browser/browser/migration.ftl
author az team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:az>
Wed, 17 Aug 2022 14:07:30 +0200
changeset 1443 d890885126fb01613844dbef473e15bb433c380d
parent 1434 8264cfb537b1116860a082726849e0a2026ffb81
permissions -rw-r--r--
Bug 1771126 - Migrate resetProfileProgress strings from DTD to FTL, part 1

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

migration-wizard =
  .title = İdxal sehirbazı

import-from =
  { PLATFORM() ->
    [windows] Seçimləri, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
    *[other] Nizamlamaları, Əlfəcinləri, Tarixçəni, Parolları və digər məlumatları buradan idxal et:
  }

import-from-bookmarks = Əlfəcinləri buradan idxal et:
import-from-ie =
  .label = Microsoft Internet Explorer
  .accesskey = M
import-from-edge =
  .label = Microsoft Edge
  .accesskey = E
import-from-nothing =
  .label = Heç nə idxal etmə
  .accesskey = m
import-from-safari =
  .label = Safari
  .accesskey = S
import-from-canary =
  .label = Chrome Canary
  .accesskey = n
import-from-chrome =
  .label = Chrome
  .accesskey = C
import-from-chrome-beta =
  .label = Chrome Beta
  .accesskey = B
import-from-chrome-dev =
  .label = Chrome Dev
  .accesskey = D
import-from-chromium =
  .label = Chromium
  .accesskey = u
import-from-firefox =
  .label = Firefox
  .accesskey = x
import-from-360se =
  .label = 360 Secure Browser
  .accesskey = 3

no-migration-sources = Əlfəcinlərin, tarixçənin və ya parol məlumatlarının qeyd edildiyi heç bir proqram tapılmadı.

import-source-page-title = Nizamlamaları və məlumatları idxal etmə
import-items-page-title = İdxal ediləcək obyektlər

import-items-description = İdxal ediləcək obyektləri seçin:

import-migrating-page-title = İdxal edilir…

import-migrating-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi…

import-select-profile-page-title = Profil Seçin

import-select-profile-description = Aşağıdakı profilləri buradan idxal edilə bilər:

import-done-page-title = İdxal tamamlandı

import-done-description = Aşağıdakı obyektlər uğurla idxal edildi:

import-close-source-browser = Davam etməzdən əvvəl seçilən səyyahın qapalı olduğundan əmin olun.

source-name-ie = Internet Explorer
source-name-edge = Microsoft Edge
source-name-chrome = Google Chrome

imported-safari-reading-list = Oxuma siyahısı (Safaridən)
imported-edge-reading-list = Oxuma siyahısı (Edge-dən)

## Browser data types
## All of these strings get a $browser variable passed in.
## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
## which may have different labels in different browsers.
## The supported values for the $browser variable are:
## 360se
## chrome
## edge
## firefox
## safari
## The various beta and development versions of edge and chrome all get
## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.

## Browser data types
## All of these strings get a $browser variable passed in.
## You can use the browser variable to differentiate the name of items,
## which may have different labels in different browsers.
## The supported values for the $browser variable are:
## 360se
## chrome
## edge
## firefox
## ie
## safari
## The various beta and development versions of edge and chrome all get
## normalized to just "edge" and "chrome" for these strings.

browser-data-session-checkbox =
  .label = Pəncərələr və vərəqlər
browser-data-session-label =
  .value = Pəncərələr və vərəqlər