[az] update from Pootle (firefox)
authoraz team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Sat, 02 Apr 2016 23:16:57 +0000
changeset 354 5387497919003e1a90a23aa40dfefc2f8c3da726
parent 353 3e3f226dd4ee669987827bb1e9965239a97a4901
child 355 1be098a2f0b37796164e9ee43d9d41ec9d831fc3
push id1
push userfrancesco.lodolo@mozillaitalia.org
push dateWed, 05 Apr 2017 18:13:18 +0000
[az] update from Pootle (firefox)
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -125,17 +125,17 @@ SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION=SSL tayı seçilmiş protokol versiyası üçün qadağan edilmiş şifrələnə paketi işlədir.
 SSL_ERROR_RX_MALFORMED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL xətalı Hello Verify Request qarşılama mesajı aldı.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_HELLO_VERIFY_REQUEST=SSL gözlənilməyən Hello Verify Request qarşılama mesajı aldı.
 SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION=SSL xüsusiyyəti bu protokol versiyasında dəstəklənmir.
 SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_CERT_STATUS=SSL gözlənilməyən Certificate Status qarşılama mesajı aldı.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM=TLS tayı dəstəklənməyən hash alqoritmi istifadə edir.
 SSL_ERROR_DIGEST_FAILURE=Digest funksiyası xətaya uğradı.
 SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM=Rəqəmsal-imzalanmış elementdə xətalı imza alqoritmi seçilib.
 SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_CALLBACK=Sonrakı protokol söhbət əlavəsi aktivləşdirildi amma geri çağrı ehtiyyac olmadan əvvəl silindi.
-SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Server klientin ALPN genişlətməsinə göstərdiyi heç bir protokolu dəstəkləmir.
+SSL_ERROR_NEXT_PROTOCOL_NO_PROTOCOL=Server klientin ALPN uzantısında göstərdiyi heç bir protokolu dəstəkləmir.
 SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT=Server əl sıxmağı rədd etdi çünki, müştəri serverin dəstəklədiyindən daha aşağı TSL versiyası istifadə edir.
 SSL_ERROR_WEAK_SERVER_CERT_KEY=Server sertifikatında çox zəif ictimai açar da daxil idi.
 SEC_ERROR_IO=Təhlükəsizlik təsdiqləməsi zamanı giriş-çıxış səhvi baş verdi.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=Təhlükəsizlik kitabxanası səhvi.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=Təhlükəsiz kitabxanası: Pis məlumat alındı.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=Təhlükəsizlik kitabxansı: Çıxış uzunluğu səhvi.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=Təhlükəsizlik kitabxanası daxil etmə uzunluğu səhvi.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=Təhlükəsizlik kitabxansı: Etibarsız dəyişənlər.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -87,17 +87,17 @@ CertDumpAlgID=Həll Yolu Təyin Edici
 CertDumpParams=Həll Yolu Parametrləri
 CertDumpRSAEncr=PKCS #1 RSA Şifrələməsi
 CertDumpRSAPSSSignature=PKCS #1 RSASSA-PSS imzası
 CertDumpRSATemplate=Hissə (%S bit):\n%S\nÜst (%S bits):\n%S
 CertDumpECTemplate=Açar ölçüsü: %S bit\nƏsas nöqtə sıra uzunluğu: %S bit\nÜmumi dəyər:\n%S
 CertDumpIssuerUniqueID=Unikal İxrac Edici Kimliyi
 CertDumpSubjPubKey=Obyektin Ümumi Açarı
 CertDumpSubjectUniqueID=Unikal Obyekt Kimliyi
-CertDumpExtensions=Əlavələr
+CertDumpExtensions=Uzantılar
 CertDumpSubjectDirectoryAttr=Sertifikat Qovluğu Atributları
 CertDumpSubjectKeyID=Sertifikat Obyekt Açar Kimliyi
 CertDumpKeyUsage=Sertifikat Açar İstifadəsi
 CertDumpSubjectAltName=Sertifikatın Digər Adı
 CertDumpIssuerAltName=Sertifikat İxrac Edicinin Digər Adı
 CertDumpBasicConstraints=Əsas Sertifikat Məhdudiyyətləri
 CertDumpNameConstraints=Sertifikat Adı Məhdudiyyətləri
 CertDumpCrlDistPoints=CRL Paylaşım Nöqtələri
@@ -120,17 +120,17 @@ CertDumpKUEnc=Açar Şifrələmə
 CertDumpKUDEnc=Məlumat Şifrələmə
 CertDumpKUKA=Açar Müqaviləsi
 CertDumpKUCertSign=Sertifikat İmzalayan
 CertDumpKUCRLSigner=CRL İmzalayan
 CertDumpCritical=Kritik
 CertDumpNonCritical=Kritik Deyil
 CertDumpSigAlg=Sertifikat İmza Açma Yolu
 CertDumpCertSig=Təsdiq Sənədi İmza Dəyəri
-CertDumpExtensionFailure=Səhv: Fayl formatı emal edilə bilmir
+CertDumpExtensionFailure=Səhv: Fayl uzantısı emal edilə bilmir
 CertDumpIsCA=Sertifikat Orqanı
 CertDumpIsNotCA=Sertifikat Orqanı Deyil
 CertDumpPathLen=Təsdiq sənədi orqanı üzt sərhədi axtar: %S
 CertDumpPathLenUnlimited=limitsiz
 CertDumpEKU_1_3_6_1_5_5_7_3_1=TLS Web Server Təsdiqi
 CertDumpEKU_1_3_6_1_5_5_7_3_2=TLS Web Klient Təsdiqi
 CertDumpEKU_1_3_6_1_5_5_7_3_3=Kod imzalama
 CertDumpEKU_1_3_6_1_5_5_7_3_4=E-poçt qoruma
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -12,17 +12,17 @@ cavab axtarırsınızsa <a id='supportLink'>dəstək saytımıza</a> baxın.">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.title "Çökmə Məlumatları">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.crashes.id):
 This is likely the same like id.heading in crashes.dtd. -->
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.id "Hesabat kimliyi">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.sendDate "Göndərilib">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.allReports "Bütün Çökmə Məlumatları">
 <!ENTITY aboutSupport.crashes.noConfig "Bu tətbiqetmə çökmə məlumatlarını göstərmək üçün tənzimlənməyib.">
 
-<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Əlavələr">
+<!ENTITY aboutSupport.extensionsTitle "Uzantılar">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Ad">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Aktivdir">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Sürüm">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.experimentsTitle "Eksperimental Özəlliklər">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentName "Ad">
 <!ENTITY aboutSupport.experimentId "ID">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -18,18 +18,18 @@
 <!ENTITY listEmpty.button.label        "Əlavələr haqqında daha çox öyrənin">
 <!ENTITY installAddonFromFile.label      "Fayldan əlavə qur...">
 <!ENTITY installAddonFromFile.accesskey    "I">
 <!ENTITY toolsMenu.tooltip          "Bütün əlavələr üçün alətlər">
 
 <!ENTITY cmd.back.tooltip           "Əvvəlki səhifəyə qayıt">
 <!ENTITY cmd.forward.tooltip         "Sonrakı səhifəyə keç">
 
-<!ENTITY showUnsignedExtensions.button.label "Bəzi qoşmalar təsdiqlənə bilmirlər">
-<!ENTITY showAllExtensions.button.label    "Bütün qoşmaları göstər">
+<!ENTITY showUnsignedExtensions.button.label "Bəzi uzantılar təsdiqlənə bilmirlər">
+<!ENTITY showAllExtensions.button.label    "Bütün uzantıları göstər">
 <!ENTITY debugAddons.label          "Əlavələri Sazla">
 <!ENTITY debugAddons.accesskey        "z">
 <!-- global warnings -->
 
 <!ENTITY warning.safemode.label          "Bütün əlavələr təhlükəsizlik rejimdə söndürüldü.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.label     "Əlavə uyğunluq nəzarəti söndürülüb. Uyğun olmayan əlavələriniz ola bilər.">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.label  "Aktiv et">
 <!ENTITY warning.checkcompatibility.enable.tooltip "Əlavə uyğunluq nəzarətini aktivləşdir">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -170,15 +170,15 @@ addon.purchase.tooltip=Bu əlavəni satın almaq üçün əlavə qalareyasına baxın
 #LOCALIZATION NOTE (cmd.purchaseAddon.label) displayed on a button in the detail
 # view, %S is the price of the add-on including currency symbol
 cmd.purchaseAddon.label=%S qiymətinə al…
 cmd.purchaseAddon.accesskey=i
 
 #LOCALIZATION NOTE (eulaHeader) %S is name of the add-on asking the user to agree to the EULA
 eulaHeader=%S quraşdırmaya davam etməmişdən qabaq aşağıdakı son istifadəçi lisenziya razılaşmasını qəbul etməyinizi istəyir:
 
-type.extension.name=Əlavələr
+type.extension.name=Uzantılar
 type.theme.name=Görünüş
 type.locale.name=Dillər
 type.plugin.name=Qoşmalar
 type.dictionary.name=Lüğətlər
 type.service.name=Servislər
 type.experiment.name=Eksperimentlər
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -55,17 +55,17 @@ SetAttributeNodeWarning=setAttributeNode() istifadəsi köhnəlib. Onun əvəzinə setAttribute() istifadə edin.
 GetAttributeNodeNSWarning=getAttributeNodeNS() istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə getAttributeNS() istifadə edin.
 SetAttributeNodeNSWarning=setAttributeNodeNS() istifadəsi köhnəlmişdir. onun əvəzinə setAttributeNS() istifadə edin.
 RemoveAttributeNodeWarning=removeAttributeNode() istifadəsi köhnəlmişdir. onun əvəzinə lütfən removeAttribute() istifadə edin.
 CreateAttributeWarning=document.createAttribute() istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə lütfən element.setAttribute() istiadə edin.
 CreateAttributeNSWarning=document.createAttributeNS() istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə lütfən element.setAttributeNS() istifadə edin.
 OwnerElementWarning=Atributların ownerElement atributluluğunun istifadəsi köhnəlmişdir.
 NodeValueWarning=Atributların nodeValue atributluluğunun istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə value istifadə edin.
 TextContentWarning=Atributlarda textContent istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə dəyər istifadə edin.
-EnablePrivilegeWarning=enablePrivilage istifadəsi köhnəlmişdir. Onun yerinə zəhmət olmasa sistem prinsipi ilə işləyən kodlar (məs. bir əlavə) istifadə edin.
+EnablePrivilegeWarning=enablePrivilage istifadəsi köhnəlmişdir. Onun yerinə zəhmət olmasa sistem prinsipi ilə işləyən kodlar (məs. bir uzantı) istifadə edin.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=nsIJSON.decode köhnəlmişdir. Zəhmət olmasa onun əvəzinə JSON.parse istifadə edin.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=nsIJSON.encode köhnəlmişdir. Onun əvəzinə zəhmət olmasa JSON.stringify istifadə edin.
 nsIDOMWindowInternalWarning=nsIDOMWindowInternal istifadəsi köhnəlmişdir. Onun əvəzinə lütfən nsIDOMWindow istifadə edin.
 FullscreenDeniedDisabled=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki tam ekran API-si istifadəçi nizamlamalarında sönülüdür.
 FullscreenDeniedFocusedPlugin=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki pəncərəli əlavə fokuslanılıb.
 FullscreenDeniedHidden=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki sənəd artıq görünməzdir.
 HTMLSyncXHRWarning=XMLHttpRequest -də sinxron rejimdə HTML emalı dəstəklənmir.
 InvalidRedirectChannelWarning=Kanalda nsIWritablePropertyBag2 istifadə edilmədiyi üçün üçün %S yönlendirməsi edilə bilmədi.