dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:48:30 +0100
changeset 1507 4e95a1cd11f56817a2e5f1afcdaaa105ad023f3d
parent 1476 365c05928231949920e860847760f058dcef768f
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
# You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Roles
menubar    =    menyu sətri
scrollbar   =    sürüşdürmə zolağı
grip      =    tut
alert     =    xəbərdarlıq
menupopup   =    açılan menyu
document    =    sənəd
pane      =    panel
dialog     =    dialoq
separator   =    ayırıcı
toolbar    =    alət paneli
statusbar   =    durum sətri
table     =    cədvəl
columnheader  =    sütun başlığı
rowheader   =    sətir başlığı
column     =    sütun
row      =    sətir
cell      =    xana
link      =    bağlantı
list      =    siyahı
listitem    =    siyahı elementi
outline    =    qaralama
outlineitem  =    qaralama elementi
pagetab    =    vərəq
propertypage  =    özəllik səhifəsi
graphic    =    qrafika
switch     =    dəyiş
pushbutton   =    düymə
checkbutton  =    təsdiq düyməsi
radiobutton  =    radio düyməsi
combobox    =    kombi qutu
progressbar  =    irəliləmə sətri
slider     =    sürgü
spinbutton   =    sürüşdürmə düyməsi
diagram    =    diaqram
animation   =    animasiya
equation    =    bərabərlik
buttonmenu   =    düymə menyusu
whitespace   =    boşluq
pagetablist  =    vərəq siyahısı
canvas     =    lövhə
checkmenuitem =    menyu elementini yoxla
passwordtext  =    parol mətni
radiomenuitem =    radio menyu elementi
textcontainer =    mətn qutusu
togglebutton  =    keçid düyməsi
treetable   =    ağac cədvəli
header     =    başlıq
footer     =    altlıq
paragraph   =    abzas
entry     =    giriş
caption    =    alt yazı
heading    =    başlıq
section    =    bölmə
form      =    forma
comboboxlist  =    kombi qutu siyahısı
comboboxoption =    kombi qutu seçimi
imagemap    =    xəritə rəsmi
listboxoption =    seçim
listbox    =    siyahı qutusu
flatequation  =    düz bərabərlik
gridcell    =    torxanası
note      =    qeyd
figure     =    şəkilləndirmək
definitionlist =    təsvir siyahısı
term      =    termin
definition   =    təsvir

mathmltable       = riyaziyyat cədvəli
mathmlcell        = xana
mathmlenclosed      = qapalı
mathmlfraction      = kəsr
mathmlfractionwithoutbar = çubuqsuz kəsr
mathmlroot        = kök
mathmlscripted      = skriptləşdirilmiş
mathmlsquareroot     = kök altı

# More sophisticated roles which are not actual numeric roles
textarea    =    mətn sahəsi

base      =    zəmin
close-fence  =    qapanan çəpər
denominator  =    bölən
numerator   =    bölünən
open-fence   =    açılan çəpər
overscript   =    üst skript
presubscript  =    ön alt skript
presuperscript =    ön üst skript
root-index   =    kök indeksi
subscript   =    alt skript
superscript  =    üst skript
underscript  =    alt skript

# More sophisticated object descriptions
headingLevel  =    başlıq səviyyəsi %S

# Landmark announcements
banner     =    banner
complementary =    əlavə
contentinfo  =    məzmun haqqında
main      =    ana
navigation   =    naviqasiya
search     =    axtarış
region     =    bölgə

stateRequired  =  lazımlı