dom/chrome/layout/css.properties
author Lavon Śpirydonaŭ <lavon@outlook.de>
Sun, 20 Sep 2020 18:43:26 +0000
changeset 2201 adf91a088c3b734b79169b7bd8b9269ff886e78d
parent 2170 69f10dd508612fada77e08eeea5685dc289e8ed1
permissions -rw-r--r--
Pontoon: Update Belarusian (be) localization of Firefox Co-authored-by: Mikalai Udodau <crom-a@tut.by> Co-authored-by: Lavon Śpirydonaŭ <lavon@outlook.de>

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

MimeNotCss=Табліца стыляў %1$S не была загружана, таму што яе MIME тып, "%2$S", не "text/css".
MimeNotCssWarn=Табліца стыляў %1$S загружана як CSS не гледзячы на тое, што яе MIME тып, "%2$S", не "text/css".

PEDeclDropped=Абвяшчэнне адкінута.
PEDeclSkipped=Прапушчана да наступнага абвяшчэння.
PEUnknownProperty=Невядомая ўласцівасць '%1$S'.
PEValueParsingError=Памылка разбору значэння '%1$S'.
PEUnknownAtRule=Непазнанае at-rule або памылка разбору at-rule '%1$S'.
PEMQUnexpectedOperator=Нечаканы аператар у спісе медыя.
PEMQUnexpectedToken=Нечаканы токен ‘%1$S’ у спісе медыя.
PEAtNSUnexpected=Нечаканая лексема ўсярэдзіне @namespace: '%1$S'.
PEKeyframeBadName=Чакаўся вызначальнік для назвы правіла @keyframes.
PEBadSelectorRSIgnored=Збор правілаў праігнараваны з-за дрэннага вылучальніка
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Правіла keyframe праігнаравана праз кепскі вылучальнік.
PESelectorGroupNoSelector=Чакаўся вылучальнік.
PESelectorGroupExtraCombinator=Павіслы змешвальнік.
PEClassSelNotIdent=Чакаўся вызначальнік для вылучальніка класа, але знойдзены '%1$S'.
PETypeSelNotType=Чакалася назва адзінкі або '*', але знойдзены '%1$S'.
PEUnknownNamespacePrefix=Невядомая прыстаўка назвапрасторы '%1$S'.
PEAttributeNameExpected=Чакаўся вызначальнік для назвы атрыбута, але знойдзены '%1$S'.
PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Чакалася назва атрыбута або назвапрастора, але знойдзены '%1$S'.
PEAttSelNoBar=Чакаўся '|', але знойдзены '%1$S'.
PEAttSelUnexpected=Нечаканая лексема ў вылучальніку атрыбута: '%1$S'.
PEAttSelBadValue=Чакаўся вызначальнік або радок для значэння ў вылучальніку атрыбута, але знойдзены '%1$S'.
PEPseudoSelBadName=Чакаўся вызначальнік псеўда-класа або псеўда-адзінкі, але знойдзены '%1$S'.
PEPseudoSelEndOrUserActionPC=Чакаўся канец вылучальніка або псеўда-клас дзеяння карыстальніка пасля псеўда-адзінкі, але зноўдзена '%1$S'.
PEPseudoSelUnknown=Невядомы псеўда-клас або псеўда-адзінка '%1$S'.
PENegationBadArg=Адсутны аргумент у адмове псеўда-класа '%1$S'.
PEPseudoClassArgNotIdent=Чакаўся вызначальнік параметра псеўда-класа, але знойдзены '%1$S'.
PEColorNotColor=Чакаўся колер, але знойдзены '%1$S'.
PEParseDeclarationDeclExpected=Чакалася абвяшчэнне, але знойдзены '%1$S'.
PEUnknownFontDesc=Невядомы апісальнік '%1$S' у правіле @font-face.
PEMQExpectedFeatureName=Чакалася назва асаблівасці медыя, але знойдзены '%1$S'.
PEMQNoMinMaxWithoutValue=Медыя-асаблівасці з min- або max- мусяць мець значэнне.
PEMQExpectedFeatureValue=Знойдзена няспраўнае значэнне асаблівасці медыя.
PEExpectedNoneOrURL=Чакалася 'none' або URL, але знойдзена '%1$S'.
PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction=Чакалася 'none', URL або функцыя-фільтр, але атрымана '%1$S'.

PEDisallowedImportRule=Правілы @import яшчэ не дзейнічаюць у створаных табліцах стыляў.

TooLargeDashedRadius=Радыус скруглення занадта вялікі для стылю ‘dashed’ (мяжа - 100000 пікселяў). Візуалізую як суцэльны.
TooLargeDottedRadius=Радыус скруглення занадта вялікі для стылю ‘dotted’ (мяжа - 100000 пікселяў). Візуалізую як суцэльны.