apps/calendar/calendar.properties
author Toni Hermoso Pulido <toniher@softcatala.org>
Sun, 29 Sep 2013 12:57:53 +0200
changeset 44 71e40fc9dc414429081c03e526e49e8342a93fd8
parent 37 b5fc9d7aee2e743a1f87233c2506ca844690a677
child 45 88e50ee92ba42469307b852c498bdd9ef00cb6aa
permissions -rw-r--r--
missing string channel

# generic
back=Enrere
save=Desa
hide=Amaga
cancel=Cancel·la
confirm=Confirma
done=Fet
events=Cites
edit=Edita
allday-events=Cites de tot el dia

# time view selector
show-today=Avui
show-month-view=Mes
show-week-view=Setmana
show-day-view=Dia

# settings
settings-show=Paràmetres
settings-hide=Amaga els paràmetres

# add records
add-account=Afegeix un compte
new-event=Afegeix una cita
add-event-header=Cita

# account
account-header=Compte
account-list-header=Comptes

# advanced settings
settings-header=Calendaris
advanced-settings=Paràmetres del calendari
advanced-settings-header=Paràm. calendaris
advanced-settings-personalization=Personalització
advanced-settings-reminders=Recordatoris

# create account
field-user.placeholder=Nom d'usuari
field-password.placeholder=Contrasenya
field-full-url.placeholder=URL
modify-account-setting-up=Espereu mentre es configura el compte
modify-account-unable-to-sync=No s'ha pogut sincronitzar
modify-account-sign-in=Inicia la sessió
# presets

preset-caldav=CalDav
preset-yahoo=Yahoo!
preset-google=Google
preset-local=Calendari fora de línia

# note this does not need to be localized
# it is highly unlikely we will ship with this value.
preset-mozilla=Mozilla Zimbra
calendar-local=Calendari fora de línia

# create event

event-title.placeholder=Títol
event-location.placeholder=On?
event-description.placeholder=Notes

event-is-allday=Cita de tot el dia?
event-start-date.placeholder=Inici
event-end-date.placeholder=Final
event-start-time.placeholder=Hora d'inici
event-end-time.placeholder=Hora de finalització
event-delete=Elimina la cita

# remove account

remove-account-data=Elimina les dades locals
remove-account-dialog=Elimina el compte
remove-account-dialog-details=En eliminar el compte, també s'eliminarà la còpia local dels calendaris i cites associats.

# sync

sync-frequency=Sincronitza el calendari
sync-frequency-manual.textContent=Manualment
sync-frequency-15min.textContent=15 min
sync-frequency-30min.textContent=30 min
sync-frequency-hourly.textContent=Cada hora

# alarms for event view/edit

none=Cap
remind-me=Recorda'm-ho
from-time=De: 
to-time=A: 

alarm-at-event-standard=A l'hora de la cita
alarm-at-event-allday=El dia de la cita

# alarms

alarm-start-notice={{title}} s'iniciarà {{distance}}
alarm-started-notice={{title}} s'ha iniciat {{distance}}

# relative times (before/after)
minutes-before={[ plural(value) ]}
minutes-before[zero] = 0 minuts abans
minutes-before[one]  = 1 minut abans
minutes-before[two]  = {{value}} minuts abans
minutes-before[few]  = {{value}} minuts abans
minutes-before[many] = {{value}} minuts abans
minutes-before[other] = {{value}} minuts abans

hours-before={[ plural(value) ]}
hours-before[zero] = 0 hores abans
hours-before[one]  = 1 hora abans
hours-before[two]  = {{value}} hores abans
hours-before[few]  = {{value}} hores abans
hours-before[many] = {{value}} hores abans
hours-before[other] = {{value}} hores abans

days-before={[ plural(value) ]}
days-before[zero] = 0 dies abans
days-before[one]  = 1 dia abans
days-before[two]  = {{value}} dies abans
days-before[few]  = {{value}} dies abans
days-before[many] = {{value}} dies abans
days-before[other] = {{value}} dies abans

weeks-before={[ plural(value) ]}
weeks-before[zero] = 0 setmanes abans
weeks-before[one]  = 1 setmana abans
weeks-before[two]  = {{value}} setmanes abans
weeks-before[few]  = {{value}} setmanes abans
weeks-before[many] = {{value}} setmanes abans
weeks-before[other] = {{value}} setmanes abans

months-before={[ plural(value) ]}
months-before[zero] = 0 mesos abans
months-before[one]  = 1 mes abans
months-before[two]  = {{value}} mesos abans
months-before[few]  = {{value}} mesos abans
months-before[many] = {{value}} mesos abans
months-before[other] = {{value}} mesos abans

years-before={[ plural(value) ]}
years-before[zero] = 0 anys abans
years-before[one]  = 1 any abans
years-before[two]  = {{value}} anys abans
years-before[few]  = {{value}} anys abans
years-before[many] = {{value}} anys abans
years-before[other] = {{value}} anys abans

minutes-after={[ plural(value) ]}
minutes-after[zero] = 0 minuts després
minutes-after[one]  = 1 minut després
minutes-after[two]  = {{value}} minuts després
minutes-after[few]  = {{value}} minuts després
minutes-after[many] = {{value}} minuts després
minutes-after[other] = {{value}} minuts després

hours-after={[ plural(value) ]}
hours-after[zero] = 0 hores després
hours-after[one]  = 1 hora després
hours-after[two]  = {{value}} hores després
hours-after[few]  = {{value}} hores després
hours-after[many] = {{value}} hores després
hours-after[other] = {{value}} hores després

days-after={[ plural(value) ]}
days-after[zero] = 0 dies després
days-after[one]  = 1 dia després
days-after[two]  = {{value}} dies després
days-after[few]  = {{value}} dies després
days-after[many] = {{value}} dies després
days-after[other] = {{value}} dies després

weeks-after={[ plural(value) ]}
weeks-after[zero] = 0 setmanes després
weeks-after[one]  = 1 setmana després
weeks-after[two]  = {{value}} setmanes després
weeks-after[few]  = {{value}} setmanes després
weeks-after[many] = {{value}} setmanes després
weeks-after[other] = {{value}} setmanes després

months-after={[ plural(value) ]}
months-after[zero] = 0 mesos després
months-after[one]  = 1 mes després
months-after[two]  = {{value}} mesos després
months-after[few]  = {{value}} mesos després
months-after[many] = {{value}} mesos després
months-after[other] = {{value}} mesos després

years-after={[ plural(value) ]}
years-after[zero] = 0 anys després
years-after[one]  = 1 any després
years-after[two]  = {{value}} anys després
years-after[few]  = {{value}} anys després
years-after[many] = {{value}} anys després
years-after[other] = {{value}} anys després

# Date formatting details (http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xsh/strftime.html)
agenda-date-format=%A %e %Eb, %Y
hour-format=%H
hour-allday=Tot el dia

# Default header used in month view / week view
month-view-header-format=%B %Y

# In week view when displaying multiple months (weeks that span months).
single-month-view-header-format=%B 

# Header format used for in the day view.
day-view-header-format=%A %e %Eb

#errors
error-start-after-end=La data de finalització ha de ser posterior a la data d'inici
error-unauthenticated=Nom d'usuari i/o contrasenya incorrectes
error-no-url=No s'ha pogut connectar. Comproveu la connexió Wi-Fi i torneu-ho a provar.
error-internal-server-error=Error del servidor. Comproveu l'inici de sessió i torneu-ho a provar.
error-default=Hi ha hagut un problema. Torneu-ho a provar més tard.
error-offline=No hi ha connexió. Comproveu la configuració de la xarxa i torneu-ho a provar.
error-account-exist=Aquest compte ja existeix.

# notification errors
notification-error-sync-title=Error de sincronització del calendari
notification-error-sync-description=Toqueu per veure més informació