Pontoon: Update Azerbaijani (az) localization of Firefox
authorEmin Mastizada <emin@mastizada.com>
Sat, 07 Apr 2018 11:32:03 +0000
changeset 695 b95858ffde057bbfb260e41df3938b72ba499c82
parent 694 3a0ddab9e9a6ca31575e36f75e4ea79cf72da183
child 696 4fabc7a3b4da2409e010601517317aa9db0ae432
push id156
push userpontoon@mozilla.com
push dateSat, 07 Apr 2018 11:32:06 +0000
Pontoon: Update Azerbaijani (az) localization of Firefox Localization authors: - Emin Mastizada <emin@mastizada.com>
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -978,22 +978,26 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY updateRestart.header.message2 "&brandShorterName; yeniləmək üçün yenidən başladın.">
 <!ENTITY updateRestart.acceptButton.label "Yenidən başlat və Bərpa et">
 <!ENTITY updateRestart.acceptButton.accesskey "R">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.label "İndi deyil">
 <!ENTITY updateRestart.cancelButton.accesskey "N">
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "&brandShorterName; yeniləmək üçün yenidən başladın">
 
 <!ENTITY newTabControlled.message "Uzantılardan biri Yeni Vərəqi açdığınızda göstərilən səhifəni dəyişdirib. Əgər bu dəyişikliyi istəmirsinizsə, tənzimləmələrinizi bərpa edə bilərsiz.">
+
 <!ENTITY newTabControlled.header.message "Yeni Vərəqiniz dəyişdirildi.">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Dəyişiklikləri saxla">
 <!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
 <!ENTITY newTabControlled.restoreButton.label "Tənzimləmələri bərpa et">
 <!ENTITY newTabControlled.restoreButton.accesskey "R">
 
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Uzantını söndür">
+<!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
+
 <!ENTITY pageActionButton.tooltip "Səhifə əməliyyatları">
 <!ENTITY pageAction.addToUrlbar.label "Ünvan sətrinə əlavə et">
 <!ENTITY pageAction.removeFromUrlbar.label "Ünvan sətrindən sil">
 <!ENTITY pageAction.allowInUrlbar.label "Ünvan Sətrində göstər">
 <!ENTITY pageAction.disallowInUrlbar.label "Ünvan Sətrində göstərmə">
 <!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Uzantını idarə et…">
 
 <!ENTITY pageAction.sendTabToDevice.label "Vərəqi cihaza göndər">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -35,19 +35,21 @@ available. -->
 
 <!ENTITY dataCollection.label      "&brandShortName; məlumat toplama və istifadəsi">
 <!ENTITY dataCollectionDesc.label    "&brandShortName; səyyahını hamı üçün yaxşılaşdırmağa lazım olacaq məlumatları yığıb sizi ən yaxşı seçimlərlə təmin etmək üçün işləyirik. Şəxsi məlumatları almazdan əvvəl hər dəfə sizdən icazə istəyirik.">
 <!ENTITY dataCollectionPrivacyNotice.label  "Məxfilik Bildirişi">
 
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.label "&brandShortName; səyyahına Mozillaya xəta hesabatlarını göndərməyə icazə ver">
 <!ENTITY alwaysSubmitCrashReports1.accesskey "c">
 
+<!ENTITY collectBrowserErrors.label     "&brandShortName; səyyahına xəta hesabatlarını (xəta mesajları da daxil olmaqla) Mozillaya göndərməsinə icazə ver">
 <!ENTITY collectBrowserErrors.accesskey   "b">
 <!ENTITY collectBrowserErrorsLearnMore.label "Ətraflı öyrən">
 
+<!ENTITY sendBackloggedCrashReports.label "&brandShortName; səyyahına sizin adınıza yığılmış çəkmə hesabatlarını göndərməyə icazə ver">
 <!ENTITY sendBackloggedCrashReports.accesskey "c">
 <!ENTITY crashReporterLearnMore.label  "Daha Ətraflı">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Şəbəkə">
 
 <!ENTITY networkProxy.label       "Şəbəkə Proksisi">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "&brandShortName; səyyahının internetə necə qoşulacağını nizamlayın">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -323,8 +323,9 @@ MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATE=Server, hələki etibarlı olmayan bir sertifikat təqdim etdi.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE=Serverin sertifikatının təchizatı üçün hələlik keçərli olmayan sertifikat işlədilib.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_SIGNATURE_ALGORITHM_MISMATCH=Sertifikatın imza sahəsindəki imza alqoritmi, signatureAlgorithm sahəsindəki alqoritmlə uyğun gəlmir.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING=OCSP cavabında bu sertifikatın təsdiqlənmə statusu yoxdur.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_VALIDITY_TOO_LONG=Server uzun müddətdir etibarlı olan bir sertifikat təqdim etdi.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_REQUIRED_TLS_FEATURE_MISSING=Tələb edilən TLS özəlliyi əksikdir.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_INVALID_INTEGER_ENCODING=Server səhv tam ədəd kodlayıcısı olan sertifikat təqdim etdi. Əsasən səbəblər mənfi serial nömrələri, mənfi RSA modulları və lazım olandan uzun kodlayıcılar olur.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME=Server boş təchizatçı fərqləndirici adı ilə sertifikat verdi.
 MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED=Bu sertifikatı təsdiqləyərkən əlavə icbari siyasət təsdiqlənə bilmədi.
+MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT=Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -55,17 +55,16 @@ Fips140TokenDescription=Təhlükəsizlik Cihazı (FIPS)
 # LOCALIZATION NOTE (Fips140SlotDescription): string limit is 64 bytes after
 # conversion to UTF-8.
 # length_limit = 64 bytes
 Fips140SlotDescription=FIPS 140 Şifrələmə, Açar və Sertifikat Xidmətləri
 # LOCALIZATION NOTE (InternalToken): string limit is 32 bytes after conversion
 # to UTF-8.
 # length_limit = 32 bytes
 InternalToken=Proqram Təhlükəsizlik Cihazı
-# End of size restriction.
 
 VerifySSLClient=SSL Klient Sertifikat
 VerifySSLServer=SSL Server Sertifikat
 VerifySSLCA=SSL Sertifikat Rəsmisi
 VerifyEmailSigner=E-Poçt İmzalayıcı Sertifikat
 VerifyEmailRecip=E-Poçt Alıcı Sertifikatı
 HighGrade=Yüksək Dərəcə
 MediumGrade=Orta Dərəcə
@@ -271,42 +270,50 @@ DelModuleError=Modul silinə bilmir
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydası söndürülüb.
 PSMERR_SSL2_Disabled=Təhlükəsiz olaraq bağlanıla bilmir, çünki SSL əlaqə qaydasının köhnə və etibarsız versiyası istifadə olunur.
 PSMERR_HostReusedIssuerSerial=Etibarsız bir sertifikat aldınız. Lütfən server idarəçisiylə əlaqə yaradın və ya qarşı tərəfə e-poçt ilə məlumat verin:\n\nSertifikatınız, sertifikat orqanının verdiyi başqa bir sertifikat ilə eyni seriya nömrəsinə sahibdir. Lütfən təkrarsız bir seriya nömrəsi olan Sertifikat alın.
 
 SSLConnectionErrorPrefix=%S bağlantısı zamanı səhv yarandı.
 
+# LOCALIZATION NOTE (SSLConnectionErrorPrefix2): %1$S is the host string, %2$S is more detailed information (localized as well).
+SSLConnectionErrorPrefix2=%1$S ünvanına qoşularkən xəta baş verdi. %2$S\n
+
 certErrorIntro=%S etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcının sertifikatı tanınmır.
 certErrorTrust_UnknownIssuer2=Server uyğun vasitəçi sertifikatını göndərməmiş ola bilər.
 certErrorTrust_UnknownIssuer3=Əlavə kök sertifikatın idxal edilməsi lazım ola bilər.
 certErrorTrust_CaInvalid=Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.
 certErrorTrust_Issuer=Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcısının sertifikatına etibar edilmir.
 certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Təhlükəsiz olmadığı üçün söndürülmüş bir imza alqoritmi ilə imzalandığı üçün, bu sertifikata etibar edilmir.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcı sertifikatının vaxtı başa çatmışdır.
 certErrorTrust_Untrusted=Sertifikat etibar edilən bir qaynaqdan gəlmir.
 
 certErrorMismatch=Sertifikat %S adı üçün etibarlı deyil.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorMismatchSingle2=Sertifikat sadəcə <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a> adı üçün etibarlıdır
 certErrorMismatchSinglePlain=Sertifikat sadəcə %S üçün düzgündür
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSinglePrefix): %S is replaced by the domain for which the certificate is valid
+certErrorMismatchSinglePrefix=Sertifikat ancaq %S üçün düzgündür.
 certErrorMismatchMultiple=Sertifikat sadəcə bu adlar üçün etibarlıdır:
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorExpiredNow): Do not translate %1$S (date+time of expired certificate) or %2$S (current date+time)
 certErrorExpiredNow=Sertifikatın vaxtı %1$S başa çatıb. Hazır ki, tarix %2$S.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorNotYetValidNow): Do not translate %1$S (date+time certificate will become valid) or %2$S (current date+time)
 certErrorNotYetValidNow=Təsdiq sənədi %1$S tarixinə qədər etibarlı olmayacaq. Hazır ki tarix %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix2): Do not translate <a id="errorCode" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorCodePrefix2=Xəta kodu: <a id="errorCode" title="%1$S">%1$S</a>
 
+# LOCALIZATION NOTE (certErrorCodePrefix3): %S is replaced by the error code.
+certErrorCodePrefix3=Xəta kodu: %S
+
 P12DefaultNickname=İdxal edilən Sertifikat
 CertUnknown=Bilinmir
 CertNoEmailAddress=(e-poçt ünvanı yoxdur)
 CaCertExists=Bu təsdiq sənədi daha əvvəldən bir təsdiq sənədi orqanı olaraq quraşdırılmışdır.
 NotACACert=Bu bir təsdiq sənədi avtoriteti təsdiq sənədi deyil, buna görə təsdiq sənədi avtoriteti siyahısında yerləşdirilə bilməz.
 UserCertIgnoredNoPrivateKey=Bu şəxsi təsdiq sənədi quraşdırıla bilməz; çünki Təsdiq Sənədi istənəndə yaradılan xüsusi açarınız yoxdur.
 UserCertImported=Şəxsi təsdiq sənədiniz quraşdırıldı. Bu təsdiq sənədinin bir orqanını saxlamalısınız.
 CertOrgUnknown=(Naməlumdur)
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -50,16 +50,18 @@ notification.enable=%2$S yenidən başladılanda %1$S aktivləşdiriləcək.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.disable=%2$S yenidən başladılanda %1$S söndürüləcək.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.install=%2$S yenidən başladılanda %1$S quraşdırılacaq.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.uninstall=%2$S yenidən başladılanda %1$S silinəcək.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.upgrade=%2$S yenidən başladılanda %1$S yenilənəcək.
+#LOCALIZATION NOTE (notification.restartless-uninstall) %1$S is the add-on name
+notification.restartless-uninstall=%1$S vərəqi qapatdıqdan sonra silinəcək.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name.
 notification.downloadError=%1$S yüklənərkən səhv yarandı.
 notification.downloadError.retry=Təkrar Yoxla
 notification.downloadError.retry.tooltip=Bu əlavəni yenidən endirməyi yoxlayın
 #LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name.
 notification.installError=%1$S quraşdırılarkən səhv yarandı.
 notification.installError.retry=Təkrar Yoxla
 notification.installError.retry.tooltip=Bu əlavəni yenidən endirib quraşdırmağı yoxlayın
@@ -108,16 +110,18 @@ details.notification.enable=%2$S yenidən başladılanda %1$S aktivləşdiriləcək.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.disable=%2$S yenidən başladılanda %1$S söndürüləcək.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.install=%2$S yenidən başladılanda %1$S quraşdırılacaq.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.uninstall=%2$S yenidən başladılanda %1$S silinəcək.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=%2$S yenidən başladılanda %1$S yenilənəcək.
+#LOCALIZATION NOTE (details.notification.restartless-uninstall) %1$S is the add-on name.
+details.notification.restartless-uninstall=%1$S vərəqi qapatdıqdan sonra silinəcək.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.gmpPending) %1$S is the add-on name
 details.notification.gmpPending=%1$S qısa müddətdə quraşdırılacaq.
 
 # LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
 details.experiment.time.daysRemaining=#1 gün qaldı;#1 gün qaldı
@@ -159,30 +163,16 @@ installFromFile.filterName=Əlavələr
 
 uninstallAddonTooltip=Bu əlavəni sil
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni sil (yenidən başlatmaq lazımdır)
 enableAddonTooltip=Bu əlavəni aktivləşdir
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni aktivləşdir (yenidən başlatmaq lazımdır)
 disableAddonTooltip=Bu əlavəni söndür
 disableAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni söndür (yenidən başlatmaq lazımdır)
 
-#LOCALIZATION NOTE (showAllSearchResults): Semicolon-separated list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 is the total number of search results
-showAllSearchResults=Nəticəni göstər;#1 nəticəni göstər
-
-#LOCALIZATION NOTE (addon.purchase.label) displayed on a button in the list
-# view, %S is the price of the add-on including currency symbol
-addon.purchase.label=%S qiymətinə al…
-addon.purchase.tooltip=Bu əlavəni satın almaq üçün əlavə qalareyasına baxın
-#LOCALIZATION NOTE (cmd.purchaseAddon.label) displayed on a button in the detail
-# view, %S is the price of the add-on including currency symbol
-cmd.purchaseAddon.label=%S qiymətinə al…
-cmd.purchaseAddon.accesskey=i
-
 #LOCALIZATION NOTE (eulaHeader) %S is name of the add-on asking the user to agree to the EULA
 eulaHeader=%S quraşdırmaya davam etməmişdən qabaq aşağıdakı son istifadəçi lisenziya razılaşmasını qəbul etməyinizi istəyir:
 
 type.extension.name=Uzantılar
 type.themes.name=Mövzular
 type.locale.name=Dillər
 type.plugin.name=Qoşmalar
 type.dictionary.name=Lüğətlər