Bug 1626381 - Add titles to about:addons sidebar, part 2
authorEmin Mastizada <emin@mastizada.com>
Tue, 14 Apr 2020 07:24:18 +0200
changeset 1252 6470e59e19eafa4203776a653f035b6f088cbe8b
parent 1251 17b6d041c0b0cc728a8b9d6a27f526d0a7cd7288
child 1253 48dbb5b9089b90c484b749165b626816ab636a2c
push id466
push userflodolo@mozilla.com
push dateTue, 14 Apr 2020 05:24:25 +0000
bugs1626381
Bug 1626381 - Add titles to about:addons sidebar, part 2
toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
--- a/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
+++ b/toolkit/toolkit/about/aboutAddons.ftl
@@ -21,23 +21,31 @@ list-empty-recent-updates =
 list-empty-find-updates =
   .label = Yeniləmələri yoxla
 list-empty-button =
   .label = Əlavələr haqqında daha çox öyrənin
 install-addon-from-file =
   .label = Fayldan əlavə qur...
   .accesskey = I
 help-button = Əlavə Dəstəyi
+sidebar-help-button-title =
+  .title = Əlavə Dəstəyi
 preferences =
   { PLATFORM() ->
     [windows] { -brand-short-name } Seçimləri
    *[other] { -brand-short-name } Nizamlamaları
   }
 tools-menu =
   .tooltiptext = Bütün əlavələr üçün alətlər
+sidebar-preferences-button-title =
+  .title =
+    { PLATFORM() ->
+      [windows] { -brand-short-name } Seçimləri
+      *[other] { -brand-short-name } Nizamlamaları
+    }
 show-unsigned-extensions-button =
   .label = Bəzi uzantılar təsdiqlənə bilmirlər
 show-all-extensions-button =
   .label = Bütün uzantıları göstər
 debug-addons =
   .label = Əlavələri Sazla
   .accesskey = z
 cmd-show-details =
@@ -142,16 +150,18 @@ legacy-extensions-description = Bu qoşmalar hazırkı { -brand-short-name } standartlarına cavab vermirlər və bu səbəbdən söndürüldülər. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Əlavələrə olan dəyişikliklər haqqında öyrən</label>
 extensions-view-recent-updates =
   .name = Yaxın vaxtlardakı yeniləmələr
   .tooltiptext = { extensions-view-recent-updates.name }
 extensions-view-available-updates =
   .name = Mövcud yeniləmələr
   .tooltiptext = { extensions-view-available-updates.name }
 addon-category-extension = Uzantılar
 addon-category-theme = Mövzular
+addon-category-theme-title =
+  .title = Mövzular
 addon-category-plugin = Qoşmalar
 addon-category-dictionary = Lüğətlər
 addon-category-dictionary-title =
   .title = Lüğətlər
 addon-category-locale = Dillər
 addon-category-available-updates = Mövcud yeniləmələr
 addon-category-available-updates-title =
   .title = Mövcud yeniləmələr
@@ -280,16 +290,18 @@ shortcuts-system = { -brand-short-name } qısayolu dəyişdirilə bilməz
 shortcuts-card-expand-button =
   { $numberToShow ->
     [one] Daha { $numberToShow } dənə göstər
    *[other] Daha { $numberToShow } dənə göstər
   }
 shortcuts-card-collapse-button = Daha az göstər
 go-back-button =
   .tooltiptext = Geri get
+header-back-button =
+  .title = Geri get
 
 ## Recommended add-ons page
 
 
 ## Add-on actions
 
 remove-addon-button = Sil
 disable-addon-button = Söndür