security/manager/security/pippki/pippki.ftl
author Pontoon <pontoon@mozilla.com>
Tue, 24 May 2022 08:33:46 +0000
changeset 2718 82df92d89f5066a99228fbc6df6e19876a42f6a6
parent 2638 2483023a6ee845a5df618c545fb217ac1e566494
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

password-quality-meter = Качество на паролата

## Change Password dialog

# Variables:
# $tokenName (String) - Security device of the change password dialog
change-password-token = Устройство по безопасността: { $tokenName }
change-password-old = Текуща парола:
change-password-new = Нова парола:
change-password-reenter = Нова парола (отново):

## Reset Password dialog

## Reset Primary Password dialog

reset-primary-password-window =
  .title = Нулиране на главна парола
  .style = width: 40em
reset-password-button-label =
  .label = Нулиране

pippki-reset-password-confirmation-title = Нулиране на главна парола
pippki-reset-password-confirmation-message = Главната парола е нулирана.

## Downloading cert dialog

download-cert-window =
  .title = Изтегляне на сертификат
  .style = width: 46em
download-cert-message = Поискано е да се доверите на нов удостоверител на сертификати (CA).
download-cert-trust-ssl =
  .label = Доверяване на този CA за идентифициране на страници.
download-cert-trust-email =
  .label = Доверяване на този CA за идентифициране на потребители на е-поща.
download-cert-message-desc = Преди да се доверите на този CA за каквато и да е цел, трябва да изследвате сертификата му, както и политиката и процедурите на издателя, ако са налични.
download-cert-view-cert =
  .label = Преглед
download-cert-view-text = Изследване на сертификат на CA

## Client Authorization Ask dialog

client-auth-window =
  .title = Заявка за идентификация на потребител
client-auth-site-description = Този сайт изисква да се идентифицирате със сертификат:
client-auth-choose-cert = Избор на сертификат, който да се представи за идентификация:
client-auth-cert-details = Подробности за избрания сертификат:

## Set password (p12) dialog

set-password-window =
  .title = Избор на парола за резервно копие на сертификат
set-password-message = Паролата за резервно копие на сертификат защитава файла с резервно копие, който създавате. Трябва да поставите паролата, за да продължи създаването на резервно копие.
set-password-backup-pw =
  .value = Парола на резервното копие на сертификат:
set-password-repeat-backup-pw =
  .value = Парола на резервното копие на сертификат (отново):
set-password-reminder = Важно: Ако забравите паролата на резервното копие на сертификата, по-късно няма да може да възстановите от това резервно копие. Моля, запишете я на сигурно място.

## Protected Auth dialog

protected-auth-window =
  .title = Защитен удостоверяващ токен
protected-auth-msg = Моля, удостоверете токена. Начинът на удостоверяване зависи от токена.
protected-auth-token = Токен: