mobile/android/chrome/browser.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Wed, 03 Aug 2022 13:47:46 +0200
changeset 1438 923bccece34ed2232b0751418a5a885ebfd59356
parent 1386 be488e954b4413d866b8a5f8d936ca33e8903e68
permissions -rw-r--r--
Bug 1586984 - Add empty FTL files to repository to avoid English fallback

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Popup Blocker

# In Extension.jsm

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.header)
# This string is used as a header in the webextension permissions dialog,
# %S is replaced with the localized name of the extension being installed.
# See https://bug1308309.bmoattachments.org/attachment.cgi?id=8814612
# for an example of the full dialog.
# Note, this string will be used as raw markup. Avoid characters like <, >, &
webextPerms.header=%S əlavə edilsin?

webextPerms.add.label=Əlavə et
webextPerms.cancel.label=Ləğv et

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.updateText)
# %S is replaced with the localized name of the updated extension.
webextPerms.updateText=%S yenilənib. Yeni buraxılış quraşdırılmadan əvvəl yeni səlahiyyətləri təsdiq etməlisiniz. “Ləğv et” seçərək əlavələrinizin mövcud buraxılışlarını saxlaya bilərsiniz.

webextPerms.updateAccept.label=Yenilə

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.optionalPermsHeader)
# %S is replaced with the localized name of the extension requesting new
# permissions.
webextPerms.optionalPermsHeader=%S əlavə icazələr istəyir.
webextPerms.optionalPermsListIntro=Etmək istədikləri:
webextPerms.optionalPermsAllow.label=İcazə ver
webextPerms.optionalPermsDeny.label=Rədd et

webextPerms.description.bookmarks=Əlfəcinləri oxuyun və dəyişdirin
webextPerms.description.browserSettings=Səyyah tənzimləmələrini oxuyun və dəyişdirin
webextPerms.description.browsingData=Son səyahət tarixçəsini, çərəzləri və bağlı məlumatları təmizlə
webextPerms.description.clipboardRead=Məlumatı mübadilə buferindən al
webextPerms.description.clipboardWrite=Məlumatı mübadilə buferindən idxal et
webextPerms.description.devtools=Açıq vərəqlərdəki məlumatlarınız üçün tərtibatçı alətlərini genişlədin
webextPerms.description.downloads=Faylları endirin və səyyahın endirmə tarixçəsini oxuyun və dəyişdirin
webextPerms.description.downloads.open=Kompüterə endirilmiş faylları aç
webextPerms.description.find=Bütün açıq vərəqlərin yazılarını oxu
webextPerms.description.geolocation=Məkanınızı öyrənmək
webextPerms.description.history=Səyahət tarixçəsinə baxın
webextPerms.description.management=Qoşma istifadəsini izləyin və mövzuları idarə edin
# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.description.nativeMessaging)
# %S will be replaced with the name of the application
webextPerms.description.nativeMessaging=%S xaricindəki proqramlarla mesaj alış-verişi etmək
webextPerms.description.notifications=Bildirişləri sizə göstərmək
webextPerms.description.privacy=Məxfilik tənzimləmələrini oxumaq və dəyişdirmək
webextPerms.description.proxy=Səyyah proksi tənzimləmələrini idarə et
webextPerms.description.sessions=Son qapatılan vərəqlərə baxmaq
webextPerms.description.tabs=Səyyah vərəqlərinə baxmaq
webextPerms.description.topSites=Səyahət tarixçəsinə baxın
webextPerms.description.webNavigation=Naviqasiya vaxtı səyyah aktivliyinə baxmaq

webextPerms.hostDescription.allUrls=Bütün saytlar üçün olan məlumatlarınıza baxmaq

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.wildcard)
# %S will be replaced by the DNS domain for which a webextension
# is requesting access (e.g., mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.wildcard=%S domenində olan saytlar haqqında məlumatlarınıza baxmaq

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards):
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# domains for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManyWildcards=Digər #1 domendə olan məlumatlarınıza baxmaq;Digər #1 domendə olan məlumatlarınıza baxmaq

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.oneSite)
# %S will be replaced by the DNS host name for which a webextension
# is requesting access (e.g., www.mozilla.org)
webextPerms.hostDescription.oneSite=%S üçün olan məlumatlarınıza baxmaq

# LOCALIZATION NOTE (webextPerms.hostDescription.tooManySites)
# Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
# #1 will be replaced by an integer indicating the number of additional
# hosts for which this webextension is requesting permission.
webextPerms.hostDescription.tooManySites=Digər #1 saytda olan məlumatlarınıza baxmaq;Digər #1 saytda olan məlumatlarınıza baxmaq


# LOCALIZATION NOTE (password.logins): Label that will be used in
 # Web Console API
stacktrace.anonymousFunction=<anonim>
stacktrace.outputMessage=%S izləmə qrupundan, %S funksiyası, sətir %S.
timer.start=%S: sayğac başlatıldı

# LOCALIZATION NOTE (timer.end):
# This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
# %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
timer.end=%1$S: %2$Sms

# Site settings dialog

# In ContextualIdentityService.jsm

# LOCALIZATION NOTE (userContextPersonal.label,
#          userContextWork.label,
#          userContextShopping.label,
#          userContextBanking.label,
#          userContextNone.label):
# These strings specify the four predefined contexts included in support of the
# Contextual Identity / Containers project. Each context is meant to represent
# the context that the user is in when interacting with the site. Different
# contexts will store cookies and other information from those sites in
# different, isolated locations. You can enable the feature by typing
# about:config in the URL bar and changing privacy.userContext.enabled to true.
# Once enabled, you can open a new tab in a specific context by clicking
# File > New Container Tab > (1 of 4 contexts). Once opened, you will see these
# strings on the right-hand side of the URL bar.
# In android this will be only exposed by web extensions
userContextPersonal.label = Şəxsi
userContextWork.label = İş
userContextBanking.label = Bank işi
userContextShopping.label = Bazarlıq