browser/browser/preferences/clearSiteData.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:48:30 +0100
changeset 1507 4e95a1cd11f56817a2e5f1afcdaaa105ad023f3d
parent 1476 365c05928231949920e860847760f058dcef768f
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

clear-site-data-window =
  .title = Məlumatları təmizlə
  .style = width: 35em

clear-site-data-window2 =
  .title = Məlumatları təmizlə
  .style = min-width: 35em

clear-site-data-description = { -brand-short-name } tərəfindən saxlanılan bütün çərəz və sayt məlumatlarını təmizləmə saytlardan çıxma və oflayn web məzmunlarının silinməsi ilə nəticələnəcək. Keş məlumatlarını silmə sayt girişlərinizi dəyişdirməyəcək.

clear-site-data-close-key =
  .key = w

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cookies and Site Data (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of site data currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cookies-with-data =
  .label = Çərəzlər və Sayt Məlumatları ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = S

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cookies-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cookies-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cookies-empty =
  .label = Çərəzlər və Sayt Məlumatları
  .accesskey = S

clear-site-data-cookies-info = Əgər təmizlənsə saytlardan çıxış etmiş ola bilərsiz

# The parameters in parentheses in this string describe disk usage
# in the format ($amount $unit), e.g. "Cached Web Content (24 KB)"
# Variables:
#  $amount (Number) - Amount of cache currently stored on disk
#  $unit (String) - Abbreviation of the unit that $amount is in, e.g. "MB"
clear-site-data-cache-with-data =
  .label = Keşdə Saxlanmış Web Məzmunlar ({ $amount } { $unit })
  .accesskey = W

# This string is a placeholder for while the data used to fill
# clear-site-data-cache-with-data is loading. This placeholder is usually
# only shown for a very short time (< 1s), so it should be very similar
# or the same as clear-site-data-cache-with-data (except the amount and unit),
# to avoid flickering.
clear-site-data-cache-empty =
  .label = Keşdə Saxlanmış Web Məzmun
  .accesskey = W

clear-site-data-cache-info = Saytlarda şəkil və məlumatları təkrar yükləməyi tələb edəcək

clear-site-data-dialog =
  .buttonlabelaccept = Təmizlə
  .buttonaccesskeyaccept = l