[az] update from Pootle (firefox)
authoraz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Fri, 18 Jul 2014 12:14:17 +0100
changeset 36 b32ae93e2c708e512b08fd1f1b0a5e54e488783c
parent 35 0f4fbb891c8b3a0e64fbd142544a29a42938e95a
child 37 167ab80b5edae822a746bbb1b1bbe185681a9751
push id1
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateWed, 05 Apr 2017 18:13:18 +0000
[az] update from Pootle (firefox)
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/openLocation.dtd
browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/chrome/browser/sanitize.dtd
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/browser/syncCustomize.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.properties
browser/chrome/browser/translation.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/installer/custom.properties
browser/installer/override.properties
browser/pdfviewer/chrome.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/global/charsetMenu.dtd
toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/places/places.properties
webapprt/webapprt/getUserMediaDialog.dtd
webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
webapprt/webapprt/webapp.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -20,25 +20,25 @@
 <!ENTITY warningDesc.version    "&brandShortName; eksperimentaldır və qərarsız ola bilər.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (warningDesc.telemetryDesc): This is a notification that Nightly/Aurora builds automatically send Telemetry data back to Mozilla. It is only shown in those versions. "It" refers to brandShortName. -->
 <!ENTITY warningDesc.telemetryDesc "Daha yaxşı bir &brandShortName; üçün, performans, təchizat, istifadə və şəxsiləşdirmə haqqında məlumatlar avtomatik olaraq &vendorShortName;ya göndərilir.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.*) This paragraph is shown in "experimental" builds, i.e. Nightly and Aurora builds, instead of the other "community.*" strings below. -->
 
 <!ENTITY community.exp.start    "Mozilla Azerbaijan Community tərəfindən Azərbaycan dilinin internetdə yayılması üçün pulsuz hazırlanıb.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.exp.mozillaLink "&vendorShortName;">
-<!ENTITY community.exp.middle    " Veb-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan ">
+<!ENTITY community.exp.middle    " Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.exp.creditslink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.exp.creditsLink "qlobal cəmiyyətdir">
 <!ENTITY community.exp.end     ".">
 
 <!ENTITY community.start2      "&brandShortName; ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.mozillaLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/. -->
 <!ENTITY community.mozillaLink   "&vendorShortName;">
-<!ENTITY community.middle2     ", Veb-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan ">
+<!ENTITY community.middle2     ", Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (community.creditsLink): This is a link title that links to about:credits. -->
 <!ENTITY community.creditsLink   "qlobal cəmiyyət">
 <!ENTITY community.end3       ".">
 
 <!ENTITY contribute.start      "Maraqlıdır, elə deyil mi? ">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (contribute.getInvolvedLink): This is a link title that links to http://www.mozilla.org/contribute/. -->
 <!ENTITY contribute.getInvolvedLink "Başla!">
 <!ENTITY contribute.end       "">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -95,17 +95,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Tam ekrandan çıx">
 <!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Tam ekran">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.label "Bütün vərəqləri göstər">
 <!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "s">
 
-<!ENTITY fxaSignIn.label "&syncBrand.shortName.label; Daxil ol">
+<!ENTITY fxaSignIn.label "&syncBrand.shortName.label; daxil ol">
 <!ENTITY fxaSignInError.label "&syncBrand.shortName.label; Yenidən bağlan">
 <!ENTITY syncStartPanel2.heading "&syncBrand.shortName.label; aktivdir">
 <!ENTITY syncStartPanel2.subTitle "&brandShortName; dərhal sinxronlaşmağa başlayacaq.">
 <!ENTITY syncErrorPanel.heading "&syncBrand.shortName.label; ilə bağlana bilmirəm">
 <!ENTITY syncErrorPanel.subTitle "Sinxronizasiyaya qayıtmaq üçün, zəhmət olmasa, daxil olun.">
 <!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.label "Daxil Ol">
 <!ENTITY syncErrorPanel.signInButton.accesskey "D">
 
@@ -201,29 +201,29 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY downloads.label       "Endirilənlər">
 <!ENTITY downloads.accesskey     "E">
 <!ENTITY downloads.commandkey     "j">
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey   "y">
 <!ENTITY addons.label         "Əlavələr">
 <!ENTITY addons.accesskey       "Ə">
 <!ENTITY addons.commandkey      "A">
 
-<!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Veb Proqramçı">
-<!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "V">
+<!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Web Tərtibatçı">
+<!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
 
 <!ENTITY devToolsCmd.keycode     "VK_F12">
 <!ENTITY devToolsCmd.keytext     "F12">
 
 <!ENTITY devtoolsConnect.label    "Qoşuldu…">
 <!ENTITY devtoolsConnect.accesskey  "Q">
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Xəta konsolu">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "k">
 
-<!ENTITY remoteWebConsoleCmd.label  "Uzaq Veb Konsol">
+<!ENTITY remoteWebConsoleCmd.label  "Uzaq Web Konsol">
 
 <!ENTITY browserConsoleCmd.label   "Səyyah Konsolu">
 <!ENTITY browserConsoleCmd.commandkey "j">
 <!ENTITY browserConsoleCmd.accesskey "S">
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Obyekti araşdır">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "g">
 
@@ -282,23 +282,23 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY editMenu.label     "Düzəlt"> 
 <!ENTITY editMenu.accesskey    "D"> 
 <!ENTITY undoCmd.label      "Geri al"> 
 <!ENTITY undoCmd.key      "Z"> 
 <!ENTITY undoCmd.accesskey     "G"> 
 <!ENTITY redoCmd.label      "Təkrarla"> 
 <!ENTITY redoCmd.key      "Y"> 
 <!ENTITY redoCmd.accesskey     "T"> 
-<!ENTITY cutCmd.label      "Kes"> 
+<!ENTITY cutCmd.label      "Kəs"> 
 <!ENTITY cutCmd.key       "X"> 
 <!ENTITY cutCmd.accesskey     "K"> 
 <!ENTITY copyCmd.label      "Kopyala"> 
 <!ENTITY copyCmd.key      "C"> 
 <!ENTITY copyCmd.accesskey     "K"> 
-<!ENTITY pasteCmd.label      "Yapıştır"> 
+<!ENTITY pasteCmd.label      "Yapışdır"> 
 <!ENTITY pasteCmd.key      "V"> 
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey     "Y"> 
 <!ENTITY deleteCmd.label     "Sil"> 
 <!ENTITY deleteCmd.key      "D"> 
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey    "S"> 
 <!ENTITY selectAllCmd.label     "Hamısını Seç"> 
 <!ENTITY selectAllCmd.key     "A"> 
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "H"> 
@@ -327,17 +327,17 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Yeni bağlanmış vərəqlər">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Yeni bağlanmış pəncərələr">
 <!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Əvvəlki Seansı Bərpa et">
 
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Bütün Keçmişi Göstər">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "K">
 
-<!ENTITY appMenuCustomize.label "Özelleştir">
+<!ENTITY appMenuCustomize.label "Şəxsiləşdir">
 <!ENTITY appMenuCustomize.tooltip "Menyu və Ələt sətrini şəxsiləşdir">
 <!ENTITY appMenuCustomizeExit.label "Şəxsiləşdirməni tərk et">
 <!ENTITY appMenuCustomizeExit.tooltip "Şəxsiləşdirməni Bitir">
 <!ENTITY appMenuHistory.label "Tarixçə">
 <!ENTITY appMenuHistory.showAll.label "Bütün Tarixçəni Göstər">
 <!ENTITY appMenuHistory.clearRecent.label "Son Tarixçəni Sil…">
 <!ENTITY appMenuHistory.restoreSession.label "Əvvəlki Seansı Bərpa et">
 <!ENTITY appMenuHistory.viewSidebar.label "Tarixçə Alət Sətrini Göstər">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -219,17 +219,17 @@ menuUndoCloseWindowLabel=#1 (və digər #2 vərəq);#1 (və digər #2 vərəq)
 menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Bu sayfada kal
 tabHistory.goBack=Bu səhifəyə geri qayıt
 tabHistory.goForward=Bu səhifəyə keç
 
 # URL Bar
-pasteAndGo.label=Yapıştır ve aç
+pasteAndGo.label=Yapışdır ve aç
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=İcazə ver
 refreshBlocked.goButton.accesskey=z
 refreshBlocked.refreshLabel=%S bu səhifənin avtomatik yenilənməsinin qarşısını aldı.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S bu səhifənin başqa bir səhifəyə yönləndirilməsinin qarşısını aldı.
 
 # General bookmarks button
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -3,72 +3,96 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 history-panelmenu.label = Keçmiș
 # LOCALIZATION NOTE(history-panelmenu.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut
 history-panelmenu.tooltiptext2 = Sizin tarixçənizi göstərsin (%S)
 
 privatebrowsing-button.label = Yeni Məxfi Pəncərə
 # LOCALIZATION NOTE(privatebrowsing-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
+privatebrowsing-button.tooltiptext = Yeni Gizli Pəncərə aç (%S)
 
 save-page-button.label = Səhifəni Yadda Saxla
 # LOCALIZATION NOTE(save-page-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
 save-page-button.tooltiptext3 = Bu səhifəni yadda saxla (%S)
 
 find-button.label = Axtar
 # LOCALIZATION NOTE(find-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
 find-button.tooltiptext3 = Bu səhifədə tap (%S)
 
 open-file-button.label = Fayl Aç
 # LOCALIZATION NOTE (open-file-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut.
+open-file-button.tooltiptext3 = Fayl aç (%S)
 
-developer-button.label = İnkişaf etdirici
+developer-button.label = Tərtibatçı
 # LOCALIZATION NOTE(developer-button.tooltiptext): %S is the keyboard shortcut
+developer-button.tooltiptext2 = Web tərtibatçı alətlərini aç (%S)
 
-sidebar-button.label = Kənar sətirlər
+sidebar-button.label = Yan panellər
 sidebar-button.tooltiptext2 = Yan panelləri göstər
 
 add-ons-button.label = Əlavələr
 # LOCALIZATION NOTE(add-ons-button.tooltiptext3): %S is the keyboard shortcut
+add-ons-button.tooltiptext3 = Əlavələrinizi idarə edin (%S)
 
+switch-to-metro-button2.label = Windows 8 Toxun
 # LOCALIZATION NOTE(switch-to-metro-button2.tooltiptext): %S is the brand short name
+switch-to-metro-button2.tooltiptext = Windows 8 Toxunma üçün %S səyyahını yenidən başlat
 
 preferences-button.label = Nizamlamalar
 preferences-button.tooltiptext2 = Nizamlamaları aç
 preferences-button.tooltiptext.withshortcut = Nizamlamaları aç (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (preferences-button.labelWin): Windows-only label for Options
 preferences-button.labelWin = Seçimlər
 # LOCALIZATION NOTE (preferences-button.tooltipWin): Windows-only tooltip for Options
+preferences-button.tooltipWin2 = Seçimləri aç
 
 zoom-controls.label = Yaxınlaşdırma İdarələri
+zoom-controls.tooltiptext2 = Yaxınlaşma idarə ediciləri
 
 zoom-out-button.label = Uzaqlaş
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-out-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+zoom-out-button.tooltiptext2 = Uzaqlaş (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-reset-button.label): %S is the current zoom level,
 # %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
 # format specifiers, so it needs to be escaped).
+zoom-reset-button.label = %S%%
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-reset-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+zoom-reset-button.tooltiptext2 = Yaxınlaşdırma səviyyəsini sıfırla (%S)
 
 zoom-in-button.label = Yaxınlaş
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-in-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
-
+zoom-in-button.tooltiptext2 = Yaxınlaşdır (%S)
 
-cut-button.label = Kes
+edit-controls.label = İdarə etməyə düzəliş et
+edit-controls.tooltiptext2 = İdarə etmələri dəyiş
+
+cut-button.label = Kəs
 # LOCALIZATION NOTE(cut-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+cut-button.tooltiptext2 = Kəs (%S)
 
 copy-button.label = Kopyala
 # LOCALIZATION NOTE(copy-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+copy-button.tooltiptext2 = Kopyala (%S)
 
-paste-button.label = Yapıştır
+paste-button.label = Yapışdır
 # LOCALIZATION NOTE(paste-button.tooltiptext2): %S is the keyboard shortcut.
+paste-button.tooltiptext2 = Yapışdır (%S)
 
 feed-button.label = Abunə ol
+feed-button.tooltiptext2 = Bu səhifəyə abunə ol
 
 # LOCALIZATION NOTE (characterencoding-button.label): The \u00ad character at the beginning
 # of the string is used to disable auto hyphenation on the button text when it is displayed
 # in the menu panel.
+characterencoding-button.label = Simvol Kodlaşdırması
+characterencoding-button.tooltiptext2 = Simvol kodlaşdırması seçimlərini göstər
 
+email-link-button.label = Bağlantını e-poçtla göndər
+email-link-button.tooltiptext3 = Bu səhifənin keçidini e-poçtla göndər
 
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.linux2): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
+quit-button.tooltiptext.linux2 = %1$S səyyahından çıx (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.mac): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
+quit-button.tooltiptext.mac = %1$S səyyahından çıx (%2$S)
--- a/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd
@@ -1,64 +1,64 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-
+<!ENTITY index.device2 "Avadanlıq">
 <!ENTITY index.help "Kömək">
 
 
+<!ENTITY device.screenshot "Ekran görüntüsü">
+<!ENTITY device.screenshotTooltip "Avadanlığın hazırki vəziyyətinin ekran görüntüsünü yeni vərəqədə aç">
+<!ENTITY device.title "Avadanlıq Nəzarət Mərkəzi">
+<!ENTITY device.notConnected "Qoşulu deyil. Xahiş edirik avadalığınızı qoşun.">
+<!ENTITY device.startApp "Başla">
+<!ENTITY device.startAppTooltip "Bu tətbiqetməni avadanlıqda başlat">
+<!ENTITY device.stopApp "Dayan">
+<!ENTITY device.stopAppTooltip "Bu tətbiqetməni avadanlıqda dayandır">
+<!ENTITY device.debugApp "Sazlama">
+<!ENTITY device.debugAppTooltip "Avadanlıqdakı bu tətbiqetməyə bağlı Tərtibatçı Alətlərini aç">
+<!ENTITY device.name "Ad">
+<!ENTITY device.plain "Düz (ilkin vəziyyət)">
+<!ENTITY device.privileged "İmtiyaz verilmiş">
+<!ENTITY device.certified "Sertifikatlaşmış">
+<!ENTITY device.allow "İcazə ver">
+<!ENTITY device.allowTooltip "Bu icazə bu cür tətbiqetmələrə verilir">
+<!ENTITY device.prompt "Dəvət">
+
+<!ENTITY device.deny "Rədd et">
+<!ENTITY device.denyTooltip "Bu cür tətbiqetmələrə bu icazə istifadə edilə bilməz">
+<!ENTITY device.installedApps "Quraşdırılmış Tətbiqlər">
+<!ENTITY device.installedAppsTooltip "Avadanlıqda quraşdırılmış tətbiqetmələrin siyahısını göstərər. Bəzi tətbiqetmələr (məs. sertifikatlaşmış tətbiqetmələr) istisna ola bilər.">
+<!ENTITY device.permissions "İcazələr">
 
 
 
 
-<!ENTITY device.startApp "Başla">
-
-<!ENTITY device.stopApp "Dur">
-
+<!ENTITY device.debugBrowserTab "Sazla">
 
-
-<!ENTITY device.name "Ad">
-
-
+<!ENTITY device.help "Kömək">
 
-<!ENTITY device.allow "İcazə ver">
-
-<!ENTITY device.prompt "Klient">
-
-<!ENTITY device.deny "Rədd et">
-
-<!ENTITY device.installedApps "Quraşdırılmış Tətbiqlər">
-
-<!ENTITY device.permissions "İzinler">
+<!ENTITY connection.disconnect "Bağlantını kəs">
+<!ENTITY connection.disconnectTooltip "Mövcud cihaz və ya simulyatorla olan bağlantını kəs">
+<!ENTITY connection.notConnected2 "Qoşulu Deyil">
+<!ENTITY connection.connectTo "Qoşuludur:">
+<!ENTITY connection.noDeviceFound "Heç bir cihaz tapılması. Cihaz qoşun">
+<!ENTITY connection.changeHostAndPort "Dəyiş">
 
 
 
-
-
-
-<!ENTITY device.help "Kömək">
+<!ENTITY connection.saveConnectionInfo "Yadda saxla">
 
-
-
-
-
+<!ENTITY connection.connecting "Qoşulur…">
+<!ENTITY connection.disconnecting "Bağlanır…">
+<!ENTITY connection.cancel "Ləğv et">
 
 
-
-
-
-
-
-<!ENTITY connection.connecting "Bağlanır…">
-
-<!ENTITY connection.cancel "ləğv et">
-
-
-
+<!ENTITY connection.or "və ya">
 
 
 
 <!ENTITY connection.installAnotherSimulator "Əlavə Et">
 
 
 
 <!ENTITY projects.addApp "Əlavə Et">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/appcacheutils.properties
@@ -91,11 +91,13 @@ noResults=Sizin axtarışınız heç bir nəticə vermədi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (settingsBadValue): the associated cache manifest has a
 # SETTINGS section containing something other than the valid "prefer-online"
 # or "fast". Parameters: %S is the line number where this error occurs.
 
 # LOCALIZATION NOTE (invalidSectionName): the associated cache manifest
 # contains an invalid section name. Parameters: %1$S is the section name, %2$S
 # is the line number.
+invalidSectionName=%2$S nömrəli sətirdə yanlış bölüm adı (%1$S).
 
 # LOCALIZATION NOTE (entryNotFound): the requested cache entry that does not
 # exist.
+entryNotFound=Qeyd tapılmadı.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.dtd
@@ -30,8 +30,10 @@
 
 <!ENTITY canvasDebuggerUI.importSnapshot "Daxil et...">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.clearSnapshots): This string is displayed
  - on a button that remvoes all the snapshots. -->
 
 <!ENTITY canvasDebuggerUI.clearSnapshots "Təmizlə">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (canvasDebuggerUI.searchboxPlaceholder): This string is displayed
  - as a placeholder of the search box that filters the calls list. -->
+
+<!ENTITY canvasDebuggerUI.searchboxPlaceholder "Çağırıları süzgəcdən keçir">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/canvasdebugger.properties
@@ -12,53 +12,62 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.label):
 # This string is displayed in the title of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ToolboxCanvasDebugger.tooltip):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the Shader Editor is
 # displayed inside the developer tools window.
+ToolboxCanvasDebugger.tooltip=<canvas> məzmunlarını yoxlama və sazlama alətləri
 
 # LOCALIZATION NOTE (noSnapshotsText): The text to display in the snapshots menu
 # when there are no recorded snapshots yet.
+noSnapshotsText=Hələlik heç bir ekran görüntüsü yoxdur.
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.itemLabel):
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # identifying a set of function calls of a recorded animation frame.
+snapshotsList.itemLabel=Ekran görüntüsü #%S
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.loadingLabel):
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # for an item that has not finished loading.
 snapshotsList.loadingLabel=Yüklənir…
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveLabel):
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # for saving an item to disk.
 snapshotsList.saveLabel=Dəyişiklikləri saxla
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.savingLabel):
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # while saving an item to disk.
+snapshotsList.savingLabel=Yaddaşa yazılır…
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.loadedLabel):
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # for an item which was loaded from disk
+snapshotsList.loadedLabel=Diskdən yükləndi
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogTitle):
 # This string is displayed as a title for saving a snapshot to disk.
+snapshotsList.saveDialogTitle=Animasiya epizodunun görüntüsünü yaddaşa yaz...
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogJSONFilter):
 # This string is displayed as a filter for saving a snapshot to disk.
+snapshotsList.saveDialogJSONFilter=JSON faylları
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.saveDialogAllFilter):
 # This string is displayed as a filter for saving a snapshot to disk.
 snapshotsList.saveDialogAllFilter=Bütün Fayllar
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.drawCallsLabel):
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # as a generic description about how many draw calls were made.
+snapshotsList.drawCallsLabel=#1 rəsm;#1 rəsm
 
 # LOCALIZATION NOTE (snapshotsList.functionCallsLabel):
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # This string is displayed in the snapshots list of the Canvas Debugger,
 # as a generic description about how many function calls were made in total.
+snapshotsList.functionCallsLabel=#1 çağırış;#1 çağırış
--- a/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
@@ -3,26 +3,26 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
  - The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
  - in the Web Developer menu.
  - -->
 
 
 <!ENTITY title   "Bağlan">
-
+<!ENTITY header   "Uzaq cihaza qoşul">
 <!ENTITY host    "Server:">
 <!ENTITY port    "Əlaqə nöqtəsi:">
 <!ENTITY connect  "Bağlan">
 <!ENTITY connecting "Bağlanır…">
-
-
-
+<!ENTITY availableAddons "Əlçatan uzaq əlavələr:">
+<!ENTITY availableTabs "Əlçatan uzaq vərəqlər:">
+<!ENTITY availableProcesses "Əlçatan uzaq proseslər:">
 <!ENTITY connectionError "Səhv:">
-
-
+<!ENTITY errorTimeout "Xəta: bağlantı müddəti bitdi.">
+<!ENTITY errorRefused "Xəta: bağlantı rədd edildi.">
 <!ENTITY errorUnexpected "Gözlənilməz xəta">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (remoteHelp, remoteDocumentation, remoteHelpSuffix):
 these strings will be concatenated in a single label, remoteDocumentation will
 be used as text for a link to MDN. -->
+<!ENTITY remoteDocumentation "sənəd">
 
 
-
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -73,53 +73,67 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchGlobal): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the global search operation. -->
 
-<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal      "Bütün Fayllarda Axtar">
+<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal      "Bütün fayllarda axtar">
 <!ENTITY debuggerUI.searchGlobal.key    "F">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFunction): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the function search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchFunction      "Funksiya tərifini axtar">
 <!ENTITY debuggerUI.searchFunction.key    "D">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchToken): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the token search operation. -->
 
 <!ENTITY debuggerUI.searchToken      "Axtar">
 <!ENTITY debuggerUI.searchToken.key    "F">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchLine): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the line search operation. -->
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchVariable): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the variables search operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.searchVariable      "Filtr dəyişkənləri">
 <!ENTITY debuggerUI.searchVariable.key    "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.focusVariables): This is the text that appears
  - in the source editor's context menu for the variables focus operation. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.focusVariables      "Dəyişkən ağacına köklən">
 <!ENTITY debuggerUI.focusVariables.key    "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.condBreakPanelTitle): This is the text that
  - appears in the conditional breakpoint panel popup as a description. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Bu qırma nöqtəsi, davamındakı ifadə doğru olarsa öz işini dayandıracaq">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a breakpoint. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak   "Qırma nöqtəsi əlavə et">
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak.key "B">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuCondBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a conditional
  - breakpoint. -->
+
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak   "Şərtli qırma nöqtəsi əlavə et">
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak.key "B">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.tabs.*): This is the text that
  - appears in the debugger's side pane tabs. -->
 
+<!ENTITY debuggerUI.tabs.sources    "Mənbələr">
+
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuAddWatch): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding an expression. -->
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch.key "E">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.addWatch): This is the text that
  - appears in the watch expressions context menu for adding an expression. -->
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -101,18 +101,28 @@ noSourcesText=Bu səhifənin mənbəyi yoxdur.
 # an event is listened on more than one target node.
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventNative): The text to display in the events tab when
 # a listener is added from plugins, thus getting translated to native code.
 
 # LOCALIZATION NOTE (*Events): The text to display in the events tab for
 # each group of sub-level event entries.
 audioEvents=Ses
+deviceEvents=Avadanlıq
 displayEvents=Göstər
+gamepadEvents=Gamepad
+indexedDBEvents=IndexedDB
+interactionEvents=Qarşılıqlı əlaqə
+keyboardEvents=Klaviatura
+mediaEvents=HTML5 Medya
+mouseEvents=Siçan
+mutationEvents=Mutasiya
 navigationEvents=Naviqasiya
+pointerLockEvents=İşarətçi Kilidi
+sensorEvents=Sensor
 timeEvents=Vaxt
 otherEvents=Digər
 
 # LOCALIZATION NOTE (blackBoxCheckboxTooltip): The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle black boxing its associated
 # source.
 
 # LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
@@ -234,16 +244,19 @@ globalScopeLabel=Qlobal
 # LOCALIZATION NOTE (configurable|...|Tooltip): The text that is displayed
 # in the variables list on certain variables or properties as tooltips.
 # Expanations of what these represent can be found at the following links:
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/defineProperty
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isExtensible
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isFrozen
 # https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/isSealed
 # It's probably best to keep these in English.
+sealedTooltip=möhürlü
+extensibleTooltip=uzadıla bilən
+WebIDLTooltip=WebIDL
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
 watchExpressionsSeparatorLabel=\u0020→
--- a/browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/eyedropper.properties
@@ -6,8 +6,9 @@
 # LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
 # in English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
 # on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (colorValue.copied): This text is displayed when the user selects a
 # color with the eyedropper and it's copied to the clipboard.
+colorValue.copied=köçürüldü
--- a/browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/font-inspector.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Font Inspector strings.
  - The Font Inspector is the panel accessible in the Inspector sidebar. -->
 
 
 <!ENTITY title "Yazı tipləri">
-
+<!ENTITY showAllFonts "Səhifədə istifadə edilmiş bütün fontları gör">
 
-
-
+<!ENTITY system "sistem">
+<!ENTITY remote "Uzaq">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -99,16 +99,18 @@ typesNumberNan="%S" rəqəmə çevrilə bilməz.
 typesDateNan="%S" dəyərini tarixə çevrirə bilmədim.
 
 # LOCALIZATION NOTE (typesNumberMax, typesNumberMin, typesDateMax,
 # typesDateMin): These error messages are displayed when the command line is
 # passed a variable which has a value out of range (number or date).
 # Parameters: %1$S is the passed variable, %2$S is the limit value.
 typesNumberMax=%1$S icazə verilən maksimum dəyərdən çox: %2$S.
 typesNumberMin=%1$S icazə verilən minumum dəyərdən az: %2$S.
+typesDateMax=%1$S icazə verilən maksimum dəyərdən çoxdur: %2$S.
+typesDateMin=%1$S icazə verilən minumum dəyərdən azdır: %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
 # passed an option with a limited number of correct values, but the passed
 # value is not one of them.
 typesSelectionNomatch='%S' istifadə edilə bilməz.
 
 # LOCALIZATION NOTE: This error message is displayed when the command line is
 # expecting a CSS query string, however the passed string is not valid.
@@ -129,16 +131,17 @@ helpSearchDesc=Sətir axtar
 helpSearchManual3=search string to use in narrowing down the displayed commands. Regular expressions not supported.
 
 # LOCALIZATION NOTE: These strings are displayed in the help page for a
 # command in the console.
 helpManSynopsis=Xülasə
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in the help page if the command
 # has no parameters.
+helpManNone=Heç biri
 
 # LOCALIZATION NOTE: This message is displayed in response to the 'help'
 # command when used without a filter, just above the list of known commands.
 helpListAll=İstifadə oluna biləcək əmrlər:
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpListPrefix, helpListNone): These messages are
 # displayed in response to the 'help <search>' command (i.e. with a search
 # string), just above the list of matching commands. Parameters: %S is the
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -121,16 +121,17 @@ screenshotSavedToFile=Saved to
 # encountering error while copying the screenshot to clipboard.
 screenshotErrorCopying=Error occurred while copying to clipboard.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotCopied) Text displayed to user when the
 # screenshot is successfully copied to the clipboard.
 screenshotCopied=Copied to clipboard.
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotTooltip) Text displayed as tooltip for screenshot button in devtools ToolBox.
+screenshotTooltip=Bütün ekran görüntüsünü al
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserDesc) A very short description of the
 # 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
 restartBrowserDesc=%1$S Yenidən Başlat
 
 # LOCALIZATION NOTE (restartBrowserNocacheDesc) A very short string to
@@ -195,16 +196,17 @@ tiltManual=Bir web səhifəsinin müxtəlif hissələri ilə onların üstləri arasındakı əlaqələri 3 ölçülü bir mühitdə göstərir
 tiltOpenDesc=Nəzarətçi 3B görünüşünü aç
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltOpenManual) A fuller description of the 'tilt translate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltOpenManual=3B səhifə nəzarətçisini açar və seçimlə bağlı olaraq bir CSS seçicisindən istifadə edərək bir hissəni işarələ
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltToggleTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which toggles Tilt 3D View.
+tiltToggleTooltip=3D Görünüş
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateDesc) A very short description of the 'tilt translate'
 # command. See tiltTranslateManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltTranslateDesc=Web səhifəsi şəbəkəsini köçür
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateManual) A fuller description of the 'tilt translate'
@@ -526,43 +528,46 @@ resizeModeOffDesc=Uyğun dizayn rejimindən çıx
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleDesc) A very short string to describe the
 # 'resize toggle' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeToggleDesc=Uyğun dizayn rejimini aç/bağla
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleTooltip) A string displayed as the
 # tooltip of button in devtools toolbox which toggles Responsive Design Mode.
+resizeModeToggleTooltip=Uyğun dizayn modu
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeToDesc) A very short string to describe the
 # 'resize to' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeToDesc=Səhifə ölçüsünü dəyiş
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
 # 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeDesc=Uyğun dizayn rejimini yoxla
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual) A fuller description of the 'resize'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
+resizeModeManual2=Uyğun web saytları ətrafına uyğunlaşır, beləliklə mobil ekrandan Kino ekranına qədər hər ölçüdə yaxşı görünür. Uyğun dizayn rejimi, bütün səyyahnızın ölçüsünü dəyişmədən, Firefoxda fərqli səhifə ölçülərini asan şəkildə yoxlamağınızı təmin edir.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdDesc) A very short description of the 'cmd'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdDesc=Əmrləri dəyiş
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 cmdRefreshDesc=mozcmd qovluğunu yenidən oxu
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdStatus3) When the we load new commands from mozcmd
 # directory, we report where we loaded from using %1$S.
+cmdStatus3='%1$S' qaynağından əmr yükləndi
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirDesc) A very short description of the 'cmd setdir'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
 # name, which is why it should be as short as possible.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmdSetdirManual2) A fuller description of the 'cmd setdir'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 
@@ -681,17 +686,17 @@ pagemodReplaceSearchDesc=Axtarılacaq
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceReplaceDesc) A very short string to describe
 # the 'replace' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
 pagemodReplaceReplaceDesc=Yerinə qoyulacaq
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceIgnoreCaseDesc) A very short string to
 # describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
 # displayed in a dialog when the user is using this command.
-pagemodReplaceIgnoreCaseDesc=Böyük-kiçik hərf ayrılması etmə
+pagemodReplaceIgnoreCaseDesc=Böyük-kiçik hərf ayrılması et
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceRootDesc) A very short string to describe the
 # 'root' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
 pagemodReplaceRootDesc=Axtarış kökünün CSS seçicisi
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSelectorDesc) A very short string to describe
 # the 'selector' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
@@ -751,17 +756,17 @@ pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc=Sadəcə boş elementləri sil
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements)
 # A string displayed as the result of the 'pagemod remove element' command.
 pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements=Seçici ilə uyğun gələn element: %1$S. Silinən element: %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeDesc) A very short description of the
 # 'pagemod remove attribute' command. This string is designed to be shown in
 # a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
 # possible.
-pagemodRemoveAttributeDesc=Remove matching attributes
+pagemodRemoveAttributeDesc=Uyğun gələn atributları sil
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc) A very short
 # string to describe the 'searchAttributes' parameter to the 'pagemod remove
 # attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
 # command.
 pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc=Silinəcək atributları göstərən regexp
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc) A very short
@@ -773,17 +778,17 @@ pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc=Daxil ediləcək elementlerin CSS seçicisi
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeRootDesc) A very short string to
 # describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove attribute' command, which
 # is displayed in a dialog when the user is using this command.
 pagemodRemoveAttributeRootDesc=Axtarış kökünün CSS seçicisi
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc) A very short string
 # to describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod remove attribute'
 # command, which is displayed in a dialog when the user is using this command.
-pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc=Böyük-kiçik hərf ayrılması etmə
+pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc=Böyük-kiçik hərf axtarışı et
 
 # LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeResult) A string displayed as the
 # result of the 'pagemod remove attribute' command.
 pagemodRemoveAttributeResult=Seçici ile uyğun gələn atribut: %1$S. Silinən atribut: %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolsDesc2) A very short description of the 'tools'
 # command, the parent command for tool-hacking commands.
 # The argument (%1$S) is the browser name.
@@ -840,16 +845,17 @@ cookieListDesc=Çərəzləri göstər
 cookieListManual=Hazırkı səhifəylə bağlı çərəzlərin siyahısını göstər.
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListOutHost,cookieListOutPath,cookieListOutExpires,cookieListOutAttributes):
 # The 'cookie list' command has a number of headings for cookie properties.
 # Particular care should be taken in translating these strings as they have
 # references to names in the cookies spec.
 cookieListOutHost=Server:
 cookieListOutPath=Qısayol:
+cookieListOutExpires=Bitiş Tarixi:
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListOutNone) The output of the 'cookie list' command
 # uses this string when no cookie attributes (like httpOnly, secure, etc) apply
 cookieListOutNone=Yoxdur
 
 # LOCALIZATION NOTE (cookieListOutSession) The output of the 'cookie list'
 # command uses this string to describe a cookie with an expiry value of '0'
 # that is to say it is a session cookie
@@ -1242,16 +1248,17 @@ scratchpadOpenTooltip=Qaralama Dəftəri
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerAlreadyStarted) A message that is displayed whenever
 # an operation cannot be completed because the profile in question has already
 # been started.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerNotFound) A message that is displayed whenever
 # an operation cannot be completed because the profile in question could not be
 # found.
+profilerNotFound=Profil tapılmadı
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerNotStarted) A message that is displayed whenever
 # an operation cannot be completed because the profile in question has not been
 # started yet. It also contains a hint to use the 'profile start' command to
 # start the profiler.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profilerStarted2) A very short string that indicates that
 # we have started recording.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/netmonitor.dtd
@@ -18,16 +18,18 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.method): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "method" column. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.file): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "file" column. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.file    "Fayl">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.domain): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "domain" column. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.toolbar.domain   "Domen">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.type): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "type" column. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.type    "Format">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (netmonitorUI.toolbar.size): This is the label displayed
  - in the network table toolbar, above the "size" column. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.toolbar.size    "Həcm">
@@ -76,30 +78,34 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterMedia): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "Media" filtering button. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.footer.filterMedia "Ortam">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterFlash): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "Flash" filtering button. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.filterOther): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "Other" filtering button. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.footer.filterOther "Digərləri">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.clear): This is the label displayed
  - in the network details footer for the "Clear" button. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.footer.clear "Təmizlə">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.footer.clear): This is the label displayed
  - in the network details footer for the performance analysis button. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.panesButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that toggles the panes visible or hidden in the netmonitor UI. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.url): This is the label displayed
  - in the network details headers tab identifying the URL. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.summary.url     "Request URL:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.method): This is the label displayed
  - in the network details headers tab identifying the method. -->
+
+<!ENTITY netmonitorUI.summary.method   "Tələb metodu:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.status): This is the label displayed
  - in the network details headers tab identifying the status code. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.version): This is the label displayed
  - in the network details headers tab identifying the http version. -->
 
 <!ENTITY netmonitorUI.summary.version   "Versiya:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.summary.size): This is the label displayed
  - in the network details headers tab identifying the headers size. -->
--- a/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -23,39 +23,42 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.profileName):
 # This string is the default name for new profiles. Its parameter is a number.
 # For example: "Profile 1", "Profile 2", etc.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.completeProfile):
 # This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
 # displays everything that the profiler has generated so far.
+profiler.completeProfile=Profili tamamla
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.sampleRange):
 # This string is displayed as a tab in the profiler UI. Clicking on it
 # displays a sample range of data selected by user themselves.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.runningTime):
 # This string is displayed as a table header in the profiler UI.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.self):
 # This string is displayed as a table header in the profiler UI.
 # "Self" is how much time was spent doing work directly in that function.
 # As opposed to the total time which is how much time was spent in that
 # function and in functions it called.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.symbolName)
 # This string is displayed as a table header in the profiler UI.
+profiler.symbolName=Simvol Adı
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.start)
 # This string is displayed on the button that starts the profiler.
 profiler.start=Başla
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.stop)
 # This string is displayed on the button that stops the profiler.
+profiler.stop=Dayan
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.loading)
 # This string is displayed above the progress bar when the profiler
 # is busy loading and parsing the report.
 
 # LOCALIZATION NOTE (profiler.stateIdle)
 # This string is used to show that the profile in question is in IDLE
 # state meaning that it hasn't been started yet.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/responsiveUI.properties
@@ -8,18 +8,20 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.rotate2): tooltip of the rotate button.
+responsiveUI.rotate2=Çevir
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.screenshot): tooltip of the screenshot button.
+responsiveUI.screenshot=Ekran görüntüsü
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.screenshotGeneratedFilename): The auto generated filename.
 # The first argument (%1$S) is the date string in yyyy-mm-dd format and the second
 # argument (%2$S) is the time string in HH.MM.SS format.
 responsiveUI.screenshotGeneratedFilename=Screen Shot %1$S at %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.touch): tooltip of the touch button.
 
@@ -39,16 +41,17 @@ responsiveUI.customResolution=%S (şəxsi)
 # For example: "320x480 (phone)".
 responsiveUI.namedResolution=%S (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptTitle): prompt title when asking
 # the user to specify a name for a new custom preset.
 responsiveUI.customNamePromptTitle=Uyğun dizayn görünüşü
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.close): tooltip text of the close button.
+responsiveUI.close=Uyğun dizayn görünüşünü tərk et
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.customNamePromptMsg): prompt message when asking
 # the user to specify a name for a new custom preset.
 responsiveUI.customNamePromptMsg=Give a name to the %Sx%S preset
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveUI.resizer): tooltip showed when
 # overring the resizers.
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -48,17 +48,18 @@
 
 <!ENTITY closeCmd.label        "Qapat">
 <!ENTITY closeCmd.key         "K">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey      "Q">
 
 <!ENTITY viewMenu.label        "Görünüş">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey      "G">
 
-
+<!ENTITY lineNumbers.label       "Sətir Nömrələrini Göstər">
+<!ENTITY lineNumbers.accesskey     "N">
 
 
 
 
 
 
 
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -13,17 +13,17 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
 # the user attempts to save to an already existing file.
 export.fileOverwriteConfirmation=Fayl mövcuddur. Üstünə yazılsın?
 
 # LOCALIZATION NOTE (browserWindow.unavailable): This error message is shown
 # when Scratchpad does not find any recently active window of navigator:browser
 # type.
-browserWindow.unavailable=Qaralama Dəftəri kodu işlətmək üçün açıq bir brauzer pəncərəsi tapa bilmədi.
+browserWindow.unavailable=Qaralama Dəftəri kodu işlətmək üçün açıq bir səyyah pəncərəsi tapa bilmədi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadContext.invalid): This error message is shown
 # when user tries to run an operation in Scratchpad in an unsupported context.
 scratchpadContext.invalid=Scratchpad cannot run this operation in the current mode.
 
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
 # open a file from Scratchpad.
 openFile.title=Fayl Aç
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -109,16 +109,17 @@ timeEnd=%1$S: %2$S ms
 # LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.blank): this string is used when inputnode
 # string containing anchor doesn't matches to any property in the content.
 Autocomplete.blank= <- nəticə yoxdur
 
 maxTimersExceeded=Bu səhifədəki maksimum sayğac sayı keçildi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (maxCountersExceeded): Error message shown when the maximum
 # number of console.count()-counters was exceeded.
+maxCountersExceeded=Bu səhifədə ölkə sayları icazə verilən maksimum dəyəri keçib.
 
 # LOCALIZATION NOTE (JSTerm.updateNotInspectable): this string is used when
 # the user inspects an evaluation result in the Web Console and tries the
 # Update button, but the new result no longer returns an object that can be
 # inspected.
 JSTerm.updateNotInspectable=Daxil etməniz yenidən dəyərləndirildikdən sonra nəticə yoxlana bilməz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsolePromptTitle): the title displayed on the
--- a/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/openLocation.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- extracted from content/openLocation.xul -->
 
 
-<!ENTITY enter.label "Veb ünvanı (URL) daxil edin ya da açmaq istədiyiniz lokal faylı göstərin:"> 
+<!ENTITY enter.label "Web ünvanı (URL) daxil edin ya da açmaq istədiyiniz lokal faylı göstərin:"> 
 <!ENTITY chooseFile.label "Fayl seç…">
 <!ENTITY newTab.label "Yeni vərəq">
 <!ENTITY newWindow.label "Yeni pəncərə">
 <!ENTITY topTab.label "İndiki vərəq">
-<!ENTITY caption.label "Veb Ünvanı Aç">
+<!ENTITY caption.label "Web Ünvanı Aç">
 <!ENTITY openWhere.label "Bununla aç:">
 <!ENTITY openBtn.label "Aç">
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.dtd
@@ -58,17 +58,17 @@
 <!ENTITY permAllowSession   "Bu seans üçün icazə ver">
 <!ENTITY permBlock       "Blokla">
 <!ENTITY permissionsFor    "İzinler:">
 <!ENTITY permPlugins      "Əlavəni aktivləşdir">
 
 <!ENTITY permClearStorage      "Saxlananları təmizlə">
 <!ENTITY permClearStorage.accesskey "t">
 
-<!ENTITY securityTab      "Güvenlik">
+<!ENTITY securityTab      "Təhlükəsizlik">
 <!ENTITY securityTab.accesskey "G">
 <!ENTITY securityHeader    "Sayfanın güvenlik bilgileri">
 <!ENTITY securityView.certView "Sertifikatı göstər">
 <!ENTITY securityView.accesskey "G">
 <!ENTITY securityView.unknown  "Bilinmir">
 
 
 <!ENTITY securityView.identity.header  "Səhifə kimliyi">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -23,26 +23,26 @@
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "c">
 <!ENTITY allowHWAccel.label       "Mümkün olduğu vaxt Təchizat sürətlənməsindən istifadə et">
 <!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "d">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Yazarkən hərf səhvlərini yoxla">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "t">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Sistem Ön Qurğuları">
 <!--XXX-->
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Açılışda &brandShortName; brauzerinin standart olub olmadığını yoxla">
-<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "b">
-<!ENTITY setDefault.label        "&brandShortName; brauzerini standart et">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Açılışda &brandShortName; səyyahının əsas səyyahınız olub olmadığını yoxla">
+<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "l">
+<!ENTITY setDefault.label        "&brandShortName; səyyahını əsas səyyah et">
 <!ENTITY setDefault.accesskey      "s">
-<!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; hazırda standart brauzerinizdir">
+<!ENTITY isDefault.label         "&brandShortName; hazırda əsas səyyahınızdır">
 
 <!ENTITY dataChoicesTab.label      "Verilənlər seçimi">
 
 <!ENTITY healthReportSection.label    "&brandShortName; Çalışabilmə Hesabatı">
-<!ENTITY healthReportDesc.label     "Sizə brauzerinizin işləmə surəti barədə daha çox məlumat əldə etməyə köməklik edir və səmərəliyi barədə &vendorShortName; böluşməyə imkan verir">
+<!ENTITY healthReportDesc.label     "Sizə səyyahınızın performansı barədə daha çox məlumat əldə etməyə köməklik edir və səyahətinizin sağlamlığı haqqında məlumatı &vendorShortName; ilə bölüşür">
 <!ENTITY enableHealthReport.label    "brandShort Name; Səmərəlik barədə hesabatın göndərilmsini aktiv et">
 <!ENTITY enableHealthReport.accesskey  "b">
 <!ENTITY healthReportLearnMore.label   "Ətraflı">
 
 <!ENTITY telemetrySection.label     "Telemetriya">
 <!ENTITY telemetryDesc.label       "Səyyahınız haqqında olan fəaliyyət, istifadə, avadanlıq və özəllişdirmə məlumatlarını &vendorShortName; ilə paylaşır ki, bizə &brandShortName; proqramını daha da yaxşı etməyə kömək etsin">
 <!ENTITY enableTelemetry.label      "Telemetriyanı Aktivləşdir">
 <!ENTITY enableTelemetry.accesskey    "T">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/fonts.dtd
@@ -74,16 +74,17 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.arabic):
   Translate "Arabic" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.simplified):
   Translate "Chinese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
+<!ENTITY languages.customize.Fallback.simplified "Sadələşdirlimiş Çincə">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.traditional):
   Translate "Chinese" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.greek):
   Translate "Greek" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.hebrew):
   Translate "Hebrew" as an adjective for an encoding, not as the name of the language. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (languages.customize.Fallback.japanese):
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleMac    "width: 55em; min-height: 52em;">
 <!ENTITY prefWinMinSize.styleGNOME   "width: 50em; min-height: 50em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Ümumi">
 <!ENTITY paneTabs.title     "Vərəqlər">
 <!ENTITY paneContent.title    "Məzmun">
 <!ENTITY paneApplications.title "Proqramlar">
 <!ENTITY panePrivacy.title    "Gizlilik">
-<!ENTITY paneSecurity.title   "Güvenlik">
-<!ENTITY paneAdvanced.title   "Gelişmiş">
+<!ENTITY paneSecurity.title   "Təhlükəsizlik">
+<!ENTITY paneAdvanced.title   "Təkmilləşdirilmiş">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (paneSync.title): This should match syncBrand.shortName.label in ../syncBrand.dtd -->
 
 <!ENTITY paneSync.title     "Sync">
 <!ENTITY buttonForward.tooltip  "Sonrakı səhifəyə keç">
 <!ENTITY buttonBack.tooltip   "Əvvəlki səhifəyə qayıt">
 
 <!ENTITY helpButton.label    "Kömək">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -59,17 +59,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (rememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 
 <!ENTITY rememberActions.pre.label      "İstəsəniz ">
 <!ENTITY rememberActions.clearHistory.label "yaxın keçmişinizi silin">
 <!ENTITY rememberActions.middle.label    " və ya ">
 <!ENTITY rememberActions.removeCookies.label "fərdi çərəzləri sil">
 <!ENTITY rememberActions.post.label     "açıqlanmışdır.">
 
-<!ENTITY dontrememberDescription.label "&brandShortName; gizli baxışdakı nizamlamalardan istifadə edəcək və siz Veb-də gəzərkən keçmişlə bağlı heçnə xatırlamayacaq.">
+<!ENTITY dontrememberDescription.label "&brandShortName; gizli baxışdakı nizamlamalardan istifadə edəcək və siz Web-də gəzərkən keçmişlə bağlı heçnə xatırlamayacaq.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.pre.label): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "Əlavə olaraq">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "bütün keçmişinizi də silə bilirsiniz">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     "açıqlanmışdır.">
 
 <!ENTITY privateBrowsingPermanent2.label "Həmişə gizli baxış rejimindən istifadə et">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -57,18 +57,18 @@ both, to better adapt this sentence to t
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (signedInLoginFailure.beforename.label,
 signedInLoginFailure.aftername.label): these two string are used respectively
 before and after the account email address. Localizers can use one of them, or
 both, to better adapt this sentence to their language.
 -->
 <!ENTITY signedInLoginFailure.aftername.label "">
 
-
+<!ENTITY signIn.label        "Daxil ol">
 <!ENTITY manage.label        "İdarə et">
 
 
 
 
 <!ENTITY welcome.signIn.label "Hesabını aç">
-
+<!ENTITY welcome.createAccount.label "Hesab Aç">
 
 <!ENTITY welcome.useOldSync.label "Sinxronlaşdırmanın köhnə versiyasını işlədirsiz?">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY safeModeDialog.title     "&brandShortName; təhlükəsiz rejim">
 <!ENTITY window.maxWidth       "400">
 
 <!ENTITY startSafeMode.label     "Təhlükəsiz rejimdə başlat">
-<!ENTITY resetProfile.label      "&brandShortName; brauzerinisıfırla">
+<!ENTITY resetProfile.label      "&brandShortName; səyyahını Sıfırla">
 
 <!ENTITY safeModeDescription3.label  "Təhlükəsiz rejim, problem həll etmək üçün istifadə edilə biləcək xüsusi bir &brandShortName; rejimidir.">
 <!ENTITY safeModeDescription4.label  "Əlavələriniz və şəxsi nizamlamalarınız müvəqqəti olaraq söndürüləcək.">
 
 <!ENTITY resetProfileInstead.label  "Təmiz bir başlanğıc etmək istəsəniz &brandShortName; proqramını sıfırlamağı da seçə bilərsiniz.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (autoSafeModeDescription2.label safeModeInstead.label resetProfileFooter.label): Shown on the safe mode dialog after multiple startup crashes. See also chrome/global/resetProfile.dtd -->
 
 <!ENTITY autoSafeModeDescription2.label "&brandShortName; açılarkən gözlənilmədən bağlandı. Bunun səbəbi əlavələr və ya başqa problemlər ola bilər. &brandShortName; səyyahını başlanğıc vəziyyətinə sıfırlayaraq və ya təhlükəsiz rejimdə başladaraq problemi həll etməyə çalışa bilərsiniz.">
--- a/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/sanitize.dtd
@@ -27,26 +27,27 @@ that require it. -->
   480169 -->
 
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.label   "Ətraflı məlumat">
 <!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.accesskey "a">
 
 <!ENTITY historySection.label     "Keçmiș">
 <!ENTITY dataSection.label      "Verilən">
 
-
-
-
+<!ENTITY itemHistoryAndDownloads.label   "Səyahət və Endirmə Keçmişi">
+<!ENTITY itemHistoryAndDownloads.accesskey "S">
+<!ENTITY itemFormSearchHistory.label    "Form və Axtarış Keçmişi">
+<!ENTITY itemFormSearchHistory.accesskey  "F">
 <!ENTITY itemPasswords.label        "Saxlanan şifrələr">
 <!ENTITY itemPasswords.accesskey      "P">
 <!ENTITY itemCookies.label         "Çərəzlər">
 <!ENTITY itemCookies.accesskey       "Ç">
 <!ENTITY itemCache.label          "Önbellek">
 <!ENTITY itemCache.accesskey        "n">
-<!ENTITY itemOfflineApps.label       "Oflayn Vebsayt Məlumatları">
+<!ENTITY itemOfflineApps.label       "Oflayn Websayt Məlumatları">
 <!ENTITY itemOfflineApps.accesskey     "O">
 <!ENTITY itemActiveLogins.label      "Aktiv girişlər">
 <!ENTITY itemActiveLogins.accesskey    "L">
 <!ENTITY itemSitePreferences.label     "Sayt seçimləri">
 <!ENTITY itemSitePreferences.accesskey   "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
   mockup at bug 480169 -->
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -2,18 +2,20 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 allow = İcazə ver
 allowForSession = Bu seans üçün icazə ver
 block = Blokla
 alwaysAsk = Həmişə soruş
 
+permission.cookie.label = Çərəzləri Qur
 permission.desktop-notification.label = Bildirişləri Göstər
 permission.image.label = Şəkilləri yüklə
 permission.camera.label = Kameradan istifadə et
 permission.microphone.label = Mikrafondan istifadə et
 permission.install.label = Əlavələr Qur
 permission.popup.label = Peyda olan Pəncərələri Aç
+permission.geo.label = Sizin Məkanınızı Öyrənsin
 permission.indexedDB.label = Offline fayl saxlamanı idarə et
 permission.fullscreen.label = Tam ekrana keç
 permission.pointerLock.label = Siçanın Göstəricisini Gizlət
 
--- a/browser/chrome/browser/syncCustomize.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncCustomize.dtd
@@ -10,18 +10,18 @@
 <!ENTITY syncCustomizeUnix.description  "Bunları Nizamlamalardan dəyişə bilərsiz.">
 <!--
  These engine names are the same as in browser/preferences/sync.dtd except
  for the last two that are marked as being specific to Desktop browsers.
 -->
 
 <!ENTITY engine.bookmarks.label      "Əlfəcinlər">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey    "c">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+<!ENTITY engine.history.label       "Keçmiș">
+<!ENTITY engine.history.accesskey     "K">
+<!ENTITY engine.tabs.label        "Vərəqlər">
+<!ENTITY engine.tabs.accesskey      "V">
+<!ENTITY engine.passwords.label      "Şifrələr">
+<!ENTITY engine.passwords.accesskey    "Ş">
+<!ENTITY engine.addons.label       "Masaüstü Əlavələri">
+<!ENTITY engine.addons.accesskey     "Ə">
+<!ENTITY engine.prefs.label        "Masaüstü Tənzimləmələri">
+<!ENTITY engine.prefs.accesskey      "s">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -68,17 +68,17 @@
 <!ENTITY pairDevice.dialog.description.label "Yeni cihazı aktivləşdirmək üçün, digər cihazdan &quot;Sinxronizasiyanı quraşdır&quot;ı seçin.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.enterCode.label  "Cihazın verdiyi kodu daxil edin:">
 <!ENTITY addDevice.dialog.tryAgain.label  "Lütfən tekrar yoxlayın.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.successful.label "Cihaz uğurla əlavə edildi. Arxaplanda aparılacaq ilk sinxronlaşdırma bir neçə dəqiqə çəkə bilər.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.recoveryKey.label   "Cihazınızı aktivləşdirmək üçün bərpa açarınızı daxil etmək lazımdır. Lütfən bu açarı çap edin və ya yadda saxlayın və yanınızda gəzdirin.">
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Cihaz bağlandı">
 <!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 
-<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Hesabını aç">
+<!ENTITY setup.signInPage.title.label "Daxil ol">
 <!ENTITY existingRecoveryKey.description "Bərpa açarınızın bir kopyasını əldə etmək üçün digər cihazınızda &syncBrand.shortName.label; Seçimlərinə girin və &quot;Hesabı idarə et&quot; altından&quot;Bərpa açarım&quot;ı seçin.">
 <!ENTITY verifying.label       "Təsdiqlənir…">
 <!ENTITY resetPassword.label     "Şifrəni sıfırla">
 <!ENTITY resetSyncKey.label      "Diğer aygıtımı kaybettim.">
 <!-- Sync Options -->
 
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Sync seçimləri">
 <!ENTITY syncDeviceName.label    "Device Name:">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.properties
@@ -30,31 +30,37 @@ historyDaysCount.label   = #1 günlük keçmiş;#1 günlük keçmiş
 # LOCALIZATION NOTE (passwordsCount.label):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of passwords (was %S for a short while, use #1 instead, even if both work)
 passwordsCount.label    = #1 şifrə;#1 şifrə
 # LOCALIZATION NOTE (addonsCount.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of add-ons, see the link above for forms
+addonsCount.label    = #1 əlavə;#1 əlavə
 
 save.recoverykey.title = Bərpa açarını saxla
 save.recoverykey.defaultfilename = Firefox Bərpa Açarı.html
 
 newAccount.action.label = Firefox Sync bütün brazuer məlumatlarınızı artıq avtomatik şəkildə sinxronizasiya edəcək şəkildə nizamlandı.
 newAccount.change.label = Məhz nələrin sinxronizasiya edilməsini istədiyinizi aşağıdakı Sync seçimlərindən seçə bilərsiniz.
 resetClient.change2.label = Firefox Sync indi bu cihazdakı səyyah məlumatlarını Sync hesabınızla birləşdirəcək.
 wipeClient.change2.label = Firefox Sync indi bu cihazdakı bütün səyyah məlumatlarınızı Sync hesabınızdakı məlumatlarla əvəz edəcək.
 wipeRemote.change2.label = Firefox Sync indi bu cihazdakı, Sync hesabınızdakı bütün səyahət məlumatlarınızı bu cihazdakı məlumatlarla əvəz edəcək.
 existingAccount.change.label = Bu seçimi aşağıdakı Sync seçimlərinə girərək dəyişdirə bilərsiniz.
 
 # Several other strings are used (via Weave.Status.login), but they come from
 # /services/sync
 
 # Firefox Accounts based setup.
-disconnect.verify.heading = Emin misiniz?
+continue.label = Davam
+disconnect.verify.title = Bağlantını kəs
+disconnect.verify.heading = Əminsiniz?
 # LOCALIZATION NOTE (disconnect.verify.description): %S will be replaced with
 # brandShortName
+disconnect.verify.description = %S hesabınızı sinxron etməyəcək, amma kompyuterinizdə səyahət tarixçənizdən heç bir şey silinməyəcək.
 
+relinkVerify.title = Birləşdirmə Xəbərdarlığı
 relinkVerify.heading = Sinxronlaşdırmaya daxil olmaq istədiyinizdən əminsiniz?
 # LOCALIZATION NOTE (relinkVerify.description): Email address of a user previously signed into sync.
+relinkVerify.description = Bu kompyuterdə daha öncə başqa bir istifadəçi Sinxrona daxil olub. Daxil olmağınız bu səyyahın əlfəcinlərini, şifrələrini və digər tənzimləmələr %S ilə birləşdirəcək
 
 manage.pageTitle = Sinxronlaşdırmanı idarə et
--- a/browser/chrome/browser/translation.properties
+++ b/browser/chrome/browser/translation.properties
@@ -1,10 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (translation.options.neverForLanguage.label):
 # %S is a language name coming from the global/languageNames.properties file.
+translation.options.neverForLanguage.label=%S dilini heç vaxt tərcümə etmə
 
 # LOCALIZATION NOTE (translation.options.neverForLanguage.accesskey):
 # The accesskey value used here should not clash with the values used for
 # translation.options.*.accesskey in translation.dtd
+translation.options.neverForLanguage.accesskey=h
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -19,33 +19,33 @@
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server tapılmadı">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc "<ul> 
 <li>Ünvanı səhv daxil etmiş ola bilərsiniz. Məsələn 
 <strong>www</strong>.mozilla.org əvəzinə 
 <strong>ww</strong>.mozilla.org yazılmış ola bilər.</li> 
 <li>Digər saytları da aça bilmirsinizsə, Kompüterinizin internet 
 bağlantısını yoxlayın.</li> 
 <li>Əgər kompüteriniz və ya şəbəkəniz Firewall ilə qorunursa, əmin olun ki, 
-&brandShortName; Veb-ə giriş icazəsinə malikdir.</li> 
+&brandShortName; internetə giriş icazəsinə malikdir.</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Fayl tapılmadı">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> 
 <li>Faylın adını böyük hərf və ya digər yazı xətaları üçün yoxlayın.</li> 
 <li>Faylın köçürülmüş, adı dəyişdirilmiş və ya silinmiş olmasını yoxlayın.</li> 
 </ul>">
 
 
 <!ENTITY generic.title "Uups.">
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; bu səhifəni yükləyə bilmir.</p>">
 
 <!ENTITY malformedURI.title "Yanlış ünvan">
 <!ENTITY malformedURI.longDesc "<ul> 
-<li>Veb ünvanlar əsasən 
-<strong>http://www.mozilla.org/</strong> kimi yazılır</li> 
+<li>Web ünvanlar əsasən 
+<strong>http://www.example.com/</strong> kimi yazılır</li> 
 <li>Droblardan istifadə etdiyinizə əmin olun (i.e. 
 <strong>/</strong>).</li> 
 </ul>">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Məlumat ötürmə xətası">
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
 <!ENTITY notCached.title "Sənədin vaxtı çıxıb">
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -22,28 +22,28 @@ REG_APP_DESC=$BrandShortName İnternetdə sürətli və təhlükəsiz gəzişmənizi təmin edir. Başadüşülən interfeys, online kimlik oğurluğuna qarşı qoruması olan inkişaf etdirilmiş təhlükəsizlik xüsusiyyətləri və yerləşdirilmiş axtarış, internetdəki hər şeydən istifadə imkanınını təmin edir.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName &Nizamları
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName &Təhlükəsiz rejim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Quraşdırma növü
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Quraşdırma nizamlarını seçin
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Qısayollar əlavə et
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Proqram ikonları yarat
 COMPONENTS_PAGE_TITLE=Seçimə bağlı komponentləri quraşdır
 COMPONENTS_PAGE_SUBTITLE=Seçimə bağlı tövsiyyə olunan komponentlər
-OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Servis Xidməti, $BrandShortName brauzerinin arxa planda səsszicə yenilənməsini təmin edir.
+OPTIONAL_COMPONENTS_DESC=Servis Xidməti, $BrandShortName səyyahının arxa planda səsszicə yenilənməsini təmin edir.
 MAINTENANCE_SERVICE_CHECKBOX_DESC=&Servis xidmətini quraşdır
 SUMMARY_PAGE_TITLE=İcmal
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=$BrandShortName Qurulmağa Hazırdır
 SUMMARY_INSTALLED_TO=$BrandShortName aşağıdakı ünvana quraşdırılacaq.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Quraşdırmanın tamamlanması üçün komputerinizin yenidən başlatılması lazım ola bilər.
 SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Silinmənin tamamlanması üçün komputerinizin yenidən başlatılması lazım ola bilər.
 SUMMARY_TAKE_DEFAULTS=$BrandShortName mənim əsas səyyahım &olsun
 SUMMARY_INSTALL_CLICK=Davam etmək üçün Qur düyməsinə klikləyin.
 SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Davam etmək üçün yenilə düyməsinə klikləyin.
 SURVEY_TEXT=&Bizə $BrandShortName haqqında nə düşündüyünüzü deyin
-LAUNCH_TEXT=$BrandShortName &brauzerini aç
+LAUNCH_TEXT=$BrandShortName səyyahını &Aç
 CREATE_ICONS_DESC=Bura $BrandShortName qısayollarını əlavə et:
 ICONS_DESKTOP=İşç&i stolu
 ICONS_STARTMENU=&Başlat münyusundakı Proqramlar qovluğu
 ICONS_QUICKLAUNCH=&Tez başlat sətiri
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Quraşdırmaya davam etmək üçün $BrandShortName bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Silinməyə davam etmək üçün $BrandShortName proqramı bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName hazırda açıqdır.\n\nYeni quraşdırdığınız versiyanı açmaq üçün əvvəlcə $BrandShortName proqramını bağlayın.
 WARN_WRITE_ACCESS=Quraşdırma qovluğuna icazəniz yoxdur.\n\nFərqli bir qovluq seçmək üçün Oldu düyməsinə basın.
--- a/browser/installer/override.properties
+++ b/browser/installer/override.properties
@@ -21,22 +21,22 @@
 # Strings that require a space at the end should be enclosed with double
 # quotes and the double quotes will be removed. To add quotes to the beginning
 # and end of a strong enclose the add and additional double quote to the
 # beginning and end of the string (e.g. ""This will include quotes"").
 
 SetupCaption=$BrandFullName Quraşdırılması
 UninstallCaption=$BrandFullName Kaldırma
 BackBtn=< &Geri
-NextBtn=İ&rəli >
+NextBtn=İ&rəli >
 AcceptBtn=&Lisenziya Müqaviləsinin şərtlərini qəbul edirəm
 DontAcceptBtn=&Lisenziya Müqaviləsinin şərtlərini qəbul etmirəm
 InstallBtn=&Qur
 UninstallBtn=&Sil
-CancelBtn=ləğv et
+CancelBtn=Ləğv et
 CloseBtn=&Qapat
 BrowseBtn=&Bax…
 ShowDetailsBtn=&Detalları göstər
 ClickNext=Davam etmək üçün İrəli düyməsinə basın.
 ClickInstall=Quraşdırmanı başlatmak üçün Quraşdır düyməsinə basın.
 ClickUninstall=Silməyi başlatmak üçün Sil düyməsinə basın.
 Completed=Tamamlandı
 LicenseTextRB=Lütfən $BrandFullNameDA proqramını quraşdırmamışdan əvvəl lisenziya müqaviləsini oxuyun. Müqavilədəki bütün şərtləri qəbul edirsinizsə aşağıdakı ilk seçimi seçin. $_CLICK
@@ -75,12 +75,12 @@ InvalidOpcode=Quraşdırma zədəlidir: Etibarsız kod
 NoOLE="OLE yoxdur: "
 OutputFolder="Çıxış qovluğu: "
 RemoveFolder="Dizini sil: "
 RenameOnReboot="Açılışda adını dəyiştir: "
 Rename="Keçildi: "
 Skipped="Yox sayıldı: "
 CopyDetails=Detalları kopyala
 LogInstall=Quraşdırma əməliyyatını qeyd et
-Byte=O
+Byte=B
 Kilo=K
-Mega=m
-Giga=a
+Mega=M
+Giga=Q
--- a/browser/pdfviewer/chrome.properties
+++ b/browser/pdfviewer/chrome.properties
@@ -9,10 +9,11 @@
 # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 # See the License for the specific language governing permissions and
 # limitations under the License.
 
 # Chrome notification bar messages and buttons
 unsupported_feature=Bu PDF sənədi düzgün göstərilməyə bilər.
+unsupported_feature_forms=Bu PDF sənədində form var. Form ərazilərinin doldurulması dəstəklənməməkdədir.
 open_with_different_viewer=Fərqli Baxış Proqramıyla Aç
 open_with_different_viewer.accessKey=a
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -52,27 +52,50 @@ last_page.label=Son Səhifəyə get
 last_page_label=Son Səhifəyə get
 page_rotate_cw.title=Saat İstiqamətində Fırlat
 page_rotate_cw.label=Saat İstiqamətində Fırlat
 page_rotate_cw_label=Saat İstiqamətində Fırlat
 page_rotate_ccw.title=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat
 page_rotate_ccw.label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat
 page_rotate_ccw_label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat
 
+hand_tool_enable.title=Əl alətini aktiv et
+hand_tool_enable_label=Əl alətini aktiv et
+hand_tool_disable.title=Əl alətini deaktiv et
+hand_tool_disable_label=Əl alətini deaktiv et
 
 # Document properties dialog box
+document_properties.title=Sənəd xüsusiyyətləri…
+document_properties_label=Sənəd xüsusiyyətləri…
+document_properties_file_name=Fayl adı:
+document_properties_file_size=Fayl ölçüsü:
+document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} bayt)
+document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bayt)
 document_properties_title=Başlık:
+document_properties_author=Müəllif:
+document_properties_subject=Mövzu:
+document_properties_keywords=Açar sözlər:
+document_properties_creation_date=Yaradılış Tarixi :
+document_properties_modification_date=Dəyişdirilmə Tarixi :
+document_properties_date_string={{date}}, {{time}}
+document_properties_creator=Yaradan:
+document_properties_producer=PDF yaradıcısı:
+document_properties_version=PDF versiyası:
+document_properties_page_count=Səhifə sayı:
+document_properties_close=Qapat
 
 # Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
 # (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
 # tooltips)
 toggle_sidebar.title=Yan Paneli Aç/Bağla
 toggle_sidebar_label=Yan Paneli Aç/Bağla
 outline.title=Sənəd struktunu göstər
 outline_label=Sənəd strukturu
+attachments.title=Bağlamaları göstər
+attachments_label=Bağlamalar
 thumbs.title=Kiçik şəkilləri göstər
 thumbs_label=Kiçik şəkillər
 findbar.title=Sənəddə Tap
 findbar_label=Axtar
 
 # Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
 # LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
 # number.
@@ -91,16 +114,17 @@ find_highlight=İşarələ
 find_match_case_label=Böyük/kiçik hərfə həssaslıq
 find_reached_top=Sənədin yuxarısına çatdı, aşağıdan davam edir
 find_reached_bottom=Sənədin sonuna çatdı, yuxarıdan davam edir
 find_not_found=Uyğunlaşma tapılmadı
 
 # Error panel labels
 error_more_info=Daha çox məlumati
 error_less_info=Daha az məlumat
+error_close=Qapat
 # LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be
 # replaced by the PDF.JS version and build ID.
 error_version_info=PDF.js v{{version}} (yığma: {{build}})
 # LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an
 # english string describing the error.
 error_message=İsmarıc: {{message}}
 # LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack
 # trace.
@@ -128,12 +152,12 @@ missing_file_error=PDF fayl yoxdur.
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type.alt=[{{type}} Annotasiyası]
 password_label=Bu PDF faylı açmaq üçün şifrəni daxil edin.
 password_invalid=Şifrə yanlışdır. Bir daha sınayın.
 password_ok=OK
 password_cancel=Ləğv et
 
-printing_not_supported=Xəbərdarlıq: Çap bu brauzer tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
+printing_not_supported=Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
 printing_not_ready=Xəbərdarlıq: PDF çap üçün tam yüklənməyib.
-web_fonts_disabled=Veb Şriftlər söndürülüb: yerləşdirilmiş PDF şriftlərini istifadə etmək mümkün deyil.
+web_fonts_disabled=Web Şriftlər söndürülüb: yerləşdirilmiş PDF şriftlərini istifadə etmək mümkün deyil.
 document_colors_disabled=PDF sənədlərə öz rənglərini işlətməyə icazə verilmir: 'Səhifələrə öz rənglərini istifadə etməyə icazə vermə' səyyahda söndürülüb.
--- a/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
+++ b/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
@@ -3,13 +3,15 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 readError=%S saxlanmadı, çünki qaynaq fayl oxuna bilmədi.\n\nDaha sonra təkrar yoxlayın ya server idarəçinizlə əlaqə saxlayın.
 writeError=%S saxlanmadı, çünki naməlum bir səhv baş verdi.\n\nBaşqa bir yerdə saxlamağı yoxlayın.
 launchError=%S açılabilmədi, çünki naməlum bir səhv baş verdi.\n\nƏvvəlcə yaddaşda saxlayıb, sonra açmağı yoxlayın.
 diskFull=Diskdə %S faylını saxlamaq üçün lazım olan qədər boş yer yoxdur.\n\nDiskdəki lazımsız faylları sildikdən sonra yenidən yoxlayın ya da başqa bir yerdə saxlamağı yoxlayın.
 readOnly=%S saxlanmadı, çünki disk, qovluq ya da fayl yazmağa qarşı qorumalıdır.\n\nDiskdəki yazmağa qarşı qorumanı götürüb yenidən yoxlayın ya da başqa bir yerdə saxlamağı yoxlayın.
 accessError=%S saxlana bilmədi, çünki o qovluğun məzmununu dəyişdirə bilməzsiniz.\n\nQovluq xüsusiyyətlərini dəyişdirib yenidən yoxlayın ya da başqa yerdə saxlamağı yoxlayın.
+SDAccessErrorCardReadOnly=SD card istidfadədə olduğu üçün fayl endirilə bilmir.
+SDAccessErrorCardMissing=SD card tapılmadığı üçün fayl endirilə bilmədi.
 helperAppNotFound=%S açıla bilmədi, çünki lazım olan köməkçi proqram yoxdur. Seçimlərinizdəki köməkçi proqramı dəyişdirin.
 noMemory=İstədiyiniz əməliyyatı yerinə yetirmək üçün lazım olan qədər yaddaş yoxdur.\n\nBəzi proqramlardan çıxıb, yenidən yoxlayın.
 title=%S yüklənilir
 fileAlreadyExistsError=%S saxlana bilmədi, çünki '_files' qovluğuyla eyni adda olan bir fayl mövcuddur.\n\nFərqli bir yerdə saxlamağı yoxlayın.
 fileNameTooLongError=%S saxlanmadı, çünki fayl adı çox uzundur.\n\nDaha qısa bir adla saxlamağı yoxlayın.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -317,16 +317,17 @@ certErrorNotYetValidNow=Təsdiq sənədi %1$S tarixinə qədər etibarlı olmayacaq. Hazır ki tarix %2$S.
 certErrorCodePrefix=(Səhv kodu: %S)
 
 CertInfoIssuedFor=Yayımladan:
 CertInfoIssuedBy=Yayımlayan:
 CertInfoValid=Etibarlıdır
 CertInfoFrom=nereden
 CertInfoTo=nereye
 CertInfoPurposes=Amaçlar
+CertInfoEmail=E-poçt
 CertInfoStoredIn=Saxlandığı yer:
 P12DefaultNickname=İdxal edilən Sertifikat
 VerifyExpired=<vaxtı bitmişdir>
 VerifyRevoked=<ləğv edilmişdir>
 VerifyNotTrusted=<getibar eidlmir>
 VerifyIssuerNotTrusted=<yayımlayıcıya etibar edilmir>
 VerifyIssuerUnknown=<yayımlayıcı naməlumdur>
 VerifyInvalidCA=<etibarsız orqandır>
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -22,24 +22,24 @@
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.title   "Ümumi">
 <!ENTITY certmgr.detail.general_tab.accesskey "Ü">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.title "Ətraflı məlumat">
 <!ENTITY certmgr.detail.prettyprint_tab.accesskey "D">
 
 <!ENTITY certmgr.pending.label        "Hazırda təsdiq sənədi yoxlanır…">
 <!ENTITY certmgr.subjectinfo.label      "Təsdiqlənən">
 <!ENTITY certmgr.issuerinfo.label       "Təslim Edən">
-
+<!ENTITY certmgr.periodofvalidity.label    "Etibarlılıq müddəti" >
 <!ENTITY certmgr.fingerprints.label      "Parmak izleri">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.title       "Təsdiq sənədi detalları">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.cn        "Ümumi ad (CN)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.o         "Qurum (O)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.ou        "Korporativ orqan (OU)">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.serialnumber   "Seriya nömrəsi">
-
+<!ENTITY certmgr.certdetail.sha256fingerprint "SHA-256 barmaq izi">
 <!ENTITY certmgr.certdetail.sha1fingerprint  "SHA1 parmaq izi">
 
 <!ENTITY certmgr.editcert.title        "Təhlükəsizlik təsdiq sənədi parametrlərini redaktə edin">
 <!ENTITY certmgr.editcacert.title       "Təsdiq sənədinin etibarlılıq parametrlərini redaktə edin">
 <!ENTITY certmgr.editcert.edittrust      "Etibarlılıq parametrlərini redaktə edin:">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustssl      "Bu sertifikat, veb saytlarını təyin edə bilər.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustemail     "Bu təsdiq sənədi poçt istifadəçilərini təyin edə bilər.">
 <!ENTITY certmgr.editcert.trustobjsign    "Bu təsdiq sənədi proqramçıları təyin edə bilər.">
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
@@ -21,17 +21,17 @@
 <!ENTITY getPassword.tokenName2.label "Təhlükəsizlik cihazı:">
 <!ENTITY getPassword.password.label "Şifrə:">
 <!-- These should be common -->
 
 <!ENTITY piperror.title "Səhv">
 <!ENTITY pipalert.title "Səhv - düzəldilmədi">
 <!-- Prefs panel strings -->
 
-<!ENTITY pref.security.general.lHeader "Güvenlik">
+<!ENTITY pref.security.general.lHeader "Təhlükəsizlik">
 <!ENTITY pref.security.general.rHeader "Ümumi təhlükəsizlik nizamları">
 <!ENTITY pref.security.general.header "Ümumi təhlükəsizlik nizamları">
 <!ENTITY pref.security.general.level.title "Təhlükəsizlik səviyyəsi">
 <!ENTITY pref.security.general.paranoid.label "Paranoid təhlükəsizlik parametrlərindən istifadə et">
 <!ENTITY pref.security.general.certificates.title "Təsdiq sənədləri">
 <!ENTITY pref.security.general.manageCert.label "Təsdiq sənədlərini idarə et">
 <!-- Downloading a cert -->
 
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -12,25 +12,37 @@ mobile.label = Mobil Əlfəcinlər
 
 remote.pending.label = Uzaq vərəqlər sinxronizasiya edilir...
 remote.missing2.label = Sync your other devices again to access their tabs
 remote.opened.label = Bütün uzaq vərəqlər artıq açıqdır
 remote.notification.label = Mövcud işçi stolu vərəqləri, sinxronizasiya edildikdən sonra istifadə oluna biləcək
 
 error.login.title = Hesab açma səhvi
 error.login.description = Sync bağlantı qurarkən bir səhvlə qarşılaşdı: %1$S. Lütfən təkrar yoxlayın.
+error.login.prefs.label = Tənzimləmələr
+error.login.prefs.accesskey = T
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title = Hesabdan çıxma Səhvi
 error.logout.description = Sync bağlantı qurarkən bir səhvlə qarşılaşdı. Çox güman bir problem yoxdur və sizin bir şey etməyiniz lazım deyil.
 error.sync.title = Sinxronizasiya səhvi
 error.sync.description = Sync bağlantı qurarkən bir səhvlə qarşılaşdı: %1$S. Sync bu əmliyyatı avtomatik olaraq təkrar yoxlayacaq.
 error.sync.prolonged_failure = Sync son %1$S gün içində sinxronizasiya edə bilməyib. Lütfən şəbəkə nizamlarınızı yoxlayın.
+error.sync.serverStatusButton.label = Serverin statusu
+error.sync.serverStatusButton.accesskey = v
 error.sync.needUpdate.description = Məlumatlarınızı sinxronizasiya etməyə davam etmək çün Firefox Sync-i yeniləməlisiniz.
 error.sync.needUpdate.label = Firefox Sync Yenilə
 error.sync.needUpdate.accesskey = Y
 error.sync.tryAgainButton.label = İndi Sinxronlaşdır
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = S
 warning.sync.quota.label = Server limitinə yaxınlaşılır
 warning.sync.quota.description = Server limitinə yaxınlaşırsınız. Lütfən hansı məlumatların sinxronizasiya ediləcəyinə baxın.
 error.sync.quota.label = Server limiti aşıldı
 error.sync.quota.description = Server limiti aşılıdığı üçün Sync uğursuz oldu. Lütfən hansı məlumatların sinxronizasiya ediləcəyinə baxın.
+error.sync.viewQuotaButton.label = Limiti göstər
+error.sync.viewQuotaButton.accesskey = g
+warning.sync.eol.label = Servis söndürülür
 # %1: the app name (Firefox)
+warning.sync.eol.description = Firefox Sync servisi tezliklə söndürüləcək. Sinxrona davam etmək üçün %1$S səyyahınızı yeniləyin.
+error.sync.eol.label = Servislə əlaqə yoxdur
 # %1: the app name (Firefox)
+error.sync.eol.description = Firefox Sync servisiniz artıq dəstəklənmir. Sinxronlaşdırmaya davam etmək üçün %1$S səyyahınızı yeniləyin.
+sync.eol.learnMore.label = Daha ətraflı
+sync.eol.learnMore.accesskey = ə
--- a/toolkit/chrome/global/charsetMenu.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetMenu.dtd
@@ -1,17 +1,22 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY charsetMenu.label       "Simvol Kodlaşdırması">
 <!ENTITY charsetMenu.accesskey     "S">
 <!-- The strings below are unused on m-c. They will be removed post-Australis -->
-<!-- A reserved for Arabic -->
-
-
 
 
-
-
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.label   "Avto-Tanıma">
+<!-- A reserved for Arabic -->
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "T">
 
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.off.label   "(sönlü)">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.off.accesskey "s">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.ja.label   "Yapon dili">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.ja.accesskey "Y">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.ru.label   "Rusca">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.ru.accesskey "R">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.uk.label   "Ukrayna dili">
+<!ENTITY charsetMenuAutodet.uk.accesskey "U">
 
-
--- a/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
@@ -24,34 +24,50 @@
 # processing by CharsetMenu.jsm. If your localization does not use ASCII
 # parentheses where en-US does in this file, please file a bug to make
 # CharsetMenu.jsm also recognize the delimiter your localization uses.
 # (When this code was developed, all localizations appeared to use
 # U+0028 LEFT PARENTHESIS for this purpose.)
 
 # Auto-Detect (sub)menu
 charsetMenuCharsets = Simvol kodlaşdırması
+charsetMenuAutodet = Avto-&Tanıma
 # 'A' is reserved for Arabic:
+charsetMenuAutodet.ja = Yapon dili
 charsetMenuAutodet.ru = Rusca
 charsetMenuAutodet.uk = Ukrayna
+charsetMenuAutodet.uk.key = U
 
 # Globally-relevant
+UTF-8.key    = U
+UTF-8      = Unicode
+windows-1252.key = W
 windows-1252   = Qərb Dilləri
 
 # Arabic
+windows-1256.key = A
+ISO-8859-6    = Ərəbcə (ISO)
 
 # Baltic
+windows-1257.key = B
+windows-1257   = Baltik (Windows)
+ISO-8859-4    = Baltik (ISO)
 
 # Central European
+windows-1250.key =     E
+windows-1250   = Mərkəzi Avropa (Windows)
+ISO-8859-2    = Mərkəzi Avropa (ISO)
 
 # Chinese, Simplified
 # LOCALIZATION NOTE (gbk.bis.key):
 # gbk.bis.key never appears together with gbk.key and, hence, can be the same.
+gbk.bis     = Sadələşdirlimiş Çincə
 # The strings gbk.key, gbk and gb18030 are no longer used but are retained
 # in order to enable backout after string freeze, just in case.
+gbk.key     =     S
 
 # Chinese, Traditional
 
 # Cyrillic
 KOI8-R      = Kirilcə (KOI8-R)
 
 # Greek
 
--- a/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
@@ -4,19 +4,19 @@
 
 # context menu strings
 
 SaveImageTitle=Şəkli Saxla
 SaveVideoTitle=Videonu Saxla
 SaveAudioTitle=Səsi Saxla
 SaveLinkTitle=Fərqli Saxla
 DefaultSaveFileName=indeks
-WebPageCompleteFilter=Veb Səhifə, tam
-WebPageHTMLOnlyFilter=Veb Səhifə, sadəcə HTML
-WebPageXHTMLOnlyFilter=Veb Səhifə, sadəcə XHTML
-WebPageSVGOnlyFilter=Veb Səhifə, sadəcə SVG
-WebPageXMLOnlyFilter=Veb Səhifə, sadəcə XML
+WebPageCompleteFilter=Web Səhifə, tam
+WebPageHTMLOnlyFilter=Web Səhifə, sadəcə HTML
+WebPageXHTMLOnlyFilter=Web Səhifə, sadəcə XHTML
+WebPageSVGOnlyFilter=Web Səhifə, sadəcə SVG
+WebPageXMLOnlyFilter=Web Səhifə, sadəcə XML
 
 # LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
 #  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
 #  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
 #  leaf name of the file being saved (minus extension).
 filesFolder=%S_files
--- a/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeToolbar.properties
@@ -3,9 +3,9 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 enterToolbarTitle=Yeni alət sətri
 enterToolbarName=Bu alət sətrinə bir ad verin:
 enterToolbarDup="%S" adında bir alət sətri mövcuddur. Lütfən, başqa bir ad seçin.
 enterToolbarBlank=Yeni alət sətri yaratmaq üçün bir ad verməlisiz.
 separatorTitle=Mötərizə
 springTitle=Elastik boşluq
-spacerTitle=Boşluk
+spacerTitle=Boşluq
--- a/toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/dateFormat.properties
@@ -1,45 +1,45 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-month.1.Mmm=Oca
-month.2.Mmm=Şub
+month.1.Mmm=Yan
+month.2.Mmm=Fev
 month.3.Mmm=Mar
-month.4.Mmm=Nis
-month.5.Mmm=Mayıs
+month.4.Mmm=Apr
+month.5.Mmm=May
 month.6.Mmm=İyun
 month.7.Mmm=İyul
-month.8.Mmm=Ağu
-month.9.Mmm=Eyl
-month.10.Mmm=Eki
-month.11.Mmm=Kas
-month.12.Mmm=Ara
+month.8.Mmm=Avq
+month.9.Mmm=Sen
+month.10.Mmm=Okt
+month.11.Mmm=Noy
+month.12.Mmm=Dek
 
-month.1.name=Ocak
-month.2.name=Şubat
+month.1.name=Yanvar
+month.2.name=Fevral
 month.3.name=Mart
-month.4.name=Nisan
-month.5.name=Mayıs
-month.6.name=Haziran
-month.7.name=Temmuz
-month.8.name=Ağustos
-month.9.name=Eylül
-month.10.name=Ekim
-month.11.name=Kasım
-month.12.name=Aralık
+month.4.name=Aprel
+month.5.name=May
+month.6.name=İyun
+month.7.name=İyul
+month.8.name=Avqust
+month.9.name=Sentyabr
+month.10.name=Oktyabr
+month.11.name=Noyabr
+month.12.name=Dekabr
 
-day.1.name=Pazar
+day.1.name=Bazar
 day.2.name=Bazar etəsi
 day.3.name=Ç.axşamı
 day.4.name=Çərşəmbə
 day.5.name=C.axşamı
-day.6.name=Cuma
-day.7.name=Cumartesi
+day.6.name=Cümə
+day.7.name=Şənbə
 
 day.1.Mmm=Baz
 day.2.Mmm=B.er
 day.3.Mmm=Ç.ax
 day.4.Mmm=Çər
 day.5.Mmm=C.ax
 day.6.Mmm=Cüm
 day.7.Mmm=Şən
@@ -50,9 +50,9 @@ day.3.short=Ç.a
 day.4.short=Çə
 day.5.short=C.a
 day.6.short=Cü
 day.7.short=Şə
 
 noon=Gündüz
 midnight=Gecə
 
-AllDay=Tüm gün
+AllDay=Bütün Gün
--- a/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/devtools/csscoverage.dtd
@@ -6,27 +6,37 @@
  - browser/devtools/styleeditor/styleeditor.xul for context -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.backButton):
  - Text on the button to go back to the main style editor -->
+
+
+
+<!ENTITY csscoverage.backButton "Geri">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.unused, csscoverage.noMatches):
  - This is the heading and body text for the CSS usage part of the report -->
 
+<!ENTITY csscoverage.unused "İstifadə edilməyən qaydalar">
+<!ENTITY csscoverage.noMatches "Bu qaydalara görə heç bir uyğunluq tapılmadı">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.header):
  - This is the heading for the CSS optimization part of the report -->
+
+<!ENTITY csscoverage.optimize.header "Optimizə ediləbilən səhifələr">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.preload1, csscoverage.preload2,
  - csscoverage.preload3): These 3 are part of a paragraph with 1 and 2
  - separated by a styled <link> tag and 2 and 3 separated by a styled
  - <style> tag -->
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.optimize.bodyX):
  - This is what we say when we have no optimization suggestions -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (csscoverage.footer1, csscoverage.footer2, csscoverage.footer3):
  - The text displayed at the bottom of the page, with 2 being the URL opened
  - when the link text in 3 is clicked -->
 
+<!ENTITY csscoverage.footer1 "Bax">
+<!ENTITY csscoverage.footer2 "https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/CSS_Coverage">
 
 
--- a/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY cutCmd.label "Kes">
+<!ENTITY cutCmd.label "Kəs">
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopyala">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "p">
-<!ENTITY pasteCmd.label "Yapıştır">
+<!ENTITY pasteCmd.label "Yapışdır">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "Y">
 <!ENTITY undoCmd.label "Geri al">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "G">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Hamısını Seç">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Sil">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "S">
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -41,25 +41,27 @@ dontQuitButtonMac=Xeyr, yükləməyə davam et
 dontGoOfflineButton=Online qal
 dontEnterPrivateBrowsingButton=Məxfi Səyahət Moduna Keçmə
 dontLeavePrivateBrowsingButton=Məxfi Səyahət Modunda Qal
 downloadsCompleteTitle=Yükləmə Tamamlandı
 downloadsCompleteMsg=Bütün faylların yüklənməsi tamamlandı.
 
 # LOCALIZATION NOTE (infiniteRate):
 # If download speed is a JavaScript Infinity value, this phrase is used
+infiniteRate=Çox sürətli
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusFormat3): — is the "em dash" (long dash)
 # %1$S transfer progress; %2$S rate number; %3$S rate unit; %4$S time left
 # example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (2.2 MB/sec)
 statusFormat3=%4$S — %1$S (%2$S %3$S/sn)
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusFormatInfiniteRate): — is the "em dash" (long dash)
 # %1$S transfer progress; %2$S substitute phrase for Infinity speed; %3$S time left
 # example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB (Really fast)
+statusFormatInfiniteRate=%3$S—%1$S (%2$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (statusFormatNoRate): — is the "em dash" (long dash)
 # %1$S transfer progress; %2$S time left
 # example: 4 minutes left — 1.1 of 11.1 GB
 statusFormatNoRate=%2$S — %1$S
 
 bytes=bayt
 kilobyte=KB
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -77,18 +77,18 @@
 <!ENTITY cmd.findUpdates.accesskey      "F">
 <!ENTITY cmd.preferencesWin.label       "Nizamlar">
 <!ENTITY cmd.preferencesWin.accesskey     "O">
 <!ENTITY cmd.preferencesUnix.label      "Nizamlamalar">
 <!ENTITY cmd.preferencesUnix.accesskey    "P">
 <!ENTITY cmd.about.label           "Hakkında">
 <!ENTITY cmd.about.accesskey         "H">
 
-<!ENTITY cmd.enableAddon.label        "Etkinleştir">
-<!ENTITY cmd.enableAddon.accesskey      "t">
+<!ENTITY cmd.enableAddon.label        "Fəallaşdır">
+<!ENTITY cmd.enableAddon.accesskey      "a">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.label        "Söndür">
 <!ENTITY cmd.disableAddon.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.enableTheme.label        "Temadan istifadə elə">
 <!ENTITY cmd.enableTheme.accesskey      "T">
 <!ENTITY cmd.disableTheme.label        "Tema istifadə etmə">
 <!ENTITY cmd.disableTheme.accesskey      "e">
 <!ENTITY cmd.askToActivate.label       "Aktivləşdirmək üçün Soruş">
 <!ENTITY cmd.askToActivate.tooltip      "Bu əlavəni işlətmək üçün hər dəfə soruş">
@@ -96,17 +96,17 @@
 <!ENTITY cmd.alwaysActivate.tooltip      "Bu əlavəni hər zaman istifadə et">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.label       "Heç Vaxt Aktiv Olmasın">
 <!ENTITY cmd.neverActivate.tooltip      "Bu əlavəni heç vaxt işlətmə">
 <!ENTITY cmd.stateMenu.tooltip        "Bu əlavə işləməyə başladıqda dəyiş">
 <!ENTITY cmd.installAddon.label        "Qur">
 <!ENTITY cmd.installAddon.accesskey      "u">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.label       "Sil">
 <!ENTITY cmd.uninstallAddon.accesskey     "R">
-
+<!ENTITY cmd.debugAddon.label         "Sazlama">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.label     "Nizamlar">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesWin.tooltip    "Bu əlavənin seçimlərini dəyiş">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.label    "Nizamlamalar">
 <!ENTITY cmd.showPreferencesUnix.tooltip   "Bu əlavənin seçimlərini dəyiş">
 <!ENTITY cmd.contribute.label         "Kömək">
 <!ENTITY cmd.contribute.accesskey       "C">
 <!ENTITY cmd.contribute.tooltip        "Bu əlavənin inkişaf etdirilməsinə kömək et">
 
@@ -215,12 +215,14 @@
 <!ENTITY eula.accept             "Qəbul et və qur...">
 
 <!ENTITY settings.path.button.label      "Bax…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (experiment.info.label): The strings related to
   experiments are present on the "Experiments" tab of the add-ons manager.
   This tab won't be displayed unless an Experiment add-on is installed.
   Install https://people.mozilla.org/~gszorc/dummy-experiment-addon.xpi
   to cause this tab to appear. -->
+
+<!ENTITY experiment.info.label "Bu nədir? Telemetriya zaman-zaman eksperimentlər qurub çalışdıra bilər.">
 <!ENTITY experiment.info.learnmore "Ətraflı">
-
-
-
+<!ENTITY experiment.info.learnmore.accesskey "L">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry "Telemetriya nizamlamaları">
+<!ENTITY experiment.info.changetelemetry.accesskey "T">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -97,37 +97,49 @@ details.notification.install=%2$S yenidən başladılanda %1$S quraşdırılacaq.
 details.notification.uninstall=%2$S yenidən başladılanda %1$S silinəcək.
 #LOCALIZATION NOTE (details.notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 details.notification.upgrade=%2$S yenidən başladılanda %1$S yenilənəcək.
 
 # LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysRemaining):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (detail view).
+details.experiment.time.daysRemaining=#1 gün qaldı;#1 gün qaldı
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (detail view).
+details.experiment.time.endsToday=Bir günden az qaldı
 # LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.daysPassed):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days since the experiment ran (detail view).
+details.experiment.time.daysPassed=#1 gün əvvəl;#1 gün əvvəl
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (detail view).
+details.experiment.time.endedToday=Bir günden daha əvvəl
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.active) This experiment is active (detail view).
+details.experiment.state.active=Aktiv
 #LOCALIZATION NOTE (details.experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (detail view).
+details.experiment.state.complete=Tamamlandı
 
 # LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysRemaining):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days from now that the experiment will remain active (list view item).
+experiment.time.daysRemaining=#1 gün qaldı;#1 gün qaldı
 #LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endsToday) The experiment will end in less than a day (list view item).
+experiment.time.endsToday=Bir günden az qaldı
 # LOCALIZATION NOTE (experiment.time.daysPassed):
 # Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of days since the experiment ran (list view item).
+experiment.time.daysPassed=#1 gün əvvəl;#1 gün əvvəl
 #LOCALIZATION NOTE (experiment.time.endedToday) The experiment ended less than a day ago (list view item).
+experiment.time.endedToday=Bir günden daha əvvəl
 #LOCALIZATION NOTE (experiment.state.active) This experiment is active (list view item).
+experiment.state.active=Aktiv
 #LOCALIZATION NOTE (experiment.state.complete) This experiment is complete (it was previously active) (list view item).
+experiment.state.complete=Tamamlandı
 
 installFromFile.dialogTitle=Quraşdırılacaq əlavəni seçin
 installFromFile.filterName=Əlavələr
 
 uninstallAddonTooltip=Bu əlavəni sil
 uninstallAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni sil (yenidən başlatmaq lazımdır)
 enableAddonTooltip=Bu əlavəni aktivləşdir
 enableAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni aktivləşdir (yenidən başlatmaq lazımdır)
@@ -136,21 +148,25 @@ disableAddonRestartRequiredTooltip=Bu əlavəni söndür (yenidən başlatmaq lazımdır)
 
 #LOCALIZATION NOTE (showAllSearchResults): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the total number of search results
 showAllSearchResults=Nəticəni göstər;#1 nəticəni göstər
 
 #LOCALIZATION NOTE (addon.purchase.label) displayed on a button in the list
 # view, %S is the price of the add-on including currency symbol
+addon.purchase.label=%S qiymətinə al…
 addon.purchase.tooltip=Bu əlavəni satın almaq üçün əlavə qalareyasına baxın
 #LOCALIZATION NOTE (cmd.purchaseAddon.label) displayed on a button in the detail
 # view, %S is the price of the add-on including currency symbol
+cmd.purchaseAddon.label=%S qiymətinə al…
+cmd.purchaseAddon.accesskey=i
 
 #LOCALIZATION NOTE (eulaHeader) %S is name of the add-on asking the user to agree to the EULA
 eulaHeader=%S quraşdırmaya davam etməmişdən qabaq aşağıdakı son istifadəçi lisenziya razılaşmasını qəbul etməyinizi istəyir:
 
 type.extension.name=Əlavələr
 type.theme.name=Görünüş
 type.locale.name=Diller
 type.plugin.name=Əlavə proqramlar
 type.dictionary.name=Lüğətlər
 type.service.name=Servislər
+type.experiment.name=Eksperimentlər
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -26,8 +26,9 @@ localhost=(lokal fayllar)
 # LOCALIZATION NOTE
 # The string is used for showing file size of each backup in the "fileRestorePopup" popup
 # %1$S is the file size
 # %2$S is the file size unit
 
 # LOCALIZATION NOTE (windows8TouchTitle): this is the name of the folder used
 # to store bookmarks created in Metro mode and share bookmarks between Metro
 # and Desktop.
+windows8TouchTitle=Windows 8 Toxun
--- a/webapprt/webapprt/getUserMediaDialog.dtd
+++ b/webapprt/webapprt/getUserMediaDialog.dtd
@@ -1,13 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE: These are localized strings for the getUserMedia dialog
  - to ask permissions in the webapp runtime. -->
 
 
-
-
+<!ENTITY getUserMediaDialog.title          "Medya Paylaşımı">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.button.accept.label   "Paylaş">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.button.accept.accesskey "P">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.button.cancel.label   "Ləğv et">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.button.cancel.accesskey "v">
 
-
-
-
+<!ENTITY getUserMediaDialog.video.noVideo      "Video yoxdur">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.audio.label       "Mikrofon seçin">
+<!ENTITY getUserMediaDialog.audio.noAudio      "Səs yoxdur">
--- a/webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/appstrings.properties
@@ -1,18 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 malformedURI=URL doğru deyil və yüklənə bilinmir.
 fileNotFound=%S faylı tapılmadı. Lütfən ünvanı yoxlayın və təkrar cəhd edin.
 dnsNotFound=%S tapıla bilmir. Lütfən ünvanı yoxlayın və təkrar cəhd edin.
+unknownProtocolFound=Bu protokollardan biri %S qeydiyyatda deyil və ya bu məzmunda ona icazə verilmir.
 connectionFailure=%S ilə bağlantı qurmaq istəyi rədd edildi.
 netInterrupt=%S ilə bağlantı kəsildi. Bəzi məlumatların ötürülməsi baş tutdu.
 netTimeout=%S ilə bağlantının vaxtı bitdi.
 resendButton.label=Təkrar göndər
+netOffline=Tətbiqetmə hal-hazırda oflayn rejimindədir və şəbəkəyə qoşula bilmir.
 isprinting=Çap zamanı və ya çapa önbaxış edərkən sənəddə dəyişiklik edilə bilməz.
 externalProtocolTitle=Xarici Protokol Lazımdır
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolChkMsg=Bu cür olan bütün seçimlər üçün bu seçimimi xatırla.
 externalProtocolLaunchBtn=Proqram aç
 malwareBlocked=%S ünvanlı sayt hücum saytı olduğu işarətlənib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
 phishingBlocked=%S ünvanındakı saytda, istifadəçiləri aldadaraq onların şəxsi və maliyyə məlumatlarını paylaşmağa yönəldən bir saxtakarlıq cəhdi olduğu bildirilmişdir.
--- a/webapprt/webapprt/webapp.dtd
+++ b/webapprt/webapprt/webapp.dtd
@@ -27,19 +27,19 @@
 <!ENTITY editMenu.label           "Nizam">
 <!ENTITY editMenu.accesskey         "E">
 <!ENTITY undoCmd.label           "Ləğv et">
 <!ENTITY undoCmd.key            "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey         "U">
 <!ENTITY redoCmd.label           "Təkrarla">
 <!ENTITY redoCmd.key            "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey         "r">
-<!ENTITY cutCmd.label            "Kes">
+<!ENTITY cutCmd.label            "Kəs">
 <!ENTITY cutCmd.key             "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey          "t">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey          "K">
 <!ENTITY copyCmd.label           "Kopyala">
 <!ENTITY copyCmd.key            "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey         "C">
 <!ENTITY pasteCmd.label           "Yapıştır">
 <!ENTITY pasteCmd.key            "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey         "p">
 <!ENTITY deleteCmd.label          "Delete">
 <!ENTITY deleteCmd.key           "D">