editor/ui/chrome/composer/editor.properties
author af team [Pootle] <https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:af>
Sat, 03 Aug 2019 14:22:23 +0200
changeset 625 432b5ca2c2ed781c709fb2b4d114f9f2980c3e55
parent 212 5ccc5b7dfb81876ecbf826ab6dae1bbdd41c9b70
permissions -rw-r--r--
Bug 1501886 - Migrate browser main menubar to Fluent, part 6

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

# LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
# Don't translate embedded "\n".
# Don't translate strings like this: %variable% 
#  as they will be replaced using JavaScript
#
No=Nee
Save=Stoor
More=Meer
Less=Minder
MoreProperties=Meer eienskappe
FewerProperties=Minder eienskappe
PropertiesAccessKey=e
None=Geen
none=geen
OpenHTMLFile=Open HTML-lêer
SelectImageFile=Kies prentlêer
SaveDocument=Stoor bladsy
SaveDocumentAs=Stoor bladsy as
EditMode=Redigeermodus
Preview=Voorskou
Publish=Publiseer
PublishPage=Publiseer bladsy
DontPublish=Moenie publiseer nie
SavePassword=Laat wagwoordbestuurder hierdie wagwoord onthou
CorrectSpelling=(korrekte spelling)
NoSuggestedWords=(geen voorgestelde woorde nie)
NoMisspelledWord=Geen spelfoute nie
CheckSpellingDone=Speltoets voltooi.
CheckSpelling=Toets spelling
InputError=Fout
Alert=Oppas
CantEditFramesetMsg=Composer kan nie HTML-raamstelle of bladsye met inlynrame redigeer nie. Vir raamstelle, probeer elke raam apart redigeer. Vir inlynrame, stoor 'n afskrif van die bladsy en verwyder die <iframe>-merker.
CantEditMimeTypeMsg=Hierdie soort bladsy kan nie geredigeer word nie.
CantEditDocumentMsg=Hierdie bladsy kan vanweë 'n onbekende rede nie geredigeer word nie.
BeforeClosing=voor afsluiting
BeforePreview=voordat in die blaaier bekyk word
BeforeValidate=voordat die dokument gevalideer word
# LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
SaveFilePrompt=Stoor wysigings aan "%title%" %reason%?\u0020
PublishPrompt=Stoor wysigings aan "%title%" %reason%?\u0020
SaveFileFailed=Kon lêer nie stoor nie!

# Publishing error strings:
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %dir% or %file% in the Publishing error strings:
FileNotFound=Kon %file% nie vind nie.
SubdirDoesNotExist=Die subgids "%dir%" bestaan nie op hierdie webwerf nie, of die lêernaam "%file%" word reeds deur 'n ander subgids gebruik.
FilenameIsSubdir=Die lêernaam "%file%" word reeds deur 'n ander subgids gebruik.
ServerNotAvailable=Die bediener is nie beskikbaar nie. Gaan u verbinding na en probeer later weer.
Offline=U werk tans aflyn. Kliek die ikoon digby die regter onderste hoek van enige venster as u aanlyn wil werk.
DiskFull=Daar is nie genoeg skyfspasie om die lêer "%file%" te stoor nie.
NameTooLong=Die lêernaam of subgidsnaam is te lank.
AccessDenied=U het nie die nodige magtiging om na hierdie ligging te publiseer nie.
UnknownPublishError=Daar was 'n onbekende publiseerprobleem.
PublishFailed=Kon nie publiseer nie.
PublishCompleted=Klaar gepubliseer.
AllFilesPublished=Alle lêers gepubliseer
# LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
FailedFileMsg=Kon %x% van %total% lêers nie publiseer nie.
# End-Publishing error strings
Prompt=Por
# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
PromptFTPUsernamePassword=Tik gebruikernaam en wagwoord vir FTP-bediener by %host% in
RevertCaption=Keer terug na mees onlangse afskrif
Revert=Keer terug
SendPageReason=voordat hierdie bladsy versend word
Send=Stuur
## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
PublishProgressCaption=Publiseer tans: %title%
PublishToSite=Publiseer tans na werf: %title%
AbandonChanges=Laat vaar ongestoorde wysigings aan "%title%" en herlaai bladsy?
DocumentTitle=Bladsytitel
NeedDocTitle=Tik 'n titel vir die huidige bladsy in.
DocTitleHelp=Dit identifiseer die bladsy in die venstertitel en boekmerke.
CancelPublishTitle=Kanselleer publisering?
## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
## the CancelPublishContinue key below
CancelPublishMessage=As u kanselleer terwyl publisering besig is, kan u lêer(s) dalk onvolledig oorgedra word. Wil u voortgaan of kanselleer?
CancelPublishContinue=Gaan voort
MissingImageError=Kies of tik die naam van 'n gif-, jpg- of png-prent in.
EmptyHREFError=Kies waar u die nuwe skakel wil skep.
LinkText=Skakelteks
LinkImage=Skakelprent
MixedSelection=[Gemengde seleksie]
Mixed=(gemeng)
# LOCALIZATION NOTE (NotInstalled): %S is the name of the font
EnterLinkText=Tik teks wat vir hierdie skakel vertoon moet word, in:
EnterLinkTextAccessKey=T
EmptyLinkTextError=Tik teks in vir hierdie skakel.
EditTextWarning=Dit sal die bestaande inhoud vervang.
#LOCALIZATION NOTE (ValidateNumber):Don't translate: %n% %min% %max%
ValidateRangeMsg=Die getal wat u ingevoer het (%n%) is buite die toegelate getalreeks.
ValidateNumberMsg=Tik 'n getal in tussen %min% en %max%.
MissingAnchorNameError=Tik 'n naam vir hierdie anker in.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateAnchorNameError): Don't translate %name%
DuplicateAnchorNameError="%name%" bestaan reeds op hierdie bladsy. Kies asseblief 'n ander naam.
BulletStyle=Koeëltjiestyl
SolidCircle=Soliede kolletjie
OpenCircle=Oop kolletjie
SolidSquare=Soliede vierkantjie
NumberStyle=Nommerstyl
Automatic=Outomaties
Style_1=1, 2, 3…
Style_I=I, II, III…
Style_i=i, ii, iii…
Style_A=A, B, C…
Style_a=a, b, c…
Pixels=pixels
Percent=persent
PercentOfCell=% van sel
PercentOfWindow=% van venster
PercentOfTable=% van tabel
#LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #.  No plural handling needed.
untitledDefaultFilename=titelloos
ShowToolbar=Vertoon nutsbalk
HideToolbar=Verskuil nutsbalk
ImapError=Kon nie prent laai nie\u0020
ImapCheck=\nKies asseblief 'n nuwe ligging (URL) en probeer weer.
SaveToUseRelativeUrl=Relatiewe URL'e kan net gebruik word op bladsye wat gestoor is
NoNamedAnchorsOrHeadings=(Geen genoemde ankers of koppe in hierdie bladsy nie)
TextColor=Tekskleur
HighlightColor=Verligtingskleur
PageColor=Bladsyagtergrondkleur
BlockColor=Blokagtergrondkleur
TableColor=Tabelagtergrondkleur
CellColor=Selagtergrondkleur
TableOrCellColor=Tabel- of selkleur
LinkColor=Skakeltekskleur
ActiveLinkColor=Kleur van aktiewe skakels
VisitedLinkColor=Kleur van besoekte skakels
NoColorError=Kliek op 'n kleur of tik 'n geldige HTML-kleurstring in
Table=Tabel
TableCell=Tabelsel
NestedTable=Geneste tabel
HLine=Horisontale streep
Link=Skakel
Image=Prent
ImageAndLink=Prent en skakel
NamedAnchor=Genoemde anker
List=Lys
ListItem=Lysitem
Form=Vorm
InputTag=Vormveld
InputImage=Vormprent
TextArea=Teksarea
Select=Seleksielys
Button=Knoppie
Label=Etiket
FieldSet=Veldstel
Tag=Merker
MissingSiteNameError=Tik 'n naam vir hierdie publiseerwerf in.
MissingPublishUrlError=Tik 'n ligging in waar hierdie bladsy gepubliseer moet word.
MissingPublishFilename=Tik 'n lêernaam vir die huidige bladsy in.
#LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
DuplicateSiteNameError="%name%" bestaan reeds. Tik 'n ander werfnaam in.
AdvancedProperties=Gevorderde eienskappe…
AdvancedEditForCellMsg=Gevorderde redigering is nie beskikbaar vir meervoudige selle nie
# LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
ObjectProperties=%obj%-eienskappe…
# LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
ObjectPropertiesAccessKey=i
# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinSelectedCells=Smelt gemerkte selle saam
# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
# letter as defined in editorOverlay.dtd
JoinCellToRight=Smelt sel met sel regs saam
JoinCellAccesskey=j
# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
TableSelectKey=Ctrl+
# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
XulKeyMac=Cmd+
# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
Del=Del
Delete=Skrap
DeleteCells=Skrap selle
DeleteTableTitle=Skrap rye of kolomme
DeleteTableMsg=As u die getal rye of kolomme verminder, sal die tabelselle en hul inhoud verlore gaan. Wil u dit regtig doen?
Clear=Maak skoon
#Mouse actions
Click=Kliek
Drag=Sleep
Unknown=Onbekend
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveTextStylesAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveTextStyles" and "StopTextStyles"
RemoveTextStylesAccesskey=k
RemoveTextStyles=Verwyder alle teksstyl
StopTextStyles=Staak gebruik van teksstyl
#
# LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
#  menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
RemoveLinksAccesskey=l
RemoveLinks=Verwyder skakels
StopLinks=Staak gebruik van skakel
#
NoFormAction=Ons beveel aan dat u 'n aksie vir hierdie vorm invul. Vorms wat hulself pos is 'n gevorderde tegniek wat nie konsekwent in alle blaaiers mag werk nie.
NoAltText=Indien die prent met die inhoud van die dokument verband hou, moet u Alt-teks voorsien wat in skoonteksblaaiers vertoon sal word en wat in ander blaaiers sal verskyn terwyl die prent laai of waarin die laai van prente gedeaktiveer is.
#
Malformed=Die bron kon nie weer na die dokument omskep word nie omdat dit nie geldige XHTML is nie.
NoLinksToCheck=Daar is geen elemente met skakels vir nagaan nie