Pontoon: Update Azerbaijani (az) localization of Firefox
authorEmin Mastizada <emin@mastizada.com>
Thu, 20 Aug 2020 18:05:27 +0000
changeset 1304 288e78462d7e9d9cf4c28ff906491e43391ea473
parent 1303 4b281cf43b15afc6960d86b5ed18783281bce268
child 1305 fe046369cbb48c3b870bb19cb56fccff0e74eb2d
push id487
push userpontoon@mozilla.com
push dateThu, 20 Aug 2020 18:05:30 +0000
Pontoon: Update Azerbaijani (az) localization of Firefox Co-authored-by: Emin Mastizada <emin@mastizada.com>
browser/browser/aboutCertError.ftl
dom/chrome/dom/dom.properties
toolkit/chrome/global/browser.properties
toolkit/crashreporter/aboutcrashes.ftl
--- a/browser/browser/aboutCertError.ftl
+++ b/browser/browser/aboutCertError.ftl
@@ -1,74 +1,62 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-intro = { $hostname } etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.
-
 cert-error-mitm-intro = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, sertifikatlar da səlahiyyətlilər tərəfindən verilir.
-
 cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Birisi saytı təqlid etməyə çalışa bilər, buna görə də davam etməməlisiniz.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-trust-unknown-issuer = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.
-
 cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.
-
 cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcısının sertifikatına etibar edilmir.
-
 cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Təhlükəsiz olmadığı üçün söndürülmüş bir imza alqoritmi ilə imzalandığı üçün, bu sertifikata etibar edilmir.
-
 cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcı sertifikatının vaxtı başa çatmışdır.
-
 cert-error-trust-self-signed = Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.
-
 cert-error-trust-symantec = GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign tərəfindən verilən sertifikatlar artıq təhlükəsiz sayılmırlar, çünki, bu sertifikat vericiləri əvvəllər güvənlik praktikalarını səhv yerinə yetiriblər.
-
 cert-error-untrusted-default = Sertifikat etibar edilən bir qaynaqdan gəlmir.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-domain-mismatch = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> üçün düzgündür.
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 # $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq { $alt-name } üçün düzgündür.
-
 # Variables:
 # $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
 cert-error-domain-mismatch-multiple = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq aşağıdakı adlar üçün keçərlidir: { $subject-alt-names }
-
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
+cert-error-expired-now = Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixində bitib.
+# Variables:
+# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
+# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
+cert-error-not-yet-valid-now = Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.
 # Variables:
 # $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
 cert-error-code-prefix-link = Xəta kodu: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>
-
 # Variables:
 # $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
 cert-error-symantec-distrust-description = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.
-
 cert-error-symantec-distrust-admin = Saytın administrasiyasına bununla əlaqədar xəbər verə bilərsiz.
-
 # Variables:
 # $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
 cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }
-
 # Variables:
 # $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
 cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }
-
 cert-error-details-cert-chain-label = Sertifikat zənciri:
 
 ## Messages used for certificate error titles
 
 connectionFailure-title = Əlaqə cəhdi uğursuz oldu
 deniedPortAccess-title = Təhlükəsizlik üçün bağlantı nöqtəsi bağlıdır
 # "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
 # You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -13,17 +13,17 @@ KillAddonScriptTitle=Xəbərdarlıq: cavab-verməyən əlavə skripti
 KillAddonScriptMessage=“%1$S” uzantısından olan script bu səhifədə işləyir və %2$S səyyahını yavaşladır.\n\nMəşğul və ya tamamilə donmuş ola bilər. Script-i indi dayandıra və ya davam edib bitməsini gözləyə bilərsiz.
 KillAddonScriptGlobalMessage=Uzantı script-inin bir sonrakı yükləməyə qədər bu səhifədə işləməsini dayandır
 
 StopScriptButton=Skripti dayandır
 DebugScriptButton=Skriptdəki səhvləri düzəlt
 WaitForScriptButton=Davam et
 DontAskAgain=&Bir də soruşma
 WindowCloseBlockedWarning=Skriptlər özləri açmadığı sahifələri bağlamazlar.
-OnBeforeUnloadTitle=Emin misiniz?
+OnBeforeUnloadTitle=Əminsiniz?
 OnBeforeUnloadMessage=Bu səhifə onu tərk etmək istəyib istəmədiyinizi təyin etmək istəyir. Daxil edilən məlumatlar yadda saxlanmamış ola bilər.
 OnBeforeUnloadStayButton=Səhifədə qal
 OnBeforeUnloadLeaveButton=Səhifədən çıx
 EmptyGetElementByIdParam=getElementById()-yə boş sətir ötürüldü.
 SpeculationFailed=document.write() ilə yazılan nizamsız ağac şəbəkədən gələn məlumatın təzədən təhlil edilməsinə səbəb oldu. Daha çox məlumat üçün: https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
 DocumentWriteIgnored=Asinxron olaraq yüklənən bir xarici skriptdən gələnn document.write() çağırışı yox sayıldı.
 # LOCALIZATION NOTE (EditorFileDropFailed): Do not translate contenteditable, %S is the error message explaining why the drop failed.
 EditorFileDropFailed=Faylı contenteditable elementinə atma uğursuz oldu: %S.
@@ -47,16 +47,17 @@ FormValidationDateTimeRangeOverflow=Lütfən %S sonra olmayan dəyər seçin.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationNumberRangeUnderflow): %S is a number.
 FormValidationNumberRangeUnderflow=Lütfən %S dəyərindən az olmayan bir dəyər seçin.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationDateTimeRangeUnderflow): %S is a date or a time.
 FormValidationDateTimeRangeUnderflow=Lütfən %S əvvəl olmayan dəyər seçin.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number, a date or a time.
 FormValidationStepMismatch=Zəhmət olmasa düzgün qiymət seçin. İki ən yaxın qiymət %S və %S.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchOneValue): %S can be a number, a date or a time. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value is the same as the first.
 FormValidationStepMismatchOneValue=Zəhmət olmasa düzgün dəyər seçin. Ən yaxın dəyər: %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationTimeReversedRangeUnderflowAndOverflow): %1$S,%2$S are time.
 FormValidationBadInputNumber=Zəhmət olmasa, rəqəm daxil edin.
 FullscreenDeniedDisabled=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki tam ekran API-si istifadəçi seçimlərində söndürülmüşdür.
 FullscreenDeniedFocusedPlugin=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki pəncərəli qoşma fokuslanıb.
 FullscreenDeniedHidden=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki sənəd artıq görünməzdir.
 FullscreenDeniedContainerNotAllowed=Tam ekran sorğusu rədd edildi, çünki ən azından bir sənədin məzmunundakı element iframe deyil və ya "allowfullscreen" atributu yoxdur.
 FullscreenDeniedNotInputDriven=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki Element.mozRequestFullScreen() qısa işləyən istifadəçi təyinli hadisə tutucusunun içindən çağırılmadı.
 FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element <svg>, <math> və ya HTML elementi deyil.
 FullscreenDeniedNotInDocument=Tam ekran istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element artıq sənədin içində mövcud deyil.
@@ -77,31 +78,34 @@ PointerLockDeniedNotFocused=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki sənəd fokusda deyil.
 PointerLockDeniedMovedDocument=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki istək göndərən element sənəd dəyişdirdi.
 PointerLockDeniedNotInputDriven=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki Element.requestPointerLock() qısa işləyən istifadəçi təyinli hadisə tutucusunun içindən çağırılmadı və sənəd tam ekranda deyil.
 PointerLockDeniedFailedToLock=Göstərici Kilidi istəyi rədd edildi, çünki səyyah göstəricini kilidləyə bilmədi.
 HTMLSyncXHRWarning=XMLHttpRequest -də sinxron rejimdə HTML emalı dəstəklənmir.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the header in question
 ForbiddenHeaderWarning=İcazə verilməyən başlıq işarətləmə cəhdinə icazə verilmədi: %S
 ResponseTypeSyncXHRWarning=Pəncərə kontekstinin sinxron modunda XMLHttpRequest-in responseType atributivi artıq dəstəklənmir.
 TimeoutSyncXHRWarning=Pəncərə məzmununun sinxron modunda XMLHttpRequest-in timeout atributu dəstəklənmir.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate navigator.sendBeacon, unload, pagehide, or XMLHttpRequest.
 JSONCharsetWarning=XMLHttpRequest ilə alınan JSON üçün UTF-8 olmayan bir kodlama təyin etməyə cəhdi edildi. JSON açılması üçün yalnız UTF-8 dəstəklənir.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownContentType=decodeAudioData-ya göndərilən bufer naməlum kontent növü daşıyır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataUnknownError=decodeAudioData işlənməsində naməlum xəta baş verdi.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataInvalidContent=decodeAudioData-ya göndərilmiş bufer dekodlaşdırılamayan naməlum məzmun daşıyır.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate decodeAudioData.
 MediaDecodeAudioDataNoAudio=decodeAudioData-ya göndərilmiş bufer heç bir audio içərmir.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and createMediaElementSource.
 MediaElementAudioSourceNodeCrossOrigin=createMediaElementSource tərəfinə göndərilmiş HTMLMediaElement-in cross-origin resursu var, node çıxış olaraq sakitlik verəcək.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate MediaStream and createMediaStreamSource.
 MediaStreamAudioSourceNodeCrossOrigin=createMediaStreamSource tərəfinə göndərilmiş MediaStream-in cross-origin resursu var, node çıxış olaraq sakitlik verəcək.
+# LOCALIZATION NOTE : Do not translate MediaStreamTrack and createMediaStreamTrackSource.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
 MediaElementAudioCaptureOfMediaStreamError=Tutulmuş HTMLMediaElement MediaStream oxudur. Səsi səviyyəsi və səsi kəsmə statusları hazırda dəstəklənmir.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate HTMLMediaElement and MediaStream.
 MediaLoadExhaustedCandidates=Bütün namizəd qaynaqların yüklənməsi uğursuz oldu. Media yükləməsi dayandırıldı.
 MediaLoadSourceMissingSrc=<source> elementinin "src" atributu yoxdur. Media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 MediaStreamAudioSourceNodeDifferentRate=Fərqli sample-rate-li AudioContexts-lərdən AudioNodes-ları qoşmaq hazırda dəstəklənmir.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the Http error code the server returned (e.g. 404, 500, etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadHttpError=HTTP yükləməsi %1$S status koduyla uğursuz oldu. %2$S ünvanlı media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the media resource which failed to load.
 MediaLoadInvalidURI=Etibarsız URI. %S ünvanlı media qaynağı yükləməsi uğursuz oldu.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the media resource's format/codec type (basically equivalent to the file type, e.g. MP4,AVI,WMV,MOV etc), %2$S is the URL of the media resource which failed to load.
@@ -214,16 +218,21 @@ ManifestScopeURLInvalid=Əhatə URL ünvanı səhvdir.
 ManifestScopeNotSameOrigin=Əhatə URL ünvanı sənədlə eyni mənbədən olmalıdır.
 ManifestStartURLOutsideScope=Başlanğıc URL ünvanı əhatədən kənardadır, bu səbəbdən əhatə səhvdir.
 ManifestStartURLInvalid=Başlanğıc URL ünvanı səhvdir.
 ManifestStartURLShouldBeSameOrigin=Başlanğıc URL ünvanı sənədlə eyni mənbədən olmalıdır.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the object whose property is invalid. %2$S is the name of the invalid property. %3$S is the expected type of the property value. E.g. "Expected the manifest's start_url member to be a string."
 ManifestInvalidType=%1$S obyektinin %2$S üzvünün %3$S olması gözlənilirdi.
 # LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "theme_color: 42 is not a valid CSS color."
 ManifestInvalidCSSColor=%1$S: %2$S düzgün CSS rəng deyil.
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the property whose value is invalid. %2$S is the (invalid) value of the property. E.g. "lang: 42 is not a valid language code."
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property whose value is invalid (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is invalid (from 0). %3$S is the name of actual member that is invalid. %4$S is the invalid value. E.g. "icons item at index 2 is invalid. The src member is an invalid URL http://:Invalid"
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that that contains the unusable image object (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that is unusable (from 0). E.g. "icons item at index 2 lacks a usable purpose. It will be ignored."
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that contains the unsupported value (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the unsupported value (from 0). %3$S are the unknown purposes. E.g. "icons item at index 2 includes unsupported purpose(s): a b."
+# LOCALIZATION NOTE: %1$S is the name of the parent property that has a repeated purpose (e.g., "icons"). %2$S is the index of the image object that has the repeated purpose (from 0). %3$S is the repeated purposes. E.g. "icons item at index 2 includes repeated purpose(s): a b."
 PatternAttributeCompileFailure=<input pattern='%S'> qəlibi yoxlanıla bilmir çünki qəlib doğru regexp deyil: %S
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "postMessage" or DOMWindow. %S values are origins, like https://domain.com:port
 TargetPrincipalDoesNotMatch=‘DOMWindow’-da ‘postMessage’ işlətmək mümkün olmadı: Verilən hədəf mənbə (‘%S’) alıcı pəncərə mənbəsi (‘%S’) ilə eyni deyil.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
 RewriteYouTubeEmbed=Köhnə qaydada olan YouTube Flash embed (%S) yerinə iframe embed (%S) yazılır. Lütfən, mümkünsə, səhifəni yeniləyərək embed/obyekt yerinə iframe işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate 'YouTube'. %S values are origins, like https://domain.com:port
 RewriteYouTubeEmbedPathParams=Köhnə qaydada olan YouTube Flash embed (%S) yerinə iframe embed (%S) yazılır. Parametrlər iframe tərəfindən dəstəklənmədikləri üçün dəyişdirildilər. Lütfən, mümkünsə, səhifəni yeniləyərək embed/obyekt yerinə iframe işlədin.
 # LOCALIZATION NOTE: This error is reported when the "Encryption" header for an
@@ -318,16 +327,18 @@ ReadableStreamReadingFailed=ReadableStream-dən məlumat oxuna bilmədi: “%S”.
 RegisterProtocolHandlerPrivateBrowsingWarning=Məxfi səyahət rejimi içində registerProtocolHandler işlədilə bilmir.
 MotionEventWarning=Hərəkət sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 OrientationEventWarning=Oriyentasiya sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 ProximityEventWarning=Yaxınlıq sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 AmbientLightEventWarning=Ətraf işığı sensorunun istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "storage", "indexedDB.open" and "navigator.storage.persist()".
 IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning=indexedDB.open-ə göndərilən seçimlərdə ‘storage’ atributunun vaxtı çıxıb və tezliklə dəstəklənməyəcək. Daimi yaddaş üçün lütfən əvəzinə navigator.storage.persist() işlədin.
 UnsupportedEntryTypesIgnored=Dəstəklənməyən entryTypes-lar nəzərə alınmırlar: %S.
+# LOCALIZATION NOTE: do not localize key=“%S” modifiers=“%S” id=“%S”
+# LOCALIZATION NOTE: do not trnaslated "document.domain"
 
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingInterfaceWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingInterfaceWarning=TestingDeprecatedInterface ancaq test üçündür və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingMethodWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingMethodWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedMethod() ancaq test üçün olan funksiyadır və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
 #LOCALIZATION NOTE(DeprecatedTestingAttributeWarning): Do not translate this message. It's just testing only.
 DeprecatedTestingAttributeWarning=TestingDeprecatedInterface.deprecatedAttribute ancaq test üçün olan atributdur və bu onun vaxtı çıxma mesajıdır.
 # LOCALIZATION NOTE (CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning): Do not translate CanvasRenderingContext2D and createImageBitmap.
@@ -335,9 +346,28 @@ CreateImageBitmapCanvasRenderingContext2DWarning=createImageBitmap üzərində CanvasRenderingContext2D istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning): Do not translate mozRequestFullScreen.
 MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning=mozRequestFullScreen() istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenchange.
 MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenchange istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE (MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning): Do not translate onmozfullscreenerror.
 MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning=onmozfullscreenerror istifadəsi köhnəlib.
 # LOCALIZATION NOTE(External_AddSearchProviderWarning): Do not translate AddSearchProvider.
 External_AddSearchProviderWarning=AddSearchProvider köhnəlib.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MouseEvent.mozPressure" and "PointerEvent.pressure".
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, align, numalign and denomalign.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and bevelled.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate thin, medium, thick and linethickness.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate small, normal, big and mathsize.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate veryverythinmathspace, verythinmathspace,
+# thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace and MathML.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate radical, notation and menclose.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML or mfenced.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, subscriptshift and superscriptshift.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML, background, color, fontfamily, fontsize, fontstyle and fontweight.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and XLink.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate MathML and STIXGeneral. %S is a documentation URL.
+# LOCALIZATION NOTE (UnknownProtocolNavigationPrevented): %1$S is the destination URL.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the URL of the resource in question
 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-same-origin and sandbox (though you may translate "sandboxed").
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(), iframe, allow-storage-access-by-user-activation and sandbox (though you may translate "sandboxed").
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess() and iframe.
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate document.requestStorageAccess(). In some locales it may be preferable to not translate "event handler", either.
--- a/toolkit/chrome/global/browser.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/browser.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 formPostSecureToInsecureWarning.title = Təhlükəsizlik Xəbərdarlığı
-formPostSecureToInsecureWarning.message = Bu səhifədə daxil etdiyiniz məlumatlar qorumasız bağlantı üzərindən göndəriləcək və üçüncü şəxs tərəfindən oxuna bilər.\n\nBu məlumatı göndərmək istədiyinizə əminsiz?
+formPostSecureToInsecureWarning.message = Bu səhifədə daxil etdiyiniz məlumatlar qorumasız əlaqə üzərindən göndəriləcək və üçüncü şəxslər tərəfindən oxuna bilər.\n\nBu məlumatı göndərmək istədiyinizə əminsiniz?
 formPostSecureToInsecureWarning.continue = Davam et
--- a/toolkit/crashreporter/aboutcrashes.ftl
+++ b/toolkit/crashreporter/aboutcrashes.ftl
@@ -1,29 +1,21 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v- 2-0- If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla-org/MPL/2-0/-
-
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 crash-reports-title = Çökmə Hesabatları
-
 delete-button-label = Hamısını təmizlə
-delete-confirm-title = Emin misiniz?
+delete-confirm-title = Əminsiniz?
 delete-unsubmitted-description = Bu bütün göndərilməmiş çökmə hesabatlarını siləcək və geri qaytarmaq mümkün olmayacaq.
 delete-submitted-description = Bu bütün göndərilmiş xəta hesablarını siləcək amma göndərmə məlumatları qalacaq. Bu əməliyyat geri qaytarıla bilməz.
-
 crashes-unsubmitted-label = Göndərilməmiş Çökmə Hesabatları
 id-heading = Hesabat kimliyi
 date-crashed-heading = Çökmə Tarixi
 submit-crash-button-label = Göndər
 # This text is used to replace the label of the crash submit button
 # if the crash submission fails.
 submit-crash-button-failure-label = Uğursuz oldu
-
 crashes-submitted-label = Göndərilmiş Çökmə Hesabatları
 date-submitted-heading = Göndərilmə Tarixi
 view-crash-button-label = Gör
-
 no-reports-label = Hələki heç bir xəta hesabatı göndərilməyib.
 no-config-label = Bu proqram hələki çökmə hesabatı göstərməkçün nizamlanmayıb.<code>breakpad.reporturl</code> seçimi seçilmiş olmalıdır