Remove obsolete strings and reformat files
authorFrancesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Mon, 17 Aug 2020 15:30:27 +0200
changeset 1302 967085ce10e77b700d79a8529a6ceaeba28e01cf
parent 1301 dd56aead51fa5cc7af189eea3c8349fd561da4a5
child 1303 4b281cf43b15afc6960d86b5ed18783281bce268
push id485
push userflodolo@mozilla.com
push dateMon, 17 Aug 2020 13:31:09 +0000
Remove obsolete strings and reformat files
browser/branding/official/brand.dtd
browser/branding/official/brand.ftl
browser/browser/aboutCertError.ftl
browser/browser/aboutConfig.ftl
browser/browser/aboutLogins.ftl
browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
browser/browser/allTabsMenu.ftl
browser/browser/appMenuNotifications.ftl
browser/browser/appmenu.ftl
browser/browser/branding/brandings.ftl
browser/browser/browser.ftl
browser/browser/migration.ftl
browser/browser/newtab/asrouter.ftl
browser/browser/newtab/onboarding.ftl
browser/browser/nsserrors.ftl
browser/browser/pageInfo.ftl
browser/browser/preferences/connection.ftl
browser/browser/preferences/permissions.ftl
browser/browser/preferences/preferences.ftl
browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
browser/browser/syncedTabs.ftl
browser/browser/tabContextMenu.ftl
browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
browser/chrome/browser/accounts.properties
browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/pocket.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/safebrowsing/report-phishing.dtd
browser/chrome/browser/search.properties
browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
browser/chrome/browser/shellservice.properties
browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
browser/chrome/browser/syncBrand.dtd
browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
browser/chrome/browser/translation.dtd
browser/chrome/overrides/netError.dtd
browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
browser/extensions/fxmonitor/fxmonitor.properties
browser/installer/custom.properties
browser/installer/nsisstrings.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
devtools/client/VariablesView.dtd
devtools/client/aboutdebugging.dtd
devtools/client/aboutdebugging.properties
devtools/client/app-manager.properties
devtools/client/application.ftl
devtools/client/compatibility.ftl
devtools/client/connection-screen.dtd
devtools/client/connection-screen.properties
devtools/client/debugger.properties
devtools/client/inspector.properties
devtools/client/jsonview.properties
devtools/client/layout.properties
devtools/client/menus.properties
devtools/client/netmonitor.properties
devtools/client/responsive.properties
devtools/client/scratchpad.dtd
devtools/client/scratchpad.properties
devtools/client/sourceeditor.properties
devtools/client/startup.properties
devtools/client/storage.properties
devtools/client/styleeditor.dtd
devtools/client/toolbox.dtd
devtools/client/toolbox.properties
devtools/client/webconsole.properties
devtools/client/webide.dtd
devtools/client/webide.properties
devtools/shared/browsing-context.properties
devtools/shared/styleinspector.properties
devtools/startup/key-shortcuts.properties
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/layout/layout_errors.properties
dom/chrome/layout/printing.properties
dom/chrome/layout/xbl.properties
dom/chrome/layout/xul.properties
dom/chrome/mathml/mathml.properties
dom/chrome/security/caps.properties
dom/chrome/security/csp.properties
dom/chrome/security/security.properties
editor/ui/chrome/composer/pref-toolbars.dtd
mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
mail/chrome/messenger/searchIntegrationDefault.dtd
mail/chrome/messenger/searchIntegrationMac.dtd
mail/chrome/messenger/searchIntegrationWin.dtd
mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
mobile/android/chrome/aboutDevices.dtd
mobile/android/chrome/aboutHome.properties
mobile/android/chrome/aboutLogins.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/sync.properties
mobile/overrides/appstrings.properties
mobile/overrides/netError.dtd
netwerk/necko.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.dtd
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
security/manager/security/certificates/deviceManager.ftl
security/manager/security/pippki/pippki.ftl
services/sync/sync.properties
toolkit/chrome/global/browser.properties
toolkit/chrome/global/charsetMenu.dtd
toolkit/chrome/global/charsetMenu.properties
toolkit/chrome/global/commonDialog.dtd
toolkit/chrome/global/commonDialogs.properties
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/global/console.properties
toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/editMenuOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/narrate.properties
toolkit/chrome/global/notification.dtd
toolkit/chrome/global/nsTreeSorting.properties
toolkit/chrome/global/printdialog.properties
toolkit/chrome/global/textcontext.dtd
toolkit/chrome/global/videocontrols.dtd
toolkit/chrome/global/wizard.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/blocklist.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/createProfileWizard.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileDowngrade.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.dtd
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutGlean.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutMozilla.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutNetworking.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
toolkit/toolkit/about/aboutTelemetry.ftl
toolkit/toolkit/featuregates/features.ftl
toolkit/toolkit/global/handlerDialog.ftl
toolkit/toolkit/main-window/autocomplete.ftl
toolkit/toolkit/main-window/editmenu.ftl
toolkit/toolkit/passwordmgr/passwordManagerList.ftl
toolkit/toolkit/payments/payments.ftl
toolkit/toolkit/preferences/preferences.ftl
toolkit/toolkit/printing/printPreview.ftl
toolkit/toolkit/printing/printUI.ftl
--- a/browser/branding/official/brand.dtd
+++ b/browser/branding/official/brand.dtd
@@ -4,10 +4,8 @@
 
 <!ENTITY brandShorterName   "Firefox">
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (brandProductName):
  This brand name can be used in messages where the product name needs to
  remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.). -->
 <!ENTITY brandProductName   "Firefox">
-<!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox və Firefox loqosu, Mozilla Fondunun qeydə alınmış əmtəə nişanlarıdır.">
--- a/browser/branding/official/brand.ftl
+++ b/browser/branding/official/brand.ftl
@@ -8,16 +8,30 @@
 ## Firefox must be treated as a brand, and kept in English.
 ## It cannot be:
 ## - Declined to adapt to grammatical case.
 ## - Transliterated.
 ## - Translated.
 ##
 ## Reference: https://www.mozilla.org/styleguide/communications/translation/
 
+## Firefox and Mozilla Brand
+##
+## Firefox and Mozilla must be treated as a brand.
+##
+## They cannot be:
+## - Transliterated.
+## - Translated.
+##
+## Declension should be avoided where possible, leaving the original
+## brand unaltered in prominent UI positions.
+##
+## For further details, consult:
+## https://mozilla-l10n.github.io/styleguides/mozilla_general/#brands-copyright-and-trademark
+
 -brand-shorter-name = Firefox
 -brand-short-name = Firefox
 -brand-full-name = Mozilla Firefox
 # This brand name can be used in messages where the product name needs to
 # remain unchanged across different versions (Nightly, Beta, etc.).
 -brand-product-name = Firefox
 -vendor-short-name = Mozilla
 trademarkInfo = Firefox və Firefox loqosu, Mozilla Fondunun qeydə alınmış əmtəə nişanlarıdır.
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -88,17 +88,16 @@ unsafeContentType-title = Etibarsız fayl növü
 netReset-title = Bağlantı kəsildi
 netTimeout-title = Şəbəkə gözləmə müddəti
 unknownProtocolFound-title = Ünvan başa düşülmədi
 proxyConnectFailure-title = Proxy server bağlantını rədd etdi
 proxyResolveFailure-title = Proxy-server tapılmadı
 redirectLoop-title = Səhifə düzgün yönləndirilmir
 unknownSocketType-title = Şəbəkədən gələn cavab yanlışdır
 nssFailure2-title = Təhlükəsiz bağlantı qurula bilmədi
-cspBlocked-title = Məzmun təhlükəsizlik qaydaları xəbərdar etdiyi üçün bloklandı
 corruptedContentError-title = Zədəli Məzmun Xətası
 remoteXUL-title = Uzaq XUL
 sslv3Used-title = Təhlükəsiz bağlanmaq mümkün olmadı
 inadequateSecurityError-title = Bağlantınız qorumalı deyil
 blockedByPolicy-title = Əngəllənmiş Səhifə
 clockSkewError-title = Kompüterinizin saatı səhvdir
 networkProtocolError-title = Şəbəkə Protokolu Xətası
 nssBadCert-title = Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var
--- a/browser/browser/aboutConfig.ftl
+++ b/browser/browser/aboutConfig.ftl
@@ -1,40 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# An old map warning, see https://en.wikipedia.org/wiki/Here_be_dragons
-about-config-warning-title = Burda əjdahalar yaşayırlar!
-about-config-warning-text = Bu təkmilləşmiş dəyərləri dəyişdirmək bu tətbiqin sabitliyinə, təhlükəsizliyinə və performansına zərər verə bilər. Sadəcə nə etdiyinizə əminsinizsə davam etməlisiniz.
-about-config-warning-checkbox = Bu xəbərdarlığı mənə təkrar göstər!
-about-config-warning-button = Riski qəbul edirəm
-
-about-config2-title = Təkmilləşmiş Konfiqurasiyalar
-
-about-config-search-input =
-  .placeholder = Axtar
-
 ## These strings appear on the warning you see when first visiting about:config.
 
 about-config-intro-warning-button = Riski qəbul et və davam et
 
 ##
 
 about-config-page-title = Təkmilləşmiş Nizamlamalar
 
 about-config-show-all = Hamısını göstər
 
-about-config-pref-add = Əlavə et
-about-config-pref-toggle = Aç/Qapa
-about-config-pref-edit = Düzəlt
-about-config-pref-save = Saxla
-about-config-pref-reset = Sıfırla
-about-config-pref-delete = Sil
-
 about-config-pref-add-button =
   .title = Əlavə et
 about-config-pref-toggle-button =
   .title = Aç/Qapa
 about-config-pref-edit-button =
   .title = Düzəlt
 about-config-pref-save-button =
   .title = Saxla
--- a/browser/browser/aboutLogins.ftl
+++ b/browser/browser/aboutLogins.ftl
@@ -114,16 +114,19 @@ about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-macosx = saxlanılmış parolu göstər
 
 # This message can be seen by attempting to copy a password in about:logins
 # On MacOS, only provide the reason that account verification is needed. Do not put a complete sentence here.
 about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-macosx = saxlanılmış parolu köçür
 
 ## Master Password notification
 
 master-password-notification-message = Saxlanılmış hesab və parolları görmək üçün lütfən ana parolunuzu daxil edin
+
+## Primary Password notification
+
 master-password-reload-button =
   .label = Daxil ol
   .accesskey = l
 
 ## Password Sync notification
 
 
 ## Dialogs
@@ -149,8 +152,10 @@ about-logins-breach-alert-learn-more-link = Ətraflı öyrən
 about-logins-vulnerable-alert-title = Təhlükəyə açıq parol
 about-logins-vulnerable-alert-learn-more-link = Ətraflı öyrən
 
 ## Error Messages
 
 
 ## Login Export Dialog
 
+## Login Import Dialog
+
--- a/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
+++ b/browser/browser/aboutPrivateBrowsing.ftl
@@ -1,32 +1,16 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-about-private-browsing-learn-more = Daha ətraflı öyrən: <a data-l10n-name="learn-more">Məxfi Səyahət</a>.
-about-private-browsing-info-visited = baş çəkilən səhifələr
-
 privatebrowsingpage-open-private-window-label = Məxfi Pəncərə Aç
   .accesskey = M
-about-private-browsing-info-notsaved = Məxfi Pəncərədə gəzərkən, { -brand-short-name } <strong>bunları qeyd etmir</strong>:
 about-private-browsing-search-placeholder = İnternetdə Axtar
-about-private-browsing-info-bookmarks = əlfəcinlər
 about-private-browsing-info-title = Məxfi Pəncərədəsiniz
-about-private-browsing-info-searches = axtarışlar
-about-private-browsing-info-downloads = endirilənlər
-private-browsing-title = Məxfi Səyahət
-about-private-browsing-info-saved = { -brand-short-name } <strong>bunları qeyd edir</strong>:
 about-private-browsing-info-myths = Məxfi səyahət haqqında olan əfsanələr
-about-private-browsing-info-clipboard = mətn köçürüldü
-about-private-browsing-info-temporary-files = müvəqqəti fayllar
-about-private-browsing-info-cookies = çərəzlər
-tracking-protection-start-tour = Necə işlədiyini görün
-about-private-browsing-note = Məxfi Səyahət <strong>internetdə sizi anonim etmir,</strong> müdürünüz və ya İnternet provayderiniz yenə də hansı səhifələri ziyarət etdiyinizi biləcək.
 about-private-browsing =
   .title = İnternetdə Axtar
 about-private-browsing-not-private = Hazırda məxfi pəncərədə deyilsiniz.
-content-blocking-title = Məzmun Əngəlləmə
-content-blocking-description = Bəzi saytlar sizin internetdəki aktivliyinizə nəzarət edəcək izləyicilər işlədirlər. Məxfi pəncərələrdə { -brand-short-name } Məzmun Əngəlləyicisi haqqınızda məlumat yığan əksər izləyiciləri avtomatik əngəlləyir.
 about-private-browsing-info-description = { -brand-short-name } tətbiqdən çıxdığınızda və ya bütün Məxfi Səyahət vərəq və pəncərələrini qapatdığınızda axtarış və səyahət tarixçənizi təmizləyir. Bu sizi saytlar və internet provayderiniz üçün anonim etməsə də, onlayn məlumatlarınızı bu kompüteri işlədən digər şəxslərdən saxlamağınızı asanlaşdırır.
 
 about-private-browsing-search-banner-close-button =
   .aria-label = Qapat
--- a/browser/browser/allTabsMenu.ftl
+++ b/browser/browser/allTabsMenu.ftl
@@ -1,15 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-all-tabs-menu-undo-close-tab =
-  .label = Qapatılan vərəqləri geri al
-
 # "Search" is a verb, as in "Search through tabs".
 all-tabs-menu-search-tabs =
   .label = Vərəqlərdə Axtar
 
 all-tabs-menu-new-user-context =
   .label = Yeni Konteyner Vərəqi
 
 all-tabs-menu-hidden-tabs =
--- a/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
+++ b/browser/browser/appMenuNotifications.ftl
@@ -33,24 +33,16 @@ appmenu-update-restart =
 appmenu-update-restart-message = Cəlq yenidən başlatmadan sonra { -brand-shorter-name } Məxfi Səyahət-də olmayan bütün vərəq və pəncərələrinizi bərpa edəcək.
 appmenu-addon-private-browsing-installed =
   .buttonlabel = Tamam, başa düşdüm
   .buttonaccesskey = T
 appmenu-addon-post-install-message = Əlavələrinizi <image data-l10n-name='addon-menu-icon'></image> menyusundan <image data-l10n-name='addon-install-icon'></image> klikləyərək idarə edin.
 appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox =
   .label = Bu uzantıya Məxfi Pəncərələrdə işləməyə icazə ver.
   .accesskey = i
-appmenu-addon-private-browsing =
-  .label = Məxfi Pəncərələrdəki uzantılar dəyişdirilir
-  .buttonlabel = Uzantıları idarə et
-  .buttonaccesskey = M
-  .secondarybuttonlabel = Tamam, başa düşdüm
-  .secondarybuttonaccesskey = T
-appmenu-addon-private-browsing-message = { -brand-shorter-name } səyyahına əlavə etdiyiniz yeni uzantılar bu tənzimləmədə icazə vermənizə qədər Məxfi Pəncərələrdə işləməyəcəklər.
-appmenu-addon-private-browsing-learn-more = Uzantı tənzimləmələrini necə idarə edəcəyinizi öyrənin.
   
 appmenu-new-tab-controlled =
   .label = Yeni Vərəqiniz dəyişdirildi.
   .buttonlabel = Dəyişiklikləri saxla
   .buttonaccesskey = K
   .secondarybuttonlabel = Uzantını söndür
   .secondarybuttonaccesskey = D
 appmenu-homepage-controlled =
--- a/browser/browser/appmenu.ftl
+++ b/browser/browser/appmenu.ftl
@@ -1,19 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 
 ## App Menu
 
-appmenuitem-protection-report-title = Məxfilik Qorumaları
-appmenuitem-protection-report-tooltip =
-  .tooltiptext = Məxfilik hesabatınıza gedin
-
 appmenuitem-customize-mode =
   .label = Fərdiləşdir…
 
 ## Zoom Controls
 
 appmenuitem-zoom-enlarge =
   .label = Yaxınlaşdır
 appmenuitem-zoom-reduce =
--- a/browser/browser/branding/brandings.ftl
+++ b/browser/browser/branding/brandings.ftl
@@ -3,16 +3,28 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 ## The following feature names must be treated as a brand, and kept in English.
 ## They cannot be:
 ## - Declined to adapt to grammatical case.
 ## - Transliterated.
 ## - Translated.
 
+## The following feature names must be treated as a brand.
+##
+## They cannot be:
+## - Transliterated.
+## - Translated.
+##
+## Declension should be avoided where possible, leaving the original
+## brand unaltered in prominent UI positions.
+##
+## For further details, consult:
+## https://mozilla-l10n.github.io/styleguides/mozilla_general/#brands-copyright-and-trademark
+
 -facebook-container-brand-name = Facebook Container
 -lockwise-brand-name = Firefox Lockwise
 -lockwise-brand-short-name = Lockwise
 -monitor-brand-name = Firefox Monitor
 -monitor-brand-short-name = Monitor
 -pocket-brand-name = Pocket
 -send-brand-name = Firefox Send
 -screenshots-brand-name = Firefox Screenshots
--- a/browser/browser/browser.ftl
+++ b/browser/browser/browser.ftl
@@ -106,16 +106,18 @@ urlbar-tip-icon-description =
 
 ## Prompts users to use the Urlbar when they open a new tab or visit the
 ## homepage of their default search engine.
 ## Variables:
 ## $engineName (String): The name of the user's default search engine. e.g. "Google" or "DuckDuckGo".
 
 urlbar-search-tips-onboard = Daha az yazın, daha çox tapın: Birbaşa ünvan sətrinizdən { $engineName } ilə axtarış edin.
 
+## Local search mode indicator labels in the urlbar
+
 ##
 
 urlbar-geolocation-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün məkan məlumatlarını əngəllədiniz.
 urlbar-web-notifications-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün bildirişləri əngəllədiniz.
 urlbar-camera-blocked =
   .tooltiptext = Bu sayt üçün kameranızı əngəllədiniz.
@@ -180,16 +182,23 @@ search-one-offs-context-open-new-tab =
   .accesskey = v
 search-one-offs-context-set-as-default =
   .label = Əsas axtarış mühərriki et
   .accesskey = m
 search-one-offs-context-set-as-default-private =
   .label = Məxfi pəncərələr üçün əsas axtarış mühərriki olarak qur
   .accesskey = M
 
+## Local search mode one-off buttons
+## Variables:
+## $restrict (String): The restriction token corresponding to the search mode.
+##  Restriction tokens are special characters users can type in the urlbar to
+##  restrict their searches to certain sources (e.g., "*" to search only
+##  bookmarks).
+
 ## Bookmark Panel
 
 bookmark-panel-show-editor-checkbox =
   .label = Yadda saxlarkən redaktoru göstər
   .accesskey = S
 
 bookmark-panel-done-button =
   .label = Bitdi
@@ -260,18 +269,20 @@ popup-all-windows-shared = Ekranınızda görünən bütün pəncərələr paylaşılacaq.
 
 ## DevTools F12 popup
 
 
 ## URL Bar
 
 urlbar-default-placeholder =
   .defaultPlaceholder = Ünvanı daxil et və ya axtar
+
 urlbar-placeholder =
   .placeholder = Ünvanı daxil et və ya axtar
+
 urlbar-remote-control-notification-anchor =
   .tooltiptext = Səyyah uzaqdan idarədədir
 urlbar-switch-to-tab =
   .value = Keçiləcək vərəq:
 
 # Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension.
 urlbar-extension =
   .value = Uzantı:
--- a/browser/browser/migration.ftl
+++ b/browser/browser/migration.ftl
@@ -1,19 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 migration-wizard =
   .title = İdxal sehirbazı
+
 import-from =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Seçimləri, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
    *[other] Nizamlamaları, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
   }
+
 import-from-bookmarks = Əlfəcinləri buradan idxal et:
 import-from-ie =
   .label = Microsoft Internet Explorer
   .accesskey = M
 import-from-edge =
   .label = Microsoft Edge
   .accesskey = E
 import-from-nothing =
@@ -38,55 +40,82 @@ import-from-chromium =
   .label = Chromium
   .accesskey = u
 import-from-firefox =
   .label = Firefox
   .accesskey = x
 import-from-360se =
   .label = 360 Secure Browser
   .accesskey = 3
+
 no-migration-sources = Əlfəcinlərin, tarixçənin və ya parol məlumatlarının qeyd edildiyi heç bir proqram tapılmadı.
+
 import-source-page-title = Nizamlamaları və məlumatları idxal etmə
 import-items-page-title = İdxal ediləcək obyektlər
+
 import-items-description = İdxal ediləcək obyektləri seçin:
+
 import-migrating-page-title = İdxal edilir…
+
 import-migrating-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi…
+
 import-select-profile-page-title = Profil Seçin
+
 import-select-profile-description = Aşağıdakı profilləri buradan idxal edilə bilər:
+
 import-done-page-title = İdxal tamamlandı
+
 import-done-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi:
+
 import-close-source-browser = Davam etməzdən əvvəl seçilən səyyahın qapalı olduğundan əmin olun.
+
 # Displays which browser the bookmarks are being imported from
 #
 # Variables:
 #  $source (String): The browser the user has chosen to import bookmarks from.
 imported-bookmarks-source = Buradan: { $source }
+
 source-name-ie = Internet Explorer
 source-name-edge = Microsoft Edge
 source-name-edge-beta = Microsoft Edge Beta
 source-name-safari = Safari
 source-name-canary = Google Chrome Canary
 source-name-chrome = Google Chrome
 source-name-chrome-beta = Google Chrome Beta
 source-name-chrome-dev = Google Chrome Dev
 source-name-chromium = Chromium
 source-name-firefox = Mozilla Firefox
 source-name-360se = 360 Secure Browser
+
 imported-safari-reading-list = Oxuma siyahısı (Safaridən)
 imported-edge-reading-list = Oxuma siyahısı (Edge-dən)
 
 ## Browser data types
 ## All of these strings get a $browser variable passed in.
 ## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
 ## which may have different labels in different browsers.
 ## The supported values for the $browser variable are:
 ## 360se
 ## chrome
 ## edge
 ## firefox
 ## safari
 ## The various beta and development versions of edge and chrome all get
 ## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
 
+## Browser data types
+## All of these strings get a $browser variable passed in.
+## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
+## which may have different labels in different browsers.
+## The supported values for the $browser variable are:
+## 360se
+## chrome
+## edge
+## firefox
+## ie
+## safari
+## The various beta and development versions of edge and chrome all get
+## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.
+
 browser-data-session-checkbox =
   .label = Pəncərələr və vərəqlər
 browser-data-session-label =
   .value = Pəncərələr və vərəqlər
--- a/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/asrouter.ftl
@@ -86,8 +86,16 @@ cfr-doorhanger-extension-total-users =
 ## What’s New Panel Content for Firefox 76
 
 ## Lockwise message
 
 ## Vulnerable Passwords message
 
 ## Picture-in-Picture fullscreen message
 
+## Protections Dashboard message
+
+## Better PDF message
+
+## DOH Message
+
+## What's new: Cookies message
+
--- a/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
+++ b/browser/browser/newtab/onboarding.ftl
@@ -7,29 +7,35 @@
 ### Various strings use a non-breaking space to avoid a single dangling /
 ### widowed word, so test on various window sizes if you also want this.
 
 
 ## These button action text can be split onto multiple lines, so use explicit
 ## newlines in translations to control where the line break appears (e.g., to
 ## avoid breaking quoted text).
 
-onboarding-button-label-try-now = İndi Yoxlayın
 onboarding-button-label-get-started = Başla
 
 ## Welcome modal dialog strings
 
 onboarding-welcome-header = { -brand-short-name } səyyahına xoş gəlmisiniz
 
 onboarding-start-browsing-button-label = Səyahətə Başla
 
 onboarding-cards-dismiss =
   .title = Rədd et
   .aria-label = Rədd et
 
+## Multistage 3-screen onboarding flow strings (about:welcome pages)
+
+## Please make sure to split the content of the title attribute into lines whose
+## width corresponds to about 40 Latin characters, to ensure that the tooltip
+## doesn't become too long. Line breaks will be preserved when displaying the
+## tooltip.
+
 ## Welcome full page string
 
 ## Firefox Sync modal dialog strings.
 
 onboarding-sync-welcome-header = { -brand-product-name }-u özünüzlə gəzdirin
 onboarding-sync-welcome-content = Əlfəcin, tarixçə, parol və digər tənzimləmələrinizi bütün cihazlarınızda əldə edin.
 onboarding-sync-welcome-learn-more-link = Firefox Hesabları haqqında ətraflı öyrənin
 
@@ -51,32 +57,16 @@ onboarding-sync-form-sub-header = və { -sync-brand-name } ilə davam edin.
 
 ## These strings belong to the individual onboarding messages.
 
 
 ## Each message has a title and a description of what the browser feature is.
 ## Each message also has an associated button for the user to try the feature.
 ## The string for the button is found above, in the UI strings section
 
-onboarding-private-browsing-title = Məxfi Səyahət
-onboarding-private-browsing-text = Özünüz üçün gəzin. Məzmun Əngəlləməli Məxfi Səyahət sizi internetdə izləyənləri əngəlləyir.
-
-onboarding-screenshots-title = Ekran Görüntüləri
-onboarding-screenshots-text = Ekran görüntülərini çəkin, saxlayın və paylaşın - { -brand-short-name } səyyahını tərk etmədən. Gəzərkən səhifələrin bir hissəsini və ya bütününü çəkin. Daha sonra da rahat görmək və paylaşmaq üçün internetdə saxlayın.
-
-onboarding-addons-title = Əlavələr
-onboarding-addons-text = { -brand-short-name } səyyahınızı daha məhsuldar etmək üçün əlavə özəlliklər əlavə edin. Qiymətləri qarşılaşdırın, hava məlumatını yoxlayın və ya fərdi məzmunlarla zövqünüzə görə bəzəyin.
-
-onboarding-ghostery-title = Ghostery
-onboarding-ghostery-text = Ghostery kimi bezdirən reklamları əngəlləyən əlavələrlə daha sürətli, rahat və təhlükəsiz gəzin.
-
-# Note: "Sync" in this case is a generic verb, as in "to synchronize"
-onboarding-fxa-title = Sinxronlaşdır
-onboarding-fxa-text = { -fxaccount-brand-name } üçün qeyd olun və əlfəcinlərinizi, parollarınızı və açıq vərəqlərinizi { -brand-short-name } işlətdiyiniz hər yerdə sinxronlaşdırın.
-
 
 ## Message strings belonging to the Return to AMO flow
 
 return-to-amo-sub-header = Super, { -brand-short-name } quruldu
 
 # <icon></icon> will be replaced with the icon belonging to the extension
 #
 # Variables:
--- a/browser/browser/nsserrors.ftl
+++ b/browser/browser/nsserrors.ftl
@@ -1,12 +1,17 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# DO NOT ADD THINGS OTHER THAN ERROR MESSAGES HERE.
+# This file gets parsed into a JS dictionary of all known error message ids in
+# gen_aboutneterror_codes.py . If we end up needing fluent attributes or
+# refactoring them in some way, the script will need updating.
+
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with SSL error.
 # $errorMessage (String) - Error message corresponding to the type of error we are experiencing.
 ssl-connection-error = { $hostname } ünvanına qoşularkən xəta baş verdi. { $errorMessage }
 
 # Variables:
 # $error (string) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix = Xəta kodu: { $error }
--- a/browser/browser/pageInfo.ftl
+++ b/browser/browser/pageInfo.ftl
@@ -66,18 +66,16 @@ media-dimension =
 media-long-desc =
   .value = Uzun Açıqlama:
 media-save-as =
   .label = Fərqli saxla
   .accesskey = F
 media-save-image-as =
   .label = Fərqli saxla
   .accesskey = a
-media-preview =
-  .value = Mediaya ön baxış:
 
 perm-tab =
   .label = İcazələr
   .accesskey = z
 permissions-for =
   .value = İcazələr:
 
 security-tab =
@@ -127,17 +125,16 @@ help-button =
 
 security-site-data-cookies = Bəli, çərəzlər və { $value } { $unit } sayt məlumatı
 security-site-data-only = Bəli, { $value } { $unit } sayt məlumatı
 
 security-site-data-cookies-only = Bəli, çərəzlər
 security-site-data-no = Xeyr
 
 image-size-unknown = Bilinmir
-not-set-verified-by = Göstərilməyib
 page-info-not-specified =
   .value = Dəqiqləşdirilməyib
 not-set-alternative-text = Göstərilməyib
 not-set-date = Göstərilməyib
 media-img = Şəkil
 media-bg-img = Arxa fon
 media-border-img = Kənar
 media-list-img = Maddə favoriti
@@ -152,17 +149,16 @@ saved-passwords-yes = Bəli
 saved-passwords-no = Xeyr
 
 no-page-title =
   .value = Başlıqsız səhifə:
 general-quirks-mode =
   .value = Quirks kipi
 general-strict-mode =
   .value = Standartlarla uyğunluluq rejimi
-security-no-owner = Bu sayt, sahibi ilə bağlı məlumat vermir.
 page-info-security-no-owner =
   .value = Bu sayt, sahibi ilə əlaqədar məlumat vermir.
 media-select-folder = Şəkilləri saxlamaq üçün bir qovluq seçin
 media-unknown-not-cached =
   .value = Naməlum (yaddaşda saxlanmadı)
 permissions-use-default =
   .label = Standartdan istifadə et
 security-no-visits = Xeyr
--- a/browser/browser/preferences/connection.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/connection.ftl
@@ -30,22 +30,16 @@ connection-proxy-option-auto =
 connection-proxy-option-manual =
   .label = Əl ilə proksi tənzimləmə
   .accesskey = m
 
 connection-proxy-http = HTTP Proksi
   .accesskey = k
 connection-proxy-http-port = Port
   .accesskey = P
-connection-proxy-http-share =
-  .label = Bütün əlaqə protokolları üçün bu proxy-serverdən istifadə et
-  .accesskey = t
-
-connection-proxy-ssl = SSL Proksi
-  .accesskey = L
 
 connection-proxy-ssl-port = Port
   .accesskey = o
 
 connection-proxy-ftp = FTP Proksi
   .accesskey = F
 connection-proxy-ftp-port = Port
   .accesskey = r
--- a/browser/browser/preferences/permissions.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/permissions.ftl
@@ -65,21 +65,16 @@ permissions-capabilities-listitem-allow-
 
 ## Invalid Hostname Dialog
 
 permissions-invalid-uri-title = Etibarsız bir domen adı daxil etdiniz
 permissions-invalid-uri-label = Lütfən etibarlı bir server adı daxil edin
 
 ## Exceptions - Tracking Protection
 
-permissions-exceptions-content-blocking-window =
-  .title = İstisnalar - Məzmun Əngəlləmə
-  .style = { permissions-window.style }
-permissions-exceptions-content-blocking-desc = Məzmun Əngəlləməni bu saytlarda söndürmüsünüz.
-
 ## Exceptions - Cookies
 
 permissions-exceptions-cookie-window =
   .title = İstisnalar: Çərəzlər və Sayt Məlumatları
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-cookie-desc = Hansı saytların çərəz və sayt məlumatlarını işlədib-işlətməyəcəyini dəqiqləşdirə bilərsiz. İdarə etmək istədiyiniz saytın ünvanını yazaraq Əngəllə, Sessiya üçün icazə ver və ya İcazə ver-ə klikləyə bilərsiz.
 
 ## Exceptions - Pop-ups
@@ -100,21 +95,16 @@ permissions-exceptions-saved-logins-desc = Aşağıdakı saytlar üçün hesablar saxlanılmayacaq
 
 permissions-exceptions-addons-window =
   .title = İcazə verilən saytlar - Əlavə quraşdırılması
   .style = { permissions-window.style }
 permissions-exceptions-addons-desc = Hansı saytların əlavə yükləyə biləcəyini seçə bilərsiniz. İcaz vermək istədiyiniz saytın tam ünvanını yazdıqdan sonra "İcazə ver"-ə klikləyin.
 
 ## Exceptions - Autoplay Media
 
-permissions-exceptions-autoplay-media-window2 =
-  .title = İstisna - Avto Oxutma
-  .style = { permissions-window.style }
-permissions-exceptions-autoplay-media-desc2 = Hansı saytların həmişə və ya heç vaxt media məzmunlarını avtomatik səsli oxuda biləcəklərini seçə bilərsiz. İdarə etmək istədiyiniz saytın ünvanını daxil edin, Əngəllə və ya İcazə ver seçin.
-
 ## Site Permissions - Autoplay
 
 
 ## Site Permissions - Notifications
 
 permissions-site-notification-window =
   .title = Tənzimləmələr - Bildiriş İcazələri
   .style = { permissions-window.style }
--- a/browser/browser/preferences/preferences.ftl
+++ b/browser/browser/preferences/preferences.ftl
@@ -2,23 +2,16 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 do-not-track-description = Saytlara “Məni İzləmə” siqnalı göndərərək izlənmək istəmədiyinizi bildirin
 do-not-track-learn-more = Ətraflı öyrən
 do-not-track-option-always =
   .label = Həmişə
 
-pref-page =
-  .title =
-    { PLATFORM() ->
-      [windows] Seçimlər
-      *[other] Nizamlamalar
-    }
-
 pref-page-title =
   { PLATFORM() ->
     [windows] Seçimlər
    *[other] Nizamlamalar
   }
 
 # This is used to determine the width of the search field in about:preferences,
 # in order to make the entire placeholder string visible
@@ -412,26 +405,16 @@ update-application-check-choose =
 update-application-manual =
   .label = Yeniləmələri heç vaxt yoxlamasın (məsləhətli deyil)
   .accesskey = N
 
 update-application-use-service =
   .label = Yeniləmələri quraşdırmaq üçün arxa plan xidmətindən istifadə et
   .accesskey = a
 
-update-enable-search-update =
-  .label = Axtarış mühərriklərini avtomatik yenilə
-  .accesskey = e
-
-update-pref-write-failure-title = Yazma Xətası
-
-# Variables:
-#  $path (String) - Path to the configuration file
-update-pref-write-failure-message = Nizamlamalar saxlana bilmir. Bu fayla yazmaq mümkün deyil: { $path }
-
 ## General Section - Performance
 
 performance-title = Məhsuldarlıq
 
 performance-use-recommended-settings-checkbox =
   .label = Məsləhət görülən məhsuldarlıq tənzimləmələrini işlət
   .accesskey = U
 
@@ -555,17 +538,16 @@ home-prefs-topsites-description = Ən çox ziyarət etdiyiniz saytlar
 
 ## Variables:
 ## $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 
 # Variables:
 # $provider (String): Name of the corresponding content provider, e.g "Pocket".
 home-prefs-recommended-by-header =
   .label = { $provider } məsləhət görür
-home-prefs-recommended-by-description = İnternetin ən yaxşı məzmunları, sizə görə fərdiləşdirilmiş
 ##
 
 home-prefs-recommended-by-learn-more = Bu necə işləyir
 home-prefs-recommended-by-option-sponsored-stories =
   .label = Sponsorlaşdırılmış Hekayələr
 
 home-prefs-highlights-header =
   .label = Seçilmişlər
@@ -597,17 +579,16 @@ home-prefs-sections-rows-option =
 
 search-bar-header = Axtarış Sətri
 search-bar-hidden =
   .label = Ünvan sətrini axtarış və naviqasiya üçün işlədin
 search-bar-shown =
   .label = Axtarış sətrini alət sətrinə əlavə et
 
 search-engine-default-header = Əsas axtarış mühərriyi
-search-engine-default-desc = Ünvan və axtarış sətrində işlətmək üçün əsas axtarış mühərriyini seçin.
 
 search-suggestions-option =
   .label = Axtarış təkliflərini göstər
   .accesskey = t
 
 search-show-suggestions-url-bar-option =
   .label = Ünvan sətri nəticələrində axtarış təkliflərini göstər
   .accesskey = l
@@ -646,18 +627,16 @@ search-find-more-link = Daha çox axtarış mühərriyi tap
 search-keyword-warning-title = Təkrarlanan Açar Söz
 # Variables:
 #  $name (String) - Name of a search engine.
 search-keyword-warning-engine = Hazırda “{ $name }” tərəfindən istifadə olunan bir açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
 search-keyword-warning-bookmark = Hazırda bir əlfəcin tərəfindən istifadə olunan açar söz seçdiniz. Lütfən başqa birini seçin.
 
 ## Containers Section
 
-containers-back-link = « Geri qayıt
-
 containers-header = Konteyner Vərəqlər
 containers-add-button =
   .label = Yeni konteyner əlavə et
   .accesskey = A
 
 containers-preferences-button =
   .label = Nizamlamalar
 containers-remove-button =
@@ -667,24 +646,16 @@ containers-remove-button =
 
 
 ## Firefox Account - Signed out. Note that "Sync" and "Firefox Account" are now
 ## more discrete ("signed in" no longer means "and sync is connected").
 
 sync-signedout-caption = Web-inizi özünüzlə gəzdirin
 sync-signedout-description = Əlfəçin, keçmiş, vərəq, parol, əlavə və nizamlamalarınızı bütün cihazlarınız arasında sinxronlaşdırın.
 
-sync-signedout-account-title = { -fxaccount-brand-name } ilə qoşulun
-sync-signedout-account-create = Hesabınız yoxdur? Başlayın
-  .accesskey = s
-
-sync-signedout-account-signin =
-  .label = Daxil ol…
-  .accesskey = I
-
 # This message contains two links and two icon images.
 #  `<img data-l10n-name="android-icon"/>` - Android logo icon
 #  `<a data-l10n-name="android-link">` - Link to Android Download
 #  `<img data-l10n-name="ios-icon">` - iOS logo icon
 #  `<a data-l10n-name="ios-link">` - Link to iOS Download
 #
 # They can be moved within the sentence as needed to adapt
 # to your language, but should not be changed or translated.
@@ -693,20 +664,16 @@ sync-mobile-promo = Mobil cihazınızda sinronlaşdırmaq istəyirsinizsə <img data-l10n-name="android-icon"/> <a data-l10n-name="android-link">Android</a> və ya <img data-l10n-name="ios-icon"/> <a data-l10n-name="ios-link">iOS</a> üçün Firefox endirin.
 ## Sync Section - Signed in
 
 
 ## Firefox Account - Signed in
 
 sync-profile-picture =
   .tooltiptext = Profil şəklini dəyiş
 
-sync-disconnect =
-  .label = Ayrıl…
-  .accesskey = y
-
 sync-manage-account = Hesabı idarə et
   .accesskey = b
 
 sync-signedin-unverified = { $email } təsdiqlənməyib.
 sync-signedin-login-failure = Yenidən qoşulmaq üçün daxil olun { $email }
 
 sync-resend-verification =
   .label = Təsdiqi təkrar göndər
@@ -715,19 +682,16 @@ sync-resend-verification =
 sync-remove-account =
   .label = Hesabı sil
   .accesskey = H
 
 sync-sign-in =
   .label = Daxil ol
   .accesskey = x
 
-sync-signedin-settings-header = Sync Tənzimləmələri
-sync-signedin-settings-desc = { -brand-short-name } işlədən cihazlarınızda nələrin sinxronlaşacağını seçin.
-
 ## Sync section - enabling or disabling sync.
 
 
 ## The list of things currently syncing.
 
 
 ## The "Choose what to sync" dialog.
 
@@ -739,21 +703,16 @@ sync-engine-history =
   .label = Keçmiș
   .accesskey = i
 
 sync-engine-tabs =
   .label = Açıq Vərəqlər
   .tooltiptext = Sinxronlaşdırılmış cihazlarda açıq olanların siyahısı
   .accesskey = V
 
-sync-engine-logins =
-  .label = Daxil olmalar
-  .tooltiptext = Saxladığınız istifadəçi adları və parollar
-  .accesskey = L
-
 sync-engine-addresses =
   .label = Ünvanlar
   .tooltiptext = Saxladığınız poçt ünvanları (ancaq masaüstü)
   .accesskey = v
 
 sync-engine-creditcards =
   .label = Kredit kartları
   .tooltiptext = Adlar, nömrələr və vaxtı çıxma tarixləri (ancaq masaüstü)
@@ -786,33 +745,23 @@ sync-device-name-cancel =
   .accesskey = L
 
 sync-device-name-save =
   .label = Saxla
   .accesskey = S
 
 sync-connect-another-device = Digər cihazı qoş
 
-sync-manage-devices = Cihazları idarə et
-
-sync-fxa-begin-pairing = Cihaz qoş
-
-sync-tos-link = İstifadə Şərtləri
-
-sync-fxa-privacy-notice = Məxfilik Bildirişi
-
 ## Privacy Section
 
 privacy-header = Səyahər Məxfiliyi
 
 ## Privacy Section - Forms
 
 
-logins-header = Hesablar və Parollar
-
 ## Privacy Section - Logins and Passwords
 
 # The search keyword isn't shown to users but is used to find relevant settings in about:preferences.
 pane-privacy-logins-and-passwords-header = Hesablar və Parollar
   .searchkeywords = { -lockwise-brand-short-name }
 
 forms-ask-to-save-logins =
   .label = Daxil olma və parolları saxlamaq üçün soruş
@@ -827,16 +776,17 @@ forms-saved-logins =
 forms-master-pw-use =
   .label = Ana parol istifadə et
   .accesskey = i
 forms-master-pw-change =
   .label = Ana parolu dəyişdir…
   .accesskey = d
 
 forms-master-pw-fips-title = Hazırda FIPS rejimindəsiniz. FIPS rejimi üçün ana parol lazımdır.
+
 forms-master-pw-fips-desc = Parolu dəyişdirmək mümkün olmadı.
 
 ## OS Authentication dialog
 
 
 ## Privacy Section - History
 
 history-header = Tarixçə
@@ -914,19 +864,16 @@ sitedata-disallow-cookies-option =
   .label = Çərəz və sayt məlumatlarını əngəllə
   .accesskey = l
 
 # This label means 'type of content that is blocked', and is followed by a drop-down list with content types below.
 # The list items are the strings named sitedata-block-*-option*.
 sitedata-block-desc = Əngəllənən növ
   .accesskey = n
 
-sitedata-option-block-trackers =
-  .label = Üçüncü-tərəf izləyicilər
-
 sitedata-clear =
   .label = Məlumatları təmizlə…
   .accesskey = l
 
 sitedata-settings =
   .label = Məlumatları idarə et…
   .accesskey = M
 
@@ -949,63 +896,37 @@ addressbar-locbar-bookmarks-option =
 addressbar-locbar-openpage-option =
   .label = Açıq vərəqlər
   .accesskey = A
 
 addressbar-suggestions-settings = Axtarış mühərriyi təklifləri üçün nizamlamaları dəyiş
 
 ## Privacy Section - Content Blocking
 
-content-blocking-header = Məzmun Əngəlləmə
-
 content-blocking-learn-more = Ətraflı Öyrən
 
-# The terminology used to refer to categories of Content Blocking is also used in chrome/browser/browser.properties and should be translated consistently.
-# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
-content-blocking-setting-standard =
-  .label = Standart
-  .accesskey = d
-content-blocking-setting-strict =
-  .label = Sərt
-  .accesskey = r
-content-blocking-setting-custom =
-  .label = Fərdi
-  .accesskey = F
-
-content-blocking-standard-desc = Qoruma və məhsuldarlıq arasında tarazlaşdırılıb. Saytların düzgün işləyə bilmələri üçün bəzi izləyicilərə icazə verir.
-content-blocking-custom-desc = Nəyi əngəlləyəcəyini seçin.
-
-content-blocking-private-trackers = Ancaq Məxfi Pəncərələrdə bilinən izləyicilər
-content-blocking-third-party-cookies = Üçüncü tərəf izləmə çərəzləri
-
 ## These strings are used to define the different levels of
 ## Enhanced Tracking Protection.
 
 # "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal".
 enhanced-tracking-protection-setting-standard =
   .label = Standart
   .accesskey = d
 enhanced-tracking-protection-setting-strict =
   .label = Sərt
   .accesskey = r
 enhanced-tracking-protection-setting-custom =
   .label = Fərdi
   .accesskey = F
 
 ##
 
-content-blocking-all-windows-trackers = Bütün pəncərələrdə bilinən izləyicilər
 content-blocking-all-third-party-cookies = Bütün üçüncü tərəf çərəzləri
 
 content-blocking-warning-title = Diqqət!
-content-blocking-learn-how = Necə edəcəyinizi öyrənin
-
-content-blocking-trackers-label =
-  .label = İzləyicilər
-  .accesskey = y
 
 content-blocking-tracking-protection-option-all-windows =
   .label = Bütün pəncərələrdə
   .accesskey = B
 content-blocking-option-private =
   .label = Ancaq Məxfi Pəncərələrdə
   .accesskey = p
 content-blocking-tracking-protection-change-block-list = Qara siyahını dəyişdir
@@ -1049,20 +970,16 @@ permissions-notification-settings =
   .label = Tənzimləmələr…
   .accesskey = t
 permissions-notification-link = Ətraflı öyrən
 
 permissions-notification-pause =
   .label = { -brand-short-name } yenidən başladılana qədər bildirişləri dayandır
   .accesskey = n
 
-permissions-block-autoplay-media-exceptions =
-  .label = İstisnalar…
-  .accesskey = s
-
 permissions-block-popups =
   .label = Peyda olan pəncərələri blokla
   .accesskey = b
 
 permissions-block-popups-exceptions =
   .label = İstisnalar…
   .accesskey = a
 
@@ -1178,16 +1095,18 @@ space-alert-over-5gb-message =
   }
 
 space-alert-under-5gb-ok-button =
   .label = Tamam, başa düşdüm
   .accesskey = T
 
 space-alert-under-5gb-message = { -brand-short-name } səyyahının diskdə yaddaşı dolur. Sayt məzmunları səhv göstərilə bilər. Daha yaxşı internet səyahəti təcrübəsi üçün “Ətraflı Öyrən”-i ziyarət edərək disk istifadənizi optimallaşdıra bilərsiz.
 
+## Privacy Section - HTTPS-Only
+
 ## The following strings are used in the Download section of settings
 
 desktop-folder-name = İşçi masası
 downloads-folder-name = Endirmələr
 choose-download-folder-title = Endirmə qovluğunu seçin:
 
 # Variables:
 #  $service-name (String) - Name of a cloud storage provider like Dropbox, Google Drive, etc...
deleted file mode 100644
--- a/browser/browser/preferences/syncDisconnect.ftl
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-sync-disconnect-dialog =
-  .title = { -sync-brand-short-name } bağlantısı kəsilsin?
-  .style = width: 36em; min-height: 35em;
-
-sync-disconnect-heading = Bu kompüterdəki səyahət məlumatları da silinsin? { -sync-brand-name } hesabınızdakı məlumatlara toxunulmayacaq.
-
-sync-disconnect-remove-sync-caption = { -sync-brand-name } məlumatlarını sil
-
-sync-disconnect-remove-sync-data = Əlfəcinlər, tarixçə, parollar və s.
-
-sync-disconnect-remove-other-caption = Digər məxfi məlumatları sil
-
-sync-disconnect-remove-other-data = Çərəzlər, keş, oflayn sayt məlumatları və s.
-
-# Shown while the disconnect is in progress
-sync-disconnect-disconnecting = Bağlantı kəsilir…
-
-sync-disconnect-cancel =
-  .label = Ləğv et
-  .accesskey = L
-
-## Disconnect confirm Button
-##
-## The 2 labels which may be shown on the single "Disconnect" button, depending
-## on the state of the checkboxes.
-
-sync-disconnect-confirm-disconnect-delete =
-  .label = Bağlantını kəs və Sil
-  .accesskey = D
-
-sync-disconnect-confirm-disconnect =
-  .label = Sadəcə bağlantını kəs
-  .accesskey = D
--- a/browser/browser/syncedTabs.ftl
+++ b/browser/browser/syncedTabs.ftl
@@ -1,15 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 synced-tabs-sidebar-title = Sinxron Vərəqlər
 synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle = Digər cihazlarınızda olan vərəqləri burada görmək istərdiniz?
-synced-tabs-sidebar-notsignedin = Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün daxil olun.
 synced-tabs-sidebar-intro = Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görün.
 synced-tabs-sidebar-unverified = Hesabınız təsdiqlənməlidir.
 synced-tabs-sidebar-notabs = Açıq vərəq yoxdur
 synced-tabs-sidebar-openprefs = { -sync-brand-short-name } nizamlamalarını aç
 synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing = Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün vərəq sinxronizasiyasını aktivləşdirin.
 synced-tabs-sidebar-connect-another-device = Başqa Cihazı Qoş
 synced-tabs-sidebar-search =
   .placeholder = Sinxronlaşdırılmış vərəqlərdə axtar
--- a/browser/browser/tabContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/tabContextMenu.ftl
@@ -48,19 +48,19 @@ move-to-start =
   .label = Başa qoy
   .accesskey = S
 move-to-end =
   .label = Axıra qoy
   .accesskey = E
 move-to-new-window =
   .label = Yeni pəncərəyə daşı
   .accesskey = p
-undo-close-tab =
-  .label = Qapatılan vərəqləri geri al
-  .accesskey = g
+
+## Variables:
+## $tabCount (Number): the number of tabs that are affected by the action.
 close-tab =
   .label = Vərəqi qapat
   .accesskey = Q
 close-tabs =
   .label = Vərəqləri qapat
   .accesskey = S
 move-tabs =
   .label = Vərəqlərin yerini dəyişdir
--- a/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
+++ b/browser/browser/toolbarContextMenu.ftl
@@ -12,19 +12,16 @@ toolbar-context-menu-bookmark-selected-t
   .label = Seçilən vərəqi əlfəcinlə…
   .accesskey = T
 toolbar-context-menu-bookmark-selected-tabs =
   .label = Seçilən vərəqləri əlfəcinlə…
   .accesskey = T
 toolbar-context-menu-select-all-tabs =
   .label = Bütün vərəqləri seç
   .accesskey = S
-toolbar-context-menu-undo-close-tab =
-  .label = Qapatılan vərəqləri geri al
-  .accesskey = g
 
 toolbar-context-menu-manage-extension =
   .label = Uzantını idarə et
   .accesskey = E
 toolbar-context-menu-remove-extension =
   .label = Uzantını Sil
   .accesskey = v
 
--- a/browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
+++ b/browser/browser/touchbar/touchbar.ftl
@@ -7,17 +7,16 @@
 back = Geri
 forward = İrəli
 reload = Yenilə
 home = Ev
 fullscreen = Tam ekran
 find = Tap
 new-tab = Yeni vərəq
 add-bookmark = Əlfəcin əlavə et
-open-bookmarks-sidebar = Əlfəcin yan panelini aç
 reader-view = Oxuyucu Görünüşü
 # Meant to match the string displayed in an empty URL bar.
 open-location = Ünvanı daxil et və ya axtar
 share = Paylaş
 close-window = Pəncərəni Qapat
 
 ## Various categories of shortcuts for search.
 
--- a/browser/chrome/browser/accounts.properties
+++ b/browser/chrome/browser/accounts.properties
@@ -11,51 +11,22 @@ verifyDescription = %S e-poçtunu təstiqlə
 # These strings are shown in a desktop notification after the
 # user requests we resend a verification email.
 verificationSentTitle = Təsdiqləmə Göndərildi
 # LOCALIZATION NOTE (verificationSentBody) - %S = Email address of user's Firefox Account
 verificationSentBody = Təsdiqləmə keçidi %S ünvanına göndərildi.
 verificationNotSentTitle = Təsdiqləmə göndərilə bilmədi
 verificationNotSentBody = Hazırda təsdiqləmə e-poçtunu göndərə bilmirik. Lütfən daha sonra təkrar yoxlayın.
 
-# LOCALIZATION NOTE (deviceConnectedTitle, deviceConnectedBody, deviceConnectedBody.noDeviceName)
-# These strings are used in a notification shown when a new device joins the Sync account.
-# deviceConnectedBody.noDeviceName is shown instead of deviceConnectedBody when we
-# could not get the device name that joined
-deviceConnectedTitle = Firefox Sync
-deviceConnectedBody = Bu kompüter artıq %S ilə sinxronlaşır.
-deviceConnectedBody.noDeviceName = Bu kompüter hal-hazırda yeni cihazla sinxronlaşır.
-
-# LOCALIZATION NOTE (syncStartNotification.title, syncStartNotification.body)
-# These strings are used in a notification shown after Sync is connected.
-syncStartNotification.title = Sync aktivdir
-# %S is brandShortName
-syncStartNotification.body2 = %S tezliklə sinxronlaşmağa başlayacaq.
-
-# LOCALIZATION NOTE (deviceDisconnectedNotification.title, deviceDisconnectedNotification.body)
-# These strings are used in a notification shown after Sync was disconnected remotely.
-deviceDisconnectedNotification.title = Sync əlaqə kəsildi
-deviceDisconnectedNotification.body = Bu kompüter uğurla Firefox Sync-dən ayrıldı.
-
 # LOCALIZATION NOTE (sendToAllDevices.menuitem)
 # Displayed in the Send Tab/Page/Link to Device context menu when right clicking a tab, a page or a link.
 sendToAllDevices.menuitem = Bütün cihazlara göndər
 
-# LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.unconfigured, sendTabToDevice.unconfigured.status)
-# Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
-# and the Sync account is unconfigured. Redirects to a marketing page.
-sendTabToDevice.unconfigured.status = Sync-ə qoşulu deyil
-
 sendTabToDevice.unconfigured = Vərəqləri göndərmək haqqında öyrənin…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.signintosync)
-# Displayed in the Send Tabs context menu and the page action panel when sync is not
-# configured. Allows users to immediately sign into sync via the preferences.
-sendTabToDevice.signintosync = Sync-ə Daxil ol…
-
 # LOCALIZATION NOTE (sendTabToDevice.singledevice, sendTabToDevice.connectdevice,
 # sendTabToDevice.singledevice.status)
 # Displayed in the Send Tabs context menu when right clicking a tab, a page or a link
 # and the Sync account has only 1 device. The sendTabToDevice.singledevice link
 # redirects to a marketing page, the sendTabToDevice.connectdevice redirects
 # to an FxAccounts page that tells to you to connect another device.
 sendTabToDevice.singledevice.status = Qoşulu cihaz yoxdur
 sendTabToDevice.singledevice = Vərəqləri göndərmək haqqında öyrənin…
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/activity-stream/newtab.properties
+++ /dev/null
@@ -1,204 +0,0 @@
-newtab_page_title=Yeni Vərəq
-
-header_top_sites=Qabaqcıl Saytlar
-header_highlights=Seçilmişlər
-# LOCALIZATION NOTE(header_recommended_by): This is followed by the name
-# of the corresponding content provider.
-header_recommended_by={provider} məsləhət görür
-
-# LOCALIZATION NOTE(context_menu_button_sr): This is for screen readers when
-# the context menu button is focused/active. Title is the label or hostname of
-# the site.
-context_menu_button_sr={title} üçün kontekst menyusunu aç
-
-# LOCALIZATION NOTE(section_context_menu_button_sr): This is for screen readers when
-# the section edit context menu button is focused/active.
-section_context_menu_button_sr=Kontekst menyusu bölməsini aç
-
-# LOCALIZATION NOTE (type_label_*): These labels are associated to pages to give
-# context on how the element is related to the user, e.g. type indicates that
-# the page is bookmarked, or is currently open on another device
-type_label_visited=Ziyarət edilib
-type_label_bookmarked=Əlfəcinlənib
-type_label_recommended=Populyar
-type_label_pocket=Pocket-ə saxlandı
-type_label_downloaded=Endirildi
-
-# LOCALIZATION NOTE (menu_action_*): These strings are displayed in a context
-# menu and are meant as a call to action for a given page.
-# LOCALIZATION NOTE (menu_action_bookmark): Bookmark is a verb, as in "Add to
-# bookmarks"
-menu_action_bookmark=Əlfəcinlə
-menu_action_remove_bookmark=Əlfəcini sil
-menu_action_open_new_window=Yeni Pəncərədə Aç
-menu_action_open_private_window=Yeni Məxfi Pəncərədə Aç
-menu_action_dismiss=Rədd et
-menu_action_delete=Tarixçədən Sil
-menu_action_pin=Bərkid
-menu_action_unpin=Çıxart
-confirm_history_delete_p1=Bu səhifənin bütün parçalarını tarixçənizdən silmək istədiyinizə əminsiniz?
-# LOCALIZATION NOTE (confirm_history_delete_notice_p2): this string is displayed in
-# the same dialog as confirm_history_delete_p1. "This action" refers to deleting a
-# page from history.
-confirm_history_delete_notice_p2=Bu əməliyyat geri alına bilməz.
-menu_action_save_to_pocket=Pocket-ə Saxla
-menu_action_delete_pocket=Pocket-dən sil
-menu_action_archive_pocket=Pocket-də arxivləşdir
-
-# LOCALIZATION NOTE (menu_action_show_file_*): These are platform specific strings
-# found in the context menu of an item that has been downloaded. The intention behind
-# "this action" is that it will show where the downloaded file exists on the file system
-# for each operating system.
-menu_action_show_file_mac_os=Finder-də Göstər
-menu_action_show_file_windows=Yerləşdiyi Qovluğu Aç
-menu_action_show_file_linux=Yerləşdiyi Qovluğu Aç
-menu_action_show_file_default=Faylı Göster
-menu_action_open_file=Faylı Aç
-
-# LOCALIZATION NOTE (menu_action_copy_download_link, menu_action_go_to_download_page):
-# "Download" here, in both cases, is not a verb, it is a noun. As in, "Copy the
-# link that belongs to this downloaded item"
-menu_action_copy_download_link=Endirmə Ünvanını Köçür
-menu_action_go_to_download_page=Endirmə səhifəsinə get
-menu_action_remove_download=Tarixçədən Sil
-
-# LOCALIZATION NOTE (search_button): This is screenreader only text for the
-# search button.
-search_button=Axtar
-
-# LOCALIZATION NOTE (search_header): Displayed at the top of the panel
-# showing search suggestions. {search_engine_name} is replaced with the name of
-# the current default search engine. e.g. 'Google Search'
-search_header={search_engine_name} Axtarış
-
-# LOCALIZATION NOTE (search_web_placeholder): This is shown in the searchbox when
-# the user hasn't typed anything yet.
-search_web_placeholder=İnternetdə Axtar
-
-# LOCALIZATION NOTE (section_disclaimer_topstories): This is shown below
-# the topstories section title to provide additional information about
-# how the stories are selected.
-section_disclaimer_topstories=Nələr oxuduğunuza əsasən seçilmiş internetin ən maraqlı hekayələri. Pocket-dən, artıq Mozillanın bir hissəsi.
-section_disclaimer_topstories_linktext=Necə işlədiyini öyrənin.
-# LOCALIZATION NOTE (section_disclaimer_topstories_buttontext): The text of
-# the button used to acknowledge, and hide this disclaimer in the future.
-section_disclaimer_topstories_buttontext=Tamam, başa düşdüm
-
-# LOCALIZATION NOTE (prefs_*, settings_*): These are shown in about:preferences
-# for a "Firefox Home" section. "Firefox" should be treated as a brand and kept
-# in English, while "Home" should be localized matching the about:preferences
-# sidebar mozilla-central string for the panel that has preferences related to
-# what is shown for the homepage, new windows, and new tabs.
-prefs_home_header=Firefox Ev Məzmunu
-prefs_home_description=Firefox Evdə hansı məzmunları görmək istədiyinizi seçin.
-
-prefs_content_discovery_description=Firefox Evdəki Məzmun Kəşfi yüksək keyfiyyətli və sizə uyğun internet məqalələrini kəşf etməyinizə imkan verir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (prefs_section_rows_option): This is a semi-colon list of
-# plural forms used in a drop down of multiple row options (1 row, 2 rows).
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-prefs_section_rows_option={num} sətir;{num} sətir
-prefs_search_header=Web Axtarış
-prefs_topsites_description=Ən çox ziyarət etdiyiniz saytlar
-prefs_topstories_description2=İnternetin ən yaxşı məzmunları, sizə görə fərdiləşdirilmiş
-prefs_topstories_options_sponsored_label=Sponsorlaşdırılmış Hekayələr
-prefs_topstories_sponsored_learn_more=Ətraflı öyrən
-prefs_highlights_description=Saxladığınız və ya ziyarət etdiyiniz saytlardan seçmələr
-prefs_highlights_options_visited_label=Baxılmış Səhifələr
-prefs_highlights_options_download_label=Son Endirmələr
-prefs_highlights_options_pocket_label=Pocket-ə Saxlanılan Səhifələr
-prefs_snippets_description=Mozilla və Firefoxdan yeniliklər
-settings_pane_button_label=Yeni Vərəq səhifənizi fərdiləşdirin
-settings_pane_topsites_header=Qabaqcıl Saytlar
-settings_pane_highlights_header=Seçilmişlər
-settings_pane_highlights_options_bookmarks=Əlfəcinlər
-# LOCALIZATION NOTE(settings_pane_snippets_header): For the "Snippets" feature
-# traditionally on about:home. Alternative translation options: "Small Note" or
-# something that expresses the idea of "a small message, shortened from
-# something else, and non-essential but also not entirely trivial and useless."
-settings_pane_snippets_header=Hissələr
-
-# LOCALIZATION NOTE (edit_topsites_*): This is shown in the Edit Top Sites modal
-# dialog.
-edit_topsites_button_text=Redaktə et
-edit_topsites_edit_button=Bu saytı düzəlt
-
-# LOCALIZATION NOTE (topsites_form_*): This is shown in the New/Edit Topsite modal.
-topsites_form_add_header=Yeni Qabaqcıl Saytlar
-topsites_form_edit_header=Qabaqcıl Saytları Dəyişdir
-topsites_form_title_label=Başlıq
-topsites_form_title_placeholder=Başlıq daxil et
-topsites_form_url_label=URL
-topsites_form_image_url_label=Fərdi şəkil ünvanı
-topsites_form_url_placeholder=Ünvanı yazın və ya yapışdırın
-topsites_form_use_image_link=Fərdi şəkil işlət…
-# LOCALIZATION NOTE (topsites_form_*_button): These are verbs/actions.
-topsites_form_preview_button=Ön baxış
-topsites_form_add_button=Əlavə et
-topsites_form_save_button=Saxla
-topsites_form_cancel_button=Ləğv et
-topsites_form_url_validation=Doğru ünvan tələb olunur
-topsites_form_image_validation=Şəkli yükləmək mümkün olmadı. Fərqli ünvan yoxlayın.
-
-# LOCALIZATION NOTE (pocket_read_more): This is shown at the bottom of the
-# trending stories section and precedes a list of links to popular topics.
-pocket_read_more=Məşhur Mövzular:
-# LOCALIZATION NOTE (pocket_read_even_more): This is shown as a link at the
-# end of the list of popular topic links.
-pocket_read_even_more=Daha çox hekayə gör
-pocket_more_reccommendations=Daha Çox Tövsiyyələr
-
-pocket_how_it_works=Bu necə işləyir
-pocket_cta_button=Pocket əldə edin
-pocket_cta_text=Sevdiyiniz məqalələri Pocket-də saxlayın və möhtəşəm yeni yazıları kəşf edin.
-
-highlights_empty_state=İnternetdə gəzməyə başlayın, burada ziyarət edəcəyiniz və ya əlfəcinləyəcəyiniz məqalə, video və digər səhifələri göstərəcəyik.
-# LOCALIZATION NOTE (topstories_empty_state): When there are no recommendations,
-# in the space that would have shown a few stories, this is shown instead.
-# {provider} is replaced by the name of the content provider for this section.
-topstories_empty_state=Hamısını oxudunuz. Yeni {provider} məqalələri üçün daha sonra təkrar yoxlayın. Gözləyə bilmirsiz? Məşhur mövzu seçərək internetdən daha çox gözəl məqalələr tapın.
-
-# LOCALIZATION NOTE (error_fallback_default_*): This message and suggested
-# action link are shown in each section of UI that fails to render
-error_fallback_default_info=Uups, bu məzmunu yüklərkən nəsə səhv getdi.
-error_fallback_default_refresh_suggestion=Təkrar yoxlamaq üçün səhifəni yeniləyin.
-
-# LOCALIZATION NOTE (section_menu_action_*). These strings are displayed in the section
-# context menu and are meant as a call to action for the given section.
-section_menu_action_remove_section=Bölməni Sil
-section_menu_action_collapse_section=Bölməni Daralt
-section_menu_action_expand_section=Bölməni Genişlət
-section_menu_action_manage_section=Bölməni İdarə et
-section_menu_action_manage_webext=Uzantını idarə et
-section_menu_action_add_topsite=Qabaqcıl Sayt əlavə et
-section_menu_action_add_search_engine=Axtarış mühərriyi əlavə et
-section_menu_action_move_up=Yuxarı daşı
-section_menu_action_move_down=Aşağı daşı
-section_menu_action_privacy_notice=Məxfilik Bildirişi
-
-# LOCALIZATION NOTE (firstrun_*). These strings are displayed only once, on the
-# firstrun of the browser, they give an introduction to Firefox and Sync.
-firstrun_title=Firefox-u özünüzlə gəzdirin
-firstrun_content=Əlfəcin, tarixçə, parol və digər tənzimləmələrinizi bütün cihazlarınızda əldə edin.
-firstrun_learn_more_link=Firefox Hesabları haqqında ətraflı öyrənin
-
-# LOCALIZATION NOTE (firstrun_form_header and firstrun_form_sub_header):
-# firstrun_form_sub_header is a continuation of firstrun_form_header, they are one sentence.
-# firstrun_form_header is displayed more boldly as the call to action.
-firstrun_form_header=E-poçtunuzu daxil edin
-firstrun_form_sub_header=və Firefox Sync ilə davam edin.
-
-firstrun_email_input_placeholder=E-poçt
-firstrun_invalid_input=Doğru e-poçt tələb olunur
-
-# LOCALIZATION NOTE (firstrun_extra_legal_links): {terms} is equal to firstrun_terms_of_service, and
-# {privacy} is equal to firstrun_privacy_notice. {terms} and {privacy} are clickable links.
-firstrun_extra_legal_links=Davam etməklə {terms} və {privacy} ilə razılaşmış olursuz.
-firstrun_terms_of_service=İstifadə Şərtləri
-firstrun_privacy_notice=Məxfilik Bildirişi
-
-firstrun_continue_to_login=Davam et
-firstrun_skip_login=Bu addımı keç
-
-# LOCALIZATION NOTE (context_menu_title): Action tooltip to open a context menu
-context_menu_title=Menyunu aç
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -1,54 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY minimizeWindow.key    "m">
-<!ENTITY minimizeWindow.label   "Kiçilt">
-<!ENTITY bringAllToFront.label  "Bütün pəncərələri önə çək">
-<!ENTITY zoomWindow.label     "Böyüt">
-<!ENTITY windowMenu.label     "Pəncərə">
-
-<!ENTITY helpMenu.label      "Kömək"> 
-<!ENTITY helpMenu.accesskey    "K"> 
-<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
-            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-<!ENTITY helpMenuWin.label    "Kömək"> 
-<!ENTITY helpMenuWin.accesskey  "K">
-
 <!ENTITY aboutProduct2.label   "&brandShorterName; Haqqında">
 <!ENTITY aboutProduct2.accesskey "H">
-<!ENTITY productHelp2.label    "&brandShorterName; Kömək">
-<!ENTITY productHelp2.accesskey  "K">
-<!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
-
-<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.label   "Qısa Düymələr">
-<!ENTITY helpKeyboardShortcuts.accesskey "Q">
-
-<!ENTITY helpSafeMode.label    "Əlavələri deaktiv edərək Yenidən başla…">
-<!ENTITY helpSafeMode.accesskey  "Y">
-<!ENTITY helpSafeMode.stop.label    "Əlavələri aktiv edərək Yenidən başla">
-<!ENTITY helpSafeMode.stop.accesskey  "Y">
-
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Problemlərin aradan qaldırılması üzrə məlumatlar">
-<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "P">
-
-<!ENTITY helpFeedbackPage.label   "Əks əlaqə göndər…">
-<!ENTITY helpFeedbackPage.accesskey "g">
-
-<!ENTITY helpShowTour2.label      "&brandShorterName; Tur">
-<!ENTITY helpShowTour2.accesskey    "T">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Seçənəklər…">
-<!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Xidmətlər">
 
 <!ENTITY hideThisAppCmdMac2.label    "&brandShorterName; gizlət">
-<!ENTITY hideThisAppCmdMac2.commandkey "H">
 
 <!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.label   "Digərlərini gizlə">
-<!ENTITY hideOtherAppsCmdMac.commandkey "H">
 
 <!ENTITY showAllAppsCmdMac.label    "Hamısını göstər">
 
 <!ENTITY touchBarCmdMac.label      "Touch Bar-ı fərdiləşdir…">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -1,138 +1,46 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.title "&brandFullName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandFullName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix): This will be appended to the window's title
-                                inside the private browsing mode -->
-<!ENTITY mainWindow.titlePrivateBrowsingSuffix "(Məxfi Səyahət)">
-
 <!ENTITY appmenu.tooltip           "Menyunu aç">
 <!ENTITY navbarOverflow.label        "Daha çox alət…">
 
 <!-- Tab context menu -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pinTab.label, unpinTab.label): "Pin" is being
 used as a metaphor for expressing the fact that these tabs are "pinned" to the
 left edge of the tabstrip. Really we just want the string to express the idea
 that this is a lightweight and reversible action that keeps your tab where you
 can reach it easily. -->
 <!ENTITY pinTab.label            "Vərəqi bərkid">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
-unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY pinTab.accesskey          "B">
 <!ENTITY unpinTab.label           "Vərəqi çıxart">
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pinTab.accesskey, pinSelectedTabs.accesskey,
-unpinTab.accesskey, unpinSelectedTabs.accesskey): These share the
-same accesskey but will never be visible at the same time. -->
-<!ENTITY unpinTab.accesskey         "t">
-<!ENTITY sendPageToDevice.label       "Səhifəni cihaza göndər">
-<!ENTITY sendPageToDevice.accesskey     "d">
-<!ENTITY sendLinkToDevice.label       "Keçidi cihaza göndər">
-<!ENTITY sendLinkToDevice.accesskey     "d">
-<!ENTITY undoCloseTab.label         "Qapatılan vərəqləri geri al">
-<!ENTITY undoCloseTab.accesskey       "g">
-<!ENTITY hiddenTabs.label          "Gizli Vərəqlər">
 
 <!ENTITY listAllTabs.label   "Bütün vərəqləri siyahıla">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (allTabsMenu.searchTabs.label): "Search" is a verb, as
-in "Search through tabs". -->
-<!ENTITY allTabsMenu.searchTabs.label    "Vərəqlərdə Axtar">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Yeni vərəq">
-<!ENTITY tabCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (openLocationCmd.label): "Open Location" is only
-displayed on OS X, and only on windows that aren't main browser windows, or
-when there are no windows but Firefox is still running. -->
-<!ENTITY openLocationCmd.label "Ünvanı aç…">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Faylı aç…">
-<!ENTITY openFileCmd.accesskey "A">
-<!ENTITY openFileCmd.commandkey "o">
-<!ENTITY printSetupCmd.label "Səhifə nizamı…">
-<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "ı">
-<!ENTITY printPreviewCmd.label "Çapa ön baxış">
-<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "B">
 <!ENTITY printCmd.label "Çap et…">
-<!ENTITY printCmd.accesskey "Ç">
-<!ENTITY printCmd.commandkey "p">
-
-<!ENTITY importFromAnotherBrowserCmd.label "Başqa səyyahdan idxal et…">
-<!ENTITY importFromAnotherBrowserCmd.accesskey "I">
 
 <!ENTITY taskManagerCmd.label "Tapşırıq idarə edicisi">
 
-<!ENTITY goOfflineCmd.label "Oflayn işlə">
-<!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "l">
-
 <!ENTITY menubarCmd.label "Menyu sətri">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY navbarCmd.label "Naviqasiya alət sətri">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Əlfəcin paneli">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "Ə">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Əlfəcin alət sətri obyektləri">
 
-<!ENTITY pageSourceCmd.label "Səhifə qaynağı">
-<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (pageSourceCmd.SafariCommandKey should match the
-Option+Command keyboard shortcut letter that Safari and Chrome use for "View
-Source" on macOS. pageSourceCmd.commandkey above is Firefox's official keyboard
-shortcut shown in the GUI. SafariCommandKey is an alias provided for the
-convenience of Safari and Chrome users on macOS. See bug 1398988. -->
-<!ENTITY pageSourceCmd.SafariCommandKey "u">
-
-<!ENTITY pageInfoCmd.label "Səhifə məlumatları">
-<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
-<!ENTITY ldbCmd.label "Düzüm Sazlayıcısı">
-<!ENTITY ldbCmd.accesskey "L">
-<!ENTITY mirrorTabCmd.label "Vərəqi əks et">
-<!ENTITY mirrorTabCmd.accesskey "Ə">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (enterFullScreenCmd.label, exitFullScreenCmd.label):
-These should match what Safari and other Apple applications use on OS X Lion. -->
-<!ENTITY enterFullScreenCmd.label "Tam ekrana keç">
-<!ENTITY enterFullScreenCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY exitFullScreenCmd.label "Tam ekrandan çıx">
-<!ENTITY exitFullScreenCmd.accesskey "n">
-
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Tam ekran">
-<!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY fullScreenCmd.macCommandKey "f">
-<!ENTITY showAllTabsCmd.label "Bütün vərəqləri göstər">
-<!ENTITY showAllTabsCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY toggleReaderMode.key "R">
-<!ENTITY toggleReaderMode.win.keycode "VK_F9">
-
-<!ENTITY fxaSignIn.label "&syncBrand.shortName.label; daxil ol">
-<!ENTITY fxaSignedIn.tooltip "&syncBrand.shortName.label; nizamlamalarını aç">
-<!ENTITY fxaSignInError.label "&syncBrand.shortName.label;-ə yenidən qoşul">
-<!ENTITY fxaUnverified.label "Hesabınızı təsdiqləyin">
 
 
-<!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Kiçilt">
-<!ENTITY fullScreenRestore.tooltip "Geri qaytar">
-<!ENTITY fullScreenClose.tooltip "Qapat">
-<!ENTITY fullScreenAutohide.label "Alət sətirlərini gizlə">
-<!ENTITY fullScreenAutohide.accesskey "g">
-<!ENTITY fullScreenExit.label "Tam ekran rejimdən çıx">
-<!ENTITY fullScreenExit.accesskey "e">
-
- <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.signin) Used to define the different labels
+<!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.signin) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar signin menu screen. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.unverified) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbar unverified menu screen. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (fxa.menu) Used to define the different labels
   for the Firefox Account toolbart menu screen. The `Signed in as` text is
   followed by the user's email. -->
@@ -146,236 +54,84 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY fullscreenWarning.afterDomain.label "artıq tam erkandır">
 <!ENTITY fullscreenWarning.generic.label "Bu sənəd artıq tam ekrandır">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (exitDOMFullscreen.button,
   exitDOMFullscreenMac.button): the "escape" button on PC keyboards
   is uppercase, while on Mac keyboards it is lowercase -->
 <!ENTITY exitDOMFullscreen.button "Tam erkandan çıx (Esc)">
 <!ENTITY exitDOMFullscreenMac.button "Tam erkandan çıx (esc)">
-<!ENTITY leaveDOMFullScreen.label "Tam ekrandan çıx">
-<!ENTITY leaveDOMFullScreen.accesskey "e">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pictureInPicture.label, pictureInPicture.accesskey):
   these two strings are used when right-clicking on a video in the
   content area when the Picture-in-Picture feature is enabled. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (pointerlockWarning.beforeDomain.label,
   pointerlockWarning.afterDomain.label): these two strings are used
   respectively before and after the domain requiring pointerlock.
   Localizers can use one of them, or both, to better adapt this
   sentence to their language. -->
 <!ENTITY pointerlockWarning.beforeDomain.label "">
 <!ENTITY pointerlockWarning.afterDomain.label "kursorunuzu idarə edir. İdarəni geri almaq üçün Esc düyməsinə basın.">
 <!ENTITY pointerlockWarning.generic.label "Bu sənəd kursorunuzu idarə edir. İdarəni geri almaq üçün Esc düyməsinə basın.">
 
-<!ENTITY closeWindow.label "Pəncərəni Qapat">
-<!ENTITY closeWindow.accesskey "r">
-
-<!ENTITY bookmarksMenu.label "Əlfəcinlər">
-<!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "Ə">
-<!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Səhifəni əlfəcinlə">
-<!ENTITY editThisBookmarkCmd.label "Bu əlfəcini düzəlt">
-<!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
-
-<!ENTITY addCurPagesCmd.label "Bütün vərəqləri əlfəcinlə…">
-
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Bütün əlfəcinləri göstər">
 <!ENTITY recentBookmarks.label "Yeni əlfəcinlənmiş">
-<!ENTITY otherBookmarksCmd.label "Digər əlfəcinlər">
-<!ENTITY mobileBookmarksCmd.label "Mobil əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Daha çox əlfəcin göstər">
 
-<!ENTITY backCmd.label        "Geri">
-<!ENTITY backCmd.accesskey      "G">
-<!ENTITY backButton.tooltip      "Əvvəlki səhifəyə qayıt">
-<!ENTITY forwardCmd.label       "İrəli">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey     "F">
-<!ENTITY forwardButton.tooltip    "Sonrakı səhifəyə keç">
-<!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Tarixçəni göstərmək üçün sağ klikləyin və ya aşağı çəkin">
-<!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Tarixçəni göstərmək üçün aşağı çəkin">
-<!ENTITY reloadCmd.label       "Yenilə">
-<!ENTITY reloadCmd.accesskey     "R">
-<!ENTITY stopCmd.label        "Dayan">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey      "S">
-<!ENTITY stopCmd.macCommandKey    ".">
-
-<!ENTITY goEndCap.tooltip       "Ünvan Sətrindəki ünvanı aç">
-
 <!ENTITY printButton.label      "Çap Et">
 <!ENTITY printButton.tooltip     "Bu səhifəni çap et">
 
-<!ENTITY urlbar.viewSiteInfo.label           "Sayt məlumatlarını gör">
-
-<!ENTITY urlbar.defaultNotificationAnchor.tooltip     "Mesaj panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.geolocationNotificationAnchor.tooltip   "Mövqe sorğusu panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.autoplayNotificationAnchor.tooltip    "Avto oxutma panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.addonsNotificationAnchor.tooltip     "Əlavə quraşdırma mesaj panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.canvasNotificationAnchor.tooltip     "Lövhə (canvas) çıxartma icazəsini idarə et">
-<!ENTITY urlbar.indexedDBNotificationAnchor.tooltip    "Oflayn saxlama mesaj panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.passwordNotificationAnchor.tooltip    "Parolu saxlama mesaj panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.pluginsNotificationAnchor.tooltip     "Qoşma istifadəsini idarə et">
-<!ENTITY urlbar.webNotificationAnchor.tooltip       "Saytdan bildiriş alıb alamayacağınızı dəyişdirin">
-<!ENTITY urlbar.persistentStorageNotificationAnchor.tooltip   "Qalıcı Yaddaşda məlumat saxlama">
-
-<!ENTITY urlbar.remoteControlNotificationAnchor.tooltip  "Səyyah uzaqdan idarədədir">
-<!ENTITY urlbar.webAuthnAnchor.tooltip          "Web Təsdiqləmə panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.storageAccessAnchor.tooltip        "Səyyah aktivliyi icazə panelini aç">
-
-<!ENTITY urlbar.webRTCShareDevicesNotificationAnchor.tooltip   "Kamera və/və ya mikrofonu saytla paylaşmağınızı idarə edin">
-<!ENTITY urlbar.webRTCShareMicrophoneNotificationAnchor.tooltip  "Mikrofonu saytla paylaşmağınızı idarə edin">
-<!ENTITY urlbar.webRTCShareScreenNotificationAnchor.tooltip    "Pəncərə və ya ekranları saytla paylaşmağınızı idarə edin">
-
-<!ENTITY urlbar.servicesNotificationAnchor.tooltip    "Quraşdırma mesaj panelini aç">
-<!ENTITY urlbar.translateNotificationAnchor.tooltip    "Bu səhifəni tərcümə et">
-<!ENTITY urlbar.translatedNotificationAnchor.tooltip   "Səhifə tərcüməsini idarə et">
-<!ENTITY urlbar.emeNotificationAnchor.tooltip       "DRM proqramının istifadəsini idarə et">
-<!ENTITY urlbar.midiNotificationAnchor.tooltip      "MIDI panelini aç">
-
-<!ENTITY urlbar.cameraBlocked.tooltip      "Bu sayt üçün kameranızı əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.microphoneBlocked.tooltip    "Bu sayt üçün mikrofonunuzu əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.screenBlocked.tooltip      "Bu saytı ekranınızı paylaşmaqdan əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.geolocationBlocked.tooltip    "Bu sayt üçün məkan məlumatlarını əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.webNotificationsBlocked.tooltip "Bu sayt üçün bildirişləri əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.persistentStorageBlocked.tooltip "Bu sayt üçün qalıcı yaddaşı əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.popupBlocked.tooltip       "Bu sayt üçün peyda olan pəncərələri əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.autoplayMediaBlocked.tooltip   "Bu sayt üçün səsli medianın avto oxutmasını əngəlləmisiniz.">
-<!ENTITY urlbar.canvasBlocked.tooltip      "Bu sayt üçün lövhə (canvas) məlumatı çıxartmanı əngəllədiniz.">
-<!ENTITY urlbar.flashPluginBlocked.tooltip    "Bu saytın Adobe Flash qoşmasını işlətməsini əngəlləmisiniz.">
-<!ENTITY urlbar.midiBlocked.tooltip       "Bu saytın MIDI işlətməsini əngəlləmisiniz.">
-
-
-<!ENTITY urlbar.openHistoryPopup.tooltip        "Tarixçəni göstər">
-
 
 <!ENTITY searchItem.title       "Axtar">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label       "Ev">
 <!ENTITY homeButton.defaultPage.tooltip "&brandShortName; Ana Səhifə">
 
 <!ENTITY bookmarksButton.label     "Əlfəcinlər">
-<!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
 
 <!ENTITY bookmarksSubview.label       "Əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton2.label     "Əlfəcinlər menyusu">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.other.label  "Digər əlfəcinlər">
 <!ENTITY bookmarksMenuButton.mobile.label  "Mobil əlfəcinlər">
 <!ENTITY viewBookmarksSidebar2.label    "Əlfəcin yan panelini göstər">
 <!ENTITY hideBookmarksSidebar.label     "Əlfəcin yan panelini gizlət">
 <!ENTITY viewBookmarksToolbar.label     "Əlfəcin alət sətrini gör">
 <!ENTITY hideBookmarksToolbar.label     "Əlfəcin alət sətrini gizlət">
 <!ENTITY searchBookmarks.label       "Əlfəcinlərdə axtar">
 <!ENTITY bookmarkingTools.label       "Əlfəcin alətləri">
 <!ENTITY addBookmarksMenu.label       "Əlfəcinlər menyusunu Alət sətrinə əlavə et">
 <!ENTITY removeBookmarksMenu.label     "Əlfəcinlər menyusunu Alət sətrindən sil">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksGtkCmd.commandkey): This command
- - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
- - shortcut keys on Linux. -->
-<!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
-<!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
-
 <!ENTITY historyButton.label      "Tarixçə">
-<!ENTITY historySidebarCmd.commandKey  "h">
-
-<!ENTITY toolsMenu.label       "Alətlər">
-<!ENTITY toolsMenu.accesskey     "A">
-
-<!ENTITY keywordfield.label      "Bu axtarış üçün Açar söz əlavə et…">
-<!ENTITY keywordfield.accesskey    "A">
 
 <!ENTITY downloads.label       "Endirilənlər">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (libraryDownloads.label): This label is similar to
  - downloads.label, but used in the Library panel. -->
 <!ENTITY libraryDownloads.label    "Endirmələr">
-<!ENTITY downloads.accesskey     "E">
-<!ENTITY downloads.commandkey     "j">
-<!ENTITY downloadsUnix.commandkey   "y">
 <!ENTITY addons.label         "Əlavələr">
-<!ENTITY addons.accesskey       "Ə">
-<!ENTITY addons.commandkey      "A">
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Web Tərtibatçısı">
-<!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
-
-<!ENTITY inspectContextMenu.label   "Obyekti araşdır">
-<!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "Q">
-
-<!ENTITY inspectA11YContextMenu.label   "Əlverişlilik özəlliklərini yoxla">
-
-<!ENTITY fileMenu.label     "Fayl">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
-
-<!ENTITY newUserContext.label       "Yeni Konteyner Vərəqi">
-<!ENTITY newUserContext.accesskey     "K">
-<!ENTITY manageUserContext.label     "Konteynerləri idarə et">
-<!ENTITY manageUserContext.accesskey   "O">
 
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label    "Yeni Pəncərə">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.key    "N">
-<!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey   "Y">
 <!ENTITY newPrivateWindow.label   "Yeni Məxfi Pəncərə">
-<!ENTITY newPrivateWindow.accesskey "P">
 
 <!ENTITY editMenu.label     "Düzəlt">
-<!ENTITY editMenu.accesskey    "D">
-<!ENTITY undoCmd.label      "Geri al">
-<!ENTITY undoCmd.key      "Z">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey     "G">
-<!ENTITY redoCmd.label      "Təkrarla">
-<!ENTITY redoCmd.key      "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey     "T">
-<!ENTITY cutCmd.label      "Kəs">
-<!ENTITY cutCmd.key       "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey     "K">
-<!ENTITY copyCmd.label      "Köçür">
-<!ENTITY copyCmd.key      "C">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey     "K">
-<!ENTITY pasteCmd.label      "Yapışdır">
-<!ENTITY pasteCmd.key      "V">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey     "Y">
-<!ENTITY deleteCmd.label     "Sil">
-<!ENTITY deleteCmd.key      "D">
-<!ENTITY deleteCmd.accesskey    "S">
-<!ENTITY selectAllCmd.label     "Hamısını Seç">
-<!ENTITY selectAllCmd.key     "A">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "H">
 <!ENTITY preferencesCmd2.label    "Seçimlər">
-<!ENTITY preferencesCmd2.accesskey   "S">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label    "Seçimlər">
-<!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey   "i">
-
-
-<!ENTITY clearRecentHistory.label        "Son Tarixçəni Təmizlə…">
-
-<!ENTITY privateBrowsingCmd.commandkey     "P">
 
-<!ENTITY viewMenu.label     "Görünüş">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey    "G">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Alət sətirləri">
-<!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey   "A">
-<!ENTITY viewSidebarMenu.label "Kənar sətir">
-<!ENTITY viewSidebarMenu.accesskey "K">
-
-<!ENTITY viewCustomizeToolbar.label    "Fərdiləşdir…">
-<!ENTITY viewCustomizeToolbar.accesskey   "C">
 
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.label    "Alət Sətrini Fərdiləşdir…">
 <!ENTITY overflowCustomizeToolbar.accesskey  "C">
 
 <!ENTITY historyMenu.label "Tarixçə">
-<!ENTITY historyMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY historyUndoMenu.label "Yeni qapanmış vərəqlər">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (historyUndoWindowMenu): see bug 394759 -->
 <!ENTITY historyUndoWindowMenu.label "Yeni qapanmış pəncərələr">
-<!ENTITY historyRestoreLastSession.label "Əvvəlki Seansı Bərpa et">
-
-<!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Bütün Tarixçəni Göstər">
-<!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "H">
 
 <!ENTITY appMenuHistory.showAll.label "Bütün Tarixçəni Göstər">
 <!ENTITY appMenuHistory.clearRecent.label "Son Tarixçəni Təmizlə…">
 <!ENTITY appMenuHistory.restoreSession.label "Əvvəlki Seansı Bərpa et">
 <!ENTITY appMenuHistory.viewSidebar.label "Tarixçə yan panelini göstər">
 <!ENTITY appMenuHistory.recentHistory.label "Yaxın Tarixçə">
 <!ENTITY appMenuHelp.label "Kömək">
 
@@ -394,570 +150,115 @@ These should match what Safari and other
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label): This is shown
   when Sync is configured but syncing tabs is disabled. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.tabsnotsyncing.label "Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün vərəq sinxronizasiyasını aktivləşdirin.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (appMenuRemoteTabs.noclients.subtitle): This is shown
   when Sync is configured but this appears to be the only device attached to
   the account. We also show links to download Firefox for android/ios. -->
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.noclients.subtitle "Digər cihazlarınızda olan vərəqləri burada görmək istərdiniz?">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.opensyncprefs.label "Sync Nizamlamalarını Aç">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.notsignedin.label "Digər cihazlarınızdakı vərəqlərin siyahısını görmək üçün daxil olun.">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.unverified.label "Hesabınız təsdiqlənməlidir.">
-<!ENTITY appMenuRemoteTabs.signin.label "Sync-ə Daxil ol">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.managedevices.label "Cihazları İdarə et…">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.sidebar.label "Sinxronlaşdırılmış vərəqlər yan panelini göstər">
 <!ENTITY appMenuRemoteTabs.connectdevice.label "Başqa Cihazı Qoş">
 
 <!ENTITY appMenuRecentHighlights.label "Son İşıqlandırmalar">
 
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.label "Alət Sətrinə Əlavə et">
 <!ENTITY customizeMenu.addToToolbar.accesskey "A">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMenu.addToOverflowMenu.label,
   customizeMenu.pinToOverflowMenu.label, customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label)
   The overflow menu is the menu that appears if you click the chevron (>> button)
   in the location bar. -->
 <!ENTITY customizeMenu.addToOverflowMenu.label "Daşma Menyusuna əlavə et">
 <!ENTITY customizeMenu.addToOverflowMenu.accesskey "M">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (customizeMenu.pinToOverflowMenu.accesskey)
-   can appear on the same context menu as menubarCmd and personalbarCmd,
-   so they should have different access keys. -->
-<!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.label "Daşma Menyusuna bərkid">
-<!ENTITY customizeMenu.pinToOverflowMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.label "Daşma Menyusundan çıxart">
 <!ENTITY customizeMenu.unpinFromOverflowMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.label "Alət sətrindən Sil">
 <!ENTITY customizeMenu.removeFromToolbar.accesskey "S">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.label "Daha çox element Əlavə et…">
 <!ENTITY customizeMenu.addMoreItems.accesskey "a">
-<!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.label "Alət sətrində avtomatik gizlətmə">
-<!ENTITY customizeMenu.autoHideDownloadsButton.accesskey "A">
-<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.label "Uzantını idarə et">
-<!ENTITY customizeMenu.manageExtension.accesskey "E">
-<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.label "Uzantını Sil">
-<!ENTITY customizeMenu.removeExtension.accesskey "v">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (moreMenu.label) This label is used in the new Photon
   app (hamburger) menu. When clicked, it opens a subview that contains
   secondary commands. -->
 <!ENTITY moreMenu.label "Ətraflı">
 
-<!ENTITY openCmd.commandkey      "l">
-
-<!ENTITY urlbar.placeholder2     "Ünvanı daxil et və ya axtar">
-<!ENTITY urlbar.accesskey       "d">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.extension.label): Used to indicate that a selected autocomplete entry is provided by an extension. -->
-<!ENTITY urlbar.extension.label    "Uzantı:">
-<!ENTITY urlbar.switchToTab.label   "Keçiləcək vərəq:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix): Shown just before the suggestions opt-out hint. -->
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.hintPrefix "Məsləhət:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (urlbar.searchSuggestionsNotification.hint): &#x1F50E; is the magnifier icon emoji, please don't change it. -->
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.hint "Axtarışla bağlı kömək əldə edin! Axtarış təkliflərinin yanındakı &#x1F50E; işarəsi üçün baxın.">
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.changeSettingsWin "Seçimləri Dəyişdir…">
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.changeSettingsWin.accesskey "C">
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.changeSettingsUnix "Nizamlamaları Dəyişdir…">
-<!ENTITY urlbar.searchSuggestionsNotification.changeSettingsUnix.accesskey "C">
-
-<!--
- Comment duplicated from browser-sets.inc:
-
- Search Command Key Logic works like this:
-
- Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
-    Ctrl+K (cross platform binding)
- Mac: Cmd+K (cross platform binding)
-    Cmd+Opt+F (platform convention)
- Win: Ctrl+K (cross platform binding)
-    Ctrl+E (IE compat)
-
- We support Ctrl+K on all platforms now and advertise it in the menu since it is
- our standard - it is a "safe" choice since it is near no harmful keys like "W" as
- "E" is. People mourning the loss of Ctrl+K for emacs compat can switch their GTK
- system setting to use emacs emulation, and we should respect it. Focus-Search-Box
- is a fundamental keybinding and we are maintaining a XP binding so that it is easy
- for people to switch to Linux.
-
- -->
-<!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
-<!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
-<!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (contentSearchInput.label):
-   This is set as the aria-label attribute for the search input box in the
-   in-content search UI, to be used by screen readers. -->
-<!ENTITY contentSearchInput.label   "Axtarış sorğusu">
-
 <!ENTITY contentSearchSubmit.tooltip "Axtarışı göndər">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (searchInput.placeholder):
   This string is displayed in the search box when the input field is empty. -->
 <!ENTITY searchInput.placeholder   "Axtar">
 <!ENTITY searchIcon.tooltip      "Axtar">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchFor.label, searchWith.label):
-   These two strings are used to build the header above the list of one-click
-   search providers: "Search for <used typed keywords> with:" -->
-<!ENTITY searchFor.label       "⁠">
-<!ENTITY searchWith.label       " üçün bununla axtar:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (search.label, searchAfter.label):
-   This string is used to build the header above the list of one-click search
-   providers when a one off engine has been selected. The searchAfter text is
-   intentionally left empty for en-US and can be used by other localizations to
-   display a string after the search engine name. This string will be displayed
-   as: "Search <selected engine name><searchAfter.label text>" -->
-<!ENTITY search.label         "⁠">
-<!ENTITY searchAfter.label      " ilə axtar">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchWithHeader.label):
-   The wording of this string should be as close as possible to
-   searchFor.label and searchWith.label. This string will be used instead of
-   them when the user has not typed any keyword. -->
-<!ENTITY searchWithHeader.label    "Bununla axtar:">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (changeSearchSettings.button):
-   This string won't wrap, so if the translated string is longer,
-   consider translating it as if it said only "Search Settings". -->
-<!ENTITY changeSearchSettings.button "Axtarış Tənzimləmələrini Dəyiş">
-<!ENTITY changeSearchSettings.tooltip "Axtarış tənzimləmələrinizi dəyişdir">
-
-<!ENTITY searchInNewTab.label     "Yeni vərəqdə axtar">
-<!ENTITY searchInNewTab.accesskey   "v">
-<!ENTITY searchSetAsDefault.label   "Əsas axtarış mühərriki et">
-<!ENTITY searchSetAsDefault.accesskey "m">
-
-<!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Keçidi Yeni Vərəqdə Aç">
-
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "V">
-<!ENTITY openLinkCmd.label      "Keçidi Yeni Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "P">
-<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Keçidi Yeni Məxfi Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "M">
-<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Keçidi Aç">
-<!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "A">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Çərçivəni Yeni Vərəqdə Aç">
-<!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "V">
-<!ENTITY openFrameCmd.label      "Çərçivəni Yeni Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "P">
-<!ENTITY openLinkCmdInContainerTab.label "Keçidi yeni konteyner vərəqində aç">
-<!ENTITY openLinkCmdInContainerTab.accesskey "z">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Sadəcə bu çərçivəni göstər">
-<!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY reloadCmd.commandkey     "r">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.label     "Çərçivəni yenilə">
-<!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey   "e">
-<!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Seçimin qaynaq kodunu göstər">
-<!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Səhifə qaynağını göstər">
-<!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Çərçivə qaynağını göstər">
-<!ENTITY viewFrameSourceCmd.accesskey "v">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Səhifə məlumatlarını göstər">
-<!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "S">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.label    "Çərçivə Məlumatlarını Göstər">
-<!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey  "M">
-<!ENTITY reloadImageCmd.label     "Şəkli Yenilə">
-<!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "Y">
-<!ENTITY viewImageCmd.label      "Şəkli Göstər">
-<!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "Ş">
-<!ENTITY viewImageInfoCmd.label    "Şəkil məlumatlarını göstər">
-<!ENTITY viewImageInfoCmd.accesskey  "r">
-<!ENTITY viewImageDescCmd.label    "Açıqlamanı Göstər">
-<!ENTITY viewImageDescCmd.accesskey  "A">
-<!ENTITY viewVideoCmd.label      "Videoya bax">
-<!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "V">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Arxa fon şəklini göstər">
-<!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "r">
-<!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label   "İşçi stolu arxa fonu et…">
-<!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Bu Səhifəni Əlfəcinlə">
-<!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "m">
-<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label   "Bu Keçidi Əlfəcinlə">
-<!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "K">
-<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label   "Bu Çərçivəni Əlfəcinlə">
-<!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "Ə">
 
 <!ENTITY pageAction.copyLink.label  "Keçidi köçür">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE(pocket-button.tooltiptext, saveToPocketCmd.label, saveLinkToPocketCmd.label, pocketMenuitem.label):
- "Pocket" is a brand name. -->
-<!ENTITY pocketButton.tooltiptext   "Pocket-ə Saxla">
-
 <!ENTITY saveToPocketCmd.label    "Səhifəni Pocket-ə Saxla">
-<!ENTITY saveToPocketCmd.accesskey  "k">
-<!ENTITY saveLinkToPocketCmd.label  "Keçidi Pocket-ə Saxla">
-<!ENTITY saveLinkToPocketCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY pocketMenuitem.label     "Pocket Siyahısını Gör">
 
 <!ENTITY emailPageCmd.label      "Keçidi e-poçt ilə göndər…">
-<!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "K">
-<!ENTITY savePageCmd.label      "Fərqli saxla…">
-<!ENTITY savePageCmd.accesskey    "s">
-<!-- alternate for content area context menu -->
-<!ENTITY savePageCmd.accesskey2    "P">
-<!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
-<!ENTITY saveFrameCmd.label      "Çərçivəni Fərqli Saxla…">
-<!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "Ç">
-<!ENTITY printFrameCmd.label     "Çərçivəni Çap et…">
-<!ENTITY printFrameCmd.accesskey   "Ç">
-<!ENTITY saveLinkCmd.label      "Bağlantını fərqli saxla…">
-<!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "f">
-<!ENTITY saveImageCmd.label      "Şəkili fərqli saxla…">
-<!ENTITY saveImageCmd.accesskey    "r">
-<!ENTITY saveVideoCmd.label      "Videonu Fərqli Saxla…">
-<!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "a">
-<!ENTITY saveAudioCmd.label      "Səsi fərqli saxla…">
-<!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "f">
-<!ENTITY emailImageCmd.label     "Rəsmi e-poçt ilə göndər…">
-<!ENTITY emailImageCmd.accesskey   "R">
-<!ENTITY emailVideoCmd.label     "Videonu e-poçt ilə göndər…">
-<!ENTITY emailVideoCmd.accesskey   "V">
-<!ENTITY emailAudioCmd.label     "Audionu e-poçt ilə göndər…">
-<!ENTITY emailAudioCmd.accesskey   "-">
-<!ENTITY playPluginCmd.label     "Bu qoşmanı aktivləşdir">
-<!ENTITY playPluginCmd.accesskey   "a">
-<!ENTITY hidePluginCmd.label     "Bu qoşmanı gizlət">
-<!ENTITY hidePluginCmd.accesskey   "g">
-<!ENTITY copyLinkCmd.label      "Keçid ünvanını köçür">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (copyLinkCmd.accesskey): The access keys for "Copy Link
-Location" and "Copy Email Address" should be the same if possible; the two
-context menu items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "K">
-<!ENTITY copyImageCmd.label      "Şəkil Ünvanını Köçür">
-<!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "k">
-<!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Şəkli Köçür">
-<!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "y">
-<!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Video Ünvanını Köçür">
-<!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "V">
-<!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Səs Ünvanını Köçür">
-<!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "S">
-<!ENTITY copyEmailCmd.label      "E-poçt ünvanını köçür">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (copyEmailCmd.accesskey): The access keys for "Copy Link
-Location" and "Copy Email Address" should be the same if possible; the two
-context menu items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "E">
-<!ENTITY thisFrameMenu.label       "Bu Çərçivə">
-<!ENTITY thisFrameMenu.accesskey     "u">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Play" and
-"Pause" are the same because the two context-menu
-items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY mediaPlay.label       "Oynat">
-<!ENTITY mediaPlay.accesskey     "O">
-<!ENTITY mediaPause.label      "Dayandır">
-<!ENTITY mediaPause.accesskey    "D">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Mute" and
-"Unmute" are the same because the two context-menu
-items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY mediaMute.label       "Səssiz">
-<!ENTITY mediaMute.accesskey     "S">
-<!ENTITY mediaUnmute.label      "Səsi aç">
-<!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "ə">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate2.label   "Oxutma Sürəti">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate2.accesskey "S">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate050x2.label "Yavaş (0,5×)">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate050x2.accesskey "Y">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate100x2.label "Normal">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate100x2.accesskey "N">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate125x2.label "Sürətli (1,25×)">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate125x2.accesskey "S">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate150x2.label "Daha sürətli (1,5×)">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate150x2.accesskey "D">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: "Ludicrous" is a reference to the
-movie "Space Balls" and is meant to say that this speed is very
-fast. -->
-<!ENTITY mediaPlaybackRate200x2.label "Çox sürətli (2×)">
-<!ENTITY mediaPlaybackRate200x2.accesskey "l">
-<!ENTITY mediaLoop.label       "Dövr">
-<!ENTITY mediaLoop.accesskey     "D">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Controls" and
-"Hide Controls" are the same because the two context-menu
-items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY mediaShowControls.label   "Düymələri göstər">
-<!ENTITY mediaShowControls.accesskey "s">
-<!ENTITY mediaHideControls.label   "Düymələri gizlə">
-<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "D">
-<!ENTITY videoFullScreen.label    "Tam Ekran">
-<!ENTITY videoFullScreen.accesskey  "T">
-<!ENTITY videoSaveImage.label    "Ekran görüntüsünü fərqli saxla…">
-<!ENTITY videoSaveImage.accesskey  "E">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: The access keys for "Show Statistics" and
-"Hide Statistics" are the same because the two context-menu
-items are mutually exclusive. -->
-<!ENTITY videoShowStats.label    "Statistikanı göstər">
-<!ENTITY videoShowStats.accesskey  "g">
-<!ENTITY videoHideStats.label    "Statistikanı gizlə">
-<!ENTITY videoHideStats.accesskey  "z">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
 fullZoomResetCmd.commandkey2 are alternative acceleration keys for zoom.
 If shift key is needed with your locale popular keyboard for them,
 you can use these alternative items. Otherwise, their values should be empty. -->
 
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.label    "Yaxınlaş">
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.accesskey  "Y">
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
-<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
-
-<!ENTITY fullZoomReduceCmd.label    "Uzaqlaşdır">
-<!ENTITY fullZoomReduceCmd.accesskey  "U">
-<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
-<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
-
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.label     "Sıfırla">
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.accesskey   "S">
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
-<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
-
-<!ENTITY fullZoomToggleCmd.label    "Sadəcə mətni yaxınlaşdır">
-<!ENTITY fullZoomToggleCmd.accesskey  "t">
-
 <!ENTITY fullZoom.label         "Yaxınlaşdırma">
-<!ENTITY fullZoom.accesskey       "Y">
 
 <!ENTITY sidebarCloseButton.tooltip   "Yan paneli qapa">
-<!ENTITY sidebarMenuClose.label     "Yan paneli qapat">
 
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.label    "Çıxış">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.accesskey  "ı">
 <!ENTITY quitApplicationCmdWin2.tooltip   "&brandShorterName; səyyahından çıx">
-<!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
-<!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Çıx">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "x">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac2.label  "&brandShorterName; səyyahını tərk et">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
-
-<!ENTITY closeCmd.label         "Qapat">
-<!ENTITY closeCmd.key          "W">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey       "Q">
-
-<!ENTITY toggleMuteCmd.key       "M">
-
-<!ENTITY pageStyleMenu.label "Səhifə Stili">
-<!ENTITY pageStyleMenu.accesskey "l">
-<!ENTITY pageStyleNoStyle.label "Stil Yoxdur">
-<!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey "Y">
-<!ENTITY pageStylePersistentOnly.label "Əsas Səhifə Stili">
-<!ENTITY pageStylePersistentOnly.accesskey "t">
 
 <!ENTITY allowPopups.accesskey "p">
 <!-- On Windows we use the term "Options" to describe settings, but
   on Linux and Mac OS X we use "Preferences" - carry that distinction
   over into this string, which is used in the "popup blocked" info bar . -->
 <!ENTITY editPopupSettingsUnix.label "Peyda olan pəncərələrin əngəllənmə nizamlamalarını dəyişdir…">
 <!ENTITY editPopupSettings.label "Sıçrayan Pəncərə Seçimlərini Dəyiş…">
 <!ENTITY editPopupSettings.accesskey "D">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey "D">
 
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Səhifənin səmtini dəyiş">
-<!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "d">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Mətnin səmtini dəyiş">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "M">
-<!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
-
 <!ENTITY findOnCmd.label   "Bu Səhifədə Axtar…">
-<!ENTITY findOnCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
-<!ENTITY findAgainCmd.label "Yenidən Tap">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "Y">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
-<!ENTITY findSelectionCmd.commandkey "e">
 
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Lüğət əlavə et…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "ə">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (editBookmark.panel.width): width of the bookmark panel.
-   Should be large enough to fully display the Done and Cancel/
-   Remove Bookmark buttons. -->
-<!ENTITY editBookmark.panel.width          "23em">
-<!ENTITY editBookmark.done.label           "Bitdi">
-<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.label    "Yadda saxlarkən redaktoru göstər">
-<!ENTITY editBookmark.showForNewBookmarks.accesskey  "S">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (identity.securityView.label)
-   This is the header of the security subview in the Site Identity panel. -->
-<!ENTITY identity.securityView.label "Sayt Təhlükəsizliyi">
-
-<!ENTITY identity.connection "Bağlantı">
-<!ENTITY identity.connectionSecure "Təhlükəsiz Əlaqə">
-<!ENTITY identity.connectionNotSecure "Əlaqə Təhlükəsiz deyil">
-<!ENTITY identity.connectionFile "Bu səhifə sizin kompüterinizdə saxlanıb.">
-<!ENTITY identity.connectionVerified2 "Bu sayta təhlükəsiz qoşulmusunuz, sayt sahibi:">
-<!ENTITY identity.connectionInternal "Bu səhifə təhlükəsiz bir &brandShortName; səhifəsidir.">
-<!ENTITY identity.extensionPage "Bu səhifə uzantıdan yüklənib.">
-<!ENTITY identity.insecureLoginForms2 "Bu səhifədə girilən məlumatlar oğurlana bilər.">
-
-<!-- Strings for connection state warnings. -->
-<!ENTITY identity.activeBlocked "&brandShortName; bu səhifənin təhlükəsiz olmayan hissələrini əngəllədi.">
-<!ENTITY identity.passiveLoaded "Bu səhifənin bəzi hissələri (şəkillər kimi) təhlükəsiz deyil.">
-<!ENTITY identity.activeLoaded "Bu səhifədə qorumanı söndürmüsünüz.">
-<!ENTITY identity.weakEncryption "Bu səhifə zəif şifrləmə istifadə edir.">
-
-<!-- Strings for connection state warnings in the subview. -->
-<!ENTITY identity.description.insecure "Bu səhifəyə olan bağlantınız məxfi deyil. Göndərdiyiniz məlumatlar başqaları tərəfindən görülə bilər (parol, mesaj, kredit kartları və s. kimi).">
-<!ENTITY identity.description.insecureLoginForms "Bu səhifədə yazdığınız daxil olma məlumatları qorunmur və oğurlana bilər.">
-<!ENTITY identity.description.weakCipher "Bu səhifəyə olan bağlantınız zəif şifrləmə istifadə edir və məxfi deyil.">
-<!ENTITY identity.description.weakCipher2 "Başqaları sizin məlumatlarınızı görə və ya saytın davranışını səyişdirə bilər.">
-<!ENTITY identity.description.activeBlocked "&brandShortName; bu səhifənin təhlükəsiz olmayan hissələrini əngəllədi.">
-<!ENTITY identity.description.passiveLoaded "Bağlantınız məxfi deyil və sayt ilə paylaşdığınız məlumatlar başqaları tərəfindən görülə bilər.">
-<!ENTITY identity.description.passiveLoaded2 "Saytda güvənilir olmayan məzmun var (şəkillər kimi).">
-<!ENTITY identity.description.passiveLoaded3 "&brandShortName; bəzi məzmunları əngəlləsə də bu səhifədə hələ də təhlükəsiz olmayan məzmunlar (şəkillər kimi) var.">
-<!ENTITY identity.description.activeLoaded "Bu saytda təhlükəsiz olmayan məzmunlar (kriptlər kimi) var və saytla bağlantınız məxfi deyil.">
-<!ENTITY identity.description.activeLoaded2 "Bu saytla paylaşdığınız məlumatlar (məs. parollar, mesajlar, kredit kartları kimi) başqaları tərəfindən görülə bilər.">
-
-<!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.label "Qorumanı aktivləşdir">
-<!ENTITY identity.enableMixedContentBlocking.accesskey "k">
-<!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.label "Qorumanı hələlik söndür">
-<!ENTITY identity.disableMixedContentBlocking.accesskey "s">
-<!ENTITY identity.learnMore "Ətraflı Öyrən">
-
-<!ENTITY identity.removeCertException.label "İstisnanı sil">
-<!ENTITY identity.removeCertException.accesskey "s">
-
-<!ENTITY identity.moreInfoLinkText2 "Daha çox məlumat">
-
-<!ENTITY identity.clearSiteData "Çərəzlər və Sayt Məlumatlarını Təmizlə…">
-
-<!ENTITY identity.permissions "Səlahiyyətlər">
-<!ENTITY identity.permissionsEmpty "Bu sayta heç bir xüsusi icazə verməmisiniz.">
-<!ENTITY identity.permissionsReloadHint "Dəyişikliklərin işləməsi üçün səhifəni yeniləyin.">
-<!ENTITY identity.permissionsPreferences.tooltip "İcazələr Nizamlamalarını aç">
-<!ENTITY identity.contentBlockingPreferences.tooltip "Məzmun Əngəlləmə nizamlamalarını aç">
-
 
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Brauzer vərəqləri">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu3.label): This appears in the history menu -->
-<!ENTITY syncTabsMenu3.label   "Sinxron Vərəqlər">
-
-<!ENTITY syncedTabs.sidebar.label       "Sinxron Vərəqlər">
-
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label  "Sync">
 
-<!ENTITY syncSignIn.label       "&syncBrand.shortName.label; hesabına daxil ol…">
-<!ENTITY syncSignIn.accesskey     "Y">
-<!ENTITY syncSyncNowItem.label    "İndi Sinxronizə et">
-<!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "S">
-<!ENTITY syncReAuthItem.label     "&syncBrand.shortName.label; yenidən qoşul…">
-<!ENTITY syncReAuthItem.accesskey   "q">
-<!ENTITY syncToolbarButton.label   "Sync">
-
 <!ENTITY customizeMode.autoHideDownloadsButton.label "Avto-gizlət">
 
-<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Paylaşılacaq kamera:">
-<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "c">
-<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "İstifadə olunacaq Mikrofon:">
-<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "M">
-<!ENTITY getUserMedia.audioCapture.label "Vərəqdə olan səs paylaşılacaq.">
-<!ENTITY getUserMedia.allWindowsShared.message "Ekranınızda görünən bütün pəncərələr paylaşılacaq.">
-
-<!ENTITY contentBlocking.title "Məzmun Əngəlləmə">
-<!ENTITY contentBlocking.detected "Bu saytda əngəllənə bilən məzmun aşkarlandı.">
-<!ENTITY contentBlocking.notDetected "Bu saytda əngəllənə bilən məzmun aşkarlanmadı.">
-
-<!ENTITY contentBlocking.trackingProtection3.label "İzləyicilər">
-
-<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.label "Məzmun Əngəlləməni İdarə et">
-<!ENTITY contentBlocking.manageSettings.accesskey "M">
-
-<!ENTITY contentBlocking.trackersView.label "İzləyicilər">
-<!ENTITY contentBlocking.trackersView.strictInfo.label "Bütün izləyiciləri əngəlləmək üçün məzmun əngəlləməni “Sərt” rejiminə keçirdin.">
-
-<!ENTITY contentBlocking.cookies.label "Çərəzlər">
-<!ENTITY contentBlocking.cookiesView.label "Çərəzlər və Sayt Məlumatları">
-
-<!ENTITY contentBlocking.cryptominers.label "Kriptomaynerlər">
-<!ENTITY contentBlocking.cryptominersView.label "Kriptomaynerlər">
-
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprinters.label "Barmaq izi toplayıcıları">
-<!ENTITY contentBlocking.fingerprintersView.label "Barmaq izi toplayıcıları">
-
-<!ENTITY contentBlocking.openBreakageReportView2.label "Problem bildir">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.label "Problemləri Bildir">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView2.description "Məzmun əngəlləmə bəzi saytlarda problemlərə səbəb ola bilər. Problemləri xəbər etdiyinizdə &brandShortName; səyyahını hamı üçün yaxşılaşdırmağımıza kömək etmiş olursunuz. (Bu ünvanı və səyyahınızın tənzimləmələri ilə əlaqədar məlumatları Mozillaya göndərəcək.)">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.learnMore "Ətraflı Öyrən">
-
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.url.label "Ünvan">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.collection.comments.label "Hansı problemləriniz oldu? (Könüllü)">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.sendReport.label "Hesabat Göndər">
-<!ENTITY contentBlocking.breakageReportView.cancel.label "Ləğv et">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblock5.label, trackingProtection.unblock5.accesskey):
-   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
-   center while looking at a site with trackers in NON-private browsing mode. -->
-<!ENTITY trackingProtection.unblock5.label "Bu sayt üçün əngəlləməni söndür">
-<!ENTITY trackingProtection.unblock5.accesskey "T">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.unblockPrivate6.label, trackingProtection.unblockPrivate6.accesskey):
-   The associated button with this label and accesskey is only shown when opening the control
-   center while looking at a site with trackers in PRIVATE browsing mode. -->
-<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.label "Əngəlləməni müvəqqəti söndür">
-<!ENTITY trackingProtection.unblockPrivate5.accesskey "T">
-<!ENTITY trackingProtection.block6.label "Bu sayt üçün əngəlləməni aç">
-<!ENTITY trackingProtection.block6.accesskey "T">
-<!ENTITY trackingProtection.reload2.label "Səhifəni Yenilə">
-<!ENTITY trackingProtection.reload2.accesskey "R">
-
-<!ENTITY pluginNotification.showAll.label "Hamısını Göstər">
-<!ENTITY pluginNotification.showAll.accesskey "H">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (pluginNotification.width): This is used to determine the
-   width of the plugin popup notification that can appear if a plugin has been
-   blocked on a page. Should be wide enough to fit the pluginActivateNow.label
-   and pluginActivateAlways.label strings above on a single line. This must be
-   a CSS length value. -->
-<!ENTITY pluginNotification.width "28em">
-
 
 <!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Qapat">
 
 <!ENTITY panicButton.thankyou.msg1        "Son tarixçəniz təmizləndi.">
 <!ENTITY panicButton.thankyou.msg2        "Təhlükəsiz səyahət!">
 <!ENTITY panicButton.thankyou.buttonlabel     "Təşəkkürlər!">
 
-<!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.label      "DRM haqqında ətraflı öyrən…">
-<!ENTITY emeLearnMoreContextMenu.accesskey    "D">
-
 <!ENTITY updateAvailable.panelUI.label "&brandShorterName; yeniləməsini endir">
 
 <!ENTITY updateManual.panelUI.label "&brandShorterName; səyyahının yeni nüsxəsini endir">
 
 <!ENTITY updateRestart.panelUI.label2 "&brandShorterName; yeniləmək üçün yenidən başladın">
 
-<!ENTITY newTabControlled.header.message "Yeni Vərəqiniz dəyişdirildi.">
-<!ENTITY newTabControlled.keepButton.label "Dəyişiklikləri saxla">
-<!ENTITY newTabControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY newTabControlled.disableButton.label "Uzantını söndür">
-<!ENTITY newTabControlled.disableButton.accesskey "D">
-
-<!ENTITY homepageControlled.message "Uzantı ev səhifənizi dəyişdirdi. Əgər bu dəyişikliyi istəmirsinizsə tənzimləmələrinizi bərpa edə bilərsiz.">
-
-<!ENTITY homepageControlled.header.message "Ev səhifəniz dəyişdirildi.">
-<!ENTITY homepageControlled.keepButton.label "Dəyişiklikləri saxla">
-<!ENTITY homepageControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY homepageControlled.disableButton.label "Uzantını söndür">
-<!ENTITY homepageControlled.disableButton.accesskey "D">
-
-<!ENTITY tabHideControlled.header.message "Gizlədilmiş vərəqləri görün">
-<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.label "Vərəqləri gizli saxla">
-<!ENTITY tabHideControlled.keepButton.accesskey "K">
-<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.label "Uzantını Söndür">
-<!ENTITY tabHideControlled.disableButton.accesskey "D">
-
-<!ENTITY pageActionButton.tooltip "Səhifə əməliyyatları">
-<!ENTITY pageAction.addToUrlbar.label "Ünvan sətrinə əlavə et">
-<!ENTITY pageAction.removeFromUrlbar.label "Ünvan sətrindən sil">
-<!ENTITY pageAction.manageExtension.label "Uzantını idarə et…">
-
 <!ENTITY sendToDevice.syncNotReady.label "Cihazlar Sinxronlaşdırılır…">
 
 <!ENTITY pageAction.shareUrl.label "Paylaş">
 <!ENTITY pageAction.shareMore.label "Daha çox…">
 
 <!ENTITY libraryButton.tooltip "Tarixçəni, saxlanılmış əlfəcinləri və daha çox şeyi görün">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: (accessibilityIndicator.tooltip): This is used to
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -93,17 +93,16 @@ webextPerms.optionalPermsDeny.label=Rədd et
 webextPerms.optionalPermsDeny.accessKey=D
 
 webextPerms.description.bookmarks=Əlfəcinləri oxuyun və dəyişdirin
 webextPerms.description.browserSettings=Səyyah tənzimləmələrini oxuyun və dəyişdirin
 webextPerms.description.browsingData=Son səyahət tarixçəsini, çərəzləri və bağlı məlumatları təmizlə
 webextPerms.description.clipboardRead=Məlumatı mübadilə buferindən al
 webextPerms.description.clipboardWrite=Məlumatı mübadilə buferindən idxal et
 webextPerms.description.devtools=Açıq vərəqlərdəki məlumatlarınız üçün tərtibatçı alətlərini genişlədin
-webextPerms.description.dns=IP ünvan və hostname məlumatlarını oxumağa icazə ver
 webextPerms.description.downloads=Faylları endirin və səyyahın endirmə tarixçəsini oxuyun və dəyişdirin
 webextPerms.description.downloads.open=Kompüterə endirilmiş faylları aç
 webextPerms.description.find=Bütün açıq vərəqlərin yazılarını oxu
 webextPerms.description.geolocation=Məkanınızı öyrənmək
 webextPerms.description.history=Səyahət tarixçəsinə baxın
 webextPerms.description.management=Qoşma istifadəsini izləyin və mövzuları idarə edin
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
 # %S will be replaced with the name of the application
@@ -111,17 +110,16 @@ webextPerms.description.nativeMessaging=%S xaricindəki proqramlarla mesaj alış-verişi etmək
 webextPerms.description.notifications=Bildirişləri sizə göstərmək
 webextPerms.description.pkcs11=Kriptoqrafik təsdiqləmə xidmətləri təmin etmə
 webextPerms.description.privacy=Məxfilik tənzimləmələrini oxumaq və dəyişdirmək
 webextPerms.description.proxy=Səyyah proksi tənzimləmələrini idarə et
 webextPerms.description.sessions=Son qapatılan vərəqlərə baxmaq
 webextPerms.description.tabs=Səyyah vərəqlərinə baxmaq
 webextPerms.description.tabHide=Səyyah vərəqlərini gizlət və göstər
 webextPerms.description.topSites=Səyahət tarixçəsinə baxmaq
-webextPerms.description.unlimitedStorage=Alıcı tərəfində limitsiz məlumat saxlayın
 webextPerms.description.webNavigation=Naviqasiya vaxtı səyyah aktivliyinə baxmaq
 
 webextPerms.hostDescription.allUrls=Bütün saytlar üçün olan məlumatlarınıza baxmaq
 
 # LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
 # %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
 # is requesting access (e.g., mozilla.org)
 webextPerms.hostDescription.wildcard=%S domenində olan saytlar haqqında məlumatlarınıza baxmaq
@@ -226,22 +224,16 @@ addonInstallErrorIncompatible=%3$S quraşdırıla bilmədi çünki %1$S %2$S ilə uyğun deyil.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonInstallErrorBlocklisted): %S is add-on name
 addonInstallErrorBlocklisted=%S quraşdırıla bilmədi çünki yüksək dərəcədə stabillik və ya təhlükəsizlik problemi mövcuddur.
 
 unsignedAddonsDisabled.message=Quraşdırılmış əlavələrdən biri və ya bir neçəsi təsdiq olunmadığı üçün deaktiv oldu.
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.label=Ətraflı Öyrən
 unsignedAddonsDisabled.learnMore.accesskey=l
 
-# LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message2): %S will be replaced with
-# the host name of the site.
-lwthemeInstallRequest.message2=Bu sayt (%S) tema qurmağa çalışdı.
-lwthemeInstallRequest.allowButton2=İcazə ver
-lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey2=a
-
 # LOCALIZATION NOTE (popupWarning.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
 popupWarning.message=#1 bu saytdan peyda olan pəncərələrin qarşısı alınıb.;#1 bu saytdan #2 peyda olan pəncərələrin qarşısı alınıb.
 # LOCALIZATION NOTE (popupWarning.exceeded.message): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # The singular form is left empty for English, since the number of blocked pop-ups is always greater than 1.
 # #1 is brandShortName and #2 is the number of pop-ups blocked.
@@ -255,21 +247,16 @@ popupBlock=%S üçün peyda olan pəncərələri əngəllə
 popupWarningDontShowFromMessage=Avtomatik açılan pəncərələr bloklananda bu mesajı göstərmə
 popupShowPopupPrefix=Göstər: ‘%S’
 
 # LOCALIZATION NOTE (popupShowBlockedPopupsIndicatorText): Semicolon separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pop-ups blocked.
 popupShowBlockedPopupsIndicatorText=Əngəllənmiş #1 açılan pəncərəni göstər…;Əngəllənmiş #1 açılan pəncərəni göstər…
 
-# Bad Content Blocker Doorhanger Notification
-# %S is brandShortName
-badContentBlocked.blocked.message=%S bu səhifədə olan məzmunu bloklayır.
-badContentBlocked.notblocked.message=%S bu səhifədə olan heç bir məzmunu bloklamır.
-
 crashedpluginsMessage.title=%S əlavə proqramı çökdü.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Səhifəni yenilə
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=y
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Çökmə hesabatını göndər
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=g
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ətraflı Öyrən…
 
 # Keyword fixup messages
@@ -283,17 +270,16 @@ keywordURIFixup.goTo.accesskey=Y
 keywordURIFixup.dismiss=Xeyr, təşəkkürlər
 keywordURIFixup.dismiss.accesskey=N
 
 pluginInfo.unknownPlugin=Bilinməyən
 
 # Flash activation doorhanger UI
 flashActivate.message=Adobe Flash-in bu səhifədə işləməyinə icazə vermək istəyirsiniz? Ancaq güvəndiyiniz saytlarda Adobe Flash-ə icazə verin.
 flashActivate.outdated.message=Vaxtı keçmiş Adobe Flash-in bu saytda işlədilməsinə icazə vermək istəyirsiniz? Vaxtı keçmiş buraxılış səyyahın məhsuldarlığına və təhlükəsizliyinə təsir edə bilər.
-flashActivate.remember=Bu seçimi yadda saxla
 flashActivate.noAllow=İcazə vermə
 flashActivate.allow=İcazə ver
 flashActivate.noAllow.accesskey=D
 flashActivate.allow.accesskey=A
 
 # in-page UI
 # LOCALIZATION NOTE (PluginClickToActivate2): Two changes were done to the
 # previous version of the string. The first is that we changed the wording from
@@ -312,25 +298,19 @@ PluginVulnerableNoUpdate=Bu qoşmanın təhlükəsizlik həssaslığı var.
 # version of the update: "Update to 28.0".
 update.downloadAndInstallButton.label=%S versiyaya Yenilə
 update.downloadAndInstallButton.accesskey=Y
 
 menuOpenAllInTabs.label=Hamısını Vərəqlərdə Aç
 
 # History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Bütün vərəqləri bərpa et
-# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllTabsSubview.label): like menuRestoreAllTabs.label,
-# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* tabs.
-menuRestoreAllTabsSubview.label=Qapanmış Vərəqləri Bərpa et
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
 # see bug 394759
 menuRestoreAllWindows.label=Bütün pəncərələri bərpa et
-# LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindowsSubview.label): like menuRestoreAllWindows.label,
-# but used in the history subview in the panel UI, so needs to mention these are *closed* windows.
-menuRestoreAllWindowsSubview.label=Qapanmış Pəncərələri Bərpa et
 # LOCALIZATION NOTE (menuUndoCloseWindowLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 Window Title, #2 Number of tabs
 menuUndoCloseWindowLabel=#1 (və digər #2 vərəq);#1 (və digər #2 vərəq)
 menuUndoCloseWindowSingleTabLabel=#1
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Bu səhifədə qal
@@ -349,41 +329,32 @@ stopButton.tooltip=Səhifəni yeniləməyi dayandır (%S)
 # %S is the keyboard shortcut for resetting the zoom level to 100%
 urlbar-zoom-button.tooltip=Yaxınlaşdırma səviyyəsini sıfırla (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (reader-mode-button.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for entering/exiting reader view
 reader-mode-button.tooltip=Oxuyucu Görünüşünü çevir (%S)
 # LOCALIZATION NOTE (urlbar.placeholder):
 # %S is the name of the user's current search engine
 urlbar.placeholder=Ünvanı daxil et və ya %S ilə axtar
-# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.onboarding):
-# %S is the name of the user's current search engine
-urlbarSearchTip.onboarding=Daha az yazın, daha çox tapın: Birbaşa ünvan sətrinizdən %S ilə axtarış edin.
-# LOCALIZATION NOTE (urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage):
-# %S is the name of the user's current search engine
-urlbarSearchTip.engineIsCurrentPage=%S və səyahət keçmişinizdən gələn təklifləri görmək üçün axtarışınıza buradan başlayın.
 
 # LOCALIZATION NOTE(zoom-button.label): %S is the current page zoom level,
 # %% will be displayed as a single % character (% is commonly used to define
 # format specifiers, so it needs to be escaped).
 zoom-button.label = %S%%
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=İcazə ver
 refreshBlocked.goButton.accesskey=A
 refreshBlocked.refreshLabel=%S bu səhifənin avtomatik yenilənməsinin qarşısını aldı.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S bu səhifənin başqa bir səhifəyə yönləndirilməsinin qarşısını aldı.
 
 # General bookmarks button
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksMenuButton.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Show All Bookmarks"
 bookmarksMenuButton.tooltip=Əlfəcinlərimi göstər (%S)
-# Star button
-starButtonOn.tooltip2=Bu əlfəcini redaktə et (%S)
-starButtonOff.tooltip2=Bu səhifəni əlfəcinlə (%S)
 
 # Downloads button tooltip
 # LOCALIZATION NOTE (downloads.tooltip):
 # %S is the keyboard shortcut for "Downloads"
 downloads.tooltip=Davam edən endirmələrin gedişatını göstər (%S)
 
 # Print button tooltip on OS X
 # LOCALIZATION NOTE (printButton.tooltip):
@@ -404,20 +375,16 @@ newTabButton.tooltip=Yeni vərəq aç (%S)
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available2=%S üçün kompüterinizdə məlumat saxlamağa icazə verirsiz?
 offlineApps.allowStoring.label=Məlumat saxlamağa icazə ver
 offlineApps.allowStoring.accesskey=A
 offlineApps.dontAllow.label=İcazə vermə
 offlineApps.dontAllow.accesskey=n
 
-offlineApps.usage=Bu sayt (%S) oflayn istifadə etmək üçün kompüterinizdə hazırda %SMB-dan çox məlumat saxlayır.
-offlineApps.manageUsage=Tənzimləmələri göstər
-offlineApps.manageUsageAccessKey=S
-
 # Canvas permission prompt
 # LOCALIZATION NOTE (canvas.siteprompt): %S is hostname
 canvas.siteprompt=%S üçün HTML5 kanvas şəkil məlumatınızı işlətməyə icazə verirsiz? Bu kompüterinizi müəyyənləşdirmək üçün işlədilə bilər.
 canvas.notAllow=İcazə vermə
 canvas.notAllow.accesskey=n
 canvas.allow=İnternetə qoşulmağa icazə ver
 canvas.allow.accesskey=A
 canvas.remember=Seçimimi həmişə yadda saxla
@@ -442,93 +409,47 @@ webauthn.cancel=Ləğv et
 webauthn.cancel.accesskey=c
 webauthn.proceed=Davam et
 webauthn.proceed.accesskey=p
 webauthn.anonymize=Yenə də anonimləşdir
 
 # Spoof Accept-Language prompt
 privacy.spoof_english=İngilis dili çox işlədilən bölgələrdə dilinizi ingiliscəyə keçirməklə məxfiliyinizi daha da artıra bilərsiz. Bu səhifənin ingilizcə versiyasını yükləmək istəyirsiniz?
 
-# LOCALIZATION NOTE (identity.headerWithHost):
-# %S is the hostname of the site that is being displayed.
-identity.headerWithHost=%S üçün sayt məlumatları
-
 identity.identified.verifier=Doğrulayan: %S
 identity.identified.verified_by_you=Bu sayta təhlükəsizlik istisnalığı verdiniz.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (identity.notSecure.label):
 # Keep this string as short as possible, this is displayed in the URL bar
 # use a synonym for "safe" or "private" if "secure" is too long.
 identity.notSecure.label=Təhlükəlidir
 
-identity.icon.tooltip=Sayt məlumatını göstər
-
 identity.extension.label=Uzantı (%S)
 identity.extension.tooltip=%S qoşması tərəfindən yüklənib
 identity.showDetails.tooltip=Bağlantı detallarını göstər
 
-contentBlocking.title=Məzmun Əngəlləmə
-
-
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.*):
-# The terminology used to refer to levels of Content Blocking is also used
-# in preferences and should be translated consistently.
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.category.standard):
-# "Standard" in this case is an adjective, meaning "default" or "normal"
-contentBlocking.category.standard=Standart
-contentBlocking.category.strict=Sərt
-contentBlocking.category.custom=Fərdi
-
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.allowed.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
-#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
-#  "Trackers [are] Allowed"
-contentBlocking.trackers.allowed.label=İcazə verilib
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackers.blocking.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  ON and is successfully blocking tracker content, so this is
-#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
-#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
-#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
-#  past tense would imply that something was blocked, while present
-#  tense expresses that we are waiting for trackers to load
-#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
-#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
-#  would not make it seem like the blocking had already happened.
-#  So in full context this word could be part of the sentence:
-#  "[Firefox is] Blocking [trackers when they get loaded.]"
-contentBlocking.trackers.blocking.label=Əngəllənir
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.trackersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a tracker in the trackers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.trackersView.blocked.label=Əngəllənib
 
 contentBlocking.trackersView.empty.label=Bu saytda heç biri tapılmadı
 
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.allowed.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  OFF and is not blocking tracker content, so this is not
-#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
-#  "Cookies [are] Allowed"
-contentBlocking.cookies.allowed.label=İcazə verilib
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookies.blockingTrackers.label, contentBlocking.cookies.blocking3rdParty.label,
 #  contentBlocking.cookies.blockingUnvisited.label,contentBlocking.cookies.blockingAll.label):
 # See localization note for contentBlocking.trackers.blocking.label to get recommendations on translating "Blocking".
 
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.label=Bu Saytdan
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.firstParty.label:
 # "[Cookies] From This Site: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label=Bu saytda heç biri tapılmadı
 
-contentBlocking.cookiesView.trackers.label=İzləmə Çərəzləri
-
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.trackers.label:
 # "Tracking Cookies: None detected on this site".
 contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label=Bu saytda heç biri tapılmadı
 
 contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label=Üçüncü Tərəf Çərəzlər
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label):
 # This references the header from contentBlocking.cookiesView.thirdParty.label:
@@ -545,97 +466,35 @@ contentBlocking.cookiesView.allowed.label=İcazə verilib
 contentBlocking.cookiesView.blocked.label=Əngəllənib
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cookiesView.removeButton.tooltip): %S is the domain of the site.
 
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a fingerprinter in the fingerprinters subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.fingerprintersView.blocked.label=Əngəllənib
 
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.allowed.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  OFF and is not blocking fingerprinters, so this is not
-#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
-#  "Fingerprinters [are] Allowed"
-contentBlocking.fingerprinters.allowed.label=İcazə verilib
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.fingerprinters.blocking.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  ON and is successfully blocking fingerprinters, so this is
-#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
-#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
-#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
-#  past tense would imply that something was blocked, while present
-#  tense expresses that we are waiting for fingerprinters to load
-#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
-#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
-#  would not make it seem like the blocking had already happened.
-#  So in full context this word could be part of the sentence:
-#  "[Firefox is] Blocking [fingerprinters when they get loaded.]"
-contentBlocking.fingerprinters.blocking.label=Əngəllənir
-
 # LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominersView.blocked.label):
 #  This label is shown next to a cryptominer in the cryptominers subview.
 #  It forms the end of the (imaginary) sentence "www.example.com [was] Blocked"
 contentBlocking.cryptominersView.blocked.label=Əngəllənib
 
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.allowed.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  OFF and is not blocking cryptominers, so this is not
-#  a positive thing. It forms the end of the (imaginary) sentence
-#  "Cryptominers [are] Allowed"
-contentBlocking.cryptominers.allowed.label=İcazə verilib
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.cryptominers.blocking.label):
-#  This label signals that this type of content blocking is turned
-#  ON and is successfully blocking cryptominers, so this is
-#  a positive thing. However, it is important to note that there is no
-#  guarantee that we _actually_ blocked anything, hence we present it
-#  in the present tense, not the past tense in English. The idea is that
-#  past tense would imply that something was blocked, while present
-#  tense expresses that we are waiting for cryptominers to load
-#  and will block them as appropriate. This concept may not directly
-#  translate to your language, but it is still preferable if the translation
-#  would not make it seem like the blocking had already happened.
-#  So in full context this word could be part of the sentence:
-#  "[Firefox is] Blocking [cryptominers when they get loaded.]"
-contentBlocking.cryptominers.blocking.label=Əngəllənir
-
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.intro.title): %S is brandShortName.
-contentBlocking.intro.title=%S səyyahında yenilik: Məzmun Əngəlləmə
-# LOCALIZATION NOTE (contentBlocking.v1.intro.description): %S is brandShortName.
-contentBlocking.intro.v1.description=Qalxanı gördüyünüzdə %S səhifənin səyahətinizi yavaşlada və ya aktivliyini izləyə biləcəyi hissələrini əngəlləyir.
-contentBlocking.intro.v2.description=İzlənmə Qorumasının üstünlükləri artıq məzmun əngəlləmənin içindədir. Qalxanı gördüyünüzdə məzmun əngəlləmə aktiv olur.
-# LOCALIZATION NOTE (trackingProtection.intro.step1of3): Indicates that the intro panel is step one of three in a tour.
-trackingProtection.intro.step1of3=1 / 3
-trackingProtection.intro.nextButton.label=Sonrakı
-
-trackingProtection.icon.activeTooltip=İzləmə cəhdi əngəlləndi
-trackingProtection.icon.disabledTooltip=İzləmə məzmunu aşkar edildi
-
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.newBookmarkTitle=Yeni Əlfəcin
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Bu Əlfəcini Redaktə et
 editBookmarkPanel.cancel.label=Ləğv et
 editBookmarkPanel.cancel.accesskey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # Replacement for #1 is the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
 editBookmark.removeBookmarks.label=Əlfəcin Sil;#1 Əlfəcin Sil
 editBookmark.removeBookmarks.accesskey=R
 
-# Post Update Notifications
-pu.notifyButton.label=Təfərruatlar…
-pu.notifyButton.accesskey=T
-# LOCALIZATION NOTE %S will be replaced by the short name of the application.
-puNotifyText=%S yeniləndi
-puAlertTitle=%S yeniləndi
-puAlertText=Detallar üçün bura klikləyin
-
 # Application menu
 
 # LOCALIZATION NOTE(zoomReduce-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
 zoomReduce-button.tooltip = Uzaqlaşdır (%S)
 # LOCALIZATION NOTE(zoomReset-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
 zoomReset-button.tooltip = Yaxınlaşdırma səviyyəsini sıfırla (%S)
 # LOCALIZATION NOTE(zoomEnlarge-button.tooltip): %S is the keyboard shortcut.
 zoomEnlarge-button.tooltip = Yaxınlaşdır (%S)
@@ -889,29 +748,18 @@ slowStartup.disableNotificationButton.ac
 # LOCALIZATION NOTE - %S is brandShortName
 flashHang.message = %S performansı yüksəltmək üçün bəzi Adobe Flash tənzimləmələrini dəyişdirdi.
 flashHang.helpButton.label = Ətraflı Öyrən…
 flashHang.helpButton.accesskey = t
 
 # LOCALIZATION NOTE (customizeMode.tabTitle): %S is brandShortName
 customizeMode.tabTitle = %S səyyahını fərdiləşdir
 
-# LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.mainMessage,
-#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label,
-#          e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey):
-# These strings are related to the messages we display to offer e10s (Multi-process) to users
-# on the pre-release channels. They won't be used in release but they will likely be used in
-# beta starting from version 41, so it's still useful to have these strings properly localized.
-# %S is brandShortName
-e10s.accessibilityNotice.mainMessage2 = Əlçatanlıq dəstəyi yeni %S özəlliklərinin uyğunluq problemləri üzündən hissəli olaraq söndürülüb.
-
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.label = Tamam
 e10s.accessibilityNotice.acceptButton.accesskey = T
-e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.label = Aktivləşdir (Yenidən başlatma tələb edir)
-e10s.accessibilityNotice.enableAndRestart.accesskey = e
 
 # LOCALIZATION NOTE (e10s.accessibilityNotice.jawsMessage): %S is brandShortName
 e10s.accessibilityNotice.jawsMessage = Vərəq məzmununu göstərmə %S ilə əlçatanlıq proqramınız arasındakı uyğunsuzluğa görə söndürülüb. Lütfən ekran oxuyucunuzu söndürün və ya Firefox Uzadılmış Dəstək Buraxılışına keçin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
 #          userContextWork.label,
 #          userContextShopping.label,
 #          userContextBanking.label,
@@ -968,34 +816,26 @@ sendTabsToDevice.label = Vərəqi cihaza göndər;#1 vərəqi cihaza göndər
 sendTabsToDevice.accesskey = n
 
 # LOCALIZATION NOTE (pageAction.sendTabsToDevice.label):
 # Semi-colon list of plural forms.
 # See: https://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs sent to the device.
 pageAction.sendTabsToDevice.label = Vərəqi cihaza göndər;#1 vərəqi cihaza göndər
 
-# LOCALIZATION NOTE (certErrorDetails*.label): These are text strings that
-# appear in the about:certerror page, so that the user can copy and send them to
-# the server administrators for troubleshooting.
-certErrorDetailsHSTS.label = HTTP Strict Transport Security: %S
-certErrorDetailsKeyPinning.label = HTTP Public Key Pinning: %S
-certErrorDetailsCertChain.label = Sertifikat zənciri:
-
 # LOCALIZATION NOTE (pendingCrashReports2.label): Semi-colon list of plural forms
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of pending crash reports
 pendingCrashReports2.label = Göndərilməmiş xəta raportunuz var;Göndərilməmiş #1 raportunuz var
 pendingCrashReports.viewAll = Göstər
 pendingCrashReports.send = Göndər
 pendingCrashReports.alwaysSend = Həmişə Göndər
 
 decoder.noCodecs.button = Necə edəcəyini öyrən
 decoder.noCodecs.accesskey = L
-decoder.noCodecs.message = Videonu oxutmaq üçün Microsoft-un Media Feature Pack-ini quraşdırmağınız lazım gələ bilər.
 decoder.noCodecsLinux.message = Videonu oynatmaq üçün tələb edilən video kodeklərini qurmağınız lazımdır.
 decoder.noHWAcceleration.message = Video keyfiyyətini artırmaq üçün üçün Microsoft-un Media Feature Pack-ni quraşdırmağınız lazım gələ bilər.
 decoder.noPulseAudio.message = Audio oxutmaq üçün tələb edilən PulseAudio proqramını qurmağınız gərəkə bilər.
 decoder.unsupportedLibavcodec.message = libavcodec təhlükəyə açıqdır və dəstəklənmir, videonu oynatmaq üçün yenilənməlidir.
 
 decoder.decodeError.message = Media qaynağını dekodlaşdırarkən xəta baş verdi.
 decoder.decodeError.button = Sayt Problemini Bildir
 decoder.decodeError.accesskey = R
@@ -1038,29 +878,29 @@ midi.shareSysexWithFile.message = Bu lokal fayla MIDI cihazlarınızı işlətməyə və SysEx mesajlarını göndərməyə/almağa icazə verirsiz?
 midi.shareSysexWithSite.message = %S üçün MIDI cihazlarınızı işlətməyə və SysEx mesajlarını göndərməyə/almağa icazə verirsiz?
 
 # LOCALIZATION NOTE (panel.back):
 # This is used by screen readers to label the "back" button in various browser
 # popup panels, including the sliding subviews of the main menu.
 panel.back = Geri
 
 storageAccess.Allow.accesskey = A
-storageAccess.AllowOnAnySite.accesskey = w
 storageAccess.DontAllow.accesskey = B
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.message):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S is the name of the site URL (www.site2.example) that the user is visiting. This is the same domain name displayed in the address bar.
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.label):
 # %1$S is the name of the site URL (www.site1.example) trying to track the user's activity.
 # %2$S will be replaced with the localized version of storageAccess.description.learnmore. This text will be converted into a hyper-link linking to the SUMO page explaining the concept of third-party trackers.
 # LOCALIZATION NOTE (storageAccess.description.learnmore):
 # The value of this string is embedded inside storageAccess.description.label. See the localization note for storageAccess.description.label.
 
+
+
 confirmationHint.sendToDevice.label = Göndərildi!
-confirmationHint.sendToDeviceOffline.label = Növbəyə alındı (oflayn)
 confirmationHint.copyURL.label = Buferə köçürüldü!
 confirmationHint.pageBookmarked.label = Kitabxanada saxlandı!
 confirmationHint.addSearchEngine.label = Axtarış mühərriyi əlavə edildi!
 
 confirmationHint.pinTab.label = Sabitləndi!
 
 # LOCALIZATION NOTE (livebookmarkMigration.title):
 # Used by the export of user's live bookmarks to an OPML file as a title for the file.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
-  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.title):
-   Used by screen readers to describe the Downloads Panel.
-   -->
-<!ENTITY downloads.title         "Endirmələr">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.width):
-   Width of the Downloads Panel expressed using a CSS unit. The longest labels
-   that should fit are usually those of in-progress and blocked downloads.
-   -->
-<!ENTITY downloads.width         "70ch">
-
-<!ENTITY cmd.pause.label         "Dayandır">
-<!ENTITY cmd.pause.accesskey       "y">
-<!ENTITY cmd.resume.label         "Davam et">
-<!ENTITY cmd.resume.accesskey       "D">
-<!ENTITY cmd.cancel.label         "Ləğv et">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.show.label, cmd.show.accesskey, cmd.showMac.label,
-   cmd.showMac.accesskey):
-   The show and showMac commands are never shown together, thus they can share
-   the same access key (though the two access keys can also be different).
-   -->
-<!ENTITY cmd.show.label          "Yerləşdiyi Qovluğu Aç">
-<!ENTITY cmd.show.accesskey        "Q">
-<!ENTITY cmd.showMac.label        "Finderdə göstər">
-<!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "F">
-<!ENTITY cmd.showDownloads.label     "Endirmələr Qovluğunu Göstər">
-<!ENTITY cmd.retry.label         "Təkrar yoxla">
-<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Endirmə səhifəsinə get">
-<!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "g">
-<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Endirmə keçidini köçür">
-<!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "k">
-<!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Siyahıdan sil">
-<!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "S">
-<!ENTITY cmd.clearList2.label       "Ön baxış panelini təmizlə">
-<!ENTITY cmd.clearList2.accesskey     "a">
-<!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Endirmələri Təmizlə">
-<!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "t">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.unblock2.label):
-   This command is shown in the context menu when downloads are blocked.
-   -->
-<!ENTITY cmd.unblock2.label        "Endirməyə icazə ver">
-<!ENTITY cmd.unblock2.accesskey      "i">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.removeFile.label):
-   This is the tooltip of the action button shown when malware is blocked.
-   -->
-<!ENTITY cmd.removeFile.label       "Faylı sil">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.chooseUnblock.label):
-   This is the tooltip of the action button shown when potentially unwanted
-   downloads are blocked. This opens a dialog where the user can choose
-   whether to unblock or remove the download. Removing is the default option.
-   -->
-<!ENTITY cmd.chooseUnblock.label     "Faylı sil və ya Endirməyə icazə ver">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.chooseOpen.label):
-   This is the tooltip of the action button shown when uncommon downloads are
-   blocked.This opens a dialog where the user can choose whether to open the
-   file or remove the download. Opening is the default option.
-   -->
-<!ENTITY cmd.chooseOpen.label       "Faylı aç və ya sil">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (showMoreInformation.label):
-   Displayed when hovering a blocked download, indicates that it's possible to
-   show more information for user to take the next action.
-   -->
-<!ENTITY showMoreInformation.label    "Əlavə məlumat ver">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (openFile.label):
-   Displayed when hovering a complete download, indicates that it's possible to
-   open the file using an app available in the system.
-   -->
-<!ENTITY openFile.label          "Fayl Aç">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (retryDownload.label):
-   Displayed when hovering a download which is able to be retried by users,
-   indicates that it's possible to download this file again.
-   -->
-<!ENTITY retryDownload.label       "Endirməyə Təkrar cəhd et">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (cancelDownload.label):
-   Displayed when hovering a download which is able to be cancelled by users,
-   indicates that it's possible to cancel and stop the download.
-   -->
-<!ENTITY cancelDownload.label       "Endirməni ləğv et">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (blocked.label):
-   Shown as a tag before the file name for some types of blocked downloads.
-   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
-   -->
-<!ENTITY blocked.label          "ƏNGƏLLƏNDİ">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (learnMore.label):
-   Shown as a text link for some types of blocked downloads, for example
-   malware, when there is an associated explanation page on the Mozilla site.
-   Note: This string doesn't exist in the UI yet. See bug 1053890.
-   -->
-<!ENTITY learnMore.label         "Ətraflı Öyrən">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsHistory.label, downloadsHistory.accesskey):
-   This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
-   downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
-   the panel at all.
-   -->
-<!ENTITY downloadsHistory.label      "Bütün endirmələri göstər">
-<!ENTITY downloadsHistory.accesskey    "s">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadDetails.label):
-   This string is shown at the top of the Download Details Panel, to indicate
-   that we are showing the details of a single download.
-   -->
-<!ENTITY downloadDetails.label      "Endirmə Məlumatları">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (openDownloadsFolder.label):
-   This command is not currently available in the user interface, but the
-   string was preserved by bug 1362207 to be used in a future version.
-   -->
-<!ENTITY openDownloadsFolder.label    "Endirmələr Qovluğunu Aç">
-
-<!ENTITY clearDownloadsButton.label    "Endirmələri Təmizlə">
-<!ENTITY clearDownloadsButton.tooltip   "Tamamlanan, ləğv edilən və uğursuz olan endirmələr təmizləyir">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListEmpty.label):
-   This string is shown when there are no items in the Downloads view, when it
-   is displayed inside a browser tab.
-   -->
-<!ENTITY downloadsListEmpty.label     "Endirmə yoxdur.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsPanelEmpty.label):
-   This string is shown when there are no items in the Downloads Panel.
-   -->
-<!ENTITY downloadsPanelEmpty.label    "Bu sessiya üçün endirmələr yoxdur.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListNoMatch.label):
-   This string is shown when some search terms are specified, but there are no
-   results in the Downloads view.
-   -->
-<!ENTITY downloadsListNoMatch.label    "Uyğun endirmə tapılmadı.">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -1,18 +1,15 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
 # You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (stateStarting):
 # Indicates that the download is starting.
 stateStarting=Başlayır…
-# LOCALIZATION NOTE (stateScanning):
-# Indicates that an external program is scanning the download for viruses.
-stateScanning=Virus yoxlaması…
 # LOCALIZATION NOTE (stateFailed):
 # Indicates that the download failed because of an error.
 stateFailed=Uğursuz oldu
 # LOCALIZATION NOTE (statePaused):
 # Indicates that the download was paused by the user.
 statePaused=Saxlanıldı
 # LOCALIZATION NOTE (stateCanceled):
 # Indicates that the download was canceled by the user.
--- a/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd
@@ -2,17 +2,16 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 
 <!ENTITY migrationWizard.title     "İdxal sehirbazı">
 
 <!ENTITY importFrom.label        "Seçimləri, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:">
 <!ENTITY importFromUnix.label      "Nizamlamaları, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:">
-<!ENTITY importFromBookmarks.label   "Əlfəcinləri buradan idxal et:">
 
 <!ENTITY importFromIE.label       "Microsoft Internet Explorer">
 <!ENTITY importFromIE.accesskey     "M">
 <!ENTITY importFromEdge.label      "Microsoft Edge">
 <!ENTITY importFromEdge.accesskey    "E">
 <!ENTITY importFromNothing.label    "Heç nə idxal etmə">
 <!ENTITY importFromNothing.accesskey  "m">
 <!ENTITY importFromSafari.label     "Safari">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.name.label           "Ad:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.name.accesskey         "A">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.location.label         "Ünvan:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.location.accesskey       "v">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.folder.label          "Qovluq:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.foldersExpanderDown.tooltip   "Bütün əlfəcin qovluqlarını göstər">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.expanderUp.tooltip       "Gizləyir">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.label           "Etiketlər:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tags.accesskey         "t">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsEmptyDesc.label       "Etiketləri vergüllə ayırın">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Açar söz:">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "s">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Bütün etikətləri göstərir">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Seçin…">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Yeni qovluq">
-<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "q">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -36,72 +36,28 @@
 
 <!ENTITY cmd.backup.label        "Nüsxəsini çıxar…">
 <!ENTITY cmd.backup.accesskey      "N">
 <!ENTITY cmd.restore2.label       "Bərpa et">
 <!ENTITY cmd.restore2.accesskey     "e">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.label   "Fayl seç…">
 <!ENTITY cmd.restoreFromFile.accesskey "s">
 
-<!ENTITY cmd.deleteDomainData.label   "Bu saytı unut">
-<!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey "u">
-
-<!ENTITY cmd.open.label         "Aç">
-<!ENTITY cmd.open.accesskey       "A">
-<!ENTITY cmd.open_window.label      "Yeni Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY cmd.open_window.accesskey    "Y">
-<!ENTITY cmd.open_private_window.label   "Yeni Məxfi Pəncərədə Aç">
-<!ENTITY cmd.open_private_window.accesskey "M">
-<!ENTITY cmd.open_tab.label       "Yeni Vərəqdə Aç">
-<!ENTITY cmd.open_tab.accesskey     "Y">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label   "Hamısını Vərəqlərdə Aç">
-<!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey "A">
-
-<!ENTITY cmd.properties.label   "Xüsusiyyətlər">
-<!ENTITY cmd.properties.accesskey "s">
-
-<!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Ada görə sırala">
-<!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "s">
-<!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "k">
-
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.label      "Yeni Əlfəcin…">
-<!ENTITY cmd.new_bookmark.accesskey    "Ə">
-<!ENTITY cmd.new_folder.label       "Yeni qovluq…">
-<!ENTITY cmd.new_folder.accesskey     "q">
-<!ENTITY cmd.context_new_folder.accesskey "S">
-<!ENTITY cmd.new_separator.label      "Yeni mötərizə">
-<!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "Y">
-
 <!ENTITY col.name.label     "Ad">
 <!ENTITY col.tags.label     "Etiketlər">
 <!ENTITY col.url.label      "Ünvan">
 <!ENTITY col.mostrecentvisit.label "Ən son ziyarət">
 <!ENTITY col.visitcount.label  "Baxış sayı">
 <!ENTITY col.dateadded.label   "Əlavə etmə tarixi">
 <!ENTITY col.lastmodified.label "Son dəyişiklik">
 
-<!ENTITY historySearch.placeholder "Tarixçədə axtar">
-<!ENTITY bookmarksSearch.placeholder "Əlfəcinlərdə Axtar">
-
 <!ENTITY cmd.find.key "f">
 
 <!ENTITY maintenance.label   "İdxal etmə və ehtiyatlama">
 <!ENTITY maintenance.accesskey "y">
 <!ENTITY maintenance.tooltip  "Əlfəcinlərinizi idxal edin və yedəkləyin">
 
 <!ENTITY backButton.tooltip "Geri get">
 
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "İrəli get">
 
 <!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Xüsusiyyətlərini görmək və dəyişmək üçün bir obyekt seçin">
 
-<!ENTITY view.label        "Görünüş">
-<!ENTITY view.accesskey      "G">
-<!ENTITY byDate.label       "Tarix">
-<!ENTITY byDate.accesskey     "T">
-<!ENTITY bySite.label       "Sayt">
-<!ENTITY bySite.accesskey     "S">
-<!ENTITY byMostVisited.label   "Ən çox baxılanlar">
-<!ENTITY byMostVisited.accesskey "Ə">
-<!ENTITY byLastVisited.label   "Son baxılanlar">
-<!ENTITY byLastVisited.accesskey "S">
-<!ENTITY byDayAndSite.label    "Tarix və sayt">
-<!ENTITY byDayAndSite.accesskey  "T">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -12,19 +12,16 @@ bookmarksBackupTitle=Əlfəcin ehtiyyatının fayl adı
 bookmarksRestoreAlertTitle=Əlfəcinləri Bərpa Edin
 bookmarksRestoreAlert=Bu əməliyyat hazırkı əlfəcinlərinizi yedəkdəki əlfəcinlərlə dəyişdirəcək. Bunu etmək istədiyinizə əminsiniz?
 bookmarksRestoreTitle=Əlfəcin ehtiyatını seçin
 bookmarksRestoreFilterName=JSON
 
 bookmarksRestoreFormatError=Dəstəklənməyən fayl formatı.
 bookmarksRestoreParseError=Ehtiyat faylı emal edilə bilmir.
 
-sortByName=Ada görə sırala: '%S'
-sortByNameGeneric=Ada görə sırala
-
 # LOCALIZATION NOTE (view.sortBy.1.name.label): sortBy properties are versioned.
 # When any of these changes, all of the properties must be bumped, and the
 # change must be annotated here. Both label and accesskey must be updated.
 # - version 1: changed view.sortBy.1.date.
 view.sortBy.1.name.label=Ada görə sırala
 view.sortBy.1.name.accesskey=A
 view.sortBy.1.url.label=Məkana görə sırala
 view.sortBy.1.url.accesskey=M
@@ -48,27 +45,16 @@ EnterExport=Əlfəcinləri Faylını İxrac et
 
 detailsPane.noItems=Obyekt yoxdur
 # LOCALIZATION NOTE (detailsPane.itemsCountLabel): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of items
 # example: 111 items
 detailsPane.itemsCountLabel=Bir element;#1 element
 
-# LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel, bookmarkResultLabel, switchtabResultLabel,
-# keywordResultLabel, searchengineResultLabel)
-# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
-# to users with screen readers
-# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
-tagResultLabel=Etiket
-bookmarkResultLabel=Əlfəcin
-switchtabResultLabel=Vərəq
-keywordResultLabel=Açar söz
-searchengineResultLabel=Axtar
-
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Səyyah başlatma xətası
 lockPrompt.text=%S proqramına aid fayllardan biri başqa bir proqram tərəfindən istifadə olunduğu üçün, əlfəcin və səyahət keçmişi sistemi işləməyəcək. Bəzi təhlükəsizlik proqramları buna səbəb ola bilər.
 lockPromptInfoButton.label=Ətraflı Öyrən
 lockPromptInfoButton.accessKey=t
 
--- a/browser/chrome/browser/pocket.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pocket.properties
@@ -1,20 +1,18 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 addtags = Etiket əlavə et
 alreadyhaveacct = Artıq Pocket istifadəçisisiniz?
-continueff = Firefox ilə davam et
 errorgeneric = Pocket-ə saxlarkən xəta baş verdi.
 learnmore = Ətraflı Öyrən
 loginnow = Daxil ol
 maxtaglength = Etiketlər 25 simvol ilə limitlidir
-mustbeconnected = Pocket-ə saxlamaq üçün internetə qoşulu olmalısınız. Lütfən internetə qoşulu olduğunuza əmin olub təkrar yoxlayın.
 onlylinkssaved = Ancaq keçidlər saxlana bilər
 pagenotsaved = Səhifə saxlanmadı
 pageremoved = Səhifə silindi
 pagesaved = Pocket-ə saxlandı
 processingremove = Səhifə silinir…
 processingtags = Etiketlər əlavə edilir…
 removepage = Səhifəni sil
 save = Saxla
@@ -23,12 +21,11 @@ signupemail = E-poçt ilə qeyd ol
 signuptosave = Pocket üçün qeyd ol. Bu pulsuzdur.
 suggestedtags = Məsləhətli etiketlər
 tagline = Firefoxdan məqalə və videoları Pocket-ə saxlayın, istədiyiniz vaxt, istədiyiniz yerdə baxın.
 taglinestory_one = Firefoxda hər hansı bir məqalə, video və ya səhifəni saxlamaq üçün Pocket Düyməsinə klikləyin.
 taglinestory_two = İstənilən cihazda, istənilən vaxt Pocket-də görün.
 tagssaved = Etiketlər əlavə edildi
 tos = Davam etməklə, Pocket-in <a href="%1$S" target="_blank">İstifadə Şərtləri</a> və <a href="%2$S" target="_blank">Məxfilik Siyasəti</a> ilə razılaşmış olursunuz
 tryitnow = İndi Yoxlayın
-signinfirefox = Firefox ilə daxil ol
 signupfirefox = Firefox ilə qeyd ol
 viewlist = Siyahını gör
 
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-#### Security
-
-#### Fonts
-
-#### Permissions Manager
-
-#### Block List Manager
-
-#### Master Password
-
-pw_change2empty_in_fips_mode=Hazırda FIPS rejimindəsiniz. FIPS rejimi üçün ana parol lazımdır.
-pw_change_failed_title=Parolu dəyişdirmək mümkün olmadı.
-
-#### Fonts
-
-#### Downloads
-
-#### Applications
-
-fileEnding=%S faylı
-saveFile=Fərqli saxla
-
-# LOCALIZATION NOTE (useApp, useDefault): %S = Application name
-useApp=%S istifadə olunsun
-useDefault=%S istifadə olunsun (standart)
-
-useOtherApp=Başqasından istifadə et…
-fpTitleChooseApp=Köməkçi proqramı seçin
-manageApp=Proqram detalları…
-alwaysAsk=Həmişə soruş
-portableDocumentFormat=Daşına bilən sənəd formatı (PDF)
-
-# LOCALIZATION NOTE (usePluginIn):
-# %1$S = plugin name (for example "QuickTime Plugin-in 7.2")
-# %2$S = brandShortName from brand.properties (for example "Minefield")
-usePluginIn=%S istifadə et (%S içində)
-
-# LOCALIZATION NOTE (previewInApp, addLiveBookmarksInApp): %S = brandShortName
-previewInApp=%S ilə ön baxış et
-
-# LOCALIZATION NOTE (typeDescriptionWithType):
-# %1$S = type description (for example "Portable Document Format")
-# %2$S = type (for example "application/pdf")
-typeDescriptionWithType=%S (%S)
-
-#### Permission labels
-
-#### Site Data Manager
-
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/report-phishing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- Localization note (reportDeceptiveSiteMenu.title) - Label of the Help menu
- item. Either this or safeb.palm.notdeceptive.label from
- phishing-afterload-warning-message.dtd is shown. -->
-<!ENTITY reportDeceptiveSiteMenu.title   "Aldadıcı sayt xəbər et…">
-<!-- Localization note (reportDeceptiveSiteMenu.accesskey) - Because
- safeb.palm.notdeceptive.label from phishing-afterload-warning-message.dtd and
- reportDeceptiveSiteMenu.title are never shown at the same time, the same
- accesskey can be used for them. -->
-<!ENTITY reportDeceptiveSiteMenu.accesskey "D">
--- a/browser/chrome/browser/search.properties
+++ b/browser/chrome/browser/search.properties
@@ -1,33 +1,26 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 searchtip=%S ilə axtar
 
-# LOCALIZATION NOTE (searchPlaceholder): this is shown in the searchbox when
-# the user hasn't typed anything yet.
-searchPlaceholder=Axtarış
-
 # LOCALIZATION NOTE (searchHeader): this is displayed at the top of the panel
 # showing search suggestions.
 # %S is replaced with the name of the current default search engine.
 searchHeader=%S Axtar
 
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_pasteAndSearch): "Search" is a verb, this is the
 # search bar equivalent to the url bar's "Paste & Go"
 cmd_pasteAndSearch=Yapışdır və Axtar
 
 cmd_clearHistory=Axtarış Tarixçəsini Təmizlə
 cmd_clearHistory_accesskey=H
 
-cmd_showSuggestions=Təklifləri Göstər
-cmd_showSuggestions_accesskey=S
-
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngine): %S is replaced by the name of
 # a search engine offered by a web page. Each engine is displayed as a
 # menuitem at the bottom of the search panel.
 cmd_addFoundEngine=“%S” Əlavə et
 # LOCALIZATION NOTE (cmd_addFoundEngineMenu): When more than 5 engines
 # are offered by a web page, instead of listing all of them in the
 # search panel using the cmd_addFoundEngine string, they will be
 # grouped in a submenu using cmd_addFoundEngineMenu as a label.
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/setDesktopBackground.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY position.label       "Ünvan:">
-<!ENTITY tile.label         "Döşe">
-<!ENTITY center.label        "Merkez">
-<!ENTITY stretch.label       "Genişləndir">
-<!ENTITY fill.label         "Doldur">
-<!ENTITY fit.label         "Sığdır">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (span.label): This refers to the wallpaper "spanning"
-            multiple monitors when the user has more than one. Only
-            some of the entire image will be on each monitor.
-            This should ideally match the wording in Windows' own
-            Desktop Background settings page. -->
-<!ENTITY span.label         "Genişlət">
-<!ENTITY color.label        "Rənglər:">
-<!ENTITY setDesktopBackground.title "İşçi stolu arxa fonu et">
-<!ENTITY openDesktopPrefs.label   "MasaÜstü Tənzimləmələrini Aç">
-<!ENTITY closeWindow.key      "w">
-<!ENTITY previewUnavailable     "Ön baxış mümkün deyil">
--- a/browser/chrome/browser/shellservice.properties
+++ b/browser/chrome/browser/shellservice.properties
@@ -1,15 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-optionsLabel=%S &Seçimlər
-safeModeLabel=%S &Təhlükəsiz rejim
-
 # LOCALIZATION NOTE (setDefaultBrowserMessage2, setDefaultBrowserConfirm.label):
 # %S will be replaced by brandShortName
 setDefaultBrowserMessage2     = %S səyyahını əsas səyyahınız olaraq seçin və daha çox özəllik əldə edin
 setDefaultBrowserConfirm.label   = %S mənim əsas səyyahım olsun
 setDefaultBrowserConfirm.accesskey = o
 setDefaultBrowserOptions.label   = Seçimlər
 setDefaultBrowserOptions.accesskey = i
 setDefaultBrowserNotNow.label   = İndi yox
--- a/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
+++ b/browser/chrome/browser/sitePermissions.properties
@@ -11,43 +11,38 @@
 # This label is used to display active permission states in the site
 # identity popup (which does not have a lot of screen space).
 state.current.allowed = İcazə verilib
 state.current.allowedForSession = Bu seans üçün icazə verilib
 state.current.allowedTemporarily = Müvəqqəti İcazə verilib
 state.current.blockedTemporarily = Müvəqqəti Əngəllənib
 state.current.blocked = Əngəllənib
 state.current.prompt = Həmişə soruş
-state.current.hide = İstəyi gizlət
 
 # LOCALIZATION NOTE (state.multichoice.alwaysAsk,
 #          state.multichoice.allow,
 #          state.multichoice.allowForSession,
 #          state.multichoice.block):
 # Used to label permission state checkboxes in the page info dialog.
 state.multichoice.alwaysAsk = Həmişə soruş
 state.multichoice.allow = İcazə ver
 state.multichoice.allowForSession = Bu seans üçün icazə ver
 state.multichoice.block = Əngəllə
 
-permission.autoplay-media2.label = Səsi avtomatik oxut
-
 state.multichoice.autoplayblock = Səsi Blokla
 state.multichoice.autoplayblockall = Səsi və Videonu blokla
 state.multichoice.autoplayallow = Səsə və Videoya icazə ver
 
 permission.autoplay.label = AvtoOxutma
 permission.cookie.label = Çərəzləri Qur
 permission.desktop-notification3.label = Bildirişləri Göndər
-permission.image.label = Şəkilləri yüklə
 permission.camera.label = Kameradan istifadə et
 permission.microphone.label = Mikrofondan istifadə et
 permission.screen.label = Ekranı Paylaş
 permission.install.label = Əlavələr Qur
 permission.popup.label = Peyda olan Pəncərələri Aç
 permission.geo.label = Sizin Məkanınızı Öyrənsin
 permission.shortcuts.label = Klaviatura qısa yollarını dəyişdirmə
 permission.focus-tab-by-prompt.label = Bu vərəqə keç
 permission.persistent-storage.label = Məlumatı Qalıcı Yaddaşda Saxla
 permission.canvas.label = Lövhə (canvas) məlumatını çıxartma
-permission.flash-plugin.label = Adobe Flash-ı icra et
 permission.midi.label = MIDI cihazları işlədə bilər
 permission.midi-sysex.label = MIDI cihazlarını SysEx dəstəyi ilə işlədə bilər
--- a/browser/chrome/browser/syncBrand.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncBrand.dtd
@@ -1,7 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY syncBrand.shortName.label "Sync">
-<!ENTITY syncBrand.fullName.label  "Firefox Sync">
 <!ENTITY syncBrand.fxAccount.label "Firefox Hesabı">
--- a/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabbrowser.properties
@@ -76,24 +76,16 @@ tabs.closeWarningMultipleWindowsTabSnippet=;#1 vərəq ilə
 
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.closeTabs.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
 tabs.closeTabs.tooltip=Vərəqi qapat;#1 vərəqi qapat
 
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeSelectedTabs.tooltip):
-# Semicolon-separated list of plural forms. See:
-# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# %S is the keyboard shortcut for closing the current tab.
-# #1 is the number of tabs that will be closed. This is ignored for the
-# single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
-tabs.closeSelectedTabs.tooltip=Vərəqi qapat (%S);#1 vərəqi qapat (%S)
-
 # LOCALIZATION NOTE (tabs.muteAudio2.tooltip):
 # Semicolon-separated list of plural forms. See:
 # http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # %S is the keyboard shortcut for "Mute tab".
 # #1 is the number of tabs that will be muted. This is ignored for the
 # single tab case in English, but can be used by other locales as necessary.
 tabs.muteAudio2.tooltip=Vərəqi səssizləşdir (%S);#1 vərəqi səssizləşdir (%S)
 
--- a/browser/chrome/browser/translation.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/translation.dtd
@@ -57,19 +57,16 @@
 <!ENTITY translation.options.preferences.label "Tərcümə nizamlamaları">
 <!ENTITY translation.options.preferences.accesskey "T">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.beforeLogo,
  -           translation.options.attribution.afterLogo):
  - These 2 strings are displayed before and after a 'Microsoft Translator'
  - logo.
  -->
 
-<!ENTITY translation.options.attribution.beforeLogo "Tərcüməçilər">
-<!ENTITY translation.options.attribution.afterLogo "">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (translation.options.attribution.poweredByYandex,
             translation.options.attribution.beforeLogo,
  -           translation.options.attribution.afterLogo):
  - translation.options.attribution.poweredByYandex is displayed instead of
  - the other two strings when yandex translation engine is preferred by the
  - user.
  -->
 
-<!ENTITY translation.options.attribution.yandexTranslate "Yandex.Translate tərəfindən">
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -9,114 +9,71 @@
 <!ENTITY retry.label "Təkrar Yoxla">
 <!ENTITY returnToPreviousPage.label "Geri Get">
 <!ENTITY returnToPreviousPage1.label "Geri get (Məsləhətlidir)">
 <!ENTITY advanced2.label "Təkmilləşmiş…">
 <!ENTITY viewCertificate.label "Sertifikatı Gör">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
-<!ENTITY connectionFailure.title "Əlaqə cəhdi uğursuz oldu">
-
 <!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY deniedPortAccess.title "Təhlükəsizlik üçün bağlantı nöqtəsi bağlıdır">
-
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.pageTitle "Server tapılmadı">
-<!-- Localization note (dnsNotFound.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
-<!ENTITY dnsNotFound.title1 "Hmm. Bu saytı tapmaqda çətinlik çəkirik.">
 <!ENTITY dnsNotFound.longDesc1 "
 <strong>Əgər ünvan düzgündürsə, bu üç fərqli şeyləri yoxlaya bilərsiz:</strong>
 <ul>
  <li>Daha sonra təkrar yoxlayın.</li>
  <li>İnternet bağlantınızı yoxlayın.</li>
  <li>Əgər qoşulusunuz və firewall arxasındasınızsa, &brandShortName; səyyahının internetə qoşulma icazəsi olduğundan əmin olun.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY fileNotFound.title "Fayl tapılmadı">
-
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "<ul> <li>Faylın adını böyük hərf və ya digər yazı xətaları üçün yoxlayın.</li> <li>Faylın köçürülmüş, adı dəyişdirilmiş və ya silinmiş olmasını yoxlayın.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY fileAccessDenied.title "Faylın işlədilməsinə icazə verilmədi">
-
 <!ENTITY fileAccessDenied.longDesc "<ul> <li>Fayl ya silindiyi, ya yeri dəyişdirildiyi, ya da icazələri dəyişdirildiyi üçün əlaqə mümkün deyil.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY generic.title "Uups.">
-
 <!ENTITY generic.longDesc "<p>&brandShortName; bəzi səbəblərə görə bu səhifəni yükləyə bilmir.</p>">
 
 <!ENTITY captivePortal.title "Şəbəkəyə daxil ol">
 <!ENTITY captivePortal.longDesc2 "
 <p>İnternetə çıxmaq üçün bu şəbəkəyə daxil olmalısınız.</p>
 ">
 
 <!ENTITY openPortalLoginPage.label2 "Şəbəkə Giriş Səhifəsini Aç">
 
 <!ENTITY malformedURI.pageTitle "Səhv URL">
-<!-- Localization note (malformedURI.title1) - "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something. You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this. -->
-<!ENTITY malformedURI.title1 "Hmm. Bu ünvan düzgün görünmür.">
-
-<!ENTITY netInterrupt.title "Məlumat ötürmə xətası">
 
 <!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY notCached.title "Sənədin vaxtı çıxıb">
-
 <!ENTITY notCached.longDesc "<p>İstədiyiniz sənəd &brandShortName; keşində mövcud deyil.</p><ul><li>Təhlükəsizlik tədbiri olaraq, &brandShortName; həssas sənədləri avtomatik olaraq yenidən istəmir.</li><li>Sənədi vebsaytdan yenidən istəmək üçün, Təkrar Yoxla düyməsinə klikləyin.</li></ul>">
 
-<!ENTITY netOffline.title "Offline bağlantı səhvi">
-
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "<ul> <li>Onlayn rejimə keçmək və səhifəni yeniləmək üçün &quot;Təkrar Yoxla&quot; düyməsinə basın.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY contentEncodingError.title "Məzmun kodlama səhvi">
-
 <!ENTITY contentEncodingError.longDesc "<ul> <li>Zəhmət olmasa, Sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY unsafeContentType.title "Etibarsız fayl növü">
-
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "<ul> <li>Zəhmət olmasa, Sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY netReset.title "Bağlantı kəsildi">
-
 <!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY netTimeout.title "Şəbəkə gözləmə müddəti">
-
 <!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
 
-<!ENTITY unknownProtocolFound.title "Ünvan başa düşülmədi">
-
 <!ENTITY unknownProtocolFound.longDesc "<ul> <li>Bu ünvanı açmaq üçün başqa proqram quraşdırmalısınız.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Proxy server bağlantını rədd etdi">
-
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "<ul> <li>Proxy tənzimləmələrinin düzgün qurulmuş olmasını yoxlayın.</li> <li>Şəbəkə administratoru ilə əlaqə saxlayıb proxy serverinizin işlək olmasından əmin olun.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Proxy-server tapılmadı">
-
 <!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "<ul> <li>Proxy-server seçimlərinin düzgün olduğuna əmin olun.</li> <li>Kompüterinizin aktiv şəbəkə bağlantısı olduğuna əmin olun.</li> <li>Kompüteriniz təhlükəsizlik divarı və ya proksi ilə qorunursa, &brandShortName; üçün icazələrin verildiyinə əmin olun</li> </ul>">
 
-<!ENTITY redirectLoop.title "Səhifə düzgün yönləndirilmir">
-
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "<ul> <li>Bu problem, əsasən, çərəzləri söndürdükdə və ya qəbul etmədikdə baş verir.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY unknownSocketType.title "Şəbəkədən gələn cavab yanlışdır">
-
 <!ENTITY unknownSocketType.longDesc "<ul> <li>Sizin sistemə Şəxsi Təhlükəsizlik Meneceri quraşdırıldığına əmin olun.</li> <li>Buna serverin standart olmayan konfiqurasiyası səbəb ola bilər.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY nssFailure2.title "Təhlükəsiz bağlantı qurula bilmədi">
-
 <!ENTITY nssFailure2.longDesc2 "<ul> <li>Açmaq istədiyiniz səhifə göstərilə bilmir, çünki alınan məlumatların doğruluğu təsdiqlənəmədi.</li> <li>Zəhmət olmasa sayt sahibləri ilə əlaqə saxlayın və bu xətadan xəbərdar edin.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY certerror.longpagetitle2 "Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var">
-<!ENTITY certerror.sts.longpagetitle "Qoşulmadı: Potensial Güvənlik Təhlükəsi">
-
 <!ENTITY certerror.introPara2 "&brandShortName; <span class='hostname'/> saytında potensial təhlükə tapdı və davam etmədi. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz hücumçular parol, e-poçt, kredit kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.">
 <!ENTITY certerror.sts.introPara "&brandShortName; potensial güvənlik təhlükəsi aşkarladı və <span class='hostname'/> saytına davam etmədi çünki, bu sayt təhlükəsiz əlaqə tələb edir.">
 
 <!ENTITY certerror.expiredCert.introPara "&brandShortName; xəta aşkarladı və <span class='hostname'/> saytına davam etmədi. Ya bu sayt səhv konfiqurasiya edilib və ya kompüterinizin saatı səhvdir.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.secondPara2 "Görünür saytın sertifikatının vaxtı çıxıb, buna görə də &brandShortName; ona təhlükəsiz qoşula bilmir. Əgər bu saytı ziyarət etsəniz, hücum edənlər parol, e-poçt və kredit-kartı kimi məlumatlarınızı oğurlaya bilərlər.">
 <!ENTITY certerror.expiredCert.sts.secondPara "Görünür saytın sertifikatının vaxtı çıxıb, buna görə də &brandShortName; ona təhlükəsiz qoşula bilmir.">
 
 <!ENTITY certerror.whatCanYouDoAboutItTitle "Bununla bağlı nə edə bilərsiz?">
@@ -132,57 +89,41 @@
 ">
 
 <!ENTITY certerror.badCertDomain.whatCanYouDoAboutIt "
 <p>Böyük ehtimalla bu saytın xətasıdır və bununla bağlı heç nə edə bilməzsiz. Problemlə bağlı saytın administratoruna xəbər verə bilərsiz.</p>
 ">
 
 <!ENTITY sharedLongDesc "<ul> <li>Sayt müvəqqəti olaraq qapalı ya da çox məşğul ola bilər. Bir az gözləyib təzədən yoxlayın.</li> <li>Heç bir səhifə açılmırsa, kompüterinizin internet bağlantısını yoxlayın.</li> <li>Əgər kompüteriniz ya da şəbəkəniz Firewall və ya proxy ilə qorunursa, &brandShortName; proqramının internetə bağlanma icazəsinin olduğuna əmin olun.</li> </ul>">
 
-<!ENTITY cspBlocked.title "Məzmun təhlükəsizlik qaydaları xəbərdar etdiyi üçün bloklandı">
-
 <!ENTITY cspBlocked.longDesc "<p>&brandShortName; bu səhifənin bu üsulla yüklənməsinin qarşısını aldı, çünki, səhifədə olan fayllardan birinin təhlükəsizlik siyasəti bunu qadağan edir.</p>">
 
-<!ENTITY corruptedContentErrorv2.title "Zədəli Məzmun Xətası">
-
 <!ENTITY corruptedContentErrorv2.longDesc "<p>Baxmaq istədiyiniz səhifə açıla bilmir, çünki fayl ötürülməsi zamanı bir xəta baş verdi.</p><ul><li>Lütfən sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li></ul>">
 
 
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButton1Label "Riski qəbul et və davam et">
 
 <!ENTITY errorReporting.automatic2 "Bu kimi xətaları Mozillaya xəbər edərək təhlükəli saytları təyin edib bloklamaya kömək edə bilərsiz.">
 <!ENTITY errorReporting.learnMore "Ətraflı öyrən…">
 
-<!ENTITY remoteXUL.title "Uzaq XUL">
-
 <!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Lütfən sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.</li></ul></p>">
 
-<!ENTITY sslv3Used.title "Təhlükəsiz bağlanmaq mümkün olmadı">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sslv3Used.longDesc2) - Do not translate
   "SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION". -->
 <!ENTITY sslv3Used.longDesc2 "Təkmilləşmiş məlumat: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION">
 
 <!ENTITY certerror.pagetitle2 "Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var">
 <!ENTITY certerror.sts.pagetitle "Qoşulmadı: Potensial Güvənlik Təhlükəsi">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.badStsCertExplanation1 "<span class='hostname'></span> saytının HTTP Strict Transport Security (HSTS) adlı təhlükəsizlik siyasəti var, bu deməkdir ki, &brandShortName; bununla ancaq təhlükəsiz əlaqə qura bilər. Bu sayta istisna verə bilməzsiz.">
 <!ENTITY certerror.copyToClipboard.label "Mətni buferə köçür">
 
-<!ENTITY inadequateSecurityError.title "Bağlantınız qorumalı deyil">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inadequateSecurityError.longDesc) - Do not translate
   "NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY". -->
 <!ENTITY inadequateSecurityError.longDesc "<p><span class='hostname'></span> vaxtı keçmiş və hücumlara açıq bir texnologiyadan istifadə edir. Hücumçular etibarlı olduğunu düşündüyünüz məlumatlarınızı əldə edə bilərlər. Saytın idarəçisi problemi həll etdikdən sonra təkrar daxil ola bilərsiz.</p><p>Xəta kodu: NS_ERROR_NET_INADEQUATE_SECURITY</p>">
 
 <!ENTITY blockedByPolicy.title "Əngəllənmiş Səhifə">
 
-<!ENTITY certerror.mitm.title "Proqram &brandShortName; səyyahının bu saytda təhlükəsiz şəkildə qoşulmasının qarşısını alır">
-
-<!ENTITY clockSkewError.title "Kompüterinizin saatı səhvdir">
-
 <!ENTITY clockSkewError.longDesc "Kompüteriniz saatı <span id='wrongSystemTime_systemDate1'/> kimi fikirləşir, bu da &brandShortName; səyyahının təhlükəsiz əlaqə qurmağına mane olur. <span class='hostname'></span> saytını ziyarət etmək üçün sistem tənzimləmələrindən kompüterinizin saatını hazırki tarix, vaxt və saat zolağı ilə yeniləyin və <span class='hostname'></span> saytını təzədən yükləməyi yoxlayın.">
 
 <!ENTITY prefReset.longDesc "Şəbəkə təhlükəsizliyi tənzimləmələri buna səbəb ola bilər. Standart tənzimləməri geri yükləmək istəyirsinizmi?">
 <!ENTITY prefReset.label "Ön tənzimləmələri bərpa et">
 
-<!ENTITY networkProtocolError.title "Şəbəkə Protokolu Xətası">
-
 <!ENTITY networkProtocolError.longDesc "<p>Görmək istədiyiniz sayt göstərilə bilmir, çünki, şəbəkə protokolunda xəta aşkarlandı.</p><ul><li>Lütfən sayt administrasiyası ilə əlaqə saxlayaraq xətadan xəbərdar edin.</li></ul>">
--- a/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
+++ b/browser/extensions/formautofill/formautofill.properties
@@ -53,16 +53,17 @@ updateCreditCardLabel = Kredit kartını yenilə
 updateCreditCardAccessKey = U
 # LOCALIZATION NOTE (openAutofillMessagePanel): Tooltip label for Form Autofill doorhanger icon on address bar.
 openAutofillMessagePanel = Avtomatik forma doldurmanın mesaj panelini aç
 
 # LOCALIZATION NOTE ( (autocompleteFooterOptionShort, autocompleteFooterOptionOSXShort): Used as a label for the button,
 # displayed at the bottom of the dropdown suggestion, to open Form Autofill browser preferences.
 autocompleteFooterOptionShort = Daha çox seçimlər
 autocompleteFooterOptionOSXShort = Nizamlamalar
+
 # LOCALIZATION NOTE (category.address, category.name, category.organization2, category.tel, category.email):
 # Used in autofill drop down suggestion to indicate what other categories Form Autofill will attempt to fill.
 category.address = ünvan
 category.name = ad
 category.organization2 = təşkilat
 category.tel = telefon
 category.email = e-poçt
 # LOCALIZATION NOTE (fieldNameSeparator): This is used as a separator between categories.
deleted file mode 100644
--- a/browser/extensions/fxmonitor/fxmonitor.properties
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at https://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Header of the popup
-fxmonitor.popupHeader=Bu saytda hesabınız var?
-# Firefox Monitor must be treated as a brand, and kept in English.
-# It cannot be:
-# - Declined to adapt to grammatical case.
-# - Transliterated.
-# - Translated.
-fxmonitor.brandName=Firefox Monitor
-# Tooltip text for the popup's anchor icon in the URL bar
-# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
-fxmonitor.anchorIcon.tooltiptext=Sayt haqqında %S-da xəbərdarlıq var
-# Text content of popup. Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# This version is only used when the number of accounts is smaller than 100,000.
-# The placeholders are:
-# #1: The exact number of accounts compromised in the breach.
-# #2: The name of the breached site.
-# #3: The year of the breach.
-# #4: The brand name ("Firefox Monitor").
-fxmonitor.popupText=#3 tarixində #2 saytından #1 hesab oğurlandı. Sizin hesabınızın da təhlükədə olub-olmadığını #4 üzərində yoxlayın.;#3 tarixində #2 saytından #1 hesab oğurlandı. Sizin hesabınızın da təhlükədə olub-olmadığını #4 üzərində yoxlayın.
-# Text content of popup. Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# This version is only used when the number of accounts is greater than 100,000.
-# The placeholders are:
-# #1: The number of accounts compromised in the breach, rounded down to the
-#   most significant digit.
-#   Ex.: 234,567 -> More than 200,000 accounts [...]
-#     345,678,901 -> More than 300,000,000 accounts [...]
-#     4,567,890,123 -> More than 4,000,000,000 accounts [...]
-# #2: The name of the breached site.
-# #3: The year of the breach.
-# #4: The brand name ("Firefox Monitor").
-fxmonitor.popupTextRounded=#3 tarixində #2 saytından ən az #1 hesab oğurlandı. Sizin hesabınızın da təhlükədə olub-olmadığını #4 üzərində yoxlayın.;#3 tarixində #2 saytından ən az #1 hesab oğurlandı. Sizin hesabınızın da təhlükədə olub-olmadığını #4 üzərində yoxlayın.
-# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
-fxmonitor.checkButton.label=%S-u yoxla
-fxmonitor.checkButton.accessKey=C
-fxmonitor.dismissButton.label=Qapat
-fxmonitor.dismissButton.accessKey=D
-# %S is replaced with fxmonitor.brandName.
-fxmonitor.neverShowButton.label=%S xəbərdarlıqlarını heç vaxt göstərmə
-fxmonitor.neverShowButton.accessKey=N
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -40,17 +40,16 @@ SUMMARY_UPGRADE_CLICK=Davam etmək üçün Yüksəlt düyməsinə klikləyin.
 SURVEY_TEXT=&Bizə $BrandShortName haqqında nə düşündüyünüzü deyin
 LAUNCH_TEXT=$BrandShortName səyyahını &Aç
 CREATE_ICONS_DESC=Bura $BrandShortName qısayollarını əlavə et:
 ICONS_DESKTOP=İşç&i stolu
 ICONS_STARTMENU=&Başlat münyusundakı Proqramlar qovluğu
 ICONS_QUICKLAUNCH=&Tez başlat sətiri
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Quraşdırmaya davam etmək üçün $BrandShortName bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Silinməyə davam etmək üçün $BrandShortName proqramı bağlanmalıdır.\n\nDavam etmək üçün lütfən $BrandShortName proqramını bağlayın.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName hazırda açıqdır.\n\nYeni quraşdırdığınız versiyanı açmaq üçün əvvəlcə $BrandShortName proqramını bağlayın.
 WARN_WRITE_ACCESS=Quraşdırma qovluğuna icazəniz yoxdur.\n\nFərqli bir qovluq seçmək üçün Tamam düyməsinə basın.
 WARN_DISK_SPACE=Bu ünvana quraşdırmaq üçün lazım olan boş yeriniz yoxdur.\n\nFərqli bir qovluq seçmək üçün Tamam düyməsinə basın.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=$BrandShortName proqramının əvvəlki versiyasının silinməsi üçün kompüteriniz yenidən başladılmalıdır. İndi yenidən başladılsın?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=$BrandShortName səyyahının əvvəlki yüksəltmə əməliyyatının tamamlanması üçün kompüteriniz yenidən başladılmalıdır. İndi yenidən başladılsın?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Qovluq yaratma səhvi:
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -18,36 +18,27 @@
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 INSTALLER_WIN_CAPTION=$BrandShortName Qurucu
 
 STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2=$BrandShortName artıq quraşdırılıb. Gəlin yeniləyək.
 STUB_CLEANUP_REINSTALL_HEADER2=$BrandShortName daha əvvəl quraşdırılıb. Gəlin yeni nüsxəsini quraq.
-STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON=&Yenilə
-STUB_CLEANUP_REINSTALL_BUTTON=Yenidən &qur
-STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL=Standart tənzimləmələri &bərpa et və məhsuldarlıq üçün köhnə əlavələri sil
 
 STUB_INSTALLING_LABEL2=İndi quraşdırılır…
-# The \n in the next string is intended to force a nice-looking layout in en-US
-# and can be moved or deleted as needed. There's no practical limit on the
-# number of lines available.
-STUB_INSTALLING_HEADLINE=Məxfiliyinizə önəm verin.\n$BrandProductName-a qoşulun.
-STUB_INSTALLING_BODY=Məxfiliyinizə önəm verən digər məhsullarımızı da əldə edin və internetdə necə daha ağıllı və güvənilir qala biləcəyinizi öyrənin.
 STUB_BLURB_FIRST1=İndiyə qədər olan ən sürətli $BrandShortName
 STUB_BLURB_SECOND1=Sürətli səhifə yüklənməsi və vərəq keçidləri
 STUB_BLURB_THIRD1=Güclü məxfi səyahət
 STUB_BLURB_FOOTER2=İnsanlar üçün yaradılıb, gəlir üçün deyil
 
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir buraxılış lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG=Təəssüf ki, $BrandShortName quraşdırıla bilmir. Bu $BrandShortName buraxılışı üçün ${MinSupportedCPU} dəstəkli ${MinSupportedVer} və ya daha yeni bir prosessor lazımdır. Əlavə məlumatlar üçün OK düyməsinə basın.
 WARN_WRITE_ACCESS_QUIT=Quraşdırma qovluğuna yazma icazəniz yoxdur
 WARN_DISK_SPACE_QUIT=Quraşdırmaq üçün yetərli disk həcminiz yoxdur.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=$BrandShortName hazırda açıqdır.\n\nYeni quraşdırdığınız versiyanı açmaq üçün əvvəlcə $BrandShortName proqramını bağlayın.
 
 ERROR_DOWNLOAD_CONT=Hmm. Hansısa səbəbə görə $BrandShortName quraşdırıla bilmir.\nTəzədən başlamaq üçün Tamam düyməsini seçin.
 
 STUB_CANCEL_PROMPT_HEADING=$BrandShortName qurmaq istəyirsiniz?
 STUB_CANCEL_PROMPT_MESSAGE=Əgər ləğv etsəniz, $BrandShortName quraşdırılmayacaq.
 STUB_CANCEL_PROMPT_BUTTON_CONTINUE=$BrandShortName Qur
 STUB_CANCEL_PROMPT_BUTTON_EXIT=Ləğv et
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -240,9 +240,8 @@ text_annotation_type.alt=[{{type}} Annotasiyası]
 password_label=Bu PDF faylı açmaq üçün parolu daxil edin.
 password_invalid=Parol səhvdir. Bir daha yoxlayın.
 password_ok=Tamam
 password_cancel=Ləğv et
 
 printing_not_supported=Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
 printing_not_ready=Xəbərdarlıq: PDF çap üçün tam yüklənməyib.
 web_fonts_disabled=Web Şriftlər söndürülüb: yerləşdirilmiş PDF şriftlərini istifadə etmək mümkün deyil.
-document_colors_not_allowed=PDF sənədlərə öz rənglərini işlətməyə icazə verilmir: “Səhifələrə öz rənglərini istifadə etməyə icazə ver”mə səyyahda söndürülüb.
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/VariablesView.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
- - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
- - You want to make that choice consistent across the developer tools.
- - A good criteria is the language in which you'd find the best
- - documentation on web development on the web. -->
-
-
-<!ENTITY PropertiesViewWindowTitle "Xassələr">
-
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/aboutdebugging.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY aboutDebugging.fullTitle  "Firefox Tərtibatçı Alətləri ilə Sazlama">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/aboutdebugging.properties
+++ /dev/null
@@ -1,214 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE (debug):
-# This string is displayed as a label of the button that starts
-# debugging a service worker.
-debug = Sazla
-
-# LOCALIZATION NOTE (push):
-# This string is displayed as a label of the button that pushes a test payload
-# to a service worker.
-push = İtələ
-
-# LOCALIZATION NOTE (start):
-# This string is displayed as a label of the button that starts a service worker.
-start = Başla
-
-scope = Əhatə
-unregister = qeydiyyatı sil
-
-pushService = Push Xidməti
-
-# LOCALIZATION NOTE (fetch):
-# Fetch is an event type and should not be translated.
-fetch = Fetch
-
-# LOCALIZATION NOTE (listeningForFetchEvents):
-# This is used to display the state of the SW in regard to fetch events.
-listeningForFetchEvents = Fetch tədbirləri dinlənilir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (notListeningForFetchEvents):
-# This is used to display the state of the SW in regard to fetch events.
-notListeningForFetchEvents = Fetch tədbirləri dinlənilmir.
-
-# LOCALIZATION NOTE (addons):
-# This string is displayed as a header of the about:debugging#addons page.
-addons = Əlavələr
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDebugging.label):
-# This string is displayed next to a check box that enables the user to switch
-# addon debugging on/off.
-addonDebugging.label = Əlavə sazlamasını aktivləşdir
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDebugging.tooltip):
-# This string is displayed in a tooltip that appears when hovering over a check
-# box that switches addon debugging on/off.
-addonDebugging.tooltip = Bunu aktivləşdirmə əlavələri və səyahət chrome-unun bəzi hissələrini sazlamağınıza imkan verərək
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonDebugging.learnMore):
-# This string is displayed as a link next to addonDebugging.label and leads the user to
-# the MDN documentation page for about:debugging.
-# (https://developer.mozilla.org/docs/Tools/about:debugging#Enabling_add-on_debugging)
-addonDebugging.learnMore = Ətraflı öyrən
-
-# LOCALIZATION NOTE (loadTemporaryAddon2):
-# This string is displayed as a label of a button that allows the user to
-# load additional add-ons.
-loadTemporaryAddon2 = Müvəqqəti Əlavə Yüklə…
-
-# LOCALIZATION NOTE (addonInstallError):
-# This string is displayed when an error occurs while installing an addon.
-# %S will be replaced with the error message.
-addonInstallError = Quraşdırma vaxtı xəta baş verdi: %S
-
-# LOCALIZATION NOTE (retryTemporaryInstall):
-# This string is displayed as a label of a button that allows the user to
-# retry a failed installation of a temporary add-on.
-retryTemporaryInstall = Təkrarla
-
-# LOCALIZATION NOTE (extensions):
-# This string is displayed as a header above the list of loaded add-ons.
-extensions = Uzantılar
-
-# LOCALIZATION NOTE (temporaryExtensions):
-# This string is displayed as a header above the list of temporarily loaded add-ons.
-temporaryExtensions = Müvəqqəti Uzantılar
-
-# LOCALIZATION NOTE (systemExtensions):
-# This string is displayed as a header above the list of system add-ons.
-systemExtensions = Sistem Uzantıları
-
-# LOCALIZATION NOTE (internalUUID):
-# This string is displayed as a label for the internal UUID of an extension.
-# The UUID is generated for this profile on install.
-internalUUID = Daxili UUID
-
-# LOCALIZATION NOTE (extensionID):
-# This string is displayed as a label for the ID of an extension. This is not the same as the internal UUID.
-extensionID = Uzantı ID-si
-
-# LOCALIZATION NOTE (manifestURL):
-# This string is displayed as a link for the manifest of an extension,
-# accessible in a browser, such as moz-extension://[internalUUID]/manifest.json.
-manifestURL = Manifest Ünvanı
-
-# LOCALIZATION NOTE (webExtTip):
-# This string is displayed as a message below the list of temporarily loaded add-ons.
-# Web-ext is a command line tool for web-extensions developers.
-# See https://developer.mozilla.org/Add-ons/WebExtensions/Getting_started_with_web-ext
-webExtTip = Web-ext işlədərək əmr sətrindən müvəqqəti WebExtension-ları yükləyə bilərsiz.
-
-# LOCALIZATION NOTE (webExtTip.learnMore):
-# This string is displayed as a link next to webExtTip and leads the user to the MDN
-# documentation page for web-ext.
-# (https://developer.mozilla.org/Add-ons/WebExtensions/Getting_started_with_web-ext)
-webExtTip.learnMore = Ətraflı öyrən
-
-# LOCALIZATION NOTE (temporaryID):
-# This string is displayed as a message about the add-on having a temporaryID.
-temporaryID = Bu WebExtension-ın müvəqqəti ID-si var.
-
-# LOCALIZATION NOTE (temporaryID.learnMore):
-# This string is displayed as a link next to the temporaryID message and leads
-# the user to MDN.
-temporaryID.learnMore = Ətraflı öyrən
-
-# LOCALIZATION NOTE (legacyExtensionWarning):
-# This string is displayed as a warning message when loading a temporary legacy extension.
-legacyExtensionWarning = Bu köhnə texnologiyalı uzantıdır, bunlar artıq tam dəstəklənmirlər. Lütfən, uyğun sənədi oxuyun və diqqətlə davam edin.
-
-# LOCALIZATION NOTE (legacyExtensionWarning.learnMore):
-# This string is displayed as a link next to the legacyExtensionWarning message and leads
-# the user to https://wiki.mozilla.org/Add-ons/Future_of_Bootstrap.
-legacyExtensionWarning.learnMore = Ətraflı öyrən
-
-# LOCALIZATION NOTE (selectAddonFromFile2):
-# This string is displayed as the title of the file picker that appears when
-# the user clicks the 'Load Temporary Add-on' button
-selectAddonFromFile2 = Manifest faylını və ya Paketi (.xpi) seçin
-
-# LOCALIZATION NOTE (reload):
-# This string is displayed as a label of the button that reloads a given addon.
-reload = Yenilə
-
-# LOCALIZATION NOTE (remove):
-# This string is displayed as a label of the button that will remove a given addon.
-remove = Sil
-
-# LOCALIZATION NOTE (location):
-# This string is displayed as a label for the filesystem location of an extension.
-location = Mövqe
-
-# LOCALIZATION NOTE (workers):
-# This string is displayed as a header of the about:debugging#workers page.
-workers = Worker-lər
-
-serviceWorkers = Service Worker-ləri
-sharedWorkers = Shared Worker-lər
-otherWorkers = Digər Worker-lər
-
-# LOCALIZATION NOTE (running):
-# This string is displayed as the state of a service worker in RUNNING state.
-running = İşləyir
-
-# LOCALIZATION NOTE (stopped):
-# This string is displayed as the state of a service worker in STOPPED state.
-stopped = Dayandırılıb
-
-# LOCALIZATION NOTE (registering):
-# This string is displayed as the state of a service worker for which no service worker
-# registration could be found yet. Only active registrations are visible from
-# about:debugging, so such service workers are considered as registering.
-registering = Qeyd edilir
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs):
-# This string is displayed as a header of the about:debugging#tabs page.
-tabs = Vərəqlər
-
-# LOCALIZATION NOTE (pageNotFound):
-# This string is displayed as the main message at any error/invalid page.
-pageNotFound = Səhifə tapılmadı
-
-# LOCALIZATION NOTE (doesNotExist):
-# This string is displayed as an error message when navigating to an invalid page
-# %S will be replaced by the name of the page at run-time.
-doesNotExist = #%S mövcud deyil!
-
-# LOCALIZATION NOTE (nothing):
-# This string is displayed when the list of workers is empty.
-nothing = Hələlik heç nə yoxdur.
-
-# LOCALIZATION NOTE (configurationIsNotCompatible.label):
-# This string is displayed in about:debugging#workers if the current configuration of the
-# browser is incompatible with service workers. More details at
-# https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible
-configurationIsNotCompatible.label = Səyyah tənzimləməniz Service Worker-ləri ilə uyğun deyil.
-
-# LOCALIZATION NOTE (configurationIsNotCompatible.learnMore):
-# This string is displayed as a link next to configurationIsNotCompatible.label and leads
-# the user to the MDN documentation page for about:debugging, on the section explaining
-# why service workers might not be available.
-# (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/about%3Adebugging#Service_workers_not_compatible)
-configurationIsNotCompatible.learnMore = Ətraflı öyrən
-
-# LOCALIZATION NOTE (multiProcessWarningTitle):
-# This string is displayed as a warning message on top of the about:debugging#workers
-# page when multi-e10s is enabled
-multiProcessWarningTitle = Service Worker sazlayıcısı hazırda çox məzmunlu proseslərlə uyğun deyil.
-
-# LOCALIZATION NOTE (multiProcessWarningMessage2):
-# This string is displayed in the warning section for multi-e10s in
-# about:debugging#workers
-multiProcessWarningMessage2 = Hazırki versiya üçün tək məzmun prosesi “dom.ipc.multiOptOut” nizamlaması ilə məcburi edilə bilər.
-
-# LOCALIZATION NOTE (multiProcessWarningUpdateLink2):
-# This string is the text content of a link in the warning section for multi-e10s in
-# about:debugging#workers. The link updates the pref and restarts the browser.
-multiProcessWarningUpdateLink2 = Çox məzmunlu proseslər söndürülsün
-
-# LOCALIZATION NOTE (multiProcessWarningConfirmUpdate2):
-# This string is displayed as a confirmation message when the user clicks on
-# the multiProcessWarningUpdateLink in about:debugging#workers
-multiProcessWarningConfirmUpdate2 = Çox məzmunlu proseslər söndürülsün?
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/app-manager.properties
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-validator.nonExistingFolder=Layihə qovluğu mövcud deyil
-validator.expectProjectFolder=The project folder ends up being a file
-validator.noManifestFile=Proyekt kök qovluğunda bir əlavə adı siyahısı olmalıdır. Bu faylın adı, paketlənmiş proqramlar üçün 'manifest.webapp', əlavələr üçün 'manifest.json' ola bilər.
-validator.invalidManifestURL=Invalid manifest URL '%S'
-# LOCALIZATION NOTE (validator.invalidManifestJSON, validator.noAccessManifestURL):
-# %1$S is the error message, %2$S is the URI of the manifest.
-validator.invalidManifestJSON=The webapp manifest isn't a valid JSON file: %1$S at: %2$S
-validator.noAccessManifestURL=Unable to read manifest file: %1$S at: %2$S
-# LOCALIZATION NOTE (validator.invalidHostedManifestURL): %1$S is the URI of
-# the manifest, %2$S is the error message.
-validator.invalidHostedManifestURL=Düzgün olmayan yerləşdirilmiş manifest URL-i '%1$S': %2$S
-validator.invalidProjectType=Naməlum proyekt formatı '%S'
-# LOCALIZATION NOTE (validator.missNameManifestProperty, validator.missIconsManifestProperty):
-# don't translate 'icons' and 'name'.
-validator.missNameManifestProperty=Manifestdə məcburi olan 'name' əksikdir.
-validator.missIconsManifestProperty=Manifestdə 'icons' əksikdir.
-validator.missIconMarketplace2=Marketplace-ə proqram göndərmək üçün ən az 128 piksellik bir ikon lazımdır.
-validator.invalidAppType=Naməlum proqram formatı: '%S'
-validator.invalidHostedPriviledges=Yerləşdirilmiş proqram '%S' formatında ola bilməz.
-validator.noCertifiedSupport='sertifikatlı' proqramlar proqram idarəçisində tam olaraq dəstəklənmir.
-validator.nonAbsoluteLaunchPath=Başlama yolu '/' ilə başlayan tam bir yol olmalıdır: '%S'
-validator.accessFailedLaunchPath=Unable to access the app starting document '%S'
-# LOCALIZATION NOTE (validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode): %1$S is the URI of
-# the launch document, %2$S is the http error code.
-validator.accessFailedLaunchPathBadHttpCode=Unable to access the app starting document '%1$S', got HTTP code %2$S
--- a/devtools/client/application.ftl
+++ b/devtools/client/application.ftl
@@ -23,20 +23,16 @@ serviceworker-list-aboutdebugging = Digər domenlərdən olan Service Worker-lər üçün <a>about:debugging</a> açın
 serviceworker-worker-unregister = Qeydiyyatdan çıxart
 
 # Text for the debug link displayed for an already started Service Worker. Clicking on the
 # link opens a new devtools toolbox for this service worker. The title attribute is only
 # displayed when the link is disabled.
 serviceworker-worker-debug = Sazla
   .title = Ancaq işləyən service worker-ləri sazlana bilər
 
-# Text for the start link displayed for a registered but not running Service Worker.
-# Clicking on the link will attempt to start the service worker.
-serviceworker-worker-start = Başlat
-
 # Text displayed for the updated time of the service worker. The <time> element will
 # display the last update time of the service worker script.
 serviceworker-worker-updated = Yenilənib <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
 
 # Text displayed next to the URL for the source of the service worker (e-g. "Source my/path/to/worker-js")
 serviceworker-worker-source = Mənbə
 
 # Text displayed next to the current status of the service worker.
@@ -47,20 +43,16 @@ serviceworker-worker-status = Durum
 
 # Service Worker status. A running service worker is registered, currently executed, can
 # be debugged and stopped.
 serviceworker-worker-status-running = İşləyir
 
 # Service Worker status. A stopped service worker is registered but not currently active.
 serviceworker-worker-status-stopped = Dayandırılıb
 
-# Service Worker status. A registering service worker is not yet registered and cannot be
-# started or debugged.
-serviceworker-worker-status-registering = Qeyd edilir
-
 # Text displayed when no service workers are visible for the current page. Clicking on the
 # link will open https://developer-mozilla-org/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
 serviceworker-empty-intro = Service Worker-in burada inspekti üçün onu qeyd etməlisiniz. <a>Ətraflı öyrən</a>
 
 # Text displayed when there are no Service Workers to display for the current page,
 # introducing hints to debug Service Worker issues.
 serviceworker-empty-suggestions = Əgər mövcud səhifənin service worker-i olmalıdırsa, bunları edə bilərsiz
 
--- a/devtools/client/compatibility.ftl
+++ b/devtools/client/compatibility.ftl
@@ -1,3 +1,14 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+## Messages used as headers in the main pane
+
+## Message used as labels for the type of issue
+
+## Messages used as labels and titles for buttons in the footer
+
+## Messages used as headers in settings pane
+
+##
+
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/connection-screen.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
- - The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
- - in the Web Developer menu.
- - -->
-
-<!ENTITY title   "Qoşul">
-<!ENTITY header   "Uzaq cihaza qoşul">
-<!ENTITY host    "Server:">
-<!ENTITY port    "Port:">
-<!ENTITY connect  "Qoşul">
-<!ENTITY connecting "Bağlanır…">
-<!ENTITY availableAddons "Available remote add-ons:">
-<!ENTITY availableTabs "Available remote tabs:">
-<!ENTITY availableProcesses "Available remote processes:">
-<!ENTITY connectionError "Səhv:">
-<!ENTITY errorTimeout "Xəta: qoşulma müddəti bitdi.">
-<!ENTITY errorRefused "Xəta: qoşulma rədd edildi.">
-<!ENTITY errorUnexpected "Gözlənilməz səhv.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (remoteHelp, remoteDocumentation, remoteHelpSuffix):
-these strings will be concatenated in a single label, remoteDocumentation will
-be used as text for a link to MDN. -->
-<!ENTITY remoteHelp "Firefox Tərtibatçı Alətləri uzaq cihazları sazlaya bilər (məsələn Android üçün Firefox, Firefox OS). Uzaq cihazda ‘Uzaqdan sazlama’ seçimini açdığınıza əmin olun. Ətraflı məlumat üçün ">
-<!ENTITY remoteDocumentation "sənədə">
-<!ENTITY remoteHelpSuffix " baxın.">
-
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/connection-screen.properties
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
-# The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
-# in the Web Developer menu.
-
-mainProcess=Əsas əməliyyat
--- a/devtools/client/debugger.properties
+++ b/devtools/client/debugger.properties
@@ -10,35 +10,27 @@
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyToClipboard.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the complete source of the open file.
 copyToClipboard.label=Buferə köçür
 copyToClipboard.accesskey=C
 
-# LOCALIZATION NOTE (copySource): This is the text that appears in the
-# context menu to copy the selected source of file open.
-copySource=Köçür
-
 copySource.accesskey=y
 
 # LOCALIZATION NOTE (copySourceUri2): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the source URI of file open.
 copySourceUri2=Mənbə URI-sini köçür
 copySourceUri2.accesskey=u
 
 # LOCALIZATION NOTE (setDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
 # context menu to set a directory as root directory
 setDirectoryRoot.accesskey=r
 
-# LOCALIZATION NOTE (removeDirectoryRoot.label): This is the text that appears in the
-# context menu to remove a directory as root directory
-removeDirectoryRoot.accesskey=d
-
 # LOCALIZATION NOTE (copyFunction.label): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the function the user selected
 copyFunction.label=Funksiyanı köçür
 copyFunction.accesskey=F
 
 # LOCALIZATION NOTE (copyStackTrace): This is the text that appears in the
 # context menu to copy the stack trace methods, file names and row number.
 copyStackTrace.accesskey=c
@@ -83,78 +75,35 @@ copyStackTrace.accesskey=c
 # when the debugger will pause on all exceptions.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreCaughtExceptionsItem): The pause on exceptions checkbox description
 # when the debugger will not pause on any caught exception
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnCaughtExceptionsItem): The pause on exceptions checkbox description
 # when the debugger should pause on caught exceptions
 
-# LOCALIZATION NOTE (workersHeader): The text to display in the events
-# header.
-workersHeader=Worker-lər
-
-# LOCALIZATION NOTE (noWorkersText): The text to display in the workers list
-# when there are no workers.
-noWorkersText=Səhifənin worker-ləri yoxdur.
-
 # LOCALIZATION NOTE (noSourcesText): The text to display in the sources list
 # when there are no sources.
 noSourcesText=Səhifənin mənbələri yoxdur.
 
-# LOCALIZATION NOTE (noEventListenersText): The text to display in the events tab
-# when there are no events.
-noEventListenersText=Göstəriləcək tədbir dinləyiciləri yoxdur.
-
-# LOCALIZATION NOTE (eventListenersHeader): The text to display in the events
-# header.
-eventListenersHeader=Tədbir dinləyiciləri
-
 # LOCALIZATION NOTE (noStackFramesText): The text to display in the call stack tab
 # when there are no stack frames.
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventCheckboxTooltip): The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle an event breakpoint.
 
-# LOCALIZATION NOTE (eventOnSelector): The text to display in the events tab
-# for every event item, between the event type and event selector.
-eventOnSelector=açıq
-
 # LOCALIZATION NOTE (eventInSource): The text to display in the events tab
 # for every event item, between the event selector and listener's owner source.
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventNodes): The text to display in the events tab when
 # an event is listened on more than one target node.
 
 # LOCALIZATION NOTE (eventNative): The text to display in the events tab when
 # a listener is added from plugins, thus getting translated to native code.
 
-# LOCALIZATION NOTE (*Events): The text to display in the events tab for
-# each group of sub-level event entries.
-animationEvents=Animasiya
-audioEvents=Ses
-batteryEvents=Batareya
-clipboardEvents=Mübadilə buferi
-compositionEvents=inşa
-deviceEvents=Cihaz
-dragAndDropEvents=Daşı və Burax
-gamepadEvents=Gamepad
-indexedDBEvents=IndexedDB
-keyboardEvents=Klaviatura
-mediaEvents=HTML5 Mediası
-mouseEvents=Siçan
-mutationEvents=Mutasiya
-navigationEvents=Naviqasiya
-pointerLockEvents=Göstərici Kilidi
-sensorEvents=Sensor
-storageEvents=Anbar
-timeEvents=Vaxt
-touchEvents=Toxunuş
-otherEvents=Digər
-
 # LOCALIZATION NOTE (blackboxCheckboxTooltip2): The tooltip text to display when
 # the user hovers over the checkbox used to toggle blackboxing its associated
 # source.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sources.search.key2): Key shortcut to open the search for
 # searching all the source files the debugger has seen.
 # Do not localize "CmdOrCtrl+P", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
@@ -201,89 +150,29 @@ shortcuts.header.search=Axtarış
 
 # LOCALIZATION NOTE (projectTextSearch.placeholder): A placeholder shown
 # when searching across all of the files in a project.
 
 # LOCALIZATION NOTE (projectTextSearch.noResults): The center pane Text Search
 # message when the query did not match any text of all files in a project.
 projectTextSearch.noResults=Nəticə tapılmadı
 
-# LOCALIZATION NOTE (sources.noSourcesAvailable): Text shown when the debugger
-# does not have any sources.
-sources.noSourcesAvailable=Səhifənin mənbələri yoxdur
-
 # LOCALIZATION NOTE (sources.noSourcesAvailableRoot): Text shown when the debugger
 # does not have any sources under a specific directory root.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.key2): Key shortcut to open the search
 # for searching within a the currently opened files in the editor
 # Do not localize "CmdOrCtrl+F", or change the format of the string. These are
 # key identifiers, not messages displayed to the user.
 sourceSearch.search.key2=CmdOrCtrl+F
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.placeholder): placeholder text in
 # the source search input bar
 sourceSearch.search.placeholder=Faylda axtar…
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.again.key2): Key shortcut to highlight
-# the next occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "CmdOrCtrl+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.again.key2=CmdOrCtrl+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search.againPrev.key2): Key shortcut to highlight
-# the previous occurrence of the last search triggered from a source search
-# Do not localize "CmdOrCtrl+Shift+G", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-sourceSearch.search.againPrev.key2=CmdOrCtrl+Shift+G
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.resultsSummary1): Shows a summary of
-# the number of matches for autocomplete
-sourceSearch.resultsSummary1=%d nəticə
-
-# LOCALIZATION NOTE (noMatchingStringsText): The text to display in the
-# global search results when there are no matching strings after filtering.
-noMatchingStringsText=Uyğun nəticə tapılmadı
-
-# LOCALIZATION NOTE (emptySearchText): This is the text that appears in the
-# filter text box when it is empty and the scripts container is selected.
-emptySearchText=Skriptlərdə axtar (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesFilterText): This is the text that
-# appears in the filter text box for the variables view container.
-emptyVariablesFilterText=Dəyişkənləri filtrlə
-
-# LOCALIZATION NOTE (emptyPropertiesFilterText): This is the text that
-# appears in the filter text box for the editor's variables view bubble.
-emptyPropertiesFilterText=Xassələri filtrlə
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelFilter): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the filter scripts operation.
-searchPanelFilter=Skriptləri filtrlə (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelGlobal): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the global search operation.
-searchPanelGlobal=Bütün fayllarda axtar (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelFunction): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the function search operation.
-searchPanelFunction=Funksiya təyini axtar (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelToken): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the token search operation.
-searchPanelToken=Bu faylda tap (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelGoToLine): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the line search operation.
-searchPanelGoToLine=Sətrə get (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (searchPanelVariable): This is the text that appears in the
-# filter panel popup for the variables search operation.
-searchPanelVariable=Dəyişkənləri filtrlə (%S)
-
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointMenuItem): The text for all the elements that
 # are displayed in the breakpoints menu item popup.
 breakpointMenuItem.enableSelf2.label=Aktivləşdir
 breakpointMenuItem.enableSelf2.accesskey=E
 breakpointMenuItem.disableSelf2.label=Söndür
 breakpointMenuItem.disableSelf2.accesskey=D
 breakpointMenuItem.deleteSelf2.label=Sil
 breakpointMenuItem.deleteSelf2.accesskey=R
@@ -300,30 +189,19 @@ breakpointMenuItem.disableAll2.accesskey
 breakpointMenuItem.deleteAll2.label=Hamısını sil
 breakpointMenuItem.deleteAll2.accesskey=a
 breakpointMenuItem.removeCondition2.label=Şərti sil
 breakpointMenuItem.removeCondition2.accesskey=c
 breakpointMenuItem.addCondition2.label=Şərt əlavə et
 breakpointMenuItem.addCondition2.accesskey=A
 breakpointMenuItem.editCondition2.label=Şərti dəyişdir
 breakpointMenuItem.editCondition2.accesskey=n
-breakpointMenuItem.enableSelf.accesskey=E
-breakpointMenuItem.disableSelf.accesskey=D
-breakpointMenuItem.deleteSelf.accesskey=R
 breakpointMenuItem.enableOthers=Digərlərini aktivləşdir
-breakpointMenuItem.enableOthers.accesskey=o
 breakpointMenuItem.disableOthers=Digərlərini söndür
-breakpointMenuItem.disableOthers.accesskey=s
 breakpointMenuItem.deleteOthers=Digərlərini sil
-breakpointMenuItem.deleteOthers.accesskey=h
-breakpointMenuItem.enableAll.accesskey=b
-breakpointMenuItem.disableAll.accesskey=k
-breakpointMenuItem.deleteAll.accesskey=a
-breakpointMenuItem.removeCondition.accesskey=c
-breakpointMenuItem.editCondition.accesskey=n
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpoints.header): Breakpoints right sidebar pane header.
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpoints.none): The text that appears when there are
 # no breakpoints present
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakpoints.enable): The text that may appear as a tooltip
 # when hovering over the 'disable breakpoints' switch button in right sidebar
@@ -343,35 +221,24 @@ breakpointMenuItem.editCondition.accessk
 # message to hide some of the frames that are shown.
 
 # LOCALIZATION NOTE (callStack.expand): Call Stack right sidebar pane
 # message to show more of the frames.
 
 # LOCALIZATION NOTE (components.header): Header for the
 # Framework Components pane in the right sidebar.
 
-# LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults): Editor Search bar message
-# for the summarizing the selected search result. e.g. 5 of 10 results.
-editor.searchResults=%d / %d nəticə
-
-# LOCALIZATION NOTE (editor.singleResult): Copy shown when there is one result.
-editor.singleResult=1 nəticə
-
 # LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults.nextResult): Editor Search bar
 # tooltip for traversing to the Next Result
 editor.searchResults.nextResult=Sonrakı nəticə
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.searchResults.prevResult): Editor Search bar
 # tooltip for traversing to the Previous Result
 editor.searchResults.prevResult=Əvvəlki nəticə
 
-# LOCALIZATION NOTE (editor.searchTypeToggleTitle): Search bar title for
-# toggling search type buttons(function search, variable search)
-editor.searchTypeToggleTitle=Axtar:
-
 # LOCALIZATION NOTE (editor.continueToHere.label): Editor gutter context
 # menu item for jumping to a new paused location
 editor.continueToHere.label=Buraya davam et
 editor.continueToHere.accesskey=H
 
 # LOCALIZATION NOTE (editor.addBreakpoint): Editor gutter context menu item
 # for adding a breakpoint on a line.
 
@@ -439,24 +306,16 @@ sourceTabs.closeAllTabs.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (sourceTabs.revealInTree): Editor source tab context menu item
 # for revealing source in tree.
 sourceTabs.revealInTree.accesskey=r
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceTabs.prettyPrint): Editor source tab context menu item
 # for pretty printing the source.
 sourceTabs.prettyPrint.accesskey=p
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.blackbox): Tooltip text associated
-# with the blackbox button
-sourceFooter.blackbox.accesskey=B
-
-# LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.unblackbox): Tooltip text associated
-# with the blackbox button
-sourceFooter.unblackbox.accesskey=b
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.blackboxed): Text associated
 # with a blackboxed source
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.mappedSource): Text associated
 # with a mapped source. %S is replaced by the source map origin.
 
 # LOCALIZATION NOTE (sourceFooter.mappedSourceTooltip): Tooltip text associated
 # with a mapped source. %S is replaced by the source map origin.
@@ -509,27 +368,19 @@ watchExpressions.refreshButton=Yenilə
 # LOCALIZATION NOTE (welcome.search): The center pane welcome panel's
 # search prompt. e.g. cmd+p to search for files. On windows, it's ctrl, on
 # a mac we use the unicode character.
 
 # LOCALIZATION NOTE (welcome.findInFiles): The center pane welcome panel's
 # search prompt. e.g. cmd+f to search for files. On windows, it's ctrl+shift+f, on
 # a mac we use the unicode character.
 
-# LOCALIZATION NOTE (welcome.searchFunction): Label displayed in the welcome
-# panel. %S is replaced by the keyboard shortcut to search for functions.
-welcome.searchFunction=Funksiyaları faylda axtarmaq üçün %S
-
 # LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.search): The center pane Source Search
 # prompt for searching for files.
 
-# LOCALIZATION NOTE (sourceSearch.noResults2): The center pane Source Search
-# message when the query did not match any of the sources.
-sourceSearch.noResults2=Nəticə tapılmadı
-
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreExceptions): The pause on exceptions button tooltip
 # when the debugger will not pause on exceptions.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnUncaughtExceptions): The pause on exceptions button
 # tooltip when the debugger will pause on uncaught exceptions.
 
 # LOCALIZATION NOTE (pauseOnExceptions): The pause on exceptions button tooltip
 # when the debugger will pause on all exceptions.
@@ -549,59 +400,31 @@ loadingText=Yüklənir…
 # script editor when the WebAssembly source is not available.
 
 # LOCALIZATION NOTE (errorLoadingText3): The text that is displayed in the debugger
 # viewer when there is an error loading a file
 
 # LOCALIZATION NOTE (addWatchExpressionText): The text that is displayed in the
 # watch expressions list to add a new item.
 
-# LOCALIZATION NOTE (addWatchExpressionButton): The button that is displayed in the
-# variables view popup.
-addWatchExpressionButton=İzlə
-
-# LOCALIZATION NOTE (extensionsText): The text that is displayed to represent
-# "moz-extension" directories in the source tree
-extensionsText=Uzantılar
-
-# LOCALIZATION NOTE (emptyVariablesText): The text that is displayed in the
-# variables pane when there are no variables to display.
-emptyVariablesText=Göstəriləcək dəyişkənlər yoxdur
-
-# LOCALIZATION NOTE (scopeLabel): The text that is displayed in the variables
-# pane as a header for each variable scope (e.g. "Global scope, "With scope",
-# etc.).
-scopeLabel=%S əhatəsi
-
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsScopeLabel): The name of the watch
 # expressions scope. This text is displayed in the variables pane as a header for
 # the watch expressions scope.
 
-# LOCALIZATION NOTE (globalScopeLabel): The name of the global scope. This text
-# is added to scopeLabel and displayed in the variables pane as a header for
-# the global scope.
-globalScopeLabel=Qlobal
-
 # LOCALIZATION NOTE (variablesViewErrorStacktrace): This is the text that is
 # shown before the stack trace in an error.
 
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.placeholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for specific lines in a file
 gotoLineModal.placeholder=Sətrə keç…
 
 # LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.title): The message shown to users
 # to open the go to line modal
 gotoLineModal.title=Fayldakı sətir nömrəsinə keç
 
-# LOCALIZATION NOTE(gotoLineModal.key2): The shortcut for opening the
-# go to line modal
-# Do not localize "CmdOrCtrl+;", or change the format of the string. These are
-# key identifiers, not messages displayed to the user.
-gotoLineModal.key2=CmdOrCtrl+;
-
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.search.functionsPlaceholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for functions in a file
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.search.variablesPlaceholder): The placeholder
 # text displayed when the user searches for variables in a file
 
 # LOCALIZATION NOTE(symbolSearch.search.key2): The Key Shortcut for
 # searching for a function or variable
@@ -672,25 +495,16 @@ shortcuts.pauseOrResume=Fasilə/davam et
 # LOCALIZATION NOTE (shortcuts.buttonName): text describing
 # keyboard shortcut button text
 shortcuts.buttonName=Klaviatura qısayolları
 
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
-# LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel2): The text that is displayed
-# in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
-watchExpressionsSeparatorLabel2=\u0020→
-
-# LOCALIZATION NOTE (functionSearchSeparatorLabel): The text that is displayed
-# in the functions search panel as a separator between function's inferred name
-# and its real name (if available).
-functionSearchSeparatorLabel=←
-
 variablesViewUninitialized=(başladılmayıb)
 variablesViewMissingArgs=(istifadə oluna bilməz)
 
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (whyPaused.debuggerStatement): The text that is displayed
 # in a info block explaining how the debugger is currently paused due to a `debugger`
 # statement in the code
--- a/devtools/client/inspector.properties
+++ b/devtools/client/inspector.properties
@@ -356,21 +356,16 @@ inspector.sidebar.ruleViewTitle=Qaydalar
 # that corresponds to the tool displaying the list of computed CSS values
 # used in the page.
 inspector.sidebar.computedViewTitle=Hesablanmış
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.sidebar.layoutViewTitle2):
 # This is the title shown in a tab in the side panel of the Inspector panel
 # that corresponds to the tool displaying layout information defined in the page.
 
-# LOCALIZATION NOTE (inspector.sidebar.newBadge):
-# This is the text of a promotion badge showed in the inspector sidebar, next to a panel
-# name. Used to promote new/recent panels such as the layout panel.
-inspector.sidebar.newBadge=yeni!
-
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.sidebar.animationInspectorTitle):
 # This is the title shown in a tab in the side panel of the Inspector panel
 # that corresponds to the tool displaying animations defined in the page.
 inspector.sidebar.animationInspectorTitle=Animasiyalar
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.eyedropper.label): A string displayed as the tooltip of
 # a button in the inspector which toggles the Eyedropper tool
 inspector.eyedropper.label=Səhifədən rəng seç
--- a/devtools/client/jsonview.properties
+++ b/devtools/client/jsonview.properties
@@ -34,19 +34,12 @@ jsonViewer.ExpandAll=Hamısını genişlət
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonViewer.CollapseAll): Label for collapsing all nodes
 jsonViewer.CollapseAll=Hamısını daralt
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsonViewer.PrettyPrint): Label for JSON
 # pretty print action button.
 jsonViewer.PrettyPrint=Xoş Çap
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsonViewer.reps.more): Label used in arrays
-# that have more items than displayed.
-jsonViewer.reps.more=ətraflı…
-
 # LOCALIZATION NOTE (jsonViewer.filterJSON): Label used in search box
 # at the top right cornder of the JSON Viewer.
 jsonViewer.filterJSON=JSON-u filtrlə
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsonViewer.reps.reference): Label used for cycle
-# references in an array.
-jsonViewer.reps.reference=Dövr İstinadı
--- a/devtools/client/layout.properties
+++ b/devtools/client/layout.properties
@@ -44,16 +44,12 @@ layout.header=Tor
 # LOCALIZATION NOTE (layout.gridDisplaySettings): The header for the grid display
 # settings container in the CSS Grid panel.
 layout.gridDisplaySettings=Tor Göstərilmə Tənzimləmələri
 
 # LOCALIZATION NOTE (layout.noGridsOnThisPage): In the case where there are no CSS grid
 # containers to display.
 layout.noGridsOnThisPage=CSS Grid (Tor) bu səhifədə işlədilmir
 
-# LOCALIZATION NOTE (layout.overlayMultipleGrids): The header for the list of grid
-# container elements that can be highlighted in the CSS Grid panel.
-layout.overlayMultipleGrids=Torları üst-üstə yığ
-
 # LOCALIZATION NOTE (layout.overlayGrid): Alternate header for the list of grid container
 # elements if only one item can be selected.
 layout.overlayGrid=Toru üstə qoy
 
--- a/devtools/client/menus.properties
+++ b/devtools/client/menus.properties
@@ -3,58 +3,33 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # LOCALIZATION NOTE (devtoolsRemoteDebugging.label): This is the label for the menu item
 # in Tools > Web Developer. Clicking on this menu item will open about:debugging which
 # acts as a hub for debugging remote devices.
 devtoolsRemoteDebugging.label = Uzaq Sazlama
 devtoolsRemoteDebugging.accesskey = R
 
-devtoolsConnect.label = Qoşul…
-devtoolsConnect.accesskey = C
-
 browserConsoleCmd.label = Səyyah Konsolu
 browserConsoleCmd.accesskey = B
 
 responsiveDesignMode.label = Uyğunlaşan Dizayn Rejimi
 responsiveDesignMode.accesskey = R
 
 eyedropper.label = Pipetka
 eyedropper.accesskey = Y
 
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): This menu item label appears
-# in the Tools menu. See bug 653093.
-# The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
-# and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
-# prototyping, experimentation and convenient scripting.
-#
-# It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
-# "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
-# approximation to it or choose a word (or words) that means
-# "simple discardable text editor".
-scratchpad.label = Qaralama Dəftəri
-scratchpad.accesskey = s
-
 # LOCALIZATION NOTE (browserToolboxMenu.label): This is the label for the
 # application menu item that opens the browser toolbox UI in the Tools menu.
 browserToolboxMenu.label = Səyyah Alət Qutusu
 browserToolboxMenu.accesskey = e
 
 # LOCALIZATION NOTE (browserContentToolboxMenu.label): This is the label for the
 # application menu item that opens the browser content toolbox UI in the Tools menu.
 # This toolbox allows to debug the chrome of the content process in multiprocess builds.
 browserContentToolboxMenu.label = Səyyah Məzmunu Alət Qutusu
 browserContentToolboxMenu.accesskey = x
 
-webide.label = WebIDE
-webide.accesskey = W
-
-devtoolsWebReplay.label = Web Replay
-devtoolsRecordNewTab.label = Yeni qeyd vərəqi aç
-devtoolsReloadAndRecordTab.label = Vərəqi yenilə və qeyd et
-devtoolsSaveRecording.label = Qeydi saxla
-devtoolsReplayNewTab.label = Qeydi yeni vərəqdə aç
-
 devToolboxMenuItem.label = Alətləri Çevir
 devToolboxMenuItem.accesskey = T
 
 getMoreDevtoolsCmd.label = Daha çox alət əldə et
 getMoreDevtoolsCmd.accesskey = M
--- a/devtools/client/netmonitor.properties
+++ b/devtools/client/netmonitor.properties
@@ -315,57 +315,32 @@ charts.size=Həcm
 # LOCALIZATION NOTE (charts.time): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for time of request.
 charts.time=Vaxt
 
 # LOCALIZATION NOTE (charts.nonBlockingTime): This is the label displayed
 # in the header column in the performance analysis view for non blocking
 # time of request.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.headers): A label used for Headers tab
-# This tab displays list of HTTP headers
-netRequest.headers=Başlıqlar
-
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.response): A label used for Response tab
-# This tab displays HTTP response body
-netRequest.response=Cavab
-
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.rawData): A label used for a section
-# in Response tab. This section displays raw response body as it's
-# been received from the backend (debugger server)
-netRequest.rawData=Xam Məlumatlar
-
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.xml): A label used for a section
-# in Response tab. This section displays parsed XML response body.
-netRequest.xml=XML
-
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.image): A label used for a section
-# in Response tab. This section displays images returned in response body.
-netRequest.image=Şəkil
-
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.sizeLimitMessage): A label used
 # in Response and Post tabs in case the body is bigger than given limit.
 # It allows the user to click and fetch more from the backend.
 # The {{link}} will be replace at run-time by an active link.
 # String with ID 'netRequest.sizeLimitMessageLink' will be used as text
 # for this link.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.responseBodyDiscarded): A label used
 # in Response tab if the response body is not available.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.requestBodyDiscarded): A label used
 # in Post tab if the post body is not available.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.post): A label used for Post tab
 # This tab displays HTTP post body
 
-# LOCALIZATION NOTE (netRequest.cookies): A label used for Cookies tab
-# This tab displays request and response cookies.
-netRequest.cookies=Çərəzlər
-
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.params): A label used for URL parameters tab
 # This tab displays data parsed from URL query string.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netRequest.callstack): A label used for request stacktrace tab
 # This tab displays the request's JavaScript stack trace. Should be identical to
 # debuggerUI.tabs.callstack
 
 # LOCALIZATION NOTE (certmgr.subjectinfo.label):
@@ -457,20 +432,16 @@ netmonitor.toolbar.file=Fayl
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.domain): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "domain" column.
 netmonitor.toolbar.domain=Domen
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.remoteip): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "remoteip" column.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cause): This is the label displayed
-# in the network table toolbar, above the "cause" column.
-netmonitor.toolbar.cause=Səbəb
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.type): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "type" column.
 netmonitor.toolbar.type=Format
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.cookies): This is the label displayed
 # in the network table toolbar, above the "cookies" column.
 netmonitor.toolbar.cookies=Çərəzlər
 
@@ -619,71 +590,30 @@ netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.label=Kəsilməyən Qeydlər
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.clear): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the "Clear" button.
 netmonitor.toolbar.clear=Təmizlə
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.toggleRecording): This is the label displayed
 # in the network toolbar for the toggle recording button.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.perf): This is the label displayed
-# in the network toolbar for the performance analysis button.
-netmonitor.toolbar.perf=Məhsuldarlıq analizini çevir…
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.resetColumns): This is the label
 # displayed in the network table header context menu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.timings): This is the label
 # displayed in the network table header context menu for the timing submenu
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.toolbar.responseHeaders): This is the
 # label displayed in the network table header context menu for the
 # response headers submenu.
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.url): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the URL.
-netmonitor.summary.url=Sorğu URL-u:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.method): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the method.
-netmonitor.summary.method=Sorğu metodu:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.address): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the remote address.
-netmonitor.summary.address=Uzaq ünvan:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.status): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the status code.
-netmonitor.summary.status=Durum kodu:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.version): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the http version.
-netmonitor.summary.version=Buraxılış:
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.editAndResend): This is the label displayed
 # on the button in the headers tab that opens a form to edit and resend the currently
 # displayed request
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.rawHeaders): This is the label displayed
-# on the button in the headers tab that toggle view for raw request/response headers
-# from the currently displayed request
-netmonitor.summary.rawHeaders=Xam başlıqlar
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.rawHeaders.requestHeaders): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the raw request headers textarea
-netmonitor.summary.rawHeaders.requestHeaders=Sorğu başlıqları:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.rawHeaders.responseHeaders): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the raw response headers textarea
-netmonitor.summary.rawHeaders.responseHeaders=Cavab başlıqları:
-
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.summary.size): This is the label displayed
-# in the network details headers tab identifying the headers size.
-netmonitor.summary.size=Başlıq həcmi:
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.name): This is the label displayed
 # in the network details response tab identifying an image's file name.
 netmonitor.response.name=Ad:
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.response.dimensions): This is the label displayed
 # in the network details response tab identifying an image's dimensions.
 netmonitor.response.dimensions=Ölçülər:
 
@@ -875,20 +805,16 @@ netmonitor.context.copyAllAsHar.accesske
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveAllAsHar): This is the label displayed
 # on the context menu that saves all as HAR format
 netmonitor.context.saveAllAsHar=Hamısını HAR olaraq saxla
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.saveAllAsHar.accesskey): This is the access key
 # for the Save All As HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.saveAllAsHar.accesskey=H
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.importHar): This is the label displayed
-# on the context menu that imports HAR files
-netmonitor.context.importHar=İdxal et…
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.context.importHar.accesskey): This is the access key
 # for the Import HAR menu item displayed in the context menu for a network panel
 netmonitor.context.importHar.accesskey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importHarDialogTitle): This is a label
 # used for import file open dialog
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.har.importDialogHARFilter):
@@ -969,20 +895,16 @@ netmonitor.custom.send=Göndər
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.custom.cancel): This is the label displayed
 # on the button which cancels and closes the custom request form
 netmonitor.custom.cancel=Ləğv et
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.backButton): This is the label displayed
 # on the button which exists the performance statistics view
 netmonitor.backButton=Geri
 
-# LOCALIZATION NOTE (netmonitor.headers.learnMore): This is the label displayed
-# next to a header list item, with a link to external documentation
-netmonitor.headers.learnMore=Ətraflı Öyrən
-
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.status.tooltip.simple): This is the tooltip of the
 # column status code, when request is not being cached or is not from a service worker
 # %1$S is the status code, %2$S is the status text.
 netmonitor.status.tooltip.simple = %1$S %2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (netmonitor.status.tooltip.cached): This is the tooltip of
 # the column status code, when the request is cached
 # %1$S is the status code, %2$S is the status text.
--- a/devtools/client/responsive.properties
+++ b/devtools/client/responsive.properties
@@ -16,19 +16,16 @@
 responsive.editDeviceList2=Siyahını redaktə et…
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.exit): Tooltip text of the exit button.
 responsive.exit=Uyğunlaşan Dizayn Rejimini Qapat
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.rotate): Tooltip text of the rotate button.
 responsive.rotate=Görünüş ekranını döndər
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.done): Button text in the device list modal
-responsive.done=Hazır
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.responsiveMode): Placeholder text for the
 # device selector.
 responsive.responsiveMode=Adaptiv
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.enableTouch): Tooltip text for the touch
 # simulation button when it's disabled.
 responsive.enableTouch=Toxunuş simulyasiyasını aktivləşdir
 
@@ -106,19 +103,14 @@ responsive.reloadConditions.userAgent=User agent dəyişdirildiyində yenilə
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.reloadNotification.description2): Text in notification bar
 # shown on first open to clarify that some features need a reload to apply.
 responsive.reloadNotification.description2=Cihaz simulyasiyası dəyişikliklərini dəqiq tərtib etmək üçün yeniləmək tələb edilir. DevTools üzərindəki dəyişiklikləri itirməmək üçün avtomatik yeniləmə söndürülüb. Yeniləmələri Tənzimləmələr menyusundan aktivləşdirə bilərsiz.
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.leftAlignViewport): Label on checkbox used in the settings
 # menu.
 responsive.leftAlignViewport=Sol-sıra görünüşü
 
-# LOCALIZATION NOTE (responsive.settingOnboarding.content): This is the content shown in
-# the setting onboarding tooltip that is displayed below the settings menu button in
-# Responsive Design Mode.
-responsive.settingOnboarding.content=Yeni: Burada sol düzülüşə keçin və ya yeniləmə növlərini redaktə edin.
-
 # LOCALIZATION NOTE (responsive.customUserAgent): This is the placeholder for the user
 # agent input in the responsive design mode toolbar.
 responsive.customUserAgent=Fərdi İstifadəçi Vəkli
 
 responsive.showUserAgentInput=İstifadəçi vəklini göstər
 
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/scratchpad.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,142 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Scratchpad window strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
- - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
- - You want to make that choice consistent across the developer tools.
- - A good criteria is the language in which you'd find the best
- - documentation on web development on the web. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (window.title):
- - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
- - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
- - prototyping, experimentation and convenient scripting.
- -
- - It's quite possible that you won't have a good analogue for the word
- - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
- - approximation to it or choose a word (or words) that means
- - "simple discardable text editor". -->
-<!ENTITY window.title         "Qaralama Dəftəri">
-
-<!ENTITY fileMenu.label        "Fayl">
-<!ENTITY fileMenu.accesskey      "F">
-
-<!ENTITY newWindowCmd.label      "Yeni Pəncərə">
-<!ENTITY newWindowCmd.accesskey    "Y">
-<!ENTITY newWindowCmd.commandkey   "n">
-
-<!ENTITY openFileCmd.label      "Fayl Aç…">
-<!ENTITY openFileCmd.accesskey    "A">
-<!ENTITY openFileCmd.commandkey    "o">
-
-<!ENTITY openRecentMenu.accesskey   "R">
-
-<!ENTITY revertCmd.accesskey     "t">
-
-<!ENTITY saveFileCmd.label      "Dəyişiklikləri saxla">
-<!ENTITY saveFileCmd.accesskey    "D">
-<!ENTITY saveFileCmd.commandkey    "s">
-
-<!ENTITY saveFileAsCmd.label     "Fərqli Saxla…">
-<!ENTITY saveFileAsCmd.accesskey   "a">
-
-<!ENTITY closeCmd.label        "Qapat">
-<!ENTITY closeCmd.key         "W">
-<!ENTITY closeCmd.accesskey      "t">
-
-<!ENTITY viewMenu.label        "Görünüş">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey      "G">
-
-<!ENTITY lineNumbers.accesskey     "L">
-
-<!ENTITY wordWrap.accesskey      "W">
-
-<!ENTITY highlightTrailingSpace.accesskey "H">
-
-<!ENTITY largerFont.accesskey     "a">
-<!ENTITY largerFont.commandkey    "+">
-<!ENTITY largerFont.commandkey2    "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
-
-<!ENTITY smallerFont.label      "Şrifti kiçilt">
-<!ENTITY smallerFont.accesskey    "M">
-<!ENTITY smallerFont.commandkey    "-">
-
-<!ENTITY normalSize.label       "Normal ölçü">
-<!ENTITY normalSize.accesskey     "N">
-<!ENTITY normalSize.commandkey    "0">
-
-<!ENTITY editMenu.label        "Düzəlt">
-<!ENTITY editMenu.accesskey      "D">
-
-<!ENTITY run.accesskey        "R">
-<!ENTITY run.key           "r">
-
-<!ENTITY inspect.label        "Təftiş">
-<!ENTITY inspect.accesskey      "T">
-<!ENTITY inspect.key         "i">
-
-<!ENTITY display.accesskey      "D">
-<!ENTITY display.key         "l">
-
-<!ENTITY pprint.key          "p">
-<!ENTITY pprint.accesskey       "P">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (environmentMenu.label, accesskey): This menu item was
- - renamed from "Context" to avoid confusion with the right-click context
- - menu in the text area. It refers to the JavaScript Environment (or context)
- - the user is evaluating against. I.e., Content (current tab) or Chrome
- - (browser).
- -->
-<!ENTITY environmentMenu.label    "Mühit">
-<!ENTITY environmentMenu.accesskey  "N">
-
-
-<!ENTITY contentContext.label     "Məzmun">
-<!ENTITY contentContext.accesskey   "M">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (browserContext.label, accesskey): This menu item is used
- - to select an execution environment for the browser window itself as opposed
- - to content. This is a feature for browser and addon developers and only
- - enabled via the devtools.chrome.enabled preference. Formerly, this label
- - was called "Chrome".
- -->
-<!ENTITY browserContext.label     "Səyyah">
-<!ENTITY browserContext.accesskey   "S">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
- - for the help button in the menubar but Gnome does not.
- -->
-<!ENTITY helpMenu.label        "Kömək">
-<!ENTITY helpMenu.accesskey      "K">
-<!ENTITY helpMenuWin.label      "Kömək">
-<!ENTITY helpMenuWin.accesskey    "K">
-
-<!ENTITY documentationLink.accesskey "D">
-
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (resetContext2.label): This command allows the developer
- - to reset/clear the global object of the environment where the code executes.
- -->
-<!ENTITY resetContext2.label     "Dəyişkənləri sıfırla">
-<!ENTITY resetContext2.accesskey   "T">
-
-<!ENTITY reloadAndRun.accesskey    "E">
-<!ENTITY reloadAndRun.key       "r">
-
-<!ENTITY executeMenu.accesskey    "X">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (errorConsoleCmd.commandkey): This command key launches
- - the browser Error Console, the key should be identical to the property of
- - the same name in browser.dtd.
- -->
-<!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (evalFunction.label): This command allows the developer
- - to evaluate the top-level function that the cursor is currently at.
- -->
-<!ENTITY evalFunction.accesskey "v">
-<!ENTITY evalFunction.key "e">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/scratchpad.properties
+++ /dev/null
@@ -1,91 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the JavaScript scratchpad
-# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Scratchpad'.
-#
-# The correct localization of this file might be to keep it in
-# English, or another language commonly spoken among web developers.
-# You want to make that choice consistent across the developer tools.
-# A good criteria is the language in which you'd find the best
-# documentation on web development on the web.
-
-# LOCALIZATION NOTE (export.fileOverwriteConfirmation): This is displayed when
-# the user attempts to save to an already existing file.
-export.fileOverwriteConfirmation=Fayl mövcuddur. Üzərinə yazılsın?
-
-# LOCALIZATION NOTE (browserWindow.unavailable): This error message is shown
-# when Scratchpad does not find any recently active main browser window.
-
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpadContext.invalid): This error message is shown
-# when user tries to run an operation in Scratchpad in an unsupported context.
-
-# LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
-# open a file from Scratchpad.
-openFile.title=Fayl Aç
-
-# LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
-# open fails.
-
-# LOCALIZATION NOTE (importFromFile.convert.failed): This is the message
-# displayed when file conversion from some charset to Unicode fails.
-# %1 is the name of the charset from which the conversion failed.
-
-# LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
-# menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
-clearRecentMenuItems.label=Elementləri təmizlə
-
-# LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
-# a file in Scratchpad.
-saveFileAs=Faylı fərqli saxla
-
-# LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
-# save fails.
-
-# LOCALIZATION NOTE (confirmClose): This is message in the prompt dialog when
-# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
-
-# LOCALIZATION NOTE (confirmClose.title): This is title of the prompt dialog when
-# you try to close a scratchpad with unsaved changes.
-
-# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert): This is message in the prompt dialog when
-# you try to revert unsaved content of scratchpad.
-
-# LOCALIZATION NOTE (confirmRevert.title): This is title of the prompt dialog when
-# you try to revert unsaved content of scratchpad.
-
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro1): This is a multi-line comment explaining
-# how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
-# comment inside /* and */.
-
-# LOCALIZATION NOTE (browserContext.notification): This is the message displayed
-# over the top of the editor when the user has switched to browser context.
-
-# LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
-# documentation for Scratchpad on MDN.
-
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.statusBarLineCol): Line, Column
-# information displayed in statusbar when selection is made in
-# Scratchpad.
-scratchpad.statusBarLineCol = Sətir %1$S, Sütun %2$S
-
-# LOCALIZATION NOTE (fileNoLongerExists.notification): This is the message displayed
-# over the top of the the editor when a file does not exist.
-
-# LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
-# appears in the filter text box for the properties view container.
-propertiesFilterPlaceholder=Xassələri filtrlə
-
-# LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Scratchpad
-# fails to connect to the server due to a timeout.
-
-# LOCALIZATION NOTE (selfxss.msg): the text that is displayed when
-# a new user of the developer tools pastes code into the console
-# %1 is the text of selfxss.okstring
-
-# LOCALIZATION NOTE (selfxss.okstring): the string to be typed
-# in by a new user of the developer tools when they receive the sefxss.msg prompt.
-# Please avoid using non-keyboard characters here
-selfxss.okstring=yapışdırmağa icazə ver
-
--- a/devtools/client/sourceeditor.properties
+++ b/devtools/client/sourceeditor.properties
@@ -12,52 +12,26 @@
 # being edited, inside the Firefox developer tools (like Style Editor).
 
 # LOCALIZATION NOTE The correct localization of this file might be to keep it
 # in English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
 # on web development on the web.
 
-# LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptTitle): This is the dialog title used
-# when the user wants to search for a string in the code. You can
-# access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
-findCmd.promptTitle=Tap…
-
 # LOCALIZATION NOTE (findCmd.promptMessage): This is the message shown when
 # the user wants to search for a string in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-F on Windows/Linux or Cmd-F on Mac.
 findCmd.promptMessage=Axtar:
 
 # LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptTitle): This is the dialog title used
 # when the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
 gotoLineCmd.promptTitle=Sətrə keç…
 
-# LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
-# the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
-# access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
-gotoLineCmd.promptMessage=Gediləcək sətir nömrəsi:
-
-# LOCALIZATION NOTE (annotation.breakpoint.title): This is the text shown in
-# front of any breakpoint annotation when it is displayed as a tooltip in one of
-# the editor gutters. This feature is used in the JavaScript Debugger.
-annotation.breakpoint.title=Dayandırma nöqtəsi: %S
-
-# LOCALIZATION NOTE (annotation.currentLine): This is the text shown in
-# a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
-# current line.
-annotation.currentLine=Hazırkı sətir
-
-# LOCALIZATION NOTE (annotation.debugLocation.title): This is the text shown in
-# a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
-# current debugger location. The debugger can pause the JavaScript execution at
-# user-defined lines.
-annotation.debugLocation.title=Mövcud addım: %S
-
 # LOCALIZATION NOTE (autocompletion.docsLink): This is the text shown on
 # the link inside of the documentation popup. If you type 'document' in Scratchpad
 # then press Shift+Space you can see the popup.
 autocompletion.docsLink=sənədlər
 
 # LOCALIZATION NOTE (autocompletion.notFound): This is the text shown in
 # the documentation popup if Tern fails to find a type for the object.
 autocompletion.notFound=tapılmadı
--- a/devtools/client/startup.properties
+++ b/devtools/client/startup.properties
@@ -167,30 +167,16 @@ storage.menuLabel=Anbar İnspektoru
 # tool in developer tools toolbox.
 storage.panelLabel=Anbar Paneli
 
 # LOCALIZATION NOTE (storage.tooltip3):
 # This string is displayed in the tooltip of the tab when the storage editor is
 # displayed inside the developer tools window.
 # A keyboard shortcut for Storage Inspector will be shown inside the brackets.
 
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): this string is displayed in the title of
-# the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools window and
-# in the Developer Tools Menu.
-scratchpad.label=Qaralama Dəftəri
-
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.panelLabel): this is used as the
-# label for the toolbox panel.
-scratchpad.panelLabel=Qaralama Dəftəri Paneli
-
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.tooltip): This string is displayed in the
-# tooltip of the tab when the Scratchpad is displayed inside the developer tools
-# window.
-scratchpad.tooltip=Qaralama Dəftəri
-
 # LOCALIZATION NOTE (memory.label): This string is displayed in the title of the
 # tab when the memory tool is displayed inside the developer tools window and in
 # the Developer Tools Menu.
 memory.label=Yaddaş
 
 # LOCALIZATION NOTE (memory.panelLabel): This is used as the label for the
 # toolbox panel.
 memory.panelLabel=Yaddaş Paneli
@@ -250,29 +236,20 @@ application.tooltip=Tətbiqetmə Paneli
 # the Responsive mode.
 # Keyboard shortcut will be shown inside brackets.
 toolbox.buttons.responsive = Uyğunlaşan Dizayn Rejimi (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.paintflashing):
 # This is the tooltip of the paintflashing button in the toolbox toolbar
 # that toggles paintflashing.
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.scratchpad):
-# This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that opens
-# the scratchpad window
-toolbox.buttons.scratchpad = Qaralama Dəftəri
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.screenshot):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that allows you to
 # take a screenshot of the entire page
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.rulers):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # rulers in the page
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.buttons.measure):
 # This is the tooltip of the button in the toolbox toolbar that toggles the
 # measuring tools
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.tab.newBadge):
-# This is the text of a promotion badge showed in the toobox tab bar, next to a tab panel
-# name. Used to promote new/recent panels such as the accessibility panel.
-toolbox.tab.newBadge=Yeni
--- a/devtools/client/storage.properties
+++ b/devtools/client/storage.properties
@@ -25,25 +25,18 @@ storage.filter.key=CmdOrCtrl+F
 # These strings are the labels for Storage type groups present in the Storage
 # Tree, like cookies, local storage etc.
 tree.labels.cookies=Çərəzlər
 
 # LOCALIZATION NOTE (table.headers.*.*):
 # These strings are the header names of the columns in the Storage Table for
 # each type of storage available through the Storage Tree to the side.
 table.headers.cookies.name=Ad
-table.headers.cookies.path=Qısayol
-table.headers.cookies.host=Domen
-table.headers.cookies.expires=Qurtarma tarixi
 table.headers.cookies.value=Dəyər
 
-table.headers.localStorage.value=Dəyər
-
-table.headers.sessionStorage.value=Dəyər
-
 table.headers.Cache.status=Durum
 
 table.headers.indexedDB.db=Verilənlər Bazası Adı
 table.headers.indexedDB.storage=Anbar
 table.headers.indexedDB.value=Dəyər
 table.headers.indexedDB.version=Buraxılış
 
 # LOCALIZATION NOTE (label.expires.session):
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/styleeditor.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Style Editor window strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : The correct localization of this file might be to keep
-   it in English, or another language commonly spoken among web developers.
-   You want to make that choice consistent across the developer tools.
-   A good criteria is the language in which you'd find the best documentation
-   on web development on the web. -->
-
-<!ENTITY newButton.label      "Yeni">
-<!ENTITY newButton.tooltip     "Sənədə yeni stil örtüyü yarat və birləşdir">
-<!ENTITY newButton.accesskey    "N">
-
-<!ENTITY importButton.label     "İdxal et…">
-
-<!ENTITY importButton.tooltip    "Sənədə mövcud stil örtüyünü idxal et və birləşdir">
-<!ENTITY importButton.accesskey   "a">
-
-<!ENTITY visibilityToggle.tooltip  "Stil örtüyü görünməsini çevir">
-
-<!ENTITY saveButton.label      "Saxla">
-<!ENTITY saveButton.tooltip     "Bu stil səhifəsini bir fayla saxla">
-<!ENTITY saveButton.accesskey    "S">
-
-<!ENTITY optionsButton.tooltip   "Stil Redaktoru seçimləri">
-
-<!-- LOCALICATION NOTE (mediaRules.label): This is shown above the list of @media rules
-   in each stylesheet editor sidebar. -->
-<!ENTITY mediaRules.label      "@media qaydaları">
-
-<!ENTITY editorTextbox.placeholder "CSS-i bura yazın.">
-
-<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet.label): This is shown when a page has no
-   stylesheet. -->
-<!ENTITY noStyleSheet.label     "Bu səhifənin stil səhifəsi yoxdur.">
-
-<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-start.label): This is the start of a
-   tip sentence shown when there is no stylesheet. It suggests to create a new
-   stylesheet and provides an action link to do so. -->
-<!ENTITY noStyleSheet-tip-start.label "Belkə də ">
-<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-action.label): This is text for the
-   link that triggers creation of a new stylesheet. -->
-<!ENTITY noStyleSheet-tip-action.label "yeni bir stil səhifəsi əlavə etmək">
-<!-- LOCALICATION NOTE (noStyleSheet-tip-end.label): End of the tip sentence -->
-<!ENTITY noStyleSheet-tip-end.label  " istərdiniz?">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (openLinkNewTab.label): This is the text for the
-   context menu item that opens a stylesheet in a new tab -->
-<!ENTITY openLinkNewTab.label   "Keçidi Yeni Vərəqdə Aç">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (copyUrl.label): This is the text for the
-   context menu item that copies a stylesheet's URL -->
-<!ENTITY copyUrl.label      "URL-u köçür">
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/toolbox.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,159 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Toolbox strings -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate key -->
-
-<!ENTITY toggleToolboxF12.keycode     "VK_F12">
-<!ENTITY toggleToolboxF12.keytext     "F12">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (browserToolboxStatusMessage): This is the label
- - shown next to status details when the Browser Toolbox fails to connect or
- - appears to be taking a while to do so. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.advancedSettings): This is the label for
- - the heading of the advanced settings group in the options panel. -->
-<!ENTITY options.context.advancedSettings "Təkmilləşmiş tənzimləmələr">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.inspector): This is the label for
- - the heading of the Inspector group in the options panel. -->
-<!ENTITY options.context.inspector "İnspektor">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.showUserAgentStyles.label): This is the label
- - for the checkbox option to show user agent styles in the Inspector
- - panel. -->
-<!ENTITY options.showUserAgentStyles.label "Səyyah Stillərini Göstər">
-<!ENTITY options.showUserAgentStyles.tooltip "Bunu aktiv etsəniz səyyah tərəfindən yüklənən ön-qurulu stillər göstəriləcək.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.collapseAttrs.label): This is the label
- - for the checkbox option to enable collapse attributes in the Inspector
- - panel. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.label): This is the label for a
- - dropdown list that controls the default color unit used in the inspector.
- - This label is visible in the options panel. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.accesskey): This is the access
- - key for a dropdown list that controls the default color unit used in the
- - inspector. This is visible in the options panel. -->
-<!ENTITY options.defaultColorUnit.accesskey "U">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.authored): This is used in the
- - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.hex): This is used in the
- - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
-<!ENTITY options.defaultColorUnit.hex "Hex">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.hsl): This is used in the
- - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
-<!ENTITY options.defaultColorUnit.hsl "HSL(A)">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.rgb): This is used in the
- - 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel. -->
-<!ENTITY options.defaultColorUnit.rgb "RGB(A)">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.defaultColorUnit.name): This is used in
- - the 'Default color unit' dropdown list and is visible in the options panel.
- - -->
-<!ENTITY options.defaultColorUnit.name "Rəng Adları">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.context.triggersPageRefresh): This is the
- - triggers page refresh footnote under the advanced settings group in the
- - options panel and is used for settings that trigger page reload. -->
-<!ENTITY options.context.triggersPageRefresh "* Ancaq bu sessiyada, səhifəni yenidən yükləyir">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableChrome.label5): This is the label for the
- - checkbox that toggles chrome debugging, i.e. devtools.chrome.enabled
- - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
-<!ENTITY options.enableChrome.label5  "Səyyah chrome-u və əlavə sazlama alət qutularını aktivləşdir">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableRemote.label3): This is the label for the
- - checkbox that toggles remote debugging, i.e. devtools.debugger.remote-enabled
- - boolean preference in about:config, in the options panel. -->
-<!ENTITY options.enableRemote.label3  "Uzaq sazlamanı aktivləşdir">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableJavaScript.label,
- - options.disableJavaScript.tooltip): This is the options panel label and
- - tooltip for the checkbox that toggles JavaScript on or off. -->
-<!ENTITY options.disableJavaScript.label   "JavaScript-i söndür *">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.disableHTTPCache.label,
- - options.disableHTTPCache.tooltip): This is the options panel label and
- - tooltip for the checkbox that toggles the HTTP cache on or off. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.enableServiceWorkersHTTP.label,
- - options.enableServiceWorkersHTTP.tooltip): This is the options panel label and
- - tooltip for the checkbox that toggles the service workers testing features on or off. This option enables service workers over HTTP. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDefaultTools.label2): This is the label for
- - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
- - tools. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectAdditionalTools.label): This is the label for
- - the heading of group of checkboxes corresponding to the developer tools
- - added by add-ons. This heading is hidden when there is no developer tool
- - installed by add-ons. -->
-<!ENTITY options.selectAdditionalTools.label "Əlavələr tərəfindən quraşdırılmış Tərtibatçı Alətləri">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectEnabledToolboxButtons.label): This is the label for
- - the heading of group of checkboxes corresponding to the default developer
- - tool buttons. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupported.label): This is the label for
- - the explanation of the * marker on a tool which is currently not supported
- - for the target of the toolbox. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.selectDevToolsTheme.label2): This is the label for
- - the heading of the radiobox corresponding to the theme of the developer
- - tools. -->
-<!ENTITY options.selectDevToolsTheme.label2  "Mövzular">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.usedeveditiontheme.*) Options under the
- - toolbox for enabling and disabling the Developer Edition browser theme. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.webconsole.label): This is the label for the
- - heading of the group of Web Console preferences in the options panel. -->
-<!ENTITY options.webconsole.label      "Web əmr sətri">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.timestampMessages.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles timestamps in the Web Console -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.debugger.label): This is the label for the
- - heading of the group of Debugger preferences in the options panel. -->
-<!ENTITY options.debugger.label      "Sazlayıcı">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceMaps.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles source maps in all tools -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.styleeditor.label): This is the label for the
- - heading of the group of Style Editor preferences in the options
- - panel. -->
-<!ENTITY options.styleeditor.label      "Stil Redaktoru">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.stylesheetAutocompletion.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles autocompletion of css in the Style Editor -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.screenshot.label): This is the label for the
-  - heading of the group of Screenshot preferences in the options
-  - panel. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.screenshot.clipboard.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles screenshot to clipboard feature. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.screenshot.audio.label): This is the
-  - label for the checkbox that toggles the camera shutter audio for screenshot tool -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.showPlatformData.label): This is the
- - label for the checkbox that toggles the display of the platform data in the,
- - Profiler i.e. devtools.profiler.ui.show-platform-data a boolean preference
- - in about:config, in the options panel. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (options.sourceeditor.*): Options under the editor
- - section. -->
-
-<!ENTITY options.sourceeditor.label           "Redaktor Nizamlamaları">
-<!ENTITY options.sourceeditor.tabsize.accesskey     "T">
-<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.accesskey   "K">
-<!ENTITY options.sourceeditor.keybinding.default.label "Standart">
--- a/devtools/client/toolbox.properties
+++ b/devtools/client/toolbox.properties
@@ -20,26 +20,16 @@ toolbox.defaultTitle=Tərtibatçı Alətləri
 toolbox.label=Tərtibatçı Alətləri
 
 # LOCALIZATION NOTE (options.toolNotSupportedMarker): This is the template
 # used to add a * marker to the label for the Options Panel tool checkbox for the
 # tool which is not supported for the current toolbox target.
 # The name of the tool: %1$S.
 options.toolNotSupportedMarker=%1$S *
 
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.keycode)
-# Used for opening scratchpad from the detached toolbox window
-# Needs to match scratchpad.keycode from browser.dtd
-scratchpad.keycode=VK_F4
-
-# LOCALIZATION NOTE (sidebar.showAllTabs.tooltip)
-# This is the tooltip shown when hover over the '…' button in the tabbed side
-# bar, when there's no enough space to show all tabs at once
-sidebar.showAllTabs.tooltip=Bütün vərəqlər
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.noContentProcessForTab.message)
 # Used as a message in the alert displayed when trying to open a browser
 # content toolbox and there is no content process running for the current tab
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.viewCssSourceInStyleEditor.label)
 # Used as a message in either tooltips or contextual menu items to open the
 # corresponding URL as a css file in the Style-Editor tool.
 # DEV NOTE: Mostly used wherever toolbox.viewSourceInStyleEditor is used.
@@ -133,20 +123,16 @@ toolbox.meatballMenu.documentation.label=Sənədlər…
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.meatballMenu.community.label): This is the label
 # for the Community menu item.
 toolbox.meatballMenu.community.label=İcma…
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.closebutton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button the developer tools toolbox.
 toolbox.closebutton.tooltip=Tərtibatçı Alətlərini Qapat
 
-# LOCALIZATION NOTE (toolbox.allToolsButton.tooltip): This is the tooltip for the
-# "all tools" button displayed when some tools are hidden by overflow of the toolbar.
-toolbox.allToolsButton.tooltip=Digər aləti seç
-
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.sourceMapFailure): This is shown in the web console
 # when there is a failure to fetch or parse a source map.
 # The text of the error: %1$S
 # The URL that caused DevTools to try to fetch a source map: %2$S
 # The URL of the source map itself: %3$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (toolbox.sourceMapSourceFailure): This is shown in
 # the web console when there is a failure to fetch or parse an
--- a/devtools/client/webconsole.properties
+++ b/devtools/client/webconsole.properties
@@ -46,16 +46,26 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 # LOCALIZATION NOTE
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+# LOCALIZATION NOTE
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
 browserConsole.title=Səyyah Konsolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleXhrIndicator): the indicator displayed before
@@ -97,20 +107,16 @@ consoleCleared=Konsol təmizləndi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): message displayed when the Remote Web
 # Console fails to connect to the server due to a timeout.
 
 # LOCALIZATION NOTE (propertiesFilterPlaceholder): this is the text that
 # appears in the filter text box for the properties view container.
 propertiesFilterPlaceholder=Xassələri filtrlə
 
-# LOCALIZATION NOTE (emptyPropertiesList): the text that is displayed in the
-# properties pane when there are no properties to display.
-emptyPropertiesList=Göstəriləcək xassə yoxdur
-
 # LOCALIZATION NOTE (messageRepeats.tooltip2): the tooltip text that is displayed
 # when you hover the red bubble that shows how many times a message is repeated
 # in the web console output.
 # This is a semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of message repeats
 # example: 3 repeats
 messageRepeats.tooltip2=#1 təkrar;#1 təkrar
@@ -198,21 +204,16 @@ webconsole.menu.copyObject.label=Obyekti köçür
 webconsole.menu.copyObject.accesskey=o
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.selectAll.label)
 # Label used for a context-menu item that will select all the content of the webconsole
 # output.
 webconsole.menu.selectAll.label=Hamısını seç
 webconsole.menu.selectAll.accesskey=A
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.menu.openInSidebar.label)
-# Label used for a context-menu item displayed for object/variable logs. Clicking on it
-# opens the webconsole sidebar for the logged variable.
-webconsole.menu.openInSidebar.label=Kənar paneldə aç
-
 webconsole.menu.openInSidebar.accesskey=V
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.clearButton.tooltip)
 # Label used for the tooltip on the clear logs button in the console top toolbar bar.
 # Clicking on it will clear the content of the console.
 webconsole.clearButton.tooltip=Web Konsolu çıxışını təmizlə
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.toggleFilterButton.tooltip)
@@ -264,33 +265,16 @@ webconsole.cssFilterButton.label=CSS
 webconsole.xhrFilterButton.label=XHR
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.requestsFilterButton.label)
 # Label used as the text of the "Requests" button in the additional filter toolbar.
 # It shows or hides messages displayed when the page makes a network call, for example
 # when an image or a scripts is requested.
 webconsole.requestsFilterButton.label=Sorğular
 
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.filteredMessages.label)
-# Text of the "filtered messages" bar, shown when console messages are hidden
-# because the user has set non-default filters in the filter bar.
-# This is a semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# example: 345 items hidden by filters.
-webconsole.filteredMessages.label=#1 element filtrlər tərəfindən gizlədilib;#1 element filtrlər tərəfindən gizlədilib
-
-# Label used as the text of the "Reset filters" button in the "filtered messages" bar.
-# It resets the default filters of the console to their original values.
-webconsole.resetFiltersButton.label=Filtrləri sıfırla
-
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.label)
-webconsole.enablePersistentLogs.label=Kəsilməyən Qeydlər
-# LOCALIZATION NOTE (webconsole.enablePersistentLogs.tooltip)
-webconsole.enablePersistentLogs.tooltip=Əgər bunu aktivləşdirsəz, yeni səhifəyə keçdiyinizdə çıxışlar (nəticələr) təmizlənməyəcək
-
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.navigated): this string is used in the console when the
 # current inspected page is navigated to a new location.
 # Parameters: %S is the new URL.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSplitConsoleButton.tooltip): This is the tooltip for
 # the close button of the split console.
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.closeSidebarButton.tooltip): This is the tooltip for
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/webide.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,131 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY windowTitle "Firefox WebIDE">
-
-<!ENTITY projectMenu_label "Layihə">
-<!ENTITY projectMenu_accesskey "P">
-<!ENTITY projectMenu_newApp_label "Yeni Tətbiq…">
-<!ENTITY projectMenu_newApp_accesskey "N">
-<!ENTITY projectMenu_importPackagedApp_label "Paketlənmiş tətbiqi aç…">
-<!ENTITY projectMenu_importPackagedApp_accesskey "P">
-<!ENTITY projectMenu_importHostedApp_accesskey "H">
-<!ENTITY projectMenu_selectApp_label "Tətbiq aç…">
-<!ENTITY projectMenu_selectApp_accesskey "O">
-<!ENTITY projectMenu_play_label "Qur və Başlat">
-<!ENTITY projectMenu_play_accesskey "I">
-<!ENTITY projectMenu_stop_label "Tətbiqi dayandır">
-<!ENTITY projectMenu_stop_accesskey "S">
-<!ENTITY projectMenu_debug_label "Tətbiqi Sazla">
-<!ENTITY projectMenu_debug_accesskey "D">
-<!ENTITY projectMenu_remove_label "Proyekti Sil">
-<!ENTITY projectMenu_remove_accesskey "R">
-<!ENTITY projectMenu_showPrefs_label "Nizamlamalar">
-<!ENTITY projectMenu_showPrefs_accesskey "e">
-<!ENTITY projectMenu_manageComponents_label "Əlavə komponentləri idarə et">
-<!ENTITY projectMenu_manageComponents_accesskey "M">
-<!ENTITY projectMenu_refreshTabs_label "Vərəqləri Yenilə">
-
-<!ENTITY runtimeMenu_accesskey "R">
-<!ENTITY runtimeMenu_disconnect_label "Bağlantını kəs">
-<!ENTITY runtimeMenu_disconnect_accesskey "D">
-<!ENTITY runtimeMenu_takeScreenshot_label "Ekran görüntüsü">
-<!ENTITY runtimeMenu_takeScreenshot_accesskey "S">
-<!ENTITY runtimeMenu_showDetails_accesskey "E">
-<!ENTITY runtimeMenu_showDevicePrefs_label "Cihaz Nizamlamaları">
-<!ENTITY runtimeMenu_showDevicePrefs_accesskey "D">
-<!ENTITY runtimeMenu_showSettings_accesskey "s">
-
-<!ENTITY viewMenu_label "Görünüş">
-<!ENTITY viewMenu_accesskey "V">
-<!ENTITY viewMenu_zoomin_label "Yaxınlaş">
-<!ENTITY viewMenu_zoomin_accesskey "I">
-<!ENTITY viewMenu_zoomout_label "Uzaqlaş">
-<!ENTITY viewMenu_zoomout_accesskey "O">
-<!ENTITY viewMenu_resetzoom_accesskey "R">
-
-
-<!-- We try to repicate Firefox' bindings: -->
-<!-- quit app -->
-<!ENTITY key_quit "W">
-<!-- open menu -->
-<!ENTITY key_showProjectPanel "O">
-<!-- reload app -->
-<!ENTITY key_play "R">
-<!-- show toolbox -->
-<!ENTITY key_toggleToolbox "VK_F12">
-<!-- zoom -->
-<!ENTITY key_zoomin "+">
-<!ENTITY key_zoomin2 "=">
-<!ENTITY key_zoomout "-">
-<!ENTITY key_resetzoom "0">
-
-<!ENTITY projectPanel_myProjects "Layihələrim">
-<!ENTITY projectPanel_tabs "Vərəqlər">
-<!ENTITY runtimePanel_usb "USB Cihazlar">
-<!ENTITY runtimePanel_wifi "Wi-Fi Cihazlar">
-<!ENTITY runtimePanel_other "Digər">
-<!ENTITY runtimePanel_nousbdevice "Cihazlarınızı görə bilmirsiz?">
-<!ENTITY runtimePanel_refreshDevices_label "Cihazları yenilə">
-
-<!-- Lense -->
-<!ENTITY details_valid_header "doğru">
-<!ENTITY details_warning_header "xəbərdarlıqlar">
-<!ENTITY details_error_header "xətalar">
-<!ENTITY details_description "Açıqlama">
-<!ENTITY details_location "Ünvan">
-<!ENTITY details_manifestURL "Tətbiq ID">
-<!ENTITY details_removeProject_button "Proyekti Sil">
-
-<!-- New App -->
-<!ENTITY newAppWindowTitle "Yeni Tətbiq">
-<!ENTITY newAppHeader "Şablon seçin">
-<!ENTITY newAppLoadingTemplate "Şablonlar yüklənir…">
-<!ENTITY newAppProjectName "Layihə adı:">
-
-
-<!-- Decks -->
-
-<!ENTITY deck_close "Qapat">
-
-<!-- Addons -->
-<!ENTITY addons_title "Əlavə komponentlər">
-<!ENTITY addons_aboutaddons "Əlavə İdarəçisini Aç">
-
-<!-- Prefs -->
-<!ENTITY prefs_title "Nizamlamalar">
-<!ENTITY prefs_editor_title "Redaktor">
-<!ENTITY prefs_general_title "Ümumi">
-<!ENTITY prefs_manage_components "Əlavə komponentləri idarə et">
-
-<!-- Runtime Details -->
-
-<!-- Device Preferences and Settings -->
-<!ENTITY device_typeboolean "Boolean">
-<!ENTITY device_typeobject "Nesne">
-
-<!-- Device Preferences -->
-<!ENTITY devicepreference_addnew "Yeni nizamlama əlavə et">
-
-<!-- Device Settings -->
-<!ENTITY devicesetting_title "Cihaz Tənzimləmələri">
-<!ENTITY devicesetting_search "Axtarış tənzimləmələri">
-<!ENTITY devicesetting_addnew "Yeni tənzimləmə əlavə et">
-
-<!-- WiFi Authentication -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_header): The header displayed on the dialog
-   that instructs the user to transfer an authentication token to the
-   server. -->
-<!ENTITY wifi_auth_header "Müştəri identifikasiyası">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_scan_request): Instructions requesting the
-   user to transfer authentication info by scanning a QR code. -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_no_scanner): Link text to assist users with
-   devices that can't scan a QR code. -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_yes_scanner): Link text to assist users with
-   devices that can scan a QR code. -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (wifi_auth_token_request): Instructions requesting the
-   user to transfer authentication info by transferring a token. -->
-
-<!-- Logs panel -->
-
deleted file mode 100644
--- a/devtools/client/webide.properties
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-title_noApp=Firefox WebIDE
-title_app=Firefox WebIDE: %S
-
-
-mainProcess_label=Əsas əməliyyat
-
-
-
-selectCustomBinary_title=Fərdi B2G ikili faylını seç
-selectCustomProfile_title=Fərdi Gaia profilini seç
-
-notification_showTroubleShooting_label=Problem həlli
-notification_showTroubleShooting_accesskey=T
-
-# LOCALIZATION NOTE (project_tab_loading): This is shown as a temporary tab
-# title for browser tab projects when the tab is still loading.
-project_tab_loading=Yüklənir…
-
-# These messages appear in a notification box when an error occur.
-
-
-# Variable: name of the operation (in english)
-
-# Variable: app name
-
-
-# Variable: runtime app build ID (looks like this %Y%M%D format) and firefox build ID (same format)
-
-# Variable: runtime app version (looks like this 52.a3) and firefox version (same format)
-
-addons_stable=stabil
-addons_unstable=qeyri-stabil
-
-addons_install_button=quraşdır
-addons_uninstall_button=sil
-addons_adb_warning=Bu əlavə olmadan USB cihazlar aşkarlanmayacaq
-addons_status_unknown=?
-addons_status_installed=Quraşdırıldı
-addons_status_uninstalled=Quraşdırılmayıb
-addons_status_preparing=hazırlanır
-addons_status_downloading=endirilir
-addons_status_installing=quraşdırılır
-
-runtimedetails_checkno=xeyr
-runtimedetails_checkyes=bəli
-
-# Validation status
-status_tooltip=Yoxlama durumu: %1$S
-
-# Device preferences and settings
-
deleted file mode 100644
--- a/devtools/shared/browsing-context.properties
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# LOCALIZATION NOTE (cssSheetsReparsedWarning): The warning
-# to show after the CSS message filter has been toggled on.
-cssSheetsReparsedWarning=CSSOM dəyişiklikləri olmayan stil sənədləri xətalar üçün təkrardan təhlil edildi. CSSOM-dən olan stil dəyişikliklərindən və stil atributlarından olan xətaları görmək üçün səhifəni yeniləyin.
--- a/devtools/shared/styleinspector.properties
+++ b/devtools/shared/styleinspector.properties
@@ -6,20 +6,16 @@
 #
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 
-# LOCALIZATION NOTE (panelTitle): This is the panel title
-panelTitle=Stil Nəzarətçisi
-
-
 # LOCALIZATION NOTE (rule.status): For each style property the panel shows
 # the rules which hold that specific property. For every rule, the rule status
 # is also displayed: a rule can be the best match, a match, a parent match, or a
 # rule did not match the element the user has highlighted.
 rule.status.BEST=Ən uyğunu
 rule.status.MATCHED=Uyğunlaşdı
 rule.status.PARENT_MATCH=Üstün uyğunlaşma
 
--- a/devtools/startup/key-shortcuts.properties
+++ b/devtools/startup/key-shortcuts.properties
@@ -5,36 +5,28 @@
 # LOCALIZATION NOTE (toggleToolbox.commandkey):
 # Key pressed to open a toolbox with the default panel selected
 toggleToolbox.commandkey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (toggleToolboxF12.commandkey):
 # Alternative key pressed to open a toolbox with the default panel selected
 toggleToolboxF12.commandkey=VK_F12
 
-# LOCALIZATION NOTE (webide.commandkey):
-# Key pressed to open the Web IDE window
-webide.commandkey=VK_F8
-
 # LOCALIZATION NOTE (browserToolbox.commandkey):
 # Key pressed to open the Browser Toolbox, used for debugging Firefox itself
 browserToolbox.commandkey=I
 
 # LOCALIZATION NOTE (browserConsole.commandkey):
 # Key pressed to open the Browser Console, used for debugging Firefox itself
 browserConsole.commandkey=J
 
 # LOCALIZATION NOTE (responsiveDesignMode.commandkey):
 # Key pressed to toggle on the Responsive Design Mode
 responsiveDesignMode.commandkey=M
 
-# LOCALIZATION NOTE (scratchpad.commandkey):
-# Key pressed to open the Scratchpad in its own window
-scratchpad.commandkey=VK_F4
-
 # LOCALIZATION NOTE (inspector.commandkey):
 # Key pressed to open a toolbox with the inspector panel selected
 inspector.commandkey=C
 
 # LOCALIZATION NOTE (webconsole.commandkey):
 # Key pressed to open a toolbox with the web console panel selected
 webconsole.commandkey=K
 
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -18,22 +18,16 @@ netReset=Bu sənəddə məlumat yoxdur.
 notCached=Bu sənəd artıq mövcud deyil.
 netOffline=Bu sənəd oflayn olaraq göstərilə bilməz. Onlayn olmaq üçün Fayl menyusundakı Oflayn rejimə keç əmrindən işarəni götürün.
 isprinting=Çap zamanı və ya çapa önbaxış edərkən sənəddə dəyişiklik edilə bilməz.
 deniedPortAccess=Təhlükəsizlik səbəblərinə görə verilən port nömrəsinə giriş bağlıdır.
 proxyResolveFailure=Nizamladığınız proxy-server tapıla bilmir. Lütfən proxy-server nizamlarınızı yoxlayın.
 proxyConnectFailure=Nizamladığınız proxy-serverə daxil olma zamanı bağlantı rədd edildi. Proxy-server nizamlarınızı yoxlayıb təkrar cəhd edin.
 contentEncodingError=Baxmaq istədiyiniz səhifə gösdərilə bilmir, çünki etibarsız ya da dəstəklənməyən formatda sıxışdırmadan istifadə edir.
 unsafeContentType=Baxmaq istədiyiniz səhifə açılması təhlükəsiz olmayan bir fayl formatında saxlandığına görə göstərilə bilmir. Lütfən sayt sahibləri ilə əlaqə yaradıb bu problemi onlara bildirin.
-externalProtocolTitle=Xarici Protokol Lazımdır
-externalProtocolPrompt=%1$S: bağlantılarını açmaq üçün xarici bir proqram açılmalıdır. İstənən bağlantı:\n\n\nTələb olunan link:\n\n%2$S\n\nProqram: %3$S\n\n\nBu istəyi gözləmirdinizsə, bu cəhd digər proqramdakı bir zəiflikdən faydalanma məqsədli ola bilər. Pis məqsədli olmadığına əmin olana qədər bu istəyi rədd edin.\n
-#LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
-externalProtocolUnknown=<Naməlumdur>
-externalProtocolChkMsg=Bu cür olan bütün seçimlər üçün bu seçimimi xatırla.
-externalProtocolLaunchBtn=Proqram aç
 malwareBlocked=%S ünvanlı sayt hücum saytı olduğu işarətlənib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
 harmfulBlocked=%S ünvanlı saytın potensial təhlükəli sayt olduğu xəbər verilib və təhlükəsizliklə bağlı seçimlərinizi əsas tutaraq bloklandı.
 unwantedBlocked=%S ünvanlı saytın istənməyən proqram yaydığı xəbər edilib və təhlükəsizlik nizamlamalarınıza əsasən bloklandı.
 deceptiveBlocked=%S ünvanlı saytın aldadıcı olduğu xəbər edilib və təhlükəsizliklə bağlı nizamlamalarınıza əsasən bloklandı.
 cspBlocked=Bu səhifədə bu şəkildə yükləməyi qadağan edən məzmun təhlükəsizlik qaydası var.
 xfoBlocked=Bu səhifədə bu məzmunda yükləməyi qadağan edən X-Frame-Options siyasəti var.
 corruptedContentErrorv2=%S ünvanındakı sayt düzəldilə bilməyən şəbəkə protokolu pozuntusu göstərir.
 remoteXUL=Bu səhifə, artıq firefoxda standart olaraq olmayan və dəstəklənməyən bir texnalogiyadan istifadə edir.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -12,26 +12,22 @@ KillAddonScriptTitle=Xəbərdarlıq: cavab-verməyən əlavə skripti
 # %2$S is the name of the application (e.g., Firefox).
 KillAddonScriptMessage=“%1$S” uzantısından olan script bu səhifədə işləyir və %2$S səyyahını yavaşladır.\n\nMəşğul və ya tamamilə donmuş ola bilər. Script-i indi dayandıra və ya davam edib bitməsini gözləyə bilərsiz.
 KillAddonScriptGlobalMessage=Uzantı script-inin bir sonrakı yükləməyə qədər bu səhifədə işləməsini dayandır
 
 StopScriptButton=Skripti dayandır
 DebugScriptButton=Skriptdəki səhvləri düzəlt
 WaitForScriptButton=Davam et
 DontAskAgain=&Bir də soruşma
-JSURLLoadBlockedWarning=JavaScript yükləmə cəhdi: Başqa bir serverdəki\nməzmunu göstərən bir pəncərədəki URL, təhllükəsizlik\nidarəçisi tərəfindən bloklandı.
 WindowCloseBlockedWarning=Skriptlər özləri açmadığı sahifələri bağlamazlar.
 OnBeforeUnloadTitle=Emin misiniz?
 OnBeforeUnloadMessage=Bu səhifə onu tərk etmək istəyib istəmədiyinizi təyin etmək istəyir. Daxil edilən məlumatlar yadda saxlanmamış ola bilər.
 OnBeforeUnloadStayButton=Səhifədə qal
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Səhifədən çıx
-UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: sətir, CanvasGradient və ya CanvasPattern olmayan bir dəyərə strokeStyle və ya fillStyle tətbiq etbə cəhdi yox sayıldı.
 EmptyGetElementByIdParam=getElementById()-yə boş sətir ötürüldü.
-LowMemoryTitle=Xəbərdarlıq: Yaddaş azdır
-LowMemoryMessage=Bu səhifədəki bir skript, yaddaş çatızmamazlılığı səbəbi ilə dayandırıldı.
 SpeculationFailed=document.write() ilə yazılan nizamsız ağac şəbəkədən gələn məlumatın təzədən təhlil edilməsinə səbəb oldu. Daha çox məlumat üçün: https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Asinxron olaraq yüklənən bir xarici skriptdən gələnn document.write() çağırışı yox sayıldı.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Faylı contenteditable elementinə atma uğursuz oldu: %S.
 FormValidationTextTooLong=Lütfən bu mətni %S və ya daha az simvol olacaq şəkildə qısaldın. (İndi %S simvoldan istifadə edirsiniz.)
 FormValidationTextTooShort=Lütfən ən az %S simvol işlədin (hazırda %S simvol işlədirsiniz).
 FormValidationValueMissing=Lütfən bu sahəni doldurun.
 FormValidationCheckboxMissing=Davam etmək üçün lütfən bu qutunu işarələyin.
@@ -52,17 +48,16 @@ FormValidationDateTimeRangeOverflow=Lütfən %S sonra olmayan dəyər seçin.
 FormValidationNumberRangeUnderflow=Lütfən %S dəyərindən az olmayan bir dəyər seçin.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
 FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Lütfən %S əvvəl olmayan dəyər seçin.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Zəhmət olmasa düzgün qiymət seçin. İki ən yaxın qiymət %S və %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Zəhmət olmasa düzgün dəyər seçin. Ən yaxın dəyər: %S.
 FormValidationBadInputNumber=Zəhmət olmasa, rəqəm daxil edin.
-EnablePrivilegeWarning=enablePrivilage istifadəsi köhnəlmişdir.  Onun yerine lütfən sistem prinsipi ilə işləyən kodlar (məs. uzantı) istifadə edin.
 FullscreenDeniedDisabled=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki tam ekran API-si istifadəçi seçimlərində söndürülmüşdür.
 FullscreenDeniedFocusedPlugin=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki pəncərəli qoşma fokuslanıb.
 FullscreenDeniedHidden=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki sənəd artıq görünməzdir.
 FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Tam ekran sorğusu rədd edildi, çünki ən azından bir sənədin məzmunundakı element iframe deyil və ya "allowfullscreen" atributu yoxdur.
 FullscreenDeniedNotInputDriven=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki Element.mozRequestFullScreen() qısa işləyən istifadəçi təyinli hadisə tutucusunun içindən çağırılmadı.
 FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element <svg>, <math> və ya HTML elementi deyil.
 FullscreenDeniedNotInDocument=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element artıq sənədin içində mövcud deyil.
 FullscreenDeniedMovedDocument=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element sənədin yerini dəyişdirdi.
@@ -78,24 +73,21 @@ PointerLockDeniedInUse=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki göstərici hazırda başqa sənəd tərəfindən idarə edilir.
 PointerLockDeniedNotInDocument=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki istəyən element sənəddə deyil.
 PointerLockDeniedSandboxed=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki Göstərici Kilidi API-si sandbox tərəfindən limitlənib.
 PointerLockDeniedHidden=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki sənəd artıq görünən deyil.
 PointerLockDeniedNotFocused=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki sənəd fokusda deyil.
 PointerLockDeniedMovedDocument=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element sənəd dəyişdirdi.
 PointerLockDeniedNotInputDriven=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki Element.requestPointerLock() qısa işləyən istifadəçi təyinli hadisə tutucusunun içindən çağırılmadı və sənəd tam ekranda deyil.
 PointerLockDeniedFailedToLock=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki səyyah göstəricini kilidləyə bilmədi.
 HTMLSyncXHRWarning=XMLHttpRequest -də sinxron rejimdə HTML emalı dəstəklənmir.
-InvalidRedirectChannelWarning=Kanalda nsIWritablePropertyBag2 istifadə edilmədiyi üçün üçün %S yönlendirməsi edilə bilmədi.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
 ForbiddenHeaderWarning=İcazə verilməyən başlıq işarətləmə cəhdinə icazə verilmədi: %S
 ResponseTypeSyncXHRWarning=Pəncərə kontekstinin sinxron modunda XMLHttpRequest-in responseType atributivi artıq dəstəklənmir.
 TimeoutSyncXHRWarning=Pəncərə məzmununun sinxron modunda XMLHttpRequest-in timeout atributu dəstəklənmir.
 JSONCharsetWarning=XMLHttpRequest ilə alınan JSON üçün UTF-8 olmayan bir kodlama təyin etməyə cəhdi edildi. JSON açılması üçün yalnız UTF-8 dəstəklənir.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate AudioBufferSourceNode
-MediaBufferSourceNodeResampleOutOfMemory=Oxutmaq üçün AudioBufferSourceNode-un dəyişməsinə yaddaş çatmır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=decodeAudioData-ya göndərilən bufer naməlum kontent növü daşıyır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownError=decodeAudioData işlənməsində naməlum xəta baş verdi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataInvalidContent=decodeAudioData-ya göndərilmiş bufer dekodlaşdırılamayan naməlum məzmun daşıyır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataNoAudio=decodeAudioData-ya göndərilmiş bufer heç bir audio içərmir.
@@ -103,26 +95,22 @@ MediaDecodeAudioDataNoAudio=decodeAudioData-ya göndərilmiş bufer heç bir audio içərmir.
 MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=createMediaElementSource tərəfinə göndərilmiş HTMLMediaElement-in cross-origin resursu var, node çıxış olaraq sakitlik verəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
 MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=createMediaStreamSource tərəfinə göndərilmiş MediaStream-in cross-origin resursu var, node çıxış olaraq sakitlik verəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
 MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Tutulmuş HTMLMediaElement MediaStream oxudur. Səsi səviyyəsi və səsi kəsmə statusları hazırda dəstəklənmir.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Bütün namizəd qaynaqların yüklənməsi uğursuz oldu. Media yükləməsi dayandırıldı.
 MediaLoadSourceMissingSrc=<source> elementinin "src" atributu yoxdur. Media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Fərqli sample-rate-li AudioContexts-lərdən AudioNodes-ları qoşmaq hazırda dəstəklənmir.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ConvolverNode
-ConvolverNodeAllocationError=ConvolverNode quraşdırılarkən yaddaş doldu: node səssiz çıxış verəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=HTTP yükləməsi %1$S status koduyla uğursuz oldu. %2$S ünvanlı media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=Etibarsız URI. %S ünvanlı media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadUnsupportedTypeAttribute="%1$S" üçün göstərilən "type" atributu dəstəklənmir. %2$S media qaynağının yüklənməsi uğursuz oldu.
-# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the "media" attribute value of the <source> element. It is a media query. %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
-MediaLoadSourceMediaNotMatched="%1$S" üçün göstərilən "media" atributu uyğun gəlmir. %2$S media qaynağının yüklənməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the MIME type HTTP header being sent by the web server, %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadUnsupportedMimeType="%1$S" üçün bu HTTP "Content-Type" dəstəklənmir. %2$S ünvanlı media qaynağının yüklənməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load because of error in decoding.
 MediaLoadDecodeError=%S ünvanlı media qaynağı açıla bilmədi.
 MediaWidevineNoWMF=Windows Media Foundation olmadan Widevine oynatmağa çalışılır. https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows səhifəsinə baxın
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 MediaWMFNeeded=%S video formatlarını oxutmaq üçün əlavə Microsoft proqramlarını qurmalısınız, https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows səhifəsinə baxın
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
@@ -134,18 +122,16 @@ MediaDecodeError=%1$S media qaynağı açıla bilmir, xəta: %2$S
 MediaDecodeWarning=%1$S media qaynağı açıla bildi, amma xəta verdi: %2$S
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 MediaCannotPlayNoDecoders=Media oynadıla bilmir. İstənilən formatlar üçün dekodlayıcılar yoxdur: %S
 # LOCALIZATION NOTE: %S is a comma-separated list of codecs (e.g. 'video/mp4, video/webm')
 MediaNoDecoders=İstənilən bəzi formatlar üçün dekodlayıcılar yoxdur: %S
 MediaCannotInitializePulseAudio=PulseAudio işlədilə bilmir
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MediaRecorder".
 MediaRecorderMultiTracksNotSupported=MediaRecorder hazırda eyni vaxtda birdən çox iz qeyd etməni dəstəkləmir.
-# LOCALIZATION NOTE: %S is the ID of the MediaStreamTrack passed to MediaStream.addTrack(). Do not translate "MediaStreamTrack" and "AudioChannel".
-MediaStreamAddTrackDifferentAudioChannel=MediaStreamTrack %S əlavə edilə bilmir, çünki bu başqa bir AudioChannel-a aitdir.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is not served on HTTPS and thus is not encrypted and considered insecure.
 MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning=%S ünvanının təhlükəsiz olmayan (məsələn HTTPS olmayan) məzmununda Encrypted Media Extensions istifadəsi köhnəlib və yaxında silinəcək. HTTPS kimi təhlükəsiz mənbəyə keçməlisiniz.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (either an audioCapabilities or a videoCapabilities) that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
 MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning=İçində audioCapabilities və ya videoCapabilities olmayan MediaKeySystemConfiguration namizədi göndərmədən navigator.requestMediaKeySystemAccess() (%S ünvanında) çağırmaq köhnəlib və yaxında dəstəklənməyəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the web page which is calling web APIs without passing data (a "codecs" string in the "contentType") that will soon be required. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1368583#c21 for explanation of this string.
 MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning=İçində audioCapabilities və ya videoCapabilities olan MediaKeySystemConfiguration namizədi “codecs” mətnli contentType olmadan göndərməklə navigator.requestMediaKeySystemAccess() (%S ünvanında) çağırmaq köhnəlib və yaxında dəstəklənməyəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Mutation Event istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə MutationObserver istifadə edin.
@@ -156,43 +142,33 @@ ComponentsWarning=The Components object 
 PluginHangUITitle=Xəbərdarlıq: Əlavə cavab vermir
 PluginHangUIMessage=%S məşğuldur və ya artıq cavab vermir. Əlavəni indi durdura və ya onun işini bitirməsini gözləyə bilərsiniz.
 PluginHangUIWaitButton=Davam et
 PluginHangUIStopButton=Qoşmanı durdur
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "NodeIterator" or "detach()".
 NodeIteratorDetachWarning=NodeIterator üzərində detach() çağırmağın artıq heç bir effekti yoxdur.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "LenientThis" and "this"
 LenientThisWarning="this" obyekti yanlış olduğuna görə tərkibində [LenientThis] olan xüsusiyyətin get vəya set-i nəzərə alınmır.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozGetAsFile" or "toBlob"
-MozGetAsFileWarning=Standart olmayan mozGetAsFile metodu köhnəlmişdir və tezliklə silinəcək.  Onun yerinə standart toBlob metodunu istifadə edin.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "captureEvents()" or "addEventListener()"
 UseOfCaptureEventsWarning=captureEvents() üsulu köhnəlib. Kodunuzu yüksəltmək üçün DOM 2 addEventListener() üsulundan istifadə edin. Daha çox məlumat üçün: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "releaseEvents()" or "removeEventListener()"
 UseOfReleaseEventsWarning=releaseEvents() üsulu köhnəlib. Kodunuzu yüksəltmək üçün DOM 2 removeEventListener() üsulundan istifadə edin. Daha çox məlumat üçün: http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "document.load()" or "XMLHttpRequest"
-UseOfDOM3LoadMethodWarning=document.load() istifadəsi köhnəlib. Kodunuzu yüksəltmək üçün DOM XMLHttpRequest obyektindən istifadə edin. Daha çox məlumat üçün https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.showModalDialog()" or "window.open()"
-ShowModalDialogWarning=window.showModalDialog() istifadəsi köhnəlmişdir. Onun yerinə window.open() istfadə edin. Daha çox kömək üçün https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window.open
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "XMLHttpRequest"
 SyncXMLHttpRequestWarning=Son istifadəçi təcrübəsi üzərindəki mənfi təsirləri səbəbilə əsas əməliyyatda sinxronizasiya XMLHttpRequest istifadəsi tərcih edilmir. Daha çox məlumat üçün http://xhr.spec.whatwg.org/
-ImplicitMetaViewportTagFallback=Heç bir meta-viewport etiketi tapılmadı. Gələcək versiyalarda gözlənilməz davranış dəyişikliklərinin qarşısını almaq üçün  xahiş edirik bir etiket göstərin. Daha çox məlumat üçün: https://developer.mozilla.org/en/docs/Mozilla/Mobile/Viewport_meta_tag
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "window.controllers/Controllers"
 Window_Cc_ontrollersWarning=window.controllers/Controllers köhnəlmişdir. UA aşkarlamaq üçün bunu istifadə etməyin.
 ImportXULIntoContentWarning=XUL düyümlərinin məzmun sənədinə daxil edilməsi köhnəlmişdir. Bu funksiya tezliklə silinə bilər.
-XMLDocumentLoadPrincipalMismatch=Başqa pəncərələrdən gələn Sənədlər üzərində document.load funksiyasının istifadəsi qadağandır. Yanlız Sənədin yaradıldığı pəncərədə Sənəd üzərində .load çağırmağa icazə verilir. Məsləhət, yerinə XMLHttpRequest işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "IndexedDB".
 IndexedDBTransactionAbortNavigation=Tamamlanmamış IndexedDB hərəkatı səhifə naviqasiyası üzündən ləğv edildi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate Will-change, %1$S,%2$S are numbers.
 IgnoringWillChangeOverBudgetWarning=Will-change yaddaş istifadəsi çox yüksəkdir. Büdcə limiti sənədin səth ərazisinin %1$S (%2$S px) ilə hasilidir. Büdcəni keçən will-change tərəflər nəzərə alınmayacaq.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
 HittingMaxWorkersPerDomain2=Worker dərhal başladıla bilmir çünki eyni mənbədə olan digər sənədlər maksimum icazə verilən worker işlədirlər. Worker artıq sıraya əlavə edildi və digər worker-lərdən bəzilərinin işi bitdikdən sonra başladılacaq.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache" and "ServiceWorker".
 AppCacheWarning=Tətbiqetmə Keş API-ı (AppCache) köhnəlib və gələcəkdə silinəcək. Lütfən oflayn dəstək üçün ServiceWorker işlədin.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Application Cache API", "AppCache".
-AppCacheInsecureWarning=Təhlükəli əlaqələr üçün Application Cache API-ını (AppCache) işlətmə 62 versiyalı buraxılışda silinəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Worker".
 EmptyWorkerSourceWarning=Boş mənbədən Worker yaradılmağa çalışılır. Çox güman ki, qeyri-ixtiyarıdır.
 WebrtcDeprecatedPrefixWarning="moz" ön şəkilçili WebRTC interfeysləri (mozRTCPeerConnection, mozRTCSessionDescription, mozRTCIceCandidate) köhnəlib.
 NavigatorGetUserMediaWarning=navigator.mozGetUserMedia, navigator.mediaDevices.getUserMedia ilə dəyişdirilib
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RTCPeerConnection", "getLocalStreams", "getRemoteStreams", "getSenders" or "getReceivers".
 RTCPeerConnectionGetStreamsWarning=RTCPeerConnection.getLocalStreams/getRemoteStreams köhnəliblər. Əvəzinə RTCPeerConnection.getSenders/getReceivers işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ServiceWorker". %S is a URL.
 InterceptionFailedWithURL='%S' yüklənə bilmədi. Bir ServiceWorker əlaqəni kəsdi və gözlənilməyən bir xətaya səbəb oldu.
@@ -295,20 +271,16 @@ PushMessageBadPaddingError=‘%1$S’ sahəsinin ServiceWorker-i push mesajı deşifrələyə bilmədi. Şifrələnmiş mesajdakı qeyd düzgün doldurulmayıb (padded). Ətraflı məlumat üçün https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 səhifəsinə baxın.
 # %1$S is the ServiceWorker scope URL.
 PushMessageBadCryptoError=‘%1$S’ əhatəsi üçün olan ServiceWorker push mesajı deşifrə edə bilmədi. Şifrələmə ilə əlaqəli kömək üçün https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Push_API/Using_the_Push_API#Encryption səhifəsinə baxın
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the type of a DOM event. 'passive' is a literal parameter from the DOM spec.
 PreventDefaultFromPassiveListenerWarning=‘passive’ olaraq qeyd edilmiş dinləyicidən ‘%1$S’ növündə olan tədbirdə ‘preventDefault()’ çağırışı göz ardı edildi.
 # LOCALIZATION NOTE: 'ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap' and 'ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap' should not be translated
 ImageBitmapRenderingContext_TransferImageBitmapWarning=ImageBitmapRenderingContext.transferImageBitmap köhnəlib və tezliklə qaldırılacaq. Əvəzinə ImageBitmapRenderingContext.transferFromImageBitmap işlədin.
 IIRFilterChannelCountChangeWarning=IIRFilterNode kanal sayındakı dəyişikliklər səs kəsilmələrinə səbəb ola bilər.
 BiquadFilterChannelCountChangeWarning=BiquadFilterNode kanal sayındaki dəyişikliklər səs kəsilmələrinə səbəb ola bilər.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".jpeg"
-GenericImageNameJPEG=şəkil.jpeg
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".gif"
-GenericImageNameGIF=şəkil.gif
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate ".png"
 GenericImageNamePNG=şəkil.png
 GenericFileName=fayl
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name
 LargeAllocationSuccess=Bu səhifə Large-Allocation başlığına görə yeni prosesdə yüklənib.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate GET.
 LargeAllocationNonGetRequest=Yüklənmə GET xarici bir istək tərəfindən başladıldığı üçün Large-Allocation başlığı nəzərə alınmadı.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Large-Allocation", as it is a literal header name. Do not translate `window.opener`.
@@ -337,28 +309,24 @@ ScriptSourceMalformed=<script>-in mənbə URI-ı qüsurludur: “%S”.
 ModuleSourceMalformed=Modulun qaynaq URI-ı qüsurludur: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "<script>".
 ScriptSourceNotAllowed=<script>-in mənbə URI-ına bu sənəddə icazə verilmir: “%S”.
 ModuleSourceNotAllowed=Modulun mənbə URI-ına bu sənəddə icazə verilmir: “%S”.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the invalid property value and %2$S is the property name.
 InvalidKeyframePropertyValue=“%1$S” keyframe özəllik dəyəri “%2$S” sintaksisinə görə səhvdir.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "ReadableStream".
 ReadableStreamReadingFailed=ReadableStream-dən məlumat oxuna bilmədi: “%S”.
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler".
-RegisterProtocolHandlerInsecureWarning=Təhlükəli əlaqələr üçün registerProtocolHandler istifadəsi 62-ci versiyada dəstəklənməyəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "registerProtocolHandler"
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Məxfi səyahət rejimi içində registerProtocolHandler işlədilə bilmir.
-MixedDisplayObjectSubrequestWarning=Təhlükəsiz əlaqədə yerləşdirilmiş qoşmada təhlükəli məzmunun yüklənməsi tezliklə dəstəklənməyəcək.
 MotionEventWarning=Hərəkət sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 OrientationEventWarning=Oriyentasiya sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 ProximityEventWarning=Yaxınlıq sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 AmbientLightEventWarning=Ətraf işığı sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=indexedDB.open-ə göndərilən seçimlərdə ‘storage’ atributunun vaxtı çıxıb və tezliklə dəstəklənməyəcək. Daimi yaddaş üçün lütfən əvəzinə navigator.storage.persist() işlədin.
-DOMQuadBoundsAttrWarning=DOMQuad.bounds köhnəlib, əvəzinə DOMQuad.getBounds() işlədin
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Dəstəklənməyən entryTypes-lar nəzərə alınmırlar: %S.
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface ancaq test üçündür və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() ancaq test üçün olan funksiyadır və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute ancaq test üçün olan atributdur və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
@@ -367,8 +335,9 @@ CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=createImageBitmap üzərində CanvasRenderingContext2D istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
 MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
 MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
 MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
 External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider köhnəlib.
+
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -1,184 +1,44 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 MimeNotCss=Sylesheet %1$S yüklənə bilmədi, çünki onun MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.
 MimeNotCssWarn=Stylesheet %1$S CSS olaraq yüklənib, amma MIME-Formatı, "%2$S", "text/css" deyil.
 
-PEUnexpEOF2=%1$S axtarılarkən gözlənlməyən fayl sonu ilə qarşlaşıldı.
-PEParseRuleWSOnly=Qayda olaraq şərh edilməsi üçün yalnız boşluqdan ibarət sətir yaradıldı.
-
 PEDeclDropped=İfadə endirildi.
 PEDeclSkipped=Sonrakı ifadəyə keçildi.
 PEUnknownProperty=Naməlum xüsusiyyət '%1$S'.
 PEValueParsingError='%1$S' dəyəri emal edilərkən səhv baş verdi.
-PEExpectEndValue=Dəyər sonu gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
-PERuleTrailing=Qayda sonu gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
-PESkipAtRuleEOF2=at-rule sonu
 PEUnknownAtRule=Təyin edilməmiş at-rule veya '%1$S' at-rule emalında səhv.
-PECharsetRuleEOF=@charset qaydasında simvol sətiri
-PECharsetRuleNotString=Simvol sətiri gözlənilirkən '%1$S' tapıldı.
-PEGatherMediaEOF=@import və ya @media qaydasında media siyahısının sonu
 PEMQUnexpectedOperator=Media siyahısında gözlənilməyən operator.
 PEMQUnexpectedToken=Media siyahısında gözlənilməyən ‘%1$S’.
-PEGatherMediaNotComma=Media siyahısında ',' gözlənirkən '%1$S' tapıldı.
-PEGatherMediaNotIdent=Medi siyahısında təyin edici gözlənirkən '%1$S' tapıldı.
-PEGatherMediaReservedMediaType=Medya tipi axtarılarkən rezerv edilmiş '%1$S' açar sözü tapıldı.
-PEParseSourceSizeListEOF=uyğun gələn media şəraiti üçün uzunluq dəyəri
-PEParseSourceSizeListNotComma=Dəyər sonu ',' gözlənilərkən '%1$S' tapıldı
-PEImportNotURI=@import qaydasında URI gözlənirkən '%1$S' tapıldı.
-PEImportBadURI=@import qaydasında etibarsız URI: '%1$S'.
-PEImportUnexpected=@import içində gözlənilməyən '%1$S' tapıldı.
-PEGroupRuleEOF2=@media, @supports və ya @-moz-document qaydasının sonu
-PEGroupRuleNestedAtRule=@media və ya @-moz-document qaydası içində %1$S qaydasında icazə verilmir.
-PEMozDocRuleBadFunc2=@-moz-document qaydasında url(), url-prefix(), domain() və ya regexp() gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
-PEMozDocRuleNotURI=@-moz-document qaydasında URI gözləinrkən '%1$S' tapıldı.
-PEMozDocRuleNotString=@-moz-document qaydasının regexp() funksiyasında düzüm gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEMozDocRuleEOF=@-moz-document qaydasında sonrakı URI
-PEAtNSPrefixEOF=@namespace qaydasında namespace prefiksi
-PEAtNSURIEOF=@namespace qaydasında namespace URI-si
 PEAtNSUnexpected=@namespace içində gözlənilməyən işarə: '%1$S'.
-PEKeyframeNameEOF=@keyframes qaydasının adı.
 PEKeyframeBadName=@keyframes qaydasının adı üçün gözlənilən təyin edici.
-PEKeyframeBrace=@keyframes qaydasının açılışı üçün { gözlənilir.
-PESkipDeclBraceEOF=təyin blokunun bağlanması }
-PESkipRSBraceEOF=etibarsız qayda slotunda bağlanması }
 PEBadSelectorRSIgnored=Xətalı seçici səbəbi ilə qayda slotu yox sayıldı.
 PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored=Xətalı seçici səbəbi ilə keyframe qaydası yox sayıldı.
-PESelectorListExtraEOF=‘,’ və ya ‘{’
-PESelectorListExtra=',' və ya '{' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PESelectorGroupNoSelector=Seçici gözlənilir.
 PESelectorGroupExtraCombinator=Asılı birləşdirici.
-PECounterStyleNotIdent=@counter-style qaydasının adı üçün gözlənilən təyin edici.
-PECounterStyleBadName=@counter-style adının qaydası '%1$S' ola bilməz.
-PECounterStyleBadBlockStart=@counter-style qaydasını başladmaq üçün '{' gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PECounterStyleEOF=@counter-style blokunun bağlanışı '}'
-PECounterDescExpected=Sayğac təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEUnknownCounterDesc=@counter-style qaydasında naməlum təyin edici '%1$S'.
-PECounterExtendsNotIdent=Sistem genişləndirici üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PECounterASWeight=Əlavə-simvol təsvir edicisindəki hər ağırlıq əvvəlki ağırlıqdan az olmalıdır.
-PEClassSelEOF=class adı
 PEClassSelNotIdent=Sinif seçici üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PECoordinatePair=Koordinat cütü gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PETypeSelEOF=obyekt formatı
 PETypeSelNotType=Obyekt adı və ya '*' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEUnknownNamespacePrefix=Naməlum namespace prefiksi '%1$S'.
-PEAttributeNameEOF=atribut adı
 PEAttributeNameExpected=Atribut adı üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEAttributeNameOrNamespaceExpected=Atribut adı və ya ad boşluğu gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEAttSelNoBar='|' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEAttSelInnerEOF=atribut seçicinin hissəsi
 PEAttSelUnexpected=Atirbut sçicidə gözlənilməyən işarə: '%1$S'.
-PEAttSelValueEOF=Atribut dəyəri
-PEAttSelCloseEOF=atribut seçicini sonlandırmaq üçün ']'
-PEAttSelNoClose=Atribut seçicini sonlandırmaq üçün ']' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEAttSelBadValue=Atribut seçicidə təyin edici və ya dəyər düzümü gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoSelEOF=sözdə-sinif və ya sözdə-element adı
 PEPseudoSelBadName=sözdə-sinif və ya sözdə-element təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoSelNonFunc='%1$S' oxunarkən funksiyasız sözdə-sinif və ya sözdə-element üçün funksiya işarəsi (və ya tərsi) tapıldı.
-PEPseudoSelNotPE=sözdə-element gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoSelDoubleNot=Tərs sözdə-sinif (%1$S) çıxarıla bilməz.
-PEPseudoSelPEInNot=Sözdə-elementler (%1$S) rədd edilə bilməz.
-PEPseudoSelNewStyleOnly=Bu sözdə-element "::" formunu istifadə etməlidir: '%1$S'.
 PEPseudoSelEndOrUserActionPC=pseudo-element sonrasında seçici sonu və ya istifadəçi əməliyyatı pseudo-class-ı gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoSelNoUserActionPC=İstifadəçi əməliyyatı pseudo-class -larını dəstəkləməyən pseudo-element sonrasında seçici sonu gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoSelMultiplePE=Ekstra sözdə-element '%1$S'.
 PEPseudoSelUnknown=Naməlum pseudo-class və ya pseudo-element '%1$S'.
-PENegationEOF=rəd içində seçici
-PENegationBadInner=Tərs sözdə-sinif arqumenti (%1$S) olaraq qüsurlu sadə seçici.
-PENegationNoClose='%1$S' tərs sözdə-sinfində qapayıcı ')' əksikdir.
 PENegationBadArg='%1$S' tərs sözdə-sinifind arqumet əksikdir.
-PEPseudoClassArgEOF=sözdə-sinif seçici arqumenti
 PEPseudoClassArgNotIdent=Sözdə-sinif parametriüçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoClassArgNotNth=Sözdə-sinif arqumentinin bir hissəsi gözlənirdi amma '%1$S' tappıldı.
-PEPseudoClassNoClose=Sözdə-sinifdə bağlayıcı ')' əksikdir, onun yerinə '%1$S' tapıldı.
-PEPseudoClassNoArg='%1$S' sözdə-sinifində arqument əksikdir.
-PEPseudoClassNotUserAction=pseudo-element sonrasında seçici sonu və ya istifadəçi əməliyyatı gözlənilirdi, lakin pseudo-class '%1$S' tapıldı.
-PESelectorEOF=seçici
-PEBadDeclBlockStart=İfadə blokunu başladmaq üçün '{' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEColorEOF=renk
 PEColorNotColor=Rəng gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEColorComponentEOF=rəng komponenti
-PEExpectedPercent=Faiz gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedInt=Tam rəqəm gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedNumberOrAngle=Rəqəm və ya bucaq gözlənirdi amma ‘%1$S’ tapıldı.
-PEExpectedNumberOrPercent=Rəqəm və ya faiz gözlənirdi amma ‘%1$S’ tapıldı.
-PEColorBadRGBContents=rgb()-də rəqəm və ya faiz gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEColorComponentBadTerm='%2$S' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedComma=',' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEColorSaturationEOF=doyğunluq
-PEColorLightnessEOF=parlaqlıq
-PEColorOpacityEOF=rəng dəyərində şəffaflıq
-PEExpectedNumber=Rəqəm gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEPositionEOF=<position>
-PEExpectedPosition=<position> gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedRadius=Əhatə dairəsi gözlənirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedCloseParen=')' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEDeclEndEOF=ifadəni sonlandıqmaq üçün ';' və ya '}'
-PEParseDeclarationNoColon=':' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEParseDeclarationDeclExpected=İfadə gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEEndOfDeclEOF=ifadə sonu
-PEImportantEOF=vacib
-PEExpectedImportant='important' gözlənilirdi amma'%1$S' tapıldı.
-PEBadDeclEnd=İfadəni sonlandırmaq üçün ';' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEBadDeclOrRuleEnd2=Bildirişi sonlandırmaq üçün ';' və ya '}' simvolu gözlənilirdi, ancaq '%1$S' tapıldı.
-PEInaccessibleProperty2=Daxil xüsusiyyət üçün dəyər göstərilə bilmədi.
-PECommentEOF=şərh sonu
-SEUnterminatedString=Bağlanmamış sətir tapıldı: '%1$S'
-PEFontDescExpected=Yazı tipi təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEUnknownFontDesc=@font-face qaydasında naməlum təyin edici '%1$S'.
-PEMQExpectedExpressionStart=Media sorğusu ifadəsini başladmaq üçün '(' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEMQExpressionEOF=media sorğusu ifadəsinin məzmunu
 PEMQExpectedFeatureName=Media xüsusiyyəti gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEMQExpectedFeatureNameEnd=Media xüsusiyyət adından sonra ':' və ya ')' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=min- və ya max- daxil olan media xüsusiyyətlərinin dəyəri olmalıdır.
 PEMQExpectedFeatureValue=Media xüsusiyyəti üçün etibarsız dəyər tapıldı.
-PEBadFontBlockStart=@font-face qaydasını başladmaq üçün '{' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEBadFontBlockEnd=@font-face qaydasını bitirmək üçün '}' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEAnonBoxNotAlone=Anonim qutu gözlənilmirdi.
-PEFFVUnexpectedEOF=Gözlənməyən @font-feature-values qaydası sonu.
-PEFFVBlockStart=@font-face-values qaydasını bitirmək üçün { gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEFFVValueSetStart=Xüsusiyyət dəyər çoxluğunu açmaq üçün { gözlənilirdi lakin '%1$S' tapıldı.
-PEFFVNoFamily=@font-feature-values qaydası üçün yazı tipi ailəsi siyahısı gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEFFVUnexpectedBlockEnd=@font-features-values qaydasını bitirmək üçün '}' gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEFFVUnknownFontVariantPropValue=font-variant xüsusiyyət dəyəri '%1$S' bilinmir.
-PEFFVExpectedIdent=Təsdiqləyici gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEFFVExpectedValue=Mənfi olmayan tam ədəd dəyəri gözlənilirdi, lakin '%1$S' tapıldı.
-PEFFVTooManyValues='%1$S' seçim növü üçün həddindən artıq dəyər.
-PEFFVGenericInFamilyList=Ailə siyahısında ümumi yazı fontu ailəsi adı olmaz.
-PEFFVValueDefinitionTrailing=Dəyər sonu təsviri gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
-PEBadDirValue=İstiqamət seçicidə 'ltr' və ya 'rtl' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESupportsConditionStartEOF2='not', '(' və ya funksiya
-PESupportsConditionInParensEOF=‘)’
-PESupportsConditionNotEOF=‘not’
-PESupportsWhitespaceRequired='not', 'and' və ya 'or' sonrasında boşluq gözlənilirdi.
-PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=supports şərti analiz edilərkən '(' və ya funksiya gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESupportsConditionExpectedCloseParen=supports şərti analiz edilərkən 'not' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESupportsConditionExpectedStart2=supports şərti analiz edilərkən 'not', '(' və ya funksiya gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESupportsConditionExpectedNot=supports şərti analiz edilərkən 'not' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESupportsGroupRuleStart=@supports qaydasını başladmaq üçün '{' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEFilterEOF=filtr
 PEExpectedNoneOrURL='none' və ya URL gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
 PEExpectedNoneOrURLOrFilterFunction='none', URL və ya filtr əməliyyatı gözlənirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedNonnegativeNP=Mənfi olmayan bir rəqəm və ya faiz gözlənilirdi.
-PEFilterFunctionArgumentsParsingError=Filtr funksiyası üçün dəyərlərin təhlilində xəta.
-PEVariableEOF=dəyişən
-PEVariableEmpty=Dəyişən dəyəri gözlənilərkən '%1$S' tapıldı.
-# LOCALIZATION NOTE(PEValueWithVariablesParsingErrorInValue): %1$S is replaced
-# with the property name and %2$S is replaced with the property value.
-PEValueWithVariablesParsingErrorInValue=Dəyişkənləri yerləşdirdikdən sonra '%1$S' üçün dəyəri işləmə xəta verdi. Yaradılan dəyər '%2$S' idi.
-PEValueWithVariablesFallbackInherit='inherit'-ə geri qayıdılır.
-PEValueWithVariablesFallbackInitial='initial'-a geri qayıdılır.
-PEInvalidVariableReference=Xüsusiyyətdə, etibarsız bir dəyərə istinad mövcuddur.
-PEInvalidVariableTokenFallback=Dəyişən istinadı geri çəkilməsinin yuxarı səviyyəsində etibarsız nişan (%1$S) tapıldı.
-PEExpectedVariableNameEOF=dəyişən adı üçün təyin edici
-PEExpectedVariableName=Dəyişən adı üçün təyin edici gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PEExpectedVariableFallback=',' sonrasında dəyişən istinadı geri çəkilməsi gözlənilirdi.
-PEExpectedVariableCommaOrCloseParen=Dəyişən istinadındakı dəyişən adından sonra ',' və ya ')' gözlənilirdi amma '%1$S' tapıldı.
-PESubgridNotSupported=CSS Grid-in 'subgrid' açar sözü üçün dəstək aktiv deyil.
-PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillInNameList=Altgrid üçün ad siyahısında ancaq bir təkrara(avto-doldurma, …) icazə verilir.
-PEMoreThanOneGridRepeatAutoFillFitInTrackList=Trek siyahısında ancaq bir təkrara(avto-doldurma, …) və ya təkrara(avto-doldurma, …) icazə verilir.
-PEMoreThanOneGridRepeatTrackSize=Təkrar(avto-sığma/avto-doldurma, …) içində ancaq 1 trek ölçüsünə icazə verilir.
 
 TooLargeDashedRadius=Sərhəd (border) radiusu ‘dashed’ stili üçün çox böyükdür (limit 100000px-dir). Qalın olaraq render edilir.
 TooLargeDottedRadius=Sərhəd (border) radiusu ‘dotted’ stili üçün çox böyükdür (limit 100000px-dir). Qalın olaraq render edilir.
--- a/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
+++ b/dom/chrome/layout/layout_errors.properties
@@ -18,19 +18,16 @@ CompositorAnimationWarningContentTooLargeArea=Animasiya bu kompozitorda oynadıla bilmir çünki, çərçivənin sahəsi (%1$S) göstərmə sahəsinə nisbətən çox böyükdür (%2$S dəyərindən böyük)
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningContentTooLarge2):
 ## (%1$S, %2$S) is a pair of integer values of the frame size
 ## (%3$S, %4$S) is a pair of integer values of a limit based on the viewport size
 ## (%5$S, %6$S) is a pair of integer values of an absolute limit
 CompositorAnimationWarningContentTooLarge2=Animasiya bu kompozitorda oynadıla bilmir çünki, çərçivənin ölçüsü (%1$S, %2$S) göstərmə sahəsinə nisbətən çox böyükdür ((%3$S, %4$S) dəyərindən böyük) və ya icazə verilən maksimum (%5$S, %6$S) dəyərindən böyükdür
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden):
 ## 'backface-visibility: hidden' is a CSS property, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformBackfaceVisibilityHidden=‘backface-visibility: hidden’ transformasiyalarının animasiyaları kompozitor üzərində oynadıla bilmir
-## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D):
-## 'transform-style: preserve-3d' is a CSS property, don't translate it.
-CompositorAnimationWarningTransformPreserve3D=‘transform-style: preserve-3d’ transformasiyalarının animasiyaları kompozitor üzərində oynadıla bilmir
 ## LOCALIZATION NOTE(CompositorAnimationWarningTransformSVG,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations,
 ##          CompositorAnimationWarningTransformFrameInactive,
 ##          CompositorAnimationWarningOpacityFrameInactive):
 ## 'transform' and 'opacity' mean CSS property names, don't translate it.
 CompositorAnimationWarningTransformSVG=SVG transformasiyalı elementlər üzərində ‘transform’ animasiyası kompozitor üzərində oynadıla bilmir
 CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties=‘transform’ animasiyaları kompozitorda həndəsi xassələrin eyni element üzərində oynadılması ilə eyni vaxtda oynadıla bilməz
--- a/dom/chrome/layout/printing.properties
+++ b/dom/chrome/layout/printing.properties
@@ -13,22 +13,17 @@ pagenumber=%1$d
 ## @page_number The current page number
 ## @page_total The total number of pages
 #LOCALIZATION NOTE (pageofpages): Do not translate %ld in the following line.
 # Place the word %ld where the page number and number of pages should be
 # The first %ld will receive the the page number
 # the second %ld will receive the total number of pages
 pageofpages=%1$d -> %2$d
 
-noprinter=İstifadə üçün printer yoxdur.
-
 PrintToFile=Fayla çap et
-noPrintFilename.title=Fayl adı yoxdur
-noPrintFilename.alert="Fayla Çap Et" seçmisiniz, amma fayl adı boşdur!
-fileConfirm.exists=%S faylı mövcuddur.\nÜstünə yazmaq istəyirsiniz?
 print_error_dialog_title=Printer səhvi
 printpreview_error_dialog_title=Çapa Ön Baxış Səhvi
 
 # Printing error messages.
 #LOCALIZATION NOTE: Some of these messages come in pairs, one
 # for printing and one for print previewing. You can remove that
 # distinction in your language by removing the entity with the _PP
 # suffix; then the entity without a suffix will be used for both.
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/layout/xbl.properties
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-UnexpectedElement=Gözlənilməyən <%1$S> elementi.
-# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
-GTK2Conflict2=Açar tədbiri GTK2-də mövcud deyil: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
-WinConflict2=Açar tədbiri bəzi klaviatura düzümlərində mövcud deyil: key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
-TooDeepBindingRecursion="%S" XBL bağlaması həddən çox əsas element tərəfindən istifadə olunur; sonsuz təkrarlanmadan qorunmaq üçün tətbiq edilmir.
-CircularExtendsBinding="%S" XBL bağlayıcısını "%S" ilə genişləndirməyiniz öz-özünü genişlətməsinə şərait yarada bilər
-# LOCALIZATION NOTE: do not localize <handler command="…">
-CommandNotInChrome=Xrom xaricində <handler command="…"> istifadə oluna bilməz.
-MalformedXBL = Bir XML faylı xətalıdır. Bağlayıcı etiketdə XBL ad boşluğunu unutmuş ola bilərsiniz?
-InvalidExtendsBinding="%S" genişlətməsi etibarsızdır. Adətən, etiket adları genişlədilə bilməz.
-MissingIdAttr = Bağlayıcı etiketdə "id" atributu əksikdir.
--- a/dom/chrome/layout/xul.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xul.properties
@@ -1,9 +1,5 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-MissingOverlay=%1$S yüklənməsi uğursuz oldu.
-
 PINotInProlog=<?%1$S?>  təlimatların, giriş bölməsi xaricində heç bir təsiri yoxdur (bxn. Bugzilla: Səhv 360119).
-NeededToWrapXUL=%1$S elementinin XUL qutusuna sətiriçi bir %2$S altı daxildir, bu səbəblə bütün altları bir blokda toplandı.
-NeededToWrapXULInlineBox=%1$S elementinin XUL qutusuna sətir üçün bir %2$S altı daxildir, bu səbəblə bütün altları bir blokda toplandı. Bu vəziyyət adətən "display: -moz-inline-box" yerinə "display: -moz-inline-box; display: inline-block" istifadə edilərək düzəldilə bilər.
--- a/dom/chrome/mathml/mathml.properties
+++ b/dom/chrome/mathml/mathml.properties
@@ -8,10 +8,9 @@ DuplicateMprescripts=Yanlış işarələmə: <mprescripts/> içində birdən çox <mmultiscripts/> var.
 # LOCALIZATION NOTE: The first child of <mmultiscript/> is the base, that is the element to which scripts are attached.
 NoBase=Yanlış işarələmə: <mmultiscripts/> içində bir ədəd Base elementi gözlənirdi, lakin tapıla bilmədi.
 SubSupMismatch=Yanlış işarələmə: <mmultiscripts/> içində natamam subscript/superscript cütü.
 
 # LOCALIZATION NOTE: When localizing the single quotes ('), follow the conventions in css.properties for your target locale.
 AttributeParsingError=<%3$S/> üçün '%2$S' atributunun '%1$S' dəyəri təhlil edilərkən xəta baş verdi. Atribut nəzərə alınmadı.
 AttributeParsingErrorNoTag='%2$S' atributunun '%1$S' dəyəri təhlil edilərkən xəta baş verdi. Atribut nəzərə alınmadı.
 LengthParsingError=MathML atribut dəyəri '%1$S' uzunluq olaraq təhlil edilərkən xəta baş verdi. Atribut nəzərə alınmadı.
-DeprecatedSupersededBy=MathML 3-də '%1$S' istifadəsi bitmişdir. Onun yerinə '%2$S' gəlmişdir.
 UnitlessValuesAreDeprecated=MathML 3-də vahidsiz dəyərlərin istifadəsi bitmişdir.
--- a/dom/chrome/security/caps.properties
+++ b/dom/chrome/security/caps.properties
@@ -1,113 +1,9 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 CheckLoadURIError = Təhlükəsizlik səhvi: %S məzmunu %S yükləyə bilməz və ya başqa yerə bağlana bilməz.
 CheckSameOriginError = Təhlükəsizlik səhvi: %S məzmunu %S dəki heç bir məlumatı yükləyə bilməz.
 ExternalDataError = Təhlükəsizlik Xətası: %S ünvanındakı məzmun %S yükləməyə çalışdı, amma şəkil olaraq işləndikdə xarici, əlavə məlumat yükləyə bilməz. 
 
-# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOrigins):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-GetPropertyDeniedOrigins = <%4$S> qaynağından %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> üçün bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain".
-GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = <%4$S> (document.domain quraşdırılmayıb) qaynağından %2$S.%3$S məlumatını almaq üçün <%1$S> (document.domain=<%5$S>) skriptinə icazə verilmədi.
-# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-GetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = <%4$S> qaynağından (document.domain=<%5$S>) %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> (document.domain seçilmədi) üçün bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain"
-# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-GetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = <%4$S> qaynağından (document.domain=<%6$S>) %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> (document.domain=<%5$S>) üçün bloklandı.
-
-# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOrigins):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-SetPropertyDeniedOrigins = <%4$S> hədəfininin %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> tərəfindən dəyişdirilməsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain".
-SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomain = <%4$S> (document.domain göstərilmədi) hədəfininin %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> (document.domain=<%5$S>) tərəfindən dəyişdirilməsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-SetPropertyDeniedOriginsObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%5$S>) hədəfininin %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> (document.domain göstərilmədi) tərəfindən dəyişdirilməsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the property of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain"
-# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-SetPropertyDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%6$S>) hədəfininin %2$S.%3$S xüsusiyyəti <%1$S> (document.domain=<%5$S>) tərəfindən dəyişdirilməsi bloklandı.
-
-# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOrigins):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the method of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-CallMethodDeniedOrigins = <%4$S> hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> tərəfindən istifadəsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the method of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain".
-CallMethodDeniedOriginsSubjectDomain = <%4$S> (document.domain göstərilmədi) hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> (document.domain=<%5$S>) tərəfindən istifadəsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the method of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-CallMethodDeniedOriginsObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%5$S>) hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> (document.domain göstərilmədi) tərəfindən istifadəsi bloklandı.
-# LOCALIZATION NOTE (CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain):
-# %1$S is the origin of the script which was denied access.
-# %2$S is the type of object it was.
-# %3$S is the method of that object that access was denied for.
-# %4$S is the origin of the object access was denied to.
-# %5$S is the value of document.domain for the script which was denied access;
-#   don't translate "document.domain"
-# %6$S is the value of document.domain for the object being accessed;
-#   don't translate "document.domain".
-CallMethodDeniedOriginsSubjectDomainObjectDomain = <%4$S> (document.domain=<%6$S>) hədəfininin %2$S.%3$S metodu <%1$S> (document.domain=<%5$S>) tərəfindən istifadəsi bloklandı.
-
-GetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, istənən xüsusiyyət: %S.%S
-SetPropertyDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, dəyişdirilmək istənən xüsusiyyət: %S.%S
-CallMethodDeniedOriginsOnlySubject = Bloklanan: <%S>, istifadə olunmaq istənən metod: %S.%S
-
 CreateWrapperDenied = %S sinifinin obyekti üçün Wrapper yaradılması istəyi rədd edildi.
 CreateWrapperDeniedForOrigin = %1$S sinifinin obyekti üçün Wrapper yaradılması <%2$S> istəyi rədd edildi
-ProtocolFlagError = Xəbərdarlıq: '%S' əlaqə qaydası ilə bağlı əməliyyatları aparan proqram heç bir məxfilik politikası təqdim etmir. Hazırda bu cür əlaqə qaydalarının yüklənməsinə icazə verilsə də, artıq bu köhnəlib. Lütfən nsIProtocolHandler.idl içindəki sənədlərə baxın.
--- a/dom/chrome/security/csp.properties
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -54,25 +54,16 @@ strictDynamicButNoHashOrNonce = Keçərli nonce və ya hash olmayan “%1$S” içindəki ‘strict-dynamic’ açarı bütün skriptləri əngəlləyə bilər
 # %1$S is the ETLD of the report URI that is not HTTP or HTTPS
 reportURInotHttpsOrHttp2 = Hesabat URI-si (%1$S) HTTP və ya HTTPS URI olmalıdır.
 # LOCALIZATION NOTE (reportURInotInReportOnlyHeader):
 # %1$S is the ETLD of the page with the policy
 reportURInotInReportOnlyHeader = Bu saytın (%1$S) xəbərdarlıq URI-ı olmayan Report-Only siyasəti var. CSP bu siyasətin pozulmasını bloklaya və xəbər edə bilmir.
 # LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
 # %1$S is the CSP Source that could not be parsed
 failedToParseUnrecognizedSource = Failed to parse unrecognized source %1$S
-# LOCALIZATION NOTE (inlineScriptBlocked):
-# inline script refers to JavaScript code that is embedded into the HTML document.
-inlineScriptBlocked = Sətirici skriptləri icra etmək cəhdi bloklandı
-# LOCALIZATION NOTE (inlineStyleBlocked):
-# inline style refers to CSS code that is embedded into the HTML document.
-inlineStyleBlocked = Sətirici stilləri tətbiq etmə cəhdi bloklandı
-# LOCALIZATION NOTE (scriptFromStringBlocked):
-# eval is a name and should not be localized.
-scriptFromStringBlocked = Bir sətirdən JavaScript çağırma (eval kimi bir funksiyanı çağıraraq) cəhdi bloklandı
 # LOCALIZATION NOTE (upgradeInsecureRequest):
 # %1$S is the URL of the upgraded request; %2$S is the upgraded scheme.
 upgradeInsecureRequest = Təhlükəsizliyi olmayan '%1$S' sorğusu '%2$S' işlətmək üçün yüksəldilir
 # LOCALIZATION NOTE (ignoreSrcForDirective):
 ignoreSrcForDirective = '%1$S' direktivi üçün srcs gözardı edilir
 # LOCALIZATION NOTE (hostNameMightBeKeyword):
 # %1$S is the hostname in question and %2$S is the keyword
 hostNameMightBeKeyword = %1$S açar söz olaraq deyil, ana kompüter adı olaraq şərh edilir. Bunun açar söz olmağını istəyirsinizsə '%2$S' (tək dırnaq içində) istifdə edin.
@@ -83,19 +74,16 @@ notSupportingDirective = '%1$S' direktivi dəstəklənmir. Direktiv və dəyərlər yox sayılacaq.
 # %1$S is the URL of the blocked resource load.
 blockAllMixedContent = Təhlükəli '%1$S' sorğusu bloklanır.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringDirectiveWithNoValues):
 # %1$S is the name of a CSP directive that requires additional values 
 ignoringDirectiveWithNoValues = Heç bir parametri olmadığı üçün ‘%1$S‘ gözardı edilir.
 # LOCALIZATION NOTE (ignoringReportOnlyDirective):
 # %1$S is the directive that is ignored in report-only mode.
 ignoringReportOnlyDirective = Ancaq-raport siyasətli ‘%1$S’ çatdırmada sandbox direktivi nəzərə alınmır
-# LOCALIZATION NOTE (deprecatedReferrerDirective):
-# %1$S is the value of the deprecated Referrer Directive.
-deprecatedReferrerDirective = Referrer direktivi ‘%1$S’ köhnəlib. Lütfən Referrer-Policy başlığı işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE (IgnoringSrcBecauseOfDirective):
 # %1$S is the name of the src that is ignored.
 # %2$S is the name of the directive that causes the src to be ignored.
 IgnoringSrcBecauseOfDirective=‘%2$S’ direktivi ilə ‘%1$S’ rədd edildi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (IgnoringSourceWithinDirective):
 # %1$S is the ignored src
 # %2$S is the directive which supports src
@@ -103,24 +91,17 @@ IgnoringSourceWithinDirective = “%1$S” mənbəyi görülməməzdən gəlir (‘%2$S’ içində dəstəklənmir).
 
 # CSP Errors:
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
 # %1$S is the source that could not be parsed
 couldntParseInvalidSource = Etibarsız %1$S qaynağı analiz edilməyib
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
 # %1$S is the host that's invalid
 couldntParseInvalidHost = Etibarsız %1$S serveri analiz edilə bilmədi
-# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
-# %1$S is the string source
-couldntParseScheme = %1$S sxemi analiz edilə bilmədi
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
 # %1$S is the string source
 couldntParsePort = %1$S portu analiz edilə bilmədi
 # LOCALIZATION NOTE (duplicateDirective):
 # %1$S is the name of the duplicate directive
 duplicateDirective = %1$S direktivinin nüsxəsi aşkarlandı. İlki xaricində hamısı görməzdən gəlinəcək.
-# LOCALIZATION NOTE (deprecatedChildSrcDirective):
-# %1$S is the value of the deprecated directive.
-# Do not localize: worker-src, frame-src
-deprecatedChildSrcDirective = ‘%1$S’ direktivi köhnəlib. Lütfən worker idarəsi üçün ‘worker-src’, frame idarəsi üçün də ‘frame-src’ istifadə edin.
 # LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSandboxFlag):
 # %1$S is the option that could not be understood
 couldntParseInvalidSandboxFlag = Xətalı ‘%1$S’ sandbox bayrağı emal edilə bilmədi
--- a/dom/chrome/security/security.properties
+++ b/dom/chrome/security/security.properties
@@ -15,56 +15,39 @@ CORSOriginHeaderNotAdded=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Origin’ əlavə edilə bilmir).
 CORSExternalRedirectNotAllowed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS istəyinin xarici yönləndirməsinə icazə verilmir).
 CORSRequestNotHttp=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS istək http deyil).
 CORSMissingAllowOrigin=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Origin’ əksikdir).
 CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: Çoxlu ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS başlığına icazə verilmir).
 CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Origin’ ‘%2$S’ ilə uyğun deyil).
 CORSNotSupportingCredentials=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti ‘%1$S’ üzərində uzaq məzmunu oxumağa icazə vermir. (Səbəb: Əgər ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS başlığı ‘*’-dursa Credential dəstəklənmir).
 CORSMethodNotFound=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Methods’-da metod tapılmadı).
 CORSMissingAllowCredentials=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Credentials’-da ‘true’ gözlənilirdi).
-CORSPreflightDidNotSucceed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS ön nəzarət kanalı uğurlu olmadı).
 CORSInvalidAllowMethod=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Methods’-da səhv ‘%2$S’ jetonu).
 CORSInvalidAllowHeader=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Headers’-də səhv ‘%2$S’ jetonu).
-CORSMissingAllowHeaderFromPreflight=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS ön nəzarət kanalından CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Headers’-də əksik ‘%2$S’ jetonu).
 
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
 STSUnknownError=Strict-Transport-Security: Sayt tərəfindən bildirilən üst məlumat emal olunarkən bilinməyən bir xəta baş verdi.
 STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Sayta qoşulmaq təhlükəli olduğu üçün göndərilən üst məlumat nəzərə alınmadı.
 STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Sayt uğurla təhlil edilə bilməyən bir üst məlumat göndərdi.
 STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Sayt 'max age' göstərişi olmayan bir üst məlumat göndərdi.
 STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Sayt birdən çox 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
 STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Sayt yanlış bir 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.\u0020
 STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sayt birdən çox 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
 STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sayt yanlış bir 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
 STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Saytın bir Strict-Transport-Security sahibi olduğunu bildirən bir xəta baş verdi.
 
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Public-Key-Pins", "HPKP", "max-age", "report-uri" or "includeSubDomains"
-PKPUnknownError=Public-Key-Pins: Sayt tərəfindən göndərilən üst məlumat emal olunarkən bilinməyən bir xəta baş verdi.
-PKPUntrustworthyConnection=Public-Key-Pins: Sayta qoşulmaq təhlükəli olduğu üçün göndərilən üst məlumat nəzərə alınmadı.
-PKPCouldNotParseHeader=Public-Key-Pins: Sayt uğurla təhlil edilə bilməyən bir üst məlumat göndərdi.
-PKPNoMaxAge=Public-Key-Pins: Sayt 'max age' göstərişi olmayan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPMultipleMaxAges=Public-Key-Pins: Sayt birdən çox 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPInvalidMaxAge=Public-Key-Pins: Sayt yanlış bir 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.\u0020
-PKPMultipleIncludeSubdomains=Public-Key-Pins: Sayt birdən çox 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPInvalidIncludeSubdomains=Public-Key-Pins: Sayt yanlış bir 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPInvalidPin=Public-Key-Pins: Sayt yanlış bir pin olan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPMultipleReportURIs=Public-Key-Pins: Sayt birdən çox 'report-url' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPPinsetDoesNotMatch=Public-Key-Pins: Sayt uyğunlaşan heç bir pin olmayan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPNoBackupPin=Public-Key-Pins: Sayt ehtiyyat nüsxə pin olmayan bir üst məlumat göndərdi.
-PKPCouldNotSaveState=Public-Key-Pins: Saytı Public-Key-Pins sahibi olaraq bildirərkən bir xəta baş verdi.
-PKPRootNotBuiltIn=Public-Key-Pins: Sayt tərəfindən istifadə edilən sertfikat standart kök sertfikat anbarındaki bir sertfikat tərəfindən verilməyib. Nəinsə səhvən zədələnməsinin qarşısını almaq üçün göndərilən üst məlumat nəzərə alınmadı.
-
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
 SHA1Sig=Bu sayt SHA-1 sertfikatı istifadə edir. İmza alqoritmi SHA-1-dən güclü hash funksiyaları olan sertfikatlar istifadə etməniz tövsiyyə olunur.
 InsecurePasswordsPresentOnPage=Etibarsız bir səhifədə (http://) parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
 InsecureFormActionPasswordsPresent=Etibarsız bir forma fəaliyyəti olan (http://) bir formada parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
 InsecurePasswordsPresentOnIframe=Etibarsız bir çərçivədə (http://) parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
 # LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
 LoadingMixedActiveContent2=Təhlükəsiz bir səhifədəki "%1$S" qarışıq(təhlükəli) aktiv məzmunu yüklənir
 LoadingMixedDisplayContent2=Təhlükəsiz bir səhifədəki "%1$S" qarışıq(təhlükəli) nümayiş məzmunu yüklənir
+
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
 BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Sandbox atributu allow-scripts və allow-same-origin olan iframe sanbox-luqdan çıxa bilər.
 
 # Sub-Resource Integrity
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
 MalformedIntegrityHash=Skript elementinin integrity atributunda zədələnmiş hash var: "%1$S". Düzgün format: "<hash algorithm>-<hash value>".
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
 InvalidIntegrityLength=Integrity atributundakı hash-in uzunluğu səhvdir.
deleted file mode 100644
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-toolbars.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-
-
-
-
-
-<!ENTITY copy.label       "Köçür">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--- a/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/communicator/utilityOverlay.dtd
@@ -8,35 +8,21 @@
 <!ENTITY fileMenu.label     "Fayl">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey    "F">
 <!ENTITY newMenu.label      "Yeni">
 <!ENTITY newMenu.accesskey     "Y">
 
 <!ENTITY editMenu.label     "Düzəlt">
 <!ENTITY editMenu.accesskey    "D">
 <!ENTITY undoCmd.label      "Geri al">
-<!ENTITY undoCmd.key      "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey     "r">
 <!ENTITY redoCmd.label      "Təkrarla">
-<!ENTITY redoCmd.key      "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey     "r">
-<!ENTITY cutCmd.label      "Kəs">
-<!ENTITY cutCmd.key       "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey     "K">
-<!ENTITY copyCmd.label      "Köçür">
-<!ENTITY copyCmd.key      "C">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey     "K">
-<!ENTITY pasteCmd.label      "Yapışdır">
-<!ENTITY pasteCmd.key      "V">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey     "Y">
 <!ENTITY deleteCmd.label     "Sil">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey    "S">
-<!ENTITY selectAllCmd.label     "Hamısını Seç">
-<!ENTITY selectAllCmd.key     "A">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a">
 <!ENTITY preferencesCmd2.label "Seçimlər">
 <!ENTITY preferencesCmd2.accesskey "S">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.label    "Nizamlamalar">
 <!ENTITY preferencesCmdUnix.accesskey   "N">
 
 <!ENTITY viewMenu.label     "Görünüş">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey    "G">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label    "Alət Sətirləri">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutRights.properties
@@ -1,8 +1,6 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 buttonLabel=Hüquqlarınızı Bilin…
 buttonAccessKey=H
-# LOCALIZATION NOTE (notifyText): %S will be replaced by brandFullName from brand.properties
-notifyRightsText=%S, maddi məqsəd güdməyən Mozilla fondu tərəfindən təqdim edilən pulsuz və açıq qaynaqlı bir proqramdır.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -41,39 +41,24 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
-<!ENTITY copyCmd.label                 "Köçür">
-
-<!ENTITY copyCmd.accesskey               "K">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
-<!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
-<!ENTITY hideSwapFnLnUI "true">
 
 
 
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/editorOverlay.dtd
@@ -240,19 +240,16 @@
 
 
 
 
 
 <!-- Toolbar-only items -->
 
 
-<!ENTITY copyToolbarCmd.tooltip "Köçür">
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -58,29 +58,16 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
-<!ENTITY copyCmd.label "Köçür">
-
-<!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/newTagDialog.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- New Tag Dialog -->
-
-<!ENTITY name.label       "Teq Adı:">
-<!ENTITY name.accesskey     "T">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/compose.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-
-
-
-
-
-<!ENTITY addExtension.label          "fayl adına uzantı əlavə et">
-<!ENTITY addExtension.accesskey        "e">
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<!ENTITY okButton.title      "Tamam">
-<!ENTITY okButton.accesskey    "T">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- Mail Content -->
-
-
-
-
-
-<!-- Web Content -->
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-<!ENTITY doNotTrackInfo.label "Məni İzləmə haqqında ətraflı öyrən">
-
--- a/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
@@ -23,8 +23,9 @@ that require it. -->
 
 
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
   mockup at bug 480169 -->
 
+
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/searchIntegrationDefault.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,7 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE: This is the search engine name for platforms that don't
-   support it, and should be left blank -->
-
-<!ENTITY searchIntegration.engineName "">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/searchIntegrationMac.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY searchIntegration.engineName "Spotlight">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/searchIntegrationWin.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY searchIntegration.engineName "Windows Axtarışı">
--- a/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
+++ b/mail/messenger/preferences/new-tag.ftl
@@ -1,7 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 tag-name-label =
   .value = Teq Adı:
   .accesskey = T
+
deleted file mode 100644
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,920 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY firstrun_panel_title_welcome "Xoş Gəldiniz">
-<!ENTITY firstrun_urlbar_message2 "&brandShortName; seçdiyiniz üçün təşəkkürlər">
-<!ENTITY newfirstrun_urlbar_message "&brandShortName; səyyahına xoş gəldiniz">
-<!ENTITY firstrun_urlbar_subtext2 "Azad və açıq internet üçün əlləşən qeyri-kommersiyal Mozilladan müasir mobil səyyah.">
-<!ENTITY newfirstrun_urlbar_subtext "Sürətli, məxfi və sizin tərəfinizdə.">
-<!ENTITY firstrun_panel_title_privacy "Məxfilik">
-<!ENTITY firstrun_privacy_message "Başqalarınız izləməsindən narahat olmadan internetdə gəzin">
-<!ENTITY firstrun_privacy_subtext "İzlənmə Qoruması ilə Məxfi Səyahət internetdə gəzərkən izləyiciləri bloklayır və işiniz bitdikdən sonra hər şeyi unudur.">
-<!ENTITY newfirstrun_privacy_subtext "Məxfi səyahət sizi onlayn izləyən reklam izləyicilərini əngəlləyir.">
-<!ENTITY firstrun_panel_title_customize "Fərdiləşdir">
-<!ENTITY firstrun_customize_message "&brandShortName; səyyahını zövqünüzə görə dəyişdirin.">
-<!ENTITY firstrun_customize_subtext "&brandShortName; səyyahını əlavələrlə fərdiləşdirin. Reklamları bloklayın, yeni özəlliklər əlavə edin və ya zövqünüzə uyğun mövzuları seçin.">
-<!ENTITY firstrun_bookmarks_title "Tarixçə">
-<!ENTITY firstrun_bookmarks_message "Sizin istəyiniz, ön və mərkəz">
-<!ENTITY firstrun_bookmarks_subtext "Axtarış zamanı əlfəcin və tarixçənizdən nəticələr əldə edin.">
-<!ENTITY firstrun_data_title "Data">
-<!ENTITY firstrun_data_message "Az data, çox qənaət">
-<!ENTITY firstrun_data_subtext2 "Şəkilləri söndürərək ziyarət etdiyiniz hər saytda daha az data xərcləyin.">
-<!ENTITY firstrun_sync_title "Sync">
-<!ENTITY firstrun_sync_message3 "Əlfəcin, tarixçə və parollarınızı telefonunuza sinxronlaşdırın.">
-<!ENTITY firstrun_sync_subtext2 "Sync ilə istədiyiniz cihazınızdan &brandShortName; səyyahına saxladığınız əlfəcin, parol və digər şeyləri rahatlıqla tapın.">
-<!ENTITY newfirstrun_sync_subtext "Mobil cihazınızda qeyd etdiklərinizi məxfi və təhlükəsiz şəkildə kompüterinizdəki Firefox ilə sinxronlaşdırın.">
-<!ENTITY firstrun_sendtab_title "Vərəqi Göndər">
-<!ENTITY firstrun_sendtab_message "Telefonunuzdakı vərəqləri ani olaraq kompüterinizə göndərin.">
-<!ENTITY firstrun_signin_message "Qoşul, Başla">
-<!ENTITY onboard_start_button_browser "Səyahətə Başla">
-<!ENTITY firstrun_button_notnow "İndi deyil">
-<!ENTITY firstrun_button_next "İrəli">
-<!ENTITY firstrun_signup_button "Qeyd ol">
-
-<!ENTITY firstrun_tabqueue_title "Keçidlər">
-
-<!ENTITY firstrun_readerview_title "Məqalələr">
-<!-- Localization note (firstrun_readerview_message): This is a casual way of describing getting rid of unnecessary things, and is referring to simplifying websites so only the article text and images are visible, removing unnecessary headers or ads. -->
-<!ENTITY firstrun_readerview_message "Qarışıqlıqdan azad ol">
-<!ENTITY firstrun_readerview_subtext "Oxuma Görünüşü ilə məqalələri oflayn olduqda belə rahat oxuyun.">
-
-<!-- Localization note (firstrun_devices_title): This is a casual way of addressing the user, somewhat referring to their online identity (which would include other devices, Firefox usage, accounts, etc). -->
-<!ENTITY firstrun_account_title "Siz">
-<!ENTITY firstrun_account_message "Digər cihazınızda &brandShortName; var?">
-
-<!ENTITY onboard_start_restricted1 "Sadələşdirilmiş &brandShortName; versiyası ilə təhlükəsiz və idarədə qalın.">
-
-<!-- Localization note: These are used as the titles of different pages on the home screen.
-   They are automatically converted to all caps by the Android platform. -->
-<!ENTITY bookmarks_title "Əlfəcinlər">
-<!ENTITY history_title "Tarixçə">
-
-<!ENTITY switch_to_tab "Vərəqə keç">
-
-<!-- Localization note: Shown in a snackbar when tab is loaded from cache while device was offline. -->
-<!ENTITY tab_offline_version "Oflayn versiyası göstərilir">
-
-<!ENTITY crash_reporter_title "&brandShortName; Çökmə Xəbərçisi">
-<!ENTITY crash_message2 "&brandShortName; bir problemlə qarşılaşdı və çökdü. Sizin açdığınız vərəqlər &brandShortName;-in növbəti başladılması zamanı siyahıda görsənəcək.">
-<!ENTITY crash_send_report_message3 "&vendorShortName; çökmə barədə xəbərdar edilsin ki, problemi həll edə bilsinlər">
-<!ENTITY crash_include_url2 "Baxdığım səhifənin ünvanını daxil et">
-<!ENTITY crash_sorry "Üzr istəyirik">
-<!ENTITY crash_comment "Şərh əlavə edin (şərhlər hamı tərəfindən görünür)">
-<!ENTITY crash_allow_contact2 "&vendorShortName; mənimlə bu bildiriş haqqında əlaqə saxlaya bilsin">
-<!ENTITY crash_email "E-poçtunuz">
-<!ENTITY crash_closing_alert "Çökmə haqqında xəbər edilmədən çıxılsın?">
-<!ENTITY sending_crash_report "Çökmə xəbəri göndərilir\u2026">
-<!ENTITY crash_close_label "Qapat">
-<!ENTITY crash_restart_label "&brandShortName; yenidən başlasın">
-<!-- Localization note (crash_notification_title, crash_notification_message, crash_notification_negative_button_text)
-   Text displayed in a system notification to allow starting the Crash Reporter (Android Q and later).-->
-<!ENTITY crash_notification_title "&brandShortName; çökdü">
-<!ENTITY crash_notification_message "&vendorShortName;-ya xəbər göndərmək üçün toxunun">
-<!ENTITY crash_notification_negative_button_text "Əhəmiyyət vermə">
-
-<!ENTITY url_bar_default_text2 "Axtar və ya ünvan daxil et">
-
-<!-- Localization note: this text will be displayed in the Search Widget -->
-<!ENTITY search_widget_default_text "İnternetdə axtar">
-<!ENTITY search_widget_default_cropped_text "Axtar">
-<!ENTITY search_widget_logo_description "İnternetdə &brandShortName; ilə axtar">
-
-<!-- Localization note (url_bar_qrcode_text2) : This text will be
-   heard by non-visual users when the focus is on the QR Code
-   icon in the url bar. -->
-<!ENTITY url_bar_qrcode_text2 "Axtarış və ya ünvan üçün QR Oxuyucunuzu işlədin">
-<!-- Localization note (url_bar_mic_text2) : This text will be
-   heard by non-visual users when the focus is on the Microphone
-   icon in the url bar. -->
-<!ENTITY url_bar_mic_text2 "Axtarış və ya ünvan üçün mikrofonunuzu işlədin">
-
-<!ENTITY bookmark "Əlfəcin">
-<!ENTITY bookmark_remove "Əlfəcini sil">
-<!ENTITY bookmark_added "Əlfəcin əlavə olundu">
-<!-- Localization note (bookmark_already_added) : This string is
-   used as a label in a toast. It is the verb "to bookmark", not
-   the noun "a bookmark". -->
-<!ENTITY bookmark_already_added "Artıq əlfəcinlərdədir">
-<!ENTITY bookmark_removed "Əlfəcin silindi">
-<!ENTITY bookmark_updated "Əlfəcin yeniləndi">
-<!ENTITY bookmark_options "Seçimlər">
-<!ENTITY bookmark_save "Saxla">
-<!ENTITY screenshot_added_to_bookmarks "Ekran görüntüsü əlfəcinlərə əlavə edildi">
-<!-- Localization note (screenshot_folder_label_in_bookmarks): We save links to screenshots
-   the user takes. The folder we store these links in is located in the bookmarks list
-   and is labeled by this String. -->
-<!ENTITY screenshot_folder_label_in_bookmarks "Ekran Görüntüləri">
-<!ENTITY readinglist_smartfolder_label_in_bookmarks "Oxuma Siyahısı">
-
-<!-- Localization note (bookmark_folder_items): The variable is replaced by the number of items
-   in the folder. -->
-<!ENTITY bookmark_folder_items "&formatD; element">
-<!ENTITY bookmark_folder_one_item "1 element">
-<!ENTITY bookmark_folder_updated "Qovluq yeniləndi">
-<!ENTITY bookmark_parent_folder "Üst Qovluq">
-<!ENTITY bookmark_add_folder "Yeni qovluq əlavə et">
-<!-- Localization note (bookmark_default_folder_title): Default title is used if user doesn't specify
-   one when he is creating a bookmark folder -->
-<!ENTITY bookmark_default_folder_title "(başlıq yoxdur)">
-
-<!ENTITY reader_saved_offline "Oflayn Saxlanılıb">
-<!-- Localization note (reader_switch_to_bookmarks) : This
-   string is used as an action in a snackbar - it lets you
-   "switch" to the bookmarks (saved items) panel. -->
-<!ENTITY reader_switch_to_bookmarks "Keçirt">
-
-<!ENTITY history_today_section "Bugün">
-<!ENTITY history_yesterday_section "Dünən">
-<!ENTITY history_week_section3 "Son 7 gün">
-<!ENTITY history_older_section3 "6 aydan gec">
-
-<!ENTITY search "Axtar">
-<!ENTITY reload "Yenilə">
-<!ENTITY forward "İrəli">
-<!ENTITY menu "Menyu">
-<!ENTITY back "Geri">
-<!ENTITY stop "Dayandır">
-<!ENTITY site_security "Sayt Təhlükəsizliyi">
-<!ENTITY edit_mode_cancel "Ləğv et">
-
-<!ENTITY close_tab "Vərəqi Qapat">
-<!ENTITY one_tab "1 vərəq">
-<!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
-   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
-<!ENTITY num_tabs2 "&formatD; vərəq">
-<!ENTITY new_tab_opened "Yeni vərəq açıldı">
-<!ENTITY new_private_tab_opened "Yeni məxfi vərəq açıldı">
-<!-- Localization note (switch_button_message): This string should be as short
-   as possible because it's shown as a label in a toast. Ideally, this string
-   is upper-case, to match Google and Android's convention. -->
-<!ENTITY switch_button_message "DƏYİŞDİR">
-<!-- Localization note (tab_title_prefix_is_playing_audio): This string is not
-   visible in the UI, but rather used as a text-to-speech content description
-   for sight-impaired a11y users. The content description is set on a tab
-   title in a list of open tabs when content in that tab is playing audio.
-   &formatS; will be replaced with the title of the tab, as received from the
-   web page. When audio is not playing in a tab, &formatS; will be used as
-   the content description. -->
-<!ENTITY tab_title_prefix_is_playing_audio "Səs oxudulur – &formatS;">
-
-<!ENTITY settings "Tənzimləmələr">
-<!ENTITY settings_title "Tənzimləmələr">
-<!ENTITY pref_category_general "Ümumi">
-<!ENTITY pref_category_general_summary3 "Ev, dil, vərəq sırası">
-
-<!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
-   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
-   UI. The locale includes both language and region concepts. -->
-<!ENTITY pref_category_language "Dil">
-<!ENTITY pref_category_language_summary "Səyyahınızın dilini dəyişin">
-<!ENTITY pref_browser_locale "Səyyahın dili">
-
-<!-- Localization note (locale_system_default) : This string indicates that
-   Firefox will use the locale currently selected in Android's settings
-   to display browser chrome. -->
-<!ENTITY locale_system_default "Sistem varsayılanı">
-
-<!-- Localization note (overlay_share_label) : This is the label that appears
-   in Android's intent chooser when sending a link to Firefox to bookmark,
-   send to another device, or add to Reading List. -->
-<!ENTITY overlay_share_label "Əlavə et: &brandShortName;">
-
-<!-- Localization note (overlay_share_bookmark_btn_label) : This string is
-   used in the share overlay menu to select an action. It is the verb
-   "to bookmark", not the noun "a bookmark". -->
-<!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label "Əlfəcin">
-<!ENTITY overlay_share_bookmark_btn_label_already "Artıq əlfəcinlərdədir">
-<!ENTITY overlay_share_send_other "Başqa cihazlara göndər">
-
-<!ENTITY overlay_share_open_browser_btn_label "&brandShortName; ilə aç">
-<!-- Localization note (overlay_share_send_tab_btn_label) : Used on the
-   share overlay menu to represent the "Send Tab" action when the user
-   either has not set up Sync, or has no other devices to send a tab
-   to. -->
-<!ENTITY overlay_share_send_tab_btn_label "Başqa cihaza göndər">
-<!ENTITY overlay_share_no_url "Bu paylaşmada keçid tapılmadı">
-<!ENTITY overlay_share_select_device "Cihaz seçin">
-<!-- Localization note (overlay_no_synced_devices) : Used when the menu option
-   to send a tab to a synced device is pressed and no other synced devices
-   are found. -->
-<!ENTITY overlay_no_synced_devices "Firefox Hesabınıza bağlı cihaz tapılmadı">
-
-<!ENTITY pref_category_search3 "Axtar">
-<!ENTITY pref_category_search_summary2 "Əlavə et, əsas olaraq seç, məsləhərləri göstər">
-<!ENTITY pref_category_accessibility "Əlçatanlıq">
-<!ENTITY pref_category_accessibility_summary2 "Yazı ölçüsü, yaxınlaşdırma, səs girişi">
-<!ENTITY pref_category_privacy_short "Məxfilik">
-<!ENTITY pref_category_privacy_summary4 "İzlənmə, hesablar, məlumat seçimləri">
-<!ENTITY pref_category_vendor2 "&vendorShortName; &brandShortName;">
-<!ENTITY pref_category_vendor_summary2 "&brandShortName; haqqında, ÇSS-lər, əks əlaqə">
-<!ENTITY pref_category_datareporting "Məlumat seçimi">
-<!ENTITY pref_category_logins "Hesablar">
-<!ENTITY pref_learn_more "Ətraflı öyrən">
-<!ENTITY pref_category_installed_search_engines "Quraşdırılmış axtarış mühərrikləri">
-<!ENTITY pref_category_add_search_providers "Daha çox axtarış sistemi əlavə edin">
-<!ENTITY pref_category_search_restore_defaults "Axtarış mühərriklərini bərpa edin">
-<!ENTITY pref_search_restore_defaults "İlkin tənzimləmələri bərpa et">
-<!ENTITY pref_search_restore_defaults_summary "İlkin tənzimləmələri bərpa et">
-<!-- Localization note (pref_search_hint) : "TIP" as in "hint", "clue" etc. Displayed as an
-   advisory message on the customise search providers settings page explaining how to add new
-   search providers.
-   The &formatI; in the string will be replaced by a small image of the icon described, and can be moved to wherever
-   it is applicable. -->
-<!ENTITY pref_search_hint2 "MƏSLƏHƏT: Hər-hansı bir saytı axtarış mühərrikləriniz siyahısına əlavə etmək üçün onun axtarış yerinə basılı tutun və daha sonra &formatI; ikonuna basın.">
-<!ENTITY pref_category_advanced "Təkmilləşmiş">
-<!-- Localization note (pref_category_advanced_summary3): “data saver” in this
-   context means consuming less data, e.g. by not loading images, not
-   “storing data”. -->
-<!ENTITY pref_category_advanced_summary3 "Vərəqləri bərpa et, məlumat saxlayıcısı, tərtibatçı alətləri">
-<!ENTITY pref_category_notifications "Bildirişlər">
-<!ENTITY pref_category_notifications_summary2 "Yeni özəlliklər, məhsul məsləhətləri">
-<!ENTITY pref_developer_remotedebugging_usb "USB ilə məsafəli sazlama">
-<!ENTITY pref_developer_remotedebugging_wifi "Wi-Fi ilə məsafəli sazlama">
-<!ENTITY pref_developer_remotedebugging_wifi_disabled_summary "Wi-Fi sazlama üçün cihazınızda QR kod oxuyucu tətbiqi qurulmalıdır.">
-<!ENTITY pref_remember_signons2 "Daxil olmaları yadda saxla">
-<!ENTITY pref_manage_logins "Hesabları idarə et">
-
-<!ENTITY pref_category_home "Başlanğıc">
-<!ENTITY pref_category_home_summary "Başlanğıc səhifənizi özəlləşdirin">
-<!ENTITY pref_category_home_panels "Panellər">
-<!ENTITY pref_category_home_add_ons "Əlavələr">
-<!ENTITY pref_home_updates2 "Məzmun yeniləmələri">
-<!ENTITY pref_home_updates_enabled "Fəal">
-<!ENTITY pref_home_updates_wifi "Yalnız Wi-Fi ilə">
-<!ENTITY pref_category_home_homepage "Ana Səhifə">
-<!-- Localization note (home_homepage_every_new_tab): The user will see a switch to determine if the
-   home page will be use in every new tab. -->
-<!ENTITY home_homepage_every_new_tab "Həmçinin yeni vərəqlər üçün istifadə et">
-<!ENTITY home_homepage_title "Ana Səhifə seç">
-<!-- Localization note (home_homepage_radio_user_address): The user will see a series of radio
-   buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click the radio
-   button for this string, they will use the built-in default Firefox homepage (about:home). -->
-<!ENTITY home_homepage_radio_default "&brandShortName; Ana Səhifə">
-<!-- Localization note (home_homepage_radio_user_address): The user will see a series of radio
-   buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click the radio
-   button for this string, a text field will appear below the radio button and allow the
-   user to insert an address of their choice. -->
-<!ENTITY home_homepage_radio_user_address "Xüsusi">
-<!-- Localization note (home_homepage_hint_user_address): The user will see a series of
-   radio buttons to choose the homepage they'd like to start on. When they click a
-   particular radio button, a text field will appear below the radio button and allow the
-   user to insert an address of their choice. This string is the hint text to that
-   text field. -->
-<!ENTITY home_homepage_hint_user_address "Ünvan daxil edin və ya ifadə axtarın">
-
-<!-- Localization note: These are shown in the left sidebar on tablets -->
-<!ENTITY pref_header_general "Ümumi">
-<!ENTITY pref_header_search "Axtar">
-<!ENTITY pref_header_privacy_short "Məxfilik">
-<!ENTITY pref_header_accessibility "Əlçatanlıq">
-<!ENTITY pref_header_notifications "Bildirişlər">
-<!ENTITY pref_header_advanced "Təkmilləşmiş">
-<!ENTITY pref_header_help "Kömək">
-<!ENTITY pref_header_vendor "&vendorShortName;">
-
-<!ENTITY pref_cookies_menu "Cookielər">
-<!ENTITY pref_cookies_accept_all "Aktiv">
-<!ENTITY pref_cookies_not_accept_foreign "Aktivdir, 3-cü tərəf xaric">
-<!ENTITY pref_cookies_not_accept_trackers "Aktivdir, izləyici çərəzlər xaric">
-<!ENTITY pref_cookies_disabled "Söndürülüb">
-
-<!-- Localization note (pref_category_data_saver): “data saver” in this
-   context means consuming less data, e.g. by not loading images, not
-   “storing data”. -->
-<!ENTITY pref_category_data_saver "Məlumat saxlayıcısı">
-<!ENTITY pref_category_media "Media">
-<!ENTITY pref_category_developer_tools "Tərtibatçı alətləri">
-
-<!ENTITY pref_tap_to_load_images_title2 "Şəkilləri göstər">
-<!ENTITY pref_tap_to_load_images_enabled "Həmişə">
-<!ENTITY pref_tap_to_load_images_data "Yalnız Wi-Fi ilə">
-<!ENTITY pref_tap_to_load_images_disabled2 "Əngəllənib">
-
-<!ENTITY pref_show_web_fonts "Web şriftlərini göstər">
-<!ENTITY pref_show_web_fonts_summary2 "Səhifəni yükləyərkən uzaq şriftləri endir">
-
-<!ENTITY pref_tracking_protection_title2 "İzlənmə Qoruması">
-<!ENTITY pref_donottrack_title "Məni izləmə">
-<!ENTITY pref_donottrack_summary "&brandShortName; saytlara izlənmək istəmədiyinizi xəbər edəcək">
-
-<!ENTITY pref_tracking_protection_enabled "Aktiv">
-<!ENTITY pref_tracking_protection_enabled_pb "Məxfi Səyahətdə aktivdir">
-<!ENTITY pref_tracking_protection_disabled "Söndürülüb">
-
-<!ENTITY pref_whats_new_notification "&brandShortName; səyyahında yeniliklər">
-<!ENTITY pref_whats_new_notification_summary "Yeniləmədən sonra yeni özəlliklər haqqında öyrənin">
-
-<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification): Title of a new toggleable setting in Settings-Notifications screen.
-   Similar to the already existing "pref_whats_new_notification"-->
-<!ENTITY pref_feature_tips_notification "Məhsul və özəllik məsləhətləri">
-<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_summary): Description of a new toggleable setting in Settings-Notifications screen.
-   Similar to the already existing "pref_whats_new_notification_summary"-->
-<!ENTITY pref_feature_tips_notification_summary "&brandShortName; və digər &vendorShortName; məhsullarını necə işlədəcəyinizi öyrənin">
-<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_enabling_path):
-   Nothing to translate. Simple concatenation of already localized strings. Result is used below. -->
-<!ENTITY pref_feature_tips_notification_enabling_path "&pref_category_privacy_short; > &pref_category_datareporting; > &datareporting_fhr_title;">
-<!-- Localization note (pref_feature_tips_notification_enabling_hint):
-   Describe the action the user should do to enable this preference. -->
-<!ENTITY pref_feature_tips_notification_enabling_hint2 "(Bu seçimi aktivləşdirmək üçün &pref_feature_tips_notification_enabling_path; aktiv olmalıdır.)">
-
-<!-- Localization note (pref_category_experimental): Title of a sub category in the 'advanced' category
-   for experimental features. -->
-<!ENTITY pref_category_experimental "Eksperimental özəlliklər">
-
-<!-- Custom Tabs is an Android API for allowing third-party apps to open URLs in a customized UI.
-   Instead of switching to the browser it appears as if the user stays in the third-party app.
-   For more see: https://developer.chrome.com/multidevice/android/customtabs -->
-<!ENTITY pref_custom_tabs2 "Fərdi Vərəqlər">
-<!ENTITY pref_custom_tabs_summary4 "Tətbiqlərə web məzmunu sürətli yüklənən fərdi vərəqdə açmağa icazə ver.">
-
-<!-- Localization note (custom_tabs_menu_item_open_in): The variable is replaced by the name of
-   default browser from user's preference, such as "Open in Firefox" -->
-<!ENTITY custom_tabs_menu_item_open_in "&formatS; ilə aç">
-<!ENTITY custom_tabs_menu_footer "&brandShortName; dəstəyi ilə">
-<!-- Long-click title of CustomTabsActivity will copy URL to clipboard and display this hint -->
-<!ENTITY custom_tabs_hint_url_copy "URL köçürüldü">
-
-<!ENTITY pref_pwa "Proqressiv Web Tətbiqlər">
-<!ENTITY pref_pwa_summary "Web tətbiqlərin ana ekrana əlavə edilməsinə icazə ver">
-
-<!ENTITY tab_queue_toast_message3 "&brandShortName; səyyahında saxlanmış vərəq">
-<!ENTITY tab_queue_toast_action "İndi aç">
-<!ENTITY tab_queue_prompt_title "Çoxlu keçid açırsız?">
-<!ENTITY tab_queue_prompt_text4 "Onları &brandShortName; səyyahını bir sonraki dəfə açana qədər saxla.">
-<!ENTITY tab_queue_prompt_tip_text2 "Bunu daha sonra Seçimlərdən dəyişə bilərsiz">
-<!-- Localization note (tab_queue_prompt_permit_drawing_over_apps): This additional text is shown if the
-   user needs to enable an Android setting in order to enable tab queues. -->
-<!ENTITY tab_queue_prompt_permit_drawing_over_apps "Digər tətbiqlərin üzərinə çəkməni aktiv edin">
-<!ENTITY tab_queue_prompt_positive_action_button "Aktiv et">
-<!ENTITY tab_queue_prompt_negative_action_button "Daha sonra">
-<!-- Localization note (tab_queue_prompt_settings_button): This button is shown if the user needs to
-   enable a permission in Android's setting in order to enable tab queues. -->
-<!ENTITY tab_queue_prompt_settings_button "Tənzimləmələrə gedin">
-<!-- Localization note (tab_queue_notification_prompt): This is the text of the default notification
-shown from Android O while a tab is being queued.-->
-<!ENTITY tab_queue_notification_prompt "Yeni vərəq növbəyə əlavə edilir&#8230;">
-<!ENTITY tab_queue_notification_title "&brandShortName;">
-<!-- Localization note (tab_queue_notification_text_plural2) : The
-   formatD is replaced with the number of tabs queued. The
-   number of tabs queued is always more than one. We can't use
-   Android plural forms, sadly. See Bug #753859. -->
-<!ENTITY tab_queue_notification_text_plural2 "&formatD; vərəq gözləyir">
-<!-- Localization note (tab_queue_notification_text_singular2) : This is the
-   text of a notification; we expect only one tab queued. -->
-<!ENTITY tab_queue_notification_text_singular2 "1 vərəq gözləyir">
-
-<!-- Localization note (tab_queue_notification_settings): This notification text is shown if a tab
-   has been queued but we are missing the system permission to show an overlay. -->
-<!ENTITY tab_queue_notification_settings "Çox keçidi açmaq üçün lütfən &brandShortName; səyyahı üçün Digər tətbiqlərin üzərinə çəkmə (Draw over other apps) icazəsi verin">
-
-<!ENTITY pref_char_encoding "Simvol kodlaşdırması">
-<!ENTITY pref_char_encoding_on "Menyunu göstər">
-<!ENTITY pref_char_encoding_off "Menyunu göstərmə">
-<!ENTITY pref_clear_private_data2 "Məxfi məlumatları təmizlə">
-<!-- Localization note (pref_clear_private_data_now_tablet): This action to clear private data is only shown on tablets.
-   The action is shown below a header saying "Clear private data"; See pref_clear_private_data -->
-<!ENTITY pref_clear_private_data_now_tablet "İndi təmizlə">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_title3 "Şəxsi məlumatları çıxışda təmizlə">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_summary2 "Əsas menyudan \&quot;Çıx\&quot; seçdiyiniz zaman &brandShortName; sizin məlumatlarınız avtomatik təmizləyəcək">
-<!ENTITY pref_clear_on_exit_dialog_title "Hansı məlumatın təmizlənəcəyini seçin">
-<!ENTITY pref_restore_tabs "Vərəqləri bərpa et">
-<!ENTITY pref_restore_always "Həmişə bərpa et">
-<!ENTITY pref_restore_quit "&brandShortName; səyyahından çıxdıqdan sonra bərpa etmə">
-
-<!-- Localization note (pref_use_system_font_size, pref_use_system_font_size_summary):
-   Font size here refers to the name of the corresponding Android system setting. -->
-<!ENTITY pref_use_system_font_size "Sistemin şrift ölçüsünü işlət">
-<!ENTITY pref_use_system_font_size_summary "Web məzmununu sistemin şrift ölçüsünə görə miqyasla">
-
-<!ENTITY pref_media_autoplay_enabled "Avtomatik oxutmağa icazə ver">
-<!ENTITY pref_media_autoplay_allow "Avtomatik oxutmağa icazə ver">
-<!ENTITY pref_media_autoplay_block "Avtomatik oxutmanı əngəllə">
-<!ENTITY pref_zoom_force_enabled "Yaxınlaşdırmanı həmişə aktiv saxla">
-<!ENTITY pref_zoom_force_enabled_summary "Zorla üzərinə yaz ki, hər səhifəni yaxınlaşdırmaq mümkün olsun">
-<!ENTITY pref_voice_input "Səs girişi">
-<!ENTITY pref_voice_input_summary2 "Başlıq sətrində səs diksiyasına icazə ver">
-<!ENTITY pref_qrcode_enabled "QR kod oxuyucu">
-<!ENTITY pref_qrcode_enabled_summary2 "Başlıq sətrində QR oxuyucuya icazə ver">
-
-<!ENTITY pref_use_master_password "Ana Parolu işlət">
-<!ENTITY pref_sync_default_title "Firefox Hesabı">
-<!ENTITY pref_sync2 "Daxil ol">
-<!ENTITY pref_sync_summary2 "Vərəqlərinizi, əlfəcinlərinizi, daxil olmaları, tarixçənizi sinxronlaşdırın">
-<!ENTITY pref_search_suggestions "Axtarış təkliflərini göstər">
-<!ENTITY pref_history_search_suggestions "Axtarış tarixçəsini göstər">
-<!ENTITY pref_import_options "İdxal seçimləri">
-<!ENTITY pref_import_android_summary "Əlfəcinləri və tarixçəni əsas səyyahdan daxil et">
-<!-- Localization note (pref_private_data_openTabs): Open tabs is an option in
-   the Clear Private Data dialog and refers to currently open tabs. -->
-<!ENTITY pref_private_data_openTabs "Vərəqləri aç">
-<!ENTITY pref_private_data_history2 "Səyahət tarixçəsi">
-<!ENTITY pref_private_data_searchHistory "Axtarış tarixçəsi">
-<!ENTITY pref_private_data_formdata2 "Forma tarixçəsi">
-<!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Çərəzlər və aktiv ziyarətlər">
-<!ENTITY pref_private_data_cache "Keş">
-<!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Offline sayt məlumatları">
-<!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Sayt tənzimləmələri">
-<!ENTITY pref_private_data_downloadFiles2 "Endirilənlər">
-<!ENTITY pref_private_data_syncedTabs "Sinxron vərəqlər">
-
-<!ENTITY pref_default_browser2 "&brandShortName; səyyahını əsas səyyahınız edin">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (default_browser_system_settings_toast):
-  Message of an Android Toast that appears after our app opens "Android System Settings -> Apps -> Default apps"
-  and instruct users to tap on the "Browser app" option on that settings screen to choose a default browser app. -->
-<!ENTITY default_browser_system_settings_toast "Səyahət proqramına basın və &brandShortName; seçin">
-<!ENTITY pref_about_firefox "&brandShortName; haqqında">
-<!ENTITY pref_vendor_faqs "ÇSS">
-<!ENTITY pref_vendor_feedback "Əks əlaqə göndər">
-
-<!ENTITY pref_dialog_set_default "Ön qurğulu olaraq seç">
-<!ENTITY pref_dialog_default "İlkin hal">
-<!ENTITY pref_dialog_remove "Sil">
-<!ENTITY pref_dialog_activitystream_header_content "Əlavə məzmun">
-<!ENTITY pref_dialog_activitystream_recentBookmarks "Yeni Əlfəcinlər">
-<!ENTITY pref_dialog_activitystream_visited "Ziyarət edilmiş">
-
-<!ENTITY pref_search_last_toast "Sonuncu axtarış mühərrikinizi silə və ya passivləşdirə bilməzsiniz.">
-
-<!ENTITY pref_panels_show "Göstər">
-<!ENTITY pref_panels_hide "Gizlət">
-<!ENTITY pref_panels_reorder "Sıranı dəyiş">
-<!ENTITY pref_panels_move_up "Yuxarı daşı">
-<!ENTITY pref_panels_move_down "Aşağı daşı">
-
-<!ENTITY datareporting_notification_title "&brandShortName; statistikalar və məlumatlar">
-<!ENTITY datareporting_notification_action "Nəyi paylaşacağınızı seçin">
-<!-- Used in datareporting_notification_ticket_text, but unused in strings.xml. -->
-<!ENTITY datareporting_notification_action_long "Hansı məlumatların paylaşılacağını seçin">
-<!ENTITY datareporting_notification_summary "Sizin təcrübənizi artırmaq üçün &brandShortName; bəzi məlumatları avtomatik olaraq &vendorShortName;-a göndərir.">
-<!-- When this item is removed, also remove datareporting_notification_action_long:
-   it is unused in strings.xml. -->
-<!ENTITY datareporting_notification_ticker_text "&datareporting_notification_title;: &datareporting_notification_action_long;">
-
-<!-- Localization note (datareporting_fhr_title, datareporting_fhr_summary2,
-   reporting_telemetry_title, datareporting_telemetry_summary,
-   datareporting_crashreporter_summary) : These match the strings in
-   en-US/chrome/browser/preferences/advanced.dtd (healthReportSection.label,
-   healthReportDesc.label, telemetrySection.label, telemetryDesc.label,
-   crashReporterDesc.label). -->
-<!ENTITY datareporting_fhr_title "&brandShortName; Sağlamlıq Hesabatı">
-<!ENTITY datareporting_fhr_summary2 "Səyyahınızın sağlamlığı ilə bağlı məlumatları &vendorShortName; ilə paylaşır və səyyahınızın məhsuldarlığını başa düşməyinizə kömək edir">
-<!ENTITY datareporting_telemetry_title "Telemetriya">
-<!ENTITY datareporting_telemetry_summary "&brandShortName; səyyahını yaxşılaşdırmaq üçün səyyahınızla bağlı performans, istifadə, avadanlıq və şəxsiləşdirmə məlumatlarını  &vendorShortName; ilə