b2g/config/gaia.json
3cd505f68aa85279435e89d6505209020389009c
created 2016-02-03 03:31 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
a834921558a168bc9949389843c67d5d3e237aee
created 2016-02-02 12:29 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
26c22b6b70096aea5179eec1b36fda6c75c2167b
created 2016-02-02 08:45 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
c5d885a1fb1f85e100babe1d63bc9bd4132ae43e
created 2016-02-02 02:10 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
5840958be2756781e310f8dc96cbc5fdeb2603c7
created 2016-02-01 21:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
d246028da7c372df7ae73c40d3110b9b81e1e550
created 2016-02-01 19:15 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
36c7efa0a98ac93bdacbec00955c682d50db248f
created 2016-02-01 15:04 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
4f52ffdd1c50796fb0487d21ea2baa416763e54b
created 2016-02-01 12:49 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
61644b63d2d7e83a017fcec2f62889ba2251f9d6
created 2016-02-01 06:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
c964c181a96a44688f80ac006588981c40e0b4ad
created 2016-02-01 04:49 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 8 gaia revision(s) a=gaia-bump
604193b362655a6e44f50fc67ae68e29d2855c0a
created 2016-02-01 02:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
2069b970c0776b77361306d03f7bf08089dd479b
created 2016-02-01 02:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
d040fb2e93ec0fda8cbf2476ee38a7e3a926b8d6
created 2016-02-01 00:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
ebc18daf2400a1d8a4e976c1f0d27c9939318132
created 2016-01-31 22:59 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
1e61dd0dc785b0a3fd1687b8d2ca48712e7a118b
created 2016-01-31 22:00 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
14b841bfbd9efebaf4a8f0d2e4ccf402f635db4f
created 2016-01-31 08:55 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
fef4f5804f7f4ec63e4cdb1a5c69089bb0ac8070
created 2016-01-29 13:29 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
981eff1d6300a390c82c09eac4f6d1b027db6d03
created 2016-01-29 13:19 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
209d099226da957ad21920ee715bf23b9244e0d0
created 2016-01-29 13:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
fb5a5555416a189f60778cca6389ba00dfcfcfdb
created 2016-01-29 12:59 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 4 gaia revision(s) a=gaia-bump
2a6d3829ec337606453433757e95010427f2ddb1
created 2016-01-29 12:49 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
aa96885b5f16ed88efbc62dd89696544ec0868cb
created 2016-01-29 12:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
071d8e26339e94372b8333273b994ed107d21e8c
created 2016-01-29 12:29 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
bcf7153b3db214bc33762043f225b24d32861cad
created 2016-01-29 12:19 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
6e5e0183689eba1738ef54116308e090293c8a95
created 2016-01-29 12:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
a44cc7988ff01225fbeff435d218dd0c88617c3d
created 2016-01-29 11:59 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
6156a861a631a385eedb96506e9f8187ba1204ed
created 2016-01-29 11:49 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
4059f91e5b3bd47f95e6cdae39bfcb41a56f8de9
created 2016-01-29 11:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
942624088aa1fd78a67e79540421f501b2489a31
created 2016-01-28 14:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 1 gaia revision(s) a=gaia-bump
812c61ed690825d716b87e58da06a502b0293f6d
created 2016-01-28 11:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
2c01c7b221385d96c8eed77446d94549dc97b082
created 2016-01-28 10:49 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
4b4d24dab372404de0cae2cff828b87cea38bec8
created 2016-01-28 01:39 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
61362a2495b29025c3b90eb063f43242c9fc9b91
created 2016-01-28 01:09 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
45d7bac3e74dfa6cbe4fd85a4959221b01d64190
created 2016-01-28 00:19 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 4 gaia revision(s) a=gaia-bump
32713b31d469b414ebfdac25a2039ca27b358a83
created 2016-01-27 23:29 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
8eb546633a438c1e05c30a2d6b6a2d77dcf657b9
created 2016-01-27 21:05 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
1c1e4de9c681454daa3bb8b7a2becd71815a37ce
created 2016-01-27 13:24 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
2ed1c91ec6f63988eef6f6715359c127235f80ed
created 2016-01-27 11:05 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
6ea29c660f9f3bcb226365ee2a9710b7340e3b24
created 2016-01-27 06:59 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 4 gaia revision(s) a=gaia-bump
16238300a394863ce17b2ec89f64c9960b69f664
created 2016-01-27 06:29 -0800
pushed 2016-03-10 10:56 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
b83bdc9b46dd5f8068e2b8b6817c0753a49c11c3
created 2016-01-29 07:49 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
7c750e5a310d6cea2c44b8b642e8cc574dd426f7
created 2016-01-29 05:54 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 4 gaia revision(s) a=gaia-bump
89ada776e87bead4d690701f1651543491a95ed3
created 2016-01-29 04:45 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
8dd8e0b636d9b65bc856dd34e371e673a8009e08
created 2016-01-29 04:09 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
119626875e473bfc6849b153859d70efa835ca4e
created 2016-01-29 02:45 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
e4678cac45c6cccc04d594a310acbc0cbc3ebc0f
created 2016-01-29 00:40 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
0e60438e6b9293b48cceb8be1735e31869de9527
created 2016-01-28 23:39 -0800
pushed 2016-01-29 21:44 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
7fe61a22ee55282f92d0ea17ddcf57179d5ff0bc
created 2016-01-28 20:52 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
d86750dfc9a08db07150b242d672c39fa26d6d81
created 2016-01-28 20:19 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
c91de1200f86d5a6c511870645079baa875aa07c
created 2016-01-28 20:09 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
55c211720c02f7d76bc27eeaf954729d544d6b2b
created 2016-01-28 19:56 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
Phil Ringnalda Phil Ringnalda - No bug, update gaia bumper's 'current' point to what has already run on b2g-inbound
3877c8a48c64bf21a9ff98e367a331eb65d4773e
created 2016-01-28 19:59 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 1 gaia revision(s) a=gaia-bump
68cffd326b01dad02dc253d73fea60687570a49d
created 2016-01-28 19:49 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
a8291aa0000df30943931c99d95fdf1cbe125b9c
created 2016-01-28 19:24 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 4 gaia revision(s) a=gaia-bump
bf13c1285b7ca67f9009be24862ec1800c2dd35f
created 2016-01-28 19:09 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
f3ca74a44b281fcd162bdde4a2890d7eb37b1a27
created 2016-01-28 19:02 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
6f8c720b652f6a93b1e3244408f546a3b27eb6a1
created 2016-01-28 18:49 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
316379c76478319c13da175f964a8afe289552e5
created 2016-01-28 18:39 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
83186394c793aa3084ad44248a30a90b9b6aff2b
created 2016-01-28 18:29 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
afa9203597212def162419445bf707ea20c6a890
created 2016-01-28 18:19 -0800
pushed 2016-01-29 10:49 +0000
B2G Bumper Bot B2G Bumper Bot - Bumping gaia.json for 2 gaia revision(s) a=gaia-bump
less more (0) -10000 -3000 -1000 -300 -100 -60 tip