shortcuts-browserAction2 = Изпълняване на действието на бутона на лентата
shortcuts-pageAction = Изпълняване на действието със страницата
shortcuts-sidebarAction = Превключване на страничната лента

shortcuts-modifier-mac = Включване на Ctrl, Alt, или ⌘
shortcuts-modifier-other = Включване на Ctrl или Alt
shortcuts-invalid = Недействителна комбинация
shortcuts-letter = Въведете буква
shortcuts-system = Не може да презапишете клавишна комбинация на { -brand-short-name }

# String displayed in warning label when there is a duplicate shortcut
shortcuts-duplicate = Дублиране на комбинация

# String displayed when a keyboard shortcut is already assigned to more than one add-on
# Variables:
#  $shortcut (string) - Shortcut string for the add-on
shortcuts-duplicate-warning-message = Комбинацията { $shortcut } се използва на повече от едно място. Дублиране на клавишни комбинации могат да имат поведение.

# String displayed when a keyboard shortcut is already used by another add-on
# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
shortcuts-exists = Вече се използва от { $addon }

shortcuts-card-expand-button =
  { $numberToShow ->
    [one] Показване на още { $numberToShow }
    *[other] Показване на още { $numberToShow }
  }

shortcuts-card-collapse-button = По-малко

header-back-button =
  .title = Назад

## Recommended add-ons page

# Explanatory introduction to the list of recommended add-ons. The action word
# ("recommends") in the final sentence is a link to external documentation.
discopane-intro =
  Разширенията и темите са като приложения за вашия четец и ви дават
  възможност за защита на пароли, изтегляне на видеоклипове,
  намиране на изгодни оферти, блокиране на досадни реклами, промяна
  на изгледа на четеца и много други. Тези малки софтуерни приложения
  често се разработват от трети страни. Ето избраните, които { -brand-product-name }
  <a data-l10n-name="learn-more-trigger">препоръчва</a> за изключителна
  сигурност, производителност и възможности.

# Notice to make user aware that the recommendations are personalized.
discopane-notice-recommendations =
  Някои от тези препоръки са персонализирани. Те се основават на други
  инсталирани разширения, предпочитания запазени в профила и статистика за използване.
discopane-notice-learn-more = Научете повече

privacy-policy = Политика за поверителност

# Refers to the author of an add-on, shown below the name of the add-on.
# Variables:
#  $author (string) - The name of the add-on developer.
created-by-author = от <a data-l10n-name="author">{ $author }</a>
# Shows the number of daily users of the add-on.
# Variables:
#  $dailyUsers (number) - The number of daily users.
user-count = Потребители: { $dailyUsers }
install-extension-button = Добавяне към { -brand-product-name }
install-theme-button = Инсталиране на тема
# The label of the button that appears after installing an add-on. Upon click,
# the detailed add-on view is opened, from where the add-on can be managed.
manage-addon-button = Управление
find-more-addons = Повече добавки

# This is a label for the button to open the "more options" menu, it is only
# used for screen readers.
addon-options-button =
  .aria-label = Още настройки

## Add-on actions

report-addon-button = Докладване
remove-addon-button = Премахване
# The link will always be shown after the other text.
remove-addon-disabled-button = Не може да бъде премахнато <a data-l10n-name="link"> Защо?</a>
disable-addon-button = Изключване
enable-addon-button = Включване
# This is used for the toggle on the extension card, it's a checkbox and this
# is always its label.
extension-enable-addon-button-label =
  .aria-label = Включване
preferences-addon-button =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Настройки
    *[other] Настройки
  }
details-addon-button = Подробности
release-notes-addon-button = Бележки към изданието
permissions-addon-button = Права

extension-enabled-heading = Включени
extension-disabled-heading = Изключени

theme-enabled-heading = Включени
theme-disabled-heading = Изключени

plugin-enabled-heading = Включени
plugin-disabled-heading = Изключени

dictionary-enabled-heading = Включени
dictionary-disabled-heading = Изключени

locale-enabled-heading = Включени
locale-disabled-heading = Изключени

always-activate-button = Винаги включено
never-activate-button = Винаги изключено

addon-detail-author-label = Автор
addon-detail-version-label = Издание
addon-detail-last-updated-label = Последно обновяване
addon-detail-homepage-label = Страница
addon-detail-rating-label = Оценка

# Message for add-ons with a staged pending update.
install-postponed-message = Разширението ще бъде обновено при рестарт на { -brand-short-name }
install-postponed-button = Обновяване

# The average rating that the add-on has received.
# Variables:
#  $rating (number) - A number between 0 and 5. The translation should show at most one digit after the comma.
five-star-rating =
  .title = Оценено на { NUMBER($rating, maximumFractionDigits: 1) } от 5

# This string is used to show that an add-on is disabled.
# Variables:
#  $name (string) - The name of the add-on
addon-name-disabled = { $name } (изключено)

# The number of reviews that an add-on has received on AMO.
# Variables:
#  $numberOfReviews (number) - The number of reviews received
addon-detail-reviews-link =
  { $numberOfReviews ->
    [one] { $numberOfReviews } отзив
    *[other] { $numberOfReviews } отзива
  }

## Pending uninstall message bar

# Variables:
#  $addon (string) - Name of the add-on
pending-uninstall-description = <span data-l10n-name="addon-name">{ $addon }</span> е премахнато.
pending-uninstall-undo-button = Отменяне

addon-detail-updates-label = Автоматично обновяване
addon-detail-updates-radio-default = Стандартно
addon-detail-updates-radio-on = Включено
addon-detail-updates-radio-off = Изключено
addon-detail-update-check-label = Проверка за обновяване
install-update-button = Обновяване

# This is the tooltip text for the private browsing badge in about:addons. The
# badge is the private browsing icon included next to the extension's name.
addon-badge-private-browsing-allowed2 =
  .title = Разрешено в поверителни прозорци
  .aria-label = { addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
addon-detail-private-browsing-help = Когато е разрешено, разширението ще има достъп до дейностите ви, докато разглеждате поверително. <a data-l10n-name="learn-more">Научете повече</a>
addon-detail-private-browsing-allow = Разрешаване
addon-detail-private-browsing-disallow = Забраняване

## This is the tooltip text for the recommended badges for an extension in about:addons. The
## badge is a small icon displayed next to an extension when it is recommended on AMO.

addon-badge-recommended2 =
  .title = { -brand-product-name } препоръчва само разширения, които отговарят на нашите стандарти за сигурност и производителност
  .aria-label = { addon-badge-recommended2.title }

# We hard code "Mozilla" in the string below because the extensions are built
# by Mozilla and we don't want forks to display "by Fork".
addon-badge-line3 =
  .title = Официално разширение то Mozilla. Отговаря на стандартите за сигурност и производителност
  .aria-label = { addon-badge-line3.title }
addon-badge-verified2 =
  .title = Това разширение е прегледано и отговаря на нашите стандарти за сигурност и производителност
  .aria-label = { addon-badge-verified2.title }

##

available-updates-heading = Налични обновявания
recent-updates-heading = Последни обновявания

release-notes-loading = Зареждане…
release-notes-error = За съжаление, зареждането на бележките към изданието е неуспешно.

addon-permissions-empty = Разширението не изисква никакви права

addon-permissions-required = Необходими права за основни възможности:
addon-permissions-optional = Незадължителни права за допълнителни възможности:
addon-permissions-learnmore = Научете повече за правата

recommended-extensions-heading = Препоръчани разширения
recommended-themes-heading = Препоръчани теми

# A recommendation for the Firefox Color theme shown at the bottom of the theme
# list view. The "Firefox Color" name itself should not be translated.
recommended-theme-1 = Чувствате се креативни? <a data-l10n-name="link"> Създайте своя собствена тема с Firefox Color.</a>

## Page headings

extension-heading = Управление на добавки
theme-heading = Управление на теми
plugin-heading = Управление на приставки
dictionary-heading = Управление на речници
locale-heading = Управление на езици
updates-heading = Управление на обновявания
discover-heading = Персонализирайте вашия { -brand-short-name }
shortcuts-heading = Управление на клавишни комбинации на разширения

default-heading-search-label = Намерете още добавки
addons-heading-search-input =
  .placeholder = търсене в addons.mozilla.org

addon-page-options-button =
  .title = Инструменти за всички добавки