Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 3.
authoraz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Thu, 04 Jun 2020 11:44:27 +0200
changeset 1293 f67b9074be66c6f2626dd443f21da40efd476f71
parent 1292 c67b02f8f414feb67061eb02554531ce9ceeef26
child 1294 59af340eb71ee38ac5b11d9cbfb46a22b82a12df
push id479
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 04 Jun 2020 09:44:33 +0000
bugs1518234
Bug 1518234 - Migrate the browser migration wizard, part 3.
browser/browser/migration.ftl
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,102 +1,219 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = İdxal sehirbazı
+import-from =
+  { PLATFORM() ->
+    [windows] Seçimləri, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
+    *[other] Nizamlamaları, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
+  }
 import-from-bookmarks = Əlfəcinləri buradan idxal et:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
+import-from-edge =
+  .label = Microsoft Edge
+  .accesskey = E
+import-from-nothing =
+  .label = Heç nə idxal etmə
+  .accesskey = m
 import-from-safari =
   .label = Safari
   .accesskey = S
+import-from-canary =
+  .label = Chrome Canary
+  .accesskey = n
 import-from-chrome =
   .label = Chrome
   .accesskey = C
+import-from-chromium =
+  .label = Chromium
+  .accesskey = u
+import-from-firefox =
+  .label = Firefox
+  .accesskey = x
+import-from-360se =
+  .label = 360 Secure Browser
+  .accesskey = 3
+no-migration-sources = Əlfəcinlərin, tarixçənin və ya parol məlumatlarının qeyd edildiyi heç bir proqram tapılmadı.
 import-source =
   .label = Nizamlamaları və məlumatları idxal etmə
 import-items-title =
   .label = İdxal ediləcək obyektlər
 import-items-description = İdxal ediləcək obyektləri seçin:
 import-migrating-title =
   .label = İdxal edilir…
 import-migrating-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi…
 import-select-profile-title =
   .label = Profil Seçin
 import-select-profile-description = Aşağıdakı profilləri buradan idxal edilə bilər:
 import-done-title =
   .label = İdxal tamamlandı
 import-done-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi:
+import-close-source-browser = Davam etməzdən əvvəl seçilən səyyahın qapalı olduğundan əmin olun.
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
 imported-bookmarks-source = Buradan: { $source }
 source-name-ie = Internet Explorer
+source-name-edge = Microsoft Edge
 source-name-safari = Safari
+source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
+source-name-chromium = Chromium
 source-name-firefox = Mozilla Firefox
+source-name-360se = 360 Secure Browser
 imported-safari-reading-list = Oxuma siyahısı (Safaridən)
+imported-edge-reading-list = Oxuma siyahısı (Edge-dən)
 
 # Import Sources
 # Note: When adding an import source for profile reset, add the string name to
 # resetProfile.js if it should be listed in the reset dialog.
 
 browser-data-ie-1 =
   .label = İnternet seçimləri
   .value = İnternet seçimləri
+browser-data-edge-1 =
+  .label = Tənzimləmələr
+  .value = Tənzimləmələr
 browser-data-safari-1 =
   .label = Nizamlamalar
   .value = Nizamlamalar
 browser-data-chrome-1 =
   .label = Nizamlamalar
   .value = Nizamlamalar
 browser-data-canary-1 =
   .label = Nizamlamalar
   .value = Nizamlamalar
+browser-data-360se-1 =
+  .label = Nizamlamalar
+  .value = Nizamlamalar
 browser-data-ie-2 =
   .label = Çərəzlər
   .value = Çərəzlər
+browser-data-edge-2 =
+  .label = Çərəzlər
+  .value = Çərəzlər
 browser-data-safari-2 =
   .label = Çərəzlər
   .value = Çərəzlər
 browser-data-chrome-2 =
   .label = Çərəzlər
   .value = Çərəzlər
 browser-data-canary-2 =
   .label = Çərəzlər
   .value = Çərəzlər
 browser-data-firefox-2 =
   .label = Çərəzlər
   .value = Çərəzlər
+browser-data-360se-2 =
+  .label = Çərəzlər
+  .value = Çərəzlər
+browser-data-ie-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
+browser-data-edge-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
+browser-data-safari-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
+browser-data-chrome-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
+browser-data-canary-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
 browser-data-firefox-history-and-bookmarks-4 =
   .label = Səyahət Tarixçəsi və Əlfəcinlər
   .value = Səyahət Tarixçəsi və Əlfəcinlər
+browser-data-360se-4 =
+  .label = Səyahət Tarixçəsi
+  .value = Səyahət Tarixçəsi
+browser-data-ie-8 =
+  .label = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-edge-8 =
+  .label = Saxlanmış Forma Tarixçəsi
+  .value = Saxlanmış Forma Tarixçəsi
+browser-data-safari-8 =
+  .label = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-chrome-8 =
+  .label = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-canary-8 =
+  .label = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-firefox-8 =
+  .label = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Yadda saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-360se-8 =
+  .label = Saxlanmış forma tarixçəsi
+  .value = Saxlanmış forma tarixçəsi
+browser-data-ie-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-edge-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-safari-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-chrome-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-canary-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-firefox-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-360se-16 =
+  .label = Saxlanılmış Parollar
+  .value = Saxlanılmış Parollar
+browser-data-ie-32 =
+  .label = Sevimlilər
+  .value = Sevimlilər
+browser-data-edge-32 =
+  .label = Sevimlilər
+  .value = Sevimlilər
 browser-data-safari-32 =
   .label = Əlfəcinlər
   .value = Əlfəcinlər
 browser-data-chrome-32 =
   .label = Əlfəcinlər
   .value = Əlfəcinlər
 browser-data-canary-32 =
   .label = Əlfəcinlər
   .value = Əlfəcinlər
+browser-data-360se-32 =
+  .label = Əlfəcinlər
+  .value = Əlfəcinlər
 browser-data-ie-64 =
   .label = Digər məlumatlar
   .value = Digər məlumatlar
+browser-data-edge-64 =
+  .label = Digər Məlumatlar
+  .value = Digər Məlumatlar
 browser-data-safari-64 =
   .label = Digər məlumatlar
   .value = Digər məlumatlar
 browser-data-chrome-64 =
   .label = Digər məlumatlar
   .value = Digər məlumatlar
 browser-data-canary-64 =
   .label = Digər məlumatlar
   .value = Digər məlumatlar
 browser-data-firefox-other-64 =
   .label = Digər Məlumatlar
   .value = Digər Məlumatlar
+browser-data-360se-64 =
+  .label = Digər məlumatlar
+  .value = Digər məlumatlar
 browser-data-firefox-128 =
   .label = Pəncərələr və vərəqlər
   .value = Pəncərələr və vərəqlər