Remove obsolete files and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 20 May 2020 08:12:27 +0200
changeset 1275 f6216ed9c64c4a282605b897c6b6a9986bfa9a32
parent 1274 c08c67e628db65436085422e78ae8a253f710911
child 1276 dc64fc1df6852b6fc1c38cc489900e1a8601c15c
push id472
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 20 May 2020 06:12:48 +0000
Remove obsolete files and reformat files
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutConfig.ftl
browser/browser/aboutDialog.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPolicies.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
browser/browser/allTabsMenu.ftl
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/sync-brand.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/browserContext.ftl
browser/browser/browserSets.ftl
browser/browser/downloads.ftl
browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
browser/browser/newInstallPage.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/newtab.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/nsserrors.ftl
browser/browser/pageInfo.ftl
browser/browser/places.ftl
browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
browser/browser/preferences/applicationManager.ftl
browser/browser/preferences/blocklists.ftl
browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
browser/browser/preferences/colors.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/containers.ftl
browser/browser/preferences/fonts.ftl
browser/browser/preferences/fxaPairDevice.ftl
browser/browser/preferences/languages.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/selectBookmark.ftl
browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
browser/browser/preferences/translation.ftl
browser/browser/protectionsPanel.ftl
browser/browser/sanitize.ftl
browser/browser/screenshots.ftl
browser/browser/setDesktopBackground.ftl
browser/browser/sidebarMenu.ftl
browser/browser/sync.ftl
browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
browser/chrome/browser-region/region.properties
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
browser/chrome/browser/brandings.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/fxmonitor.properties
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/pocket.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/search.properties
browser/chrome/browser/syncSetup.properties
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/browser/uiDensity.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
browser/extensions/fxmonitor/fxmonitor.properties
devtools/client/VariablesView.dtd
devtools/client/accessibility.properties
devtools/client/animationinspector.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/boxmodel.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/layout.properties
devtools/client/markers.properties
devtools/client/memory.properties
devtools/client/menus.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/responsive.properties
devtools/client/scratchpad.properties
devtools/client/shared.properties
devtools/client/sourceeditor.dtd
devtools/client/sourceeditor.properties
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.properties
devtools/client/styleeditor.dtd
devtools/client/toolbox-options.ftl
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/client/webide.dtd
devtools/client/webide.properties
devtools/shared/accessibility.properties
devtools/shared/highlighters.properties
devtools/shared/screenshot.properties
devtools/startup/aboutDevTools.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/layout/xul.properties
dom/chrome/security/caps.properties
dom/chrome/security/security.properties
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/downloadheaders.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/mailViewList.dtd
mail/chrome/messenger/mailViewSetup.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
mail/chrome/messenger/viewZoomOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/wmImportMsgs.properties
mail/chrome/mozldap/ldap.properties
mail/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/about.dtd
mobile/android/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/pippki.properties
mobile/chrome/region.properties
mobile/overrides/appstrings.properties
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
security/manager/security/certificates/certManager.ftl
security/manager/security/certificates/deviceManager.ftl
security/manager/security/pippki/pippki.ftl
toolkit/chrome/global/aboutReader.properties
toolkit/chrome/global/aboutWebrtc.properties
toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/editMenuOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/extensions.properties
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/global/keys.properties
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/global/printdialog.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/search/search.properties
toolkit/crashreporter/aboutcrashes.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutConfig.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPerformance.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutPlugins.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutProfiles.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutServiceWorkers.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/abuseReports.ftl
toolkit/toolkit/about/url-classifier.ftl
toolkit/toolkit/extensions/blocklist.ftl
toolkit/toolkit/global/createProfileWizard.ftl
toolkit/toolkit/global/profileDowngrade.ftl
toolkit/toolkit/global/profileSelection.ftl
toolkit/toolkit/global/textActions.ftl
toolkit/toolkit/global/wizard.ftl
toolkit/toolkit/main-window/editmenu.ftl
toolkit/toolkit/main-window/findbar.ftl
toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
toolkit/toolkit/pictureinpicture/pictureinpicture.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/printing/printDialogs.ftl
toolkit/toolkit/printing/printPreview.ftl
toolkit/toolkit/updates/history.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,54 +1,74 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.
+
 cert-error-mitm-intro = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, sertifikatlar da səlahiyyətlilər tərəfindən verilir.
+
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Birisi saytı təqlid etməyə çalışa bilər, buna görə də davam etməməlisiniz.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.
+
 cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.
+
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcısının sertifikatına etibar edilmir.
+
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Təhlükəsiz olmadığı üçün söndürülmüş bir imza alqoritmi ilə imzalandığı üçün, bu sertifikata etibar edilmir.
+
 cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcı sertifikatının vaxtı başa çatmışdır.
+
 cert-error-trust-self-signed = Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
+
 cert-error-trust-symantec = GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign tərəfindən verilən sertifikatlar artıq təhlükəsiz sayılmırlar, çünki, bu sertifikat vericiləri əvvəllər güvənlik praktikalarını səhv yerinə yetiriblər.
+
 cert-error-untrusted-default = Sertifikat etibar edilən bir qaynaqdan gəlmir.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> üçün düzgündür.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq { $alt-name } üçün düzgündür.
+
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq aşağıdakı adlar üçün keçərlidir: { $subject-alt-names }
+
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Xəta kodu: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.
+
 cert-error-symantec-distrust-admin = Saytın administrasiyasına bununla əlaqədar xəbər verə bilərsiz.
+
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
+
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
+
 cert-error-details-cert-chain-label = Sertifikat zənciri:
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Əlaqə cəhdi uğursuz oldu
 deniedPortAccess-title = Təhlükəsizlik üçün bağlantı nöqtəsi bağlıdır
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
--- a/browser/browser/aboutConfig.ftl
+++ b/browser/browser/aboutConfig.ftl
@@ -2,34 +2,39 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # An old map warning, see https://en.wikipedia.org/wiki/Here_be_dragons
 about-config-warning-title = Burda əjdahalar yaşayırlar!
 about-config-warning-text = Bu təkmilləşmiş dəyərləri dəyişdirmək bu tətbiqin sabitliyinə, təhlükəsizliyinə və performansına zərər verə bilər. Sadəcə nə etdiyinizə əminsinizsə davam etməlisiniz.
 about-config-warning-checkbox = Bu xəbərdarlığı mənə təkrar göstər!
 about-config-warning-button = Riski qəbul edirəm
+
 about-config2-title = Təkmilləşmiş Konfiqurasiyalar
+
 about-config-search-input =
   .placeholder = Axtar
 
 ## These strings appear on the warning you see when first visiting about:config.
 
 about-config-intro-warning-button = Riski qəbul et və davam et
 
 ##
 
 about-config-page-title = Təkmilləşmiş Nizamlamalar
+
 about-config-show-all = Hamısını göstər
+
 about-config-pref-add = Əlavə et
 about-config-pref-toggle = Aç/Qapa
 about-config-pref-edit = Düzəlt
 about-config-pref-save = Saxla
 about-config-pref-reset = Sıfırla
 about-config-pref-delete = Sil
+
 about-config-pref-add-button =
   .title = Əlavə et
 about-config-pref-toggle-button =
   .title = Aç/Qapa
 about-config-pref-edit-button =
   .title = Düzəlt
 about-config-pref-save-button =
   .title = Saxla
--- a/browser/browser/aboutDialog.ftl
+++ b/browser/browser/aboutDialog.ftl
@@ -1,45 +1,60 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 aboutDialog-title =
   .title = { -brand-full-name } haqqında
+
 releaseNotes-link = Yeniliklər
+
 update-checkForUpdatesButton =
   .label = Yeniləmələri yoxla
   .accesskey = y
+
 update-updateButton =
   .label = { -brand-shorter-name } yeniləmək üçün yenidən başladın
   .accesskey = R
+
 update-checkingForUpdates = Yeniləmələr yoxlanılır…
 update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Yeniləmə endirilir — <label data-l10n-name="download-status"/>
 update-applying = Yeniləmə tətbiq edilir…
+
 update-failed = Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
 update-failed-main = Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>
+
 update-adminDisabled = Yeniləmələr sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür
 update-noUpdatesFound = { -brand-short-name } aktualdır
 update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name } başqa nümunədən yenilənir
+
 update-manual = Yeniləmələr buradadır: <label data-l10n-name="manual-link"/>
+
 update-unsupported = Siz bu sistemdə gələcək yeniləmələri qura bilməyəcəksiniz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ətraflı öyrən</label>
+
 update-restarting = Yenidən başladılır…
+
 channel-description = Hal-hazırda <label data-l10n-name="current-channel"></label> yeniləmə kanalındasınız.
+
 warningDesc-version = { -brand-short-name } eksperimentaldır və qərarsız ola bilər.
+
 community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">qlobal cəmiyyətdir</label>.
+
 community-2 = { -brand-short-name } <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-creditsLink">qlobal icma tərəfindən</label> hazırlanıb.
+
 helpus = Kömək etmək istərdinizmi? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">İanə verin</label> və ya <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">bizə qoşulun!</label>
+
 bottomLinks-license = Lisenziya məlumatları
 bottomLinks-rights = Son İstifadəçi Hüquqları
 bottomLinks-privacy = Məxfilik Siyasəti
-aboutDialog-architecture-sixtyFourBit = 64 bit
-aboutDialog-architecture-thirtyTwoBit = 32 bit
+
 # Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
 # Variables:
 #  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
 #  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
 aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bit)
+
 # Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
 # Variables:
 #  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
 #  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
 #  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
 aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -7,19 +7,22 @@ about-logins-page-title = Giriş və Parollar
 # "Google Play" and "App Store" are both branding and should not be translated
 
 login-app-promo-title = Parollarınızı yanınızda daşıyın
 login-app-promo-subtitle = Pulsuz { -lockwise-brand-name } tətbiqini əldə et
 login-app-promo-android =
   .alt = Google Play-dən əldə edin
 login-app-promo-apple =
   .alt = App Store-dan endirin
+
 login-filter =
   .placeholder = Hesablarda axtar
+
 create-login-button = Yeni hesab yarat
+
 fxaccounts-sign-in-text = Parollarınız bütün cihazlarınızda sizinlə olsunlar
 fxaccounts-sign-in-button = { -sync-brand-short-name } daxil ol
 fxaccounts-avatar-button =
   .title = Hesabı idarə et
 
 ## The ⋯ menu that is in the top corner of the page
 
 menu =
@@ -93,26 +96,31 @@ login-item-time-used = Son işlədilmə: { DATETIME($timeUsed, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
 about-logins-os-auth-dialog-caption = { -brand-full-name }
 
 ## The macOS strings are preceded by the operating system with "Firefox is trying to "
 ## and includes subtitle of "Enter password for the user "xxx" to allow this." These
 ## notes are only valid for English. Please test in your respected locale.
 
 # This message can be seen by attempting to edit a login in about:logins
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message = Saxlanılmış hesabı düzəltmək üçün kimliyinizi təsdiqləyin.
+
 # This message can be seen by attempting to edit a login in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx = saxlanılmış hesabı düzəlt
+
 # This message can be seen by attempting to reveal a password in about:logins
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message = Saxlanılmış parolu görmək üçün kimliyinizi təsdiqləyin.
+
 # This message can be seen by attempting to reveal a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = saxlanılmış parolu göstər
+
 # This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message = Saxlanılmış parolu köçürmək üçün kimliyinizi təsdiqləyin.
+
 # This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = saxlanılmış parolu köçür
 
 ## Master Password notification
 
 master-password-notification-message = Saxlanılmış hesab və parolları görmək üçün lütfən ana parolunuzu daxil edin
 master-password-reload-button =
@@ -122,27 +130,27 @@ master-password-reload-button =
 ## Password Sync notification
 
 
 ## Dialogs
 
 confirmation-dialog-cancel-button = Ləğv et
 confirmation-dialog-dismiss-button =
   .title = Ləğv et
+
 about-logins-confirm-remove-dialog-title = Bu hesab silinsin?
 confirm-delete-dialog-message = Bu əməliyyat geri qaytrıla bilməz.
 about-logins-confirm-remove-dialog-confirm-button = Sil
+
 confirm-discard-changes-dialog-title = Saxlanılmamış dəyişikliklər ləğv edilsin?
 confirm-discard-changes-dialog-message = Bütün saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək.
 confirm-discard-changes-dialog-confirm-button = Ləğv et
 
 ## Breach Alert notification
 
-breach-alert-dismiss =
-  .title = Bu xəbərdarlığı qapat
 about-logins-breach-alert-learn-more-link = Ətraflı öyrən
 
 ## Vulnerable Password notification
 
 about-logins-vulnerable-alert-title = Təhlükəyə açıq parol
 about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Ətraflı öyrən
 
 ## Error Messages
--- a/browser/browser/aboutPolicies.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPolicies.ftl
@@ -1,14 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-policies-title = Sahibkarlıq Siyasəti
+
 # 'Active' is used to describe the policies that are currently active
 active-policies-tab = Aktiv
 errors-tab = Xətalar
 documentation-tab = Sənədlər
+
 no-specified-policies-message = Sahibkarlıq Siyasəti xidməti aktivdir amma aktiv siyasət yoxdur.
 inactive-message = Sahibkarlıq Siyasəti xidməti aktiv deyil.
+
 policy-name = Siyasət Adı
 policy-value = Siyasət Dəyəri
 policy-errors = Siyasət Xətaları
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,14 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 about-private-browsing-learn-more = Daha ətraflı öyrən: <a data-l10n-name="learn-more">Məxfi Səyahət</a>.
 about-private-browsing-info-visited = baş çəkilən səhifələr
+
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Məxfi Pəncərə Aç
   .accesskey = M
 about-private-browsing-info-notsaved = Məxfi Pəncərədə gəzərkən, { -brand-short-name } <strong>bunları qeyd etmir</strong>:
 about-private-browsing-search-placeholder = İnternetdə Axtar
 about-private-browsing-info-bookmarks = əlfəcinlər
 about-private-browsing-info-title = Məxfi Pəncərədəsiniz
 about-private-browsing-info-searches = axtarışlar
 about-private-browsing-info-downloads = endirilənlər
@@ -21,10 +22,11 @@ about-private-browsing-info-cookies = çərəzlər
 tracking-protection-start-tour = Necə işlədiyini görün
 about-private-browsing-note = Məxfi Səyahət <strong>internetdə sizi anonim etmir,</strong> müdürünüz və ya İnternet provayderiniz yenə də hansı səhifələri ziyarət etdiyinizi biləcək.
 about-private-browsing =
   .title = İnternetdə Axtar
 about-private-browsing-not-private = Hazırda məxfi pəncərədə deyilsiniz.
 content-blocking-title = Məzmun Əngəlləmə
 content-blocking-description = Bəzi saytlar sizin internetdəki aktivliyinizə nəzarət edəcək izləyicilər işlədirlər. Məxfi pəncərələrdə { -brand-short-name } Məzmun Əngəlləyicisi haqqınızda məlumat yığan əksər izləyiciləri avtomatik əngəlləyir.
 about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } tətbiqdən çıxdığınızda və ya bütün Məxfi Səyahət vərəq və pəncərələrini qapatdığınızda axtarış və səyahət tarixçənizi təmizləyir. Bu sizi saytlar və internet provayderiniz üçün anonim etməsə də, onlayn məlumatlarınızı bu kompüteri işlədən digər şəxslərdən saxlamağınızı asanlaşdırır.
+
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Qapat
--- a/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
+++ b/browser/browser/aboutRestartRequired.ftl
@@ -1,9 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restart-required-title = Yenidən başlatmaq tələb edilir
 restart-required-header = Üzr istəyirik. Davam etmək üçün bir iş görmək lazımdır.
-restart-required-intro = İndicə arxa tərəfdə yeniləmələri qurduq. Bitirmək üçün { -brand-short-name } Yenidən Başlata klikləyin.
 restart-required-description = Daha sonrasında cəld işlərinizə qayıda bilməyiniz üçün bütün səhifə, pəncərə və vərəqlərinizi bərpa edəcik.
+
 restart-button-label = { -brand-short-name } Yenidən Başlat
--- a/browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
+++ b/browser/browser/aboutSessionRestore.ftl
@@ -1,40 +1,51 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 restore-page-tab-title = Seansı bərpa et
+
 # The title is intended to be apologetic and disarming, expressing dismay
 # and regret that we are unable to restore the session for the user
 restore-page-error-title = Üzr istəyirik. Səhifələrinizi bərpa edə bilmədik.
 restore-page-problem-desc = Son səyahət sessiyanızın bərpasında çətinlik var. Təkrar yoxlamaq üçün Sessiyanı Bərpa et seçin.
 restore-page-try-this = Hələ də sessiyanızı bərpa edə bilmirsiz? Bəzən vərəqlərdən biri xətaya səbəb ola bilir. Əvvəlki vərəqlərə baxın, ehtiyyacınız olmayan vərəqləri seçilənlərdən çıxarın və sonra təkrar bərpa etməyi yoxlayın.
+
 restore-page-hide-tabs = Əvvəlki Vərəqləri Gizlət
 restore-page-show-tabs = Əvvəlki Vərəqləri Göstər
+
 # When tabs are distributed across multiple windows, this message is used as a
 # header above the group of tabs for each window.
 #
 # Variables:
 #  $windowNumber: Progressive number associated to each window
 restore-page-window-label = { $windowNumber }. pəncərə
+
 restore-page-restore-header =
   .label = Bərpa et
+
 restore-page-list-header =
   .label = Pəncərələr və vərəqlər
+
 restore-page-try-again-button =
   .label = Seansı bərpa et
   .accesskey = R
+
 restore-page-close-button =
   .label = Yeni Seans Başlat
   .accesskey = N
 
 ## The following strings are used in about:welcomeback
 
 welcome-back-tab-title = Uğurlu!
 welcome-back-page-title = Uğurlu!
 welcome-back-page-info = { -brand-short-name } başlamağa hazırdır.
+
 welcome-back-restore-button =
   .label = Başlayaq!
   .accesskey = L
+
 welcome-back-restore-all-label = Bütün pəncərə və vərəqləri bərpa et
 welcome-back-restore-some-label = Ancaq seçdiklərinizi bərpa et
+
 welcome-back-page-info-link = Əlavələriniz və şəxsiləşdirmələriniz silindi, səyyah tənzimləmələriniz standart tənzimləmələrə qaytarıldı. Bu da probleminizi həll etmədisə, <a data-l10n-name="link-more">başqa nə edə biləcəyinizi öyrənin.</a>
+
--- a/browser/browser/allTabsMenu.ftl
+++ b/browser/browser/allTabsMenu.ftl
@@ -1,16 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 all-tabs-menu-undo-close-tab =
   .label = Qapatılan vərəqləri geri al
+
 # "Search" is a verb, as in "Search through tabs".
 all-tabs-menu-search-tabs =
   .label = Vərəqlərdə Axtar
+
 all-tabs-menu-new-user-context =
   .label = Yeni Konteyner Vərəqi
+
 all-tabs-menu-hidden-tabs =
   .label = Gizli Vərəqlər
+
 all-tabs-menu-manage-user-context =
   .label = Konteynerləri idarə et
   .accesskey = O
--- a/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -41,16 +41,17 @@ appmenu-addon-post-install-incognito-che
 appmenu-addon-private-browsing =
   .label = Məxfi Pəncərələrdəki uzantılar dəyişdirilir
   .buttonlabel = Uzantıları idarə et
   .buttonaccesskey = M
   .secondarybuttonlabel = Tamam, başa düşdüm
   .secondarybuttonaccesskey = T
 appmenu-addon-private-browsing-message = { -brand-shorter-name } səyyahına əlavə etdiyiniz yeni uzantılar bu tənzimləmədə icazə vermənizə qədər Məxfi Pəncərələrdə işləməyəcəklər.
 appmenu-addon-private-browsing-learn-more = Uzantı tənzimləmələrini necə idarə edəcəyinizi öyrənin.
+  
 appmenu-new-tab-controlled =
   .label = Yeni Vərəqiniz dəyişdirildi.
   .buttonlabel = Dəyişiklikləri saxla
   .buttonaccesskey = K
   .secondarybuttonlabel = Uzantını söndür
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-homepage-controlled =
   .label = Ev səhifəniz dəyişdirildi.
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,17 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-import-from-another-browser =
-  .label = Başqa səyyahdan idxal et…
 appmenuitem-protection-report-title = Məxfilik Qorumaları
 appmenuitem-protection-report-tooltip =
   .tooltiptext = Məxfilik hesabatınıza gedin
 
 ## Zoom Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
   .label = Yaxınlaşdır
--- a/browser/browser/branding/sync-brand.ftl
+++ b/browser/browser/branding/sync-brand.ftl
@@ -1,11 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 -sync-brand-short-name = Sync
+
 # “Sync” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand,
 # and kept in English.
 -sync-brand-name = Firefox Sync
+
 # “Account” can be localized, “Firefox” must be treated as a brand,
 # and kept in English.
 -fxaccount-brand-name = Firefox Hesabı
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -1,12 +1,13 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+
 urlbar-identity-button =
   .aria-label = Sayt məlumatlarını gör
 
 ## Tooltips for images appearing in the address bar
 
 urlbar-services-notification-anchor =
   .tooltiptext = Quraşdırma mesaj panelini aç
 urlbar-web-notification-anchor =
@@ -74,20 +75,22 @@ urlbar-persistent-storage-blocked =
 urlbar-popup-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün peyda olan pəncərələri əngəllədiniz.
 urlbar-autoplay-media-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün səsli medianın avto oxutmasını əngəlləmisiniz.
 urlbar-canvas-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün lövhə (canvas) məlumatı çıxartmanı əngəllədiniz.
 urlbar-midi-blocked =
   .tooltiptext = Bu saytın MIDI işlətməsini əngəlləmisiniz.
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 urlbar-star-edit-bookmark =
   .tooltiptext = Bu əlfəcini redaktə et ({ $shortcut })
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 urlbar-star-add-bookmark =
   .tooltiptext = Bu səhifəni əlfəcinlə ({ $shortcut })
 
 ## Page Action Context Menu
 
 page-action-add-to-urlbar =
@@ -106,39 +109,43 @@ full-screen-exit =
   .label = Tam ekran rejimdən çıx
   .accesskey = e
 
 ## Search Engine selection buttons (one-offs)
 
 # This string prompts the user to use the list of one-click search engines in
 # the Urlbar and searchbar.
 search-one-offs-with-title = Bu dəfə bununla axtarın:
+
 # This string won't wrap, so if the translated string is longer,
 # consider translating it as if it said only "Search Settings".
 search-one-offs-change-settings-button =
   .label = Axtarış Tənzimləmələrini Dəyiş
 search-one-offs-change-settings-compact-button =
   .tooltiptext = Axtarış tənzimləmələrinizi dəyişdir
+
 search-one-offs-context-open-new-tab =
   .label = Yeni vərəqdə axtar
   .accesskey = v
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Əsas axtarış mühərriki et
   .accesskey = m
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Məxfi pəncərələr üçün əsas axtarış mühərriki olarak qur
   .accesskey = M
 
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Yadda saxlarkən redaktoru göstər
   .accesskey = S
+
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Bitdi
+
 # Width of the bookmark panel.
 # Should be large enough to fully display the Done and
 # Cancel/Remove Bookmark buttons.
 bookmark-panel =
   .style = min-width: 23em
 
 ## Identity Panel
 
@@ -203,17 +210,19 @@ popup-all-windows-shared = Ekranınızda görünən bütün pəncərələr paylaşılacaq.
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Ünvanı daxil et və ya axtar
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Ünvanı daxil et və ya axtar
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Səyyah uzaqdan idarədədir
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Keçiləcək vərəq:
+
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Uzantı:
+
 urlbar-go-button =
   .tooltiptext = Ünvan Sətrindəki ünvanı aç
 urlbar-page-action-button =
   .tooltiptext = Səhifə əməliyyatları
 urlbar-pocket-button =
   .tooltiptext = { -pocket-brand-name }-ə Saxla
--- a/browser/browser/browserContext.ftl
+++ b/browser/browser/browserContext.ftl
@@ -10,307 +10,382 @@ navbar-tooltip-instruction =
     }
 
 ## Back
 
 main-context-menu-back =
   .tooltiptext = Əvvəlki səhifəyə qayıt
   .aria-label = Geri
   .accesskey = G
+
 navbar-tooltip-back =
   .value = { main-context-menu-back.tooltiptext }
+
 toolbar-button-back =
   .label = { main-context-menu-back.aria-label }
 
 ## Forward
 
 main-context-menu-forward =
   .tooltiptext = Sonrakı səhifəyə keç
   .aria-label = İrəli
   .accesskey = F
+
 navbar-tooltip-forward =
   .value = { main-context-menu-forward.tooltiptext }
+
 toolbar-button-forward =
   .label = { main-context-menu-forward.aria-label }
 
 ## Reload
 
 main-context-menu-reload =
   .aria-label = Yenilə
   .accesskey = R
+
 toolbar-button-reload =
   .label = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Stop
 
 main-context-menu-stop =
   .aria-label = Dayan
   .accesskey = S
+
 toolbar-button-stop =
   .label = { main-context-menu-stop.aria-label }
 
 ## Stop-Reload Button
 
 toolbar-button-stop-reload =
   .title = { main-context-menu-reload.aria-label }
 
 ## Save Page
 
 main-context-menu-page-save =
   .label = Fərqli saxla…
   .accesskey = P
+
 toolbar-button-page-save =
   .label = { main-context-menu-page-save.label }
 
 ## Simple menu items
 
 main-context-menu-bookmark-add =
   .aria-label = Bu Səhifəni Əlfəcinlə
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bu səhifəni əlfəcinlə
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the add bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-add-with-shortcut =
   .aria-label = Bu Səhifəni Əlfəcinlə
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bu səhifəni əlfəcinlə ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-bookmark-change =
   .aria-label = Bu əlfəcini düzəlt
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bu əlfəcini redaktə et
+
 # Variables
 #  $shortcut (String) - A keyboard shortcut for the edit bookmark command.
 main-context-menu-bookmark-change-with-shortcut =
   .aria-label = Bu əlfəcini düzəlt
   .accesskey = m
   .tooltiptext = Bu əlfəcini redaktə et ({ $shortcut })
+
 main-context-menu-open-link =
   .label = Keçidi Aç
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-open-link-new-tab =
   .label = Keçidi Yeni Vərəqdə Aç
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-open-link-container-tab =
   .label = Keçidi yeni konteyner vərəqində aç
   .accesskey = z
+
 main-context-menu-open-link-new-window =
   .label = Keçidi Yeni Pəncərədə Aç
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-open-link-new-private-window =
   .label = Keçidi Yeni Məxfi Pəncərədə Aç
   .accesskey = M
+
 main-context-menu-bookmark-this-link =
   .label = Bu Keçidi Əlfəcinlə
   .accesskey = K
+
 main-context-menu-save-link =
   .label = Bağlantını fərqli saxla…
   .accesskey = f
+
 main-context-menu-save-link-to-pocket =
   .label = Keçidi { -pocket-brand-name }-ə Saxla
   .accesskey = o
 
 ## The access keys for "Copy Link Location" and "Copy Email Address"
 ## should be the same if possible; the two context menu items
 ## are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-copy-email =
   .label = E-poçt ünvanını köçür
   .accesskey = E
+
 main-context-menu-copy-link =
   .label = Keçid ünvanını köçür
   .accesskey = K
 
 ## Media (video/audio) controls
 ##
 ## The accesskey for "Play" and "Pause" are the
 ## same because the two context-menu items are
 ## mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-play =
   .label = Oynat
   .accesskey = O
+
 main-context-menu-media-pause =
   .label = Dayandır
   .accesskey = D
 
 ##
 
 main-context-menu-media-mute =
   .label = Səssiz
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-unmute =
   .label = Səsi aç
   .accesskey = ə
+
 main-context-menu-media-play-speed =
   .label = Oxutma Sürəti
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-play-speed-slow =
   .label = Yavaş (0,5×)
   .accesskey = Y
+
 main-context-menu-media-play-speed-normal =
   .label = Normal
   .accesskey = N
+
 main-context-menu-media-play-speed-fast =
   .label = Sürətli (1,25×)
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-media-play-speed-faster =
   .label = Daha sürətli (1,5×)
   .accesskey = D
+
 # "Ludicrous" is a reference to the movie "Space Balls" and is meant
 # to say that this speed is very fast.
 main-context-menu-media-play-speed-fastest =
   .label = Çox sürətli (2×)
   .accesskey = l
+
 main-context-menu-media-loop =
   .label = Dövr
   .accesskey = D
 
 ## The access keys for "Show Controls" and "Hide Controls" are the same
 ## because the two context-menu items are mutually exclusive.
 
 main-context-menu-media-show-controls =
   .label = Düymələri göstər
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-media-hide-controls =
   .label = Düymələri gizlə
   .accesskey = D
 
 ##
 
 main-context-menu-media-video-fullscreen =
   .label = Tam Ekran
   .accesskey = T
+
 main-context-menu-media-video-leave-fullscreen =
   .label = Tam ekrandan çıx
   .accesskey = e
+
 # This is used when right-clicking on a video in the
 # content area when the Picture-in-Picture feature is enabled.
 main-context-menu-media-pip =
   .label = Şəkildə-Şəkil
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-image-reload =
   .label = Şəkli Yenilə
   .accesskey = Y
+
 main-context-menu-image-view =
   .label = Şəkli Göstər
   .accesskey = Ş
+
 main-context-menu-video-view =
   .label = Videoya bax
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-image-copy =
   .label = Şəkli Köçür
   .accesskey = y
+
 main-context-menu-image-copy-location =
   .label = Şəkil Ünvanını Köçür
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-video-copy-location =
   .label = Video Ünvanını Köçür
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-audio-copy-location =
   .label = Səs Ünvanını Köçür
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-image-save-as =
   .label = Şəkili fərqli saxla…
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-image-email =
   .label = Rəsmi e-poçt ilə göndər…
   .accesskey = R
+
 main-context-menu-image-set-as-background =
   .label = İşçi stolu arxa fonu et…
   .accesskey = s
+
 main-context-menu-image-info =
   .label = Şəkil məlumatlarını göstər
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-image-desc =
   .label = Açıqlamanı Göstər
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-video-save-as =
   .label = Videonu Fərqli Saxla…
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-audio-save-as =
   .label = Səsi fərqli saxla…
   .accesskey = f
+
 main-context-menu-video-image-save-as =
   .label = Ekran görüntüsünü fərqli saxla…
   .accesskey = E
+
 main-context-menu-video-email =
   .label = Videonu e-poçt ilə göndər…
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-audio-email =
   .label = Audionu e-poçt ilə göndər…
   .accesskey = -
+
 main-context-menu-plugin-play =
   .label = Bu qoşmanı aktivləşdir
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-plugin-hide =
   .label = Bu qoşmanı gizlət
   .accesskey = g
+
 main-context-menu-save-to-pocket =
   .label = Səhifəni { -pocket-brand-name }-ə Saxla
   .accesskey = k
+
 main-context-menu-send-to-device =
   .label = Səhifəni cihaza göndər
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-view-background-image =
   .label = Arxa fon şəklini göstər
   .accesskey = r
+
 main-context-menu-generate-new-password =
   .label = Törədilən parolu işlət…
   .accesskey = G
+
 main-context-menu-keyword =
   .label = Bu axtarış üçün Açar söz əlavə et…
   .accesskey = A
+
 main-context-menu-link-send-to-device =
   .label = Keçidi cihaza göndər
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-frame =
   .label = Bu Çərçivə
   .accesskey = u
+
 main-context-menu-frame-show-this =
   .label = Sadəcə bu çərçivəni göstər
   .accesskey = c
+
 main-context-menu-frame-open-tab =
   .label = Çərçivəni Yeni Vərəqdə Aç
   .accesskey = V
+
 main-context-menu-frame-open-window =
   .label = Çərçivəni Yeni Pəncərədə Aç
   .accesskey = P
+
 main-context-menu-frame-reload =
   .label = Çərçivəni yenilə
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-frame-bookmark =
   .label = Bu Çərçivəni Əlfəcinlə
   .accesskey = Ə
+
 main-context-menu-frame-save-as =
   .label = Çərçivəni Fərqli Saxla…
   .accesskey = Ç
+
 main-context-menu-frame-print =
   .label = Çərçivəni Çap et…
   .accesskey = Ç
+
 main-context-menu-frame-view-source =
   .label = Çərçivə qaynağını göstər
   .accesskey = v
+
 main-context-menu-frame-view-info =
   .label = Çərçivə Məlumatlarını Göstər
   .accesskey = M
+
 main-context-menu-view-selection-source =
   .label = Seçimin qaynaq kodunu göstər
   .accesskey = e
+
 main-context-menu-view-page-source =
   .label = Səhifə qaynağını göstər
   .accesskey = a
+
 main-context-menu-view-page-info =
   .label = Səhifə məlumatlarını göstər
   .accesskey = S
+
 main-context-menu-bidi-switch-text =
   .label = Mətnin səmtini dəyiş
   .accesskey = M
+
 main-context-menu-bidi-switch-page =
   .label = Səhifənin səmtini dəyiş
   .accesskey = d
+
 main-context-menu-inspect-element =
   .label = Obyekti araşdır
   .accesskey = Q
+
 main-context-menu-inspect-a11y-properties =
   .label = Əlverişlilik özəlliklərini yoxla
+
 main-context-menu-eme-learn-more =
   .label = DRM haqqında ətraflı öyrən…
   .accesskey = D
+
--- a/browser/browser/browserSets.ftl
+++ b/browser/browser/browserSets.ftl
@@ -1,157 +1,204 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 window-minimize-command =
   .label = Kiçilt
+
 window-zoom-command =
   .label = Böyüt
+
 window-new-shortcut =
   .key = N
+
 window-minimize-shortcut =
   .key = m
+
 close-shortcut =
   .key = W
+
 tab-new-shortcut =
   .key = t
+
 location-open-shortcut =
   .key = l
+
 location-open-shortcut-alt =
   .key = d
+
 search-focus-shortcut =
   .key = k
+
 # This shortcut is used in two contexts:
 #  - web search
 #  - find in page
 find-shortcut =
   .key = f
+
 search-find-again-shortcut =
   .key = g
+
 search-find-again-shortcut-alt =
   .keycode = VK_F3
+
 search-find-selection-shortcut =
   .key = e
+
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 search-focus-shortcut-alt =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] j
      *[other] e
     }
+
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 downloads-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] y
      *[other] j
     }
+
 addons-shortcut =
   .key = A
+
 file-open-shortcut =
   .key = o
+
 save-page-shortcut =
   .key = s
+
 page-source-shortcut =
   .key = u
+
 # This should match the Option+Command keyboard shortcut letter that Safari
 # and Chrome use for "View Source" on macOS. `page-source-shortcut` above
 # is Firefox's official keyboard shortcut shown in the GUI.
 # Safari variant is an alias provided for the convenience of Safari and Chrome
 # users on macOS. See bug 1398988.
 page-source-shortcut-safari =
   .key = u
+
 page-info-shortcut =
   .key = i
+
 print-shortcut =
   .key = p
+
 mute-toggle-shortcut =
   .key = M
+
 nav-back-shortcut-alt =
   .key = [
+
 nav-fwd-shortcut-alt =
   .key = ]
+
 nav-reload-shortcut =
   .key = r
+
 # Shortcut available only on macOS.
 nav-stop-shortcut =
   .key = .
+
 history-show-all-shortcut =
   .key = H
+
 history-sidebar-shortcut =
   .key = h
+
 full-screen-shortcut =
   .key = f
+
 reader-mode-toggle-shortcut-windows =
   .keycode = VK_F9
+
 reader-mode-toggle-shortcut-other =
   .key = R
+
 picture-in-picture-toggle-shortcut =
   .key = ]
+
 # Pick the key that is commonly present
 # in your locale keyboards above the
 # `picture-in-picture-toggle-shortcut` key.
 picture-in-picture-toggle-shortcut-alt =
   .key = { "}" }
+
 bookmark-this-page-shortcut =
   .key = d
+
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-all-shortcut =
   .key =
     { PLATFORM() ->
       [linux] o
      *[other] b
     }
+
 # Verify what shortcut for that operation
 # are recommended by the Human Interface Guidelines
 # of each platform for your locale.
 bookmark-show-sidebar-shortcut =
   .key = b
 
 ## All `-alt*` messages are alternative acceleration keys for zoom.
 ## If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 ## you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty.
 
 full-zoom-reduce-shortcut =
   .key = -
+
 # If in keyboard layouts popular for your locale you need to use the shift key
 # to access the original shortcuts, the following shortcuts can be used.
 # Otherwise their values should remain empty.
 full-zoom-reduce-shortcut-alt =
   .key = { "" }
+
 full-zoom-enlarge-shortcut =
   .key = +
+
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt =
   .key = =
+
 full-zoom-enlarge-shortcut-alt2 =
   .key = { "" }
+
 full-zoom-reset-shortcut =
   .key = 0
+
 full-zoom-reset-shortcut-alt =
   .key = { "" }
 
 ##
 
 bidi-switch-direction-shortcut =
   .key = X
+
 private-browsing-shortcut =
   .key = P
 
 ## The shortcuts below are for Mac specific
 ## global menu.
 
 quit-app-shortcut =
   .key = Q
+
 help-shortcut =
   .key = ?
+
 preferences-shortcut =
   .key = ,
+
 hide-app-shortcut =
   .key = H
+
 hide-other-apps-shortcut =
   .key = H
--- a/browser/browser/downloads.ftl
+++ b/browser/browser/downloads.ftl
@@ -13,52 +13,58 @@ downloads-panel =
 
 ##
 
 # The style attribute has the width of the Downloads Panel expressed using
 # a CSS unit. The longest labels that should fit are usually those of 
 # in-progress and blocked downloads.
 downloads-panel-list =
   .style = width: 70ch
+
 downloads-cmd-pause =
   .label = Dayandır
   .accesskey = y
 downloads-cmd-resume =
   .label = Davam et
   .accesskey = D
 downloads-cmd-cancel =
   .tooltiptext = Ləğv et
 downloads-cmd-cancel-panel =
   .aria-label = Ləğv et
+
 # This message is only displayed on Windows and Linux devices
 downloads-cmd-show-menuitem =
   .label = Yerləşdiyi Qovluğu Aç
   .accesskey = Q
+ 
 # This message is only displayed on macOS devices
 downloads-cmd-show-menuitem-mac =
   .label = Finderdə göstər
   .accesskey = F
+
 downloads-cmd-show-button =
   .tooltiptext =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Finderdə göstər
      *[other] Yerləşdiyi Qovluğu Aç
     }
+
 downloads-cmd-show-panel =
   .aria-label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Finderdə göstər
      *[other] Yerləşdiyi Qovluğu Aç
     }
 downloads-cmd-show-description =
   .value =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Finderdə göstər
      *[other] Yerləşdiyi Qovluğu Aç
     }
+
 downloads-cmd-show-downloads =
   .label = Endirmələr Qovluğunu Göstər
 downloads-cmd-retry =
   .tooltiptext = Təkrar yoxla
 downloads-cmd-retry-panel =
   .aria-label = Təkrar yoxla
 downloads-cmd-go-to-download-page =
   .label = Endirmə səhifəsinə get
@@ -70,67 +76,83 @@ downloads-cmd-remove-from-history =
   .label = Siyahıdan sil
   .accesskey = S
 downloads-cmd-clear-list =
   .label = Ön baxış panelini təmizlə
   .accesskey = a
 downloads-cmd-clear-downloads =
   .label = Endirmələri Təmizlə
   .accesskey = t
+
 # This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
 downloads-cmd-unblock =
   .label = Endirməyə icazə ver
   .accesskey = i
+
 # This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
 downloads-cmd-remove-file =
   .tooltiptext = Faylı sil
+
 downloads-cmd-remove-file-panel =
   .aria-label = Faylı sil
+
 # This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
 # downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
 # whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
 downloads-cmd-choose-unblock =
   .tooltiptext = Faylı sil və ya Endirməyə icazə ver
+
 downloads-cmd-choose-unblock-panel =
   .aria-label = Faylı sil və ya Endirməyə icazə ver
+
 # This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
 # blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
 # file or remove the download. Opening is the default option.
 downloads-cmd-choose-open =
   .tooltiptext = Faylı aç və ya sil
+
 downloads-cmd-choose-open-panel =
   .aria-label = Faylı aç və ya sil
+
 # Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
 # show more information for user to take the next action.
 downloads-show-more-information =
   .value = Əlavə məlumat ver
+
 # Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
 # open the file using an app available in the system.
 downloads-open-file =
   .value = Fayl Aç
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
 # indicates that it's possible to download this file again.
 downloads-retry-download =
   .value = Endirməyə Təkrar cəhd et
+
 # Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
 # indicates that it's possible to cancel and stop the download.
 downloads-cancel-download =
   .value = Endirməni ləğv et
+
 # This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
 # downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
 # the panel at all.
 downloads-history =
   .label = Bütün endirmələri göstər
   .accesskey = s
+
 # This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
 # that we are showing the details of a single download.
 downloads-details =
   .title = Endirmə Məlumatları
+
 downloads-clear-downloads-button =
   .label = Endirmələri Təmizlə
   .tooltiptext = Tamamlanan, ləğv edilən və uğursuz olan endirmələr təmizləyir
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
 # is displayed inside a browser tab.
 downloads-list-empty =
   .value = Endirmə yoxdur.
+
 # This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
 downloads-panel-empty =
   .value = Bu sessiya üçün endirmələr yoxdur.
--- a/browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
+++ b/browser/browser/editBookmarkOverlay.ftl
@@ -1,33 +1,42 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 bookmark-overlay-name =
   .value = Ad:
   .accesskey = A
+
 bookmark-overlay-location =
   .value = Ünvan:
   .accesskey = v
+
 bookmark-overlay-folder =
   .value = Qovluq:
+
 bookmark-overlay-choose =
   .label = Seçin…
+
 bookmark-overlay-folders-expander =
   .tooltiptext = Bütün əlfəcin qovluqlarını göstər
   .tooltiptextdown = { bookmark-overlay-folders-expander.tooltiptext }
   .tooltiptextup = Gizləyir
+
 bookmark-overlay-new-folder-button =
   .label = Yeni qovluq
   .accesskey = q
+
 bookmark-overlay-tags =
   .value = Etiketlər:
   .accesskey = t
+
 bookmark-overlay-tags-empty-description =
   .placeholder = Etiketləri vergüllə ayırın
+
 bookmark-overlay-tags-expander =
   .tooltiptext = Bütün etikətləri göstərir
   .tooltiptextdown = { bookmark-overlay-tags-expander.tooltiptext }
   .tooltiptextup = Gizləyir
+
 bookmark-overlay-keyword =
   .value = Açar söz:
   .accesskey = s
--- a/browser/browser/newInstallPage.ftl
+++ b/browser/browser/newInstallPage.ftl
@@ -4,18 +4,22 @@
 
 
 ### For this feature, "installation" is used to mean "this discrete download of
 ### Firefox" and "version" is used to mean "the specific revision number of a
 ### given Firefox channel". These terms are not synonymous.
 
 title = Vacib Xəbərlər
 heading = { -brand-short-name } profilinizə aid dəyişikliklər
+
 changed-title = Nələr dəyişdi?
+
 options-title = Seçimlərim nələrdir?
+
 resources = Mənbələr:
+
 sync-header = Daxil olun və ya { -fxaccount-brand-name } yaradın
 sync-label = E-poçtunuzu daxil edin
 sync-input =
   .placeholder = E-poçt
 sync-button = Davam et
 sync-terms = Davam edərək <a data-l10n-name="terms">İstifadə Şərtləri</a> və <a data-l10n-name="privacy">Məxfilik Bildirişi</a> ilə razılaşmış olacaqsınız.
 sync-learn = Ətraflı öyrən
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -1,28 +1,40 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+## These messages are used as headings in the recommendation doorhanger
+
 cfr-doorhanger-extension-heading = Tövsiyə edilən Uzantılar
+
+##
+
 cfr-doorhanger-extension-sumo-link =
   .tooltiptext = Niyə bunu görürəm
+
 cfr-doorhanger-extension-cancel-button = İndi deyil
   .accesskey = N
+
 cfr-doorhanger-extension-ok-button = İndi əlavə et
   .accesskey = A
+
 cfr-doorhanger-extension-manage-settings-button = Tövsiyyə tənzimləmələrini idarə et
   .accesskey = M
+
 cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation = Mənə bu tövsiyyəni göstərmə
   .accesskey = S
+
 cfr-doorhanger-extension-learn-more-link = Ətraflı öyrən
+
 # This string is used on a new line below the add-on name
 # Variables:
 #  $name (String) - Add-on author name
 cfr-doorhanger-extension-author = { $name } tərəfindən
+
 # This is a notification displayed in the address bar.
 # When clicked it opens a panel with a message for the user.
 cfr-doorhanger-extension-notification = Tövsiyə
 
 ## Add-on statistics
 ## These strings are used to display the total number of
 ## users and rating for an add-on. They are shown next to each other.
 
@@ -36,8 +48,46 @@ cfr-doorhanger-extension-rating =
     }
 # Variables:
 #  $total (Number) - The total number of users using the add-on
 cfr-doorhanger-extension-total-users =
   { $total ->
     [one] { $total } istifadəçi
    *[other] { $total } istifadəçi
   }
+
+## These messages are steps on how to use the feature and are shown together.
+
+
+## Firefox Accounts Message
+
+## Protections panel
+
+## What's New toolbar button and panel
+
+## Search Bar
+
+## Picture-in-Picture
+
+## Permission Prompt
+
+## Fingerprinter Counter
+
+## Bookmark Sync
+
+## Login Sync
+
+## Send Tab
+
+## Firefox Send
+
+## Social Tracking Protection
+
+## Enhanced Tracking Protection Milestones
+
+## What’s New Panel Content for Firefox 76
+
+## Lockwise message
+
+## Vulnerable Passwords message
+
+## Picture-in-Picture fullscreen message
+
--- a/browser/browser/newtab/newtab.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/newtab.ftl
@@ -10,58 +10,64 @@ newtab-settings-button =
   .title = Yeni Vərəq səhifənizi fərdiləşdirin
 
 ## Search box component.
 
 # "Search" is a verb/action
 newtab-search-box-search-button =
   .title = Axtar
   .aria-label = Axtar
+
 newtab-search-box-search-the-web-text = İnternetdə Axtar
 newtab-search-box-search-the-web-input =
   .placeholder = İnternetdə Axtar
   .title = İnternetdə Axtar
   .aria-label = İnternetdə Axtar
 
 ## Top Sites - General form dialog.
 
 newtab-topsites-add-search-engine-header = Axtarış mühərriyi əlavə et
 newtab-topsites-add-topsites-header = Yeni Qabaqcıl Saytlar
 newtab-topsites-edit-topsites-header = Qabaqcıl Saytları Dəyişdir
 newtab-topsites-title-label = Başlıq
 newtab-topsites-title-input =
   .placeholder = Başlıq daxil et
+
 newtab-topsites-url-label = URL
 newtab-topsites-url-input =
   .placeholder = Ünvanı yazın və ya yapışdırın
 newtab-topsites-url-validation = Doğru ünvan tələb olunur
+
 newtab-topsites-image-url-label = Fərdi şəkil ünvanı
 newtab-topsites-use-image-link = Fərdi şəkil işlət…
 newtab-topsites-image-validation = Şəkli yükləmək mümkün olmadı. Fərqli ünvan yoxlayın.
 
 ## Top Sites - General form dialog buttons. These are verbs/actions.
 
 newtab-topsites-cancel-button = Ləğv et
 newtab-topsites-delete-history-button = Tarixçədən Sil
 newtab-topsites-save-button = Saxla
 newtab-topsites-preview-button = Ön baxış
 newtab-topsites-add-button = Əlavə et
 
 ## Top Sites - Delete history confirmation dialog. 
 
+## Top Sites - Delete history confirmation dialog.
+
 newtab-confirm-delete-history-p1 = Bu səhifənin bütün parçalarını tarixçənizdən silmək istədiyinizə əminsiniz?
 # "This action" refers to deleting a page from history.
 newtab-confirm-delete-history-p2 = Bu əməliyyat geri alına bilməz.
 
 ## Context Menu - Action Tooltips.
 
 # General tooltip for context menus.
 newtab-menu-section-tooltip =
   .title = Menyunu aç
   .aria-label = Menyunu aç
+
 # This tooltip is for the context menu of Pocket cards or Topsites
 # Variables:
 # $title (String): The label or hostname of the site. This is for screen readers when the context menu button is focused/active.
 newtab-menu-content-tooltip =
   .title = Menyunu aç
   .aria-label = { $title } üçün kontekst menyusunu aç
 # Tooltip on an empty topsite box to open the New Top Site dialog.
 newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip =
@@ -75,24 +81,32 @@ newtab-menu-open-new-window = Yeni Pəncərədə Aç
 newtab-menu-open-new-private-window = Yeni Məxfi Pəncərədə Aç
 newtab-menu-dismiss = Rədd et
 newtab-menu-pin = Bərkid
 newtab-menu-unpin = Çıxart
 newtab-menu-delete-history = Tarixçədən Sil
 newtab-menu-save-to-pocket = { -pocket-brand-name }-ə Saxla
 newtab-menu-delete-pocket = { -pocket-brand-name }-dən sil
 newtab-menu-archive-pocket = { -pocket-brand-name }-də arxivləşdir
+
+## Message displayed in a modal window to explain privacy and provide context for sponsored content.
+
+##
+
 # Bookmark is a noun in this case, "Remove bookmark".
 newtab-menu-remove-bookmark = Əlfəcini sil
 # Bookmark is a verb here.
 newtab-menu-bookmark = Əlfəcinlə
 
 ## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb, 
 ## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
 
+## Context Menu - Downloaded Menu. "Download" in these cases is not a verb,
+## it is a noun. As in, "Copy the link that belongs to this downloaded item".
+
 newtab-menu-copy-download-link = Endirmə Ünvanını Köçür
 newtab-menu-go-to-download-page = Endirmə səhifəsinə get
 newtab-menu-remove-download = Tarixçədən Sil
 
 ## Context Menu - Download Menu: These are platform specific strings found in the context menu of an item that has
 ## been downloaded. The intention behind "this action" is that it will show where the downloaded file exists on the file
 ## system for each operating system.
 
@@ -111,49 +125,57 @@ newtab-label-visited = Ziyarət edilib
 newtab-label-bookmarked = Əlfəcinlənib
 newtab-label-recommended = Populyar
 newtab-label-saved = { -pocket-brand-name }-ə saxlandı
 newtab-label-download = Endirildi
 
 ## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are 
 ## meant as a call to action for the given section.
 
+## Section Menu: These strings are displayed in the section context menu and are
+## meant as a call to action for the given section.
+
 newtab-section-menu-remove-section = Bölməni Sil
 newtab-section-menu-collapse-section = Bölməni Daralt
 newtab-section-menu-expand-section = Bölməni Genişlət
 newtab-section-menu-manage-section = Bölməni İdarə et
 newtab-section-menu-manage-webext = Uzantını idarə et
 newtab-section-menu-add-topsite = Qabaqcıl Sayt əlavə et
 newtab-section-menu-add-search-engine = Axtarış mühərriyi əlavə et
 newtab-section-menu-move-up = Yuxarı daşı
 newtab-section-menu-move-down = Aşağı daşı
 newtab-section-menu-privacy-notice = Məxfilik Bildirişi
 
+## Section aria-labels
+
 ## Section Headers.
 
 newtab-section-header-topsites = Qabaqcıl Saytlar
 newtab-section-header-highlights = Seçilmişlər
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider.
 newtab-section-header-pocket = { $provider } məsləhət görür
 
 ## Empty Section States: These show when there are no more items in a section. Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 
 newtab-empty-section-highlights = İnternetdə gəzməyə başlayın, burada ziyarət edəcəyiniz və ya əlfəcinləyəcəyiniz məqalə, video və digər səhifələri göstərəcəyik.
+
 # Ex. When there are no more Pocket story recommendations, in the space where there would have been stories, this is shown instead.
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the content provider for this section, e.g "Pocket".
 newtab-empty-section-topstories = Hamısını oxudunuz. Yeni { $provider } məqalələri üçün daha sonra təkrar yoxlayın. Gözləyə bilmirsiz? Məşhur mövzu seçərək internetdən daha çox gözəl məqalələr tapın.
 
+
+## Empty Section (Content Discovery Experience). These show when there are no more stories or when some stories fail to load.
+
 ## Pocket Content Section.
 
 # This is shown at the bottom of the trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 newtab-pocket-read-more = Məşhur Mövzular:
 newtab-pocket-more-recommendations = Daha Çox Tövsiyyələr
-newtab-pocket-how-it-works = Bu necə işləyir
 newtab-pocket-cta-button = { -pocket-brand-name } əldə edin
 newtab-pocket-cta-text = Sevdiyiniz məqalələri { -pocket-brand-name }-də saxlayın və möhtəşəm yeni yazıları kəşf edin.
 
 ## Error Fallback Content.
 ## This message and suggested action link are shown in each section of UI that fails to render.
 
 newtab-error-fallback-info = Uups, bu məzmunu yüklərkən nəsə səhv getdi.
 newtab-error-fallback-refresh-link = Təkrar yoxlamaq üçün səhifəni yeniləyin.
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -13,63 +13,74 @@
 ## avoid breaking quoted text).
 
 onboarding-button-label-try-now = İndi Yoxlayın
 onboarding-button-label-get-started = Başla
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = { -brand-short-name } səyyahına xoş gəlmisiniz
+
 onboarding-start-browsing-button-label = Səyahətə Başla
+
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Rədd et
   .aria-label = Rədd et
 
+## Welcome full page string
+
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = { -brand-product-name }-u özünüzlə gəzdirin
 onboarding-sync-welcome-content = Əlfəcin, tarixçə, parol və digər tənzimləmələrinizi bütün cihazlarınızda əldə edin.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Firefox Hesabları haqqında ətraflı öyrənin
-onboarding-sync-form-invalid-input = Doğru e-poçt tələb olunur
-onboarding-sync-legal-notice = Davam etməklə <a data-l10n-name="terms">İstifadə Şərtləri</a> və <a data-l10n-name="privacy">Məxfilik Bildirişi</a> ilə razılaşmış olursuz.
+
 onboarding-sync-form-input =
   .placeholder = E-poçt
+
 onboarding-sync-form-continue-button = Davam et
 onboarding-sync-form-skip-login-button = Bu addımı keç
 
 ## This is part of the line "Enter your email to continue to Firefox Sync"
 
 onboarding-sync-form-header = E-poçtunuzu daxil edin
 onboarding-sync-form-sub-header = və { -sync-brand-name } ilə davam edin.
 
+
 ## These are individual benefit messages shown with an image, title and
 ## description.
 
 
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
 onboarding-private-browsing-title = Məxfi Səyahət
 onboarding-private-browsing-text = Özünüz üçün gəzin. Məzmun Əngəlləməli Məxfi Səyahət sizi internetdə izləyənləri əngəlləyir.
+
 onboarding-screenshots-title = Ekran Görüntüləri
 onboarding-screenshots-text = Ekran görüntülərini çəkin, saxlayın və paylaşın - { -brand-short-name } səyyahını tərk etmədən. Gəzərkən səhifələrin bir hissəsini və ya bütününü çəkin. Daha sonra da rahat görmək və paylaşmaq üçün internetdə saxlayın.
+
 onboarding-addons-title = Əlavələr
 onboarding-addons-text = { -brand-short-name } səyyahınızı daha məhsuldar etmək üçün əlavə özəlliklər əlavə edin. Qiymətləri qarşılaşdırın, hava məlumatını yoxlayın və ya fərdi məzmunlarla zövqünüzə görə bəzəyin.
+
 onboarding-ghostery-title = Ghostery
 onboarding-ghostery-text = Ghostery kimi bezdirən reklamları əngəlləyən əlavələrlə daha sürətli, rahat və təhlükəsiz gəzin.
+
 # Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
 onboarding-fxa-title = Sinxronlaşdır
 onboarding-fxa-text = { -fxaccount-brand-name } üçün qeyd olun və əlfəcinlərinizi, parollarınızı və açıq vərəqlərinizi { -brand-short-name } işlətdiyiniz hər yerdə sinxronlaşdırın.
 
+
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Super, { -brand-short-name } quruldu
+
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
 #  $addon-name (String) - Name of the add-on
 return-to-amo-addon-header = İndi də <icon></icon><b>{ $addon-name }</b> uzantısına baxaq.
 return-to-amo-extension-button = Uzantını əlavə et
 return-to-amo-get-started-button = { -brand-short-name } səyyahını işlətməyə başla
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -1,26 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with SSL error.
 # $errorMessage (String) - Error message corresponding to the type of error we are experiencing.
 ssl-connection-error = { $hostname } ünvanına qoşularkən xəta baş verdi. { $errorMessage }
+
 # Variables:
 # $error (string) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix = Xəta kodu: { $error }
+
 psmerr-ssl-disabled = Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydası söndürülüb.
 psmerr-ssl2-disabled = Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydasının köhnə və etibarsız versiyası istifadə olunur.
+
 # This is a multi-line message.
 psmerr-hostreusedissuerandserial =
   Etibarsız bir sertifikat aldınız. Lütfən server idarəçisiylə əlaqə yaradın və ya qarşı tərəfə e-poçt ilə məlumat verin:
   
   Sertifikatınız, sertifikat orqanının verdiyi başqa bir sertifikat ilə eyni seriya nömrəsinə sahibdir. Lütfən təkrarsız bir seriya nömrəsi olan Sertifikat alın.
+
 ssl-error-export-only-server = Təhlükəsiz əlaqə qurula bilmədi. Qarşı tərəf yüksək səviyyəli şifrələməni dəstəkləmir.
 ssl-error-us-only-server = Təhlükəsiz əlaqə qurula bilmir. Qarşı tərəf dəstəklənməyən yüksək-səviyyə şifrələmə tələb edir.
 ssl-error-no-cypher-overlap = Qarşı tərəflə təhlükəsiz bağlantı qurulmadı: ortaq bir şifrələmə yolu yoxdur.
 ssl-error-no-certificate = Təsdiqləmə üçün lazım olan təsdiq sənədi ya da açar tapılmadı.
 ssl-error-bad-certificate = Qarşı tərəflə təhlükəsiz bağlantı qurulmad: Qarşı tərəfin təsdiqləmə sənədi rədd edildi.
 ssl-error-bad-client = Server klientdə təhlükəli məlumatla qarşılaşdı.
 ssl-error-bad-server = Klient serverdə təhlükəli məlumatla qarşılaşdı.
 ssl-error-unsupported-certificate-type = Dəstəklənməyən təsdiq sənədi formatı.
--- a/browser/browser/pageInfo.ftl
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -1,26 +1,30 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. --
 
 page-info-window =
   .style = width: 600px; min-height: 550px;
+
 copy =
   .key = C
 menu-copy =
   .label = Köçür
   .accesskey = K
+
 select-all =
   .key = A
 menu-select-all =
   .label = Hamısını Seç
   .accesskey = S
+
 close-dialog =
   .key = w
+
 general-tab =
   .label = Ümumi
   .accesskey = m
 general-title =
   .value = Başlıq:
 general-url =
   .value = URL:
 general-type =
@@ -34,16 +38,17 @@ general-referrer =
 general-modified =
   .value = Dəyişmə tarixi:
 general-encoding =
   .value = Mətn Kodlaması:
 general-meta-name =
   .label = Ad
 general-meta-content =
   .label = Məzmun
+
 media-tab =
   .label = Ortam
   .accesskey = M
 media-location =
   .value = Ünvan:
 media-text =
   .value = Alternativ mətn:
 media-alt-header =
@@ -63,21 +68,23 @@ media-long-desc =
 media-save-as =
   .label = Fərqli saxla
   .accesskey = F
 media-save-image-as =
   .label = Fərqli saxla
   .accesskey = a
 media-preview =
   .value = Mediaya ön baxış:
+
 perm-tab =
   .label = İcazələr
   .accesskey = z
 permissions-for =
   .value = İcazələr:
+
 security-tab =
   .label = Təhlükəsizlik
   .accesskey = T
 security-view =
   .label = Sertifikatı göstər
   .accesskey = G
 security-view-unknown = Bilinmir
   .value = Bilinmir
@@ -88,40 +95,47 @@ security-view-identity-owner =
 security-view-identity-domain =
   .value = Web sayt:
 security-view-identity-verifier =
   .value = Təsdiqləyən:
 security-view-identity-validity =
   .value = Vaxtı çıxma:
 security-view-privacy =
   .value = Məxfilik və Tarixçə
+
 security-view-privacy-history-value = Bu saytı daha əvvəl açmışam?
 security-view-privacy-sitedata-value = Bu sayt kompüterimdə məlumat saxlayırmı?
+
 security-view-privacy-clearsitedata =
   .label = Çərəz və Sayt Məlumatlarını Təmizlə
   .accesskey = T
+
 security-view-privacy-passwords-value = Bu sayta aid hər hansı bir parol saxlamışam?
+
 security-view-privacy-viewpasswords =
   .label = Saxlanılmış Parolları Gör
   .accesskey = P
 security-view-technical =
   .value = Texniki Təfərrüatlar
+
 help-button =
   .label = Kömək
 
 ## These strings are used to tell the user if the website is storing cookies
 ## and data on the users computer in the security tab of pageInfo
 ## Variables:
 ##  $value (number) - Amount of data being stored
 ##  $unit (string) - The unit of data being stored (Usually KB)
 
 security-site-data-cookies = Bəli, çərəzlər və { $value } { $unit } sayt məlumatı
 security-site-data-only = Bəli, { $value } { $unit } sayt məlumatı
+
 security-site-data-cookies-only = Bəli, çərəzlər
 security-site-data-no = Xeyr
+
 image-size-unknown = Bilinmir
 not-set-verified-by = Göstərilməyib
 page-info-not-specified =
   .value = Dəqiqləşdirilməyib
 not-set-alternative-text = Göstərilməyib
 not-set-date = Göstərilməyib
 media-img = Şəkil
 media-bg-img = Arxa fon
@@ -131,105 +145,116 @@ media-cursor = Kursor
 media-object = Nesne
 media-embed = Yerləşdirilmiş
 media-link = Simvol
 media-input = Daxil etmə
 media-video = Video
 media-audio = Ses
 saved-passwords-yes = Bəli
 saved-passwords-no = Xeyr
+
 no-page-title =
   .value = Başlıqsız səhifə:
 general-quirks-mode =
   .value = Quirks kipi
 general-strict-mode =
   .value = Standartlarla uyğunluluq rejimi
 security-no-owner = Bu sayt, sahibi ilə bağlı məlumat vermir.
 page-info-security-no-owner =
   .value = Bu sayt, sahibi ilə əlaqədar məlumat vermir.
 media-select-folder = Şəkilləri saxlamaq üçün bir qovluq seçin
 media-unknown-not-cached =
   .value = Naməlum (yaddaşda saxlanmadı)
 permissions-use-default =
   .label = Standartdan istifadə et
 security-no-visits = Xeyr
+
 # This string is used to display the number of meta tags
 # in the General Tab
 # Variables:
 #  $tags (number) - The number of meta tags
 general-meta-tags =
   .value =
     { $tags ->
       [one] Meta (1 etiket)
      *[other] Meta ({ $tags } etiket)
     }
+
 # This string is used to display the number of times
 # the user has visited the website prior
 # Variables:
 #  $visits (number) - The number of previous visits
 security-visits-number =
   { $visits ->
     [0] Xeyr
     [one] Hə, bir dəfə
    *[other] Hə, { $visits } dəfə
   }
+
 # This string is used to display the size of a media file
 # Variables:
 #  $kb (number) - The size of an image in Kilobytes
 #  $bytes (number) - The size of an image in Bytes
 properties-general-size =
   .value =
     { $bytes ->
       [one] { $kb } KB ({ $bytes } bayt)
      *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bayt)
     }
+
 # This string is used to display the type and number
 # of frames of a animated image
 # Variables:
 #  $type (string) - The type of a animated image
 #  $frames (number) - The number of frames in an animated image
 media-animated-image-type =
   .value =
     { $frames ->
       [one] { $type } şəkli (animasiyalı, { $frames } çərçivə)
      *[other] { $type } şəkli (animasiyalı, { $frames } çərçivə)
     }
+
 # This string is used to display the type of
 # an image
 # Variables:
 #  $type (string) - The type of an image
 media-image-type =
   .value = { $type } şəkili
+
 # This string is used to display the size of a scaled image
 # in both scaled and unscaled pixels
 # Variables:
 #  $dimx (number) - The horizontal size of an image
 #  $dimy (number) - The vertical size of an image
 #  $scaledx (number) - The scaled horizontal size of an image
 #  $scaledy (number) - The scaled vertical size of an image
 media-dimensions-scaled =
   .value = { $dimx } px × { $dimy } px ({ $scaledx } px × { $scaledy } px olaraq yenidən ölçüləndirildi)
+
 # This string is used to display the size of an image in pixels
 # Variables:
 #  $dimx (number) - The horizontal size of an image
 #  $dimy (number) - The vertical size of an image
 media-dimensions =
   .value = { $dimx } px × { $dimy } px
+
 # This string is used to display the size of a media
 # file in kilobytes
 # Variables:
 #  $size (number) - The size of the media file in kilobytes
 media-file-size = { $size } KB
+
 # This string is used to display the website name next to the
 # "Block Images" checkbox in the media tab
 # Variables:
 #  $website (string) - The website name
 media-block-image =
   .label = { $website } şəkillərini blokla
   .accesskey = O
+
 # This string is used to display the URL of the website on top of the
 # pageInfo dialog box
 # Variables:
 #  $website (string) - The url of the website pageInfo is getting info for
 page-info-page =
   .title = Səhifə məlumatı - { $website }
 page-info-frame =
   .title = Çərçivə məlumatı - { $website }
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -12,28 +12,30 @@ places-open-all-in-tabs =
   .label = Hamısını Vərəqlərdə Aç
   .accesskey = A
 places-open-window =
   .label = Yeni Pəncərədə Aç
   .accesskey = Y
 places-open-private-window =
   .label = Yeni Məxfi Pəncərədə Aç
   .accesskey = M
+
 places-new-bookmark =
   .label = Yeni Əlfəcin…
   .accesskey = Ə
 places-new-folder-contextmenu =
   .label = Yeni qovluq…
   .accesskey = S
 places-new-folder =
   .label = Yeni qovluq…
   .accesskey = q
 places-new-separator =
   .label = Yeni mötərizə
   .accesskey = Y
+
 places-view =
   .label = Görünüş
   .accesskey = G
 places-by-date =
   .label = Tarix
   .accesskey = T
 places-by-site =
   .label = Sayt
@@ -42,20 +44,22 @@ places-by-most-visited =
   .label = Ən çox baxılanlar
   .accesskey = Ə
 places-by-last-visited =
   .label = Son baxılanlar
   .accesskey = S
 places-by-day-and-site =
   .label = Tarix və sayt
   .accesskey = T
+
 places-history-search =
   .placeholder = Tarixçədə axtar
 places-bookmarks-search =
   .placeholder = Əlfəcinlərdə Axtar
+
 places-delete-domain-data =
   .label = Bu saytı unut
   .accesskey = u
 places-sortby-name =
   .label = Ada görə sırala
   .accesskey = k
 places-properties =
   .label = Xüsusiyyətlər
--- a/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
+++ b/browser/browser/policies/policies-descriptions.ftl
@@ -6,68 +6,120 @@
 ## The Enterprise Policies feature is aimed at system administrators
 ## who want to deploy these settings across several Firefox installations
 ## all at once. This is traditionally done through the Windows Group Policy
 ## feature, but the system also supports other forms of deployment.
 ## These are short descriptions for individual policies, to be displayed
 ## in the documentation section in about:policies.
 
 policy-AppUpdateURL = Fərdi tətbiq yeniləmə ünvanı qur.
+
 policy-Authentication = Dəstəkləyən saytlar üçün daxili istifadəçi təsdiqləməni konfiqurasiya et.
+
 policy-BlockAboutAddons = Əlavə İdarəçisinə girişi əngəllə (about:addons).
+
 policy-BlockAboutConfig = about:config səhifəsinə girişi əngəllə.
+
 policy-BlockAboutProfiles = about:profiles səhifəsinə girişi əngəllə.
+
 policy-BlockAboutSupport = about:support səhifəsinə girişi əngəllə.
+
 policy-Bookmarks = Əlfəcinləri Əlfəcinlər alət sətrində, Əlfəcinlər menyusunda və ya bunların içindəki qovluqlarda yarada bilərsiz.
+
 policy-CertificatesDescription = Sertifikat əlavə et və ya daxili sertifikatları idarə et.
+
 policy-Cookies = Saytların çərəz qurmalarını qəbul və ya rədd et.
+
 policy-DisableAppUpdate = Səyyahın yenilənməsinin qarşısını al.
+
 policy-DisableBuiltinPDFViewer = { -brand-short-name } üçün PDF göstəricisi olan PDF.js-i söndür.
+
 policy-DisableDeveloperTools = Tərtibatçı alətlərinə girişi əngəllə.
+
 policy-DisableFeedbackCommands = Kömək menyusundan əks-əlaqə göndərmək üçün əmrləri söndürün (Əks-Əlaqə göndər və Aldadıcı sayt xəbər ver).
+
 policy-DisableFirefoxAccounts = Sync kimi { -fxaccount-brand-name } xidmətlərini söndür.
+
 # Firefox Screenshots is the name of the feature, and should not be translated.
 policy-DisableFirefoxScreenshots = Firefox Screenshots özəlliyini söndür.
+
 policy-DisableFirefoxStudies = { -brand-short-name } səyyahının təcrübələr aparmağının qarşısını al.
+
 policy-DisableForgetButton = Unut düyməsini işlətmənin qarşısını al.
+
 policy-DisableFormHistory = Axtarış və form keçmişini yadda saxlama.
+
 policy-DisableMasterPasswordCreation = Doğrudursa, ana parol yaradıla bilməyəcək.
+
 policy-DisablePocket = Səhifələri Pocket-ə saxlamaq üçün özəlliyi söndürün.
+
 policy-DisablePrivateBrowsing = Məxfi Səyahəti söndür.
+
 policy-DisableProfileImport = Digər səyyahdan məlumat idxal etmək üçün menyu əmrlərini söndür.
+
 policy-DisableProfileRefresh = { -brand-short-name } Yenilə düyməsini about:support səhifəsindən söndür.
+
 policy-DisableSafeMode = Təhlükəsiz Rejimdə yenidən başlatmaq üçün özəlliyi söndür. Qeyd: Təhlükəsiz Rejimə girmək üçün Shift düyməsi Windows-da ancaq Grup Siyasəti ilə söndürülə bilər.
+
 policy-DisableSecurityBypass = İstifadəçinin bəzi təhlükəsizlik xəbərdarlıqlarını keçməsini əngəllə.
+
 policy-DisableSetAsDesktopBackground = Şəkillər üçün Masaüstü Şəkli olaraq qur menyu əmrini söndür.
+
 policy-DisableSystemAddonUpdate = Səyyahın sistem əlavəsi qurmasını və yeniləməsini əngəllə.
+
 policy-DisableTelemetry = Telemetriyanı söndür.
+
 policy-DisplayBookmarksToolbar = İlkin hal olaraq Əlfəcinlər Alət Sətrini göstər.
+
 policy-DisplayMenuBar = İlkin hal olaraq Menyu Sətrini göstər.
+
 policy-DNSOverHTTPS = HTTPS üzərindən DNS konfiqurasiya et
+
 policy-DontCheckDefaultBrowser = Başlanğıcda əsas səyyah üçün yoxlanışı söndür.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-EnableTrackingProtection = Məzmun Əngəlləməni aktiv et və ya söndür və kilitlə.
+
 # A “locked” extension can’t be disabled or removed by the user. This policy
 # takes 3 keys (“Install”, ”Uninstall”, ”Locked”), you can either keep them in
 # English or translate them as verbs.
 policy-Extensions = Uzantıları qur, sil və ya kilitlə. Qurma seçimi Ünvan və ya fayl yolu parametrlərini alır. Silmə və Kilitləmə seçimləri uzantı ID-lərini alır.
+
 policy-FlashPlugin = Flash qoşmasının istifadəsinə icazə ver və ya əngəllə.
+
 policy-HardwareAcceleration = Əgər false-dursa, avadanlıq sürətləndirməsini söndür.
+
 # “lock” means that the user won’t be able to change this setting
 policy-Homepage = Ana səhifəni qur və seçimə görə kilitlə.
+
 policy-InstallAddonsPermission = Bəzi saytlara əlavə qurmağa icazə ver.
+
+## Do not translate "SameSite", it's the name of a cookie attribute.
+
+##
+
 policy-NoDefaultBookmarks = { -brand-short-name } ilə dəstələnmiş ilkin əlfəcinlərin və Ağıllı Əlfəcinləri (Ən Çox Ziyarət Edilən, Son Teqlər) yaradılmasını söndür. Qeyd: bu siyasət ancaq profilin ilk açılışından əvvəl işlədildikdə effektiv olur.
+
 policy-OfferToSaveLogins = { -brand-short-name } səyyahının girişləri və parolları yadda saxlama təklifini məcburi et. Həm true həm də false dəyərləri qəbul edilir.
+
 policy-OverrideFirstRunPage = İlk açılış səhifəsini dəyişdir. Əgər ilk açılış səhifəsini söndürmək istəyirsinizsə, bu siyasəti boş olaraq qurun.
+
 policy-OverridePostUpdatePage = Yeniləmə sonrasındakı "Yeniliklər" səhifəsini dəyişdir. Əgər yeniləmə sonrasındakı səhifəni söndürmək istəyirsinizsə, bu siyasəti boş olaraq qurun.
-policy-Permissions = Kamera, mikrofon, mövqe və bildirişlər üçün icazələri konfiqurasiya et.
+
 policy-PopupBlocking = Bəzi saytlara soruşmadan qəfil pəncərələrə icazə ver.
+
 policy-Proxy = Proksi tənzimləmələrini konfiqurasiya et.
+
 policy-RequestedLocales = Tətbiq üçün istənilən lokalları (dilləri) nizamlama sırasına görə qur.
-policy-SanitizeOnShutdown = Söndürmədə bütün naviqasiya məlumatlarını təmizlə.
+
 policy-SearchBar = İlkin hal olaraq axtarış sətrinin yerini seç. İstifadəçi bunu yenə də fərdiləşdirə biləcək.
+
 policy-SearchEngines = Axtarış mühərriyi tənzimləmələrini konfiqurasiya et. Bu siyasət ancaq Uzadılmış Dəstək Buraxılışı (ESR) versiyasında mümkündür.
+
 # For more information, see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/PKCS11/Module_Installation
 policy-SecurityDevices = PKCS #11 modullarını qur.
+
 policy-SSLVersionMax = Maksimum SSL versiyasını qurun.
+
 policy-SSLVersionMin = Minimum SSL versiyasını qurun.
+
 # “format” refers to the format used for the value of this policy.
 policy-WebsiteFilter = Saytların ziyarət edilməsini əngəllə. Format detalları üçün sənədlərə bax.
--- a/browser/browser/preferences/applicationManager.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/applicationManager.ftl
@@ -1,22 +1,24 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 app-manager-window =
   .title = Proqram detalları
   .style = width: 30em; min-height: 20em;
+
 app-manager-remove =
   .label = Sil
   .accesskey = S
-app-manager-handle-webfeeds = Web Axınlar aşağıdakı proqramlarla istifadə edilə bilər.
+
 # Variables:
 #  $type (String) - the URI scheme of the link (e.g. mailto:)
 app-manager-handle-protocol = { $type } bağlantıları aşağıdakı proqramlarla istifadə edilə bilər.
+
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g. application/binary)
 app-manager-handle-file = { $type } məzmunu aşağıdakı proqramlarla istifadə edilə bilər.
 
 ## These strings are followed, on a new line,
 ## by the URL or path of the application.
 
 app-manager-web-app-info = Bu proqramın saxlanıldığı yer:
--- a/browser/browser/preferences/blocklists.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/blocklists.ftl
@@ -1,30 +1,31 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 blocklist-window =
   .title = Qara Siyahılar
   .style = width: 55em
-blocklist-desc = Sizi izləyə biləcək Web elementləri bloklamaq üçün { -brand-short-name }-un hansı siyahını işlədəcəyini seçə bilərsiz.
+
 blocklist-close-key =
   .key = w
+
 blocklist-treehead-list =
   .label = Siyahı
+
 blocklist-button-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
+
 blocklist-button-ok =
   .label = Dəyişikləri yadda saxla
   .accesskey = s
+
 # This template constructs the name of the block list in the block lists dialog.
 # It combines the list name and description.
 # e.g. "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
 #
 # Variables:
 #  $listName {string, "Standard (Recommended)."} - List name.
 #  $description {string, "This list does a pretty good job."} - Description of the list.
 blocklist-item-list-template = { $listName } { $description }
-blocklist-item-moz-std-name = Disconnect.me başlanğıc qoruma (Məsləhət görülən).
-blocklist-item-moz-std-desc = Saytların düz işləyə bilmələri üçün bəzi izləyicilərə icazə verir.
-blocklist-item-moz-full-name = Disconnect.me sərt qoruma.
-blocklist-item-moz-full-desc = Bilinən izləyiciləri bloklayır. Bəzi saytlar düz işləməyə bilərlər.
+
--- a/browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
@@ -1,50 +1,60 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 clear-site-data-window =
   .title = Məlumatları təmizlə
   .style = width: 35em
+
 clear-site-data-description = { -brand-short-name } tərəfindən saxlanılan bütün çərəz və sayt məlumatlarını təmizləmə saytlardan çıxma və oflayn web məzmunlarının silinməsi ilə nəticələnəcək. Keş məlumatlarını silmə sayt girişlərinizi dəyişdirməyəcək.
+
 clear-site-data-close-key =
   .key = w
+
 # The parameters in parentheses in this string describe disk usage
 # in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
 # Variables:
 #  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
 #  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
 clear-site-data-cookies-with-data =
   .label = Çərəzlər və Sayt Məlumatları ({ $amount } { $unit })
   .accesskey = S
+
 # This string is a placeholder for while the data used to fill
 # clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
 # only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
 # or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
 # to avoid flickering.
 clear-site-data-cookies-empty =
   .label = Çərəzlər və Sayt Məlumatları
   .accesskey = S
+
 clear-site-data-cookies-info = Əgər təmizlənsə saytlardan çıxış etmiş ola bilərsiz
+
 # The parameters in parentheses in this string describe disk usage
 # in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
 # Variables:
 #  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
 #  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
 clear-site-data-cache-with-data =
   .label = Keşdə Saxlanmış Web Məzmunlar ({ $amount } { $unit })
   .accesskey = W
+
 # This string is a placeholder for while the data used to fill
 # clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
 # only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
 # or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
 # to avoid flickering.
 clear-site-data-cache-empty =
   .label = Keşdə Saxlanmış Web Məzmun
   .accesskey = W
+
 clear-site-data-cache-info = Saytlarda şəkil və məlumatları təkrar yükləməyi tələb edəcək
+
 clear-site-data-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
+
 clear-site-data-clear =
   .label = Təmizlə
   .accesskey = l
--- a/browser/browser/preferences/colors.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/colors.ftl
@@ -4,34 +4,45 @@
 
 colors-window =
   .title = Rənglər
   .style =
     { PLATFORM() ->
       [macos] width: 41em
      *[other] width: 38em
     }
+
 colors-close-key =
   .key = w
+
 colors-page-override = Sayt tərəfindən seçilmiş rənglər sizin aşağıdakı seçimlərinizlə dəyişdirilsin
   .accesskey = d
+
 colors-page-override-option-always =
   .label = Həmişə
 colors-page-override-option-auto =
   .label = Ancaq yüksək kontrastlı mövzular ilə
 colors-page-override-option-never =
   .label = Heç vaxt
+
 colors-text-and-background = Mətn və arxa fon
+
 colors-text-header = Mətn
   .accesskey = T
+
 colors-background = Arxa fon
   .accesskey = r
+
 colors-use-system =
   .label = Sistem rənglərindən istifadə et
   .accesskey = S
+
 colors-underline-links =
   .label = Bağlantıların altını xətlə
   .accesskey = ı
+
 colors-links-header = Keçid rəngləri
+
 colors-unvisited-links = Baxılmamış keçidlər
   .accesskey = L
+
 colors-visited-links = Baxılmış keçidlər
   .accesskey = B
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -4,74 +4,92 @@
 
 connection-window =
   .title = Bağlantı seçimləri
   .style =
     { PLATFORM() ->
       [macos] width: 44em
      *[other] width: 49em
     }
+
 connection-close-key =
   .key = w
+
 connection-disable-extension =
   .label = Uzantını söndür
+
 connection-proxy-configure = İnternetə Proxy Girişini nizamla
+
 connection-proxy-option-no =
   .label = Proksisiz
   .accesskey = s
 connection-proxy-option-system =
   .label = Sistem proxy-serverlərindən istifadə et
   .accesskey = S
 connection-proxy-option-auto =
   .label = Bu şəbəkənin proxy-server nizamlarını avtomaik təyin et
   .accesskey = v
 connection-proxy-option-manual =
   .label = Əl ilə proksi tənzimləmə
   .accesskey = m
+
 connection-proxy-http = HTTP Proksi
   .accesskey = k
 connection-proxy-http-port = Port
   .accesskey = P
 connection-proxy-http-share =
   .label = Bütün əlaqə protokolları üçün bu proxy-serverdən istifadə et
   .accesskey = t
+
 connection-proxy-ssl = SSL Proksi
   .accesskey = L
+
 connection-proxy-ssl-port = Port
   .accesskey = o
+
 connection-proxy-ftp = FTP Proksi
   .accesskey = F
 connection-proxy-ftp-port = Port
   .accesskey = r
+
 connection-proxy-socks = SOCKS Serveri
   .accesskey = C
 connection-proxy-socks-port = Port
   .accesskey = t
+
 connection-proxy-socks4 =
   .label = SOCKS v4
   .accesskey = K
 connection-proxy-socks5 =
   .label = SOCKS v5
   .accesskey = S
 connection-proxy-noproxy = Proksi işlədilməsin:
   .accesskey = n
+
 connection-proxy-noproxy-desc = Məsələn: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
+
 connection-proxy-autotype =
   .label = Avtomatik proksi tənzimləmə URL-i
   .accesskey = A
+
 connection-proxy-reload =
   .label = Yenilə
   .accesskey = l
+
 connection-proxy-autologin =
   .label = Parol yadda saxlanıbsa, autentifikasiya istəmə
   .accesskey = i
   .tooltip = Bu seçim sizi etimadnamələri olan proksilərdə səssizcə təsdiqləyir. Əgər təsdiqləmədə xəta olsa sizə xəbər ediləcək.
+
 connection-proxy-socks-remote-dns =
   .label = SOCKS v5 işlədərkən Proksi DNS
   .accesskey = d
+
 connection-dns-over-https =
   .label = HTTPS üzərindən DNS-i aktivləşdir
   .accesskey = H
+
 connection-dns-over-https-url-custom =
   .label = Fərdi
   .accesskey = F
   .tooltiptext = HTTPS üzərindən DNS almaq üçün fərdi ünvanınızı daxil edin
+
 connection-dns-over-https-custom-label = Fərdi
--- a/browser/browser/preferences/containers.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/containers.ftl
@@ -5,42 +5,50 @@
 containers-window-new =
   .title = Yeni konteyner əlavə et
   .style = width: 45em
 # Variables
 #  $name (String) - Name of the container
 containers-window-update =
   .title = { $name } Konteyneri Nizamlamaları
   .style = width: 45em
+
 containers-window-close =
   .key = w
+
 # This is a term to store style to be applied
 # on the three labels in the containers add/edit dialog:
 #  - name
 #  - icon
 #  - color
 #
 # Using this term and referencing it in the `.style` attribute
 # of the three messages ensures that all three labels
 # will be aligned correctly.
 -containers-labels-style = min-width: 4rem
+
 containers-name-label = Ad
   .accesskey = A
   .style = { -containers-labels-style }
+
 containers-name-text =
   .placeholder = Konteyner adını daxil edin
+
 containers-icon-label = İkon
   .accesskey = k
   .style = { -containers-labels-style }
+
 containers-color-label = Rəng
   .accesskey = g
   .style = { -containers-labels-style }
+
 containers-button-done =
   .label = Hazır
   .accesskey = H
+
 containers-color-blue =
   .label = Göy
 containers-color-turquoise =
   .label = Firuzəyi
 containers-color-green =
   .label = Yaşıl
 containers-color-yellow =
   .label = Sarı
@@ -49,16 +57,17 @@ containers-color-orange =
 containers-color-red =
   .label = Qırmızı
 containers-color-pink =
   .label = Çəhrayı
 containers-color-purple =
   .label = Bənövşəyi
 containers-color-toolbar =
   .label = Alət paneli ilə uyğunlaşdır
+
 containers-icon-fence =
   .label = Hasar
 containers-icon-fingerprint =
   .label = Barmaq izi
 containers-icon-briefcase =
   .label = Portfel
 # String represents a money sign but currently uses a dollar sign
 # so don't change to local currency. See Bug 1291672.
--- a/browser/browser/preferences/fonts.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/fonts.ftl
@@ -1,21 +1,23 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fonts-window =
   .title = Şriftlər
+
 fonts-window-close =
   .key = w
 
 ## Font groups by language
 
 fonts-langgroup-header = Şriftlər:
   .accesskey = F
+
 fonts-langgroup-arabic =
   .label = Ərəbcə
 fonts-langgroup-armenian =
   .label = Ermənicə
 fonts-langgroup-bengali =
   .label = Benqal dili
 fonts-langgroup-simpl-chinese =
   .label = Sadə Çincə
@@ -70,47 +72,58 @@ fonts-langgroup-canadian =
   .label = Birləşmiş Kanada heca yazısı
 fonts-langgroup-other =
   .label = Başqa Yazma Sistemləri
 
 ## Default fonts and their sizes
 
 fonts-proportional-header = Mütənasib
   .accesskey = M
+
 fonts-default-serif =
   .label = Serif
 fonts-default-sans-serif =
   .label = Sans Serif
+
 fonts-proportional-size = Ölçü
   .accesskey = l
+
 fonts-serif = Serif
   .accesskey = S
+
 fonts-sans-serif = Sans-serif
   .accesskey = n
+
 fonts-monospace = Monospace
   .accesskey = M
+
 fonts-monospace-size = Ölçü
   .accesskey = l
+
 fonts-minsize = Ən kiçik şrift ölçüsü
   .accesskey = f
+
 fonts-minsize-none =
   .label = Yoxdur
+
 fonts-allow-own =
   .label = Saytlara yuxarıda seçdikləriniz şriftlərin yerinə öz şriftlərini işlətməyə icazə verin
   .accesskey = A
 
 ## Text Encodings
 ##
 ## Translate the encoding names as adjectives for an encoding, not as the name
 ## of the language.
 
 fonts-languages-fallback-header = İrsi Məzmun üçün mətn simvol kodlaşdırması
 fonts-languages-fallback-desc = Bu simvol kodlaşdırması öz kodlaşdırmasını təyin edə bilməyən irsi məzmun üçün işlədilib.
+
 fonts-languages-fallback-label = Alternativ Mətn Kodlaşdırması
   .accesskey = T
+
 fonts-languages-fallback-name-auto =
   .label = Mövcud məkan üçün əsas dəyər
 fonts-languages-fallback-name-arabic =
   .label = Ərəbcə
 fonts-languages-fallback-name-baltic =
   .label = Baltik
 fonts-languages-fallback-name-ceiso =
   .label = Orta Avropa, ISO
@@ -133,17 +146,15 @@ fonts-languages-fallback-name-korean =
 fonts-languages-fallback-name-thai =
   .label = Tay dili
 fonts-languages-fallback-name-turkish =
   .label = Türkcə
 fonts-languages-fallback-name-vietnamese =
   .label = Vyetnamca
 fonts-languages-fallback-name-other =
   .label = Digər (Qərbi Avropa daxil olmaqla)
-fonts-very-large-warning-title = Böyük minimum şrift ölçüsü
-fonts-very-large-warning-message = Çox böyük minimum şrift ölçüsü seçmisiniz (24 pikseldən çox). Bu bu səhifə kimi vacib quraşdırma səhifələrinin istifadəsini çətin və ya mümkünsüz edə bilər.
-fonts-very-large-warning-accept = Yenə də mənim dəyişiklərimi tut
+
 # Variables:
 #  $name {string, "Arial"} - Name of the default font
 fonts-label-default =
   .label = Standart ({ $name })
 fonts-label-default-unnamed =
   .label = Standart
--- a/browser/browser/preferences/fxaPairDevice.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/fxaPairDevice.ftl
@@ -1,11 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-pair-device-dialog =
   .title = Başqa Cihazı Qoş
   .style = width: 26em; min-height: 35em;
+
 fxa-qrcode-heading-phase1 = 1. Əgər hazırda qurulu deyilsə, <a data-l10n-name="connect-another-device">Firefoxu mobil cihazınızda qurun</a>.
+
 fxa-qrcode-heading-phase2 = 2. Sonra { -sync-brand-short-name } ilə daxil olun və ya Androiddə { -sync-brand-short-name } tənzimləmələrindəki barkodu skanlayın.
+
 fxa-qrcode-error-title = Qoşulma uğursuz oldu.
+
 fxa-qrcode-error-body = Təkrar yoxla.
--- a/browser/browser/preferences/languages.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/languages.ftl
@@ -1,58 +1,73 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-languages-window =
-  .title = Dillər
-  .style = width: 30em
 webpage-languages-window =
   .title = Səhifə Dili Tənzimləmələri
   .style = width: 40em
+
 languages-close-key =
   .key = w
+
 languages-description = Bəzi səhifələr birdən çox dil dəstəyi verə bilər. Göstəriləcək dil sıralamasını aşağıdakı pəncərədən seçə bilərsiniz
+
 languages-customize-spoof-english =
   .label = Artırılmış məxfilik üçün saytların İngiliscə versiyalarını istə
+
 languages-customize-moveup =
   .label = Yuxarıya
   .accesskey = u
+
 languages-customize-movedown =
   .label = Aşağı apar
   .accesskey = A
+
 languages-customize-remove =
   .label = Sil
   .accesskey = S
+
 languages-customize-select-language =
   .placeholder = Əlavə ediləcək dili seçin…
+
 languages-customize-add =
   .label = Əlavə et
   .accesskey = a
+
 # The pattern used to generate strings presented to the user in the
 # locale selection list.
 #
 # Example:
 #  Icelandic [is]
 #  Spanish (Chile) [es-CL]
 #
 # Variables:
 #  $locale (String) - A name of the locale (for example: "Icelandic", "Spanish (Chile)")
 #  $code (String) - Locale code of the locale (for example: "is", "es-CL")
 languages-code-format =
   .label = { $locale } [{ $code }]
+
 languages-active-code-format =
   .value = { languages-code-format.label }
+
 browser-languages-window =
   .title = { -brand-short-name } Dil Tənzimləmələri
   .style = width: 40em
+
 browser-languages-description = { -brand-short-name } ilkin dilinizi əsas dil olaraq, əgər lazım olsa, alternativ dilləri göründükləri sırada göstərəcək.
+
 browser-languages-search = Daha çox dil axtar…
+
 browser-languages-searching =
   .label = Dillər axtarılır…
+
 browser-languages-downloading =
   .label = Endirilir…
+
 browser-languages-select-language =
   .label = Əlavə ediləcək dili seçin…
   .placeholder = Əlavə ediləcək dili seçin…
+
 browser-languages-installed-label = Quraşdırılmış dillər
 browser-languages-available-label = Mövcud dillər
+
 browser-languages-error = { -brand-short-name } hazırda dillərinizi yeniləyə bilmir. İnternetə qoşulu olduğunuza əmin olun və təkrar yoxlayın.
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -1,52 +1,66 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 permissions-window =
   .title = İstisnalar
   .style = width: 45em
+
 permissions-close-key =
   .key = w
+
 permissions-address = Sayt ünvanı
   .accesskey = S
+
 permissions-block =
   .label = Blokla
   .accesskey = B
+
 permissions-session =
   .label = Bu seans üçün icazə ver
   .accesskey = r
+
 permissions-allow =
   .label = İcazə ver
   .accesskey = a
+
 permissions-site-name =
   .label = Sayt
+
 permissions-status =
   .label = Durum
+
 permissions-remove =
   .label = Saytı sil
   .accesskey = S
+
 permissions-remove-all =
   .label = Bütün saytları sil
   .accesskey = s
+
 permissions-button-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
+
 permissions-button-ok =
   .label = Dəyişiklikləri Yadda Saxla
   .accesskey = S
+
 permissions-searchbox =
   .placeholder = Saytda Axtar
+
 permissions-capabilities-allow =
   .label = İcazə ver
 permissions-capabilities-block =
   .label = Blokla
 permissions-capabilities-prompt =
   .label = Həmişə soruş
+
 permissions-capabilities-listitem-allow =
   .value = İcazə ver
 permissions-capabilities-listitem-block =
   .value = Blokla
 permissions-capabilities-listitem-allow-session =
   .value = Bu seans üçün icazə ver
 
 ## Invalid Hostname Dialog
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -1,61 +1,72 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Saytlara “Məni İzləmə” siqnalı göndərərək izlənmək istəmədiyinizi bildirin
 do-not-track-learn-more = Ətraflı öyrən
 do-not-track-option-always =
   .label = Həmişə
+
 pref-page =
   .title =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Seçimlər
      *[other] Nizamlamalar
     }
+
 pref-page-title =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Seçimlər
    *[other] Nizamlamalar
   }
+
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
 #
 # Please keep the placeholder string short to avoid truncation.
 #
 # Notice: The value of the `.style` attribute is a CSS string, and the `width`
 # is the name of the CSS property. It is intended only to adjust the element's width.
 # Do not translate.
 search-input-box =
   .style = width: 15.4em
   .placeholder =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Seçimlərdə tap
      *[other] Nizamlamalarda tap
     }
+
 pane-general-title = Ümumi
 category-general =
   .tooltiptext = { pane-general-title }
+
 pane-home-title = Ev
 category-home =
   .tooltiptext = { pane-home-title }
+
 pane-search-title = Axtarış
 category-search =
   .tooltiptext = { pane-search-title }
+
 pane-privacy-title = Məxfilik və Təhlükəsizlik
 category-privacy =
   .tooltiptext = { pane-privacy-title }
+
 pane-sync-title2 = { -sync-brand-short-name }
 category-sync2 =
   .tooltiptext = { pane-sync-title2 }
+
 help-button-label = { -brand-short-name } Dəstək
 addons-button-label = Uzantılar və Mövzular
+
 focus-search =
   .key = f
+
 close-button =
   .aria-label = Bağla
 
 ## Browser Restart Dialog
 
 feature-enable-requires-restart = Yeni özəlliyi aktivləşdirmək üçün { -brand-short-name } yenidən başladılmalıdır.
 feature-disable-requires-restart = Yeni özəlliyi söndürmək üçün { -brand-short-name } yenidən başladılmalıdır.
 should-restart-title = { -brand-short-name } yenidən başladılsın
@@ -71,398 +82,508 @@ restart-later = Sonra yenidən başlat
 ## <img data-l10n-name="icon"/> is going to be replaced by the extension icon.
 ##
 ## Variables:
 ##  $name (String): name of the extension
 
 # This string is shown to notify the user that their home page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-homepage-override = Uzantı, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, ana səhifənizi idarə edir.
+
 # This string is shown to notify the user that their new tab page
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-new-tab-url = Uzantı, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, Yeni Vərəq səhifənizi idarə edir.
+
 # This string is shown to notify the user that their notifications permission
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-web-notifications = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } adlı uzantı bu tənzimləməni idarə edir.
+
 # This string is shown to notify the user that the default search engine
 # is being controlled by an extension.
 extension-controlled-default-search = <img data-l10n-name="icon"/> { $name } uzantısı əsas axtarış mühərriyinizi dəyişdirdi.
+
 # This string is shown to notify the user that Container Tabs
 # are being enabled by an extension.
 extension-controlled-privacy-containers = Uzantı, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, Konteyner vərəqlərini tələb edir.
+
 # This string is shown to notify the user that their content blocking "All Detected Trackers"
 # preferences are being controlled by an extension.
 extension-controlled-websites-content-blocking-all-trackers = Bu tənzimləməni uzantı, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, idarə edir.
+
 # This string is shown to notify the user that their proxy configuration preferences
 # are being controlled by an extension.
 extension-controlled-proxy-config = Uzantı, <img data-l10n-name="icon"/> { $name }, { -brand-short-name } səyyahının internetə necə qoşulduğunu idarə edir.
+
 # This string is shown after the user disables an extension to notify the user
 # how to enable an extension that they disabled.
 #
 # <img data-l10n-name="addons-icon"/> will be replaced with Add-ons icon
 # <img data-l10n-name="menu-icon"/> will be replaced with Menu icon
 extension-controlled-enable = Uzantını aktivləşdirmək üçün <img data-l10n-name="menu-icon"/> menyusundan <img data-l10n-name="addons-icon"/> Əlavələrə gedin.
 
 ## Preferences UI Search Results
 
 search-results-header = Axtarış Nəticələri
+
 # `<span data-l10n-name="query"></span>` will be replaced by the search term.
 search-results-empty-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Bağışlayın! Seçimlərdə “<span data-l10n-name="query"></span>” üçün nəticə yoxdur.
    *[other] Bağışlayın! Nizamlamalarda “<span data-l10n-name="query"></span>” üçün nəticə yoxdur.
   }
+
 search-results-help-link = Kömək lazımdır? <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Dəstək</a> ziyarət edin
 
 ## General Section
 
 startup-header = Başlanğıc
+
 # { -brand-short-name } will be 'Firefox Developer Edition',
 # since this setting is only exposed in Firefox Developer Edition
 separate-profile-mode =
   .label = { -brand-short-name } və Firefox-un eyni anda işləməsinə icazə ver
 use-firefox-sync = Məsləhət: Bu fərqli profillər işlədir. Aralarında məlumatları paylaşmaq üçün { -sync-brand-short-name } işlət.
 get-started-not-logged-in = { -sync-brand-short-name } üçün daxil ol…
 get-started-configured = { -sync-brand-short-name } nizamlamalarını aç
+
 always-check-default =
   .label = { -brand-short-name } səyyahının əsas səyyahınız olub olmadığını hər dəfə yoxla
   .accesskey = y
+
 is-default = { -brand-short-name } hazırda əsas səyyahınızdır
 is-not-default = { -brand-short-name } əsas səyyahınız deyil
+
 set-as-my-default-browser =
   .label = Əsas səyyahım et…
   .accesskey = m
+
 startup-restore-previous-session =
   .label = Əvvəlki sessiyanı bərpa et
   .accesskey = s
+
 disable-extension =
   .label = Uzantını söndür
+
 tabs-group-header = Vərəqlər
+
 ctrl-tab-recently-used-order =
   .label = Ctrl+Tab son istifadə etmə sırasına görə vərəqlər arasında dönsün
   .accesskey = T
+
 open-new-link-as-tabs =
   .label = Keçidləri yeni pəncərə yerinə vərəqlərdə aç
   .accesskey = p
+
 warn-on-close-multiple-tabs =
   .label = Birdən çox vərəq bağlarkən xəbərdar olun
   .accesskey = B
+
 warn-on-open-many-tabs =
   .label = Çoxlu vərəq açmağın { -brand-short-name } səyyahını yavaşlada biləcəyindən xəbərdar olun
   .accesskey = d
+
 switch-links-to-new-tabs =
   .label = Keçidi yeni vərəqdə açdığımda, dərhal o vərəqə keç
   .accesskey = h
+
 show-tabs-in-taskbar =
   .label = Vərəqlərə ön baxışı Windows tapşırıq panelində göstər
   .accesskey = e
+
 browser-containers-enabled =
   .label = Konteyner Vərəqlərini Aktivləşdir
   .accesskey = n
+
 browser-containers-learn-more = Ətraflı öyrən
+
 browser-containers-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = i
+
 containers-disable-alert-title = Bütün konteyner vərəqlər qapatılsın?
 containers-disable-alert-desc =
   { $tabCount ->
     [one] Əgər Konteyner Vərəqlərini indi söndürsəniz { $tabCount } konteyner vərəqi qapadılacaq. Konteyner Vərəqləri söndürmək istədiyinizə əminsiniz?
    *[other] Əgər Konteyner Vərəqlərini indi söndürsəniz { $tabCount } konteyner vərəqi qapadılacaq. Konteyner Vərəqləri söndürmək istədiyinizə əminsiniz?
   }
+
 containers-disable-alert-ok-button =
   { $tabCount ->
     [one] { $tabCount } konteyner vərəqini qapat
    *[other] { $tabCount } konteyner vərəqini qapat
   }
 containers-disable-alert-cancel-button = Açıq tut
+
 containers-remove-alert-title = Bu konteyner silinsin?
+
 # Variables:
 #  $count (Number) - Number of tabs that will be closed.
 containers-remove-alert-msg =
   { $count ->
     [one] Əgər bu Konteyneri indi silsəz, { $count } konteyner vərəqi qapadılacaq. Bu Konteyneri silmək istədiyinizə əminsiniz?
    *[other] Əgər bu Konteyneri indi silsəz, { $count } konteyner vərəqi qapadılacaq. Bu Konteyneri silmək istədiyinizə əminsiniz?
   }
+
 containers-remove-ok-button = Bu konteyneri sil
 containers-remove-cancel-button = Bu konteyneri silmə
 
+
 ## General Section - Language & Appearance
 
 language-and-appearance-header = Dil və Görünüş
+
 fonts-and-colors-header = Şriftlər və Rənglər
+
 default-font = Əsas şrift
   .accesskey = f
 default-font-size = Ölçü
   .accesskey = l
+
 advanced-fonts =
   .label = Təkmilləşmiş…
   .accesskey = T
+
 colors-settings =
   .label = Rənglər…
   .accesskey = R
+
 language-header = Dil
+
 choose-language-description = Səhifələrin göstəriləcəyi dili seçin
+
 choose-button =
   .label = Seçin…
   .accesskey = S
+
 choose-browser-language-description = Menyu, mesaj və bildirişlərin { -brand-short-name } səyyahında göstərildiyi dilləri seçin.
 manage-browser-languages-button =
   .label = Alternativləri seç
   .accesskey = l
 confirm-browser-language-change-description = Dəyişiklikləri tətbiq etmək üçün { -brand-short-name } səyyahını yenidən başladın
 confirm-browser-language-change-button = Tətbiq et və Yenidən başlat
+
 translate-web-pages =
   .label = Web məzmunu tərcümə et
   .accesskey = t
+
 # The <img> element is replaced by the logo of the provider
 # used to provide machine translations for web pages.
 translate-attribution = Tərcüməçilər <img data-l10n-name="logo"/>
+
 translate-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = t
+
 check-user-spelling =
   .label = Hərf səhvləriniz siz yazdıqca yoxlanılsın
   .accesskey = y
 
 ## General Section - Files and Applications
 
 files-and-applications-title = Fayllar və Tətbiqlər
+
 download-header = Endirilənlər
+
 download-save-to =
   .label = Faylların saxlandığı yer
   .accesskey = y
+
 download-choose-folder =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [macos] Seçin…
      *[other] Bax…
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [macos] S
      *[other] B
     }
+
 download-always-ask-where =
   .label = Faylların saxlanacağı yeri həmişə soruş
   .accesskey = A
+
 applications-header = Tədbiqetmələr
+
 applications-description = { -brand-short-name } səyyahının internetdən endirdiyiniz faylları və ya internetdə gəzərkən işlətdiyiniz tətbiqetmələri necə idarə edəcəyini seçin.
+
 applications-filter =
   .placeholder = Fayl növləri və tətbiqetmələri axtar
+
 applications-type-column =
   .label = Məzmun formatı
   .accesskey = t
+
 applications-action-column =
   .label = Əməliyyat
   .accesskey = Ə
+
 # Variables:
 #  $extension (String) - file extension (e.g .TXT)
 applications-file-ending = { $extension } faylı
 applications-action-save =
   .label = Fərqli saxla
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app =
   .label = { $app-name } istifadə olunsun
+
 # Variables:
 #  $app-name (String) - Name of an application (e.g Adobe Acrobat)
 applications-use-app-default =
   .label = { $app-name } istifadə olunsun (standart)
+
 applications-use-other =
   .label = Başqasından istifadə et…
 applications-select-helper = Köməkçi proqramı seçin
+
 applications-manage-app =
   .label = Proqram detalları…
 applications-always-ask =
   .label = Həmişə soruş
 applications-type-pdf = Daşına bilən sənəd formatı (PDF)
+
 # Variables:
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-pdf-with-type = { applications-type-pdf } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $type-description (String) - Description of the type (e.g "Portable Document Format")
 #  $type (String) - the MIME type (e.g application/binary)
 applications-type-description-with-type = { $type-description } ({ $type })
+
 # Variables:
 #  $plugin-name (String) - Name of a plugin (e.g Adobe Flash)
 applications-use-plugin-in =
   .label = { $plugin-name } istifadə et ({ -brand-short-name } içində)
 applications-preview-inapp =
   .label = { -brand-short-name } ilə ön baxış et
 
 ## The strings in this group are used to populate
 ## selected label element based on the string from
 ## the selected menu item.
 
 applications-use-plugin-in-label =
   .value = { applications-use-plugin-in.label }
+
 applications-action-save-label =
   .value = { applications-action-save.label }
+
 applications-use-app-label =
   .value = { applications-use-app.label }
+
 applications-preview-inapp-label =
   .value = { applications-preview-inapp.label }
+
 applications-always-ask-label =
   .value = { applications-always-ask.label }
+
 applications-use-app-default-label =
   .value = { applications-use-app-default.label }
+
 applications-use-other-label =
   .value = { applications-use-other.label }
 
 ##
 
 drm-content-header = Rəqəmsal Hüquqların İdarəsi (DRM) Məzmunu
+
 play-drm-content =
   .label = DRM-idarəli məzmunu oxut (güvənilir deyil)
   .accesskey = o
+
 play-drm-content-learn-more = Ətraflı öyrən
+
 update-application-title = { -brand-short-name } yeniləmələri
+
 update-application-description = Yaxşı məhsuldarlıq, sabitlik və təhlükəsizlik üçün { -brand-short-name } səyyahını daima yeni tutun.
+
 update-application-version = Buraxılış { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Yeniliklər</a>
+
 update-history =
   .label = Yeniləmə tarixçəsini göstər…
   .accesskey = e
+
 update-application-allow-description = { -brand-short-name } səyyahı
+
 update-application-auto =
   .label = Yeniləmələri avtomatik qur (məsləhət görülür)
   .accesskey = A
+
 update-application-check-choose =
   .label = Yeniləmələri yoxlasın amma qurma qərasını sizə versin
   .accesskey = Y
+
 update-application-manual =
   .label = Yeniləmələri heç vaxt yoxlamasın (məsləhətli deyil)
   .accesskey = N
+
 update-application-use-service =
   .label = Yeniləmələri quraşdırmaq üçün arxa plan xidmətindən istifadə et
   .accesskey = a
+
 update-enable-search-update =
   .label = Axtarış mühərriklərini avtomatik yenilə
   .accesskey = e
+
 update-pref-write-failure-title = Yazma Xətası
+
 # Variables:
 #  $path (String) - Path to the configuration file
 update-pref-write-failure-message = Nizamlamalar saxlana bilmir. Bu fayla yazmaq mümkün deyil: { $path }
 
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Məhsuldarlıq
+
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Məsləhət görülən məhsuldarlıq tənzimləmələrini işlət
   .accesskey = U
+
 performance-use-recommended-settings-desc = Bu tənzimləmələr kompüterinizin avadanlığı və əməliyyat sistemi üçün hazırlanıb.
+
 performance-settings-learn-more = Ətraflı öyrən
+
 performance-allow-hw-accel =
   .label = Mümkün olduğu vaxt təchizat sürətlənməsindən istifadə et
   .accesskey = d
+
 performance-limit-content-process-option = Məzmun proses limiti
   .accesskey = L
+
 performance-limit-content-process-enabled-desc = Əlavə məzmun prosesləri çox vərəq işlətdikdə məhsuldarlığı artıra bilərlər, amma daha çox yaddaş işlədəcəklər.
 performance-limit-content-process-blocked-desc = Məzmun proseslərinin sayısının dəyişdirilməsi ancaq çox-prosesli { -brand-short-name } ilə mümkündür. <a data-l10n-name="learn-more">Çox-prosesliliyin aktiv olmasını necə yoxlayacağınızı görün</a>
+
 # Variables:
 #  $num - default value of the `dom.ipc.processCount` pref.
 performance-default-content-process-count =
   .label = { $num } (standart)
 
 ## General Section - Browsing
 
 browsing-title = Səyahət
+
 browsing-use-autoscroll =
   .label = Avtomatik sürüşdürmədən istifadə et
   .accesskey = A
+
 browsing-use-smooth-scrolling =
   .label = Axıcı sürüşdürmədən istifadə et
   .accesskey = c
+
 browsing-use-onscreen-keyboard =
   .label = Lazım olduqda toxunmalı klaviaturanı göstər
   .accesskey = k
+
 browsing-use-cursor-navigation =
   .label = Səhifələrdə hərəkət edərkən yazi kursorundan istifadə et
   .accesskey = S
+
 browsing-search-on-start-typing =
   .label = Yazmağa başladığınız zaman söz axtarılsın
   .accesskey = x
+
 browsing-cfr-recommendations =
   .label = Gəzərkən uzantıları məsləhət gör
   .accesskey = R
+
 browsing-cfr-recommendations-learn-more = Ətraflı Öyrən
 
 ## General Section - Proxy
 
 network-settings-title = Şəbəkə Tənzimləmələri
+
 network-proxy-connection-description = { -brand-short-name } səyyahının internetə necə qoşulduğunu idarə et.
+
 network-proxy-connection-learn-more = Ətraflı öyrən
+
 network-proxy-connection-settings =
   .label = Nizamlar…
   .accesskey = a
 
 ## Home Section
 
 home-new-windows-tabs-header = Yeni Pəncərələr və Vərəqlər
+
 home-new-windows-tabs-description2 = Ev səhifənizi, yeni pəncərə və vərəqləri açdığınızda nə gördüyünüzü seçin.
 
 ## Home Section - Home Page Customization
 
 home-homepage-mode-label = Ev səhifəsi və yeni pəncərələr
+
 home-newtabs-mode-label = Yeni vərəqlər
+
 home-restore-defaults =
   .label = İlkin Seçənəkləri Bərpa et
   .accesskey = R
+
 # "Firefox" should be treated as a brand and kept in English,
 # while "Home" and "(Default)" can be localized.
 home-mode-choice-default =
   .label = Firefox Ana Səhifə (İlkin)
+
 home-mode-choice-custom =
   .label = Fərdi Ünvanlar…
+
 home-mode-choice-blank =
   .label = Boş Səhifə
+
 home-homepage-custom-url =
   .placeholder = Ünvan Yapışdır
+
 # This string has a special case for '1' and [other] (default). If necessary for
 # your language, you can add {$tabCount} to your translations and use the
 # standard CLDR forms, or only use the form for [other] if both strings should
 # be identical.
 use-current-pages =
   .label =
     { $tabCount ->
       [1] Hazırkı səhifədən istifadə et
      *[other] Hazırkı səhifələri istifadə et
     }
   .accesskey = H
+
 choose-bookmark =
   .label = Əlfəcin istifadə et…
   .accesskey = Ə
 
 ## Home Section - Firefox Home Content Customization
 
 home-prefs-content-header = Firefox Ev Məzmunu
 home-prefs-content-description = Firefox Evdə hansı məzmunları görmək istədiyinizi seçin.
+
 home-prefs-search-header =
   .label = Web Axtarış
 home-prefs-topsites-header =
   .label = Qabaqcıl Saytlar
 home-prefs-topsites-description = Ən çox ziyarət etdiyiniz saytlar
+
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = { $provider } məsləhət görür
 home-prefs-recommended-by-description = İnternetin ən yaxşı məzmunları, sizə görə fərdiləşdirilmiş
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Bu necə işləyir
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponsorlaşdırılmış Hekayələr
+
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Seçilmişlər
 home-prefs-highlights-description = Saxladığınız və ya ziyarət etdiyiniz saytlardan seçmələr
 home-prefs-highlights-option-visited-pages =
   .label = Baxılmış Səhifələr
 home-prefs-highlights-options-bookmarks =
   .label = Əlfəcinlər
 home-prefs-highlights-option-most-recent-download =
   .label = Son Endirmələr
 home-prefs-highlights-option-saved-to-pocket =
   .label = { -pocket-brand-name }-ə Saxlanılan Səhifələr
+
 # For the "Snippets" feature traditionally on about:home.
 # Alternative translation options: "Small Note" or something that
 # expresses the idea of "a small message, shortened from something else,
 # and non-essential but also not entirely trivial and useless.
 home-prefs-snippets-header =
   .label = Hissələr
 home-prefs-snippets-description = { -vendor-short-name } və { -brand-product-name }dan yeniliklər
 home-prefs-sections-rows-option =
@@ -474,79 +595,96 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 ## Search Section
 
 search-bar-header = Axtarış Sətri
 search-bar-hidden =
   .label = Ünvan sətrini axtarış və naviqasiya üçün işlədin
 search-bar-shown =
   .label = Axtarış sətrini alət sətrinə əlavə et
+
 search-engine-default-header = Əsas axtarış mühərriyi
 search-engine-default-desc = Ünvan və axtarış sətrində işlətmək üçün əsas axtarış mühərriyini seçin.
+
 search-suggestions-option =
   .label = Axtarış təkliflərini göstər
   .accesskey = t
+
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Ünvan sətri nəticələrində axtarış təkliflərini göstər
   .accesskey = l
+
 # This string describes what the user will observe when the system
 # prioritizes search suggestions over browsing history in the results
 # that extend down from the address bar. In the original English string,
 # "ahead" refers to location (appearing most proximate to), not time
 # (appearing before).
 search-show-suggestions-above-history-option =
   .label = Ünvan Sətri nəticələrində axtarış təkliflərini səyahət tarixçəsindən əvvəl göstər
+
 search-suggestions-cant-show = { -brand-short-name } səyyahını tarixçəni xatırlamayacaq şəkildə nizamladığınız üçün ünvan sətri nəticələrində axtarış təklifləri göstərilməyəcək.
+
 search-one-click-header = Tək klikli axtarış mühərrikləri
+
 search-one-click-desc = Ünvan və axtarış sətrinə söz daxil etdiyinizdə gələn axtarış mühərriklərini seçin.
+
 search-choose-engine-column =
   .label = Axtarış Mühərriyi
 search-choose-keyword-column =
   .label = Açar söz
+
 search-restore-default =
   .label = İlkin axtarış nizamlarını bərpa et
   .accesskey = b
+
 search-remove-engine =
   .label = Sil
   .accesskey = S
+
 search-find-more-link = Daha çox axtarış mühərriyi tap
+
 # This warning is displayed when the chosen keyword is already in use
 # ('Duplicate' is an adjective)
 search-keyword-warning-title = Təkrarlanan Açar Söz
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Hazırda “{ $name }” tərəfindən istifadə olunan bir açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
 search-keyword-warning-bookmark = Hazırda bir əlfəcin tərəfindən istifadə olunan açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
 
 ## Containers Section
 
 containers-back-link = « Geri qayıt
+
 containers-header = Konteyner Vərəqlər
 containers-add-button =
   .label = Yeni konteyner əlavə et
   .accesskey = A
+
 containers-preferences-button =
   .label = Nizamlamalar
 containers-remove-button =
   .label = Sil
 
 ## Sync Section - Signed out
 
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Web-inizi özünüzlə gəzdirin
 sync-signedout-description = Əlfəçin, keçmiş, vərəq, parol, əlavə və nizamlamalarınızı bütün cihazlarınız arasında sinxronlaşdırın.
+
 sync-signedout-account-title = { -fxaccount-brand-name } ilə qoşulun
 sync-signedout-account-create = Hesabınız yoxdur? Başlayın
   .accesskey = s
+
 sync-signedout-account-signin =
   .label = Daxil ol…
   .accesskey = I
+
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
@@ -554,238 +692,292 @@ sync-mobile-promo = Mobil cihazınızda sinronlaşdırmaq istəyirsinizsə <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> və ya <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> üçün Firefox endirin.
 
 ## Sync Section - Signed in
 
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Profil şəklini dəyiş
+
 sync-disconnect =
   .label = Ayrıl…
   .accesskey = y
+
 sync-manage-account = Hesabı idarə et
   .accesskey = b
+
 sync-signedin-unverified = { $email } təsdiqlənməyib.
 sync-signedin-login-failure = Yenidən qoşulmaq üçün daxil olun { $email }
+
 sync-resend-verification =
   .label = Təsdiqi təkrar göndər
   .accesskey = d
+
 sync-remove-account =
   .label = Hesabı sil
   .accesskey = H
+
 sync-sign-in =
   .label = Daxil ol
   .accesskey = x
+
 sync-signedin-settings-header = Sync Tənzimləmələri
 sync-signedin-settings-desc = { -brand-short-name } işlədən cihazlarınızda nələrin sinxronlaşacağını seçin.
 
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
 sync-engine-bookmarks =
   .label = Əlfəcinlər
   .accesskey = c
+
 sync-engine-history =
   .label = Keçmiș
   .accesskey = i
+
 sync-engine-tabs =
   .label = Açıq Vərəqlər
   .tooltiptext = Sinxronlaşdırılmış cihazlarda açıq olanların siyahısı
   .accesskey = V
+
 sync-engine-logins =
   .label = Daxil olmalar
   .tooltiptext = Saxladığınız istifadəçi adları və parollar
   .accesskey = L
+
 sync-engine-addresses =
   .label = Ünvanlar
   .tooltiptext = Saxladığınız poçt ünvanları (ancaq masaüstü)
   .accesskey = v
+
 sync-engine-creditcards =
   .label = Kredit kartları
   .tooltiptext = Adlar, nömrələr və vaxtı çıxma tarixləri (ancaq masaüstü)
   .accesskey = K
+
 sync-engine-addons =
   .label = Əlavələr
   .tooltiptext = Firefox masaüstü üçün uzantı və mövzular
   .accesskey = Ə
+
 sync-engine-prefs =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Seçimlər
      *[other] Nizamlamalar
     }
   .tooltiptext = Dəyişdirdiyiniz Ümumi, Məxfilik və Təhlükəsizlik tənzimləmələri
   .accesskey = l
 
 ## The device name controls.
 
 sync-device-name-header = Cihaz Adı
+
 sync-device-name-change =
   .label = Cihaz adını dəyişdir…
   .accesskey = h
+
 sync-device-name-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
+
 sync-device-name-save =
   .label = Saxla
   .accesskey = S
+
 sync-connect-another-device = Digər cihazı qoş
+
 sync-manage-devices = Cihazları idarə et
+
 sync-fxa-begin-pairing = Cihaz qoş
+
 sync-tos-link = İstifadə Şərtləri
+
 sync-fxa-privacy-notice = Məxfilik Bildirişi
 
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Səyahər Məxfiliyi
 
 ## Privacy Section - Forms
 
 
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 logins-header = Hesablar və Parollar
+
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Hesablar və Parollar
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
+
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Daxil olma və parolları saxlamaq üçün soruş
   .accesskey = r
 forms-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = n
+
 forms-saved-logins =
   .label = Saxlanmış Daxil olmalar…
   .accesskey = D
 forms-master-pw-use =
   .label = Ana parol istifadə et
   .accesskey = i
 forms-master-pw-change =
   .label = Ana parolu dəyişdir…
   .accesskey = d
+
 forms-master-pw-fips-title = Hazırda FIPS rejimindəsiniz. FIPS rejimi üçün ana parol lazımdır.
 forms-master-pw-fips-desc = Parolu dəyişdirmək mümkün olmadı.
 
 ## OS Authentication dialog
 
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Tarixçə
+
 # This label is followed, on the same line, by a dropdown list of options
 # (Remember history, etc.).
 # In English it visually creates a full sentence, e.g.
 # "Firefox will" + "Remember history".
 #
 # If this doesn't work for your language, you can translate this message:
 #  - Simply as "Firefox", moving the verb into each option.
 #   This will result in "Firefox" + "Will remember history", etc.
 #  - As a stand-alone message, for example "Firefox history settings:".
 history-remember-label = { -brand-short-name } səyyahı
   .accesskey = s
+
 history-remember-option-all =
   .label = Tarixçəni xatırlayacaq
 history-remember-option-never =
   .label = Tarixçəni heç vaxt xatırlama
 history-remember-option-custom =
   .label = Tarixçə üçün fərdi tənzimləmələri işlət
+
 history-remember-description = { -brand-short-name } səyahət, endirmə, forma və axtarış tarixçənizi yadda saxlayacaq.
 history-dontremember-description = { -brand-short-name } gizli baxışdakı nizamlamalardan istifadə edəcək və siz Web-də gəzərkən keçmişlə bağlı heçnə xatırlamayacaq.
+
 history-private-browsing-permanent =
   .label = Həmişə gizli baxış rejimindən istifadə et
   .accesskey = g
+
 history-remember-browser-option =
   .label = Səyahət və endirmə tarixini yadda saxla
   .accesskey = t
+
 history-remember-search-option =
   .label = Axtarış və form keçmişini xatırla
   .accesskey = f
+
 history-clear-on-close-option =
   .label = { -brand-short-name } bağlananda tarixçəni sil
   .accesskey = s
+
 history-clear-on-close-settings =
   .label = Nizamlar…
   .accesskey = a
+
 history-clear-button =
   .label = Tarixçəni Təmizlə…
   .accesskey = T
 
 ## Privacy Section - Site Data
 
 sitedata-header = Çərəzlər və Sayt Məlumatları
+
 sitedata-total-size-calculating = Sayt məlumatları və keş ölçüsü hesablanır…
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 sitedata-total-size = Saxlanılan çərəz, sayt məlumatları və keşləriniz hazırda { $value } { $unit } disk işlədirlər.
+
 sitedata-learn-more = Ətraflı öyrən
+
 sitedata-delete-on-close =
   .label = { -brand-short-name } qapatıldığında çərəzləri və sayt məlumatlarını sil
   .accesskey = s
+
 sitedata-delete-on-close-private-browsing = Daimi məxfi səyahət rejimində çərəzlər və sayt məlumatları { -brand-short-name } hər qapatıldığında silinəcəklər.
+
 sitedata-allow-cookies-option =
   .label = Çərəz və sayt məlumatlarını qəbul et
   .accesskey = A
+
 sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Çərəz və sayt məlumatlarını əngəllə
   .accesskey = l
+
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Əngəllənən növ
   .accesskey = n
+
 sitedata-option-block-trackers =
   .label = Üçüncü-tərəf izləyicilər
+
 sitedata-clear =
   .label = Məlumatları təmizlə…
   .accesskey = l
+
 sitedata-settings =
   .label = Məlumatları idarə et…
   .accesskey = M
+
 sitedata-cookies-permissions =
   .label = İcazələri idarə et…
   .accesskey = i
 
 ## Privacy Section - Address Bar
 
 addressbar-header = Ünvan Sətri
+
 addressbar-suggest = Ünvan sətrindən istifadə edərkən bunları təklif et:
+
 addressbar-locbar-history-option =
   .label = Səyahət tarixçəsi
   .accesskey = H
 addressbar-locbar-bookmarks-option =
   .label = Əlfəcinlər
   .accesskey = l
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Açıq vərəqlər
   .accesskey = A
+
 addressbar-suggestions-settings = Axtarış mühərriyi təklifləri üçün nizamlamaları dəyiş
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
 content-blocking-header = Məzmun Əngəlləmə
+
 content-blocking-learn-more = Ətraflı Öyrən
+
 # The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 content-blocking-setting-standard =
   .label = Standart
   .accesskey = d
 content-blocking-setting-strict =
   .label = Sərt
   .accesskey = r
 content-blocking-setting-custom =
   .label = Fərdi
   .accesskey = F
+
 content-blocking-standard-desc = Qoruma və məhsuldarlıq arasında tarazlaşdırılıb. Saytların düzgün işləyə bilmələri üçün bəzi izləyicilərə icazə verir.
 content-blocking-custom-desc = Nəyi əngəlləyəcəyini seçin.
+
 content-blocking-private-trackers = Ancaq Məxfi Pəncərələrdə bilinən izləyicilər
 content-blocking-third-party-cookies = Üçüncü tərəf izləmə çərəzləri
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
@@ -797,168 +989,207 @@ enhanced-tracking-protection-setting-str
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Fərdi
   .accesskey = F
 
 ##
 
 content-blocking-all-windows-trackers = Bütün pəncərələrdə bilinən izləyicilər
 content-blocking-all-third-party-cookies = Bütün üçüncü tərəf çərəzləri
+
 content-blocking-warning-title = Diqqət!
 content-blocking-learn-how = Necə edəcəyinizi öyrənin
+
 content-blocking-trackers-label =
   .label = İzləyicilər
   .accesskey = y
+
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Bütün pəncərələrdə
   .accesskey = B
 content-blocking-option-private =
   .label = Ancaq Məxfi Pəncərələrdə
   .accesskey = p
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Qara siyahını dəyişdir
+
 content-blocking-cookies-label =
   .label = Çərəzlər
   .accesskey = z
+
 # Cryptomining refers to using scripts on websites that can use a computer’s resources to mine cryptocurrency without a user’s knowledge.
 content-blocking-cryptominers-label =
   .label = Kriptomaynerlər
   .accesskey = K
 
 ## Privacy Section - Tracking
 
 tracking-manage-exceptions =
   .label = İstisnaları idarə et…
   .accesskey = s
 
 ## Privacy Section - Permissions
 
 permissions-header = İcazələr
+
 permissions-location = Mövqe
 permissions-location-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = t
+
 permissions-camera = Kamera
 permissions-camera-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = t
+
 permissions-microphone = Mikrofon
 permissions-microphone-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = t
+
 permissions-notification = Bildirişlər
 permissions-notification-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = t
 permissions-notification-link = Ətraflı öyrən
+
 permissions-notification-pause =
   .label = { -brand-short-name } yenidən başladılana qədər bildirişləri dayandır
   .accesskey = n
+
 permissions-block-autoplay-media-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = s
+
 permissions-block-popups =
   .label = Peyda olan pəncərələri blokla
   .accesskey = b
+
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = a
+
 permissions-addon-install-warning =
   .label = Saytlar əlavə quraşdırmaq istədikdə xəbərdar olun
   .accesskey = x
+
 permissions-addon-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = s
+
 permissions-a11y-privacy-checkbox =
   .label = Əlçatanlıq xidmətlərinin səyyahınıza girişə icazə verilməsinin qabağın al
   .accesskey = a
+
 permissions-a11y-privacy-link = Ətraflı öyrən
 
 ## Privacy Section - Data Collection
 
 collection-header = { -brand-short-name } məlumat toplama və istifadəsi
+
 collection-description = { -brand-short-name } səyyahını hamı üçün yaxşılaşdırmağa lazım olacaq məlumatları yığıb sizi ən yaxşı seçimlərlə təmin etmək üçün işləyirik. Şəxsi məlumatları almazdan əvvəl hər dəfə sizdən icazə istəyirik.
 collection-privacy-notice = Məxfilik Bildirişi
+
 collection-health-report =
   .label = { -brand-short-name } səyyahına { -vendor-short-name }ya texniki və qarşılıqlı əlaqə məlumatlarını göndərməyə icazə ver
   .accesskey = r
 collection-health-report-link = Ətraflı
+
 collection-studies =
   .label = { -brand-short-name } səyyahına tədqiqatları qurub və işlətməyə icazə ver
 collection-studies-link = { -brand-short-name } tədqiqatlarını gör
+
 addon-recommendations-link = Ətraflı öyrən
+
 # This message is displayed above disabled data sharing options in developer builds
 # or builds with no Telemetry support available.
 collection-health-report-disabled = Bu quraşdırmanın konfiqurasiyasında məlumat xəbərdarlığı söndürülüb
+
 collection-backlogged-crash-reports =
   .label = { -brand-short-name } səyyahına sizin adınıza yığılmış çəkmə hesabatlarını göndərməyə icazə ver
   .accesskey = c
 collection-backlogged-crash-reports-link = Daha Ətraflı
 
 ## Privacy Section - Security
 ##
 ## It is important that wording follows the guidelines outlined on this page:
 ## https://developers.google.com/safe-browsing/developers_guide_v2#AcceptableUsage
 
 security-header = Təhlükəsizlik
+
 security-browsing-protection = Aldadıcı Məzmun və Təhlükəli Proqram Qoruması
+
 security-enable-safe-browsing =
   .label = Təhlükəli və aldadıcı məzmunu blokla
   .accesskey = b
 security-enable-safe-browsing-link = Ətraflı öyrən
+
 security-block-downloads =
   .label = Təhlükəli endirmələri blokla
   .accesskey = d
+
 security-block-uncommon-software =
   .label = İstənməyən və ümumi olmayan proqramlar haqqında xəbərdar olun
   .accesskey = o
 
 ## Privacy Section - Certificates
 
 certs-header = Sertifikatlar
+
 certs-personal-label = Hər hansı bir server şəxsi sertifikatınızı istədikdə
+
 certs-select-auto-option =
   .label = Birini avtomatik seç
   .accesskey = S
+
 certs-select-ask-option =
   .label = Hər dəfə soruş
   .accesskey = H
+
 certs-enable-ocsp =
   .label = Sertifikatların keçərliliyini təsdiqləmək üçün OCSP cavabdehlik serverlərinə Sorğu göndər
   .accesskey = S
+
 certs-view =
   .label = Sertifikatları göstər…
   .accesskey = S
+
 certs-devices =
   .label = Təhlükəsizlik cihazları…
   .accesskey = T
+
 space-alert-learn-more-button =
   .label = Ətraflı öyrən
   .accesskey = L
+
 space-alert-over-5gb-pref-button =
   .label =
     { PLATFORM() ->
       [windows] Seçimləri aç
      *[other] Nizamlamaları aç
     }
   .accesskey =
     { PLATFORM() ->
       [windows] O
      *[other] O
     }
+
 space-alert-over-5gb-message =
   { PLATFORM() ->
     [windows] { -brand-short-name } səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Saxlanılmış məlumatları Seçimlər > Məxfilik və Təhlükəsizlik > Çərəzlər və Sayt Məlumatları bölümündə silə bilərsiz.
    *[other] { -brand-short-name } səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Saxlanılmış məlumatları Nizamlamalar > Məxfilik və Təhlükəsizlik > Çərəzlər və Sayt Məlumatları bölümündə silə bilərsiz.
   }
+
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = Tamam, başa düşdüm
   .accesskey = T
+
 space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name } səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Daha yaxşı internet səyahəti təcrübəsi üçün “Ətraflı Öyrən”-i ziyarət edərək disk istifadənizi optimallaşdıra bilərsiz.
 
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = İşçi masası
 downloads-folder-name = Endirmələr
 choose-download-folder-title = Endirmə qovluğunu seçin:
+
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
 save-files-to-cloud-storage =
   .label = Faylları { $service-name } xidmətində saxla
--- a/browser/browser/preferences/selectBookmark.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/selectBookmark.ftl
@@ -1,8 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 select-bookmark-window =
   .title = Ana Səhifəni Seç
   .style = width: 32em;
+
 select-bookmark-desc = Başlanğıc səhifəsi olacaq əlfəcininizi seçin. Əgər bir qovluq seçsəniz, o qovluqdakı səhifələr vərəqlərdə açılacaq.
--- a/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/siteDataSettings.ftl
@@ -2,53 +2,66 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## Settings
 
 site-data-settings-window =
   .title = Çərəzlər və Sayt Məlumatlarını idarə et
+
 site-data-settings-description = Aşağıdakı saytlar kompüterinizdə çərəz və sayt məlumatları saxlayır. { -brand-short-name } siz silənə qədər sayt məlumatlarını daimi yaddaşda saxlayır və daimi olmayan saytların məlumatlarını yer lazım olduqda silir.
+
 site-data-search-textbox =
   .placeholder = Saytlarda axtar
   .accesskey = S
+
 site-data-column-host =
   .label = Sayt
 site-data-column-cookies =
   .label = Çərəzlər
 site-data-column-storage =
   .label = Saxlama yeri
 site-data-column-last-used =
   .label = Son istifadə edilmə
+
 # This label is used in the "Host" column for local files, which have no host.
 site-data-local-file-host = (lokal fayl)
+
 site-data-remove-selected =
   .label = Seçiləni Sil
   .accesskey = S
+
 site-data-button-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
+
 site-data-button-save =
   .label = Dəyişiklikləri Yadda Saxla
   .accesskey = a
+
 # Variables:
 #  $value (Number) - Value of the unit (for example: 4.6, 500)
 #  $unit (String) - Name of the unit (for example: "bytes", "KB")
 site-storage-usage =
   .value = { $value } { $unit }
 site-storage-persistent =
   .value = { site-storage-usage.value } (Qalıcı)
+
 site-data-remove-all =
   .label = Hamısını sil
   .accesskey = m
+
 site-data-remove-shown =
   .label = Göstərilənlərin Hamısını Sil
   .accesskey = G
 
 ## Removing
 
 site-data-removing-dialog =
   .title = { site-data-removing-header }
   .buttonlabelaccept = Sil
+
 site-data-removing-header = Çərəzlər və Sayt Məlumatları silinir
+
 site-data-removing-desc = Çərəzlər və sayt məlumatlarını sildikdə avtomatik saytlardan çıxış etmiş ola bilərsiz. Bunu etmək istədiyinizə əminsiniz?
+
 site-data-removing-table = Aşağıdakı saytlar üçün çərəzlər və sayt məlumatları silinəcək
--- a/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
@@ -1,29 +1,37 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sync-disconnect-dialog =
   .title = { -sync-brand-short-name } bağlantısı kəsilsin?
   .style = width: 36em; min-height: 35em;
+
 sync-disconnect-heading = Bu kompüterdəki səyahət məlumatları da silinsin? { -sync-brand-name } hesabınızdakı məlumatlara toxunulmayacaq.
+
 sync-disconnect-remove-sync-caption = { -sync-brand-name } məlumatlarını sil
+
 sync-disconnect-remove-sync-data = Əlfəcinlər, tarixçə, parollar və s.
+
 sync-disconnect-remove-other-caption = Digər məxfi məlumatları sil
+
 sync-disconnect-remove-other-data = Çərəzlər, keş, oflayn sayt məlumatları və s.
+
 # Shown while the disconnect is in progress
 sync-disconnect-disconnecting = Bağlantı kəsilir…
+
 sync-disconnect-cancel =
   .label = Ləğv et
   .accesskey = L
 
 ## Disconnect confirm Button
 ##
 ## The 2 labels which may be shown on the single "Disconnect" button, depending
 ## on the state of the checkboxes.
 
 sync-disconnect-confirm-disconnect-delete =
   .label = Bağlantını kəs və Sil
   .accesskey = D
+
 sync-disconnect-confirm-disconnect =
   .label = Sadəcə bağlantını kəs
   .accesskey = D
--- a/browser/browser/preferences/translation.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/translation.ftl
@@ -1,30 +1,40 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 translation-window =
   .title = İstisnalar - Tərcümə
   .style = width: 36em
+
 translation-close-key =
   .key = w
+
 translation-languages-disabled-desc = Tərcümə aşağıdakı dillər üçün təklif olunmayacaq
+
 translation-languages-column =
   .label = Dillər
+
 translation-languages-button-remove =
   .label = Dili Sil
   .accesskey = S
+
 translation-languages-button-remove-all =
   .label = Bütün Dilləri Sil
   .accesskey = B
+
 translation-sites-disabled-desc = Tərcümə aşağıdakı saytlar üçün təklif olunmayacaq
+
 translation-sites-column =
   .label = Saytlar
+
 translation-sites-button-remove =
   .label = Saytı Sil
   .accesskey = S
+
 translation-sites-button-remove-all =
   .label = Bütün Saytları Sil
   .accesskey = t
+
 translation-button-close =
   .label = Qapat
   .accesskey = p
--- a/browser/browser/protectionsPanel.ftl
+++ b/browser/browser/protectionsPanel.ftl
@@ -1,13 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 protections-panel-sendreportview-error = Raportunuzu göndərərkən xəta oldu. Lütfən daha sonra təkrar yoxlayın.
+
 # A link shown when ETP is disabled for a site. Opens the breakage report subview when clicked.
 protections-panel-sitefixedsendreport-label = Sayt düzəldi? Bizə xəbər edin
 
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 
 ##
--- a/browser/browser/sanitize.ftl
+++ b/browser/browser/sanitize.ftl
@@ -1,86 +1,110 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sanitize-prefs =
   .title = Tarixçə Təmizləmə Tənzimləmələri
   .style = width: 34em
+
 sanitize-prefs-style =
   .style = width: 17em
+
 dialog-title =
   .title = Yaxın Tarixçəni Təmizlə
   .style = width: 34em
+
 # When "Time range to clear" is set to "Everything", this message is used for the
 # title instead of dialog-title.
 dialog-title-everything =
   .title = Bütün Tarixçəni Sil
   .style = width: 34em
+
 clear-data-settings-label = Qapatıldığında { -brand-short-name } hər şeyi avtomatik silməlidir
 
 ## clear-time-duration-prefix is followed by a dropdown list, with
 ## values localized using clear-time-duration-value-* messages.
 ## clear-time-duration-suffix is left empty in English, but can be
 ## used in other languages to change the structure of the message.
 ##
 ## This results in English:
 ## Time range to clear: (Last Hour, Today, etc.)
 
 clear-time-duration-prefix =
   .value = Təmizlənəcək zaman aralığı:{ " " }
   .accesskey = T
+
 clear-time-duration-value-last-hour =
   .label = Son bir saat
+
 clear-time-duration-value-last-2-hours =
   .label = Son iki saat
+
 clear-time-duration-value-last-4-hours =
   .label = Son dörd saat
+
 clear-time-duration-value-today =
   .label = Bugün
+
 clear-time-duration-value-everything =
   .label = Hər şey
+
 clear-time-duration-suffix =
   .value = { "" }
 
 ## These strings are used as section comments and checkboxes
 ## to select the items to remove
 
 history-section-label = Tarixçə
+
 item-history-and-downloads =
   .label = Səyahət və Endirmə Tarixçəsi
   .accesskey = S
+
 item-cookies =
   .label = Çərəzlər
   .accesskey = z
+
 item-active-logins =
   .label = Aktiv girişlər
   .accesskey = l
+
 item-cache =
   .label = Keş
   .accesskey = n
+
 item-form-search-history =
   .label = Forma və Axtarış Tarixçəsi
   .accesskey = F
+
 data-section-label = Verilən
+
 item-site-preferences =
   .label = Sayt Nizamlamaları
   .accesskey = e
+
 item-offline-apps =
   .label = Oflayn Websayt Məlumatları
   .accesskey = O
+
 sanitize-everything-undo-warning = Bu əməliyyat geri qaytrıla bilməz.
+
 window-close =
   .key = w
+
 sanitize-button-ok =
   .label = İndi təmizlə
+
 # The label for the default button between the user clicking it and the window
 # closing. Indicates the items are being cleared.
 sanitize-button-clearing =
   .label = Təmizlənir
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has not modified the default set
 # of history items to clear.
 sanitize-everything-warning = Bütün tarixçə silinəcək.
+
 # Warning that appears when "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear
 # Recent History dialog, provided that the user has modified the default set of
 # history items to clear.
 sanitize-selected-warning = Bütün seçilən obyektlər təmizlənəcək.
--- a/browser/browser/screenshots.ftl
+++ b/browser/browser/screenshots.ftl
@@ -1,36 +1,47 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 screenshots-context-menu = Ekran görüntüsü al
+
 screenshots-my-shots-button = Ekran Görüntülərim
 screenshots-instructions = Səhifədə hər hansı bir yerdə sürüşdürərək və ya basaraq ərazini seçin. Ləğv etmək üçün ESC basın.
 screenshots-cancel-button = Ləğv et
 screenshots-save-visible-button = Görünən ərazini saxla
 screenshots-save-page-button = Tam səhifəni saxla
 screenshots-download-button = Endir
 screenshots-download-button-tooltip = Ekran görüntüsünü endir
 screenshots-copy-button = Köçür
 screenshots-copy-button-tooltip = Ekran görüntüsünü mübadilə buferinə köçür
+
 screenshots-meta-key =
   { PLATFORM() ->
     [macos] ⌘
    *[other] Ctrl
   }
 screenshots-notification-link-copied-title = Keçid Köçürüldü
 screenshots-notification-link-copied-details = Ekran görüntüsünün keçidi buferə köçürüldü. Yapışdırmaq üçün { screenshots-meta-key }-V basın.
+
 screenshots-notification-image-copied-title = Görüntü Köçürüldü
 screenshots-notification-image-copied-details = Görüntünüz mübadilə buferinə köçürüldü. Yapışdırmaq üçün { screenshots-meta-key }-V basın.
+
 screenshots-request-error-title = Xəta baş verdi.
 screenshots-request-error-details = Üzr istəyirik! Ekran görüntünüzü saxlaya bilmədik. Lütfən biraz sonra təkrar yoxlayın.
+
 screenshots-connection-error-title = Ekran görüntülərinizə qoşula bilmirik.
 screenshots-connection-error-details = Lütfən internet bağlantınızı yoxlayın. Əgər internetdə problem yoxdursa { -screenshots-brand-name } xidmətində müvəqqəti xəta ola bilər.
+
 screenshots-login-error-details = { -screenshots-brand-name } xidmətindəki müvəqqəti xəta üzündən ekran görüntünüzü saxlaya bilmədik. Lütfən biraz sonra təkrar yoxlayın.
+
 screenshots-unshootable-page-error-title = Bu səhifənin ekran görüntüsü alına bilmir.
 screenshots-unshootable-page-error-details = Bu normal Web səhifəsi deyil, bu səbəbdən ekran görüntüsünü almaq mümkün olmur.
+
 screenshots-self-screenshot-error-title = { -screenshots-brand-name } səhifəsinin ekran görüntüsünü ala bilməzsiz!
+
 screenshots-empty-selection-error-title = Seçiminiz çox balacadır
+
 screenshots-private-window-error-title = { -screenshots-brand-name } özəlliyi Məxfi Səyahət rejimində sönülüdür
 screenshots-private-window-error-details = Narahatlıq üçün üzr istəyirik. Gələcək buraxılışlarda bu özəllik üzərində işləyirik.
+
 screenshots-generic-error-title = Off! { -screenshots-brand-name } dəli olub.
 screenshots-generic-error-details = Nə baş verdiyindən əmin deyilik. Bir daha yoxlayın və ya başqa səhifənin ekran görüntüsünü alaraq işləyib işləmədiyinə əmin olun.
--- a/browser/browser/setDesktopBackground.ftl
+++ b/browser/browser/setDesktopBackground.ftl
@@ -1,29 +1,40 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 set-desktop-background-window =
   .title = İşçi stolu arxa fonu et
+
 set-desktop-background-accept =
   .label = İşçi stolu arxa fonu et
+
 open-desktop-prefs =
   .label = MasaÜstü Tənzimləmələrini Aç
+
 set-background-preview-unavailable = Ön baxış mümkün deyil
+
 # This refers to the wallpaper "spanning" multiple monitors when the
 # user has more than one. Only some of the entire image will be on
 # each monitor. This should ideally match the wording in Windows' own
 # Desktop Background settings page.
 set-background-span =
   .label = Genişlət
+
 set-background-color = Rənglər:
+
 set-background-position = Ünvan:
+
 set-background-tile =
   .label = Döşe
+
 set-background-center =
   .label = Merkez
+
 set-background-stretch =
   .label = Genişləndir
+
 set-background-fill =
   .label = Doldur
+
 set-background-fit =
   .label = Sığdır
--- a/browser/browser/sidebarMenu.ftl
+++ b/browser/browser/sidebarMenu.ftl
@@ -1,12 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 sidebar-menu-bookmarks =
   .label = Əlfəcinlər
+
 sidebar-menu-history =
   .label = Tarixçə
+
 sidebar-menu-synced-tabs =
   .label = Sinxron Vərəqlər
+
 sidebar-menu-close =
   .label = Yan paneli qapat
--- a/browser/browser/sync.ftl
+++ b/browser/browser/sync.ftl
@@ -1,11 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 fxa-toolbar-sync-syncing =
   .label = Sinxronlaşır…
 fxa-toolbar-sync-syncing-tabs =
   .label = Vərəqlər sinxronlaşdırılır…
+
 sync-disconnect-dialog-title = { -sync-brand-short-name } ilə əlaqə kəsilsin?
 fxa-disconnect-dialog-title = { -brand-product-name } ilə əlaqə kəsilsin?
 sync-disconnect-dialog-button = Əlaqəni kəs
--- a/browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
+++ b/browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
@@ -13,8 +13,12 @@ find = Tap
 new-tab = Yeni vərəq
 add-bookmark = Əlfəcin əlavə et
 open-bookmarks-sidebar = Əlfəcin yan panelini aç
 reader-view = Oxuyucu Görünüşü
 # Meant to match the string displayed in an empty URL bar.
 open-location = Ünvanı daxil et və ya axtar
 share = Paylaş
 close-window = Pəncərəni Qapat
+
+## Various categories of shortcuts for search.
+
+##
--- a/browser/chrome/browser-region/region.properties
+++ b/browser/chrome/browser-region/region.properties
@@ -9,20 +9,16 @@
 
 # increment this number when anything gets changed in the list below. This will
 # cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the
 # profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
 # means that it's not possible to update the name of existing handler, so
 # don't make any spelling errors here.
 gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=5
 
-# The default set of protocol handlers for webcal:
-gecko.handlerService.schemes.webcal.0.name=Google Təqvim
-gecko.handlerService.schemes.webcal.0.uriTemplate=https://www.google.com/calendar/render?cid=%s
-
 # The default set of protocol handlers for mailto:
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Gmail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Yahoo! Mail
 gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://compose.mail.yahoo.com/?To=%s
 
 # The default set of protocol handlers for irc:
 gecko.handlerService.schemes.irc.0.name=Mibbit
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -38,16 +38,17 @@ deviceDisconnectedNotification.body = Bu kompüter uğurla Firefox Sync-dən ayrıldı.
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Bütün cihazlara göndər
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
 sendTabToDevice.unconfigured.status = Sync-ə qoşulu deyil
+
 sendTabToDevice.unconfigured = Vərəqləri göndərmək haqqında öyrənin…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintosync)
 # Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when sync is not
 # configured. Allows users to immediately sign into sync via the preferences.
 sendTabToDevice.signintosync = Sync-ə Daxil ol…
 
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.singledevice, sendTabToDevice.connectdevice,
@@ -101,8 +102,9 @@ unnamedTabsArrivingNotificationNoDevice.body = #1 vərəq gəldi;#1 vərəq gəldi
 # Used when a tab from a remote device arrives but the URL must be truncated.
 # Should display the URL with an indication that it's benen truncated.
 # %S is the portion of the URL that remains after truncation.
 singleTabArrivingWithTruncatedURL.body = %S…
 
 # LOCALIZATION NOTE (account.title):
 # Used as a default header for the FxA toolbar menu.
 account.title = Hesab
+
--- a/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
@@ -87,19 +87,17 @@ section_disclaimer_topstories_buttontext=Tamam, başa düşdüm
 # LOCALIZATION NOTE (prefs_*, settings_*): These are shown in about:preferences
 # for a "Firefox Home" section. "Firefox" should be treated as a brand and kept
 # in English, while "Home" should be localized matching the about:preferences
 # sidebar mozilla-central string for the panel that has preferences related to
 # what is shown for the homepage, new windows, and new tabs.
 prefs_home_header=Firefox Ev Məzmunu
 prefs_home_description=Firefox Evdə hansı məzmunları görmək istədiyinizi seçin.
 
-prefs_content_discovery_header=Firefox Ev
 prefs_content_discovery_description=Firefox Evdəki Məzmun Kəşfi yüksək keyfiyyətli və sizə uyğun internet məqalələrini kəşf etməyinizə imkan verir.
-prefs_content_discovery_button=Məzmun Kəşfini Söndür
 
 # LOCALIZATION NOTE (prefs_section_rows_option): This is a semi-colon list of
 # plural forms used in a drop down of multiple row options (1 row, 2 rows).
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 prefs_section_rows_option={num} sətir;{num} sətir
 prefs_search_header=Web Axtarış
 prefs_topsites_description=Ən çox ziyarət etdiyiniz saytlar
 prefs_topstories_description2=İnternetin ən yaxşı məzmunları, sizə görə fərdiləşdirilmiş
@@ -144,36 +142,27 @@ topsites_form_image_validation=Şəkli yükləmək mümkün olmadı. Fərqli ünvan yoxlayın.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_more): This is shown at the bottom of the
 # trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
 pocket_read_more=Məşhur Mövzular:
 # LOCALIZATION NOTE (pocket_read_even_more): This is shown as a link at the
 # end of the list of popular topic links.
 pocket_read_even_more=Daha çox hekayə gör
 pocket_more_reccommendations=Daha Çox Tövsiyyələr
+
 pocket_how_it_works=Bu necə işləyir
 pocket_cta_button=Pocket əldə edin
 pocket_cta_text=Sevdiyiniz məqalələri Pocket-də saxlayın və möhtəşəm yeni yazıları kəşf edin.
 
 highlights_empty_state=İnternetdə gəzməyə başlayın, burada ziyarət edəcəyiniz və ya əlfəcinləyəcəyiniz məqalə, video və digər səhifələri göstərəcəyik.
 # LOCALIZATION NOTE (topstories_empty_state): When there are no recommendations,
 # in the space that would have shown a few stories, this is shown instead.
 # {provider} is replaced by the name of the content provider for this section.
 topstories_empty_state=Hamısını oxudunuz. Yeni {provider} məqalələri üçün daha sonra təkrar yoxlayın. Gözləyə bilmirsiz? Məşhur mövzu seçərək internetdən daha çox gözəl məqalələr tapın.
 
-# LOCALIZATION NOTE (manual_migration_explanation2): This message is shown to encourage users to
-# import their browser profile from another browser they might be using.
-manual_migration_explanation2=Firefox səyyahını digər səyyahlardan olan əlfəcin, tarixçə və parollar ilə yoxlayın.
-# LOCALIZATION NOTE (manual_migration_cancel_button): This message is shown on a button that cancels the
-# process of importing another browser’s profile into Firefox.
-manual_migration_cancel_button=Xeyr, Təşəkkürlər
-# LOCALIZATION NOTE (manual_migration_import_button): This message is shown on a button that starts the process
-# of importing another browser’s profile profile into Firefox.
-manual_migration_import_button=İndi idxal et
-
 # LOCALIZATION NOTE (error_fallback_default_*): This message and suggested
 # action link are shown in each section of UI that fails to render
 error_fallback_default_info=Uups, bu məzmunu yüklərkən nəsə səhv getdi.
 error_fallback_default_refresh_suggestion=Təkrar yoxlamaq üçün səhifəni yeniləyin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (section_menu_action_*). These strings are displayed in the section
 # context menu and are meant as a call to action for the given section.
 section_menu_action_remove_section=Bölməni Sil
--- a/browser/chrome/browser/brandings.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/brandings.dtd
@@ -1,11 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
 	The following feature names must be treated as a brand, and kept in English.
 	They cannot be:
 	- Declined to adapt to grammatical case.
 	- Transliterated.
 	- Translated. -->
 
-<!ENTITY sendShortName "Send">
 <!ENTITY sendFullName "Firefox Send">
-<!ENTITY monitorShortName "Monitor">
 <!ENTITY monitorFullName "Firefox Monitor">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -14,62 +14,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
                                 inside the private browsing mode -->
 <!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Məxfi Səyahət)">
 
 <!ENTITY appmenu.tooltip           "Menyunu aç">
 <!ENTITY navbarOverflow.label        "Daha çox alət…">
 
 <!-- Tab context menu -->
-<!ENTITY reloadTab.label          "Vərəqi yenilə">
-<!ENTITY reloadTab.accesskey        "Y">
-<!ENTITY selectAllTabs.label        "Bütün vərəqləri seç">
-<!ENTITY selectAllTabs.accesskey      "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (duplicateTab.label): This is a command to duplicate
-a tab (i.e. it is a verb, not adjective). -->
-<!ENTITY duplicateTab.label         "Vərəqi çoxalt">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (duplicateTab.accesskey, duplicateTabs.accesskey):
-These items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY duplicateTab.accesskey       "D">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (duplicateTabs.label): This is a command to duplicate
-a tab (i.e. it is a verb, not adjective). -->
-<!ENTITY duplicateTabs.label        "Vərəqləri çoxalt">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (duplicateTab.accesskey, duplicateTabs.accesskey):
-These items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY duplicateTabs.accesskey      "D">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (closeTabsToTheEnd.label): This should indicate the
-direction in which tabs are closed, i.e. locales that use RTL mode should say
-left instead of right. -->
-<!ENTITY closeTabsToTheEnd.label      "Sağdakı vərəqləri qapat">
-<!ENTITY closeTabsToTheEnd.accesskey    "k">
-<!ENTITY closeOtherTabs.label        "Digər vərəqləri qapat">
-<!ENTITY closeOtherTabs.accesskey      "B">
-
-<!ENTITY closeTabs.label          "Vərəqləri qapat">
-<!ENTITY closeTabs.accesskey        "S">
-<!ENTITY pinSelectedTabs.label       "Vərəqləri bərkid">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
-unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY pinSelectedTabs.accesskey     "P">
-<!ENTITY unpinSelectedTabs.label      "Vərəqləri çıxart">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
-unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY unpinSelectedTabs.accesskey    "b">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(reloadTab.label, reloadTabs.label): have the same accesskey
-but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY reloadTabs.label          "Vərəqləri yenilə">
-<!ENTITY reloadTabs.accesskey        "R">
-<!ENTITY bookmarkSelectedTabs.label     "Vərəqləri Əlfəcinlə…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(bookmarkTab.accesskey, bookmarkSelectedTabs.accesskey):
-These items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY bookmarkSelectedTabs.accesskey   "k">
-
-<!-- Tab context menu -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pinTab.label, unpinTab.label): "Pin" is being
 used as a metaphor for expressing the fact that these tabs are "pinned" to the
 left edge of the tabstrip. Really we just want the string to express the idea
 that this is a lightweight and reversible action that keeps your tab where you
 can reach it easily. -->
 <!ENTITY pinTab.label            "Vərəqi bərkid">
 <!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
@@ -80,38 +34,18 @@ same accesskey but will never be visible
 <!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
 unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.accesskey): These share the
 same accesskey but will never be visible at the same time. -->
 <!ENTITY unpinTab.accesskey         "t">
 <!ENTITY sendPageToDevice.label       "Səhifəni cihaza göndər">
 <!ENTITY sendPageToDevice.accesskey     "d">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.label       "Keçidi cihaza göndər">
 <!ENTITY sendLinkToDevice.accesskey     "d">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (moveTabOptions.label and moveSelectedTabOptions.label):
-These two items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY moveTabOptions.label        "Vərəqin yerini dəyişdir">
-<!ENTITY moveTabOptions.accesskey      "v">
-<!ENTITY moveSelectedTabOptions.label    "Vərəqlərin yerini dəyişdir">
-<!ENTITY moveSelectedTabOptions.accesskey  "v">
-<!ENTITY moveToStart.label         "Başa qoy">
-<!ENTITY moveToStart.accesskey       "S">
-<!ENTITY moveToEnd.label          "Axıra qoy">
-<!ENTITY moveToEnd.accesskey        "E">
-<!ENTITY moveToNewWindow.label       "Yeni pəncərəyə daşı">
-<!ENTITY moveToNewWindow.accesskey     "p">
-<!ENTITY reopenInContainer.label      "Konteynerdə təkrar aç">
-<!ENTITY reopenInContainer.accesskey    "e">
-<!ENTITY bookmarkTab.label         "Vərəqi əlfəcinlə">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(bookmarkTab.accesskey, bookmarkSelectedTabs.accesskey):
-These items have the same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY bookmarkTab.accesskey       "B">
 <!ENTITY undoCloseTab.label         "Qapatılan vərəqləri geri al">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "g">
-<!ENTITY closeTab.label           "Vərəqi qapat">
-<!ENTITY closeTab.accesskey         "Q">
 <!ENTITY hiddenTabs.label          "Gizli Vərəqlər">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Bütün vərəqləri siyahıla">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (allTabsMenu.searchTabs.label): "Search" is a verb, as
 in "Search through tabs". -->
 <!ENTITY allTabsMenu.searchTabs.label    "Vərəqlərdə Axtar">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Yeni vərəq">
@@ -142,41 +76,16 @@ when there are no windows but Firefox is
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Menyu sətri">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Naviqasiya alət sətri">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Əlfəcin paneli">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "Ə">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Əlfəcin alət sətri obyektləri">
 
-<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.label "Seçilən vərəqi yenilə">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey,
-toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey "R">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.label "Seçilən vərəqləri yenilə">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.reloadSelectedTab.accesskey,
-toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY toolbarContextMenu.reloadSelectedTabs.accesskey "R">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.label "Seçilən vərəqi əlfəcinlə…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey,
-toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey "T">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.label "Seçilən vərəqləri əlfəcinlə…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTab.accesskey,
-toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY toolbarContextMenu.bookmarkSelectedTabs.accesskey "T">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.selectAllTabs.label "Bütün vərəqləri seç">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.selectAllTabs.accesskey "S">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.label "Qapatılan vərəqləri geri al">
-<!ENTITY toolbarContextMenu.undoCloseTab.accesskey "g">
-
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Səhifə qaynağı">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pageSourceCmd.SafariCommandKey should match the
 Option+Command keyboard shortcut letter that Safari and Chrome use for "View
 Source" on macOS. pageSourceCmd.commandkey above is Firefox's official keyboard
 shortcut shown in the GUI. SafariCommandKey is an alias provided for the
 convenience of Safari and Chrome users on macOS. See bug 1398988. -->
@@ -190,16 +99,17 @@ convenience of Safari and Chrome users o
 <!ENTITY mirrorTabCmd.label "Vərəqi əks et">
 <!ENTITY mirrorTabCmd.accesskey "Ə">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
 These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
 <!ENTITY enterFullScreenCmd.label "Tam ekrana keç">
 <!ENTITY enterFullScreenCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Tam ekrandan çıx">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "n">
+
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Tam ekran">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Bütün vərəqləri göstər">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY toggleReaderMode.key "R">
 <!ENTITY toggleReaderMode.win.keycode "VK_F9">
 
@@ -222,17 +132,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
+ <!-- LOCALIZATION NOTE (fullscreenWarning.beforeDomain.label,
   fullscreenWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring fullscreen.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 <!ENTITY fullscreenWarning.beforeDomain.label "">
 <!ENTITY fullscreenWarning.afterDomain.label "artıq tam erkandır">
 <!ENTITY fullscreenWarning.generic.label "Bu sənəd artıq tam ekrandır">
 
@@ -262,16 +172,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "Ə">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Səhifəni əlfəcinlə">
 <!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Bu əlfəcini düzəlt">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
 
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Bütün vərəqləri əlfəcinlə…">
+
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Bütün əlfəcinləri göstər">
 <!ENTITY recentBookmarks.label "Yeni əlfəcinlənmiş">
 <!ENTITY otherBookmarksCmd.label "Digər əlfəcinlər">
 <!ENTITY mobileBookmarksCmd.label "Mobil əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Daha çox əlfəcin göstər">
 
 <!ENTITY backCmd.label        "Geri">
 <!ENTITY backCmd.accesskey      "G">
@@ -281,32 +192,35 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY forwardButton.tooltip    "Sonrakı səhifəyə keç">
 <!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Tarixçəni göstərmək üçün sağ klikləyin və ya aşağı çəkin">
 <!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Tarixçəni göstərmək üçün aşağı çəkin">
 <!ENTITY reloadCmd.label       "Yenilə">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey     "R">
 <!ENTITY stopCmd.label        "Dayan">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey      "S">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
+
 <!ENTITY goEndCap.tooltip       "Ünvan Sətrindəki ünvanı aç">
+
 <!ENTITY printButton.label      "Çap Et">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Bu səhifəni çap et">
 
 <!ENTITY urlbar.viewSiteInfo.label           "Sayt məlumatlarını gör">
 
 <!ENTITY urlbar.defaultNotificationAnchor.tooltip     "Mesaj panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.geolocationNotificationAnchor.tooltip   "Mövqe sorğusu panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.autoplayNotificationAnchor.tooltip    "Avto oxutma panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.addonsNotificationAnchor.tooltip     "Əlavə quraşdırma mesaj panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.canvasNotificationAnchor.tooltip     "Lövhə (canvas) çıxartma icazəsini idarə et">
 <!ENTITY urlbar.indexedDBNotificationAnchor.tooltip    "Oflayn saxlama mesaj panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.passwordNotificationAnchor.tooltip    "Parolu saxlama mesaj panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.pluginsNotificationAnchor.tooltip     "Qoşma istifadəsini idarə et">
 <!ENTITY urlbar.webNotificationAnchor.tooltip       "Saytdan bildiriş alıb alamayacağınızı dəyişdirin">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageNotificationAnchor.tooltip   "Qalıcı Yaddaşda məlumat saxlama">
+
 <!ENTITY urlbar.remoteControlNotificationAnchor.tooltip  "Səyyah uzaqdan idarədədir">
 <!ENTITY urlbar.webAuthnAnchor.tooltip          "Web Təsdiqləmə panelini aç">
 <!ENTITY urlbar.storageAccessAnchor.tooltip        "Səyyah aktivliyi icazə panelini aç">
 
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareDevicesNotificationAnchor.tooltip   "Kamera və/və ya mikrofonu saytla paylaşmağınızı idarə edin">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareMicrophoneNotificationAnchor.tooltip  "Mikrofonu saytla paylaşmağınızı idarə edin">
 <!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Pəncərə və ya ekranları saytla paylaşmağınızı idarə edin">
 
@@ -323,18 +237,20 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Bu sayt üçün bildirişləri əngəllədiniz.">
 <!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Bu sayt üçün qalıcı yaddaşı əngəllədiniz.">
 <!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Bu sayt üçün peyda olan pəncərələri əngəllədiniz.">
 <!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Bu sayt üçün səsli medianın avto oxutmasını əngəlləmisiniz.">
 <!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Bu sayt üçün lövhə (canvas) məlumatı çıxartmanı əngəllədiniz.">
 <!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Bu saytın Adobe Flash qoşmasını işlətməsini əngəlləmisiniz.">
 <!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Bu saytın MIDI işlətməsini əngəlləmisiniz.">
 
+
 <!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Tarixçəni göstər">
 
+
 <!ENTITY searchItem.title       "Axtar">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Ev">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Ana Səhifə">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
@@ -383,20 +299,22 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Obyekti araşdır">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "Q">
 
 <!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Əlverişlilik özəlliklərini yoxla">
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "Fayl">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
+
 <!ENTITY newUserContext.label       "Yeni Konteyner Vərəqi">
 <!ENTITY newUserContext.accesskey     "K">
 <!ENTITY manageUserContext.label     "Konteynerləri idarə et">
 <!ENTITY manageUserContext.accesskey   "O">
+
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Yeni Pəncərə">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey   "Y">
 <!ENTITY newPrivateWindow.label   "Yeni Məxfi Pəncərə">
 <!ENTITY newPrivateWindow.accesskey "P">
 
 <!ENTITY editMenu.label     "Düzəlt">
 <!ENTITY editMenu.accesskey    "D">
@@ -432,16 +350,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
 <!ENTITY viewMenu.label     "Görünüş">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "G">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Alət sətirləri">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey   "A">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.label "Kənar sətir">
 <!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "K">
+
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.label    "Fərdiləşdir…">
 <!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey   "C">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.label    "Alət Sətrini Fərdiləşdir…">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.accesskey  "C">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Tarixçə">
 <!ENTITY historyMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Yeni qapanmış vərəqlər">
@@ -515,16 +434,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY customizeMenu.removeExtension.accesskey "v">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moreMenu.label) This label is used in the new Photon
   app (hamburger) menu. When clicked, it opens a subview that contains
   secondary commands. -->
 <!ENTITY moreMenu.label "Ətraflı">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
+
 <!ENTITY urlbar.placeholder2     "Ünvanı daxil et və ya axtar">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.extension.label): Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension. -->
 <!ENTITY urlbar.extension.label    "Uzantı:">
 <!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Keçiləcək vərəq:">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix): Shown just before the suggestions opt-out hint. -->
 <!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix "Məsləhət:">
@@ -558,16 +478,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
 <!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contentSearchInput.label):
   This is set as the aria-label attribute for the search input box in the
   in-content search UI, to be used by screen readers. -->
 <!ENTITY contentSearchInput.label   "Axtarış sorğusu">
+
 <!ENTITY contentSearchSubmit.tooltip "Axtarışı göndər">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchInput.placeholder):
   This string is displayed in the search box when the input field is empty. -->
 <!ENTITY searchInput.placeholder   "Axtar">
 <!ENTITY searchIcon.tooltip      "Axtar">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchFor.label, searchWith.label):
@@ -597,16 +518,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY changeSearchSettings.tooltip "Axtarış tənzimləmələrinizi dəyişdir">
 
 <!ENTITY searchInNewTab.label     "Yeni vərəqdə axtar">
 <!ENTITY searchInNewTab.accesskey   "v">
 <!ENTITY searchSetAsDefault.label   "Əsas axtarış mühərriki et">
 <!ENTITY searchSetAsDefault.accesskey "m">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Keçidi Yeni Vərəqdə Aç">
+
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "V">
 <!ENTITY openLinkCmd.label      "Keçidi Yeni Pəncərədə Aç">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "P">
 <!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Keçidi Yeni Məxfi Pəncərədə Aç">
 <!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Keçidi Aç">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "A">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Çərçivəni Yeni Vərəqdə Aç">
@@ -645,21 +567,23 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label   "İşçi stolu arxa fonu et…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Bu Səhifəni Əlfəcinlə">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "m">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label   "Bu Keçidi Əlfəcinlə">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label   "Bu Çərçivəni Əlfəcinlə">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "Ə">
+
 <!ENTITY pageAction.copyLink.label  "Keçidi köçür">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE(pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
  "Pocket" is a brand name. -->
 <!ENTITY pocketButton.tooltiptext   "Pocket-ə Saxla">
+
 <!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Səhifəni Pocket-ə Saxla">
 <!ENTITY saveToPocketCmd.accesskey  "k">
 <!ENTITY saveLinkToPocketCmd.label  "Keçidi Pocket-ə Saxla">
 <!ENTITY saveLinkToPocketCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pocketMenuitem.label     "Pocket Siyahısını Gör">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Keçidi e-poçt ilə göndər…">
 <!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "K">
@@ -781,16 +705,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Sıfırla">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "S">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
 <!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
 
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Sadəcə mətni yaxınlaşdır">
 <!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
+
 <!ENTITY fullZoom.label         "Yaxınlaşdırma">
 <!ENTITY fullZoom.accesskey       "Y">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Yan paneli qapa">
 <!ENTITY sidebarMenuClose.label     "Yan paneli qapat">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Çıxış">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "ı">
@@ -904,97 +829,28 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Brauzer vərəqləri">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu3.label): This appears in the history menu -->
 <!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Sinxron Vərəqlər">
 
 <!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Sinxron Vərəqlər">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.noclients.label  "Digər cihazlarınızdan da Firefox-a daxil olun, vərəqlərini burada görün.">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.noclients.subtitle "Digər cihazlarınızda olan vərəqləri burada görmək istərdiniz?">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.notsignedin.label "Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün daxil olun.">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.unverified.label  "Hesabınız təsdiqlənməlidir.">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.notabs.label    "Açıq vərəq yoxdur">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.openprefs.label  "&syncBrand.shortName.label; nizamlamalarını aç">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncedTabs.sidebar.tabsnotsyncing.label): This is shown
-   when Sync is configured but syncing tabs is disabled. -->
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.tabsnotsyncing.label    "Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün vərəq sinxronizasiyasını aktivləşdirin.">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.searchPlaceholder "Sinxronlaşdırılmış vərəqlərdə axtar">
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.connectAnotherDevice "Başqa Cihazı Qoş">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncedTabs.context.open.accesskey,
-            syncedTabs.context.openAllInTabs.accesskey):
-   These access keys are identical because their associated menu items are
-   mutually exclusive -->
-<!ENTITY syncedTabs.context.open.label            "Aç">
-<!ENTITY syncedTabs.context.open.accesskey          "A">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewTab.label        "Yeni Vərəqdə Aç">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewTab.accesskey      "Y">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewWindow.label      "Yeni Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewWindow.accesskey    "n">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewPrivateWindow.label   "Yeni Məxfi Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openInNewPrivateWindow.accesskey "P">
-<!ENTITY syncedTabs.context.bookmarkSingleTab.label     "Bu Vərəqi Əlfəcinlə…">
-<!ENTITY syncedTabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "l">
-<!ENTITY syncedTabs.context.copy.label            "Köçür">
-<!ENTITY syncedTabs.context.copy.accesskey          "K">
-
-<!ENTITY syncedTabs.context.openAllInTabs.label       "Hamısını Vərəqlərdə aç">
-<!ENTITY syncedTabs.context.openAllInTabs.accesskey     "O">
-<!ENTITY syncedTabs.context.managedevices.label       "Cihazları İdarə et…">
-<!ENTITY syncedTabs.context.managedevices.accesskey     "D">
 
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
 <!ENTITY syncSignIn.label       "&syncBrand.shortName.label; hesabına daxil ol…">
 <!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "İndi Sinxronizə et">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
 <!ENTITY syncReAuthItem.label     "&syncBrand.shortName.label; yenidən qoşul…">
 <!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "q">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sync">
 
-<!ENTITY customizeMode.menuAndToolbars.header3 "Sevimli alətlərinizi alət sətri və ya daşma menyusuna daşıyın.">
-<!ENTITY customizeMode.restoreDefaults "İlkin Seçənəkləri Bərpa et">
-<!ENTITY customizeMode.done "Tamamlandı">
-<!ENTITY customizeMode.titlebar "Başlıq Paneli">
-<!ENTITY customizeMode.extraDragSpace "Sürüşdürmə Boşluğu">
-<!ENTITY customizeMode.toolbars2 "Alət sətirləri">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes "Mövzular">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.myThemes "Mövzularım">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.recommended "Tövsiyyə edilən">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage "İdarə et">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuManage.accessKey "M">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore "Daha çox Mövzu əldə et">
-<!ENTITY customizeMode.lwthemes.menuGetMore.accessKey "G">
-<!ENTITY customizeMode.overflowList.title2 "Daşma Menyusu">
-<!ENTITY customizeMode.overflowList.description "İkonları buraya daşıyıb ataraq həm yaxında saxlayın, həm də alət sətrini doldurmayın…">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity "Qalınlıq">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMode.uidensity.menuNormal.*):
-   “Normal” is displayed in the Customize screen, under the Density menu. -->
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuNormal.label "Normal">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuNormal.tooltip "Normal">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuNormal.accessKey "N">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMode.uidensity.menuCompact.*):
-   “Compact” is displayed in the Customize screen, under the Density menu.
-   It’s an adjective (Density -> Compact). -->
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuCompact.label "Yığcam">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuCompact.tooltip "Yığcam">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuCompact.accessKey "C">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMode.uidensity.menuTouch.*):
-   “Touch” is displayed in the Customize screen, under the Density menu.
-   It’s an adjective (Density -> Touch), and it means that control layout is
-   optimized for touch devices. -->
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuTouch.label "Toxunuş">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuTouch.tooltip "Toxunuş">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.menuTouch.accessKey "T">
-<!ENTITY customizeMode.uidensity.autoTouchMode.checkbox.label "Planşet rejimi üçün toxunuşu işlədin">
-
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Avto-gizlət">
 
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Paylaşılacaq kamera:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "c">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "İstifadə olunacaq Mikrofon:">
 <!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
 <!ENTITY getUserMedia.audioCapture.label "Vərəqdə olan səs paylaşılacaq.">
 <!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Ekranınızda görünən bütün pəncərələr paylaşılacaq.">
@@ -1019,16 +875,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Barmaq izi toplayıcıları">
 <!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Barmaq izi toplayıcıları">
 
 <!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Problem bildir">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Problemləri Bildir">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView2.description "Məzmun əngəlləmə bəzi saytlarda problemlərə səbəb ola bilər. Problemləri xəbər etdiyinizdə &brandShortName; səyyahını hamı üçün yaxşılaşdırmağımıza kömək etmiş olursunuz. (Bu ünvanı və səyyahınızın tənzimləmələri ilə əlaqədar məlumatları Mozillaya göndərəcək.)">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.learnMore "Ətraflı Öyrən">
+
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.url.label "Ünvan">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.comments.label "Hansı problemləriniz oldu? (Könüllü)">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.sendReport.label "Hesabat Göndər">
 <!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.cancel.label "Ləğv et">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblock5.label, trackingProtection.unblock5.accesskey):
   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
   center while looking at a site with trackers in NON-private browsing mode. -->
@@ -1049,79 +906,40 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
   a CSS length value. -->
 <!ENTITY pluginNotification.width "28em">
 
+
 <!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Qapat">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (panicButton.view.mainTimeframeDesc, panicButton.view.5min, panicButton.view.2hr, panicButton.view.day):
-   The .mainTimeframeDesc string combined with any of the 3 others is meant to form a complete sentence, e.g. "Forget the last: Five minutes".
-   Please ensure that this remains the case in the translation. -->
-<!ENTITY panicButton.view.mainTimeframeDesc    "Sonuncunu unut:">
-<!ENTITY panicButton.view.5min          "Beş dəqiqə">
-<!ENTITY panicButton.view.2hr           "İki saat">
-<!ENTITY panicButton.view.day           "24 saat">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (panicButton.view.mainLabel, panicButton.view.deleteCookies, panicButton.view.deleteHistory, panicButton.view.deleteTabsAndWindows, panicButton.view.openNewWindow):
-   The .mainActionDesc string combined with any of the 4 others is meant to form a complete sentence, e.g. "Proceeding will: Delete Recent Cookies".
-   Note also that the deleteCookies, deleteHistory and deleteTabsAndWindows strings include <html:strong> tags for emphasis on the words "Cookies", "History", "Tabs" and "Windows".
-   The translation should do the same. -->
-<!ENTITY panicButton.view.mainActionDesc     "Əməliyyatın edəcəyi:">
-<!ENTITY panicButton.view.deleteCookies      "Son <html:strong>Çərəzləri</html:strong> Silmə">
-<!ENTITY panicButton.view.deleteHistory      "Son <html:strong>Tarixçəni</html:strong> Silmə">
-<!ENTITY panicButton.view.deleteTabsAndWindows  "Bütün <html:strong>Səhifə</html:strong> və <html:strong>Pəncərələri</html:strong> Qapat">
-<!ENTITY panicButton.view.openNewWindow      "Yeni təmiz Pəncərə aç">
-
-<!ENTITY panicButton.view.undoWarning       "Bu əməliyyat geri qaytrıla bilməz.">
-<!ENTITY panicButton.view.forgetButton      "Unut!">
-
 <!ENTITY panicButton.thankyou.msg1        "Son tarixçəniz təmizləndi.">
 <!ENTITY panicButton.thankyou.msg2        "Təhlükəsiz səyahət!">
 <!ENTITY panicButton.thankyou.buttonlabel     "Təşəkkürlər!">
 
 <!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.label      "DRM haqqında ətraflı öyrən…">
 <!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.accesskey    "D">
 
-<!ENTITY updateAvailable.message "Sürət və məxfilikdə son yeniliklər üçün &brandShorterName; səyyahınızı yeniləyin.">
-<!ENTITY updateAvailable.whatsnew.label "Yeniliklərə baxın.">
-<!ENTITY updateAvailable.header.message "Yeni &brandShorterName; yeniləməsi mövcuddur.">
-<!ENTITY updateAvailable.acceptButton.label "Yeniləməni Endir">
-<!ENTITY updateAvailable.acceptButton.accesskey "D">
-<!ENTITY updateAvailable.cancelButton.label "Başqa Vaxt">
-<!ENTITY updateAvailable.cancelButton.accesskey "N">
 <!ENTITY updateAvailable.panelUI.label "&brandShorterName; yeniləməsini endir">
 
-<!ENTITY updateManual.message "&brandShorterName; səyyahının yeni nüsxəsini endir və biz sizə onu qurmağa kömək edəcik.">
-<!ENTITY updateManual.whatsnew.label "Yeniliklərə baxın.">
-<!ENTITY updateManual.header.message "&brandShorterName; son versiyaya yenilənə bilmir.">
-<!ENTITY updateManual.acceptButton.label "&brandShorterName; Endir">
-<!ENTITY updateManual.acceptButton.accesskey "D">
-<!ENTITY updateManual.cancelButton.label "Başqa Vaxt">
-<!ENTITY updateManual.cancelButton.accesskey "N">
 <!ENTITY updateManual.panelUI.label "&brandShorterName; səyyahının yeni nüsxəsini endir">
 
-<!ENTITY updateRestart.message2 "Cəlq yenidən başlatmadan sonra &brandShorterName; Məxfi Səyahət-də olmayan bütün vərəq və pəncərələrinizi bərpa edəcək.">
-<!ENTITY updateRestart.header.message2 "&brandShorterName; yeniləmək üçün yenidən başladın.">
-<!ENTITY updateRestart.acceptButton.label "Yenidən başlat və Bərpa et">
-<!ENTITY updateRestart.acceptButton.accesskey "R">
-<!ENTITY updateRestart.cancelButton.label "İndi deyil">
-<!ENTITY updateRestart.cancelButton.accesskey "N">
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "&brandShorterName; yeniləmək üçün yenidən başladın">
 
 <!ENTITY newTabControlled.header.message "Yeni Vərəqiniz dəyişdirildi.">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Dəyişiklikləri saxla">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
 <!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Uzantını söndür">
 <!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY homepageControlled.message "Uzantı ev səhifənizi dəyişdirdi. Əgər bu dəyişikliyi istəmirsinizsə tənzimləmələrinizi bərpa edə bilərsiz.">
+
 <!ENTITY homepageControlled.header.message "Ev səhifəniz dəyişdirildi.">
 <!ENTITY homepageControlled.keepButton.label "Dəyişiklikləri saxla">
 <!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "K">
 <!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Uzantını söndür">
 <!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY tabHideControlled.header.message "Gizlədilmiş vərəqləri görün">
 <!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Vərəqləri gizli saxla">
@@ -1142,20 +960,8 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY libraryButton.tooltip "Tarixçəni, saxlanılmış əlfəcinləri və daha çox şeyi görün">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (accessibilityIndicator.tooltip): This is used to
   display a tooltip for accessibility indicator in toolbar/tabbar. It is also
   used as a textual label for the indicator used by assistive technology
   users. -->
 <!ENTITY accessibilityIndicator.tooltip "Əlçatanlıq Özəllikləri Aktivdir">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (addonPostInstallMessage.label):
-   The first <image> tag is replaced with the icon for the add-ons menu.
-   The second <image> tag is replaced with the icon for the toolbar menu. -->
-<!ENTITY addonPostInstallMessage.label "Əlavələrinizi <image class='addon-toolbar-icon'/> menyusundan <image class='addon-addon-icon'/> klikləyərək idarə edin.">
-
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.header2.label "Məxfi Pəncərələrdəki uzantılar dəyişdirilir">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.body2.label "&brandShorterName; səyyahına əlavə etdiyiniz yeni uzantılar bu tənzimləmədə icazə vermənizə qədər Məxfi Pəncərələrdə işləməyəcəklər.">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.learnMore.label "Uzantı tənzimləmələrini necə idarə edəcəyinizi öyrənin.">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.okButton.label "Tamam, başa düşdüm">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.okButton.accesskey "T">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.manageButton.label "Uzantıları idarə et">
-<!ENTITY addonPrivateBrowsing.manageButton.accesskey "M">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -18,21 +18,17 @@ contextMenuSearch.accesskey=S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Qovluq adı]
 
 xpinstallPromptMessage=%S bu saytın kompüterinizə proqram quraşdırmağı istəməsini əngəllədi.
 xpinstallPromptMessage.dontAllow=İcazə Vermə
 xpinstallPromptMessage.dontAllow.accesskey=D
-xpinstallPromptAllowButton=İcazə ver
-# Accessibility Note:
-# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
-# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
-xpinstallPromptAllowButton.accesskey=A
+
 xpinstallDisabledMessageLocked=Proqram yüklənməsi, sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür.
 xpinstallDisabledMessage=Proqram quraşdırılması hazırda sönülüdür. Aktivləşdir düyməsinə klikləyib yenidən yoxlayın.
 xpinstallDisabledButton=Aktiv et
 xpinstallDisabledButton.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
 # This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
 # %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
@@ -168,18 +164,16 @@ webext.remove.confirmation.title=%S uzantısını sil
 webext.remove.confirmation.message=%1$S uzantısı %2$S səyyahından silinsin?
 webext.remove.confirmation.button=Sil
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonPostInstall.message1)
 # %1$S is replaced with the localized named of the extension that was
 # just installed.
 # %2$S is replaced with the localized name of the application.
 addonPostInstall.message1=%1$S %2$S tətbiqinə əlavə edildi.
-addonPostInstall.okay.label=Tamam
-addonPostInstall.okay.key=O
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDownloadingAndVerifying):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Also see https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=570012 for mockups
 addonDownloadingAndVerifying=Əlavə endirilir və təsdiqlənir…;#1 əlavə endirilir və təsdiqlənir…
 addonDownloadVerifying=Təsdiqlənir
 
@@ -232,24 +226,16 @@ addonInstallErrorIncompatible=%3$S quraşdırıla bilmədi çünki %1$S %2$S ilə uyğun deyil.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=%S quraşdırıla bilmədi çünki yüksək dərəcədə stabillik və ya təhlükəsizlik problemi mövcuddur.
 
 unsignedAddonsDisabled.message=Quraşdırılmış əlavələrdən biri və ya bir neçəsi təsdiq olunmadığı üçün deaktiv oldu.
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Ətraflı Öyrən
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=l
 
-# LOCALIZATION NOTE (lightTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
-lightTheme.name=Açıq
-lightTheme.description=Açıq rəng sxemli mövzu.
-
-# LOCALIZATION NOTE (darkTheme.name): This is displayed in about:addons -> Appearance
-darkTheme.name=Tünd
-darkTheme.description=Tünd rəng sxemli mövzu.
-
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message2): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message2=Bu sayt (%S) tema qurmağa çalışdı.
 lwthemeInstallRequest.allowButton2=İcazə ver
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey2=a
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -459,32 +445,33 @@ webauthn.proceed.accesskey=p
 webauthn.anonymize=Yenə də anonimləşdir
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=İngilis dili çox işlədilən bölgələrdə dilinizi ingiliscəyə keçirməklə məxfiliyinizi daha da artıra bilərsiz. Bu səhifənin ingilizcə versiyasını yükləmək istəyirsiniz?
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.headerWithHost):
 # %S is the hostname of the site that is being displayed.
 identity.headerWithHost=%S üçün sayt məlumatları
+
 identity.identified.verifier=Doğrulayan: %S
 identity.identified.verified_by_you=Bu sayta təhlükəsizlik istisnalığı verdiniz.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
 identity.notSecure.label=Təhlükəlidir
 
 identity.icon.tooltip=Sayt məlumatını göstər
+
 identity.extension.label=Uzantı (%S)
 identity.extension.tooltip=%S qoşması tərəfindən yüklənib
 identity.showDetails.tooltip=Bağlantı detallarını göstər
 
 contentBlocking.title=Məzmun Əngəlləmə
-contentBlocking.tooltip=Məzmun Əngəlləmə nizamlamalarını aç
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.*):
 # The terminology used to refer to levels of Content Blocking is also used
 # in preferences and should be translated consistently.
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.standard):
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal"
 contentBlocking.category.standard=Standart
@@ -531,16 +518,17 @@ contentBlocking.cookies.allowed.label=İcazə verilib
 
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Bu Saytdan
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
 # "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Bu saytda heç biri tapılmadı
 
 contentBlocking.cookiesView.trackers.label=İzləmə Çərəzləri
+
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
 # "Tracking Cookies: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Bu saytda heç biri tapılmadı
 
 contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Üçüncü Tərəf Çərəzlər
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
@@ -765,16 +753,17 @@ sidebar.moveToRight=Kənar paneli sağa yerləşdir
 getUserMedia.shareCamera2.message = %S üçün kameranızı işlətməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareMicrophone2.message = %S üçün mikrofonunuzu işlətməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareScreen3.message = %S üçün ekranınızı görməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone2.message = %S üçün kamera və mikrofonunuzu işlətməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareCameraAndAudioCapture2.message = %S üçün kameranızı işlətmə və bu vərəqin səsinə qulaq asmağa icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareScreenAndMicrophone3.message = %S üçün mikrofonunuzu işlətməyə və ekranınızı görməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareScreenAndAudioCapture3.message = %S üçün bu vərəqin səsinə qulaq asmağa və ekranınızı görməyə icazə verirsiz?
 getUserMedia.shareAudioCapture2.message = %S üçün bu vərəqin səsinə qulaq asmağa icazə verirsiz?
+
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareScreenWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareScreenWarning.message = Ekranları ancaq güvəndiyiniz saytlarla paylaşın. Aldadıcı saytlarla paylaşdığınızda sizin adınızdan gəzə və şəxsi məlumatlarınızı oğurlaya bilər. %S
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareFirefoxWarning.message): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
 # %1$S is brandShortName (eg. Firefox)
 # %2$S will be the 'learn more' link
 getUserMedia.shareFirefoxWarning.message = %1$S səyyahınızı ancaq güvəndiyiniz saytlarla paylaşın. Paylaşmağınız aldadıcı saytlara sizin adınızdan gəzməyə və şəxsi məlumatlarınızı oğurlamağa imkan verə bilər. %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(getUserMedia.shareScreen.learnMoreLabel): NB: inserted via innerHTML, so please don't use <, > or & in this string.
@@ -908,16 +897,17 @@ customizeMode.tabTitle = %S səyyahını fərdiləşdir
 # LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.mainMessage,
 #          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label,
 #          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey):
 # These strings are related to the messages we display to offer e10s (Multi-process) to users
 # on the pre-release channels. They won't be used in release but they will likely be used in
 # beta starting from version 41, so it's still useful to have these strings properly localized.
 # %S is brandShortName
 e10s.accessibilityNotice.mainMessage2 = Əlçatanlıq dəstəyi yeni %S özəlliklərinin uyğunluq problemləri üzündən hissəli olaraq söndürülüb.
+
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = Tamam
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = T
 e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label = Aktivləşdir (Yenidən başlatma tələb edir)
 e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey = e
 
 # LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
 e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Vərəq məzmununu göstərmə %S ilə əlçatanlıq proqramınız arasındakı uyğunsuzluğa görə söndürülüb. Lütfən ekran oxuyucunuzu söndürün və ya Firefox Uzadılmış Dəstək Buraxılışına keçin.
 
@@ -1071,8 +1061,9 @@ confirmationHint.pageBookmarked.label = Kitabxanada saxlandı!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Axtarış mühərriyi əlavə edildi!
 
 confirmationHint.pinTab.label = Sabitləndi!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
 # %S will be replaced with brandShortName
 livebookmarkMigration.title           = %S canlı əlfəcin
+
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -2,51 +2,16 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.title):
   Used by screen readers to describe the Downloads Panel.
   -->
 <!ENTITY downloads.title         "Endirmələr">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadDetails.width):
-   Width of details for a Downloads Panel item (which directly influences the
-   width of the Downloads Panel) expressed using a CSS unit. The longest
-   labels that should fit in the item width are usually those of in-progress
-   downloads and those of blocked downloads.
-
-   A good rule of thumb is to try to determine the longest string possible
-   that an in-progress download could display, and use that value in ch
-   units.
-
-   For example, in English, a long string would be:
-
-   59m 59s left - 1022 of 1023 KB (120.5 KB/sec)
-
-   Since Downloads Panel is redesigned to show the detail string including
-   the hovering case for an item or an action button.
-   Bug 1328519 is for discussing the detail rule of `downloadDetails.width`.
-   -->
-<!ENTITY downloadDetails.width      "50ch">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsSummary.minWidth2):
-   Minimum width for the main description of the downloads summary,
-   which is displayed at the bottom of the Downloads Panel if the
-   number of downloads exceeds the limit that the panel can display.
-
-   A good rule of thumb here is to look at the otherDownloads3 string
-   in downloads.properties, and make a reasonable estimate of its
-   maximum length. For English, this seems like a reasonable limit:
-
-   999 files downloading
-
-   that's 21 characters, so we set the minimum width to 21ch.
-   -->
-<!ENTITY downloadsSummary.minWidth2    "21ch">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.width):
   Width of the Downloads Panel expressed using a CSS unit. The longest labels
   that should fit are usually those of in-progress and blocked downloads.
   -->
 <!ENTITY downloads.width         "70ch">
 
 <!ENTITY cmd.pause.label         "Dayandır">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "y">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -23,28 +23,16 @@ stateCompleted=Tamamlanmış
 # LOCALIZATION NOTE (stateBlockedParentalControls):
 # Indicates that the download was blocked by the Parental Controls feature of
 # Windows. "Parental Controls" should be consistently named and capitalized
 # with the display of this feature in Windows. The following article can
 # provide a reference for the translation of "Parental Controls" in various
 # languages:
 # http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Set-up-Parental-Controls
 stateBlockedParentalControls=Valideyn nəzarəti tərəfindən bloklandı
-# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy):
-# Indicates that the download was blocked on Windows because of the "Launching
-# applications and unsafe files" setting of the "security zone" associated with
-# the target site. "Security zone" should be consistently named and capitalized
-# with the display of this feature in Windows. The following article can
-# provide a reference for the translation of "security zone" in various
-# languages:
-# http://support.microsoft.com/kb/174360
-stateBlockedPolicy=Təhlükəsizlik politikanıza əsasən bloklandı
-# LOCALIZATION NOTE (stateDirty):
-# Indicates that the download was blocked after scanning.
-stateDirty=Əngəlləndi: Virus və ya casus proqram ola bilər
 
 # LOCALIZATION NOTE (blockedMalware, blockedPotentiallyUnwanted,
 #          blockedUncommon2):
 # These strings are shown in the panel for some types of blocked downloads, and
 # are immediately followed by the "Learn More" link, thus they must end with a
 # period. You may need to adjust "downloadDetails.width" in "downloads.dtd" if
 # this turns out to be longer than the other existing status strings.
 # Note: These strings don't exist in the UI yet. See bug 1053890.
@@ -87,20 +75,16 @@ sizeUnknown=Həcmi bilinmir
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S — %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S — %2$S
 
-fileExecutableSecurityWarning=“%S” bir proqram faylıdır. Proqram fayllarında virus və ya kompüterinizə zərər verə biləcək kodlar ola bilər. Bu cür faylları açarkən diqqətli olun. “%S” faylını açmaq istədiyinizə əminsiniz?
-fileExecutableSecurityWarningTitle=İcra Olunan Fayl Açılsın?
-fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Bir daha soruşma
-
 # LOCALIZATION NOTE (otherDownloads3):
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
 # there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
 # semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 otherDownloads3=%1$S fayl endirilir;%1$S fayl endirilir
 
 # LOCALIZATION NOTE (showLabel, showMacLabel):
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -1,57 +1,10 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-linkTitleTextFormat=%S ünvanına get
-addHandler=“%S” (%S) Axın Oxuyucusu kimi əlavə edilsin?
-addHandlerAddButton=Axın Oxuyucusu əlavə et
-addHandlerAddButtonAccesskey=A
-handlerRegistered=“%S” artıq Axın Oxuyucusu olaraq qeydiyyatdadır
-liveBookmarks=Son Xəbər Əlfəcinləri
-subscribeNow=İndi abunə ol
-chooseApplicationMenuItem=Proqram seç…
-chooseApplicationDialogTitle=Proqram seçimi
-alwaysUse=Axınlara abunə olmaq üçün həmişə %S istifadə et
-mediaLabel=Media faylları
-
-# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the size of the enclosed media.
-#  e.g. enclosureSizeText : "50.23 MB"
-#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
-#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
-enclosureSizeText=%1$S %2$S
-
-bytes=bayt
-kilobyte=KB
-megabyte=MB
-gigabyte=GB
-
-# LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're
-# doing.
-#  e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
-#  %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
-alwaysUseForFeeds=Axınlara abunə olmaq üçün həmişə %S istifadə et.
-alwaysUseForAudioPodcasts=Podyayımlara abunə olmaq üçün hər zaman %S istifadə edilsin.
-alwaysUseForVideoPodcasts=Video podyayımlarına abunə olmaq üçün həmişə %S istifadə edilsin.
-
-subscribeFeedUsing=Bu axına bununla abunə ol:\u0020
-subscribeAudioPodcastUsing=Bu podyayıma bununla abune ol:
-subscribeVideoPodcastUsing=Bu video podyayımına bununla abune ol:
-
-feedSubscriptionFeed1=Bu, saytın tez-tez yenilənən məzmununun “axını”-dır.
-feedSubscriptionAudioPodcast1=Bu, saytın tez-tez yenilənən məzmununun “podyayım”-ıdır.
-feedSubscriptionVideoPodcast1=Bu, saytın tez-tez yenilənən məzmununun “video podyayım”-ıdır.
-
-feedSubscriptionFeed2=Məzmun dəyişikliklərindən xəbərdar olmaq üçün bu axına abunə ola bilərsiz.
-feedSubscriptionAudioPodcast2=Məzmun dəyişikliklərindən xəbərdar olmaq üçün bu podyayıma abune ola bilərsiz.
-feedSubscriptionVideoPodcast2=Məzmun dəyişəndə yeniləmələri almaq üçün bu video podyayımına abone ola bilərsiz.
-
-# Protocol Handling
-# "Add %appName (%appDomain) as an application for %protocolType links?"
-addProtocolHandler=%S (%S) proqramı %S bağlantılarını açmaq üçün əlavə edilsin?
-
 # LOCALIZATION NOTE (addProtocolHandlerMessage):
 # Message displayed when adding a protocol handler:
 # %1$S is the application's domain, %2$S is the type of protocol
 addProtocolHandlerMessage=“%1$S” proqramı %2$S keçidləri üçün tətbiq olaraq əlavə edilsin?
 addProtocolHandlerAddButton=Proqramı əlavə et
 addProtocolHandlerAddButtonAccesskey=A
--- a/browser/chrome/browser/fxmonitor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/fxmonitor.properties
@@ -1,12 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at https://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # Header of the popup
 fxmonitor.popupHeader=Bu saytda hesabınız var?
 # Firefox Monitor must be treated as a brand, and kept in English.
 # It cannot be:
 # - Declined to adapt to grammatical case.
 # - Transliterated.
 # - Translated.
 fxmonitor.brandName=Firefox Monitor
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -1,19 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 dialogAcceptLabelAddItem=Əlavə et
 dialogAcceptLabelSaveItem=Dəyişiklikləri saxla
-dialogAcceptLabelAddLivemark=Abune ol
 dialogAcceptLabelAddMulti=Əlfəcinləri Əlavə et
 dialogAcceptLabelEdit=Dəyişiklikləri saxla
 dialogTitleAddBookmark=Yeni Əlfəcin
-dialogTitleAddLivemark=Canlı Əlfəcin ilə abunə ol
 dialogTitleAddFolder=Qovluq əlavə et
 dialogTitleAddMulti=Yeni Əlfəcinlər
 dialogTitleEdit=“%S” xüsusiyyətləri
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Qovluq adı]
 newFolderDefault=Qovluq əlavə et
 newBookmarkDefault=Yeni Əlfəcin
-newLivemarkDefault=Yeni Canlı Əlfəcin
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -1,28 +1,20 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.label           "Ad:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "A">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Ünvan:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "v">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.label       "Axın ünvanı:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.feedLocation.accesskey     "A">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.label       "Sayt ünvanı:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.siteLocation.accesskey     "S">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Qovluq:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Bütün əlfəcin qovluqlarını göstər">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Gizləyir">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Etiketlər:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "t">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Etiketləri vergüllə ayırın">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Açıqlama:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "A">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Açar söz:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "s">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Bütün etikətləri göstərir">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Bu əlfəcini yan paneldə yüklə">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "B">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Seçin…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Yeni qovluq">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "q">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -65,48 +65,37 @@
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.label      "Yeni Əlfəcin…">
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey    "Ə">
 <!ENTITY cmd.new_folder.label       "Yeni qovluq…">
 <!ENTITY cmd.new_folder.accesskey     "q">
 <!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "S">
 <!ENTITY cmd.new_separator.label      "Yeni mötərizə">
 <!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "Y">
 
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label   "Canlı Əlfəcini Yenilə">
-<!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey "Y">
-
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.label         "Köçür…">
-<!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey       "K">
-
 <!ENTITY col.name.label     "Ad">
 <!ENTITY col.tags.label     "Etiketlər">
 <!ENTITY col.url.label      "Ünvan">
 <!ENTITY col.mostrecentvisit.label "Ən son ziyarət">
 <!ENTITY col.visitcount.label  "Baxış sayı">
-<!ENTITY col.description.label  "Açıqlama">
 <!ENTITY col.dateadded.label   "Əlavə etmə tarixi">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Son dəyişiklik">
 
 <!ENTITY historySearch.placeholder "Tarixçədə axtar">
 <!ENTITY bookmarksSearch.placeholder "Əlfəcinlərdə Axtar">
 
 <!ENTITY cmd.find.key "f">
 
 <!ENTITY maintenance.label   "İdxal etmə və ehtiyatlama">
 <!ENTITY maintenance.accesskey "y">
 <!ENTITY maintenance.tooltip  "Əlfəcinlərinizi idxal edin və yedəkləyin">
 
 <!ENTITY backButton.tooltip "Geri get">
 
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "İrəli get">
 
-<!ENTITY detailsPane.more.label "Daha çox məlumat">
-<!ENTITY detailsPane.more.accesskey "a">
-<!ENTITY detailsPane.less.label "Daha az məlumat">
-<!ENTITY detailsPane.less.accesskey "a">
 <!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Xüsusiyyətlərini görmək və dəyişmək üçün bir obyekt seçin">
 
 <!ENTITY view.label        "Görünüş">
 <!ENTITY view.accesskey      "G">
 <!ENTITY byDate.label       "Tarix">
 <!ENTITY byDate.accesskey     "T">
 <!ENTITY bySite.label       "Sayt">
 <!ENTITY bySite.accesskey     "S">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -12,71 +12,52 @@ bookmarksBackupTitle=Əlfəcin ehtiyyatının fayl adı
 bookmarksRestoreAlertTitle=Əlfəcinləri Bərpa Edin
 bookmarksRestoreAlert=Bu əməliyyat hazırkı əlfəcinlərinizi yedəkdəki əlfəcinlərlə dəyişdirəcək. Bunu etmək istədiyinizə əminsiniz?
 bookmarksRestoreTitle=Əlfəcin ehtiyatını seçin
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 
 bookmarksRestoreFormatError=Dəstəklənməyən fayl formatı.
 bookmarksRestoreParseError=Ehtiyat faylı emal edilə bilmir.
 
-bookmarksLivemarkLoading=Canlı Əlfəcin yüklənir…
-bookmarksLivemarkFailed=Canlı Əlfəcin axını yüklənə bilmədi.
-
-menuOpenLivemarkOrigin.label=Aç: “%S”
-
 sortByName=Ada görə sırala: '%S'
 sortByNameGeneric=Ada görə sırala
+
 # LOCALIZATION NOTE (view.sortBy.1.name.label): sortBy properties are versioned.
 # When any of these changes, all of the properties must be bumped, and the
 # change must be annotated here. Both label and accesskey must be updated.
 # - version 1: changed view.sortBy.1.date.
 view.sortBy.1.name.label=Ada görə sırala
 view.sortBy.1.name.accesskey=A
 view.sortBy.1.url.label=Məkana görə sırala
 view.sortBy.1.url.accesskey=M
 view.sortBy.1.date.label=Ən son ziyarətə görə sırala
 view.sortBy.1.date.accesskey=s
 view.sortBy.1.visitCount.label=Ziyarət sayısına görə sırala
 view.sortBy.1.visitCount.accesskey=s
-view.sortBy.1.description.label=Açıqlamaya görə sırala
-view.sortBy.1.description.accesskey=l
 view.sortBy.1.dateAdded.label=Əlavə edilməyə görə sırala
 view.sortBy.1.dateAdded.accesskey=l
 view.sortBy.1.lastModified.label=Son düzəlişə görə sırala
 view.sortBy.1.lastModified.accesskey=d
 view.sortBy.1.tags.label=Nişanlara görə sırala
 view.sortBy.1.tags.accesskey=N
 
 searchBookmarks=Əlfəcinlərdə Axtar
 searchHistory=Tarixçədə Axtar
 searchDownloads=Endirmələrdə Axtar
 
-tabs.openWarningTitle=Açma Təsdiqi
-tabs.openWarningMultipleBranded=%S vərəq açmaq üzrəsiniz. Bu, səhifələr yüklənərkən %S proqramının yavaşlamağına səbəb ola bilər. Davam etmək istədyinizə əminsiniz?
-tabs.openButtonMultiple=Vərəqləri aç
-tabs.openWarningPromptMeBranded=Birdən çox vərəq açmağın %S proqramını yavaşlada biləcəyi hallarda məni xəbərdar et
-
 SelectImport=Əlfəcin Faylını İdxal et
 EnterExport=Əlfəcinləri Faylını İxrac et
 
 detailsPane.noItems=Obyekt yoxdur
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Bir element;#1 element
 
-mostVisitedTitle=Ən çox baxılanlar
-recentTagsTitle=Son istifadə olunan etiketlər
-
-OrganizerQueryHistory=Tarixçə
-OrganizerQueryDownloads=Endirmələr
-OrganizerQueryAllBookmarks=Bütün Əlfəcinlər
-OrganizerQueryTags=Etiketlər
-
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel, bookmarkResultLabel, switchtabResultLabel,
 # keywordResultLabel, searchengineResultLabel)
 # Noun used to describe the location bar autocomplete result type
 # to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Etiket
 bookmarkResultLabel=Əlfəcin
 switchtabResultLabel=Vərəq
@@ -86,26 +67,16 @@ searchengineResultLabel=Axtar
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Səyyah başlatma xətası
 lockPrompt.text=%S proqramına aid fayllardan biri başqa bir proqram tərəfindən istifadə olunduğu üçün, əlfəcin və səyahət keçmişi sistemi işləməyəcək. Bəzi təhlükəsizlik proqramları buna səbəb ola bilər.
 lockPromptInfoButton.label=Ətraflı Öyrən
 lockPromptInfoButton.accessKey=t
 
-# LOCALIZATION NOTE (deletePagesLabel): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-cmd.deletePages.label=Səhifəni sil;Səhifələri sil
-cmd.deletePages.accesskey=D
-
-# LOCALIZATION NOTE (bookmarkPagesLabel): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-cmd.bookmarkPages.label=Səhifəni əlfəcinlə;Səhifələri əlfəcinlə
-cmd.bookmarkPages.accesskey=B
-
 # LOCALIZATION NOTE (cmd.deleteSinglePage.accesskey,
 # cmd.deleteMultiplePages.accesskey): these accesskeys can use the same
 # character, since they're never displayed at the same time
 cmd.deleteSinglePage.label=Səhifəni Sil
 cmd.deleteSinglePage.accesskey=D
 cmd.deleteMultiplePages.label=Səhifələri Sil
 cmd.deleteMultiplePages.accesskey=D
 
--- a/browser/chrome/browser/pocket.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pocket.properties
@@ -27,17 +27,8 @@ taglinestory_one = Firefoxda hər hansı bir məqalə, video və ya səhifəni saxlamaq üçün Pocket Düyməsinə klikləyin.
 taglinestory_two = İstənilən cihazda, istənilən vaxt Pocket-də görün.
 tagssaved = Etiketlər əlavə edildi
 tos = Davam etməklə, Pocket-in <a href="%1$S" target="_blank">İstifadə Şərtləri</a> və <a href="%2$S" target="_blank">Məxfilik Siyasəti</a> ilə razılaşmış olursunuz
 tryitnow = İndi Yoxlayın
 signinfirefox = Firefox ilə daxil ol
 signupfirefox = Firefox ilə qeyd ol
 viewlist = Siyahını gör
 
-# LOCALIZATION NOTE(pocket-button.label, pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
-# "Pocket" is a brand name.
-pocket-button.label = Pocket
-pocket-button.tooltiptext = Pocket-ə Saxla
-saveToPocketCmd.label = Səhifəni Pocket-ə Saxla
-saveToPocketCmd.accesskey = k
-saveLinkToPocketCmd.label = Keçidi Pocket-ə Saxla
-saveLinkToPocketCmd.accesskey = o
-pocketMenuitem.label = Pocket Siyahısını Gör
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -1,171 +1,53 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #### Security
 
-# LOCALIZATION NOTE: phishBefore uses %S to represent the name of the provider
-#          whose privacy policy must be accepted (for enabling
-#          check-every-page-as-I-load-it phishing protection).
-phishBeforeText=Bu seçimlə birliktə baxacağınız ünvanların %S xidmətinə göndərilməsinə icazə vermiş olacaqsınız. Davam etmək üçün lütfən aşağıdakı xidmət şərtlərini oxuyub qəbul edin.
-
 #### Fonts
 
-labelDefaultFont=Standart (%S)
-labelDefaultFontUnnamed=Standart
-
-veryLargeMinimumFontTitle=Böyük minimum şrift ölçüsü
-veryLargeMinimumFontWarning=Çox böyük minimum şrift ölçüsü seçmisiniz (24 pikseldən çox). Bu bu səhifə kimi vacib quraşdırma səhifələrinin istifadəsini çətin və ya mümkünsüz edə bilər.
-acceptVeryLargeMinimumFont=Yenə də mənim dəyişiklərimi tut
-
 #### Permissions Manager
 
-trackingprotectionpermissionstext2=Bu saytlarda İzlənmə Qorumasını söndürmüsünüz.
-trackingprotectionpermissionstitle=İstisnalar - İzlənmə Qoruması
-cookiepermissionstext1=Hansı saytların çərəz və sayt məlumatlarını işlədib-işlətməyəcəyini dəqiqləşdirə bilərsiz. İdarə etmək istədiyiniz saytın ünvanını yazaraq Əngəllə, Sessiya üçün icazə ver və ya İcazə ver-ə klikləyə bilərsiz.
-cookiepermissionstitle1=İstisnalar: Çərəzlər və Sayt Məlumatları
-addonspermissionstext=Hansı saytların əlavə yükləyə biləcəyini seçə bilərsiniz. İcaz vermək istədiyiniz saytın tam ünvanını yazdıqdan sonra "İcazə ver"-ə klikləyin.
-addons_permissions_title2=İcazə verilən saytlar - Əlavə quraşdırılması
-popuppermissionstext=Hansı saytların avtomatik açılan pəncərə aça biləcəyini seçə bilərsiniz. İcazə vermək istədiyiniz sytın tam ünvanını yazdıqdan sonra "İcazə ver"-ə klikləyin.
-popuppermissionstitle2=İcazə verilən Saytlar - Avtomatik açılan pəncərələr
-notificationspermissionstext6=Aşağıdakı saytlar sizə bildiriş göndərmək üçün icazə istəyiblər. Hansı saytların sizə bildiriş göndərə biləcəklərini dəqiqləşdirə bilərsiniz. Həmçinin yeni bildiriş icazəsi istəklərini əngəlləyə bilərsiz.
-notificationspermissionstitle2=Tənzimləmələr - Bildiriş İcazələri
-notificationspermissionsdisablelabel=Bildirişlər üçün icazə istəyən yeni istəkləri əngəllə
-notificationspermissionsdisabledescription=Bu yuxarıda olmayan bütün saytların sizdən bildiriş göndərmə icazəsi istəmələrini əngəlləyəcək. Bildirişləri əngəlləmə bəzi sayt özəlliklərini poza bilər.
-locationpermissionstext2=Aşağıdakı saytlar mövqeyinizi almaq üçün icazə istəyiblər. Hansılarının mövqeyinizi ala biləcəklərini dəqiqləşdirə bilərsiniz. Həmçinin yeni mövqeyinizi öyrənmə istəklərini əngəlləyə bilərsiniz.
-locationpermissionstitle=Tənzimləmələr - Mövqe İcazələri
-locationpermissionsdisablelabel=Məkanınız üçün icazə istəyən yeni istəkləri əngəllə
-locationpermissionsdisabledescription=Bu yuxarıda olmayan bütün saytların mövqeyinizi istəmələrini əngəlləyəcək. Mövqeyinizi almağı əngəlləmə bəzi sayt özəlliklərini poza bilər.
-camerapermissionstext2=Aşağıdakı saytlar kameranız üçün icazə istəyiblər. Hansılarının kameranızı işlədə biləcəklərini dəqiqləşdirə bilərsiniz. Həmçinin yeni kamera istəklərini əngəlləyə bilərsiniz.
-camerapermissionstitle=Tənzimləmələr - Kamera İcazələri
-camerapermissionsdisablelabel=Kameranız üçün icazə istəyən yeni istəkləri əngəllə
-camerapermissionsdisabledescription=Bu yuxarıda olmayan bütün saytların kameranız üçün icazə istəmələrini əngəlləyəcək. Kameranızı işlətməyi əngəlləmə bəzi sayt özəlliklərini poza bilər.
-microphonepermissionstext2=Aşağıdakı saytlar mikrofonunuz üçün icazə istəyiblər. Hansılarının mikrofonunuzu işlədə biləcəklərini dəqiqləşdirə bilərsiniz. Həmçinin yeni mikrofon istəklərini əngəlləyə bilərsiniz.
-microphonepermissionstitle=Tənzimləmələr - Mikrofon İcazələri
-microphonepermissionsdisablelabel=Mikrofonunuz üçün icazə istəyən yeni istəkləri əngəllə
-microphonepermissionsdisabledescription=Bu yuxarıda olmayan bütün saytların mikrofonunuz üçün icazə istəmələrini əngəlləyəcək. Mikrofonunuzu işlətməyi əngəlləmə bəzi sayt özəlliklərini poza bilər.
-invalidURI=Lütfən etibarlı bir server adı daxil edin
-invalidURITitle=Etibarsız bir domen adı daxil etdiniz
-savedLoginsExceptions_title=İstisnalar - Saxlanılmış Hesablar
-savedLoginsExceptions_desc3=Aşağıdakı saytlar üçün hesablar saxlanılmayacaq
-
 #### Block List Manager
 
-# LOCALIZATION NOTE (mozNameTemplate): This template constructs the name of the
-# block list in the block lists dialog. It combines the list name and
-# description.
-#  e.g. mozNameTemplate : "Standard (Recommended). This list does a pretty good job."
-#  %1$S = list name (fooName), %2$S = list descriptive text (fooDesc)
-mozNameTemplate=%1$S %2$S
-# LOCALIZATION NOTE (mozstdName, etc.): These labels appear in the tracking
-# protection block lists dialog, mozNameTemplate is used to create the final
-# string. Note that in the future these two strings (name, desc) could be
-# displayed on two different lines.
-mozstdName=Disconnect.me başlanğıc qoruma (Məsləhət görülən).
-mozstdDesc=Saytların düz işləyə bilmələri üçün bəzi izləyicilərə icazə verir.
-mozfullName=Disconnect.me qəti qoruma.
-mozfullDesc2=Bilinən izləyiciləri bloklayır. Bəzi saytlar düz işləməyə bilərlər.
-
 #### Master Password
 
 pw_change2empty_in_fips_mode=Hazırda FIPS rejimindəsiniz. FIPS rejimi üçün ana parol lazımdır.
 pw_change_failed_title=Parolu dəyişdirmək mümkün olmadı.
 
 #### Fonts
 
-# LOCALIZATION NOTE: The string represents a localized locale name
-#  followed by the BCP47 locale code.
-#
-# Example: "French (Canada) [fr-ca]"
-#  %1$S = locale name, %2$S = locale code
-languageCodeFormat=%1$S [%2$S]
-
 #### Downloads
 
-desktopFolderName=İşçi masası
-downloadsFolderName=Endirmələr
-chooseDownloadFolderTitle=Endirmə qovluğunu seçin:
-
 #### Applications
 
 fileEnding=%S faylı
 saveFile=Fərqli saxla
 
 # LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
 useApp=%S istifadə olunsun
 useDefault=%S istifadə olunsun (standart)
 
 useOtherApp=Başqasından istifadə et…
 fpTitleChooseApp=Köməkçi proqramı seçin
 manageApp=Proqram detalları…
-webFeed=Web Axını
-videoPodcastFeed=Video podyayımı
-audioPodcastFeed=Podyayımı
 alwaysAsk=Həmişə soruş
 portableDocumentFormat=Daşına bilən sənəd formatı (PDF)
 
 # LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
 # %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
 # %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
 usePluginIn=%S istifadə et (%S içində)
 
 # LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
 previewInApp=%S ilə ön baxış et
-addLiveBookmarksInApp=Canlı Əlfəcinləri %S xəbər kanalına əlavə et
 
 # LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
 # %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
 # %2$S = type (for example "application/pdf")
 typeDescriptionWithType=%S (%S)
 
 #### Permission labels
 
-can=İcazə ver
-canAccessFirstParty=Yalnız birinci partiyaya icazə ver
-canSession=Bu seans üçün icazə ver
-cannot=Blokla
-prompt=Həmişə soruş
-
 #### Site Data Manager
 
-# LOCALIZATION NOTE (totalSiteDataSize2, siteUsage, siteUsagePersistent):
-#  This is the total usage of site data, where we insert storage size and unit.
-#  e.g., "The total usage is currently 200 MB"
-#  %1$S = size
-#  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
-totalSiteDataSize2=Saxlanılmış çərəz, sayt məlumatlarınız və keş hazırda %1$S %2$S disk həcmi istifadə edir.
-siteUsage=%1$S %2$S
-siteUsagePersistent=%1$S %2$S (Daimi)
-loadingSiteDataSize1=Sayt məlumatları və keş ölçüsü hesablanır…
-
-acceptRemove=Sil
-# LOCALIZATION NOTE (siteDataSettings3.description): %S = brandShortName
-siteDataSettings3.description=Aşağıdakı saytlar kompüterinizdə çərəz və sayt məlumatları saxlayır. %S siz silənə qədər sayt məlumatlarını daimi yaddaşda saxlayır və daimi olmayan saytların məlumatlarını yer lazım olduqda silir.
-# LOCALIZATION NOTE (removeAllSiteData, removeAllSiteDataShown):
-# removeAllSiteData and removeAllSiteDataShown are both used on the same one button,
-# never displayed together and can share the same accesskey.
-# When only partial sites are shown as a result of keyword search,
-# removeAllShown is displayed as button label.
-# removeAll is displayed when no keyword search and all sites are shown.
-removeAllSiteData.label=Hamısını sil
-removeAllSiteData.accesskey=e
-removeAllSiteDataShown.label=Göstərilənlərin Hamısını Sil
-removeAllSiteDataShown.accesskey=e
-
-spaceAlert.learnMoreButton.label=Ətraflı öyrən
-spaceAlert.learnMoreButton.accesskey=L
-spaceAlert.over5GB.prefButton.label=Nizamlamaları aç
-spaceAlert.over5GB.prefButton.accesskey=O
-# LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.label): On Windows Preferences is called Options
-spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.label=Seçimləri aç
-spaceAlert.over5GB.prefButtonWin.accesskey=O
-# LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.over5GB.message1): %S = brandShortName
-spaceAlert.over5GB.message1=%S səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Saxlanılmış məlumatları Nizamlamalar > Məxfilik və Təhlükəsizlik > Çərəzlər və Sayt Məlumatları bölümündə silə bilərsiz.
-# LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.over5GB.messageWin1):
-# - On Windows Preferences is called Options
-# - %S = brandShortName
-spaceAlert.over5GB.messageWin1=%S səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Saxlanılmış məlumatları Seçimlər > Məxfilik və Təhlükəsizlik > Çərəzlər və Sayt Məlumatları bölümündə silə bilərsiz.
-spaceAlert.under5GB.okButton.label=Tamam, başa düşdüm
-spaceAlert.under5GB.okButton.accesskey=K
-# LOCALIZATION NOTE (spaceAlert.under5GB.message): %S = brandShortName
-spaceAlert.under5GB.message=%S səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Daha yaxşı internet səyahəti təcrübəsi üçün “Ətraflı Öyrən”-i ziyarət edərək disk istifadənizi optimallaşdıra bilərsiz.
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -28,46 +28,25 @@ cmd_showSuggestions_accesskey=S
 # menuitem at the bottom of the search panel.
 cmd_addFoundEngine=“%S” Əlavə et
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngineMenu): When more than 5 engines
 # are offered by a web page, instead of listing all of them in the
 # search panel using the cmd_addFoundEngine string, they will be
 # grouped in a submenu using cmd_addFoundEngineMenu as a label.
 cmd_addFoundEngineMenu=Axtarış mühərriki əlavə et
 
-# LOCALIZATION NOTE (searchForSomethingWith):
-# This string is used to build the header above the list of one-click
-# search providers: "Search for <user-typed string> with:"
-# NB: please leave the <span> and its class exactly as it is in English.
-searchForSomethingWith=<span class='contentSearchSearchWithHeaderSearchText'></span> üçün bununla axtar:
-
 searchAddFoundEngine2=Axtarış mühərriyi əlavə et
-searchAddedFoundEngine2=Axtarış mühərriyi əlavə edildi
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchForSomethingWith2):
 # This string is used to build the header above the list of one-click
 # search providers: "Search for <user-typed string> with:"
 searchForSomethingWith2=%S üçün bununla axtar:
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchWithHeader):
 # The wording of this string should be as close as possible to
 # searchForSomethingWith2. This string will be used when the user
 # has not typed anything.
 searchWithHeader=Bununla axtar:
 
 # LOCALIZATION NOTE (searchSettings):
 # This is the label for the button that opens Search preferences.
 searchSettings=Axtarış Tənzimləmələrini Dəyiş
 
-# LOCALIZATION NOTE (searchReset.intro):
-# %S is the name of the user's current search engine.
-searchReset.intro=%S ilə axtarmaq istəyirsiniz?
-# LOCALIZATION NOTE (searchReset.message):
-# %1$S is brandShortName. %2$S is the name of the user's current search engine.
-searchReset.message=İlkin axtarış mühərriyiniz dəyişdirilib. %1$S %2$S mühərriyini əsas olaraq qursun?
-# LOCALIZATION NOTE (searchReset.doNotResetButton):
-# This string is used as a button label in a notification popup.
-searchReset.doNotResetButton=Xeyr, təşəkkürlər
-# LOCALIZATION NOTE (searchReset.resetButton):
-# %S is the name of the user's current search engine. This string is used as a
-# button label in a notification popup, where space is limited. If necessary,
-# translate simply as "Yes, Use %S" (e.g., "Yes, use Google")
-searchReset.resetButton=Bəli, axtarış üçün %S işlət
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
@@ -3,20 +3,12 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
 # /services/sync
 
 # Firefox Accounts based setup.
 continue.label = Davam
 
-# LOCALIZATION NOTE (disconnect.label, disconnect.verify.title, disconnect.verify.bodyHeading, disconnect.verify.bodyText):
-# These strings are used in the confirmation dialog shown when the user hits the disconnect button
-# LOCALIZATION NOTE (disconnect.label): This is the label for the disconnect button
-disconnect.label = Əlaqəni kəs
-disconnect.verify.title = Əlaqəni kəs
-disconnect.verify.bodyHeading = Sync ilə əlaqə kəsilsinmi?
-disconnect.verify.bodyText = Səyahət məlumatlarınız bu kompüterdə qorunacaq amma artıq hesabınızla sinxron olmayacaq.
-
 relinkVerify.title = Birləşdirmə Xəbərdarlığı
 relinkVerify.heading = Sync-ə daxil olmaq istədiyinizdən əminsiniz?
 # LOCALIZATION NOTE (relinkVerify.description): Email address of a user previously signed into sync.
 relinkVerify.description = Bu kompüterdə daha öncə başqa bir istifadəçi Sync-ə daxil olub. Daxil olmağınız bu səyyahın əlfəcin, parol və digər tənzimləmələrini %S ilə birləşdirəcək
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -1,17 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tabs.emptyTabTitle=Yeni Vərəq
 tabs.emptyPrivateTabTitle=Məxfi Səyahət
 tabs.closeTab=Vərəqi Qapat
 tabs.close=Qapat
-tabs.closeWarningTitle=Qapatmanı təsdiqləyin
 tabs.closeTitleTabs=Vərəqlər qapatılsın?
 tabs.closeAndQuitTitleTabs=Çıxılsın və vərəqlər qapatılsın?
 tabs.closeAndQuitTitleTabsWin=Çıxılsın və vərəqlər qapatılsın?
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarningMultiple):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is not considered since this string is used only for
 # multiple tabs.
--- a/browser/chrome/browser/uiDensity.properties
+++ b/browser/chrome/browser/uiDensity.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-uiDensity.menuitem-touch.acceltext=Planşet Rejimi Aktivdir
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+uiDensity.menuitem-touch.acceltext=Planşet Rejimi Aktivdir
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -4,108 +4,119 @@
 
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Səhifə yüklənmə xətası">
 <!ENTITY retry.label "Təkrar Yoxla">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Geri Get">
 <!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Geri get (Məsləhətlidir)">
-<!ENTITY advanced.label "Təkmilləşmiş">
-<!ENTITY continue2.label "Ətraflı…">
 <!ENTITY advanced2.label "Təkmilləşmiş…">
-<!ENTITY moreInformation.label "Daha çox məlumat">
 <!ENTITY viewCertificate.label "Sertifikatı Gör">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Əlaqə cəhdi uğursuz oldu">
+
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Təhlükəsizlik üçün bağlantı nöqtəsi bağlıdır">
+
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "Server tapılmadı">
 <!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
 <!ENTITY dnsNotFound.title1 "Hmm. Bu saytı tapmaqda çətinlik çəkirik.">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "
 <strong>Əgər ünvan düzgündürsə, bu üç fərqli şeyləri yoxlaya bilərsiz:</strong>
 <ul>
  <li>Daha sonra təkrar yoxlayın.</li>
  <li>İnternet bağlantınızı yoxlayın.</li>
  <li>Əgər qoşulusunuz və firewall arxasındasınızsa, &brandShortName; səyyahının internetə qoşulma icazəsi olduğundan əmin olun.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Fayl tapılmadı">
+
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Faylın adını böyük hərf və ya digər yazı xətaları üçün yoxlayın.</li> <li>Faylın köçürülmüş, adı dəyişdirilmiş və ya silinmiş olmasını yoxlayın.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY fileAccessDenied.title "Faylın işlədilməsinə icazə verilmədi">
+
 <!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Fayl ya silindiyi, ya yeri dəyişdirildiyi, ya da icazələri dəyişdirildiyi üçün əlaqə mümkün deyil.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY generic.title "Uups.">
+
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; bəzi səbəblərə görə bu səhifəni yükləyə bilmir.</p>">
 
 <!ENTITY captivePortal.title "Şəbəkəyə daxil ol">
 <!ENTITY captivePortal.longDesc2 "
 <p>İnternetə çıxmaq üçün bu şəbəkəyə daxil olmalısınız.</p>
 ">
 
 <!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Şəbəkə Giriş Səhifəsini Aç">
 
 <!ENTITY malformedURI.pageTitle "Səhv URL">
 <!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
 <!ENTITY malformedURI.title1 "Hmm. Bu ünvan düzgün görünmür.">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Məlumat ötürmə xətası">
+
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY notCached.title "Sənədin vaxtı çıxıb">
+
 <!ENTITY notCached.longDesc "<p>İstədiyiniz sənəd &brandShortName; keşində mövcud deyil.</p><ul><li>Təhlükəsizlik tədbiri olaraq, &brandShortName; həssas sənədləri avtomatik olaraq yenidən istəmir.</li><li>Sənədi vebsaytdan yenidən istəmək üçün, Təkrar Yoxla düyməsinə klikləyin.</li></ul>">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Offline bağlantı səhvi">
+
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Onlayn rejimə keçmək və səhifəni yeniləmək üçün &quot;Təkrar Yoxla&quot; düyməsinə basın.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY contentEncodingError.title "Məzmun kodlama səhvi">
+
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Zəhmət olmasa, Sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Etibarsız fayl növü">
+
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Zəhmət olmasa, Sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY netReset.title "Bağlantı kəsildi">
+
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Şəbəkə gözləmə müddəti">
+
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY unknownProtocolFound.title "Ünvan başa düşülmədi">
+
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Bu ünvanı açmaq üçün başqa proqram quraşdırmalısınız.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy server bağlantını rədd etdi">
+
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Proxy tənzimləmələrinin düzgün qurulmuş olmasını yoxlayın.</li> <li>Şəbəkə administratoru ilə əlaqə saxlayıb proxy serverinizin işlək olmasından əmin olun.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxy-server tapılmadı">
+
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Proxy-server seçimlərinin düzgün olduğuna əmin olun.</li> <li>Kompüterinizin aktiv şəbəkə bağlantısı olduğuna əmin olun.</li> <li>Kompüteriniz təhlükəsizlik divarı və ya proksi ilə qorunursa, &brandShortName; üçün icazələrin verildiyinə əmin olun</li> </ul>">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Səhifə düzgün yönləndirilmir">
+
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Bu problem, əsasən, çərəzləri söndürdükdə və ya qəbul etmədikdə baş verir.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY unknownSocketType.title "Şəbəkədən gələn cavab yanlışdır">
+
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Sizin sistemə Şəxsi Təhlükəsizlik Meneceri quraşdırıldığına əmin olun.</li> <li>Buna serverin standart olmayan konfiqurasiyası səbəb ola bilər.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY nssFailure2.title "Təhlükəsiz bağlantı qurula bilmədi">
+
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Açmaq istədiyiniz səhifə göstərilə bilmir, çünki alınan məlumatların doğruluğu təsdiqlənəmədi.</li> <li>Zəhmət olmasa sayt sahibləri ilə əlaqə saxlayın və bu xətadan xəbərdar edin.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY certerror.longpagetitle1 "Bağlantınız qorumalı deyil">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var">
 <!ENTITY certerror.sts.longpagetitle "Qoşulmadı: Potensial Güvənlik Təhlükəsi">
-<!-- Localization note (certerror.introPara, certerror.introPara2) - The text content of the span tag
-will be replaced at runtime with the name of the server to which the user
-was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara "<span class='hostname'/> sahibi web saytı düzgün quraşdırmayıb. Məlumatlarınızın oğurlanmasının qarşısın almaq üçün &brandShortName; bu web sayta qoşulmadı.">
+
 <!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; <span class='hostname'/> saytında potensial təhlükə tapdı və davam etmədi. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz hücumçular parol, e-poçt, kredit kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.">
 <!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; potensial güvənlik təhlükəsi aşkarladı və <span class='hostname'/> saytına davam etmədi çünki, bu sayt təhlükəsiz əlaqə tələb edir.">
 
 <!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; xəta aşkarladı və <span class='hostname'/> saytına davam etmədi. Ya bu sayt səhv konfiqurasiya edilib və ya kompüterinizin saatı səhvdir.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Görünür saytın sertifikatının vaxtı çıxıb, buna görə də &brandShortName; ona təhlükəsiz qoşula bilmir. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz, hücum edənlər parol, e-poçt və kredit-kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Görünür saytın sertifikatının vaxtı çıxıb, buna görə də &brandShortName; ona təhlükəsiz qoşula bilmir.">
 
 <!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Bununla bağlı nə edə bilərsiz?">
@@ -122,58 +133,56 @@ was trying to connect. -->
 
 <!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "
 <p>Böyük ehtimalla bu saytın xətasıdır və bununla bağlı heç nə edə bilməzsiz. Problemlə bağlı saytın administratoruna xəbər verə bilərsiz.</p>
 ">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Sayt müvəqqəti olaraq qapalı ya da çox məşğul ola bilər. Bir az gözləyib təzədən yoxlayın.</li> <li>Heç bir səhifə açılmırsa, kompüterinizin internet bağlantısını yoxlayın.</li> <li>Əgər kompüteriniz ya da şəbəkəniz Firewall və ya proxy ilə qorunursa, &brandShortName; proqramının internetə bağlanma icazəsinin olduğuna əmin olun.</li> </ul>">
 
 <!ENTITY cspBlocked.title "Məzmun təhlükəsizlik qaydaları xəbərdar etdiyi üçün bloklandı">
+
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; bu səhifənin bu üsulla yüklənməsinin qarşısını aldı, çünki, səhifədə olan fayllardan birinin təhlükəsizlik siyasəti bunu qadağan edir.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Zədəli Məzmun Xətası">
+
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Baxmaq istədiyiniz səhifə açıla bilmir, çünki fayl ötürülməsi zamanı bir xəta baş verdi.</p><ul><li>Lütfən sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li></ul>">
 
 
-<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "İstisnalıq ver…">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Riski qəbul et və davam et">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Bu kimi xətaları Mozillaya xəbər edərək təhlükəli saytları təyin edib bloklamaya kömək edə bilərsiz.">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Ətraflı öyrən…">
 
 <!ENTITY remoteXUL.title "Uzaq XUL">
+
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Lütfən sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li></ul></p>">
 
 <!ENTITY sslv3Used.title "Təhlükəsiz bağlanmaq mümkün olmadı">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Təkmilləşmiş məlumat: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (certerror.wrongSystemTime2,
-            certerror.wrongSystemTimeWithoutReference) - The <span id='..' />
-   tags will be injected with actual values, please leave them unchanged. -->
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTime2 "<p> &brandShortName; <span id='wrongSystemTime_URL'/> ünvanına qoşula bilmədi çünki, kömpüterinizin saatı səhv görünür və bu təhlükəsiz əlaqəyə mane olur.</p> <p>Kompüteriniz <span id='wrongSystemTime_systemDate'/> olaraq qurulub, amma <span id='wrongSystemTime_actualDate'/> olmalıdır. Bu xətanı həll etmək üçün tarixi və saatı düzgün dəyərlərlə dəyişdirin.</p>">
-<!ENTITY certerror.wrongSystemTimeWithoutReference "<p>&brandShortName; <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_URL'/> ünvanına qoşula bilmədi çünki, kömpüterinizin saatı səhv görünür və bu təhlükəsiz əlaqəyə mane olur.</p> <p>Kompüteriniz <span id='wrongSystemTimeWithoutReference_systemDate'/> olaraq qurulub. Bu xətanı həll etmək üçün tarixi və saatı düzgün dəyərlərlə dəyişdirin.</p>">
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle1 "Qorumasız Bağlantı">
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Qoşulmadı: Potensial Güvənlik Təhlükəsi">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation "Bu sayt, &brandShortName; səyyahının özünə ancaq təhlükəsiz şəkildə qoşula biləcəyini bidirmək üçün HTTP Qəti Transfer Təhlükəsizliyi (HTTS) istifadə edir. Bu səbəbdən, bu sertifikat üçün istisna əlavə etmək mümkün deyil.">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> saytının HTTP Strict Transport Security (HSTS) adlı təhlükəsizlik siyasəti var, bu deməkdir ki, &brandShortName; bununla ancaq təhlükəsiz əlaqə qura bilər. Bu sayta istisna verə bilməzsiz.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Mətni buferə köçür">
 
 <!ENTITY inadequateSecurityError.title "Bağlantınız qorumalı deyil">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> vaxtı keçmiş və hücumlara açıq bir texnologiyadan istifadə edir. Hücumçular etibarlı olduğunu düşündüyünüz məlumatlarınızı əldə edə bilərlər. Saytın idarəçisi problemi həll etdikdən sonra təkrar daxil ola bilərsiz.</p><p>Xəta kodu: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Əngəllənmiş Səhifə">
 
 <!ENTITY certerror.mitm.title "Proqram &brandShortName; səyyahının bu saytda təhlükəsiz şəkildə qoşulmasının qarşısını alır">
 
 <!ENTITY clockSkewError.title "Kompüterinizin saatı səhvdir">
+
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Kompüteriniz saatı <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/> kimi fikirləşir, bu da &brandShortName; səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <span class='hostname'></span> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <span class='hostname'></span> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Şəbəkə təhlükəsizliyi tənzimləmələri buna səbəb ola bilər. Standart tənzimləməri geri yükləmək istəyirsinizmi?">
 <!ENTITY prefReset.label "Ön tənzimləmələri bərpa et">
 
 <!ENTITY networkProtocolError.title "Şəbəkə Protokolu Xətası">
+
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Görmək istədiyiniz sayt göstərilə bilmir, çünki, şəbəkə protokolunda xəta aşkarlandı.</p><ul><li>Lütfən sayt administrasiyası ilə əlaqə saxlayaraq xətadan xəbərdar edin.</li></ul>">
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -76,18 +76,16 @@ phishingWarningMessage2 = %S bölməsini avtomatik doldurur
 # LOCALIZATION NOTE (insecureFieldWarningDescription): %S is brandShortName. This string is used in drop down
 # suggestion when users try to autofill credit card on an insecure website (without https).
 insecureFieldWarningDescription = %S təhlükəli sayt aşkarladı. Avtomatik forma doldurma müvəqqəti söndürüldü.
 # LOCALIZATION NOTE (clearFormBtnLabel2): Label for the button in the dropdown menu that used to clear the populated
 # form.
 clearFormBtnLabel2 = Avtomatik doldurulmuş formanı təmizlə
 
 autofillHeader = Formalar və Avto doldurma
-# LOCALIZATION NOTE (autofillDescription): %S is brandShortName.
-autofillDescription = %S ünvan və kredit kartı məlumatlarınızı saxlaya bilər.
 # LOCALIZATION NOTE (autofillAddressesCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling addresses.
 autofillAddressesCheckbox = Ünvanları avtomatik doldur
 # LOCALIZATION NOTE (learnMoreLabel): Label for the link that leads users to the Form Autofill SUMO page.
 learnMoreLabel = Ətraflı öyrən
 # LOCALIZATION NOTE (savedAddressesBtnLabel): Label for the button that opens a dialog that shows the
 # list of saved addresses.
 savedAddressesBtnLabel = Saxlanılmış Ünvanlar…
 # LOCALIZATION NOTE (autofillCreditCardsCheckbox): Label for the checkbox that enables autofilling credit cards.
@@ -99,18 +97,16 @@ savedCreditCardsBtnLabel = Saxlanılmış Kredit Kartları…
 # LOCALIZATION NOTE (manageAddressesTitle, manageCreditCardsTitle): The dialog title for the list of addresses or
 # credit cards in browser preferences.
 manageAddressesTitle = Saxlanılmış Ünvanlar
 manageCreditCardsTitle = Saxlanılmış Kredit Kartları
 # LOCALIZATION NOTE (addressesListHeader, creditCardsListHeader): The header for the list of addresses or credit cards
 # in browser preferences.
 addressesListHeader = Ünvanlar
 creditCardsListHeader = Kredit kartları
-showCreditCardsBtnLabel = Kredit Kartlarını göstər
-hideCreditCardsBtnLabel = Kredit kartlarını gizlət
 removeBtnLabel = Sil
 addBtnLabel = Əlavə et…
 editBtnLabel = Düzəlt…
 # LOCALIZATION NOTE (manageDialogsWidth): This strings sets the default width for windows used to manage addresses and
 # credit cards.
 manageDialogsWidth = 560px
 
 # LOCALIZATION NOTE (addNewAddressTitle, editAddressTitle): The dialog title for creating or editing addresses
--- a/browser/extensions/fxmonitor/fxmonitor.properties
+++ b/browser/extensions/fxmonitor/fxmonitor.properties
@@ -1,12 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at https://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # Header of the popup
 fxmonitor.popupHeader=Bu saytda hesabınız var?
 # Firefox Monitor must be treated as a brand, and kept in English.
 # It cannot be:
 # - Declined to adapt to grammatical case.
 # - Transliterated.
 # - Translated.
 fxmonitor.brandName=Firefox Monitor
--- a/devtools/client/VariablesView.dtd
+++ b/devtools/client/VariablesView.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 
 <!ENTITY PropertiesViewWindowTitle "Xassələr">
--- a/devtools/client/accessibility.properties
+++ b/devtools/client/accessibility.properties
@@ -88,8 +88,9 @@ accessibility.learnMore=Ətraflı öyrən
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.general.p2): A title text for the second
 # paragraph, used when accessibility service description is provided before accessibility
 # inspector is enabled.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.description.oldVersion): A title text used
 # when accessibility service description is provided when a client is connected
 # to an older version of accessibility actor.
+
--- a/devtools/client/animationinspector.properties
+++ b/devtools/client/animationinspector.properties
@@ -5,37 +5,21 @@
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Animation inspector
 # which is available as a sidebar panel in the Inspector.
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (panel.invalidElementSelected):
-# This is the label shown in the panel when an invalid node is currently
-# selected in the inspector (i.e. a non-element node or a node that is not
-# animated).
-panel.invalidElementSelected=Hazırkı element üçün animasiya tapılmadı.
-
-# LOCALIZATION NOTE (panel.selectElement): This is the label shown in the panel
-# when an invalid node is currently selected in the inspector, to invite the
-# user to select a new node by clicking on the element-picker icon.
-panel.selectElement=Səhifədən başqa bir elementi seç.
-
 # LOCALIZATION NOTE (panel.noAnimation):
 # This is the label shown in the panel when there are no displayable animations.
 # (e.g. In case of user selected a non-element node or a node that is not animated).
 panel.noAnimation=Mövcud element üçün animasiya tapılmadı.\nSəhifədən başqa bir element seçin.
 
-# LOCALIZATION NOTE (panel.allAnimations): This is the label shown at the bottom of
-# the panel, in a toolbar, to let the user know the toolbar applies to all
-# animations, not just the ones applying to the current element.
-panel.allAnimations=Bütün animasiyalar
-
 # LOCALIZATION NOTE (player.animationDurationLabel):
 # This string is displayed in each animation player widget. It is the label
 # displayed before the animation duration.
 player.animationDurationLabel=Vaxt:
 
 # LOCALIZATION NOTE (player.infiniteDurationText):
 # This string is displayed in a tooltip on animation player widget, in case the
 # duration of the animation is infinite.
@@ -199,15 +183,8 @@ timeline.scriptanimation.unnamedLabel=Skript Animasiyası
 timeline.unknown.nameLabel=%S
 
 # LOCALIZATION NOTE (detail.propertiesHeader.percentage):
 # This string is displayed on header label in .animated-properties-header.
 # %S represents the value in percentage with two decimal points, localized.
 # there are two "%" after %S to escape and display "%"
 detail.propertiesHeader.percentage=%S%%
 
-# LOCALIZATION NOTE (detail.headerTitle):
-# This string is displayed on header label in .animation-detail-header.
-detail.headerTitle=Animasiya xəssələri:
-
-# LOCALIZATION NOTE (detail.header.closeLabel):
-# This string is displayed in a tooltip of close button for animated properties
-detail.header.closeLabel=Animasiya xassələri panelini qapat
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -9,55 +9,70 @@
 
 ### The correct localization of this file might be to keep it in English, or another
 ### language commonly spoken among web developers. You want to make that choice consistent
 ### across the developer tools. A good criteria is the language in which you'd find the
 ### best documentation on web development on the web.
 
 # Header for the list of Service Workers displayed in the application panel for the current page.
 serviceworker-list-header = Service Worker-ləri
+
 # Text displayed next to the list of Service Workers to encourage users to check out
 # about:debugging to see all registered Service Workers.
 serviceworker-list-aboutdebugging = Digər domenlərdən olan Service Worker-lər üçün <a>about:debugging</a> açın
+
 # Text for the button to unregister a Service Worker. Displayed for active Service Workers.
 serviceworker-worker-unregister = Qeydiyyatdan çıxart
+
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker. Clicking on the
 # link opens a new devtools toolbox for this service worker. The title attribute is only
 # displayed when the link is disabled.
 serviceworker-worker-debug = Sazla
   .title = Ancaq işləyən service worker-ləri sazlana bilər
+
 # Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
 # Clicking on the link will attempt to start the service worker.
 serviceworker-worker-start = Başlat
+
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Yenilənib <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
+
 # Text displayed next to the URL for the source of the service worker (e-g. "Source my/path/to/worker-js")
 serviceworker-worker-source = Mənbə
+
 # Text displayed next to the current status of the service worker.
 serviceworker-worker-status = Durum
 
 ## Service Worker status strings: all serviceworker-worker-status-* strings are also
 ## defined in aboutdebugging.properties and should be synchronized with them.
 
 # Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
 # be debugged and stopped.
 serviceworker-worker-status-running = İşləyir
+
 # Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
 serviceworker-worker-status-stopped = Dayandırılıb
+
 # Service Worker status. A registering service worker is not yet registered and cannot be
 # started or debugged.
 serviceworker-worker-status-registering = Qeyd edilir
+
 # Text displayed when no service workers are visible for the current page. Clicking on the
 # link will open https://developer-mozilla-org/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
 serviceworker-empty-intro = Service Worker-in burada inspekti üçün onu qeyd etməlisiniz. <a>Ətraflı öyrən</a>
+
 # Text displayed when there are no Service Workers to display for the current page,
 # introducing hints to debug Service Worker issues.
 serviceworker-empty-suggestions = Əgər mövcud səhifənin service worker-i olmalıdırsa, bunları edə bilərsiz
+
 # Suggestion to check for errors in the Console to investigate why a service worker is not
 # registered. Clicking on the link opens the webconsole.
 serviceworker-empty-suggestions-console = Xətalar üçün Konsola baxın. <a>Konsolu aç</a>
+
 # Suggestion to use the debugger to investigate why a service worker is not registered.
 # Clicking on the link will switch from the Application panel to the debugger.
 serviceworker-empty-suggestions-debugger = Service Worker qeydiyyatınızı addım-addım izləyin və xətalar üçün nəzarət edin. <a>Sazlayıcını aç</a>
+
 # Suggestion to go to about:debugging in order to see Service Workers for all domains.
 # Clicking on the link will open about:debugging in a new tab.
 serviceworker-empty-suggestions-aboutdebugging = Digər domenlərdən olan Service Worker-ləri təftiş edin. <a>about:debugging aç</a>
+
--- a/devtools/client/boxmodel.properties
+++ b/devtools/client/boxmodel.properties
@@ -10,30 +10,23 @@
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (boxmodel.title) This is the title of the box model panel and is
 # displayed as a label.
 boxmodel.title=Qutu Modeli
 
-# LOCALIZATION NOTE (boxmodel.position) This refers to the position in the box model and
-# might be displayed as a label or as a tooltip.
-boxmodel.position=mövqe
-
-# LOCALIZATION NOTE (boxmodel.content) This refers to the content in the box model and
-# might be displayed as a label or as a tooltip.
-boxmodel.content=məzmun
-
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.geometryButton.tooltip) This label is displayed as a
 # tooltip that appears when hovering over the button that allows users to edit the
 # position of an element in the page.
 boxmodel.geometryButton.tooltip=Mövqeyini dəyiş
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.propertiesLabel) This label is displayed as the header
 # for showing and collapsing the properties underneath the box model in the layout view
 boxmodel.propertiesLabel=Qutu Modeli Xassələri
 
 # LOCALIZATION NOTE: (boxmodel.offsetParent) This label is displayed inside the list of
 # properties, below the box model, in the layout view. It is displayed next to the
 # position property, when position is absolute, relative, sticky. This label tells users
 # what the DOM node previewed next to it is: an offset parent for the position element.
 boxmodel.offsetParent=ofset
+
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -5,28 +5,25 @@
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
 # which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (collapsePanes): This is the tooltip for the button
-# that collapses the left and right panes in the debugger UI.
-collapsePanes=Panelləri yığ
-
 # LOCALIZATION NOTE (copyToClipboard.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the complete source of the open file.
 copyToClipboard.label=Buferə köçür
 copyToClipboard.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (copySource): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the selected source of file open.
 copySource=Köçür
+
 copySource.accesskey=y
 
 # LOCALIZATION NOTE (copySourceUri2): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the source URI of file open.
 copySourceUri2=Mənbə URI-sini köçür
 copySourceUri2.accesskey=u
 
 # LOCALIZATION NOTE (setDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
@@ -182,22 +179,16 @@ projectTextSearch.key=CmdOrCtrl+Shift+F
 functionSearch.key=CmdOrCtrl+Shift+O
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleBreakpoint.key): A key shortcut to toggle
 # breakpoints.
 # Do not localize "CmdOrCtrl+B", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
 toggleBreakpoint.key=CmdOrCtrl+B
 
-# LOCALIZATION NOTE (toggleCondPanel.key): A key shortcut to toggle
-# the conditional breakpoint panel.
-# Do not localize "CmdOrCtrl+Shift+B", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-toggleCondPanel.key=CmdOrCtrl+Shift+B
-
 # LOCALIZATION NOTE (stepOut.key): A key shortcut to
 # step out.
 stepOut.key=Shift+F11
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.header.editor): Sections header in
 # the shortcuts modal for keyboard shortcuts related to editing.
 shortcuts.header.editor=Redaktor
 
@@ -359,20 +350,16 @@ breakpointMenuItem.editCondition.accessk
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults): Editor Search bar message
 # for the summarizing the selected search result. e.g. 5 of 10 results.
 editor.searchResults=%d / %d nəticə
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.singleResult): Copy shown when there is one result.
 editor.singleResult=1 nəticə
 
-# LOCALIZATION NOTE (editor.noResults): Editor Search bar message
-# for when no results found.
-editor.noResults=Nəticə yoxdur
-
 # LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults.nextResult): Editor Search bar
 # tooltip for traversing to the Next Result
 editor.searchResults.nextResult=Sonrakı nəticə
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults.prevResult): Editor Search bar
 # tooltip for traversing to the Previous Result
 editor.searchResults.prevResult=Əvvəlki nəticə
 
@@ -396,20 +383,16 @@ editor.disableBreakpoint.accesskey=D
 # for enabling a breakpoint on a line.
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.removeBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for removing a breakpoint on a line.
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.editBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for setting a breakpoint condition on a line.
 
-# LOCALIZATION NOTE (editor.addConditionalBreakpoint): Editor gutter context
-# menu item for adding a breakpoint condition on a line.
-editor.addConditionalBreakpoint.accesskey=c
-
 # LOCALIZATION NOTE (editor.conditionalPanel.placeholder): Placeholder text for
 # input element inside ConditionalPanel component
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.conditionalPanel.close): Tooltip text for
 # close button inside ConditionalPanel component
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.jumpToMappedLocation1): Context menu item
 # for navigating to a source mapped location
@@ -595,71 +578,16 @@ scopeLabel=%S əhatəsi
 # LOCALIZATION NOTE (globalScopeLabel): The name of the global scope. This text
 # is added to scopeLabel and displayed in the variables pane as a header for
 # the global scope.
 globalScopeLabel=Qlobal
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesViewErrorStacktrace): This is the text that is
 # shown before the stack trace in an error.
 
-# LOCALIZATION NOTE (variablesViewMoreObjects): the text that is displayed
-# when you have an object preview that does not show all of the elements. At the end of the list
-# you see "N more..." in the web console output.
-# This is a semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of remaining items in the object
-# example: 3 more…
-variablesViewMoreObjects=#1 dənə daha…;#1 dənə daha…
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableNameTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on an item with an editable name.
-variablesEditableNameTooltip=Redakte etmək üçün ikili klikləyin
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableValueTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on an item with an editable value.
-variablesEditableValueTooltip=Dəyəri dəyişmək üçün klikləyin
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesCloseButtonTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on an item which can be removed.
-variablesCloseButtonTooltip=Silmək üçün kliklə
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesEditButtonTooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on a getter or setter which can be edited.
-variablesEditButtonTooltip=Dəyər təyin etmək üçün kliklə
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesDomNodeValueTooltip): The text that is displayed
-# in a tooltip on the "open in inspector" button in the the variables list for a
-# DOMNode item.
-
-# LOCALIZATION NOTE (configurable|...|Tooltip): The text that is displayed
-# in the variables list on certain variables or properties as tooltips.
-# Expanations of what these represent can be found at the following links:
-# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/defineProperty
-# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isExtensible
-# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isFrozen
-# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isSealed
-# It's probably best to keep these in English.
-configurableTooltip=configurable
-writableTooltip=yazılabilən
-frozenTooltip=donmuş
-WebIDLTooltip=WebIDL
-
-# LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
-# in the variables list as a separator between the name and value.
-variablesSeparatorLabel=:
-
-# LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel2): The text that is displayed
-# in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
-watchExpressionsSeparatorLabel2=\u0020→
-
-# LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
-# in the functions search panel as a separator between function's inferred name
-# and its real name (if available).
-functionSearchSeparatorLabel=←
-
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.placeholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for specific lines in a file
 gotoLineModal.placeholder=Sətrə keç…
 
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.title): The message shown to users
 # to open the go to line modal
 gotoLineModal.title=Fayldakı sətir nömrəsinə keç
 
@@ -694,16 +622,75 @@ symbolSearch.search.key2=CmdOrCtrl+Shift
 # when searching text in a file
 
 # LOCALIZATION NOTE (resumptionOrderPanelTitle): This is the text that appears
 # as a description in the notification panel popup, when multiple debuggers are
 # open in separate tabs and the user tries to resume them in the wrong order.
 # The substitution parameter is the URL of the last paused window that must be
 # resumed first.
 
+# LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
+# keyboard shortcuts that use the control key
+ctrl=Ctrl
+
+# LOCALIZATION NOTE (anonymous): The text that is displayed when the
+# display name is null.
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleBreakpoint): text describing
+# keyboard shortcut action for toggling breakpoint
+shortcuts.toggleBreakpoint.accesskey=B
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleCondPanel): text describing
+# keyboard shortcut action for toggling conditional panel keyboard
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.pauseOrResume): text describing
+# keyboard shortcut action for pause of resume
+shortcuts.pauseOrResume=Fasilə/davam et
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepOver): text describing
+# keyboard shortcut action for stepping over
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepIn): text describing
+# keyboard shortcut action for stepping in
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepOut): text describing
+# keyboard shortcut action for stepping out
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch): text describing
+# keyboard shortcut action for source file search
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
+# keyboard shortcut for jumping to a specific line
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
+# keyboard shortcut action for searching again
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
+# keyboard shortcut action for full project search
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.functionSearch): text describing
+# keyboard shortcut action for function search
+
+# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.buttonName): text describing
+# keyboard shortcut button text
+shortcuts.buttonName=Klaviatura qısayolları
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the variables list as a separator between the name and value.
+variablesSeparatorLabel=:
+
+# LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel2): The text that is displayed
+# in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
+watchExpressionsSeparatorLabel2=\u0020→
+
+# LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
+# in the functions search panel as a separator between function's inferred name
+# and its real name (if available).
+functionSearchSeparatorLabel=←
+
 variablesViewUninitialized=(başladılmayıb)
 variablesViewMissingArgs=(istifadə oluna bilməz)
 
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
 # statement in the code
@@ -740,53 +727,50 @@ variablesViewMissingArgs=(istifadə oluna bilməz)
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debugCommand): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on a
 # debugger statement
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.other): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused on an event
 # listener breakpoint set
 
-# LOCALIZATION NOTE (ctrl): The text that is used for documenting
-# keyboard shortcuts that use the control key
-ctrl=Ctrl
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on a getter or setter which can be edited.
+variablesEditButtonTooltip=Dəyər təyin etmək üçün kliklə
 
-# LOCALIZATION NOTE (anonymous): The text that is displayed when the
-# display name is null.
+# LOCALIZATION NOTE (variablesDomNodeValueTooltip): The text that is displayed
+# in a tooltip on the "open in inspector" button in the the variables list for a
+# DOMNode item.
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleBreakpoint): text describing
-# keyboard shortcut action for toggling breakpoint
-shortcuts.toggleBreakpoint.accesskey=B
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.toggleCondPanel): text describing
-# keyboard shortcut action for toggling conditional panel keyboard
+# LOCALIZATION NOTE (variablesViewMoreObjects): the text that is displayed
+# when you have an object preview that does not show all of the elements. At the end of the list
+# you see "N more..." in the web console output.
+# This is a semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 number of remaining items in the object
+# example: 3 more…
+variablesViewMoreObjects=#1 dənə daha…;#1 dənə daha…
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.pauseOrResume): text describing
-# keyboard shortcut action for pause of resume
-shortcuts.pauseOrResume=Fasilə/davam et
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepOver): text describing
-# keyboard shortcut action for stepping over
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableNameTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable name.
+variablesEditableNameTooltip=Redakte etmək üçün ikili klikləyin
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepIn): text describing
-# keyboard shortcut action for stepping in
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.stepOut): text describing
-# keyboard shortcut action for stepping out
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableValueTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable value.
+variablesEditableValueTooltip=Dəyəri dəyişmək üçün klikləyin
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.fileSearch): text describing
-# keyboard shortcut action for source file search
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.gotoLine): text describing
-# keyboard shortcut for jumping to a specific line
+# LOCALIZATION NOTE (variablesCloseButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item which can be removed.
+variablesCloseButtonTooltip=Silmək üçün kliklə
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.searchAgain): text describing
-# keyboard shortcut action for searching again
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.projectSearch): text describing
-# keyboard shortcut action for full project search
+# LOCALIZATION NOTE (configurable|...|Tooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on certain variables or properties as tooltips.
+# Expanations of what these represent can be found at the following links:
+# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/defineProperty
+# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isExtensible
+# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isFrozen
+# https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isSealed
+# It's probably best to keep these in English.
+configurableTooltip=configurable
+writableTooltip=yazılabilən
+frozenTooltip=donmuş
+WebIDLTooltip=WebIDL
 
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.functionSearch): text describing
-# keyboard shortcut action for function search
-
-# LOCALIZATION NOTE (shortcuts.buttonName): text describing
-# keyboard shortcut button text
-shortcuts.buttonName=Klaviatura qısayolları
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -66,22 +66,16 @@
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.custom.tooltiptext)
 # Used in a tooltip that appears when the user hovers over 'custom' badge in
 # the markup view. Only displayed on custom elements with a shadow root attached.
 
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.newAttribute.label)
 # This is used to speak the New Attribute button when editing a tag
 # and a screen reader user tabs to it. This string is not visible onscreen.
 
-# LOCALIZATION NOTE (markupView.revealLink.label)
-# Used in the markup view when displaying elements inserted in <slot> nodes in a custom
-# component. On hover, a link with this label will be shown to select the corresponding
-# non-slotted container. (test with dom.webcomponents.shadowdom.enabled set to true)
-markupView.revealLink.label=göstər
-
 # LOCALIZATION NOTE (markupView.revealLink.tooltip)
 # Used as a tooltip for an icon in the markup view when displaying elements inserted in
 # <slot> nodes in a custom component. When clicking on the icon, the corresponding
 # non-slotted container will be selected
 # (test with dom.webcomponents.shadowdom.enabled set to true)
 markupView.revealLink.tooltip=Göstər
 
 #LOCALIZATION NOTE: Used in the image preview tooltip when the image could not be loaded
@@ -411,14 +405,8 @@ inspector.addRule.tooltip=Yeni qayda əlavə et
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.classPanel.noClasses): This is the text displayed in the
 # class panel when the current element has no classes applied.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.noProperties): In the case where there are no CSS
 # properties to display e.g. due to search criteria this message is
 # displayed.
 
-# LOCALIZATION NOTE (inspector.threePaneOnboarding.content,
-# inspector.threePaneOnboarding.learnMoreLink): This is the content shown in the 3 pane
-# inspector onboarding tooltip that is displayed on top of the 3 pane inspector toggle
-# button. %S in the content will be replaced by a link at run time with the learnMoreLink
-# string.
-inspector.threePaneOnboarding.learnMoreLink=Ətraflı öyrən
--- a/devtools/client/layout.properties
+++ b/devtools/client/layout.properties
@@ -16,31 +16,16 @@ flexbox.flexContainer=Flex Konteyneri
 # LOCALIZATION NOTE) (flexbox.flexItemOf): The accordion header for the Flexbox panel
 # when a flex item is selected. %s represents the flex container selector.
 flexbox.flexItemOf=%S flex elementi
 
 # LOCALIZATION NOTE (flexbox.noFlexboxeOnThisPage): In the case where there are no CSS
 # flex containers to display.
 flexbox.noFlexboxeOnThisPage=Davam etmək üçün Flex konteyneri və ya elementini seçin.
 
-# LOCALIZATION NOTE (flexbox.overlayFlexbox): Header for the list of flex container
-# elements if only one item can be selected.
-flexbox.overlayFlexbox=Flexbox-u üstə qoy
-
-# LOCALIZATION NOTE (flexbox.flexContainerProperties): Header for the flex container
-# properties in the Flexbox panel.
-flexbox.flexContainerProperties=Flex Konteyneri Özəllikləri
-
-# LOCALIZATION NOTE (flexbox.contentWidth, flexbox.contentHeight, flexbox.finalWidth,
-# flexbox.finalHeight): Labels for the flex item sizing properties in the Flexbox panel.
-flexbox.contentWidth=Məzmun genişliyi:
-flexbox.contentHeight=Məzmun yüksəkliyi:
-flexbox.finalWidth=Yekun genişlik:
-flexbox.finalHeight=Yekun yüksəklik:
-
 # LOCALIZATION NOTE (layout.cannotShowGridOutline, layout.cannotSHowGridOutline.title):
 # In the case where the grid outline cannot be effectively displayed.
 layout.cannotShowGridOutline=Bu tor üçün kontur göstərilə bilmir
 layout.cannotShowGridOutline.title=Seçilmiş torun konturu effektiv olaraq münasib sxem panelində yerləşdirilə bilmir.
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.displayAreaNames): Label of the display area names setting
 # option in the CSS Grid panel.
 layout.displayAreaNames=Sahə adlarını göstər
@@ -67,11 +52,8 @@ layout.noGridsOnThisPage=CSS Grid (Tor) bu səhifədə işlədilmir
 # LOCALIZATION NOTE (layout.overlayMultipleGrids): The header for the list of grid
 # container elements that can be highlighted in the CSS Grid panel.
 layout.overlayMultipleGrids=Torları üst-üstə yığ
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.overlayGrid): Alternate header for the list of grid container
 # elements if only one item can be selected.
 layout.overlayGrid=Toru üstə qoy
 
-# LOCALIZATION NOTE (layout.rowColumnPositions): The row and column position of a grid
-# cell shown in the grid cell infobar when hovering over the CSS grid outline.
-layout.rowColumnPositions=Sətir %S / Sütun %S
--- a/devtools/client/markers.properties
+++ b/devtools/client/markers.properties
@@ -65,8 +65,9 @@ marker.field.stack=Stack:
 # These strings are used to give a concise but readable description of a GC reason.
 marker.gcreason.label.LAST_DITCH=Yaddaş kifayət deyil
 marker.gcreason.label.DOM_IPC=IPC
 
 # The name of a nursery collection.
 
 # LOCALIZATION NOTE (marker.gcreason.description.*):
 # These strings are used to give an expanded description of why a GC occurred.
+
--- a/devtools/client/memory.properties
+++ b/devtools/client/memory.properties
@@ -358,8 +358,9 @@ heapview.empty=Boş.
 # LOCALIZATION NOTE (shortest-paths.header): The header label for the shortest
 # paths pane.
 
 # LOCALIZATION NOTE (shortest-paths.select-node): The message displayed in the
 # shortest paths pane when a node is not yet selected.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tree-map.node-count): The label for the count value of a
 # node in the tree map
+
--- a/devtools/client/menus.properties
+++ b/devtools/client/menus.properties
@@ -39,21 +39,16 @@ browserToolboxMenu.label = Səyyah Alət Qutusu
 browserToolboxMenu.accesskey = e
 
 # LOCALIZATION NOTE (browserContentToolboxMenu.label): This is the label for the
 # application menu item that opens the browser content toolbox UI in the Tools menu.
 # This toolbox allows to debug the chrome of the content process in multiprocess builds.
 browserContentToolboxMenu.label = Səyyah Məzmunu Alət Qutusu
 browserContentToolboxMenu.accesskey = x
 
-# LOCALIZATION NOTE (toggleProfilerButtonMenu.label): This is the label for the
-# application menu item that toggles the profiler button to record performance profiles.
-toggleProfilerButtonMenu.label = Profayler alət sətri ikonunu aktivləşdir
-toggleProfilerButtonMenu.accesskey = P
-
 webide.label = WebIDE
 webide.accesskey = W
 
 devtoolsWebReplay.label = Web Replay
 devtoolsRecordNewTab.label = Yeni qeyd vərəqi aç
 devtoolsReloadAndRecordTab.label = Vərəqi yenilə və qeyd et
 devtoolsSaveRecording.label = Qeydi saxla
 devtoolsReplayNewTab.label = Qeydi yeni vərəqdə aç
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -185,20 +185,16 @@ networkMenu.sizeUnavailable=—
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeCached): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred of a request is
 # cached.
 
 # LOCALIZATION NOTE (networkMenu.sizeServiceWorker): This is the label displayed
 # in the network menu specifying the transferred of a request computed
 # by a service worker.
 
-# LOCALIZATION NOTE (networkMenu.totalMS): This is the label displayed
-# in the network menu specifying the time for a request to finish (in milliseconds).
-networkMenu.totalMS=→ %S ms
-
 # This string is used to concatenate tooltips (netmonitor.waterfall.tooltip.*)
 # in the requests waterfall for total time (in milliseconds). \\u0020 represents
 # a whitespace. You can replace this with a different character, e.g. an hyphen
 # or a period, if a comma doesn't work for your language.
 netmonitor.waterfall.tooltip.separator=,\u0020
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.waterfall.tooltip.total): This is part of the tooltip
 # displayed in the requests waterfall for total time (in milliseconds).
@@ -805,24 +801,16 @@ netmonitor.context.copyUrl.accesskey=U
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyUrlParams): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request's url parameters
 netmonitor.context.copyUrlParams=URL Parametrlərini Köçür
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey): This is the access key
 # for the Copy URL Parameters menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyUrlParams.accesskey=P
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyPostData): This is the label displayed
-# on the context menu that copies the selected request's post data
-netmonitor.context.copyPostData=POST Məlumatlarını Köçür
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyPostData.accesskey): This is the access key
-# for the Copy POST Data menu item displayed in the context menu for a request
-netmonitor.context.copyPostData.accesskey=D
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData): This is the label displayed
 # on the context menu that copies the selected request's data
 netmonitor.context.copyRequestData=%S məlumatlarını köçür
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.copyRequestData.accesskey): This is the access key
 # for the Copy POST/PATCH/PUT/DELETE Data menu item displayed in the context menu for a request
 netmonitor.context.copyRequestData.accesskey=D
 
@@ -1043,8 +1031,9 @@ netmonitor.cache.expires=Vaxtı bitmə
 # last fetched date/time of the cached object.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.lastModified): This is the label text for the
 # last modified date/time of the cached object.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.cache.device): This is the label text for the device
 # where a cached object was fetched from (e.g. "disk").
 netmonitor.cache.device=Cihaz
+
--- a/devtools/client/responsive.properties
+++ b/devtools/client/responsive.properties
@@ -6,49 +6,29 @@
 # available from the Web Developer sub-menu -> 'Responsive Design Mode'.
 #
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.editDeviceList): option displayed in the device
-# selector
-responsive.editDeviceList=Siyahını redaktə et…
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.editDeviceList2): Context menu item displayed in the
 # device selector.
 responsive.editDeviceList2=Siyahını redaktə et…
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.exit): Tooltip text of the exit button.
 responsive.exit=Uyğunlaşan Dizayn Rejimini Qapat
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.rotate): Tooltip text of the rotate button.
 responsive.rotate=Görünüş ekranını döndər
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceListLoading): placeholder text for
-# device selector when it's still fetching devices
-responsive.deviceListLoading=Yüklənir…
-
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceListError): placeholder text for
-# device selector when an error occurred
-responsive.deviceListError=Siyahı mövcud deyil
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.done): Button text in the device list modal
 responsive.done=Hazır
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.noDeviceSelected): placeholder text for the
-# device selector
-responsive.noDeviceSelected=cihaz seçilməyib
-
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.title): the title displayed in the global
-# toolbar
-responsive.title=Uyğunlaşan Dizayn Rejimi
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.responsiveMode): Placeholder text for the
 # device selector.
 responsive.responsiveMode=Adaptiv
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.enableTouch): Tooltip text for the touch
 # simulation button when it's disabled.
 responsive.enableTouch=Toxunuş simulyasiyasını aktivləşdir
 
@@ -85,83 +65,49 @@ responsive.devicePixelRatio.auto=Cihazın piksel əmsalı avtomatik olaraq %1$S tərəfindən seçilib
 # device).
 responsive.customDeviceName=Fərdi Cihaz
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.customDeviceNameFromBase): Default value in a
 # form to add a custom device based on the properties of another. %1$S is the
 # name of the device we're staring from, such as "Apple iPhone 6".
 responsive.customDeviceNameFromBase=%1$S (Fərdi)
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.addDevice): Button text that reveals a form to
-# be used for adding custom devices.
-responsive.addDevice=Cihaz Əlavə et
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderName): Label of form field for the
 # name of a new device. The available width is very low, so you might see
 # overlapping text if the length is much longer than 5 or so characters.
 responsive.deviceAdderName=Adı
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderSize): Label of form field for the
 # size of a new device. The available width is very low, so you might see
 # overlapping text if the length is much longer than 5 or so characters.
 responsive.deviceAdderSize=Ölçüsü
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderPixelRatio): Label of form field for
-# the device pixel ratio of a new device. The available width is very low, so you
-# might see overlapping text if the length is much longer than 5 or so
-# characters.
-responsive.deviceAdderPixelRatio=DPR
-
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderUserAgent): Label of form field for
-# the user agent of a new device. The available width is very low, so you might
-# see overlapping text if the length is much longer than 5 or so characters.
-responsive.deviceAdderUserAgent=UA
-
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderTouch): Label of form field for the
-# touch input support of a new device. The available width is very low, so you
-# might see overlapping text if the length is much longer than 5 or so
-# characters.
-responsive.deviceAdderTouch=Toxun
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceAdderSave): Button text that submits a
 # form to add a new device.
 responsive.deviceAdderSave=Saxla
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.deviceDetails): Tooltip that appears when
 # hovering on a device in the device modal. %1$S is the width of the device.
 # %2$S is the height of the device. %3$S is the device pixel ratio value of the
 # device. %4$S is the user agent of the device. %5$S is a boolean value
 # noting whether touch input is supported.
 responsive.deviceDetails=Ölçü: %1$S x %2$S\nDPR: %3$S\nUA: %4$S\nToxunuş: %5$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.devicePixelRatioOption): UI option in a menu to configure
 # the device pixel ratio. %1$S is the devicePixelRatio value of the device.
 responsive.devicePixelRatioOption=DPR: %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadConditions.label): Label on button to open a menu
-# used to choose whether to reload the page automatically when certain actions occur.
-responsive.reloadConditions.label=Yenilə…
-
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadConditions.title): Title on button to open a menu
-# used to choose whether to reload the page automatically when certain actions occur.
-responsive.reloadConditions.title=Səhifənin hansı əməliyyat baş verdiyində avtomatik yenilənəcəyini seçin
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadConditions.touchSimulation): Label on checkbox used
 # to select whether to reload when touch simulation is toggled.
 responsive.reloadConditions.touchSimulation=Toxunma simulyasiyası çevirildiyində yenilə
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadConditions.userAgent): Label on checkbox used
 # to select whether to reload when user agent is changed.
 responsive.reloadConditions.userAgent=User agent dəyişdirildiyində yenilə
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadNotification.description): Text in notification bar
-# shown on first open to clarify that some features need a reload to apply. %1$S is the
-# label on the reload conditions menu (responsive.reloadConditions.label).
-responsive.reloadNotification.description=Cihaz simulyasiyası dəyişikliklərin tam tətbiq edilməsi üçün yenilənməlidir. DevTools üzərindəki dəyişiklikləri itirməmək üçün avtomatik yeniləmələr öndən söndürülüb. Yeniləməni “%1$S” menyusundan aktivləşdirə bilərsiz.
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadNotification.description2): Text in notification bar
 # shown on first open to clarify that some features need a reload to apply.
 responsive.reloadNotification.description2=Cihaz simulyasiyası dəyişikliklərini dəqiq tərtib etmək üçün yeniləmək tələb edilir. DevTools üzərindəki dəyişiklikləri itirməmək üçün avtomatik yeniləmə söndürülüb. Yeniləmələri Tənzimləmələr menyusundan aktivləşdirə bilərsiz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.leftAlignViewport): Label on checkbox used in the settings
 # menu.
 responsive.leftAlignViewport=Sol-sıra görünüşü
 
@@ -170,8 +116,9 @@ responsive.leftAlignViewport=Sol-sıra görünüşü
 # Responsive Design Mode.
 responsive.settingOnboarding.content=Yeni: Burada sol düzülüşə keçin və ya yeniləmə növlərini redaktə edin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.customUserAgent): This is the placeholder for the user
 # agent input in the responsive design mode toolbar.
 responsive.customUserAgent=Fərdi İstifadəçi Vəkli
 
 responsive.showUserAgentInput=İstifadəçi vəklini göstər
+
--- a/devtools/client/scratchpad.properties
+++ b/devtools/client/scratchpad.properties
@@ -83,8 +83,9 @@ propertiesFilterPlaceholder=Xassələri filtrlə
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
 # a new user of the developer tools pastes code into the console
 # %1 is the text of selfxss.okstring
 
 # LOCALIZATION NOTE (selfxss.okstring): the string to be typed
 # in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
 # Please avoid using non-keyboard characters here
 selfxss.okstring=yapışdırmağa icazə ver
+
--- a/devtools/client/shared.properties
+++ b/devtools/client/shared.properties
@@ -1,11 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (dimensions): This is used to display the dimensions
 # of a node or image, like 100×200.
 dimensions=%S×%S
 
-# LOCALIZATION NOTE (sideMenu.groupCheckbox.tooltip): This is used in the SideMenuWidget
-# as the default tooltip of a group checkbox
-sideMenu.groupCheckbox.tooltip=Bu qrupda olan bütün xanaları çevir
\ No newline at end of file
--- a/devtools/client/sourceeditor.dtd
+++ b/devtools/client/sourceeditor.dtd
@@ -1,16 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Source Editor component
  - strings. The source editor component is used within the Scratchpad and
  - Style Editor tools. -->
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Source Editor component
+ - strings. The source editor component is used within the Style Editor. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
--- a/devtools/client/sourceeditor.properties
+++ b/devtools/client/sourceeditor.properties
@@ -2,16 +2,20 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Source Editor component.
 # This component is used whenever source code is displayed for the purpose of
 # being edited, inside the Firefox developer tools - current examples are the
 # Scratchpad and the Style Editor tools.
 
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Source Editor component.
+# This component is used whenever source code is displayed for the purpose of
+# being edited, inside the Firefox developer tools (like Style Editor).
+
 # LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
 # in English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
 # on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to search for a string in the code. You can
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -60,22 +60,16 @@ webConsoleCmd.accesskey=W
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 ToolboxDebugger.label=Sazlayıcı
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 
-# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.tooltip2):
-# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
-# displayed inside the developer tools window..
-# A keyboard shortcut for JS Debugger will be shown inside brackets.
-ToolboxDebugger.tooltip2=JavaScript Sazlayıcı (%S)
-
 # LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 debuggerMenu.accesskey=D
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the style editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 
@@ -109,21 +103,16 @@ open.accesskey=l
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 
-# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.label):
-# This string is displayed in the title of the tab when the Web Audio Editor
-# is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
-ToolboxWebAudioEditor1.label=Web Audiosu
-
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebAudioEditor1.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Web Audio Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
@@ -237,22 +226,16 @@ accessibility.label=Əlçatanlıq
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 accessibility.panelLabel=Əlçatanlıq Paneli
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.accesskey)
 # Used for the menuitem in the tool menu
 accessibility.accesskey=y
 
-# LOCALIZATION NOTE (accessibility.tooltip2):
-# This string is displayed in the tooltip of the tab when the Accessibility is
-# displayed inside the developer tools window.
-# Keyboard shortcut for Accessibility panel will be shown inside the brackets.
-accessibility.tooltip2=Əlçatanlıq
-
 # LOCALIZATION NOTE (application.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Application panel
 # is displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 application.label=Tətbiqetmə
 
 # LOCALIZATION NOTE (application.panelLabel):
 # This is used as the label for the toolbox panel.
 application.panelLabel=Tətbiqetmə Paneli
--- a/devtools/client/storage.properties
+++ b/devtools/client/storage.properties
@@ -82,8 +82,9 @@ storage.popupMenu.deleteAllFromLabel=“%S” üzərindən hər şeyi sil
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.expandPane):
 # This is the tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is closed.
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.collapsePane):
 # This is the tooltip for the button that collapses the right panel in the
 # storage UI when the panel is open.
+
--- a/devtools/client/styleeditor.dtd
+++ b/devtools/client/styleeditor.dtd
@@ -10,43 +10,28 @@
   A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
   on web development on the web. -->
 
 <!ENTITY newButton.label      "Yeni">
 <!ENTITY newButton.tooltip     "Sənədə yeni stil örtüyü yarat və birləşdir">
 <!ENTITY newButton.accesskey    "N">
 
 <!ENTITY importButton.label     "İdxal et…">
+
 <!ENTITY importButton.tooltip    "Sənədə mövcud stil örtüyünü idxal et və birləşdir">
 <!ENTITY importButton.accesskey   "a">
 
 <!ENTITY visibilityToggle.tooltip  "Stil örtüyü görünməsini çevir">
 
 <!ENTITY saveButton.label      "Saxla">
 <!ENTITY saveButton.tooltip     "Bu stil səhifəsini bir fayla saxla">
 <!ENTITY saveButton.accesskey    "S">
 
 <!ENTITY optionsButton.tooltip   "Stil Redaktoru seçimləri">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.label): This is the label on the context
-   menu item to toggle showing original sources in the editor. -->
-<!ENTITY showOriginalSources.label   "Orijinal mənbələri göstər">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (showOriginalSources.accesskey): This is the access key for
-   the menu item to toggle showing original sources in the editor. -->
-<!ENTITY showOriginalSources.accesskey "o">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (showMediaSidebar.label): This is the label on the context
-   menu item to toggle showing @media rule shortcuts in a sidebar. -->
-<!ENTITY showMediaSidebar.label   "@media yan panelini göstər">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (showMediaSidebar.accesskey): This is the access key for
-   the menu item to toggle showing the @media sidebar. -->
-<!ENTITY showMediaSidebar.accesskey   "m">
-
 <!-- LOCALICATION NOTE (mediaRules.label): This is shown above the list of @media rules
   in each stylesheet editor sidebar. -->
 <!ENTITY mediaRules.label      "@media qaydaları">
 
 <!ENTITY editorTextbox.placeholder "CSS-i bura yazın.">
 
 <!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet.label): This is shown when a page has no
   stylesheet. -->
--- a/devtools/client/toolbox-options.ftl
+++ b/devtools/client/toolbox-options.ftl
@@ -6,23 +6,25 @@
 ### Localization for Developer Tools options
 
 
 ## Default Developer Tools section
 
 # The label for the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
 # added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool installed by add-ons.
 options-select-additional-tools-label = Əlavələr tərəfindən quraşdırılmış Tərtibatçı Alətləri
+
 # The label for the heading of the radiobox corresponding to the theme
 options-select-dev-tools-theme-label = Mövzular
 
 ## Inspector section
 
 # The heading
 options-context-inspector = İnspektor
+
 # The label for the checkbox option to show user agent styles
 options-show-user-agent-styles-label = Səyyah Stillərini Göstər
 options-show-user-agent-styles-tooltip =
   .title = Bunu aktiv etsəniz səyyah tərəfindən yüklənən ön-qurulu stillər göstəriləcək.
 
 ## "Default Color Unit" options for the Inspector
 
 options-default-color-unit-hex = Hex
@@ -37,27 +39,30 @@ options-styleeditor-label = Stil Redakto
 
 ## Screenshot section
 
 
 ## Editor section
 
 # The heading
 options-sourceeditor-label = Redaktor Nizamlamaları
+
 options-sourceeditor-keybinding-default-label = Standart
 
 ## Advanced section
 
 # The heading
 options-context-advanced-settings = Təkmilləşmiş tənzimləmələr
+
 # The label for checkbox that toggles JavaScript on or off
 options-disable-javascript-label = JavaScript-i söndür *
+
 # The label for checkbox that toggles chrome debugging, i.e. the devtools.chrome.enabled preference
 options-enable-chrome-label = Səyyah chrome-u və əlavə sazlama alət qutularını aktivləşdir
+
 # The label for checkbox that toggles remote debugging, i.e. the devtools.debugger.remote-enabled preference
 options-enable-remote-label = Uzaq sazlamanı aktivləşdir
+
 # The message shown for settings that trigger page reload
 options-context-triggers-page-refresh = * Ancaq bu sessiyada, səhifəni yenidən yükləyir
 
 ##
 
-# The heading for the Debugger section
-options-debugger-label = Sazlayıcı
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -25,25 +25,16 @@ toolbox.label=Tərtibatçı Alətləri
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
 # Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
 # Needs to match scratchpad.keycode from browser.dtd
 scratchpad.keycode=VK_F4
 
-# LOCALIZATION NOTE (browserConsoleCmd.commandkey)
-# Used for toggling the browser console from the detached toolbox window
-# Needs to match browserConsoleCmd.commandkey from browser.dtd
-browserConsoleCmd.commandkey=j
-
-# LOCALIZATION NOTE (pickButton.tooltip)
-# This is the tooltip of the pick button in the toolbox toolbar
-pickButton.tooltip=Səhifədən bir element seçin
-
 # LOCALIZATION NOTE (sidebar.showAllTabs.tooltip)
 # This is the tooltip shown when hover over the '…' button in the tabbed side
 # bar, when there's no enough space to show all tabs at once
 sidebar.showAllTabs.tooltip=Bütün vərəqlər
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.noContentProcessForTab.message)
 # Used as a message in the alert displayed when trying to open a browser
 # content toolbox and there is no content process running for the current tab
@@ -161,8 +152,9 @@ toolbox.allToolsButton.tooltip=Digər aləti seç
 # the web console when there is a failure to fetch or parse an
 # original source that was mentioned in a source map.
 # The text of the error: %1$S
 # The URL of the source: %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.options.enableNewDebugger.label): Label of the options panel
 # checkbox to enable the new debugger frontend. Displayed only in Nightly and local
 # builds.
+
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -4,17 +4,39 @@
 # LOCALIZATION NOTE
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 # LOCALIZATION NOTE (browserConsole.title): shown as the
 # title when opening the browser console popup
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+# LOCALIZATION NOTE
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+# LOCALIZATION NOTE (browserConsole.title): shown as the
+# title when opening the browser console popup
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+# LOCALIZATION NOTE
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 browserConsole.title=Səyyah Konsolu
+
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleXhrIndicator): the indicator displayed before
 # a URL in the Web Console that was requested using an XMLHttpRequest.
 webConsoleXhrIndicator=XHR
@@ -32,39 +54,30 @@ stacktrace.anonymousFunction=<anonim>
 # indicate that a given stack frame has an async parent.
 # %S is the "Async Cause" of the frame.
 
 # LOCALIZATION NOTE (timeLog): this string is used to display the result of
 # the console.timeLog() call. Parameters: %1$S is the name of the timer, %2$S
 # is the number of milliseconds.
 timeLog=%1$S: %2$Sms
 
-# LOCALIZATION NOTE (timeEnd): this string is used to display the result of
-# the console.timeEnd() call. Parameters: %1$S is the name of the timer, %2$S
-# is the number of milliseconds.
-timeEnd=%1$S: %2$Sms
-
 # LOCALIZATION NOTE (consoleCleared): this string is displayed when receiving a
 # call to console.clear() to let the user know the previous messages of the
 # console have been removed programmatically.
 consoleCleared=Konsol təmizləndi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noCounterLabel): this string is used to display
 # count-messages with no label provided.
 
 # LOCALIZATION NOTE (counterDoesntExist): this string is displayed when
 # console.countReset() is called with a counter that doesn't exist.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noGroupLabel): this string is used to display
 # console.group messages with no label provided.
 
-# LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.blank): this string is used when inputnode
-# string containing anchor doesn't matches to any property in the content.
-Autocomplete.blank= <- nəticə yoxdur
-
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Web
 # Console fails to connect to the server due to a timeout.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Xassələri filtrlə
 
@@ -168,16 +181,17 @@ webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 # output.
 webconsole.menu.selectAll.label=Hamısını seç
 webconsole.menu.selectAll.accesskey=A
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
 # Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
 # opens the webconsole sidebar for the logged variable.
 webconsole.menu.openInSidebar.label=Kənar paneldə aç
+
 webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=V
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.clearButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the clear logs button in the console top toolbar bar.
 # Clicking on it will clear the content of the console.
 webconsole.clearButton.tooltip=Web Konsolu çıxışını təmizlə
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.toggleFilterButton.tooltip)
@@ -256,8 +270,10 @@ webconsole.enablePersistentLogs.tooltip=Əgər bunu aktivləşdirsəz, yeni səhifəyə keçdiyinizdə çıxışlar (nəticələr) təmizlənməyəcək
 # Parameters: %S is the new URL.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSplitConsoleButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button of the split console.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSidebarButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button of the sidebar.
 webconsole.closeSidebarButton.tooltip=Yan paneli qapat
+
+
--- a/devtools/client/webide.dtd
+++ b/devtools/client/webide.dtd
@@ -61,17 +61,16 @@
 <!ENTITY key_zoomout "-">
 <!ENTITY key_resetzoom "0">
 
 <!ENTITY projectPanel_myProjects "Layihələrim">
 <!ENTITY projectPanel_tabs "Vərəqlər">
 <!ENTITY runtimePanel_usb "USB Cihazlar">
 <!ENTITY runtimePanel_wifi "Wi-Fi Cihazlar">
 <!ENTITY runtimePanel_other "Digər">
-<!ENTITY runtimePanel_noadbhelper "ADB Köməkçisini Qur">
 <!ENTITY runtimePanel_nousbdevice "Cihazlarınızı görə bilmirsiz?">
 <!ENTITY runtimePanel_refreshDevices_label "Cihazları yenilə">
 
 <!-- Lense -->
 <!ENTITY details_valid_header "doğru">
 <!ENTITY details_warning_header "xəbərdarlıqlar">
 <!ENTITY details_error_header "xətalar">
 <!ENTITY details_description "Açıqlama">
@@ -124,8 +123,9 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_no_scanner): Link text to assist users with
   devices that can't scan a QR code. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_yes_scanner): Link text to assist users with
   devices that can scan a QR code. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_token_request): Instructions requesting the
   user to transfer authentication info by transferring a token. -->
 
 <!-- Logs panel -->
+
--- a/devtools/client/webide.properties
+++ b/devtools/client/webide.properties
@@ -29,26 +29,27 @@ project_tab_loading=Yüklənir…
 
 
 # Variable: runtime app build ID (looks like this %Y%M%D format) and firefox build ID (same format)
 
 # Variable: runtime app version (looks like this 52.a3) and firefox version (same format)
 
 addons_stable=stabil
 addons_unstable=qeyri-stabil
+
 addons_install_button=quraşdır
 addons_uninstall_button=sil
-addons_adb_label=ADB Helper Əlavəsi
 addons_adb_warning=Bu əlavə olmadan USB cihazlar aşkarlanmayacaq
 addons_status_unknown=?
 addons_status_installed=Quraşdırıldı
 addons_status_uninstalled=Quraşdırılmayıb
 addons_status_preparing=hazırlanır
 addons_status_downloading=endirilir
 addons_status_installing=quraşdırılır
 
 runtimedetails_checkno=xeyr
 runtimedetails_checkyes=bəli
 
 # Validation status
 status_tooltip=Yoxlama durumu: %1$S
 
 # Device preferences and settings
+
--- a/devtools/shared/accessibility.properties
+++ b/devtools/shared/accessibility.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (accessibility.contrast.ratio): A title text for the color contrast
 # ratio description, used by the accessibility highlighter to display the value. %S in the
 # content will be replaced by the contrast ratio numerical value.
 accessibility.contrast.ratio=Kontrast: %S
+
--- a/devtools/shared/highlighters.properties
+++ b/devtools/shared/highlighters.properties
@@ -4,8 +4,9 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE This file contains strings used in highlighters.
 # Highlighters are visualizations that DevTools draws on top of content to aid
 # in understanding content sizing, etc.
 
 # LOCALIZATION NOTE (grid.rowColumnPositions): The row and column position of a grid
 # cell shown in the grid cell infobar when hovering over the CSS grid outline.
 grid.rowColumnPositions=Sətir %S / Sütun %S
+
--- a/devtools/shared/screenshot.properties
+++ b/devtools/shared/screenshot.properties
@@ -109,8 +109,9 @@ screenshotCopied=Ekran görüntüsü mübadilə buferinə köçürüldü.
 # 'node' parameter to the 'inspect' command. Displayed when the
 # --help flag is passed to the `screenshot command.
 inspectNodeDesc=CSS seçici
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeManual) A fuller description of the 'node'
 # parameter to the 'inspect' command. Displayed when the --help flag is
 # passed to the `screenshot command.
 inspectNodeManual=Tək elementi göstərən document.querySelector ilə işlədiləcək CSS seçici
+
--- a/devtools/startup/aboutDevTools.ftl
+++ b/devtools/startup/aboutDevTools.ftl
@@ -8,28 +8,31 @@ enable-inspect-element-title = Element İnspektorunu işlətmək üçün Firefox Tərtibatçı Alətlərini aktivləşdirin
 enable-inspect-element-message = Tərtibatçı Alətlərinin İnspektoru ilə HTML və CSS-i yoxlayın və dəyişdirin.
 enable-about-debugging-message = Firefox Tərtibatçı Alətləri ilə WebExtension, web worker, service worker və daha bir çox şeyi tərtib edin və sazlayın.
 enable-key-shortcut-message = Tərtibatçı Alətləri qısa yolunu aktivləşdirdiniz. Əgər bu səhvən oldusa, bu vərəqi qapata bilərsiz.
 enable-menu-message = İnspektor və Sazlayıcı kimi alətlərlə saytınızın HTML, CSS və JavaScript-ini mükəmməlləşdirin.
 enable-common-message = İlkin vəziyyətdə səyyahınız üzərində sizə daha çox idarə verə bilmək üçün Firefox Tərtibatçı Alətləri sönülü gəlir.
 enable-learn-more-link = Tərtibatçı Alətləri haqqında ətraflı öyrən
 enable-enable-button = Tərtibatçı Alətlərini Aktivləşdir
 enable-close-button = Bu vərəqi qapat
+
 welcome-title = Firefox Tərtibatçı Alətlərinə Xoş Gəldiniz!
 newsletter-title = Mozilla Tərtibatçı Qəzeti
 newsletter-message = Tərtibatçı xəbərləri, məsləhət və qaynaqlar birbaşa gələn qutunuza göndərilsin.
 newsletter-email-placeholder =
   .placeholder = E-poçt
 newsletter-privacy-label = Mozillanın bu <a data-l10n-name="privacy-policy">Məxfilik Siyasəti</a>ndə izah edildiyi kimi işlətməsinə razıyam.
 newsletter-subscribe-button = Abunə ol
 newsletter-thanks-title = Təşəkkürlər!
 newsletter-thanks-message = Əgər daha öncə Mozilla ilə əlaqəli xəbər lentinə abunəlik təsdiqləməmisinizsə bunu etməyiniz tələb edilir. Lütfən daxil olanlar və ya spam qutunuzu e-poçtumuz üçün yoxlayın.
+
 footer-title = Firefox Developer Edition
 footer-message = Tərtibatçı Alətlərindən daha çoxunu istəyirsiniz? Xüsusilə tərtibatçılar və müasir iş axışları üçün yaradılmış Firefox səyyahını yoxlayın.
 footer-learn-more-link = Ətraflı öyrən
+
 features-learn-more = Ətraflı öyrən
 features-inspector-title = İnspektor
 features-inspector-desc = Mükəmməl maketlər hazırlamaq üçün kodunuzu inspektorla yoxlayın və düzəldin. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
 features-console-title = Konsol
 features-console-desc = CSS, JavaScript, təhlükəsizlik və şəbəkə xətalarını izləyin. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
 features-debugger-title = Sazlayıcı
 features-debugger-desc = Framework-ünüzü dəstəkləyən güclü JavaScript sazlayıcısı. <a data-l10n-name="learn-more">{ features-learn-more }</a>
 features-network-title = Şəbəkə
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -314,18 +314,16 @@ LargeAllocationNonGetRequest=Yüklənmə GET xarici bir istək tərəfindən başladıldığı üçün Large-Allocation başlığı nəzərə alınmadı.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
 LargeAllocationNotOnlyToplevelInTabGroup=Bu pəncərənin məzmununa çərçivə və ya window.opener üzərindən istinad edən başqa bir pəncərə olduğu üçün Large-Allocation başlığı nəzərə alınmadı.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationNonE10S=Sənəd proses xaricində yüklənmədiyi üçün Large-Allocation başlığı nəzərə alınmadı.
 GeolocationInsecureRequestIsForbidden=Coğrafi mövqe istəyinə ancaq təhlükəsiz məzmundan icazə verilir.
 NotificationsInsecureRequestIsForbidden=Bildiriş icazəsi ancaq təhlükəsiz məzmunda istənə bilər.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name.
 LargeAllocationNonWin32=Bu səhifə Large-Allocation başlığına görə yeni prosesdə yüklənmək istədi, amma Large-Allocation prosesinin başladılması Win32 xarici platformalarda söndürülüb.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate xml:base.
-XMLBaseAttributeWarning=xml:base atributunun istifadəsi köhnəlib və tezliklə dəstəklənməyəcək. Lütfən bunun istifadəsini qaldırın.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "content", "Window", and "window.top"
 WindowContentUntrustedWarning=Window obyektlərinin ‘content’ atributunun vaxtı çıxıb. Lütfən əvəzinə ‘window.top’ işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element that starts the loop, the second %S is the element's ID.
 SVGRefLoopWarning=<%S> SVG-sində (ID: “%S”) istinad dövrü var.
 # LOCALIZATION NOTE: The first %S is the tag name of the element in the chain where the chain was broken, the second %S is the element's ID.
 SVGRefChainLengthExceededWarning=Çox uzun olan <%S> SVG istinad zənciri “%S” ID-li elementdə buraxıldı.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceEmpty=<script> elementinin ‘%S’ atributu boşdur.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -2,16 +2,17 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 MimeNotCss=Sylesheet %1$S yüklənə bilmədi, çünki onun MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.
 MimeNotCssWarn=Stylesheet %1$S CSS olaraq yüklənib, amma MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.
 
 PEUnexpEOF2=%1$S axtarılarkən gözlənlməyən fayl sonu ilə qarşlaşıldı.
 PEParseRuleWSOnly=Qayda olaraq şərh edilməsi üçün yalnız boşluqdan ibarət sətir yaradıldı.
+
 PEDeclDropped=İfadə endirildi.
 PEDeclSkipped=Sonrakı ifadəyə keçildi.
 PEUnknownProperty=Naməlum xüsusiyyət '%1$S'.
 PEValueParsingError='%1$S' dəyəri emal edilərkən səhv baş verdi.
 PEExpectEndValue=Dəyər sonu gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
 PERuleTrailing=Qayda sonu gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
 PESkipAtRuleEOF2=at-rule sonu
 PEUnknownAtRule=Təyin edilməmiş at-rule veya '%1$S' at-rule emalında səhv.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -33,8 +33,9 @@ CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D=‘transform-style: preserve-3d’ transformasiyalarının animasiyaları kompozitor üzərində oynadıla bilmir
 ##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
 ## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformSVG=SVG transformasiyalı elementlər üzərində ‘transform’ animasiyası kompozitor üzərində oynadıla bilmir
 CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=‘transform’ animasiyaları kompozitorda həndəsi xassələrin eyni element üzərində oynadılması ilə eyni vaxtda oynadıla bilməz
 CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations=‘transform’ animasiyası kompozitorda oynadıla bilmir, çünki, bu eyni vaxtda oynadılmağa başlamış həndəsi xassələrlə sinxronlaşmalıdır
 CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive=Animasiyalar kompozitorda oxudula bilmir, çünki, çərçivə ‘transform’ animasiyası üçün aktiv olaraq işarətlənməyib
 CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive=Animasiyalar kompozitorda oxudula bilmir, çünki, çərçivə ‘opacity’ animasiyası üçün aktiv olaraq işarətlənməyib
 CompositorAnimationWarningHasRenderingObserver=Animasiyalar kompozitorda oxudula bilmir, çünki, elementin rendering izləyiciləri var (-moz-element və ya SVG clipping/masking)
+
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -14,16 +14,17 @@ pagenumber=%1$d
 ## @page_total The total number of pages
 #LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
 # Place the word %ld where the page number and number of pages should be
 # The first %ld will receive the the page number
 # the second %ld will receive the total number of pages
 pageofpages=%1$d -> %2$d
 
 noprinter=İstifadə üçün printer yoxdur.
+
 PrintToFile=Fayla çap et
 noPrintFilename.title=Fayl adı yoxdur
 noPrintFilename.alert="Fayla Çap Et" seçmisiniz, amma fayl adı boşdur!
 fileConfirm.exists=%S faylı mövcuddur.\nÜstünə yazmaq istəyirsiniz?
 print_error_dialog_title=Printer səhvi
 printpreview_error_dialog_title=Çapa Ön Baxış Səhvi
 
 # Printing error messages.
--- a/dom/chrome/layout/xul.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xul.properties
@@ -1,8 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 MissingOverlay=%1$S yüklənməsi uğursuz oldu.
+
 PINotInProlog=<?%1$S?>  təlimatların, giriş bölməsi xaricində heç bir təsiri yoxdur (bxn. Bugzilla: Səhv 360119).
 NeededToWrapXUL=%1$S elementinin XUL qutusuna sətiriçi bir %2$S altı daxildir, bu səbəblə bütün altları bir blokda toplandı.
 NeededToWrapXULInlineBox=%1$S elementinin XUL qutusuna sətir üçün bir %2$S altı daxildir, bu səbəblə bütün altları bir blokda toplandı. Bu vəziyyət adətən "display: -moz-inline-box" yerinə "display: -moz-inline-box; display: inline-block" istifadə edilərək düzəldilə bilər.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 CheckLoadURIError = Təhlükəsizlik səhvi: %S məzmunu %S yükləyə bilməz və ya başqa yerə bağlana bilməz.
 CheckSameOriginError = Təhlükəsizlik səhvi: %S məzmunu %S dəki heç bir məlumatı yükləyə bilməz.
-ExternalDataError = Təhlükəsizlik Xətası: %S ünvanındakı məzmun %S yükləməyə çalışdı, amma şəkil olaraq işləndikdə xarici, əlavə məlumat yükləyə bilməz.
+ExternalDataError = Təhlükəsizlik Xətası: %S ünvanındakı məzmun %S yükləməyə çalışdı, amma şəkil olaraq işləndikdə xarici, əlavə məlumat yükləyə bilməz. 
 
 # LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
 # %1$S is the origin of the script which was denied access.
 # %2$S is the type of object it was.
 # %3$S is the property of that object that access was denied for.
 # %4$S is the origin of the object access was denied to.
 GetPropertyDeniedOrigins = <%4$S> qaynağından %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> üçün bloklandı.
 # LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
@@ -102,11 +102,12 @@ CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%5$S>) hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> (document.domain göstərilmədi) tərəfindən istifadəsi bloklandı.
 #   don't translate "document.domain"
 # %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
 #   don't translate "document.domain".
 CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%6$S>) hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> (document.domain=<%5$S>) tərəfindən istifadəsi bloklandı.
 
 GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, istənən xüsusiyyət: %S.%S
 SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, dəyişdirilmək istənən xüsusiyyət: %S.%S
 CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, istifadə olunmaq istənən metod: %S.%S
+
 CreateWrapperDenied = %S sinifinin obyekti üçün Wrapper yaradılması istəyi rədd edildi.
 CreateWrapperDeniedForOrigin = %1$S sinifinin obyekti üçün Wrapper yaradılması <%2$S> istəyi rədd edildi
 ProtocolFlagError = Xəbərdarlıq: '%S' əlaqə qaydası ilə bağlı əməliyyatları aparan proqram heç bir məxfilik politikası təqdim etmir. Hazırda bu cür əlaqə qaydalarının yüklənməsinə icazə verilsə də, artıq bu köhnəlib. Lütfən nsIProtocolHandler.idl içindəki sənədlərə baxın.
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -1,8 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # Mixed Content Blocker
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
 BlockMixedDisplayContent = "%1$S" qarışıq görüntü məzmununun yüklənməsi bloklandı
 BlockMixedActiveContent = "%1$S" qarışıq aktiv məzmununun yüklənməsi bloklandı
 
 # CORS
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
 CORSDisabled=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS sönülüdür).
@@ -73,24 +77,19 @@ IneligibleResource="%1$S" CORS-enabled və ya same-origin olmadığına görə bütünlük yoxlamasına uyğun deyil.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the invalid hash algorithm found in the attribute.
 UnsupportedHashAlg=Bütünlük atributunda dəstəklənməyən hash alqoritması: "%1$S"
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 NoValidMetadata=Bütünlük atributunda hər hansı bir düzgün meta məlumat yoxdur.
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RC4".
 WeakCipherSuiteWarning=Sayt şifrələmə üçün RC4 şifrəsi işlədir, hansı ki, köhnəlib və güvənilir deyil.
 
-#XCTO: nosniff
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options: nosniff".
-MimeTypeMismatch=“%1$S” tərəfindən olan məzmun MIME növü uyğunsuzluğu səbəbi ilə bloklandı (X-Content-Type-Options: nosniff).
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not trasnlate "nosniff".
 XCTOHeaderValueMissing=X-Content-Type-Options başlığından xəbərdarlıq: dəyər “%1$S” idi; “nosniff” göndərməyi nəzərdə tuturdunuz?
 
-BlockScriptWithWrongMimeType=“%1$S” üzərindən olan skript icazə verilməyən MIME növünə görə bloklandı.
-
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "data: URI".
 BlockTopLevelDataURINavigation=Üst səviyyə məlumata naviqasiya: URI-a icazə verilmədi (“%1$S” yüklənməsi bloklandı)
 BlockSubresourceRedirectToData=Etibarsız məlumata yönləndirmə: URI-a icazə verilmədi (“%1$S” yüklənməsi bloklandı)
 
 BlockSubresourceFTP=FTP alt qaynağının http(s) səhifəsinin içində yüklənməsinə icazə verilmir (Əngəllənən yükləmə: “%1$S”)
 
 # LOCALIZATION NOTE (BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest):
 # %1$S is the browser name "brandShortName"; %2$S is the URL of the upgraded request; %1$S is the upgraded scheme.
@@ -100,8 +99,9 @@ BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest = %1$S ‘%3$S’ işlətmək üçün ‘%2$S’ ünvanından gələn qorumasız göstərmə istəyini yeniləyir
 RunningClearSiteDataValue=Clear-Site-Data başlığı “%S” məlumatlarını təmizləməyə məcbur etdi.
 UnknownClearSiteDataValue=Clear-Site-Data başlığı tapıldı. Bilinməyən “%S” dəyəri.
 
 FeaturePolicyUnsupportedFeatureName=Özəllik Siyasəti: Dəstəklənməyən “%S” özəlliyi görünməzdən gəldi.
 # TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
 FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue= Özəllik Siyasəti: bu özəllik üçün boş icazə siyahısı görünməzdən gəldi: “%S”.
 # TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
 FeaturePolicyInvalidAllowValue=Özəllik Siyasəti: Dəstəklənməyən “%S” icazə dəyəri görünməzdən gəldi.
+
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the global menu items -->
 
 
 <!ENTITY fileMenu.label     "Fayl">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
 <!ENTITY newMenu.label      "Yeni">
 <!ENTITY newMenu.accesskey     "Y">
 
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -1,13 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY loginAtStartup.label     "Başlanğıcda yeni məqalələr üçün yoxla">
-<!ENTITY loginAtStartup.accesskey   "y">
-
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label   "Abunəlikləri idarə et…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "A">
 
 <!ENTITY feedWindowTitle.label     "Axın Hesabı Sehirbazı">
 <!ENTITY feeds.accountName       "Bloq və Xəbər axınları">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -6,17 +6,16 @@
 <!ENTITY feedSubscriptions.label   "Axın abunəlikləri">
 <!ENTITY learnMore.label       "Axınlar haqqında ətraflı öyrənin">
 
 <!ENTITY feedTitle.label       "Başlıq:">
 <!ENTITY feedTitle.accesskey     "B">
 
 <!ENTITY feedLocation.label     "Axın ünvanı:">
 <!ENTITY feedLocation.accesskey   "n">
-<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Əlavə etmək üçün düzgün axın ünvanı daxil edin">
 <!ENTITY locationValidate.label   "Təsdiqlə">
 <!ENTITY validateText.label     "Təsdiqləməni yoxla və düzgün ünvan al">
 
 <!ENTITY feedFolder.label      "Məqalələrin saxlanacağı yer:">
 <!ENTITY feedFolder.accesskey    "s">
 
 <!ENTITY quickMode.label       "Sayt səhifəsini yükləmək yerinə məqalə məzmununu göstər">
 <!ENTITY quickMode.accesskey     "g">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,34 +1,39 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 
+<!-- extracted from AccountManager.xhtml -->
+
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Hesab Tənzimləmələri">
 
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Hesab Əməliyyatları">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "H">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Poçt Hesabı Əlavə et…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "a">
 <!ENTITY addIMAccountButton.label "Söhbət Hesabı Əlavə et…">
 <!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "e">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.label "Axın Hesabı Əlavə et…">
 <!ENTITY addFeedAccountButton.accesskey "n">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.label "Digər Hesab Əlavə et…">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "g">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Əsas olaraq seç">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "a">
 <!ENTITY removeButton.label "Hesabı Sil">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "S">
+
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit.
   1ch = The width of the "0" (ZERO, U+0030) glyph for the current font.
   1em = The height of the font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
 
+<!-- AccountManager.xhtml -->
 <!ENTITY accountManager.size "width: 105ch; height: 55em;">
 
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- Entities for AccountWizard -->
 
 <!-- Entities for Account Type page -->
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -5,25 +5,32 @@
 # The button when displayed is located directly under the Thunderbird version in
 # the about dialog.
 -->
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.version): This is a warning about the experimental nature of Nightly builds. It is only shown in this version. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in this version. "It" refers to brandShortName. -->
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.*):
+# These strings are also used in the update pane of preferences.
+# See about:preferences#advanced.
+-->
+
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
 <!ENTITY community.exp.start    "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.creditslink): This is a link title that links to about:credits. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (helpus.donateLink): This is a link title that links to the thunderbird donation page -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (helpus.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY helpus.end         "">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -37,8 +37,9 @@
 #  resultSTARTTLS.
 # %4$S will be replaced with either resultSSLCertWeak or resultSSLCertOK
 #  (which should normally be empty)
 # You may adjust the strings to be a real sentence.
 # LOCALIZATION NOTE(resultOutgoing): see resultIncoming
 # LOCALIZATION NOTE(resultNoEncryption): Neither SSL/TLS nor STARTTLS. Transmission of emails in cleartext over the Internet.
 # LOCALIZATION NOTE(resultSSLCertWeak): \u0020 is just a space
 resultSSLCertOK=
+
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -126,8 +126,9 @@ stateZipSeparator=
 headingDescription=Açıqlama
 
 # For address books
 ## LOCALIZATION NOTE (addressBookTitleEdit): %S will be replaced by the the Address Book's name
 
 # For corrupt .mab files
 
 # For locked .mab files
+
--- a/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-advanced.dtd
@@ -1,21 +1,24 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- extracted from am-advanced.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServer.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpDescription.label): do not translate "SMTP" in below line -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+<!-- extracted from am-advanced.xhtml -->
+
 <!ENTITY serverDescription.label "Açıqlama: ">
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -8,21 +8,9 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Kömək">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "K">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Problemi həll etmə məlumatı">
 <!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "P">
 <!ENTITY helpSafeMode.label   "Əlavələri söndürərək yenidən başlat…">
 <!ENTITY helpSafeMode.accesskey "r">
-<!ENTITY releaseCmd2.label "Buraxılış Qeydləri">
-<!ENTITY releaseCmd2.accesskey "l">
-<!ENTITY whatsNewCmd.label "Yeniliklər">
-<!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "Y">
-<!ENTITY openHelp.label "Kömək Materialları">
-<!ENTITY openHelp.accesskey "K">
-<!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
-<!ENTITY openHelpMac.label "&brandShortName; Kömək">
-<!ENTITY openHelpMac2.commandkey  "?">
-<!ENTITY openHelpMac2.modifiers  "accel">
 
-<!ENTITY aboutMenuCmd.label "&brandShortName; Haqqında">
-<!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "H">
--- a/mail/chrome/messenger/downloadheaders.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/downloadheaders.dtd
@@ -6,15 +6,22 @@
 <!ENTITY all.accesskey   "d">
 <!--LOCALIZATION NOTE (download.label):
   consider the download.label and headers.label as a single sentence
  with the number of headers to be downloaded inserted between them:
  EXAMPLE: "Download" <some number> "headers"
  Either label could be set to null ("") if required grammatically.
 -->
 
+<!--LOCALIZATION NOTE (download.label):
+  consider the download.label and headers.label as a single sentence
+  with the number of headers to be downloaded inserted between them:
+  EXAMPLE: "Download" <some number> "headers"
+  Either label could be set to null ("") if required grammatically.
+-->
+
 <!ENTITY download.label   "Ancaq">
 <!ENTITY download.accesskey "n">
 <!--LOCALIZATION NOTE (headers.label): see note for download.label -->
 <!ENTITY headers.label   "başlıq endir">
 <!ENTITY headers.accesskey "l">
 <!ENTITY mark.label     "Qalan başlıqları oxundu olaraq işarələ">
 <!ENTITY mark.accesskey   "l">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -168,8 +168,9 @@ imapDone=
 # LOCALIZATION NOTE (imapFolderCommandFailed): Do not translate the word %S below.
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %3$S in your translation where the server response should appear.
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapServerAlert):
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the account should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the alert from the server should appear.
+
--- a/mail/chrome/messenger/mailViewList.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/mailViewList.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!--LOCALIZATION NOTE msgViewPickerOverlay.dtd UI for showing various views on a folder -->
 
 
 <!ENTITY mailViewListTitle.label "Mesaj Görünüşlərini Fərdiləşdir">
-<!ENTITY viewName.label "Görünüş Adı">
 
--- a/mail/chrome/messenger/mailViewSetup.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/mailViewSetup.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!--LOCALIZATION NOTE msgViewPickerOverlay.dtd UI for showing various views on a folder -->
 
 
 <!ENTITY mailViewSetupTitle.label "Mesaj Görünüş Tənzimləmələri">
 <!ENTITY mailViewHeading.label "Mesaj gönünüş adı:">
 <!ENTITY mailViewHeading.accesskey "e">
 <!ENTITY searchTermCaption.label "Bu görünüş seçildiyində ancaq bu mesajları göstər:">
 
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -46,18 +46,16 @@
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Şablon">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Yeni mesajları al">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "w">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Bütün hesablar">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Hazırki hesab">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "C">
-<!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Növbəti 500 xəbər mesajlarını al">
-<!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Göndərilməmiş mesajları göndər">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Abunə ol…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY deleteFolder.label "Qovluğu sil">
 <!ENTITY deleteFolder.accesskey "e">
 <!ENTITY renameFolder.label "Qovluğun adını dəyişdir…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "R">
@@ -165,16 +163,17 @@
 
 <!-- Thread Pane Tooltips -->
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!-- The key potentially conflicts with cutCmd.accessKey which is defined in
   textcontext.dtd from toolkit. Right now, both menu items can't be visible
   at the same time, but should someone enable copy/paste of message, this key
   would probably need to be changed. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contextWatchThreadMenu.accesskey):
   In the en-US locale we ran out of access keys, so there is an empty access key for
   Watch Thread. Localizers can pick a suitable key
  -->
 <!ENTITY contextWatchThreadMenu.accesskey "">
 
 <!-- Thread Pane Column Picker -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (columnPicker.resetToInbox.label):
@@ -257,8 +256,9 @@
 
 <!-- Statusbar -->
 
 <!-- Mac OS X Window Menu -->
 
 <!-- Mac OS X Application Menu (Cocoa widgets) -->
 
 <!-- Mac OS X Dock Icon pop-up menu -->
+
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -383,19 +383,16 @@ mailnews.search_date_separator=
 # the host name of the site.
 
 
 # safeModeRestart
 
 # LOCALIZATION NOTE (downloadAndInstallButton.label): %S is replaced by the
 # version of the update: "Update to 28.0".
 
-outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Qoşmaları Yenilə…
-outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=Y
-
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
@@ -420,8 +417,9 @@ outdatedpluginsMessage.updateButton.acce
 # containing more than 15 characters. %1$S is the search provider to use. %2$S
 # is the string to search for, truncated to 15 characters.
 
 # LOCALIZATION NOTE (aboutDialog.architecture.*):
 # The sixtyFourBit and thirtyTwoBit strings describe the architecture of the
 # current Thunderbird build: 32-bit or 64-bit. These strings are used in parentheses
 # after the Thunderbird version in the About dialog,
 # e.g.: "48.0.2 (32-bit)" or "51.0a1 (2016-09-05) (64-bit)".
+
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 <!-- File menu items -->
 <!-- Edit menu items -->
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -265,8 +265,10 @@
 
 
 
 <!-- Spell checker context menu items -->
 
 <!-- Title for the address picker panel -->
 <!-- Identity popup customize menuitem -->
 
+<!-- Attachment Pane Header Bar Context Menu -->
+
--- a/mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgPrintEngine.dtd
@@ -1,11 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (printCmd.key, closeCmd.key):
   As defined in msgPrintEngine.xul, Ctrl plus the command keys defined here
   will be the keyboard shortcuts effective in print preview, e.g. Ctrl+P
   -->
 
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (printCmd.key, closeCmd.key):
+   As defined in msgPrintEngine.xhtml, Ctrl plus the command keys defined here
+   will be the keyboard shortcuts effective in print preview, e.g. Ctrl+P
+   -->
+
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
--- a/mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- New Tag Dialog -->
 
-<!ENTITY newTagDialog.title   "Yeni Etiket Yarat">
 <!ENTITY name.label       "Teq Adı:">
 <!ENTITY name.accesskey     "T">
--- a/mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
@@ -2,16 +2,21 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 # The following are used by the outlook express import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
+#
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
+# and informational messages
+#
+
 # Short name of import module
 ## @name OEIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook Express
 
 # Description of import module
 ## @name OEIMPORT_DESCRIPTION
@@ -59,8 +64,9 @@ 2000=Outlook Express
 ## @name OEIMPORT_ADDRESS_CONVERTERROR
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2009): In this item, don't translate "%S"
 ## The variable %S will receive the name of the address book
 
 # Error message
 ## @name OEIMPORT_ADDRESS_BADPARAM
 ## @loc None
+
--- a/mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
@@ -2,16 +2,21 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 #
 # The following are used by the outlook express import code to display status/error 
 # and informational messages
 #
 
+#
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
+# and informational messages
+#
+
 # Short name of import module
 ## @name OUTLOOKIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook
 
 # Description of import module
 ## @name OUTLOOKIMPORT_DESCRIPTION
@@ -56,8 +61,9 @@ 2000=Outlook
 ## LOCALIZATION NOTE (2008): In this item, don't translate "%S"
 ## The variable %S will receive the name of the address book
 
 # Error message
 ## @name OUTLOOKIMPORT_ADDRESS_CONVERTERROR
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2009): In this item, don't translate "%S"
 ## The variable %S will receive the name of the address book
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -24,8 +24,9 @@
 
 
 
 
 
 
 
 <!ENTITY doNotTrackInfo.label "Məni İzləmə haqqında ətraflı öyrən">
+
--- a/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- XXX rearrange entities to match physical layout when l10n isn't an issue -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (clearTimeDuration.*): "Time range to clear" dropdown.
   See UI mockup at bug 480169 -->
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/viewZoomOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/viewZoomOverlay.dtd
@@ -1,11 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
 
 <!-- + is above this key on many keyboards -->
--- a/mail/chrome/messenger/wmImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/wmImportMsgs.properties
@@ -59,8 +59,9 @@ 2000=Windows Live Mail
 ## @name WMIMPORT_ADDRESS_CONVERTERROR
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2009): In this item, don't translate "%S"
 ## The variable %S will receive the name of the address book
 
 # Error message
 ## @name WMIMPORT_ADDRESS_BADPARAM
 ## @loc None
+
--- a/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
+++ b/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
@@ -1,13 +1,18 @@
 # 
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+#
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # The following two strings are used when prompting the user for authentication
 # information:
 
 ## @name AUTH_PROMPT_TITLE
 ## @loc none
 
 ## @name AUTH_PROMPT_TEXT
 ## @loc %1$S should not be localized. It is the hostname of the LDAP server.
@@ -46,16 +51,22 @@
 ## @loc none
 
 ## @name REFERRAL
 ## @loc none
 
 ## @name ADMINLIMIT_EXCEEDED
 ## @loc none
 
+# These are string versions of all the errors defined in
+# nsILDAPErrors.idl, as well as the nsresult codes based on those
+# errors. See that file for the genesis of these codes, as well as
+# for info about how to get documentation about their precise
+# meanings.
+
 ## @name UNAVAILABLE_CRITICAL_EXTENSION
 ## @loc none
 12=Kritik uzantı əlçatan deyil
 
 ## @name CONFIDENTIALITY_REQUIRED
 ## @loc none
 
 ## @name SASL_BIND_IN_PROGRESS
@@ -193,8 +204,9 @@ 12=Kritik uzantı əlçatan deyil
 ## @name MORE_RESULTS_TO_RETURN
 ## @loc none
 
 ## @name CLIENT_LOOP
 ## @loc none
 
 ## @name REFERRAL_LIMIT_EXCEEDED
 ## @loc none
+
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -1,15 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
 %brandDTD;
 
+
 <!-- Specific error messages -->
 
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 
 
 
@@ -59,8 +60,9 @@
 contents of the <button> tags. It uses strings already defined above. The
 button is included here (instead of netError.xhtml) because it exposes
 functionality specific to thunderbird. -->
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
+
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -17,34 +17,26 @@
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_title "Tarixçə">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_message "Sizin istəyiniz, ön və mərkəz">
 <!ENTITY firstrun_bookmarks_subtext "Axtarış zamanı əlfəcin və tarixçənizdən nəticələr əldə edin.">
 <!ENTITY firstrun_data_title "Data">
 <!ENTITY firstrun_data_message "Az data, çox qənaət">
 <!ENTITY firstrun_data_subtext2 "Şəkilləri söndürərək ziyarət etdiyiniz hər saytda daha az data xərcləyin.">
 <!ENTITY firstrun_sync_title "Sync">
 <!ENTITY firstrun_sync_message3 "Əlfəcin, tarixçə və parollarınızı telefonunuza sinxronlaşdırın.">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_sync_title "Hesab">
-<!ENTITY firstrun_sync_message2 "Qaldığınız yerdən davam edin.">
 <!ENTITY firstrun_sync_subtext2 "Sync ilə istədiyiniz cihazınızdan &brandShortName; səyyahına saxladığınız əlfəcin, parol və digər şeyləri rahatlıqla tapın.">
 <!ENTITY newfirstrun_sync_subtext "Mobil cihazınızda qeyd etdiklərinizi məxfi və təhlükəsiz şəkildə kompüterinizdəki Firefox ilə sinxronlaşdırın.">
 <!ENTITY firstrun_sendtab_title "Vərəqi Göndər">
 <!ENTITY firstrun_sendtab_message "Telefonunuzdakı vərəqləri ani olaraq kompüterinizə göndərin.">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_sync_subtext "&brandShortName; səyyahınızı tam işlətmək üçün hesabınıza daxil olun">
 <!ENTITY firstrun_signin_message "Qoşul, Başla">
-<!ENTITY firstrun_signin_button "Sync-ə Daxil ol">
-<!ENTITY newfirstrun_signin_button "Sinxronlaşdırmanı aktivləşdir">
-<!ENTITY updatednewfirstrun_signin_button "&brandShortName; səyyahına daxil ol">
 <!ENTITY onboard_start_button_browser "Səyahətə Başla">
 <!ENTITY firstrun_button_notnow "İndi deyil">
 <!ENTITY firstrun_button_next "İrəli">
 <!ENTITY firstrun_signup_button "Qeyd ol">
 
-<!ENTITY firstrun_signin_button2 "Daxil ol">
-
 <!ENTITY firstrun_tabqueue_title "Keçidlər">
 
 <!ENTITY firstrun_readerview_title "Məqalələr">
 <!-- Localization note (firstrun_readerview_message): This is a casual way of describing getting rid of unnecessary things, and is referring to simplifying websites so only the article text and images are visible, removing unnecessary headers or ads. -->
 <!ENTITY firstrun_readerview_message "Qarışıqlıqdan azad ol">
 <!ENTITY firstrun_readerview_subtext "Oxuma Görünüşü ilə məqalələri oflayn olduqda belə rahat oxuyun.">
 
 <!-- Localization note (firstrun_devices_title): This is a casual way of addressing the user, somewhat referring to their online identity (which would include other devices, Firefox usage, accounts, etc). -->
@@ -475,24 +467,16 @@ shown from Android O while a tab is bein
 <!ENTITY datareporting_crashreporter_title_short "Çökmə Xəbərçisi">
 <!ENTITY datareporting_wifi_title2 "&vendorShortName; Mövqe Xidməti">
 <!ENTITY datareporting_wifi_geolocation_summary4 "&vendorShortName;-ya dünyanın xəritəsini qurmaqda kömək et! Cihazınızın təxmini Wi-Fi və operator lokasiyasını paylaşın və geolokasiya xidmətimizi yaxşılaşdırın.">
 <!-- Localization note (datareporting_notification_title ) : This will be the title
   of the notification shown whenever the user has enabled data reporting and the stumbler
   service is running. -->
 <!ENTITY datareporting_stumbler_notification_title "&vendorShortName; Mövqe Xidməti işləyir">
 
-<!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
-   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
-   actual notification that an update is available. -->
-<!ENTITY pref_update_autodownload3 "Avtomatik yeniləmələr">
-<!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Yalnız Wi-Fi üzərindən">
-<!ENTITY pref_update_autodownload_never "Heç vaxt">
-<!ENTITY pref_update_autodownload_always "Həmişə">
-
 <!-- Localization note (help_menu) : This string is used in the main menu-->
 <!ENTITY help_menu "Kömək">
 
 <!ENTITY quit "Çıx">
 
 <!ENTITY addons "Əlavələr">
 <!ENTITY logins "Hesablar">
 <!ENTITY downloads "Endirilənlər">
@@ -748,35 +732,16 @@ just addresses the organization to follo
 
 <!-- Localization note (suggestion_for_engine): The placeholder &formatS1; will be
   replaced with the name of the search engine. The placeholder &formatS2; will be
   replaced with the search query. -->
 <!ENTITY suggestion_for_engine "&formatS1; ilə &formatS2; axtar">
 
 <!ENTITY searchable_description "Əlfəcinlər və tarixçə">
 
- <!-- Updater notifications -->
-<!ENTITY updater_start_title2 "&brandShortName; üçün yeniləmə mövcuddur">
-<!ENTITY updater_start_select2 "Endirmək üçün toxunun">
-
-<!ENTITY updater_downloading_title2 "&brandShortName; endirilir">
-<!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Endirmə uğursuz oldu">
-<!ENTITY updater_downloading_select2 "Endirildikdən sonra yeniləməli tətbiq etmək üçün toxunun">
-<!ENTITY updater_downloading_retry2 "Yenidən yoxlamaq üçün toxunun">
-
-<!ENTITY updater_apply_title3 "&brandShortName; üçün yeniləmə endirildi">
-<!ENTITY updater_apply_select3 "Quraşdırmaq üçün toxunun">
-
-<!-- Localization note (updater_permission_text): This text is shown in a notification and as a snackbar
-   if the app requires a runtime permission to download updates. Currently, the updater only sees
-   remotely advertised updates in the Nightly and Aurora channels. -->
-<!ENTITY updater_permission_text "Fayl və yeniləmələri endirmək üçün &brandShortName; səyyahına yadda icazəsi verin.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (updater_permission_allow): This action is shown in a snackbar along with updater_permission_text. -->
-<!ENTITY updater_permission_allow "İcazə ver">
-
   <!-- Guest mode -->
 <!ENTITY new_guest_session "Yeni Qonaq Sessiyası">
 <!ENTITY exit_guest_session "Qonaq Sessiyasında Çıx">
 <!ENTITY guest_session_dialog_continue "İrəli">
 <!ENTITY guest_session_dialog_cancel "Ləğv et">
 <!ENTITY new_guest_session_title "&brandShortName; indi yenidən başlayacaq">
 <!ENTITY new_guest_session_text2 "Bunu işlədən istifadəçi sizin şəxsi məlumatlarınızın heç birini (saxlanmış hesablarınız, keçmişiniz və əlfəcinləriniz) görə bilməyəcək.\n\nQonağınızın işi bitdikdən sonra səyahət məlumatları silinəcək və sizin sessiya bərpa olacaq.">
 <!ENTITY guest_browsing_notification_title "Qonaq səyahəti aktivdir">
@@ -886,18 +851,16 @@ just addresses the organization to follo
 - These labels are shown in the Activity Stream recommending the user to sign in. -->
 <!ENTITY activity_stream_signin_title "&brandShortName; səyyahına xoş gəlmisiniz">
 <!ENTITY activity_stream_signin_description "Firefox hesabınız ilə əlfəcin, parol və daha çoxunu sinxronizə etməyə başlayın.">
 <!ENTITY activity_stream_signup_button "Qeyd ol">
 <!ENTITY activity_stream_signin_prompt "Artıq hesabınız var?">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_signin_prompt_button): To be used in continuation of activity_stream_signin_prompt. -->
 <!ENTITY activity_stream_signin_prompt_button "Daxil ol.">
 
-<!ENTITY activity_stream_signin_button "Daxil ol">
-
 <!ENTITY activity_stream_topsites "Qabaqcıl Saytlar">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_topstories): &brandPocket is the brand of the company, Pocket, that is being used to provide suggestions for articles. -->
 <!ENTITY activity_stream_topstories "&brandPocket; məsləhət görür">
 <!ENTITY activity_stream_highlights "Seçilmişlər">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (activity_stream_link_more1): Link-like text displayed to take user to a website with more content from Pocket. -->
 <!ENTITY activity_stream_link_more1 "Daha çox">
 
@@ -945,14 +908,13 @@ Picture-in-picture mini window -->
 <!ENTITY pref_notification_settings_link "Bildiriş tənzimləmələrini idarə et">
 <!-- Notification channels names -->
 <!ENTITY default_notification_channel2 "Səyyah">
 <!ENTITY mls_notification_channel "&vendorShortName; Mövqe Xidməti">
 <!ENTITY download_notification_channel "Endirmələr">
 <!ENTITY media_notification_channel2 "Səs və video">
 <!-- These push notifications come without a specific channel and/or name from Leanplum -->
 <!ENTITY leanplum_default_notifications_channel2 "&vendorShortName; məsləhətlər və qısa həllər">
-<!ENTITY updater_notification_channel "Tətbiq yeniləmələri">
 <!ENTITY synced_tabs_notification_channel "Sinxronlaşdırılmış vərəqlər">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (site_notifications_channel): This is for system notifications displayed by
 web sites through the HTML Notifications API. -->
 <!ENTITY site_notifications_channel "Sayt bildirişləri">
 <!ENTITY crash_handler_notifications_channel "&brandShortName; Çökmə Xəbərçisi">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -1,15 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Don't localize these. They're here until they have
   a better place to live. -->
 <!ENTITY syncBrand.fullName.label "Firefox Sync">
+
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
 
 <!-- Main titles. -->
 <!ENTITY sync.title.connect.label '&syncBrand.shortName.label; ilə bağlan'>
 
 <!-- J-PAKE Key Screen -->
 <!ENTITY sync.subtitle.connect.label 'Yeni cihazınızı aktiv etmək üçün cihazda “&syncBrand.shortName.label; Qur” seçin.'>
 <!ENTITY sync.subtitle.pair.label 'Aktivləşdirmək üçün digər cihazda “Sinxronlaşdırma” seçin.'>
--- a/mobile/android/chrome/about.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/about.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!ENTITY aboutPage.title            "&brandShortName; Haqqında">
 <!ENTITY aboutPage.warningVersion        "&br