security/manager/security/certificates/deviceManager.ftl
author :stoyan <stoyan@gmx.com>
Fri, 05 Aug 2022 08:22:18 +0000
changeset 2753 e1deddb639068b29447d51656f5feadf72df9cca
parent 2722 90de517ebce3905d64db0083572b647d1b7e3396
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Bulgarian (bg) localization of Firefox Co-authored-by: :stoyan <stoyan@gmx.com>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.


## Strings used for device manager

devmgr =
  .title = Управление на устройства
  .style = width: 67em; height: 32em;
devmgr-devlist =
  .label = Модули за защита и сигурни устройства
devmgr-header-details =
  .label = Подробности
devmgr-header-value =
  .label = Стойност
devmgr-button-login =
  .label = Влизане
  .accesskey = В
devmgr-button-logout =
  .label = Излизане
  .accesskey = И
devmgr-button-changepw =
  .label = Промяна на парола
  .accesskey = П
devmgr-button-load =
  .label = Зареждане
  .accesskey = З
devmgr-button-unload =
  .label = Освобождаване
  .accesskey = О
devmgr-button-enable-fips =
  .label = Включване на FIPS
  .accesskey = F
devmgr-button-disable-fips =
  .label = Изключване на FIPS
  .accesskey = F

## Strings used for load device

load-device =
  .title = Зареждане на драйвер за PKCS#11 устройство
load-device-info = Въведете информация за добавяния модул.
load-device-modname =
  .value = Име на модула
  .accesskey = и
load-device-modname-default =
  .value = Нов модул на PKCS#11
load-device-filename =
  .value = Файл на модула
  .accesskey = ф
load-device-browse =
  .label = Разглеждане…
  .accesskey = Р

## Token Manager

devinfo-status =
  .label = Състояние
devinfo-status-disabled =
  .label = Изключен
devinfo-status-not-present =
  .label = Липсва
devinfo-status-uninitialized =
  .label = Нестартиран
devinfo-status-not-logged-in =
  .label = Не е включен
devinfo-status-logged-in =
  .label = Включен
devinfo-status-ready =
  .label = Готов
devinfo-desc =
  .label = Описание
devinfo-man-id =
  .label = Производител
devinfo-hwversion =
  .label = Версия на HW
devinfo-fwversion =
  .label = Версия на FW
devinfo-modname =
  .label = Модул
devinfo-modpath =
  .label = Път
login-failed = Неуспешно влизане
devinfo-label =
  .label = Етикет
devinfo-serialnum =
  .label = Сериен номер
fips-nonempty-primary-password-required = Режимът FIPS изисква да имате зададена главна парола за всяко защитно устройство. Моля, задайте паролата, преди да опитате да активирате режим FIPS.
unable-to-toggle-fips = Невъзможно е да се промени режима FIPS за сигурността на устройството. Препоръчва се да излезете и да рестартирате това приложение.
load-pk11-module-file-picker-title = Изберете драйвер за PKCS#11 устройството
# Load Module Dialog
load-module-help-empty-module-name =
  .value = Името на модула не може да е празно.
# Do not translate 'Root Certs'
load-module-help-root-certs-module-name =
  .value = Името „Root Certs“ е запазено и не може да бъде използвано за име на модул.
add-module-failure = Добавяне на модул е невъзможно
del-module-warning = Сигурни ли сте, че желаете да изтриете този модул за защита?
del-module-error = Грешка при изтриване на модула