dom/chrome/security/security.properties
author Emin Mastizada <emin@mastizada.com>
Wed, 30 Sep 2020 07:05:41 +0200
changeset 1319 3a490d3b61c6b39f51aa135de49209d8db719bc6
parent 1302 967085ce10e77b700d79a8529a6ceaeba28e01cf
permissions -rw-r--r--
Bug 1658629 - Show proper action text when moving through local one-off search buttons, part 2.

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Mixed Content Blocker
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the blocked mixed content resource
BlockMixedDisplayContent = "%1$S" qarışıq görüntü məzmununun yüklənməsi bloklandı
BlockMixedActiveContent = "%1$S" qarışıq aktiv məzmununun yüklənməsi bloklandı

# CORS
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Access-Control-Allow-Origin", Access-Control-Allow-Credentials, Access-Control-Allow-Methods, Access-Control-Allow-Headers
CORSDisabled=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS sönülüdür).
CORSDidNotSucceed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS istək uğursuz oldu).
CORSOriginHeaderNotAdded=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Origin’ əlavə edilə bilmir).
CORSExternalRedirectNotAllowed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS istəyinin xarici yönləndirməsinə icazə verilmir).
CORSRequestNotHttp=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS istək http deyil).
CORSMissingAllowOrigin=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Origin’ əksikdir).
CORSMultipleAllowOriginNotAllowed=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: Çoxlu ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS başlığına icazə verilmir).
CORSAllowOriginNotMatchingOrigin=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Origin’ ‘%2$S’ ilə uyğun deyil).
CORSNotSupportingCredentials=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti ‘%1$S’ üzərində uzaq məzmunu oxumağa icazə vermir. (Səbəb: Əgər ‘Access-Control-Allow-Origin’ CORS başlığı ‘*’-dursa Credential dəstəklənmir).
CORSMethodNotFound=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Methods’-da metod tapılmadı).
CORSMissingAllowCredentials=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Credentials’-da ‘true’ gözlənilirdi).
CORSInvalidAllowMethod=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Methods’-da səhv ‘%2$S’ jetonu).
CORSInvalidAllowHeader=Cross-Origin İstəyi Əngəlləndi: Same Origin Siyasəti uzaq %1$S qaynağının oxunmasına icazə vermir. (Səbəb: CORS başlığı ‘Access-Control-Allow-Headers’-də səhv ‘%2$S’ jetonu).

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Strict-Transport-Security", "HSTS", "max-age" or "includeSubDomains"
STSUnknownError=Strict-Transport-Security: Sayt tərəfindən bildirilən üst məlumat emal olunarkən bilinməyən bir xəta baş verdi.
STSUntrustworthyConnection=Strict-Transport-Security: Sayta qoşulmaq təhlükəli olduğu üçün göndərilən üst məlumat nəzərə alınmadı.
STSCouldNotParseHeader=Strict-Transport-Security: Sayt uğurla təhlil edilə bilməyən bir üst məlumat göndərdi.
STSNoMaxAge=Strict-Transport-Security: Sayt 'max age' göstərişi olmayan bir üst məlumat göndərdi.
STSMultipleMaxAges=Strict-Transport-Security: Sayt birdən çox 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
STSInvalidMaxAge=Strict-Transport-Security: Sayt yanlış bir 'max age' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.\u0020
STSMultipleIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sayt birdən çox 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
STSInvalidIncludeSubdomains=Strict-Transport-Security: Sayt yanlış bir 'includeSubDomains' göstərişi olan bir üst məlumat göndərdi.
STSCouldNotSaveState=Strict-Transport-Security: Saytın bir Strict-Transport-Security sahibi olduğunu bildirən bir xəta baş verdi.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "SHA-1"
SHA1Sig=Bu sayt SHA-1 sertfikatı istifadə edir. İmza alqoritmi SHA-1-dən güclü hash funksiyaları olan sertfikatlar istifadə etməniz tövsiyyə olunur.
InsecurePasswordsPresentOnPage=Etibarsız bir səhifədə (http://) parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
InsecureFormActionPasswordsPresent=Etibarsız bir forma fəaliyyəti olan (http://) bir formada parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
InsecurePasswordsPresentOnIframe=Etibarsız bir çərçivədə (http://) parol sahələri var. Bu, istifadəçi giriş məlumatlarının oğurlanmasına səbəb ola biləcək təhlükəsizlik riskidir.
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the insecure mixed content resource
LoadingMixedActiveContent2=Təhlükəsiz bir səhifədəki "%1$S" qarışıq(təhlükəli) aktiv məzmunu yüklənir
LoadingMixedDisplayContent2=Təhlükəsiz bir səhifədəki "%1$S" qarışıq(təhlükəli) nümayiş məzmunu yüklənir

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "allow-scripts", "allow-same-origin", "sandbox" or "iframe"
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent=Sandbox atributu allow-scripts və allow-same-origin olan iframe sanbox-luqdan çıxa bilər.

# Sub-Resource Integrity
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "script" or "integrity". "%1$S" is the invalid token found in the attribute.
MalformedIntegrityHash=Skript elementinin integrity atributunda zədələnmiş hash var: "%1$S". Düzgün format: "<hash algorithm>-<hash value>".
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
InvalidIntegrityLength=Integrity atributundakı hash-in uzunluğu səhvdir.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
InvalidIntegrityBase64=Integrity atributundakı hash deşifrələnə bilmir.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the type of hash algorithm in use (e.g. "sha256").
IntegrityMismatch=Integrity atributundakı "%1$S" hash-lərdən heç biri üst-qaynaq məzmunu ilə uyğun deyil.
# LOCALIZATION NOTE: "%1$S" is the URI of the sub-resource that cannot be protected using SRI.
IneligibleResource="%1$S" CORS-enabled və ya same-origin olmadığına görə bütünlük yoxlamasına uyğun deyil.
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity". "%1$S" is the invalid hash algorithm found in the attribute.
UnsupportedHashAlg=Bütünlük atributunda dəstəklənməyən hash alqoritması: "%1$S"
# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "integrity"
NoValidMetadata=Bütünlük atributunda hər hansı bir düzgün meta məlumat yoxdur.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "RC4".
WeakCipherSuiteWarning=Sayt şifrələmə üçün RC4 şifrəsi işlədir, hansı ki, köhnəlib və güvənilir deyil.

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "X-Content-Type-Options" and also do not trasnlate "nosniff".
XCTOHeaderValueMissing=X-Content-Type-Options başlığından xəbərdarlıq: dəyər “%1$S” idi; “nosniff” göndərməyi nəzərdə tuturdunuz?

# LOCALIZATION NOTE: Do not translate "data: URI".
BlockTopLevelDataURINavigation=Üst səviyyə məlumata naviqasiya: URI-a icazə verilmədi (“%1$S” yüklənməsi bloklandı)
BlockSubresourceRedirectToData=Etibarsız məlumata yönləndirmə: URI-a icazə verilmədi (“%1$S” yüklənməsi bloklandı)

BlockSubresourceFTP=FTP alt qaynağının http(s) səhifəsinin içində yüklənməsinə icazə verilmir (Əngəllənən yükləmə: “%1$S”)

# LOCALIZATION NOTE (BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest):
# %1$S is the browser name "brandShortName"; %2$S is the URL of the upgraded request; %1$S is the upgraded scheme.
BrowserUpgradeInsecureDisplayRequest = %1$S ‘%3$S’ işlətmək üçün ‘%2$S’ ünvanından gələn qorumasız göstərmə istəyini yeniləyir
# LOCALIZATION NOTE (RunningClearSiteDataValue):
# %S is the URI of the resource whose data was cleaned up
RunningClearSiteDataValue=Clear-Site-Data başlığı “%S” məlumatlarını təmizləməyə məcbur etdi.
UnknownClearSiteDataValue=Clear-Site-Data başlığı tapıldı. Bilinməyən “%S” dəyəri.

FeaturePolicyUnsupportedFeatureName=Özəllik Siyasəti: Dəstəklənməyən “%S” özəlliyi görünməzdən gəldi.
# TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
FeaturePolicyInvalidEmptyAllowValue= Özəllik Siyasəti: bu özəllik üçün boş icazə siyahısı görünməzdən gəldi: “%S”.
# TODO: would be nice to add a link to the Feature-Policy MDN documentation here. See bug 1449501
FeaturePolicyInvalidAllowValue=Özəllik Siyasəti: Dəstəklənməyən “%S” icazə dəyəri görünməzdən gəldi.