Bug 874012 - Finnish l10n for DOM Inspector
authorAki Laaksovirta <aki.laaksovirta@iki.fi>
Wed, 29 May 2013 05:45:21 -0500
changeset 1668 ca35f21533bcc0ebb8e7c7bd17125ac81e6a37e8
parent 1667 2e43399afedfcbbe93ac990a507d027569a8d08d
child 1675 bb8d3ed86a6ab718d7b2e6b7322de13bc73161ee
push id640
push usersevenspade@gmail.com
push dateWed, 29 May 2013 10:46:28 +0000
bugs874012
Bug 874012 - Finnish l10n for DOM Inspector
resources/locale/fi/viewer-registry.dtd
resources/locale/fi/viewers/accessibleEvents.dtd
resources/locale/fi/viewers/accessibleEventsHandlerHelpDialog.dtd
resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.dtd
resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.properties
resources/locale/fi/viewers/accessibleTreeEvalJSDialog.dtd
resources/locale/fi/viewers/usedFontFaces.dtd
--- a/resources/locale/fi/viewer-registry.dtd
+++ b/resources/locale/fi/viewer-registry.dtd
@@ -1,18 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY dom.label "DOM-solmut">
-<!ENTITY stylesheets.label "Tyyliarkit">
+<!ENTITY stylesheets.label "Tyylimäärittelyt">
 <!ENTITY domNode.label "DOM-solmu">
 <!ENTITY boxModel.label "Laatikkomalli">
 <!ENTITY xblBindings.label "XBL-sidonnat">
 <!ENTITY styleRules.label "CSS-säännöt">
 <!ENTITY computedStyle.label "Laskettu tyyli">
+<!ENTITY usedFontFaces.label "Käytetyt kirjasintyypit">
 <!ENTITY jsObject.label "JavaScript-olio">
 <!ENTITY accessibleEvent.label "Esteettömyystapahtuma">
 <!ENTITY accessibleObject.label "Esteettömyysolio">
 <!ENTITY accessibleProps.label "Esteettömyysominaisuudet">
 <!ENTITY accessibleRelations.label "Esteettömyyssuhteet">
 <!ENTITY accessibleEvents.label "Esteettömyystapahtumat">
 <!ENTITY accessibleTree.label "Esteettömyyspuu">
--- a/resources/locale/fi/viewers/accessibleEvents.dtd
+++ b/resources/locale/fi/viewers/accessibleEvents.dtd
@@ -2,17 +2,20 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY eventList.label "Tapahtumaluettelo">
 <!ENTITY watchedEvents.label "Seuratut tapahtumat">
 <!ENTITY handledEvents.label "Käsitellyt tapahtumat:">
 <!ENTITY eventType.label "Tapahtuman tyyppi">
 <!ENTITY eventTime.label "Aika">
-<!ENTITY eventNodeName.label "Solmun nimi">
+<!ENTITY eventTargetNodeName.label "Solmun nimi">
+<!ENTITY eventTargetNodeID.label "Tunniste">
+<!ENTITY eventTargetRole.label "Rooli">
+<!ENTITY eventTargetName.label "Nimi">
 <!ENTITY isWatched.label "Seurattavana">
 <!ENTITY isHandlerEnabled.label "Käsittelijä on käytössä">
 <!ENTITY clearEventList.label "Tyhjennä tapahtumalista">
 <!ENTITY chooseEventsToWatch.label "Valitse seurattavat tapahtumat">
 <!ENTITY watchAll.label "Seuraa kaikkia">
 <!ENTITY watchNone.label "Älä seuraa yhtäkään">
 <!ENTITY editHandler.label "Muokkaa käsittelijää">
 <!ENTITY contextHelp.label "?">
--- a/resources/locale/fi/viewers/accessibleEventsHandlerHelpDialog.dtd
+++ b/resources/locale/fi/viewers/accessibleEventsHandlerHelpDialog.dtd
@@ -1,16 +1,18 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
  <!ENTITY helpDialog.title "Käsittelijän ohjeikkuna">
 
- <!ENTITY general.descr "Kirjoita ja liitä esteettömyystapahtumakäsittelijä. Kun tapahtuma ilmenee, voit valita sen tapahtumaluettelosta ja katsoa käsittelijän suorituksen tuloksen linkitetystä Esteettömyystapahtumakatselimesta.">
- <!ENTITY helpers.descr "Seuraavia olioita ja funktioita voi käyttää käsittelijämuokkaimessa:">
+ <!ENTITY general.descr "Kirjoita ja liitä esteettömyystapahtumakäsittelijä. Kun tapahtuma ilmenee, voit valita sen tapahtumaluettelosta ja katsoa käsittelijän suorituksen tuloksen linkitetystä esteettömyystapahtumakatselimesta.">
+ <!ENTITY helpers.descr "Käsittelijämuokkaimessa voi käyttää seuraavia olioita ja funktioita:">
 
  <!ENTITY event.descr "esteettömyystapahtumaolio">
  <!ENTITY target.descr "esteettömyyskohdeolio">
  <!ENTITY accRetrieval.descr "nsIAccessibleRetrieval-esteettömyyspalvelu">
  <!ENTITY output.descr "tulostaa annetun merkkijonon">
+ <!ENTITY outputAttrs.descr "tulostaa annetun esteettömyysolion olioattribuutit">
  <!ENTITY outputRole.descr "tulostaa annetun esteettömyysolion roolin">
  <!ENTITY outputStates.descr "tulostaa annetun esteettömyysolion tilat">
  <!ENTITY outputTree.descr "tulostaa annetun esteettömyysolion puun ja korostaa esteettömyysmuuttujat annetussa taulukossa">
+ <!ENTITY outputDOMAttrs.descr "tulostaa annetun esteettömyysolion DOM-attribuutit">
--- a/resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.dtd
+++ b/resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.dtd
@@ -8,16 +8,20 @@
 <!ENTITY descState.label "Tila:">
 <!ENTITY descBounds.label "Raja-arvot:">
 <!ENTITY tabAttrs.label "Objektin attribuutit">
 <!ENTITY colAttrName.label "Nimi">
 <!ENTITY colAttrValue.label "Arvo">
 <!ENTITY tabActions.label "Toiminnot">
 <!ENTITY descKeyBindings.label "Näppäinsidonnat:">
 <!ENTITY descInvoke.label "Kutsu">
+<!ENTITY tabTextAttrs.label "Tekstiattribuutit">
+<!ENTITY descDefaultAttrs.label "Oletusattribuutit:">
+<!ENTITY descStartOffset.label "Aloitusetäisyys:">
+<!ENTITY descEndOffset.label "Lopetusetäisyys:">
 <!ENTITY tabTableCell.label "Taulukon solu">
 <!ENTITY descColumnIdx.label "Sarakeindeksi:">
 <!ENTITY descRowIdx.label "Rivi-indeksi:">
 <!ENTITY descColumnExtent.label "Sarakemäärä:">
 <!ENTITY descRowExtent.label "Rivimäärä:">
 <!ENTITY descIsSelected.label "Valittu:">
 <!ENTITY colProp.label "Ominaisuus">
 <!ENTITY colRole.label "Rooli">
--- a/resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.properties
+++ b/resources/locale/fi/viewers/accessibleProps.properties
@@ -1,9 +1,5 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-accBoundsX = x: %S;
-accBoundsY = y: %S;
-accBoundsWidth = leveys: %S;
-accBoundsHeight = korkeus: %S;
-
+accBounds = x: %S; y: %S; leveys: %S; korkeus: %S;
--- a/resources/locale/fi/viewers/accessibleTreeEvalJSDialog.dtd
+++ b/resources/locale/fi/viewers/accessibleTreeEvalJSDialog.dtd
@@ -2,12 +2,12 @@
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
  <!ENTITY evaluateDialog.title "Suorita JavaScript -dialogi">
 
  <!ENTITY btnEvaluateJS.label "Suorita">
  <!ENTITY btnEvaluateJS.accesskey "S">
  
- <!ENTITY txtInputArea.label "Syötealue (käytä 'accessible'-muuttujaa valitun accessible'n käyttämiseen ja 'output'-funktiota 'Tulostealue'-ikkunaan kirjoittamiseen): ">
+ <!ENTITY txtInputArea.label "Syötekenttä (voit käyttää accessible-muuttujaa valitun esteettömyysolion hallintaan ja output-funktiota kirjoittaaksesi tulostekenttään. 'tree.search(esteettömyysolio, suodatusfunktio)' etsii hakutuloksista ja 'tree.clearSearch()' nollaa hakutulokset): ">
  <!ENTITY txtInputArea.accesskey "y">
  <!ENTITY txtOutputArea.label "Tulostealue: ">
  <!ENTITY txtOutputArea.accesskey "T">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/resources/locale/fi/viewers/usedFontFaces.dtd
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY fontName.label "Kirjasinlajin nimi">
+<!ENTITY cssFamilyName.label "Kirjasinperheen nimi">
+<!ENTITY uri.label "URI">
+<!ENTITY localName.label "Paikallinen nimi">
+<!ENTITY format.label "Formaatti">