Bug 1566141 - make baseline work with JSOP code for coalesce r=jorendorff,jandem
authoryulia <ystartsev@mozilla.com>
Tue, 12 Nov 2019 16:57:21 +0000
changeset 501727 2a8c35575189a16dcdf6af014a12b046817b28b2
parent 501726 9b150dd56999e1c2b7aa47cf9c0e8d96c6c8eff3
child 501728 ddc6fa7e24f2eb5e96e0e0215a943b06d4607b95
push id114172
push userdluca@mozilla.com
push dateTue, 19 Nov 2019 11:31:10 +0000
treeherdermozilla-inbound@b5c5ba07d3db [default view] [failures only]
perfherder[talos] [build metrics] [platform microbench] (compared to previous push)
reviewersjorendorff, jandem
bugs1566141
milestone72.0a1
first release with
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
last release without
nightly linux32
nightly linux64
nightly mac
nightly win32
nightly win64
Bug 1566141 - make baseline work with JSOP code for coalesce r=jorendorff,jandem Differential Revision: https://phabricator.services.mozilla.com/D51639
js/src/jit/BaselineCodeGen.cpp
js/src/jit/BaselineCodeGen.h
--- a/js/src/jit/BaselineCodeGen.cpp
+++ b/js/src/jit/BaselineCodeGen.cpp
@@ -2149,16 +2149,34 @@ bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP
 }
 
 template <typename Handler>
 bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP_OR() {
  return emitAndOr(true);
 }
 
 template <typename Handler>
+bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP_COALESCE() {
+ // COALESCE leaves the original value on the stack.
+ frame.syncStack(0);
+
+ masm.loadValue(frame.addressOfStackValue(-1), R0);
+
+ Label undefinedOrNull;
+
+ masm.branchTestUndefined(Assembler::Equal, R0, &undefinedOrNull);
+ masm.branchTestNull(Assembler::Equal, R0, &undefinedOrNull);
+ emitJump();
+
+ masm.bind(&undefinedOrNull);
+ // fall through
+ return true;
+}
+
+template <typename Handler>
 bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP_NOT() {
  bool knownBoolean = frame.stackValueHasKnownType(-1, JSVAL_TYPE_BOOLEAN);
 
  // Keep top stack value in R0.
  frame.popRegsAndSync(1);
 
  if (!knownBoolean && !emitToBoolean()) {
   return false;
@@ -4736,17 +4754,16 @@ bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP
 
 template <typename Handler>
 bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP_GIMPLICITTHIS() {
  auto pushUndefined = [this]() {
   frame.push(UndefinedValue());
   return true;
  };
  auto emitImplicitThis = [this]() { return emit_JSOP_IMPLICITTHIS(); };
-
  return emitTestScriptFlag(JSScript::ImmutableFlags::HasNonSyntacticScope,
               emitImplicitThis, pushUndefined, R2.scratchReg());
 }
 
 template <typename Handler>
 bool BaselineCodeGen<Handler>::emit_JSOP_INSTANCEOF() {
  frame.popRegsAndSync(2);
 
--- a/js/src/jit/BaselineCodeGen.h
+++ b/js/src/jit/BaselineCodeGen.h
@@ -14,255 +14,256 @@
 #include "jit/MacroAssembler.h"
 
 namespace js {
 
 enum class GeneratorResumeKind;
 
 namespace jit {
 
-#define OPCODE_LIST(_)       \
- _(JSOP_NOP)           \
- _(JSOP_NOP_DESTRUCTURING)    \
- _(JSOP_LABEL)          \
- _(JSOP_ITERNEXT)         \
- _(JSOP_POP)           \
- _(JSOP_POPN)           \
- _(JSOP_DUPAT)          \
- _(JSOP_ENTERWITH)        \
- _(JSOP_LEAVEWITH)        \
- _(JSOP_DUP)           \
- _(JSOP_DUP2)           \
- _(JSOP_SWAP)           \
- _(JSOP_PICK)           \
- _(JSOP_UNPICK)          \
- _(JSOP_GOTO)           \
- _(JSOP_IFEQ)           \
- _(JSOP_IFNE)           \
- _(JSOP_AND)           \
- _(JSOP_OR)            \
- _(JSOP_NOT)           \
- _(JSOP_POS)           \
- _(JSOP_TONUMERIC)        \
- _(JSOP_LOOPHEAD)         \
- _(JSOP_LOOPENTRY)        \
- _(JSOP_VOID)           \
- _(JSOP_UNDEFINED)        \
- _(JSOP_HOLE)           \
- _(JSOP_NULL)           \
- _(JSOP_TRUE)           \
- _(JSOP_FALSE)          \
- _(JSOP_ZERO)           \
- _(JSOP_ONE)           \
- _(JSOP_INT8)           \
- _(JSOP_INT32)          \
- _(JSOP_UINT16)          \
- _(JSOP_UINT24)          \
- _(JSOP_RESUMEINDEX)       \
- _(JSOP_DOUBLE)          \
- _(JSOP_BIGINT)          \
- _(JSOP_STRING)          \
- _(JSOP_SYMBOL)          \
- _(JSOP_OBJECT)          \
- _(JSOP_CALLSITEOBJ)       \
- _(JSOP_REGEXP)          \
- _(JSOP_LAMBDA)          \
- _(JSOP_LAMBDA_ARROW)       \
- _(JSOP_SETFUNNAME)        \
- _(JSOP_BITOR)          \
- _(JSOP_BITXOR)          \
- _(JSOP_BITAND)          \
- _(JSOP_LSH)           \
- _(JSOP_RSH)           \
- _(JSOP_URSH)           \
- _(JSOP_ADD)           \
- _(JSOP_SUB)           \
- _(JSOP_MUL)           \
- _(JSOP_DIV)           \
- _(JSOP_MOD)           \
- _(JSOP_POW)           \
- _(JSOP_LT)            \
- _(JSOP_LE)            \
- _(JSOP_GT)            \
- _(JSOP_GE)            \
- _(JSOP_EQ)            \
- _(JSOP_NE)            \
- _(JSOP_STRICTEQ)         \
- _(JSOP_STRICTNE)         \
- _(JSOP_CONDSWITCH)        \
- _(JSOP_CASE)           \
- _(JSOP_DEFAULT)         \
- _(JSOP_LINENO)          \
- _(JSOP_BITNOT)          \
- _(JSOP_NEG)           \
- _(JSOP_NEWARRAY)         \
- _(JSOP_NEWARRAY_COPYONWRITE)   \
- _(JSOP_INITELEM_ARRAY)      \
- _(JSOP_NEWOBJECT)        \
- _(JSOP_NEWINIT)         \
- _(JSOP_INITELEM)         \
- _(JSOP_INITELEM_GETTER)     \
- _(JSOP_INITELEM_SETTER)     \
- _(JSOP_INITELEM_INC)       \
- _(JSOP_MUTATEPROTO)       \
- _(JSOP_INITPROP)         \
- _(JSOP_INITLOCKEDPROP)      \
- _(JSOP_INITHIDDENPROP)      \
- _(JSOP_INITPROP_GETTER)     \
- _(JSOP_INITPROP_SETTER)     \
- _(JSOP_GETELEM)         \
- _(JSOP_SETELEM)         \
- _(JSOP_STRICTSETELEM)      \
- _(JSOP_CALLELEM)         \
- _(JSOP_DELELEM)         \
- _(JSOP_STRICTDELELEM)      \
- _(JSOP_GETELEM_SUPER)      \
- _(JSOP_SETELEM_SUPER)      \
- _(JSOP_STRICTSETELEM_SUPER)   \
- _(JSOP_IN)            \
- _(JSOP_HASOWN)          \
- _(JSOP_GETGNAME)         \
- _(JSOP_BINDGNAME)        \
- _(JSOP_SETGNAME)         \
- _(JSOP_STRICTSETGNAME)      \
- _(JSOP_SETNAME)         \
- _(JSOP_STRICTSETNAME)      \
- _(JSOP_GETPROP)         \
- _(JSOP_SETPROP)         \
- _(JSOP_STRICTSETPROP)      \
- _(JSOP_CALLPROP)         \
- _(JSOP_DELPROP)         \
- _(JSOP_STRICTDELPROP)      \
- _(JSOP_GETPROP_SUPER)      \
- _(JSOP_SETPROP_SUPER)      \
- _(JSOP_STRICTSETPROP_SUPER)   \
- _(JSOP_LENGTH)          \
- _(JSOP_GETBOUNDNAME)       \
- _(JSOP_GETALIASEDVAR)      \
- _(JSOP_SETALIASEDVAR)      \
- _(JSOP_GETNAME)         \
- _(JSOP_BINDNAME)         \
- _(JSOP_DELNAME)         \
- _(JSOP_GETIMPORT)        \
- _(JSOP_GETINTRINSIC)       \
- _(JSOP_SETINTRINSIC)       \
- _(JSOP_BINDVAR)         \
- _(JSOP_DEFVAR)          \
- _(JSOP_DEFCONST)         \
- _(JSOP_DEFLET)          \
- _(JSOP_DEFFUN)          \
- _(JSOP_GETLOCAL)         \
- _(JSOP_SETLOCAL)         \
- _(JSOP_GETARG)          \
- _(JSOP_SETARG)          \
- _(JSOP_CHECKLEXICAL)       \
- _(JSOP_INITLEXICAL)       \
- _(JSOP_INITGLEXICAL)       \
- _(JSOP_CHECKALIASEDLEXICAL)   \
- _(JSOP_INITALIASEDLEXICAL)    \
- _(JSOP_UNINITIALIZED)      \
- _(JSOP_CALL)           \
- _(JSOP_CALL_IGNORES_RV)     \
- _(JSOP_CALLITER)         \
- _(JSOP_FUNCALL)         \
- _(JSOP_FUNAPPLY)         \
- _(JSOP_NEW)           \
- _(JSOP_EVAL)           \
- _(JSOP_STRICTEVAL)        \
- _(JSOP_SPREADCALL)        \
- _(JSOP_SPREADNEW)        \
- _(JSOP_SPREADEVAL)        \
- _(JSOP_STRICTSPREADEVAL)     \
- _(JSOP_OPTIMIZE_SPREADCALL)   \
- _(JSOP_IMPLICITTHIS)       \
- _(JSOP_GIMPLICITTHIS)      \
- _(JSOP_INSTANCEOF)        \
- _(JSOP_TYPEOF)          \
- _(JSOP_TYPEOFEXPR)        \
- _(JSOP_THROWMSG)         \
- _(JSOP_THROW)          \
- _(JSOP_TRY)           \
- _(JSOP_FINALLY)         \
- _(JSOP_GOSUB)          \
- _(JSOP_RETSUB)          \
- _(JSOP_PUSHLEXICALENV)      \
- _(JSOP_POPLEXICALENV)      \
- _(JSOP_FRESHENLEXICALENV)    \
- _(JSOP_RECREATELEXICALENV)    \
- _(JSOP_DEBUGLEAVELEXICALENV)   \
- _(JSOP_PUSHVARENV)        \
- _(JSOP_POPVARENV)        \
- _(JSOP_EXCEPTION)        \
- _(JSOP_DEBUGGER)         \
- _(JSOP_ARGUMENTS)        \
- _(JSOP_REST)           \
- _(JSOP_TOASYNCITER)       \
- _(JSOP_TOID)           \
- _(JSOP_TOSTRING)         \
- _(JSOP_TABLESWITCH)       \
- _(JSOP_ITER)           \
- _(JSOP_MOREITER)         \
- _(JSOP_ISNOITER)         \
- _(JSOP_ENDITER)         \
- _(JSOP_ISGENCLOSING)       \
- _(JSOP_GENERATOR)        \
- _(JSOP_INITIALYIELD)       \
- _(JSOP_YIELD)          \
- _(JSOP_AWAIT)          \
- _(JSOP_TRYSKIPAWAIT)       \
- _(JSOP_AFTERYIELD)        \
- _(JSOP_FINALYIELDRVAL)      \
- _(JSOP_RESUME)          \
- _(JSOP_ASYNCAWAIT)        \
- _(JSOP_ASYNCRESOLVE)       \
- _(JSOP_CALLEE)          \
- _(JSOP_ENVCALLEE)        \
- _(JSOP_SUPERBASE)        \
- _(JSOP_SUPERFUN)         \
- _(JSOP_GETRVAL)         \
- _(JSOP_SETRVAL)         \
- _(JSOP_RETRVAL)         \
- _(JSOP_RETURN)          \
- _(JSOP_FUNCTIONTHIS)       \
- _(JSOP_GLOBALTHIS)        \
- _(JSOP_CHECKISOBJ)        \
- _(JSOP_CHECKISCALLABLE)     \
- _(JSOP_CHECKTHIS)        \
- _(JSOP_CHECKTHISREINIT)     \
- _(JSOP_CHECKRETURN)       \
- _(JSOP_NEWTARGET)        \
- _(JSOP_SUPERCALL)        \
- _(JSOP_SPREADSUPERCALL)     \
- _(JSOP_THROWSETCONST)      \
- _(JSOP_THROWSETALIASEDCONST)   \
- _(JSOP_THROWSETCALLEE)      \
- _(JSOP_INITHIDDENPROP_GETTER)  \
- _(JSOP_INITHIDDENPROP_SETTER)  \
- _(JSOP_INITHIDDENELEM)      \
- _(JSOP_INITHIDDENELEM_GETTER)  \
- _(JSOP_INITHIDDENELEM_SETTER)  \
- _(JSOP_CHECKOBJCOERCIBLE)    \
- _(JSOP_DEBUGCHECKSELFHOSTED)   \
- _(JSOP_JUMPTARGET)        \
- _(JSOP_IS_CONSTRUCTING)     \
- _(JSOP_TRY_DESTRUCTURING)    \
- _(JSOP_CHECKCLASSHERITAGE)    \
- _(JSOP_INITHOMEOBJECT)      \
- _(JSOP_BUILTINPROTO)       \
- _(JSOP_OBJWITHPROTO)       \
- _(JSOP_FUNWITHPROTO)       \
- _(JSOP_CLASSCONSTRUCTOR)     \
- _(JSOP_DERIVEDCONSTRUCTOR)    \
- _(JSOP_IMPORTMETA)        \
- _(JSOP_DYNAMIC_IMPORT)      \
- _(JSOP_INC)           \
- _(JSOP_DEC)           \
- _(JSOP_INSTRUMENTATION_ACTIVE)  \
- _(JSOP_INSTRUMENTATION_CALLBACK) \
- _(JSOP_INSTRUMENTATION_SCRIPT_ID)
+#define OPCODE_LIST(_)       \
+ _(JSOP_NOP)            \
+ _(JSOP_NOP_DESTRUCTURING)     \
+ _(JSOP_LABEL)           \
+ _(JSOP_ITERNEXT)         \
+ _(JSOP_POP)            \
+ _(JSOP_POPN)           \
+ _(JSOP_DUPAT)           \
+ _(JSOP_ENTERWITH)         \
+ _(JSOP_LEAVEWITH)         \
+ _(JSOP_DUP)            \
+ _(JSOP_DUP2)           \
+ _(JSOP_SWAP)           \
+ _(JSOP_PICK)           \
+ _(JSOP_UNPICK)          \
+ _(JSOP_GOTO)           \
+ _(JSOP_IFEQ)           \
+ _(JSOP_IFNE)           \
+ _(JSOP_AND)            \
+ _(JSOP_OR)            \
+ _(JSOP_NOT)            \
+ _(JSOP_POS)            \
+ _(JSOP_TONUMERIC)         \
+ _(JSOP_LOOPHEAD)         \
+ _(JSOP_LOOPENTRY)         \
+ _(JSOP_VOID)           \
+ _(JSOP_UNDEFINED)         \
+ _(JSOP_HOLE)           \
+ _(JSOP_NULL)           \
+ _(JSOP_TRUE)           \
+ _(JSOP_FALSE)           \
+ _(JSOP_ZERO)           \
+ _(JSOP_ONE)            \
+ _(JSOP_INT8)           \
+ _(JSOP_INT32)           \
+ _(JSOP_UINT16)          \
+ _(JSOP_UINT24)          \
+ _(JSOP_RESUMEINDEX)        \
+ _(JSOP_DOUBLE)          \
+ _(JSOP_BIGINT)          \
+ _(JSOP_STRING)          \
+ _(JSOP_SYMBOL)          \
+ _(JSOP_OBJECT)          \
+ _(JSOP_CALLSITEOBJ)        \
+ _(JSOP_REGEXP)          \
+ _(JSOP_LAMBDA)          \
+ _(JSOP_LAMBDA_ARROW)       \
+ _(JSOP_SETFUNNAME)        \
+ _(JSOP_BITOR)           \
+ _(JSOP_BITXOR)          \
+ _(JSOP_BITAND)          \
+ _(JSOP_LSH)            \
+ _(JSOP_RSH)            \
+ _(JSOP_URSH)           \
+ _(JSOP_ADD)            \
+ _(JSOP_SUB)            \
+ _(JSOP_MUL)            \
+ _(JSOP_DIV)            \
+ _(JSOP_MOD)            \
+ _(JSOP_POW)            \
+ _(JSOP_LT)            \
+ _(JSOP_LE)            \
+ _(JSOP_GT)            \
+ _(JSOP_GE)            \
+ _(JSOP_EQ)            \
+ _(JSOP_NE)            \
+ _(JSOP_STRICTEQ)         \
+ _(JSOP_STRICTNE)         \
+ _(JSOP_CONDSWITCH)        \
+ _(JSOP_CASE)           \
+ _(JSOP_DEFAULT)          \
+ _(JSOP_LINENO)          \
+ _(JSOP_BITNOT)          \
+ _(JSOP_NEG)            \
+ _(JSOP_NEWARRAY)         \
+ _(JSOP_NEWARRAY_COPYONWRITE)   \
+ _(JSOP_INITELEM_ARRAY)      \
+ _(JSOP_NEWOBJECT)         \
+ _(JSOP_NEWINIT)          \
+ _(JSOP_INITELEM)         \
+ _(JSOP_INITELEM_GETTER)      \
+ _(JSOP_INITELEM_SETTER)      \
+ _(JSOP_INITELEM_INC)       \
+ _(JSOP_MUTATEPROTO)        \
+ _(JSOP_INITPROP)         \
+ _(JSOP_INITLOCKEDPROP)      \
+ _(JSOP_INITHIDDENPROP)      \
+ _(JSOP_INITPROP_GETTER)      \
+ _(JSOP_INITPROP_SETTER)      \
+ _(JSOP_GETELEM)          \
+ _(JSOP_SETELEM)          \
+ _(JSOP_STRICTSETELEM)       \
+ _(JSOP_CALLELEM)         \
+ _(JSOP_DELELEM)          \
+ _(JSOP_STRICTDELELEM)       \
+ _(JSOP_GETELEM_SUPER)       \
+ _(JSOP_SETELEM_SUPER)       \
+ _(JSOP_STRICTSETELEM_SUPER)    \
+ _(JSOP_IN)            \
+ _(JSOP_HASOWN)          \
+ _(JSOP_GETGNAME)         \
+ _(JSOP_BINDGNAME)         \
+ _(JSOP_SETGNAME)         \
+ _(JSOP_STRICTSETGNAME)      \
+ _(JSOP_SETNAME)          \
+ _(JSOP_STRICTSETNAME)       \
+ _(JSOP_GETPROP)          \
+ _(JSOP_SETPROP)          \
+ _(JSOP_STRICTSETPROP)       \
+ _(JSOP_CALLPROP)         \
+ _(JSOP_DELPROP)          \
+ _(JSOP_STRICTDELPROP)       \
+ _(JSOP_GETPROP_SUPER)       \
+ _(JSOP_SETPROP_SUPER)       \
+ _(JSOP_STRICTSETPROP_SUPER)    \
+ _(JSOP_LENGTH)          \
+ _(JSOP_GETBOUNDNAME)       \
+ _(JSOP_GETALIASEDVAR)       \
+ _(JSOP_SETALIASEDVAR)       \
+ _(JSOP_GETNAME)          \
+ _(JSOP_BINDNAME)         \
+ _(JSOP_DELNAME)          \
+ _(JSOP_GETIMPORT)         \
+ _(JSOP_GETINTRINSIC)       \
+ _(JSOP_SETINTRINSIC)       \
+ _(JSOP_BINDVAR)          \
+ _(JSOP_DEFVAR)          \
+ _(JSOP_DEFCONST)         \
+ _(JSOP_DEFLET)          \
+ _(JSOP_DEFFUN)          \
+ _(JSOP_GETLOCAL)         \
+ _(JSOP_SETLOCAL)         \
+ _(JSOP_GETARG)          \
+ _(JSOP_SETARG)          \
+ _(JSOP_CHECKLEXICAL)       \
+ _(JSOP_INITLEXICAL)        \
+ _(JSOP_INITGLEXICAL)       \
+ _(JSOP_CHECKALIASEDLEXICAL)    \
+ _(JSOP_INITALIASEDLEXICAL)    \
+ _(JSOP_UNINITIALIZED)       \
+ _(JSOP_CALL)           \
+ _(JSOP_CALL_IGNORES_RV)      \
+ _(JSOP_CALLITER)         \
+ _(JSOP_FUNCALL)          \
+ _(JSOP_FUNAPPLY)         \
+ _(JSOP_NEW)            \
+ _(JSOP_EVAL)           \
+ _(JSOP_STRICTEVAL)        \
+ _(JSOP_SPREADCALL)        \
+ _(JSOP_SPREADNEW)         \
+ _(JSOP_SPREADEVAL)        \
+ _(JSOP_STRICTSPREADEVAL)     \
+ _(JSOP_OPTIMIZE_SPREADCALL)    \
+ _(JSOP_IMPLICITTHIS)       \
+ _(JSOP_GIMPLICITTHIS)       \
+ _(JSOP_INSTANCEOF)        \
+ _(JSOP_TYPEOF)          \
+ _(JSOP_TYPEOFEXPR)        \
+ _(JSOP_THROWMSG)         \
+ _(JSOP_THROW)           \
+ _(JSOP_TRY)            \
+ _(JSOP_FINALLY)          \
+ _(JSOP_GOSUB)           \
+ _(JSOP_RETSUB)          \
+ _(JSOP_PUSHLEXICALENV)      \
+ _(JSOP_POPLEXICALENV)       \
+ _(JSOP_FRESHENLEXICALENV)     \
+ _(JSOP_RECREATELEXICALENV)    \
+ _(JSOP_DEBUGLEAVELEXICALENV)   \
+ _(JSOP_PUSHVARENV)        \
+ _(JSOP_POPVARENV)         \
+ _(JSOP_EXCEPTION)         \
+ _(JSOP_DEBUGGER)         \
+ _(JSOP_ARGUMENTS)         \
+ _(JSOP_REST)           \
+ _(JSOP_TOASYNCITER)        \
+ _(JSOP_TOID)           \
+ _(JSOP_TOSTRING)         \
+ _(JSOP_TABLESWITCH)        \
+ _(JSOP_ITER)           \
+ _(JSOP_MOREITER)         \
+ _(JSOP_ISNOITER)         \
+ _(JSOP_ENDITER)          \
+ _(JSOP_ISGENCLOSING)       \
+ _(JSOP_GENERATOR)         \
+ _(JSOP_INITIALYIELD)       \
+ _(JSOP_YIELD)           \
+ _(JSOP_AWAIT)           \
+ _(JSOP_TRYSKIPAWAIT)       \
+ _(JSOP_AFTERYIELD)        \
+ _(JSOP_FINALYIELDRVAL)      \
+ _(JSOP_RESUME)          \
+ _(JSOP_ASYNCAWAIT)        \
+ _(JSOP_ASYNCRESOLVE)       \
+ _(JSOP_CALLEE)          \
+ _(JSOP_ENVCALLEE)         \
+ _(JSOP_SUPERBASE)         \
+ _(JSOP_SUPERFUN)         \
+ _(JSOP_GETRVAL)          \
+ _(JSOP_SETRVAL)          \
+ _(JSOP_RETRVAL)          \
+ _(JSOP_RETURN)          \
+ _(JSOP_FUNCTIONTHIS)       \
+ _(JSOP_GLOBALTHIS)        \
+ _(JSOP_CHECKISOBJ)        \
+ _(JSOP_CHECKISCALLABLE)      \
+ _(JSOP_CHECKTHIS)         \
+ _(JSOP_CHECKTHISREINIT)      \
+ _(JSOP_CHECKRETURN)        \
+ _(JSOP_NEWTARGET)         \
+ _(JSOP_SUPERCALL)         \
+ _(JSOP_SPREADSUPERCALL)      \
+ _(JSOP_THROWSETCONST)       \
+ _(JSOP_THROWSETALIASEDCONST)   \
+ _(JSOP_THROWSETCALLEE)      \
+ _(JSOP_INITHIDDENPROP_GETTER)   \
+ _(JSOP_INITHIDDENPROP_SETTER)   \
+ _(JSOP_INITHIDDENELEM)      \
+ _(JSOP_INITHIDDENELEM_GETTER)   \
+ _(JSOP_INITHIDDENELEM_SETTER)   \
+ _(JSOP_CHECKOBJCOERCIBLE)     \
+ _(JSOP_DEBUGCHECKSELFHOSTED)   \
+ _(JSOP_JUMPTARGET)        \
+ _(JSOP_IS_CONSTRUCTING)      \
+ _(JSOP_TRY_DESTRUCTURING)     \
+ _(JSOP_CHECKCLASSHERITAGE)    \
+ _(JSOP_INITHOMEOBJECT)      \
+ _(JSOP_BUILTINPROTO)       \
+ _(JSOP_OBJWITHPROTO)       \
+ _(JSOP_FUNWITHPROTO)       \
+ _(JSOP_CLASSCONSTRUCTOR)     \
+ _(JSOP_DERIVEDCONSTRUCTOR)    \
+ _(JSOP_IMPORTMETA)        \
+ _(JSOP_DYNAMIC_IMPORT)      \
+ _(JSOP_INC)            \
+ _(JSOP_DEC)            \
+ _(JSOP_INSTRUMENTATION_ACTIVE)  \
+ _(JSOP_INSTRUMENTATION_CALLBACK) \
+ _(JSOP_INSTRUMENTATION_SCRIPT_ID) \
+ _(JSOP_COALESCE)
 
 enum class ScriptGCThingType { RegExp, Function, Scope, BigInt };
 
 // Base class for BaselineCompiler and BaselineInterpreterGenerator. The Handler
 // template is a class storing fields/methods that are interpreter or compiler
 // specific. This can be combined with template specialization of methods in
 // this class to specialize behavior.
 template <typename Handler>