browser/browser/aboutCertError.ftl
author Francesco Lodolo (:flod) <flod@lodolo.net>
Sun, 18 Dec 2022 07:48:30 +0100
changeset 1507 4e95a1cd11f56817a2e5f1afcdaaa105ad023f3d
parent 1434 8264cfb537b1116860a082726849e0a2026ffb81
permissions -rw-r--r--
Add brand names for Relay and Firefox Profiler

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-intro = { $hostname } etibarsız bir təhlükəsizlik sertifikatı istifadə edir.

cert-error-mitm-intro = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, sertifikatlar da səlahiyyətlilər tərəfindən verilir.

cert-error-trust-unknown-issuer-intro = Birisi saytı təqlid etməyə çalışa bilər, buna görə də davam etməməlisiniz.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-trust-unknown-issuer = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı { $hostname } saytına güvənmir, çünki, sertifikatını verən məlum deyil, sertifikat özü tərəfindən imzalanıb və ya server düzgün vasitəçi sertifikatları göndərmir.

cert-error-trust-cert-invalid = Sertifikata etibar edilmir, çünki etibarsız bir sertifikat orqanı tərəfindən yayımlanmışdır.

cert-error-trust-untrusted-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcısının sertifikatına etibar edilmir.

cert-error-trust-signature-algorithm-disabled = Təhlükəsiz olmadığı üçün söndürülmüş bir imza alqoritmi ilə imzalandığı üçün, bu sertifikata etibar edilmir.

cert-error-trust-expired-issuer = Sertifikata etibar edilmir, çünki yayımlayıcı sertifikatının vaxtı başa çatmışdır.

cert-error-trust-self-signed = Sertifikata etibar edilmir, çünki özü tərəfindən imzalanıb.

cert-error-trust-symantec = GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign tərəfindən verilən sertifikatlar artıq təhlükəsiz sayılmırlar, çünki, bu sertifikat vericiləri əvvəllər güvənlik praktikalarını səhv yerinə yetiriblər.

cert-error-untrusted-default = Sertifikat etibar edilən bir qaynaqdan gəlmir.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-domain-mismatch = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a> üçün düzgündür.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $alt-name (String) - Alternate domain name for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-single-nolink = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq { $alt-name } üçün düzgündür.

# Variables:
# $subject-alt-names (String) - Alternate domain names for which the cert is valid.
cert-error-domain-mismatch-multiple = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər. { -brand-short-name } səyyahı bu sayta güvənmir, çünki, işlətdiyi sertifikat { $hostname } üçün keçərli deyil. Sertifikat ancaq aşağıdakı adlar üçün keçərlidir: { $subject-alt-names }

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-after-local-time (Date) - Certificate is not valid after this time.
cert-error-expired-now = Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-after-local-time } tarixində bitib.

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
# $not-before-local-time (Date) - Certificate is not valid before this time.
cert-error-not-yet-valid-now = Saytlar müəyyən bir müddət üçün etibarlı olan sertifikatlarla identikliklərini sübut edirlər. { $hostname } üçün sertifikatın etibarlılığı { $not-before-local-time } tarixindən etibarən başlayacaq.

# Variables:
# $error (String) - NSS error code string that specifies type of cert error. e.g. unknown issuer, invalid cert, etc.
cert-error-code-prefix-link = Xəta kodu: <a data-l10n-name="error-code-link">{ $error }</a>

# Variables:
# $hostname (String) - Hostname of the website with cert error.
cert-error-symantec-distrust-description = Saytlar özlərini sertifikatlarla təsdiqləyirlər, onlar da sertifikat vericiləri tərəfindən verilir. Əksər səyyahlar artıq GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte və VeriSign verilən sertifikatlara güvənmirlər. { $hostname } saytı bu avtoritetlərdən biri tərəfindən verilmiş sertifikatı işlədir və bu səbəbdən təsdiqlənə bilmir.

cert-error-symantec-distrust-admin = Saytın administrasiyasına bununla əlaqədar xəbər verə bilərsiz.

# Variables:
# $hasHSTS (Boolean) - Indicates whether HSTS header is present.
cert-error-details-hsts-label = HTTP Strict Transport Security: { $hasHSTS }

# Variables:
# $hasHPKP (Boolean) - Indicates whether HPKP header is present.
cert-error-details-key-pinning-label = HTTP Public Key Pinning: { $hasHPKP }

cert-error-details-cert-chain-label = Sertifikat zənciri:

## Messages used for certificate error titles

connectionFailure-title = Əlaqə cəhdi uğursuz oldu
deniedPortAccess-title = Təhlükəsizlik üçün bağlantı nöqtəsi bağlıdır
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
dnsNotFound-title = Hmm. Bu saytı tapmaqda çətinlik çəkirik.
fileNotFound-title = Fayl tapılmadı
fileAccessDenied-title = Faylın işlədilməsinə icazə verilmədi
generic-title = Uups.
captivePortal-title = Şəbəkəyə daxil ol
# "Hmm" is a sound made when considering or puzzling over something.
# You don't have to include it in your translation if your language does not have a written word like this.
malformedURI-title = Hmm. Bu ünvan düzgün görünmür.
netInterrupt-title = Məlumat ötürmə xətası
notCached-title = Sənədin vaxtı çıxıb
netOffline-title = Offline bağlantı səhvi
contentEncodingError-title = Məzmun kodlama səhvi
unsafeContentType-title = Etibarsız fayl növü
netReset-title = Bağlantı kəsildi
netTimeout-title = Şəbəkə gözləmə müddəti
unknownProtocolFound-title = Ünvan başa düşülmədi
proxyConnectFailure-title = Proxy server bağlantını rədd etdi
proxyResolveFailure-title = Proxy-server tapılmadı
redirectLoop-title = Səhifə düzgün yönləndirilmir
unknownSocketType-title = Şəbəkədən gələn cavab yanlışdır
nssFailure2-title = Təhlükəsiz bağlantı qurula bilmədi
corruptedContentError-title = Zədəli Məzmun Xətası
sslv3Used-title = Təhlükəsiz bağlanmaq mümkün olmadı
inadequateSecurityError-title = Bağlantınız qorumalı deyil
blockedByPolicy-title = Əngəllənmiş Səhifə
clockSkewError-title = Kompüterinizin saatı səhvdir
networkProtocolError-title = Şəbəkə Protokolu Xətası
nssBadCert-title = Diqqət: Qabaqda potensial təhlükə riski var
nssBadCert-sts-title = Qoşulmadı: Potensial Güvənlik Təhlükəsi
certerror-mitm-title = Proqram { -brand-short-name } səyyahının bu saytda təhlükəsiz şəkildə qoşulmasının qarşısını alır