Bug 1609557 - Migrate placesContextMenu.inc.xhtml to Fluent, part 3.
authoraz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Wed, 15 Apr 2020 07:43:04 +0200
changeset 1259 e4c6312c751bb5a4f53eaeba7e740288657a665d
parent 1258 0a0104d5b29af77582236b09077af973d52988e7
child 1260 7ddb72fcaa230058d852061553b3b09703be48ad
push id467
push userflodolo@mozilla.com
push dateWed, 15 Apr 2020 05:43:12 +0000
bugs1609557
Bug 1609557 - Migrate placesContextMenu.inc.xhtml to Fluent, part 3.
browser/browser/places.ftl
--- a/browser/browser/places.ftl
+++ b/browser/browser/places.ftl
@@ -9,16 +9,22 @@ places-open-tab =
   .label = Yeni Vərəqdə Aç
   .accesskey = Y
 places-open-all-in-tabs =
   .label = Hamısını Vərəqlərdə Aç
   .accesskey = A
 places-open-window =
   .label = Yeni Pəncərədə Aç
   .accesskey = Y
+places-open-private-window =
+  .label = Yeni Məxfi Pəncərədə Aç
+  .accesskey = M
+places-new-bookmark =
+  .label = Yeni Əlfəcin…
+  .accesskey = Ə
 places-new-folder-contextmenu =
   .label = Yeni qovluq…
   .accesskey = S
 places-new-folder =
   .label = Yeni qovluq…
   .accesskey = q
 places-new-separator =
   .label = Yeni mötərizə