browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
author Dwayne Bailey <dwayne@translate.org.za>
Tue, 01 Feb 2011 12:12:21 +0200
changeset 66 4debc3193886426ba726814f6f9cc1562fb96ab5
parent 59 786cf568c98c7efbcea234f40164d2009121fb03
child 73 9a3473b8702476b8bb65eab4135f1e7d16355aec
permissions -rw-r--r--
Bring Afrikaans insync with mozilla-central

<!-- Note: each tab panel must contain unique accesskeys -->

<!ENTITY generalTab.label        "Algemeen">

<!ENTITY accessibility.label       "Toeganklikheid">

<!ENTITY useCursorNavigation.label    "Gebruik altyd die por-sleutels om binne bladsye te navigeer">
<!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "p">
<!ENTITY searchStartTyping.label     "Soek vir teks wanneer ek begin tik">
<!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "s">
<!ENTITY blockAutoRefresh.label     "Waarsku my wanneer webwerwe probeer om die bladsy te herlaai of herlei">
<!ENTITY blockAutoRefresh.accesskey   "e">

<!ENTITY browsing.label         "Blaai">

<!ENTITY useAutoScroll.label       "Gebruik autorol">
<!ENTITY useAutoScroll.accesskey     "a">
<!ENTITY useSmoothScrolling.label    "Gebruik gladde rol">
<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "a">
<!ENTITY allowHWAccel.label       "Use hardware acceleration when available">
<!ENTITY allowHWAccel.accesskey     "h">
<!ENTITY checkSpelling.label       "Kontroleer my spelling terwyl ek tik">
<!ENTITY checkSpelling.accesskey     "i">
<!ENTITY doNotTrack.label        "Tell web sites I do not want to be tracked">
<!ENTITY doNotTrack.accesskey      "d">

<!ENTITY systemDefaults.label      "Stelselverstek">
<!--XXX-->
<!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Kontroleer altyd aan die begin om te sien of &brandShortName; die verstekblaaier is">
<!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "a">
<!ENTITY checkNow.label         "Kontroleer nou">
<!ENTITY checkNow.accesskey       "n">
<!ENTITY submitCrashes.label       "Dien omvalverslae in">
<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "D">

<!ENTITY networkTab.label        "Netwerk">

<!ENTITY connection.label        "Verbinding">

<!ENTITY connectionDesc.label      "Stel op hoe &brandShortName; aan die internet koppel">
<!ENTITY connectionSettings.label    "Opstelling…">
<!ENTITY connectionSettings.accesskey  "p">

<!ENTITY offlineStorage.label      "Vanlyn berging">
<!-- LOCALIZATION NOTE:
 The entities limitCacheSizeBefore.label and limitCacheSizeAfter.label appear on a single
 line in preferences as follows:

 &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
-->

<!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Limit cache to">
<!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "L">
<!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB of space">
<!ENTITY clearCacheNow.label       "Maak nou skoon">
<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "M">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Override automatic cache management">
<!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "O">

<!ENTITY updateTab.label         "Bywerk">

<!ENTITY autoCheck.label         "Kontroleer outomaties vir bywerkings aan:">
<!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
<!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
<!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Byvoegings">
<!ENTITY enableAddonsUpdate2.accesskey  "n">
<!ENTITY enableSearchUpdate.label    "Soekenjins">
<!ENTITY enableSearchUpdate.accesskey  "k">
<!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Wanneer bywerking vir &brandShortName; gevind word:">
<!ENTITY askMe.label           "Vra my wat ek wil doen">
<!ENTITY askMe.accesskey         "r">
<!ENTITY modeAutomatic.label       "Laai die bywerking outomaties af en installeer dit">
<!ENTITY modeAutomatic.accesskey     "o">
<!ENTITY modeAutoAddonWarn.label     "Waarsku my as dit enige van my byvoegings sal deaktiveer">
<!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey   "W">
<!ENTITY updateHistory.label       "Wys bywerkinggeskiedenis">
<!ENTITY updateHistory.accesskey     "y">

<!ENTITY offlineNotify.label       "Vertel my wanneer 'n webwerf vra om data te stoor vir vanlyn gebruik">
<!ENTITY offlineNotify.accesskey     "V">
<!ENTITY offlineNotifyExceptions.label  "Uitsonderings…">
<!ENTITY offlineNotifyExceptions.accesskey "t">

<!ENTITY offlineAppsList.label      "Die volgende webwerwe het data vir vanlyn gebruik gestoor:">
<!ENTITY offlineAppsList.height     "7em">
<!ENTITY offlineAppsListRemove.label   "Verwyder…">
<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey "V">
<!ENTITY offlineAppRemove.confirm    "Verwyder vanlyn data">

<!ENTITY encryptionTab.label       "Enkripsie">

<!ENTITY protocols.label         "Protokols">
<!ENTITY useSSL3.label          "Gebruik SSL 3.0">
<!ENTITY useSSL3.accesskey        "3">
<!ENTITY useTLS1.label          "Gebruik TLS 1.0">
<!ENTITY useTLS1.accesskey        "1">
<!ENTITY certificates.label       "Sertifikate">
<!ENTITY certSelection.description    "Wanneer 'n bediener my persoonlike sertifikaat aanvra:">
<!ENTITY certs.auto           "Kies een outomaties">
<!ENTITY certs.auto.accesskey      "t">
<!ENTITY certs.ask            "Vra my elke keer">
<!ENTITY certs.ask.accesskey       "k">
<!ENTITY viewCerts.label         "Bekyk sertifikate">
<!ENTITY viewCerts.accesskey       "s">
<!ENTITY viewCRLs.label         "Opheffingslyste">
<!ENTITY viewCRLs.accesskey       "O">
<!ENTITY verify2.label          "Stawing">
<!ENTITY verify2.accesskey        "S">
<!ENTITY viewSecurityDevices.label    "Sekuriteitstoestelle">
<!ENTITY viewSecurityDevices.accesskey  "i">