browser/browser/aboutDialog.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:48:30 +0100
changeset 1507 4e95a1cd11f56817a2e5f1afcdaaa105ad023f3d
parent 1275 f6216ed9c64c4a282605b897c6b6a9986bfa9a32
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

aboutDialog-title =
  .title = { -brand-full-name } haqqında

releaseNotes-link = Yeniliklər

update-checkForUpdatesButton =
  .label = Yeniləmələri yoxla
  .accesskey = y

update-updateButton =
  .label = { -brand-shorter-name } yeniləmək üçün yenidən başladın
  .accesskey = R

update-checkingForUpdates = Yeniləmələr yoxlanılır…
update-downloading = <img data-l10n-name="icon"/>Yeniləmə endirilir — <label data-l10n-name="download-status"/>
update-applying = Yeniləmə tətbiq edilir…

update-failed = Yeniləmə uğursuz oldu. <label data-l10n-name="failed-link">Son versiyanı endirin</label>
update-failed-main = Yeniləmə uğursuz oldu. <a data-l10n-name="failed-link-main">Son versiyanı endirin</a>

update-adminDisabled = Yeniləmələr sistem idarəçiniz tərəfindən söndürülmüşdür
update-noUpdatesFound = { -brand-short-name } aktualdır
update-otherInstanceHandlingUpdates = { -brand-short-name } başqa nümunədən yenilənir

update-manual = Yeniləmələr buradadır: <label data-l10n-name="manual-link"/>

update-unsupported = Siz bu sistemdə gələcək yeniləmələri qura bilməyəcəksiniz. <label data-l10n-name="unsupported-link">Ətraflı öyrən</label>

update-restarting = Yenidən başladılır…

channel-description = Hal-hazırda <label data-l10n-name="current-channel"></label> yeniləmə kanalındasınız.

warningDesc-version = { -brand-short-name } eksperimentaldır və qərarsız ola bilər.

community-exp = <label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">qlobal cəmiyyətdir</label>.

community-2 = { -brand-short-name } <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, Web-i açıq, ictimai və hərkəsə əl çatan etmək üçün bir yerdə çalışan <label data-l10n-name="community-creditsLink">qlobal icma tərəfindən</label> hazırlanıb.

helpus = Kömək etmək istərdinizmi? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">İanə verin</label> və ya <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">bizə qoşulun!</label>

bottomLinks-license = Lisenziya məlumatları
bottomLinks-rights = Son İstifadəçi Hüquqları
bottomLinks-privacy = Məxfilik Siyasəti

# Example of resulting string: 66.0.1 (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox, e.g. 66.0.1
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version = { $version } ({ $bits }-bit)

# Example of resulting string: 66.0a1 (2019-01-16) (64-bit)
# Variables:
#  $version (String): version of Firefox for Nightly builds, e.g. 66.0a1
#  $isodate (String): date in ISO format, e.g. 2019-01-16
#  $bits (Number): bits of the architecture (32 or 64)
aboutDialog-version-nightly = { $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)