Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
authorIsmet Sadiqov <ismet.sadiqov@gmail.com>
Thu, 25 Jun 2020 14:11:02 +0200
changeset 1299 763224ad7c1fb0b44c0c46773d68ec2f3a7968bc
parent 1298 2858f400da7073b5ffaa394177e3273afbbd959c
child 1300 7263a95cb12cb2d803805530a33ab4f32ffe4a3c
push id483
push userflodolo@mozilla.com
push dateThu, 25 Jun 2020 12:11:18 +0000
bugs1647692
Bug 1647692 - Add language packs and dictionaries to about:support, part 1.
toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutSupport.ftl
@@ -1,25 +1,25 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 page-title = Problem həll etmə məlumatları
 page-subtitle =   Bu səhifə, bir problemi həll etməyə çalışarkən işinizə yaraya biləcək texniki məlumatlara malikdir. { -brand-short-name } haqqında ümumi suallarla bağlı cavab axtarırsınızsa <a data-l10n-name="support-link">dəstək saytımıza</a> baxın.
-
 crashes-title = Çökmə Məlumatları
 crashes-id = Hesabat kimliyi
 crashes-send-date = Göndərilib
 crashes-all-reports = Bütün Çökmə Məlumatları
 crashes-no-config = Bu tətbiqetmə çökmə məlumatlarını göstərmək üçün tənzimlənməyib.
 extensions-title = Uzantılar
 extensions-name = Ad
 extensions-enabled = Aktivdir
 extensions-version = Buraxılış
 extensions-id = ID
+support-addons-name = Ad
 security-software-title = Təhlükəsizlik Proqramı
 security-software-type = Növü
 security-software-name = Adı
 security-software-antivirus = Antivirus
 security-software-antispyware = Antispyware
 security-software-firewall = Qoruyucu divar
 features-title = { -brand-short-name } Özəllikləri
 features-name = Ad
@@ -99,17 +99,16 @@ safe-mode-title = Təhlükəsiz Modu Yoxlayın
 restart-in-safe-mode-label = Əlavələr sönülü olaraq yenidən başlat…
 
 ## Media titles
 
 audio-backend = Səs arxa tərəfi
 max-audio-channels = Maksimum kanal
 channel-layout = Üstünlük verilən kanal düzülüşü
 sample-rate = Üstünlük verilən nümunə tempi
-
 media-title = Media
 media-output-devices-title = Çıxış cihazları
 media-input-devices-title = Giriş cihazları
 media-device-name = Ad
 media-device-group = Qrup
 media-device-vendor = Təminatçı
 media-device-state = Vəziyyəti
 media-device-preferred = Üstün tutulan
@@ -134,90 +133,83 @@ intl-regional-prefs = Regional Nizamlama
 ##
 ## The Firefox remote protocol provides low-level debugging interfaces
 ## used to inspect state and control execution of documents,
 ## browser instrumentation, user interaction simulation,
 ## and for subscribing to browser-internal events.
 ##
 ## See also https://firefox-source-docs.mozilla.org/remote/
 
+
 ##
 
 # Variables
 # $days (Integer) - Number of days of crashes to log
 report-crash-for-days =
   { $days ->
     [one] Son { $days } Gün üçün Çökmə Hesabatı
    *[other] Son { $days } Gün üçün Çökmə Hesabatı
   }
-
 # Variables
 # $minutes (integer) - Number of minutes since crash
 crashes-time-minutes =
   { $minutes ->
     [one] { $minutes } dəqiqə əvvəl
    *[other] { $minutes } dəqiqə əvvəl
   }
-
 # Variables
 # $hours (integer) - Number of hours since crash
 crashes-time-hours =
   { $hours ->
     [one] { $hours } saat əvvəl
    *[other] { $hours } saat əvvəl
   }
-
 # Variables
 # $days (integer) - Number of days since crash
 crashes-time-days =
   { $days ->
     [one] { $days } gün əvvəl
    *[other] { $days } gün əvvəl
   }
-
 # Variables
 # $reports (integer) - Number of pending reports
 pending-reports =
   { $reports ->
     [one] Bütün Çökmə Hesabatları (verilən zaman aralığındaki { $reports } gözləyən çökmə də daxil olmaqla)
    *[other] Bütün Çökmə Hesabatları (verilən zaman aralığındaki { $reports } gözləyən çökmələr də daxil olmaqla)
   }
-
 raw-data-copied = Raw data copied to clipboard
 text-copied = Text copied to clipboard
 
 ## The verb "blocked" here refers to a graphics feature such as "Direct2D" or "OpenGL layers".
 
 blocked-driver = VGA sürücüsü versiyanız üçün bloklanmışdır.
 blocked-gfx-card = Analiz edilə bilməyən problemlər səbəbi ilə VGA-niz üçün bloklanmışdır.
 blocked-os-version = Əməliyyat sistemi versiyanız üçün bloklanmışdır.
 blocked-mismatched-version = Qeyd jurnalıyla DLL arasındakı qrafik sürücüsü uyğunsuzluğuna görə bloklandı.
 # Variables
 # $driverVersion - The graphics driver version string
 try-newer-driver = VGA sürücüsü versiyanız üçün bloklanmışdır. VGA sürücünüzü { $driverVersion } və ya daha yeni bir versiyaya yeniləyin.
-
 # "ClearType" is a proper noun and should not be translated. Feel free to leave English strings if
 # there are no good translations, these are only used in about:support
 clear-type-parameters = ClearType parametrləri
-
 compositing = Birləşdirici
 hardware-h264 = Avadanlıq H264 Dekodlama
 main-thread-no-omtc = ana axın, OMTC yoxdur
 yes = Bəli
 no = Xeyr
 unknown = Bilinməyən
 virtual-monitor-disp = Virtual Monitor Ekranı
 
 ## The following strings indicate if an API key has been found.
 ## In some development versions, it's expected for some API keys that they are
 ## not found.
 
 found = Tapıldı
 missing = Əksik
-
 gpu-process-pid = GPUProcessPid
 gpu-process = GPUProcess
 gpu-description = Açıqlama
 gpu-vendor-id = Satıcı kimliyi
 gpu-device-id = Cihaz kimliyi
 gpu-subsys-id = Subsys identifikatoru
 gpu-drivers = Sürücülər
 gpu-ram = RAM
@@ -230,75 +222,66 @@ webgl1-version = WebGL 1 Sürücü Buraxılışı
 webgl1-driver-extensions = WebGL 1 Sürücü Əlavəsi
 webgl1-extensions = WebGL 1 Əlavələr
 webgl2-wsiinfo = WebGL 2 Sürücü WSI məlumatı
 webgl2-renderer = WebGL2 Vizuallaşdırıcı
 webgl2-version = WebGL 2 Sürücü Buraxılışı
 webgl2-driver-extensions = WebGL 2 Sürücü Əlavəsi
 webgl2-extensions = WebGL 2 Əlavələr
 blocklisted-bug = Bilinən xətalara görə qara siyahıya alındı
-
 # Variables
 # $bugNumber (string) - String of bug number from Bugzilla
 bug-link = xəta { $bugNumber }
-
 # Variables
 # $failureCode (string) - String that can be searched in the source tree.
 unknown-failure = Əngəlləndi; xəta kodu { $failureCode }
-
 d3d11layers-crash-guard = D3D11 Compositor
 d3d11video-crash-guard = D3D11 Video Dekodlayıcı
 d3d9video-crash-buard = D3D9 Video Dekodlayıcı
 d3d9video-crash-guard = D3D9 Video Dekodlayıcı
 glcontext-crash-guard = OpenGL
-
 reset-on-next-restart = Sonrakı yenidən başlatmada sıfırla
 gpu-process-kill-button = GPU Prosesi Dayandır
 gpu-device-reset = Cihaz Sıfırlama
 gpu-device-reset-button = Cihaz sıfırlamanı tətiklə
 uses-tiling = Lövhəcik işlədir
 content-uses-tiling = Lövhə işlədir (Məzmun)
 off-main-thread-paint-enabled = Sönülü əsas bağın rənglənməsi aktivdir
 off-main-thread-paint-worker-count = Sönülü əsas bağın rənglənməsi işçi sayı
 target-frame-rate = Hədəf Kadr Sürəti
-
 min-lib-versions = Gözlənilən minimum versiya
 loaded-lib-versions = İstifadə olunan versiya
-
 has-seccomp-bpf = Seccomp-BPF (Sistem Çağırışı Filtrləmə)
 has-seccomp-tsync = Seccomp əməliyyat sinxronlaşdırması
 has-user-namespaces = İstifadəçi ad boşluqları
 has-privileged-user-namespaces = Üstün səlahiyyətli əməliyyatlar üçün İstifadəçi ad boşluqları
 can-sandbox-content = Məzmun İşləmə Sandbox-u
 can-sandbox-media = Media Qoşması Sandbox-u
 content-sandbox-level = Məzmun İşləmə Sandbox Səviyyəsi
 effective-content-sandbox-level = Effektiv məzmun emalı Sandbox səviyyəsi
 sandbox-proc-type-content = məzmun
 sandbox-proc-type-file = fayl məzmunu
 sandbox-proc-type-media-plugin = media qoşması
 sandbox-proc-type-data-decoder = məlumat dekodlaşdırıcısı
-
 launcher-process-status-0 = Aktivdir
 launcher-process-status-1 = Xətadan dolayı söndürülüb
 launcher-process-status-2 = Zorla söndürülüb
 launcher-process-status-unknown = Bilinməyən status
-
 # Variables
 # $remoteWindows (integer) - Number of remote windows
 # $totalWindows (integer) - Number of total windows
 multi-process-windows = { $remoteWindows }/{ $totalWindows }
 multi-process-status-0 = İstifadəçi tərəfindən aktivləşdirilib
 multi-process-status-1 = İlkin olaraq aktivləşdirilib
 multi-process-status-2 = Söndürülüb
 multi-process-status-4 = Mümkünlük alətləri tərəfindən söndürülüb
 multi-process-status-6 = Dəstəklənməyən mətn girişi tərəfindən söndürülüb
 multi-process-status-7 = Əlavələr tərəfindən söndürülüb
 multi-process-status-8 = Zorla söndürüldü
 multi-process-status-unknown = Bilinməyən durum
-
 async-pan-zoom = Asinxron Sürüşdür/Yaxınlaşdır
 apz-none = heç biri
 wheel-enabled = təkər girişi aktivdir
 touch-enabled = toxunma girişi aktivdir
 drag-enabled = sürüşdürmə zolağının diyirləndirmə açıqdır
 keyboard-enabled = klaviatura aktivdir
 autoscroll-enabled = avtomatik sürüşdürmə aktivdir